Матеріали до уроку за темою: "ГРОШІ,ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ВИДИ"

Про матеріал
Матеріал можна використовувати на уроках економіки. Він містить інформації про можливості використання на уроках ментальних карт, а також додається матеріал створення ментальної карти за темою "Гроші".
Перегляд файлу

Технологія використання ментальних карт на уроках     

                                економіки

Вміння працювати з інформацією – гарантія успішності при будь-яких

системах. Тому,  ефективний учитель повинен  так побудувати освітню діяльність, щоб навчити учня, знайти тих 35% основного в будь-якому тексті.

         Інтелект-карти можуть стати механізмом більш інтенсивного

навчання,  заміною текстових конспектів графічним зображенням.

Вони дозволяють пришвидшувати процес опанування матеріалу, сприяють запам`ятовуванню інформації, вдосконалюють управління навчальним  процесом.

Можливості карт знань дозволяють:

 • поліпшити пам'ять, запам'ятати  факти, слова і образи;
 • генерувати ідеї;
 • надихнути на пошук рішення;
 • активізувати логічне мислення;
 • структурувати навчальний матеріал;
 • підсумовувати інформацію;
 • організувати взаємодію між учнями в груповій роботі або у рольових іграх (Додаток 1).

Ментальні карти – це один із раціональних шляхів систематизації інформації, генерації нових ідей, класифікації, структурування та відображення об’єкту розгляду.

Це широке поле для творчості, розвитку просторової уяви, креативності та нестандартного мислення.

Побудова ментальних карт викликає неабиякий інтерес у учнів.

Інформація представлена у вигляді карти розуму  легше сприймається людиною.

Алгоритм
створення ментальних карт

 1. Вибір центрального образу.
 2. Підбір базових ідей для головних гілок.
 3. Доповнення ідей для гілок другого, третього рівня.
 4. Редагування ментальної карти.
 5. Остаточна ревізія власної  інтелект – карти.

Таким чином, у результаті ми отримаємо розгалужену ієрархічну конструкцію, наповнену інформацією з певного питання.

Менше часу йде на створення ментальної карти за допомогою інтернет сервісів (Додаток 2).

          Практична робота «Створення ментальної карти»

Відпрацювання практичного завдання. Ментальна карта за темою:  «Гроші»

«Дешифрування»

Крок 1. Визначення основної теми або центрального об’єкта (ідеї, події, явища, процесу). За кодом посилання на  основі вказаної криптограми визначте тему нашої карти пам’яті (Додаток 3).

«Асоціативний кущ»

Крок 2.      Радіантне (радіальне)розміщення  елементів  основної теми, у вигляді гілок чи зв’язків інтелект - карти. На даному етапі важливими є лаконічність і повнота формулювань елементів карти, пошук ілюстрацій та відео-матеріалів до них. Тобто, асоціації автора щодо теми (Додаток 4).

« Головоломка»

Крок 3.      Доповнення  інтелект – карти новими ідеями, так зване  «розгалуження гілок», «дроблення інформації».  Щодо кількості розгалужень, що відходять від базових порядкових ідей (головних гілок), ніяких обмежень немає. На цій стадії слід активно маркувати інформацію, використовувати коди (колір, символ або їх комбінації), робити перехресні посилання або встановлювати зв’язки між різними сегментами інтелект — карти.

Приклад: визначити основні функції грошей за допомогою головоломки  (Додаток 5).Скласти на основі малюнків  схему «Види грошей»(Додаток 6).

«Т- таблиця»

Бінарне запитання: «Гроші – це зло чи користь ?»  (Додаток 7).

« QR коди»

Робота з програмою «Генератор QR кодів» (Додаток 8).

Крок 4.     Редагування ментальної карти. На даному етапі  остаточно перевіряється виклад основного та другорядного з теми.

Крок 5.       Зберігання, експортування чи друк інтелект-карти.  Якщо працювати на безкоштовному пробному варіанті, то потрібно зробити скрін своєї роботи, щоб мати можливість наступної спроби.

 Крок 6.     Закріплення нових знань за допомогою презентації візуалізованої роботи з текстом. Важливо, що існує безліч варіантів для роботи з готовими інтелект-картами на уроці: порівняння робіт різних учнів, доповнення інтелект-карти новими аргументами, асоціативне мислення з теми, контроль рівня засвоєння навчального матеріалу, пошук пропущених елементів і т.д. При  заходженні в глухий кут слід просто додати ряд порожніх гілок, що відходять від уже існуючих ключових слів  та образів,  і   «схильність до заповнення пустот», характерна для мозку людини, зіграє свою роль, стимулюючи нові асоціації та продукти образного мислення.          

Крок 7.      Накопичення, зберігання, використання  власних  інтелект – карт. Постійне вдосконалення навиків створення ментальних карт, повторення вивченого на основі попередніх результатів роботи, систематизація за хронологією.

 

 

Додаток 1

Презентація "Формування критичного мислення в учнів молодших класів"

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                               Додаток 2

Інструменти для побудови ментальних карт

Серед доступних в мережі Інтернет веб-сервісів для створення інтелект-карт найзручнішими у використанні є: Сoogle — www.coggle.it

-7-638-4-638

 

-6-638-5-638

 

 

                                                                                             Продовження додатку 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Дешифрування

Центральний образ

гроші

6

1

3

2

0

 

8

9

#,

 

7

9

 

5

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кодпосилання

*

3

1

4

$

#

 

=

4

3

 

=

@

9

#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Продовження додатку 3

 

Т

7

А

9

Р

1

И

$

Ч

*

Д

=

М

8

О

3

Й

#

Ш

2

К

Н

4

І

0

П

5

Г

6

Б

Е

Ь

 

 

 

 

Додаток 4

Підідея 1 «Асоціативний кущ»

Стратегія «Асоціативний кущ» допомагає учням відтворювати у пам'яті асоціації, що виникають у них від поняття, яке пропонує учитель. 

Асоціація(з лат.associo — «з'єдную», «зв'язую») — поняття, що виникає при згадуванні іншого.

Стратегія «Асоціативний кущ» спонукає учнів розмірковувати вільно та відкрито про певний предмет, образ, тему, висловлюючи також свої почуття, емоції, ставлення, здійснювати зв'язок між окремими поняттями.

Мета методу «Асоціативний кущ»: навчити графічній організації матеріалу, унаочнити думки, які виникають щодо певної теми.

ХІД РОБОТИ

Крок 1: напишіть посередині аркушу ключове поняття;

Крок 2: подумайте, які асоціації  у вас виникають, коли ви  чуєте це поняття;

Крок 3: записуйте всі слова, які спадають на думку, не оцінюючи і не перефразовуючи їх; прямими лініями позначайте зв'язки  між словами;

Крок 4:  нові слова також можуть викликати асоціації – записуйте й їх, одразу позначаючи зв'язок з тими словами, з якими виникли асоціації;

Крок 5:  продовжуйте роботу доти, поки не закінчаться  ідеї.  Наприклад:

24621.006

а з чим у вас асоціюється поняття «Гроші» ?

Продовження додатку 4

 

раковини

depositphotos_30866301-stock-photo-retro-look-cow-picture

depositphotos_1115652-stock-photo-football-soccer-ball

images

depositphotos_139035506-stock-illustration-money-bag-on-coin-stack

https://financer.com/ua/wp-content/uploads/sites/24/2018/11/pshenicja_groshi-300x207.jpg

https://financer.com/ua/wp-content/uploads/sites/24/2018/11/kakao_groshi-min-min-300x222.jpg

https://financer.com/ua/wp-content/uploads/sites/24/2018/11/hutro_groshi-min-300x199.jpg

Нова Лiнiя — Поради

 

 

 

Я

З

А

С

І

Б

О

Б

І

Г

У

О

У

К

Г

А

Т

В

Ц

Г

Х

І

В

Ц

З

О

Р

И

Ь

К

У

Й

З

Ь

Є

Ю

А

М

Ю

Ц

О

Д

Ж

З

А

Ч

І

Х

С

Р

Щ

Ф

Г

З

Д

У

С

І

Б

Е

І

У

Т

П

А

С

М

Т

Ь

Ю

Н

Ї

Б

П

Л

А

Т

Е

Ж

У

Є

Х

А

З

Ц

Ф

Ц

Р

А

Л

Г

Р

З

Щ

Г

Х

И

К

С

В

І

Т

О

В

І

Ш

Р

М

Е

Д

П

А

С

І

П

Д

Г

І

О

Ж

К

У

Р

М

Я

Ч

Ж

В

Р

Р

М

У

А

И

Н

Б

А

Л

Б

Ш

О

М

А

Ч

М

О

Е

Ю

Н

Т

Н

Є

Ш

Х

Д

Л

І

Л

Г

Ф

К

Ю

К

Н

І

Ш

Ж

А

Р

У

Л

Ч

Е

В

Е

К

Ь

Т

Е

Я

А

В

А

Р

Т

О

С

Т

І

Г

Н

Н

Додаток 5

Підідея 2. Головоломка. Визначити основні функції грошей

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 6

Підідея 3. Види грошей: готівкові та безготівкові

UkraineCheque3

5a5dcac2001a3

images (1)

images

depositphotos_139035506-stock-illustration-money-bag-on-coin-stack

81

https://images.crafta.ua/collecting-items/6522461616

zel_14_854

caption

 

                                                                                                               Додаток 7

Підідея 4. Стратегія «Т-таблиця»

Це багатоцільовий графічний організатор для запи­су бінарних (так/ні, за/проти або порівняння/контраст) відповідей у процесі дискусії.Таблицю креслять у вигляді великої букви Т. Ліворуч записуються аргументи, які підтримують висловлене твердження (відповідають «Так» на бінарне запитання), праворуч — докази, що заперечують певне судження (твердження) (відповідають на запитання «Ні»).

 

ᐈ Т буквы фото, фотографии буква t | скачать на Depositphotos®

                                                                                  Продовження додатку 7

Запитання повинні бути бінарними, тобто такими, на які можна відповісти і

«так», і «ні». Наприклад:

На двоє створено богом вино:
Розумним на радість, на згубу дурному;
Багатство - на двоє теж дано воно:
На добро милосердним, на згубу скупому.

І. Франко

З самого дитинсва ми не розуміємо та не задаємося питаннями:  звідки беруться гроші,  навіщо нам потрібні гроші та що змінюють вони в нашому житті?

З часом ми дорослішаємо та в нас виникають певні потреби,  на які потрібно витрачати гроші, але ми все одно не турбуємося про їх раціональне використання, тому що нам дають їх батьки. Декому за гарні оцінки , декому за допомогу по хатнім справам,комусь просто на різні витрати, але бувають випадки, коли дитина не отримує так звані «кишенькові» гроші і вона не думаючи про наслідки починає красти. З цього моменту і починає з’являтися питання, «Гроші – це добро чи зло?».

Бінарне запитання: «Гроші – це добро чи зло?». Наведіть аргументиза та проти.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Закінчення додатку 7

За

Проти

За гроші можна купати все

Не можна купити за гроші здоров’я, честь, гідність

Гроші допомагають багатьом героям у творах. Наприклад: у творі В. Сухомлинського «Срібний карбованець», де йдеть­ся про Андрійка, якому тато дав срібний карбованець, щоб той купив цукру та масла, а хлопчик його загубив. Діти пожаліли Андрія, бо знали, що батько в нього сердитий, і назбирали йому дев’яносто дев’ять копійок.

Невміння керувати своїми потребами призводить до марнотратства й трагедії. Великі гроші дають владу. Але саме великі гроші часом забирають у полон життя людське, як це сталося з Гобсеком із твору

О. Бальзака.

 

У казці Г. X. Андерсена «Дюймовочка» жінка заплатила чаклунці дванадцять скілінгів, щоб отримати ячмінне зерно, з якого з’явилася дівчинка.

На прикладі багатьох персонажів твору «Сто тисяч» І. Карпенко-Карий переконливо показав, як спотворюють людську душу гроші, якщо людина не вміє опиратися їх згубному впливові.

Без грошей не може існувати жодне суспільство.

Можливий бартерний обмін.

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 8

Підідея 5. За допомогою QRкоду визначте «цікаві» гроші

20

17 (1)

13

17 (1)

26

28

qr-code

qr-code

qr-code (1)

qr-code

qr-code

qr-code (1)

                                                                                          Продовження додатку 8

docx
Додано
13 листопада 2021
Переглядів
833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку