Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Матеріали узагальнення "Рух під дією кількох сил" (9 клас)

Про матеріал

В даній розробці викладені матеріали, якими користуються учні на уроках при вивченні теми "Рух під дією кількох сил" : алгоритм розв'язування задач та опорний конспект до цього розділу.

Мета: формування обчислювальних навичок, навичок аналізу, алгоритмізації та базових навичок розв'язування задач з теми. Підбір матеріалу, задач за різними рівнями складності покладається на учителя. Учні повинні побачити основні кроки в розв'язуванні задач, їх оформленні, повторити матеріал з математики (проектування векторів, розв'язування рівнянь та систем рівнянь), навчитися аналізувати відповідь та її реальність. також опорний конспект та алгоритм розвязування задач може виступати як підказка або ключовий момент перевірки своїх розрахунків для учня.

Перегляд файлу

     При розв’язуванні задач динаміки треба дотримуватися такого алгоритму:

 1. Вивчити умову задачі (що дано, що треба обчислити, чим можна знехтувати, зміст задачі).
 2. Записати умову задачі.
 3. Перекласти всі величини в систему СІ (або дотримуватися, щоб всі величини відповідали одній системі виміру).
 4. Зробити креслення, на якому показати:
 • тіла, що взаємодіють;
 • центри тяжіння цих тіл;
 • напрями координатних осей (одну з осей бажано співнапрямити з напрямом вектора прискорення);
 • прискорення тіл;
 • проекції сил та прискорень на координатні вісі.
 1. Встановити вид руху, записати рівняння, що характеризують цей рух в скалярній формі.
 2. Записати додаткові рівняння, необхідні для розв’язку задачі.
 3. Розв’язати систему рівнянь відносно невідомої величини ( отримати кінцеву формулу).
 4. Перевірити розмірністю правильність отриманої формули.
 5. Виконати обчислення.
 6. Зробити аналіз отриманої відповіді. При необхідності виправити креслення.
 7. Записати відповідь задачі.

   Приклад задачі: Автомобіль масою 4 т рухається в гору з прискоренням 0,2 м/с2. Кут нахилу   , коефіцієнт тертя 0,04. Обчислити силу тяги автомобіля.

Задача 6     Дано:                      СІ

m= 4 т                    4000 кг                   

 

 

     Відповідь: сила тяги дорівнює 3,2 кН.

 

ОК – 24.   Узагальнення. Рух тіла під дією кількох сил.

 

    Прочитайте параграф  35  підручника та розгляньте опорний конспект ОК – 24. Згадайте алгоритм розв’язування задач динаміки.

 

№ з/п

Креслення

Векторне рівняння

Рівняння в проекціях

 1.

              

 

             

 

N = mg; a= F/m

 2.

       

 

             

 

N = mg;

ma= F- mg

3.

                Y1

                     

  

                  Y0

                 

 

 

 1.   N=m(g+ a)

 

 1.    N=m(g-a)

 

 1.  =0    N=mg

 

4.

 

 

 

X: ma = F +mg sin- Fтр

 

  Y:     N =mg cos   

 

 

5.

 

Рух вгору

 

Рух вгору1

 

 

X: ma = F- mg sin-Fтр.

Y:  N = mg cos.

 

 

 

 

7.

 

Рух вгору2

 

 

 

 

 

8.

 

Рух вгору3

 

= + +

+ +тр.

 

 

 

 

Дайте відповіді на наступні питання:

 

 1. Які типи сил  і природі існують?
 2. Які сили відносяться до гравітаційних?
 3. За якою формулою можна обчислити величину сили тяжіння?
 4. Яку силу називають силою тертя? Її напрям.
 5. За якою формулою обчислюють величину сили тертя (загальна)?
 6. Що називають вагою тіла?
 7. В чому відмінність сили тяжіння та ваги тіла?
 8. Способи розв’язування систем рівнянь.
 9. В якому випадку проекція вектора на вісь є числом позитивним?
 10.  В якому випадку проекція вектора на вісь є числом негативним?
 11.  В якому випадку проекція вектора на вісь є нульовою?
 12.  Сформулюйте другий закон Ньютона.
 13.  Порівняйте факти та відомості, викладені в конспекті та підручнику. Якими даними Ви би доповнили даний опорний конспект?
 14.  Основні принципи розв’язування рівнянь.
 15.  Як з векторного рівняння в задачах фізики отримати скалярне рівняння?
 16.  Алгоритм розв’язування задач по темі “ Кінематика”.
 17.  Алгоритм розв’язування задач по темі “Динаміка”.
 18.  Основні типи задач по темі “ Рух тіла під дією кількох сил”.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Сидоров Володимир
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
Додано
14 липня 2018
Переглядів
2246
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку