Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методична розробка "Карбонові кислоти"

Про матеріал
Методична розробка містить матеріали інноваційного заняття виду інтерактивна лекція за методикою змішаного навчання. Розкриває форми і засоби педагогічної майстерності викладача, спрямовані на поєднання онлайн та офлайн навчання та формування наскрізних змістових ліній з дисципліни.
Перегляд файлу

Карбонові кислоти - Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. ЯрошенкоE:\Мои документы\Жанна\Хімія 2018-2019\Відкрите заняття 2020\актуалызацыя qrcode-20201006011910.png

Автор:        Бартко Ж. В. –  спеціаліст  вищої категорії

 

Рецензент: Чорна С.А. -  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

 

 

Методична розробка містить матеріали

                                                          інноваційного   заняття   виду  інтерактивна

                                                          лекція за  методикою  змішаного  навчання.

                                                                      Розкриває    форми    і   засоби 

                                                     педагогічної    майстерності    викладача,

                                                          спрямовані  на поєднання онлайн та офлайн

                                                    навчання   та   формування    наскрізних

                                     змістових   ліній  з  дисципліни.

                                                             Рекомендувати     для     викладачів

                                                          навчальних закладів  І-ІІ  рівня  акредитації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Розглянуто  і  схвалено

                                                         на  засіданні  циклової  комісії 

                                                             природничо-наукових дисциплін

                                                                  Протокол №        від            2020 р.

                                                                  Голова ц/к:               /Носкова Т.А./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ПЕРЕДМОВА

Методична розробка заняття складена у формі методичного конструктора відповідно до типової навчальної програми з дисципліни “Хімія”, 2018.  Містить особистий  досвід  роботи викладача з проблеми поєднання  методів активного навчання з досягненнями в модернізації освітнього процесу на інноваційній основі; методичний матеріал новітнього формату, який розкриває напрямок роботи педагога з інформатизації навчально-виховного процесу та створення якісного освітнього простору в умовах онлайн. Включає план-конспект кожного етапу заняття, починаючи з організації, мотивації і закінчуючи рефлексією. А також: QR-коди навчально-інформаційних матеріалів, інструкції лабораторних дослідів, методичні розробки для мотивації, актуалізації, контролю та гейміфікації.

Гейміфікація – це методичний прийом з використанням ігрових підходів для неігрових процесів, який покращує сприйняття інформації, формує асоціативну пам’ять. Ігровий елемент, включений в розробку, інтегрований до  реальної ситуації та сприяє мотивації конкретних форм поведінки у заданих умовах.

Використання QR-кодів допомагає зацікавити студентів навчанням; є  дієвим інструментом для швидкого та зручного поширення і контролю навчальної інформації; дає можливість переглянути навчальний документ з власного девайсу у зручний час.

Розробка зорієнтована на застосування моделі «Перевернутий клас» змішаної форми навчання. Розкриває векторні шляхи досягнення очікуваних результатів навчання під час самостійної роботи online і активної стимуляції  творчості в системі offline, спрямовуючи процес навчання в русло практичного застосування отриманих знань.

Оскільки кожний викладач має власну манеру і методику викладання дисципліни, автор розробки спробувала як найповніше охопити новинки сучасної педагогічної майстерності, розробила алгоритм з організації та проведення нестандартного заняття у формі «перевернутого класу» за методикою blended-learning технології.

Такі фактори, як організація заняття, мотивація, актуалізація учіння, оновлення методичної структури етапів вивчення нового матеріалу, узагальнення, систематизація і корекція знань, формування предметних компетенцій та наскрізних змістових ліній, трансформація активних видів роботи, описані в методичному конструкторі,  допоможуть педагогам поліпшити методику, структуру навчально-виховної роботи з дисципліни  “Хімія”, організувати змішане навчання, відповідно нормативних вимог.

В творчу розробку включені матеріали мультимедійної презентації заняття; алгоритми виконання лабораторних експериментів; узагальнююча інфорграфіка, «родзинки педагогіки» тощо.

Методичний посібник допоможе викладачам навчальних закладів І-ІІ рівня  акредитації зробити заняття більш цікавим і різноманітним, сприятиме заощадженню часу, який викладач витрачає на підготовку до заняття та підвищити рівень самоосвіти.

Навчально-методична карта заняття №

Дата        Група

Дисципліна:         Хімія                                                                            

Тема заняття:   Карбонові кислоти: поширення у природі,         

                             особливості будови, класифікація,                      

                             гомологічний ряд насичених, одноосновних       

                             карбонових кислот, ізомерія, номенклатура,    

                             властивості, добування.                                          

          

Вид заняття:  інтерактивна лекція (з використанням blended-learning

технології)

Методична мета: трансформація активних методик навчання з метою реалізації завдань змішаного навчання.                                              

 

 Цілі:                                                                                                                           

 • формування ключових компетентностей:                                
 • спілкування державною мовою;
 • екологічна грамотність і здорове життя;
 •         уміння вчитися впродовж життя;
 •         основні компетентності у природничих  науках і технологіях;
 •         інформаційно-цифрова компетентність;
 •         соціальна та громадянська компетентність
 • формування предметних компетентностей.

Очікувані результати навчання:  

 • знаннєвий компонент:
 • називати загальну формулу  та характеристичну (функціональну) групу карбонових кислот; насичені одноосновні карбонові кислоти за систематичною номенклатурою;
 • пояснювати вплив характеристичної    групи на фізичні і хімічні властивості карбонових кислот; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;
 • наводити  приклади насичених одноосновних карбонових кислот і їхні тривіальні назви;  поширення у природі і харчових продуктах;
 • діяльнісний компонент:
 • класифікувати оксигеновмісні  органічні сполуки за характеристичними групами;
 • складати молекулярні і структурні формули насичених одноосновних карбонових кислот за назвами і загальною формулою гомологічного ряду);

рівняння реакцій, які описують їх хімічні властивості (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами);

 • порівнювати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; одержання етанової кислоти (окиснення етаналю, етанолу);
 • характеризувати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових
  кислот; способи одержання етанової кислоти,
 • прогнозувати хімічні властивості насичених одноосновних карбонових кислот  на основі знань про властивості характеристичної групи;
 • установлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук;
 • виявляти наявність карбонових кислот;
 • дотримуватися правил безпечного поводження з органічними речовинами.
 • Ціннісний компонент: ………………………………………………………..                 
 • усвідомлювати  взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування
  оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;
 • оцінювати безпечність органічних речовин і приймати обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.

 

Засоби навчання

 

Мережні: інтернет-ресурс:

 • Підручник: Попель П.П. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ П.П. Попель, Л.С. Крикля.- Київ: ВЦ “Академія”, 2018.–§ 18, 19 с. 109-120.

https://dtek.dp.ua/wp-content/uploads/2018/10/ximiya_10_kl_popel.pdf

 • Навчальна гра «Класи органічних сполук»   

https://learningapps.org/display?v=puok6fq0520

 • Навчальна гра «Знайти відповідність»

     https://learningapps.org/display?v=piyfts66t20

 • Віртуальна хімічна лабораторія

https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA&t=552s

Тест-контроль «Карбонові кислоти»

https://naurok.com.ua/test/karbonovi-kisloti-1199.html

 • Лабораторний дослід «Виявлення органічних кислот у харчових продуктах»

https://www.youtube.com/watch?v=SPqifB9aEWk

 • Навчальна гра «Карбонові кислоти»  

https://learningapps.org/9030010

Апаратні: комп’ютер з доступом до Інтернет, мультимедійна система, девайси.

Програмні: QR-коди

Наочні: слайдова презентація «Карбонові кислоти», «Віртуальна хімічна лабораторія»

Зміст заняття

 

1 Організація заняття:

 Методи: навіювання

Форми роботи: стратегія “Індикатор настрою”.

 

 Слайди  №№ 1,2,3

 

Викладач

Доброго дня, шановні студенти, колеги, присутні на занятті! Зрозуміло, що успіх будь-якої діяльності залежить від особистої мотиваційної стратегії.

Щоб найефективніше організувати роботу,  проведемо невеличке дослідження вашого ставлення до виконання завдань заняття.

Визначимо настрій з допомогою індикатора, здатного змінювати свій колір залежно від особистого настрою:

 •     червоний колір – у вас “кислий” настрій;
 •     жовтий -  “нейтральний” настрій, вам байдуже;
 •     зелений – ви впевнені у своїх силах.

Опустіть “індикатори” у пробірки та продемонструйте їх.

 

Слайд  № 4

 

2. Підготовка студентів до вивчення нового матеріалу

 

2.1 Актуалізація життєвого досвіду і опорних знань студентів

Метод: гейміфікація

Форма роботи: навчальна гра

 

 

Навчальна гра «Класи органічних сполук»   

https://learningapps.org/display?v=p2k8cchan20

 

 

 

 

2.2 Мотивація навчальної діяльності студентів

Метод: гейміфікація, переконання

Форма роботи: навчальна гра, демонстрація

 

Слайд  № 5

 

Викладач:

Сьогодні ми вивчаємо речовини, які можна назвати «Знайомі незнайомці».

Зверніть, будь ласка, увагу на продукцію (лимон, столовий оцет, щавель, кефір, яблуко, квашена капуста). Що в них спільного?

 

Очікувана відповідь: 

Вони мають кислий смак. Містять органічні кислоти.

 

Слайди  № № 6,7

 

Навчальна гра «Знайти відповідність»

https://learningapps.org/display?v=piyfts66t20

 

 

 

Викладач:

В ході гри ви переконалися, шо продукція, яку ми використовуємо в побуті, містить органічні кислоти. Напевно кожен знає, що:

 • Очистити в домашніх умовах тканину  від плями іржі  та легко видалити накип в чайнику можна з допомогою знайомої вам речовини. Якої саме і чому?
 •  Не можна довго зберігати борщ, компот, сік у
  алюмінієвому посуді, а лише у покритому емаллю. Чому?
 • Після фарбування волосся рекомендують ополіскувати теплою водою з додаванням оцту. Після цієї процедури волосся стає м’яким і блискучим.  Чому?
 • Пігулки аспірину господині добавляють у банки з консервованими овочами. З якою метою?

Сьогодні ми з’ясуємо, які властивості карбонових кислот роблять їх нашими
незамінними помічниками.

 

2.3 Повідомлення теми, мети та завдань заняття

 

Слайд  № 8

 

Тема заняття:  Карбонові кислоти: особливості будови, класифікація,

                            гомологічний ряд, ізомерія, номенклатура, властивості,

                            добування.

 

План заняття

 

1. Склад, будова молекул, класифікація карбонових кислот.

2. Насичені одноосновні карбонові кислоти: гомологічний ряд, ізомерія,

    номенклатура, фізичні та хімічні властивості. 

3. Добування карбонових кислот.

                          

3  Вивчення нового матеріалу

Метод: blended  learning

 

3.1.  Склад, будова молекул, класифікація карбонових кислот.

Форма роботи: навчальний тренажер

 

Слайдb  № 9,10

 

Завдання 1

https://dtek.dp.ua/wp-content/uploads/2018/10/ximiya_10_kl_popel.pdf

 

Використовуючи електронний навчальний ресурс теми “Карбонові кислоти” на с 109-111:

 • визначити поняття: “карбонові кислоти”,  “карбоксильна група”,  “загальна формула ”;
 • дати відповідь на питання:
 • Які карбонові кислоти називають одноосновними, двохосновними,

багатоосновними?

 • Які карбонові кислоти називають нижчими, вищими?
 • Які карбонові кислоти називають насиченими, ненасиченими, ароматичними?

Слайд  № 11

 

Завдання 2

З переліку наведених формул виберіть:

 • одноосновні, двохосновні, трьохосновні карбонові кислоти;
 • насичені, ненасичені, ароматичні карбонові кислоти;
 • нижчі, вищі карбонові кислоти.

 

3.2.  Насичені одноосновні карбонові кислоти: гомологічний ряд, ізомерія,

        номенклатура, фізичні і хімічні властивості.

Форма роботи:  навчальний тренажер

 

Викладач

 • На вашу думку, які з вивчених карбонових кислот мають простішу будову?

Очікувана відповідь

Одноосновні, насичені, нижчі.

 

Слайд  № 12

 

 • Яка загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот?

Очікувана відповідь

СnН2n+1СООН

 

Завдання 3

https://dtek.dp.ua/wp-content/uploads/2018/10/ximiya_10_kl_popel.pdf

За матеріалами інтернет-ресурсу або презентацією  проаналізуйте дані таблиці 3 с. 112 «Формули і назви одноосновних насичених карбонових кислот та їх солей» і поясніть як утворюються систематичні назви карбонових кислот.

 

Таблиця 3 Формули і назви одноосновних насичених карбонових кислот та

                  їх солей

 

Формула

 

Назва

IUPAC

Традиційна назва

Назва кислотного залишку

HCOOH

Метанова

Мурашина

Метаноат (форміат)

CH3COOH

Етанова

Оцтова

Етаноат (ацетат)

CH3CH2COOH

Пропанова

Пропіонова

Пропаноат (пропіонат)

CH3 (CH2 )2COOH

Бутанова

Масляна

Бутаноат (бутилат)

CH3 (CH2 )3COOH

Пентанова

Валеріанова

Пентаноат (валерат)

CH3 (CH2 )4COOH

Гексанова

Капронова

Гексаноат (капронат)

CH3 (CH2 )14COOH

Гексадеканова

Пальмітинова

Пальмітат

CH3 (CH2 )16COOH

Октадеканова

Стеаринова

Стеарат

 

 

Очікувана відповідь:

За систематичною номенклатурою назви карбонових кислот походять від назв алканів із таким самим числом атомів Карбону. Наявність карбоксильної групи вказують закінченням -ова кислота. Крім того, багато карбонових кислот мають власні історично сформовані (традиційні) назви. За назвами кислот формуються й назви кислотних залишків, що використовують для називання солей, утворених цими кислотами (табл. 3).

 

Слайд  № 13

 

Завдання 4 Практика… Досвід…

Записати ізомери для пентанової кислоти С4Н9СООН та назвати їх згідно міжнародної систематичної номенклатури:

Очікувана відповідь:

 

  5         4              3          2        1   О           4           3          2        1   О       4            3            2      1     О

СН3- СН2 – СН2 –СН2 -С              СН3- СН2 – СН –С            СН3 – СН – СН2 –С           

         пентанова                          ОН                          СН3      ОН               СН3                         ОН

                                                                  2-метилбутанова                        3-метилбутанова

              СН3       О

     СН3- С  – С

              СН3      ОН    

        2,2-диметилпропанова 

 

Викладач

 • Які види ізомерії характерні для карбонових кислот?

Очікувана відповідь:

Для карбонових кислот характерна структурна ізомерія карбонового ланцюга.

         

Акцентація уваги

Для карбонових кислот характерна також міжкласова ізомерія з естерами. Складу CnH2nO2 відповідають два класи сполук з різними характеристичними групами — карбонові кислоти та естери. Отже, естери є міжкласовими ізомерами для карбонових кислот:

 

 

 

 

 

 

Слайди  № 14,15

 

Викладач

Як відомо, на властивості органічних хімічних речовин, визначальний вплив має функціональна група.

Завдання 5

Проаналізуйте схеми і поясніть особливості будови карбоксильної групи та її вплив на фізичні та хімічні властивості карбонових кислот.

 

 

 

 

Очікувана відповідь:

В карбоксильній групі електронна густина у зв’язку –С=О зміщена до атома Оксигену, за рахунок цього на атомі Карбону виникає надлишок  позитивного заряду, тому до нього зміщується електронна густина атомів Оксигену і Гідрогену групи –ОН.

В результаті:

 • зв'язок –О←Н стає більш полярний і легко розривається, що визначає кислотні властивості карбоксильної групи;
 • зростає міжмолекулярна взаємодія кислот;
 • підвищується ймовірність утворення  водневих зв’язків з молекулами води.

 

Завдання 6

Проаналізуйте дані таблиці 4 “Фізичні властивості карбонових кислот” та охарактеризуйте фізичні властивості карбонових кислот:

 

Таблиця 4  Фізичні властивості карбонових кислот

 

Формула

 

Назва

Агрегатний стан

t кип. 0С

Розчинність у воді

НСООН

Мурашина

рідина

100,7

Необмежено

СН3СООН

Оцтова

рідина

117,7

Необмежено

С2Н5СООН

Пропіонова

рідина

140,8

Необмежено

С3Н7СООН

Масляна

оліїста рідина

163,3

Добре

С4Н9СООН

Валеріанова

оліїста рідина

186,4

Погано

С5Н11СООН

Капронова

оліїста рідина

205,3

Погано

СІ5Н31СООН

Пальмітинова

тверда реч.

390

Не розчиняється

СІ7Н35СООН

Стеаринова

тверда реч.

432

Не розчиняється

 

Очікувана відповідь: 

Перші три члени гомологічного ряду кислот — мураши­на, оцтова, пропіонова — безбарвні рідини з гострим подразли­вим запахом, які змішуються з водою в будь-яких співвідно­шеннях. Починаючи з масляної кислоти, йдуть оліїсті рідини з неприємним запахом (запах згірклого масла), вищі кислоти   (з   С10) — тверді  речовини,   без   запаху  і  нерозчинні у воді.

Температури кипіння наведених кислот монотонно підви­щуються.

 • Чим пояснюється добра розчинність у воді перших представників

гомологічного ряду карбонових кислот і погіршення розчинності карбонових кислот у зі збільшенням їх молекулярної маси?  

Очікувана відповідь:

За рахунок електростатичної взаємодії між атомами Гідрогену і Оксигену  карбонових кислот  і води між молекулами утворюються водневі зв’язки. Тому перші члени гомологічного ряду розчинні у воді. Зі зростанням молекулярної маси розчинність карбонових кислот  погіршується за рахунок збільшення вуглеводневого ра­дикала (гідрофобної частини молекули).

 

Акцентація уваги

Зробити короткий підсумок, як змінюються фізичні властивості карбонових кислот  зі збільшенням молекулярної маси.

 

Слайд  № 16

 

Завдання 7

Виходячи з будови карбонових кислот та відомостей  про хімічні властивості неорганічних кислот,  спрогнозуйте хімічні властивості карбонових кислот.

Очікувана відповідь:

Карбонові кислоти як органічні речовини вступають:

 • в реакції горіння;
 • в реакції заміщення за місцем насиченого вуглеводневого радикалу;
 • в особливі реакції за місцем функціональної групи – СООН.

Карбонові кислоти як  кислоти:

 • дисоціюють у водних розчинах  з  утворенням іону Гідрогену (Н+);
 • взаємодіють з активними металами;
 • з основ­ними оксидами;
 • з основами;
 • з солями слабких кислот. 

 

Викладач

Як визначити наявність кислоти?

Очікувана відповідь:

За допомогою індикаторів (метилоранжу, фуксину, а також універсального індикаторного папірця). В кислому середовищі індикатори змінюють забарвлення на червоне (рожеве).

 

Завдання 8 Дослідження

Дослідити наявність органічних кислот у харчових продуктах.

 

Слайди  № № 17,18

 

Інструктаж з ОП та БЖД

 

 

E:\Мои документы\Жанна\Хімія 2018-2019\Відкрите заняття 2020\Лабораторний дослыд qrcode-20201006011518.png                                  Лабораторний дослід №1

Виявлення органічних кислот у харчових продуктах

 

    Мета: навчитися визначати присутність органічних кислот 

    у харчових продуктах за допомогою кислотно-основних

    індикаторів.

    Реактиви: вода, універсальний індикаторний папірець.

    Продукти: зразки плодово-ягідних соків,  кисломолочних продуктів, твердих харчових продуктів (томати, капуста)

Обладнання і посуд: штатив з пробірками, хімічний стакан, скляна паличка.

 

Хід роботи

Завдання 1.

 1. У кожну пробірку зі зразком харчових продуктів занурте універсальний індикаторний папірець.
 2. Дані спостереження занесіть в таблицю. Зробіть висновок щодо наявності  в досліджуваних продуктах кислот:

 

№ проби

Назва харчового продукту

pH

Середовище у продуктах харчування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.Складіть рівняння електролітичної дисоціації карбонових кислот:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Які йони (назва та формула) у розчинах кислот дають таку зміну кольо­ру

       універсального індикаторного папірця?_____________________________

__________________________________________________________________

 

Завдання 2.

Домашній експеримент «Виявлення наявності органічних кислот за допомогою харчової соди (NaHCO3

E:\Мои документы\Жанна\Хімія 2018-2019\Відкрите заняття 2020\Лабораторний дослыд qrcode-20201006011518.png

Інструкція

Підготуйте до випробування зразки харчових продуктів: соки, йогурти, сир тощо. До зразків продуктів додайте розчин харчової соди.  За появою спінення зробіть висновок щодо наявності кислот в харчових продуктах.

 

Висновок:

Як можна визначити наявність органічних кислот у харчових продуктах?

Акцентація уваги

Отже, розчинні у воді карбонові кислоти мають характерний кислий смак, забарвлюють індикаторний папірець у червоний колір. Але порівняно з неорганічними кислотами, такими, як НС1, Н24 та іншими, органічні кислоти  слабкі. Усі карбонові кислоти — слабкі електроліти (НСООН — середньої сили). Із збільшенням вуглеводневого радикала сила кислот знижується.

 

Слайди  № № 19-23

 

Завдання 9.

https://www.youtube.com/watch?v=GxnhQXbQLKA&t=552s

За результатами віртуального експерименту записати рівняння, які характеризують хімічні властивості карбонових кислот.

Очікувана відповідь:                         

 1.     Дисоціація у водному розчині:

       СН3СООН ↔ СН3СОО-  + Н+

2) Утворення солей при взаємодії з:

      а) металами:

      2СН3–СООН + Мg  → (СН3 –СОО)2 Мg + Н2

                                               магній ацетат

 

      б) основ­ними і амфотерними оксидами:

       2СН3–СООН + СuО   →  (СН3 –СОО)2Сu + Н2О

                                                               купрум ацетат

      в) гідроксидами (лугами): 

      СН3 –СООН + NаОН → СН3 –СООNа + НОН – реакція нейтралізації

                                                     натрій ацетат

      г) солями слабких кислот:

 2СН3 –СООН + СаСО3 → (СН3 –СОО)2Са + Н2О + СО2

                                                                   кальцій ацетат

 

Слайд  № 24

 

Акцентація уваги

Розчинні у воді карбонові кислоти:

 •  мають характерний кислий смак;
 • забарвлюють універсальний індикаторний папірець у червоний колір;
 • взаємодіють з:
 •  металами,
 • гідрооксидами,
 • основними і амфотерними оксидами,
 •  солями.
 • Органічні кислоти порівняно слабкі.
 • Із збільшенням вуглеводневого радикала сила кислот знижується.

 

Викладач

 • Як і інші органічні речовини, карбонові кислоти горять з утворенням вуглекислого газу і води:

     СН3 –СООН + 2О2 → 2Н2О + 2СО2

 • Карбонові кислоти мають особливі властивості: взаємодіють зі спиртами. Продуктами реакції є естери. Звідси назва - реакція  етерифікації  (від спирту відривається атом Гідрогену, а від кислоти – гідроксильна група):

 

 

 

Реакція естерифікації відбувається у присутності сульфатної кис­лоти, як каталізатора й водовіднімаючої речовини.

 

3.3   Добування та застосування етанової  кислоти..

Форма роботи: проблемно-пошуковий аналіз

 

Викладач

Найбільшого застосування серед карбонових кислот набули етанова й метанова.  Оцтова: у харчовій, шкіряній, хімічній промисловості, при фарбуванні тканин, у виробництві штучних волокон (ацетатне волокно), ліків (аспірин), домашньому господарстві (консервування,  приправа до їжі тощо).

Метанова -  в органічному синтезі, медицині, текстильній промисловості, виробництві фарб, гуми.

Як добувають карбонові кислоти в промислових масштабах?

 

Слайд  № 25

 

Акцентація уваги

Карбонові кислоти добувають в промисловості переважно за реакціями окиснення:

1 спосіб: окиснення алканів (н-бутану, метану):

   2СН3 –СН2 –СН2 –СН3 + 5О2  t, р, к  4СН3–СООН + 2Н2О

   2СН4 + 3О2  t, к  2Н–СООН + 2Н2О

2 спосіб:  окиснення альдегідів і спиртів:

 

 

 

 

3 спосіб: взаємодія  солей карбонових кислот із сильними неорганічними кислотами:

    СН3–СООNа + НС1  →  СН3 –СООН + NаС1   

 

4. Узагальнення знань, формування вмінь, навичок, компетенцій

Метод: оціночно-корегуючий

Форма роботи: тестовий контроль

 

Слайд  № 26

 

 

Завдання 10. Тест-контроль «Карбонові кислоти»

Освітній портал «На Урок».

 

5. Повідомлення  домашнього завдання

Метод: інструктування

Форма роботи: роз’яснення

 

Слайд  № 27

 

Викладач

За результатами попереднього тесту ви здійснили самооцінку рівня самопідготовки з теми «Карбонові кислоти: …»

C:\Users\User\Downloads\qrcode-20201007235209.pngВиконати:

 • аналогічний тест у формі навчальної гри та  скріншот результату надіслати в гугл клас для оцінювання;

 

 • E:\Мои документы\Жанна\Хімія 2018-2019\Відкрите заняття 2020\Лабораторний дослыд qrcode-20201006011518.pngдомашній експеримент та написати висновок до

лабораторного досліду №1.  

 

 • опрацювати за електронним підручником Попель П.П. Хімія (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти/ П.П. Попель, Л.С. Крикля.- Київ: ВЦ “Академія”, 2018,

с. 124-135.

     https://dtek.dp.ua/wp-content/uploads/2018/10/ximiya_10_kl_popel.pdf

 

 

 

Викладач:                                          Бартко Ж.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія

на методичну розробку відкритого заняття

викладача Бартко Ж.В. з дисципліни “Хімія”

на тему  “Карбонові кислоти”.

 

 

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни “Хімія” на тему “Карбонові кислоти”,  розроблена  Бартко Ж.В., включає матеріали досвіду  роботи викладача з проблеми поєднання  методів активного навчання з досягненнями в модернізації освітнього процесу на інноваційній основі. Методичний матеріал новітнього формату, розкриває  роботу педагога з інформатизації навчально-виховного процесу та створення якісного освітнього простору в умовах онлайн.

Робота містить методичний конструктор заняття у формі інтерактивної лекції. Інноваційні форми та методи роботи викладача, використані в конструкторі,  спрямовані  на розв’язання проблеми змішаного навчання із застосування blended  learning технології, яка зорієнтована на модель «Перевернутий клас»; розкриває векторні шляхи досягнення очікуваних результатів навчання під час самостійної роботи online і активної стимуляції  творчості в системі offline, спрямовуючи процес навчання в русло практичного застосування отриманих знань.

В розробці  враховані нормативні та методичні  вимоги щодо відкритих занять з хімії. Методичні матеріали  подані   в  логічній  послідовності  відповідно до змісту навчальної програми, порядку організації  та нормативних вимог щодо використання ІКТ. Передбачено використання QR-кодів, що  допомагає зацікавити студентів навчанням та є дієвим інструментом для швидкого і зручного поширення навчальної інформації; дає можливість переглянути навчальний документ з власного девайсу у зручний час.

Методичні  матеріали викладені державною  мовою, в доступній формі; супроводжуються мультимедійною презентацією, що активізує процес узагальнення  знань, сприяє формуванню наскрізних змістових ліній та предметних компетенцій.

Методичну розробку Бартко Ж.В. на тему “Карбонові кислоти” рекомендувати викладачам  для  організації  і  проведення  занять  в  навчальних  закладах І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

 

Рецензент:         _______________          С.А. Чорна