10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Майстер - клас з методики викладання англійської мови за темою «Формування комунікативної компетентності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови».

Про матеріал
Майтер-клас з методики викладання англійської мови для вчителів англійської мови. Тема:«Формування комунікативної компетентності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови».
Перегляд файлу

Майстер - клас

з методики викладання англійської мови за темою

«Формування комунікативної  компетентності учнів засобами

інтерактивних технологій на уроках англійської мови».

 

Мета майстер – класу: презентація педагогічного  досвіду роботи з теми    «Формування комунікативної  компетентності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови».

Задачі майстер – класу:

 1.                Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників
 2.                Створення мотивації і умов для професійного вдосконалення.
 3.                Популяризація інноваційних ідей та технологій.

Обладнання: презентація, роздатковий матеріал.

 

Хід майстер- класу:

 1. Організація діяльності учасників майстер – класу.
 • Представлення теми майстер – класу.
 • Визначення очікуваних результатів.

II.   Основна частина.

 1. Теоретичне введення.

Розвиток комунікативної компетентності відбувається не природним шляхом, а за допомогою  спеціальних прийомів, які полягають в створенні особливих ситуацій особливих ситуацій впливу. Всі активні люди переслідують одну мету: надати соціально-психологічний вплив на особистість, що сприяє розвитку і вдосконаленню її комунікативної компетентності.

Метою навчання  іноземної мови у школі є формування комунікативної  компетентності учнів, яка реалізується у здатності до мовного спілкування. Запорукою успішної мовної активності учнів є також і нетрадиційні форми уроків з використанням  інтерактивних технологій, в ході яких учні долучаються до культури  країн мови,  що вивчають, а також розширюють знання про культурну спадщину рідної країни, що дозволяє   учням брати активну участь  у діалозі культур.

Існує безліч шляхів розвитку комунікативної компетентності, пропоновані різними методистами та психологами. Щоб сформувати в учнів комунікативну компетенцію поза мовного оточення, недостатньо наситити урок англійської мови комунікативними вправами. Важливо  надати їм можливість мислити, вирішувати якість проблеми, які породжують думки, міркувати англійською  мовою над шляхами вирішення цих проблем  так, щоб у центрі уваги була його думка.

 Актуальність теми. Від сучасного вчителя вимагається володінням великим арсеналом педагогічних методів та прийомів. Вимоги часу та методики сучасного уроку націлюють вчителя на використанні інноваційних технологій навчання, які вже довели свою ефективність.

Слово «інтерактив» (пер. з англійської «inter» – «взаємний», «act» – діяти) означає взаємодіяти. Суть інтерактивного навчання і полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. За умови використання інтерактивних технологій на уроці підвищується результативність навчання, стимулюється вивчення мови, розумова та творча активність учнів, підвищується цікавість до вивчення іноземної мови. тощо.

Інтерактивне навчання – специфічна форма організації пізнавальної  діяльності, яка має передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою комфортність, успішність, інтелектуальність, спроможність. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Коли учитель і учень - рівноправні партнери. В результаті організації навчальної діяльність за таких умов у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає змогу вчителеві стати справжнім лідером. Як відомо, учні починають уміти користуватися мовою, коли їхня увага зосереджується на передачі та отриманні автентичних посилань, тобто посилань, що являють собою цікаву інформацію, як для того, хто говорить, так і для того, хто слухає в ситуації, що  є важливою для обох.

 

  2. Практична діяльність

2.1 Ефективними інтерактивними технологіями навчання, що сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів, є робота в парах, трійках, змінювані трійки, «карусель», «акваріум», «велике коло», «мікрофон», незакінчені речення, «мозковий  штурм»,  аналіз проблеми,  «мозаїка»,  коло ідей,  розігрування ситуації в ролях (рольова гра, імітація), дискусія, ток-шоу тощо.  Розглянемо деякі з них.

Інтерактивна технологія «Мікрофон» надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи пропозицію.

Робота організовується  в такий спосіб.

А) Спочатку ставиться  класу запитання. Наприклад, у восьмому класі з теми “Music”.

“Life without music would be a mistake”. Do you agree with this wonderful quotation? Why?

Даємо  мікрофон учневі, який висловлює свою думку і передає мікрофон іншому учневі. Має право говорити тільки той учень, у кого мікрофон.

Б) На дошці ключове слово теми.уроку, наприклад «Newspaper». Учні по черзі, символічно передаючи мікрофон, повинні сказати одне - два речення, повязані з цим словом.

Учасникам майстер – класу пропонується  дати відповіді на такі питання:

Can you imagine your life without smartphone? How do you use your smartphone?

Після всіх висловлювань, учасникам пропонується варіанти можливих відповідей з метою збагачення та закріплення лексичного матеріалу.

Варіанти відповідей:

 • Call my friends
 • Send text messages and check emails
 • Check the time
 • Surf the Internet
 • Make photos and videos
 • Communicate with friends in social networks
 • Look up online dictionary
 • Listen to music
 • Watch videos
 • Read the latest news
 • Do the shopping
 • Play games
 • Use it as a calculator, alarm clock
 • Chat in messengers
 • Listen to the radio

 

Heзакінчені речення

Цей прийом часто поєднується з «Мікрофоном» і дає можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою методикою дає присутнім змогу долати стереотипи, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо.

Наприклад:

   London is…

   Each country has its own…

   There are many…

   The highest mountain…

   My dream is…

   To live a healthy life means…

   Three things I can`t live  without …

 

«Мозковий штурм»

Ця форма інтерактивної діяльності є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Наприклад, у сьомому класі під час вивчення теми «Sports» клас ділиться на дві групи. Одна група записує переваги спорту, а інша недоліки спорту.

( Проводиться «Мозковий штурм» з учасниками майстер-класу)

 1. What is a good and what is bad about sports?

Advantages

Disadvantages

1. All sports and physical exercises are very useful.
2. Sports prevent us from diseases.
3. Sports make us more organized and disciplined.
4. Sports develop a personality.
5. It teaches us to win and to lose.
6. Sports make us feel and look better.

1. We can hurt ourselves doing some kind of physical exercises.
2. It is difficult to combine going in for sports and studies.
3. Going in for sports takes too much time.
4. We should buy some special equipment.
5. Sports can make us nervous.
6. Going in for sports is dangerous.

 

b)      What must we do to be healthy (to keep fit)?

Кожна команда записує свої ідеї і потім члени обох команд обмінюються своїми думками.

 

To keep fit I

- get up early in the morning;

- do my morning exercises;

- take long walks in the open air;

- do some training;

- wash my hands before meals;

- keep my body clean;

- keep my teeth clean;

- get enough sleep.

Однією  з тем, що вивчається на уроках англійської мови, є тема «Здоровий спосіб життя».  Засобами англійської мови у учнів формується розуміння значущості здоров’я людини. 

Тому для «Мозкового штурма» пропонується наступне питання:      

What does it mean to live a healthy life?

Відповіді можуть бути наступними:

 • Eat healthy food!
 • Eat vitamins!
 • Do some sport or regular physical exercises!
 • Avoid stresses!
 • Avoid drugs, drinking and smoking!
 • Be close to nature!
 • Take care of your teeth!
 • Sleep enough!
 • Don`t work on a computer too long!
 • Drink clean water!
 • Be friendly!
 • Live with pleasure! Enjoy your healthy way of life!

 

Рольові ігри

Рольова гра мотивує розумову діяльність.

Розглядаються такі найбільш розповсюджені форми рольових ігор:

 • презентація
 • інтерв`ю
 • прес – конференція
 • круглий стіл
 • телеміст
 • екскурсія
 • казка
 • репортаж

В рольовій грі кожен отримує роль і повинен бути активним партнером в мовному спілкуванні.Рольова гра передбачає елемент перевтілення учня у представника певної соціальної гри, професії, тощо. Через це рольові ігри часто сприймаються  учнями як  реальна дійсність: учні дістають у них можливості для  самовираження, яке здійснюється у рамках цих ролей.

 

Рольова гра «Друг заблукав»  (Ця рольова гра проводиться з учасниками майстер - класу )

Teacher: You are in London with your friend. Suddenly you see that your friend is no longer with you. He has lost his way. You come to a policeman and tell him about it. The policeman asks you to describe your friend. Do it for him. (Типові питання «поліцейського» можна оформити у виді плаката, а для відповідей на його питання, якщо це необхідно, використовувати підстановчі таблиці).

Policeman: Good morning.

Pupil: Good morning.

Policeman: You look sad. What is the matter?

Pupil: I lost my friend somewhere here.

Policeman: What is your friend’s name?

Pupil: His name is Eugene.

Policeman: How old is he?

Pupil: He is 12 years old.

Policeman: Describe him, please.

Pupil: My friend is not tall. His hair is dark. His eyes are grey.

Policeman: What is he wearing?

Pupil: My friend is wearing a red sweater and blue jeans. He has grey sneakers and a cap on.

Policeman: Wait here, please. (Відходить, “шукає” друга, знайшовши по опису, говорить)

Is this your friend?

Pupil: Yes, thank you very much.

Policeman: You are welcome.

 

Рольові ігри з лялькою

Лялька-персонаж, що утілює певні людські риси, дозволяє більш спрямовано і гнучко мотивувати мовлення учнів на уроці.

 

Лялька як знак ситуації

Перед класом з'являється незнайома лялька. Це створює стимул до діалогу – розпиту:

“What is your name? How old are you? Do you go to school? What marks do you get at school?” і т.д.

За діалогом випливає узагальнення усього, що учні довідалися про ляльку.

 

2.2   Розвитку  комунікативної компетентності сприяє проведення інтерактивних  уроків.

 • Урок-екскурсія  є надзвичайно ефективним, адже  у наш час активно розвиваються  зв’язки  між різними країнами. Учні  вчаться проводити екскурсію по рідному місту або віртуальні екскурсії по містам України, закордонним містам,  розповідають гостям про українську культуру, рідне місто.

Наприклад: екскурсія по Лондону, Ізюму,  тощо. Визначні міста України.

 

 • Урок-спектакль – це творча робота, яка сприяє розвитку навичок мовного спілкування та розкриття творчих здібностей учнів.

Наприклад, інсценування  казок: The Little Red Riding Hood , Three Little Pigs , Stone soup

 

 • Урок-гра  

Використання ігрових форм проведення уроків уже досить давно увійшло в повсякденну практику вчителів іноземної мови. Формування  потрібних навичок у ході гри є обов’язковим компонентом розвитку школярів.

Гра є найприроднішою та найпривабливішою діяльністю для школярів. Ще  К. Д. Ушинський писав: «Зробити серйозне завдання для дитини цікавим - ось завдання навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності. Ось деякі приклади  ігор, які цікаві дітям:

“Snowball” одна з найпоширеніших видів лексичної гри, її перевага в тому, що ця гра може використовуватися під час вивчення будь-якої теми. Гра покликана активізувати словниковий запас учнів за вивченою темою, добре тренує пам’ять і сприяє розвитку уваги.

Учитель говорить: “I have a grandmother” і просить першого учня повторити сказане учителем слово і додати своє: “I have a grandmother and an uncle”. Гра триває доки кожен її учасник не відтворить встановлений ланцюжок слів.

Гра «Їстівне – неїстівне»

Мета: активізація лексики з різних тем.

Гра проводиться з м’ячем. Учитель або учень кидає м’яча іншому учневі, називаючи певне слово. Якщо слово означає їстівний предмет, дитина ловить м’яча, якщо ж неїстівний – відкидає його.

( Наступні дві гри вчитель проводить з учасниками майстер – класу)

“Missing vowels” - легка у підготовці і проведенні, цікава гра на відпрацювання вивчених лексичних одиниць. Завдання можна записати як на дошці так і використовуючи роздаткові картки Завдання учнів вставити у слова пропущені голосні літери.

Computer technologies

Sports

W - BSITE

WR - STLING

INTERN - T

G - LF

ONL - NE

H - CKEY

D - VICE

FOOTB - LL

S - FTWARE

SW - MMING

COMP - TER

JUD -

NOT - BOOK

WATER P - LO

BL - G

R - NNING

USE - R

CR - CKET

              EM - IL

             T - NNIS

PLATF - RM

H - NDBALL

MONIT - R

B - XING

SC - NNER

GYMN - STICS

MICR - PHONE

K - RATE

 «Познайом мене зі своїми друзями»

 Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: „His name is...". „Her name is..." Тема: Учень та його оточення.

«Вгадай задуманий предмет»

 Учень виходить із класу. Діти загадують предмет. Учень входить до класу і запитує:

„Is it a book?"  Клас хором відповідає: „Yes (no). It's (not) a book". Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, діти називають його хором.

 

 •    Урок-мандрівка  має задовольняти вимоги, що висуваються до ігор-мандрівок: пересування гравців у просторі; оформлення території відповідно до змісту гри; повідомлення учням пізнавальної  інформації у захоплюючій формі; чітке формулювання завдань на кожній зупинці впродовж гри; вироблення шкали оцінювання  виконання  гравцями завдань;  оформлення карти-схеми, на якій позначено маршрут  учасників гри. Такі уроки сприяють розвитку спостережливості  та уваги школярів, розширення їх кругозору.

 

 • Урок-семінар

Такий урок зазвичай полягає в обговоренні повідомлень, рефератів, доповідей, виконання учнями самостійно або під керівництвом учителя, відокремлюють три типи уроку-семінару.  Під час підготовки до уроку-семінару вчитель повинен навчити учнів використання прийомів, які допомагають смисловому  запам’ятовуванню навчального матеріалу, який запам’ятовується у практичній діяльності; повторення для полегшення матеріалу, що важко запам’ятати, порекомендувати прийому мнемотехніки.

 

 • Урок-казка  спрямований на розвиток уяви та творчого мислення учнів: Цьому сприяє залучення школярів до складання сюжету казки. Інсценізація казки формує мовленнєві здібності учнів, сприяє естетичному розвитку. Сюжет казки передбачає виконання цілої низки умов: чітка цільова установка; вибір найбільш відповідного об'єкта; складання запитань, на які потрібно відповісти учням за допомогою наявних знань

 

3.   Підсумок майстер – класу.

 Ми розглянули основні інтерактивні технології та методи навчання, які сприяють формуванню комунікативної компетенції учнів. Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: як при введенні нового матеріалу, так і при його закріпленні та контролю.

Дуже дякую всім за співпрацю! Сподіваюсь, що запропоновані ідеї та методичні рішення будуть Вам цікаві і корисні! Успіхів всім і нових відкриттів! Пам’ятаємо слова В.О.Сухомлинського:

«Вчительська праця – це щоденна   творчість і мистецтво»

 

1

 

docx
Додано
19 лютого 2019
Переглядів
1599
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку