Використання інноваційних форм роботи на уроках основ економіки

Про матеріал
Приклади інноваційних форм роботи, які містяться у роботі, можна використовувати на різних етапах уроку для підвищення інтересу учнів до вивчення предмету, показати практичне використання отриманих знань.
Перегляд файлу

Інноваційна діяльність на різних етапах

уроку з основ економіки.

    Нововведення на етапі актуалізації колишніх знань і способів дії учнів.

Урок «Реклама, рекламні стратегії, вимоги до реклами. Роль реклами. Позитивні та негативні сторони реклами »

                        1. Міні - гра «Підбери пару».

Для кожного з наведених тут термінів і понять підберіть відповідне йому визначення.

1.Універсальний магазин.

2.Аукціон.

3.Ярмарка.

4.Біржа.

5.Спеціалізірованний магазин.

6.Оптовая торгівля.

7.Рознічная торгівля.

8.Брокер.

9.Торговля.

10.Магазін.

Визначення.

А. Це місце, де покупці і продавці укладають угоди і підписують договори на купівлю-продаж через спеціальних посередників.

Б. Спосіб торгівлі особливо цінними, рідкісними товарами, де відбувається змагання за право покупки.

В. Найпоширеніша форма торгівлі.

Г. Періодично організуюча в певному місці торгівля.

Д. Магазин, що торгує певним видом товару.

Е. Людина укладає угоди на біржі.

Ж. Торгівля невеликими партіями товару або поштучно.

З. Магазин, що торгує різними видами товару.

І. Обмін товару або послуги на гроші.

К. Торгівля великими партіями товару.

Відповідь: 1 - З, 2 - Б, 3 - Г, 4 - А, 5 - Д, 6 - К, 7 - Ж, 8 - Е, 9 - І, 10 - В)

             2. Розгадай кросворд.

Клас ділиться на два колективи (варіанта), кожен з них отримує свій кросворд, після виконання завдання діти обмінюються роботами і виставляють оцінку. Остаточна оцінка затверджується експертом - учителем.

Кросворд 1.

2

По вертикалі:

1. Місце, де покупці і продавці укладають угоди і підписують договори на куплю-продаж через спеціальних посередників (Біржа).

2. Людина, укладає угоди на біржі (Брокер).

3. Спосіб торгівлі особливо цінними, рідкісними товарами, де відбувається змагання за право покупки (Аукціон).

4. Обмін за допомогою грошей (Торгівля).

5. Торгівля великими партіями товару (Оптова).

6. Періодично організуюча в певному місці торгівля (Ярмарок).

7. Найпоширеніша форма торгівлі (Магазин).

По горизонталі:

8. Спосіб поширення відомостей про товар (Реклама).

Учитель: правильні відповіді на питання кросворду по вертикалі привели до появи нового економічного поняття - по горизонталі, вивчення якого і буде предметом сьогоднішнього уроку.

Кросворд 2.1

По горизонталі:

1. Спосіб торгівлі особливо цінними, рідкісними товарами, де відбувається змагання за право покупки (Аукціон).

2. Торгівля невеликими партіями товару або поштучно (Роздрібна).

3. Це місце, де покупці і продавці укладають угоди і підписують договори на

покупку-продаж через спеціальних посередників (Біржа).

4. Торгівля великими партіями товару (Оптова).

5. Людина, укладає угоди на біржі (Брокер).

6. Обмін за допомогою грошей (Торгівля).

7. Періодично організуюча в певному місці торгівля (Ярмарок).

8. Спосіб поширення відомостей про товар (Реклама).

9. Найпоширеніша форма торгівлі (Магазин).

По вертикалі:

10. Магазин, що торгує різними товару (Універмаг).

Урок-практикум узагальнення закріплення теми "Витрати виробництва і прибуток». 

1. Закріплюємо позначення економічних понять. (Діти працюють з картками.)

Розмісти правильно позначення економічних понять.

     1. Загальні витрати;    AC (АТС)

     2. Постійні витрати;    P

     3. Змінні витрати;     TC

     4. Середні витрати;     Q

     5. Сукупний дохід,     AVC

     6. Середній дохід;     AFC

     7 Прибуток;     VC

     8. Середній прибуток;    FC

     9. Ціна;      Pr

   10. Кількість.     TR

   11. Середні постійні витрати;   ATR

   12. Середні змінні витрати;    AРr

 

Після виконання завдання діти обмінюються картками і проводять самоперевірку, використовуючи правильні відповіді на інтерактивній дошці.   

  Правильні відповіді.

     1. Загальні витрати;    TC

     2. Постійні витрати;    FC

     3. Змінні витрати;     VC

     4. Середні витрати;     АC (АТС)

     5. Сукупний дохід,     TR

     6. Середній дохід;     ATR

     7 Прибуток;     Pr

     8. Середній прибуток;    AРr

     9. Ціна;      P

   10. Кількість.     Q

   11. Середні постійні витрати;   AFC

   12. Середні змінні витрати;    AVC

2. На дошці написані формули з пропущеними значеннями, вставте відсутню. Діти працюють в зошитах.

Після виконання завдання по одному виходять до інтерактивної дошки і замість зірочок записують отримані значення. Решта перевіряють правильність виконання завдання.

Вставте пропущені значення.

                                                                                                             *

     1.   P = AC + *  ;                    TC  = FC + * ;               AVC  =  ----- ;

                                                                                                       Q

         *

    2. P = ----    ;                         TR  = * + Pr ;                    TC = AC  . * ;                                           

         Q                                                      

                                                                TC

    3.  TR = *  .   P ;                       *  = -----   ;                   Pr = * - TC ;

                                                                  Q

 

                     *                                         TC                                   FC  

    4.   Q =  ----    ;                         Q  = ----- ;                        *  =  ----- ;

                    P                                          *                                         Q

Правильні варіанти відповідей

                                                                                                                    VC

     1. P = AC +  АPr ;                    TC  = FC + VC ;               AVC  =  ----- ;

                                                                                                                 Q                                              

                            

         TR 

     2. P = ----    ;                         TR  = TC + Pr ;                    TC = AC  *  Q ;                                           

         Q                                                      

    

 

                                                                  TC

     3.   TR = Q *  P ;                  AТC  = -----   ;                   Pr  = TR - TC ;

                                                                   Q

 

                   TR                                          TC                                             FC   

     4.   Q =  ----    ;                         Q  =    ----- ;                            АFC  =  ----- ;

                    P                                           AТC                                            Q

 

3. Використовуючи вихідні дані, складіть якомога більше формул.

 

1. TR;  Q;  P;  VC;  AVC.

 

2. TC;  Q;  AC;  FC;  AFC.

 

3.TC; FC; AC; AFC; VC; AVC. 

Можливі варіанти складених формул.

 

                                  TR               TR                                                         VC             VC 

1.  TR = Q * P;  Q = ---- ;     P = -----  ;   VC = АVC  *  Q  ;     AVC = ------ ; Q  = -------- ;

                                    P                Q                                                           Q                AVC

 

 

                                      TC                TC                                            FC              FC

2. TC = AC * Q;  Q = ----- ;  AC = ----- ;  FC = AFC * Q;  AFC = ------ ;  Q = ----- ;

                                AC                Q                                               Q             AFC

 

 

3.TC = FC + VC ; FC = TC – VC ; VC = TC – FC ; AC = AFC + AVC ;

 

AFC = AC – AVC ;  AVC = AC – AFC.

 Нововведення на етапі формування нових знань і способів дії учнів.

Урок «Реклама, рекламні стратегії, вимоги до реклами. Роль реклами. Позитивні та негативні наслідки реклами».

1. Працюючи з кросвордами на попередньому етапі уроку, діти зустрілися, з новим економічним поняттям. (Реклама)

2. На екрані показаний рекламний ролик.

Діти самі визначають тему уроку.

3. Відгадай шараду:

Слово перша: вона тече, все час змінюючись,

Знімаючи смуток, тугу, втому, млявість.

Друге - тварина з густою і дуже цінною вовною.

З'єднайте обидва слова разом,

У першому прибравши лише букву А, -

У вас вийде тоді

Те, без чого при ринку всім біда (Реклама).

4.Учні на попередньому уроці отримали  випереджаюче завдання: подивитися телевізійну рекламу з метою визначення її переваг і недоліків і записати їх в зошит. У цій роботі дітям можуть допомагати батьки.

                      Позитивні наслідки реклами:

- Реклама вигідна продавцю так, як приваблює покупців до зроблених товарів;

       - Реклама піднімає попит на товар,

       - Реклама збільшує дохід виробника.

       - Реклама вигідна споживачеві, бо дає додаткову інформацію про товар;

       - Реклама, розміщена в газеті чи журналі, знижує їх вартість.

       - Реклама стимулює конкуренцію.

                      Негативні наслідки реклами:

- Реклама не завжди правдива;

- Реклама заважає перегляду цікавих телепередач;

- Реклама збільшує вартість товару.

- Реклама спонукає споживача купувати товари, які абсолютно не потрібні.

         4.Визначення рекламних стратегій.

На екрані йде показ рекламних роликів відповідних різним рекламним стратегіям. Діти, переглядаючи їх повинні визначити яким способом, творець реклами хотів привернути увагу покупців до цього товару.

Види рекламних стратегій:

Гасло - Коротка, добре запам'ятовується фраза.

Апеляція до розуму - За ту ж суму грошей товару можна купити більше.

Апеляція до емоцій - Використовуючи товар, можна стати красивіше.

Свідоцтва відомих людей - Товар рекламує відома телеведуча.

Ефект стадності - Все купують і мені треба.

5. Практична ситуація.

Яку роль відіграє реклама для продавців і покупців? А для кожного з вас?

- Реклама сприяє якнайшвидшому просуванню товару від виробника до споживача.

- Реклама інформує людей про появу нових товарів.

- Реклама інформує про розширення області застосування продукції.

- Реклама інформує про умови до-і післяпродажного обслуговування.

Урок «Вимірювання інфляції: індекс споживчих цін (ІСЦ)» 

1.На кожну парту роздана таблиця для розрахунку вартості споживчого кошика за рік А і рік Б (можна взяти конкретні року). Діти повинні визначити вартість товарів у вказані роки і розрахувати, як змінилася вартість в%. Потім разом з учителем дані розрахунки записують вигляді формули і дають визначення ІСЦ.

п/п

Види

товарів

Споживання на місяць, 1 чол.

Ціна в

2016 році

 

Ціна в

2020 році

 

Вартість товарів за місяць у

2016 році

Вартість товарів за місяць у

2020 році

1.

Хліб

10 бух.

8

10

80

100

2.

Цукор

3 кг.

14

20

52

60

3.

М’ясо

3 кг.

80

100

240

300

4.

Риба

1,5 кг.

45

65

67,5

97,5

5.

Масло

1 бут.

20

30

20

30

6.

Молоко

10 л.

10

16

100

160

7.

Картопля

9 кг.

3

5,5

27

49,5

8.

Овочі

7,5 кг.

10

15

75

112,5

9.

Фрукти

3 кг.

25

30

75

90

 

Разом

-

-

-

736,5

999,5

 

Діти роблять висновок, що життя стало дорожче.

ІСЦ - показник вартості життя.

Споживчий кошик - набір необхідних споживчих товарів за певний період часу.

Діти виводять формулу ІСЦ.

               Вартість місячної споживчого кошика в поточному році

ІСЦ = ------------------------------------------------ ----------------------------------- * 100%

               Вартість місячної споживчого кошика у базисному році

2. «Занурення в життя».

Проаналізуйте наступні статистичні дані. Зробіть висновки.

 Нововведення на етапі застосування знань і засобів дії учнів.

Урок «Реклама, рекламні стратегії, вимоги до реклами.

Роль реклами. Позитивні та негативні сторони реклами »

Практичні ситуації.

1. Прочитати вірш Сергія Михалкова «Як старий корову продавав» і скажіть, що спільного між нашим уроком і тим, про що йдеться у вірші.

(З вірша видно, щоб продати корову довелося використовувати рекламну стратегію «Апеляція до розуму»: «А чи багато корова дає молока?» - «Не видоїш за день - втомиться рука». Ще можна побачити переваги реклами: з'явилися покупці на корову і її недоліки: можна продати поганий товар.

2. Чи використовувати рекламу в умовах дефіциту товару. Чому?

  (В умовах дефіциту реклама не потрібна, так як товарів мало, конкуренція відсутня і споживачам не доводиться робити вибір.)

3. У цінах деяких товарів витрати на рекламу становлять 60% .Якщо б не було реклами то товар став би дешевше і бажаючих його купити більше. Але виробники йдуть на такі витрати. Чому?

(Жоден продавець не може відмовитися від витрат на проведення рекламних акцій, хоча і боїться, що інший продавець прорекламує свій товар і переманить частина покупців.)

4. В сім'ях Німеччини, за підрахунками фахівців, все більше покупок робиться за наполяганням дітей. Чому?

(Діти набагато більше часу проводять біля екранів телевізорів, ніж їхні батьки, і відповідно більше дивляться рекламні ролики.)

Урок практикум «Узагальнення і закріплення теми Витрати виробництва і прибуток»

Задача 1.

Від виробництва та продажу 100 банок згущеного молока загальний дохід склав 3000 гр. Витрати на їх виробництво склали: середні змінні витрати - 20 гр, загальні постійні - 750 гр.

Визначте:

а). Отриманий прибуток.

б). Як зміниться величина прибутку, якщо виробництво згущеного молока складе 120 банок?

в). На скільки змінився випуск згущеного молока і величина отриманого прибутку в%.

  У чому причина різкого зростання прибутку в порівнянні з ростом обсягу продукції?

Дано:      Рішення.

Q1 = 100 б.                    а)   Pr1 = TR – TC             VC1 = 20 * 100 = 2000 гр.   

TR1 = 3000 гр.                 TC = FC + VC              TC1 = 750 + 2000 = 2750 гр.

AVC = 20 гр.                   VC = AVC * Q1             Pr1 = 3000 – 2750 = 250 гр.

FC = 750 гр.                    

__________

а) Pr - ?                                  в) зм. Q и Pr в % - ?

б) зміни Pr -?                г) Причина росту Pr - ?

б)  Q2 = 120 б.                   Р = TR/ Q2            Р = 3000 / 100 = 30 (гр.)

TR2 = 120 * 30 = 3600 гр.  VC2 = 20 * 120 = 2400 гр.    TC2 = 750 + 2400 = 3150 гр.

Pr2 = 3600 – 3150 = 450 гр.

в) Q1 = 100 б.       зм.=  120 – 100 = 20(банок)            Pr1 = 250 гр;  зм. =  450 – 250 = 200 (гр.)

    Q2 = 120 б.       зм.% =    20 / 100 * 100 = 20 %       Pr2 = 450 руб;  зм.% = 200 / 250 * 100 = 80%

г). Кількість випущеної продукції збільшилося на 20%, а прибуток зріс на 80% т.к. вона залежить не тільки від величини виручки, але і від загальних витрат, які складаються з постійних і змінних, а виросли тільки змінні витрати, постійні залишилися без зміни.

2.Дано три варіанти виробничої програми одного підприємства.

№ п/п

P

Q

TR

AFC

FC

AVC

VC

ATC

TC

APr

Pr

1.

10

20

 

 

 

 

 

8

 

 

 

2.

8

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

3.

 

40

 

2,5

 

1,5

 

 

 

1

 

 

а). Заповніть таблицю.

б). Визначте, який варіант виробничої програми найбільш вигідний підприємству і чому?

Отримані дані трьох виробничих програм.

№ п/п

P

Q

TR

AFC

FC

AVC

VC

ATC

TC

APr

Pr

1.

10

20

200

5

100

3

60

8

160

2

40

2.

8

25

200

4

100

2

50

6

150

2

50

3.

5

40

200

2,5

100

1,5

60

4

160

1

40

 

Найбільш вигідний 2 варіант виробничої програми так як прибуток максимальна.

Урок «Ринок покупця і ринок продавця»

  Економічні завдання на зміну ринкової рівноваги під впливом нецінових факторів.

Проблемні питання.

1. Що станеться з точкою рівноваги на ринку яблук, якщо населення дізналося про вміст у них речовин, що вбивають вірус грипу.

2. Як зміниться пропозиція яблук, якщо попит на них виріс, а ціна залишилася колишньою.

3. Завдяки діяльності членів «Товариства захисту тварин» багато людей перестали купувати шкіряні куртки. Однак продавці, незважаючи на це, зуміли зберегти на них ціну. Як змінилося рівновагу на ринку?

4. Доходи населення зросли, але кількість продаваних автомобілів не змінилося. Що відбулося на ринку?

5. Зросли ціни на чай, але попит на каву не змінився. У чому причина?

 

docx
Додано
14 листопада 2021
Переглядів
345
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку