Методична розробка позакласного заходу «Вікторина: Що ти знаєш про Велику Британію?»

Про матеріал
Викладено методику проведення та зміст відкритого виховного заходу для студентів; розробку спрямовано на допомогу класним керівникам при підготовці заходів; запропоновано способи створення умов для формування у студентів соціокультурних, інформаційних та комунікативних компетенцій.
Зміст архіву
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Quiz-Show“What Do You Know About Great Britain?”

Номер слайду 2

Battle of Captains

Номер слайду 3

Guess the right answer

Номер слайду 4

1. What is the official name of the country?a) the United Kingdom of Northern Ireland and Great Britain b) the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland c) the United Kingdom of Great Britain and Southern Ireland

Номер слайду 5

2. What is the population of Great Britain?a) 16 millionb) 61 millionc) 6 million

Номер слайду 6

3. How many countries does the United Kingdom consist of?a) four b) three c) two

Номер слайду 7

4. What is the capital of the UK?a) Cardiff b) Dublin c) London

Номер слайду 8

5. What is the capital of Scotland?a) Cardiff b) Dublin c) Edinburgh

Номер слайду 9

6. What is the capital of Wales?a) Belfast b) Dublin c) Cardiff

Номер слайду 10

7. What is the London residence of Queen Elizabeth II?a) the Tower of London b) Windsor Castle c) Buckingham Palace

Номер слайду 11

8. Where is Nelson's Column situated?a) in Parliament Square b) in Trafalgar Square c) in Piccadilly Circus

Номер слайду 12

9. Where are the kings and queens usually crowned and married?a) in the Tower b) in Westminster Abby c) in St. Paul’s Cathedral

Номер слайду 13

10. What colour is traditional for London taxi cabs?a) white b) yellow c) black

Номер слайду 14

11. What do the guardsmen of the Buckingham Palace wear?a) white coats & hare fur caps b) red coats & bearskin caps

Номер слайду 15

12. How are the traditional buses in London called?a) double-deckers b) omnibuses c) subway buses

Номер слайду 16

13. How often is the electing held in Great Britain? a) every 5 yearsb) every 4 yearsc) every 6 years

Номер слайду 17

14. Who is the head of the House of Commons?a) Speaker b) Lord Chancellor c) Prime Minister

Номер слайду 18

15. Who is the head of the House of Lords?a) Speaker b) Lord Chancellor c) Prime Minister

Номер слайду 19

Presentations“The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”

Номер слайду 20

Do You Know? ...

Номер слайду 21

1. Where is the United Kingdom situated?

Номер слайду 22

2. What is the most famous ceremony?

Номер слайду 23

3. What countries does the UK consist of?

Номер слайду 24

4. What colour are the telephone cabins in Great Britain?

Номер слайду 25

5. What rivers of Great Britain do you know?

Номер слайду 26

6. What kind of state is the United Kingdom?

Номер слайду 27

7. What is the most famous сlock tower in Great Britain?

Номер слайду 28

8. What Houses does the British parliament consist of?

Номер слайду 29

9. What is the traditional attribute of every English home?

Номер слайду 30

10. What are the main political parties in Great Britain?

Номер слайду 31

11. What parts is London divided into by Thames?

Номер слайду 32

12. What does the Lord Chancellor sit on in the House of Lords?

Номер слайду 33

13. What weather is Great Britain characterized by?

Номер слайду 34

14. What is the total area of Great Britain?

Номер слайду 35

15. What was a fortress, a palace and a prison many years ago?

Номер слайду 36

Word Puzzleflagreelectheaterosioncelebrateamateuromantickettlemonkeyellowave

Номер слайду 37

Номер слайду 38

The Announcement of the Winner

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ

 

QUIZ-SHOW:

WHAT DO YOU KNOW ABOUT

GREAT BRITAIN?

 

«Вікторина: Що ти знаєш про Велику Британію?»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичну розробку відкритого виховного заходу «Вікторина: Що ти знаєш про Велику Британію?», підготувала М.В. Лісіцина, викладач Маріупольського коледжу ДВНЗ «ПДТУ» з навчальної дисципліни «Іноземна мова», спеціаліст вищої категорії.

 

Викладено методику проведення та зміст відкритого виховного заходу для  студентів; розробку спрямовано на допомогу класним керівникам при підготовці заходів; запропоновано способи створення умов для формування у студентів соціокультурних, інформаційних та комунікативних компетенцій.

 

Для викладачів, класних керівників, студентів ВНЗ 1-2 р.а.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін

МК ДВНЗ «ПДТУ».   

Протокол № ___ від ___________

 

Голова ЦК __________ І.В. Пономарьова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити студентів іноземної мови як засобу міжкультурної комунікації, як засобу пізнання досягнень вітчизняної, європейської та загальнолюдської культури; підготувати студентів до толерантного сприйняття соціальних стереотипів інших народів, до визнання рівноправності та рівноцінності культур.

Незаперечним є той факт, що знання іноземних мов збагачує людину, відкриває їй вікна у світ, вчить цінувати своє рідне слово. "Скільки мов ти знаєш - стільки раз ти людина ", - мудро каже народне прислів'я. Сьогодні без знання іноземних мов неможливе розширення бізнесу, кар’єрне зростання, вступ до вищого навчального закладу, престижна робота і просто цікава подорож. В умовах розбудови незалежної України виникає велика потреба у кваліфікованих фахівцях зі знанням іноземних мов. Це зумовлено розширенням і зміцненням міжнародних зв'язків, необхідністю ознайомлення зі світовою культурою, потребою освоєння науково-технічного прогресу, розширенням ділових і особистих контактів.

Метою проведення цього заходу є більш глибоке вивчення культури та звичаїв англійців та активізація пізнавального інтересу до історичного минулого та сучасності Великої Британії, її мови.

Запропонований сценарій заходу  - це турнір для кращих знавців англійської мови, традицій та звичаїв британців. Матеріал розрахований на студентів середньої ланки. Цікава добірка відеофрагментів та презентація є важливим супроводом заходу, що має на меті підвищити зацікавленість студентів у вивченні англійської мови, мотивуючи їх до використання набутих знань у різних життєвих ситуаціях.

Готуючись до проведення заходу, повинна бути проведена попередня робота, що містить у собі наступні кроки:

- будування трьох команд, кожна з яких має чотири гравці;

- попередня інформація про етапи конкурсу;

- підготовка кожною командою постеру, емблеми команди, назви, девізу та презентації про Велику Британію.

Виховний захід проводитиметься у читальній залі бібліотеки або в місці, що має достатньо простору для розміщення команд та глядачів. У залі розташовано стенди для демонстрації постерів, а також необхідно підготувати увесь роздатковий матеріал та супроводжувальну апаратуру. Гру команд оцінюватиме журі, що складається з трьох осіб, які заздалегідь ознайомлені з умовами конкурсу та критеріями оцінювання. Ведуть конкурс двоє ведучих: один говорить англійською мовою, а другий – українською.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходу

 

Тема заходу: “What Do You Know About Great Britain?”

 

Мета заходу:

методична: відпрацювати методику використання комп’ютерних технологій на відкритому заході;

дидактична: формувати соціокультурні, інформаційні та комунікативні компетенції; розвивати компетенції з саморозвитку і самоосвіти; узагальнити вивчений лексико-граматичний матеріал до теми «Велика Британія»; розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення;

виховна: активізувати пізнавальний інтерес до історичного минулого та сучасності Великої Британії, її мови; розширювати знання студентів про Великобританію, культуру та звичаї англійців; виховувати почуття дружби та поваги до англомовного народу

 

Вид заняття: відкрите виховне

 

Форма проведення заняття: командна гра

 

Методичне забезпечення: мультимедійний супровід, роздатковий матеріал

 

Технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, аудіо апаратура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хід заходу

 

(На екрані заставка (слайд 1), тихо грає музика. Команди розташовані за окремими столами по чотири гравці в кожній. На сцену виходять ведучі).

Ведуча 1: Good afternoon, everybody! Today we are going to have quiz "What Do you know About Great Britain?" I'm sure you've got much information about this wonderful country at your English lessons. And now you will have a good opportunity to show your knowledge of the matter by taking part in our competition. We have today 3 teams that came here from different colleges of our city to show that they are the best experts in all that concerns Great Britain.

Ведуча 2: Добрий день! Сьогодні ми проводимо вікторину "Що ти знаєш про Велику Британію?" Ми впевнені, що ви вже отримали багато інформації про цю чудову країну на ваших заняттях з англійської мови. І тепер у вас буде гарна можливість показати свої знання з даного питання, взявши участь у нашому конкурсі. У нас сьогодні 3 команди, які прийшли сюди з різних навчальних закладів нашого міста, щоб показати, що вони є кращими фахівцями у всьому, що стосується Великої Британії.

Ведуча 1: The jury is going to judge who will be better today.

Ведуча 2: Журі оцінить, хто буде кращим сьогодні.

Ведуча 1,2: The judges are: Федосова Алла Юліївна, Горобей Анжеліка Миколаівна, Бондаренко Анастасія Валеріївна. We wish all the teams success!

Ведуча 1: (слайд 2) It's high time to begin, and first competition is the captains’ fight. Let our captains introduce themselves and their teams …

Ведуча 2: Перший конкурсце битва капитанів. Нехай капітани команд представлять себе та свої команди ...

Ведуча 1: OK. Thank you, captains. The jury will put points for your introduction. And while the jury is discussing the points we are going to have the first team competition. (слайд 3) Here, on the screen, you will see the question and the variants of answers. We will ask teams one by one. You are to give your variant of answer A, B or C. If you are right you will get a point. If you are wrong, the next team will have possibility to give the answer. Each team is to give 5 answers.

Ведуча 2: Дякуємо нашим капітанам, журі оцінить ваші виступи. Тим часом ми переходимо до наступного змагання. Тут, на екрані ви побачите питання і варіанти відповідей. Ми будемо питати команди по черзі. Ви повинні дати свій варіант відповіді А, Б або С. Якщо ви відповіли правильно, ви отримаєте бал. Якщо ні, наступна команда буде мати можливість дати вірну відповідь. Кожна команда повинна дати п’ять відповідей. Отже, давайте почнемо.

(Ведуча по черзі задає питання командам, які повинні вибрати вірну відповідь та підняти картку з обраною літерою).

Ведуча 1:  (слайд 4 – 18)

1. What is the official name of the country?

a) the United Kingdom of Northern Ireland and Great Britain
b) the United Kingdom of Great Britain and  Northern Ireland
c) the United Kingdom of Great Britain and  Southern Ireland

2. What is the population of Great Britain?
a) 16 million
b) 61 million
c)  6 million

3. How many countries does the United Kingdom consist of?

a) four

b) three

c) two

4. What is the capital of the UK?
a) Cardiff
b) Dublin
c) London

5. What is the capital of Scotland?
a) Cardiff
b) Dublin
c) Edinburgh

6. What is the capital of Wales?
a) Belfast
b) Dublin
c) Cardiff

7. What is the London residence of Queen Elizabeth II?
a) the Tower of London
b) Windsor Castle
c) Buckingham Palace

8. Where is Nelson's Column situated?
a) in Parliament Square
b) in Trafalgar Square
c) in Piccadilly Circus

9. Where are the kings and queens usually crowned and married?
a) in the Tower
b) in Westminster Abby
c) in St. Paul’s Cathedral

10. What colour is traditional for London taxi cabs?
a) white 
b) yellow 
c) black

11.  What do the guardsmen of the Buckingham Palace wear?
a) white coats & hare fur caps
b) red coats & bearskin caps

12. How are the traditional buses in London called?
a) double-deckers 
b) omnibuses 
c) subway buses

13. How often is the electing held in Great Britain?
a) every 5 years
b) every 4 years
c) every 6 years

14. Who is the head of the House of Commons?
a) Speaker 
b) Lord Chancellor 
c) Prime Minister

15. Who is the head of the House of Lords?
a) Speaker 
b) Lord Chancellor 
c) Prime Minister

OK. Good for you. You worked hard and now each team has its own quantity of points. And now all audience and the jury will see your presentations, that you have prepared. (слайд 19) The presentations are devoted to the theme “The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland”.

Ведуча 2: Дуже добре. Ви гарно попрацювали і тепер кожна команда отримала свою кількість балів. Прийшов час, коли всі глядачі і журі побачать презентації, які ви підготували. Презентація присвячена темі "Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії". Отже, давайте почнемо з першої команди.

(Починається демонстрація презентацій кожної команди, впродовж якої журі виставляє бали за зміст, естетичне оформлення та відповідність темі).

Ведуча 1: Thanks a lot. We see that you worked hard to make these presentations. And I want to ask the members of the jury: Are you ready to continue? OK. So let’s start the next competition. Its name is «Do you Know?...» (слайд 20). It means that on the screen you will see the question. Your team is to give the right answer. If you are right, you will get a point. If you are wrong the next team will try its chance. As it was earlier, each team has to answer 5 times.

Ведуча 2: Давайте почнемо наступний конкурс. Його назва - «Чи знаєте ви?...». На екрані ви побачите питання. Ваша команда повинна дати правильну відповідь. Якщо ви відповіли вірно, ви отримаєте бал. Якщо ви помиляєтеся або дали неповну відповідь, то наступна команда має шанс дати вірну відповідь або доповнити. Як і раніше, вам буде задано пять запитань.

(Ведуча по черзі питає команди. Якщо команда дає вірну відповідь, вона переходить до наступного питання та другої команди. Якщо ж команда помиляється, ведуча звертається в тим самим питанням до наступної команди).

Ведуча 1: (слайд 21 – 35)

1. Where is the United Kingdom situated? On the British Isles

2. What is the most famous ceremony? The Ceremony of the Guard before the Buckingham Palace

3. What countries does the UK consist of? England, Scotland, Wales and Northern Ireland

4. What colour are the telephone cabins in Great Britain? Red

5. What rivers of Great Britain do you know? the Severn, Thames, Humber, Tees, Tyne, Tweed, Avon, Exe and Mersey

6. What kind of state is the United Kingdom? Parliamentary monarchy

7. What is the most famous clock tower in Great Britain? Big Ben

8. What houses does the British parliament consist of? The House of Lords and the House of Commons

9. What is the traditional attribute of every English home? Fire-place

10. What are the main political parties? The Conservative and Labour Parties

11. What parts is London divided into by Thames? the West End and the East End

12. What does the Lord Chancellor sit on in the House of Lords? the Woolsack

13. What weather is Great Britain characterized by? The winters are warm, the summers are cool and the weather is very changeable and quite foggy

14. What is the total area of Great Britain? Over 244,000 square kilometres

15. What was a fortress, a palace and a prison many years ago? The Tower of London

Ведуча 1: Great. The teams made all possible to prove that they are the best. But now only one member of the team is going to compete. They will show their knowledge of the language. Captains, choose please one member of your team.

Ведуча 2: Дуже гарно. Команди зробили все можливе, щоб довести, що вони найкращі. Але тепер тільки один з членів команди буде брати участь у змаганні. Ці гравці покажуть свої знання мови. Капітани, виберіть, будь ласка, одного з членів вашої команди.

Ведуча 1: Come here. Sit down. Take these sheets of paper and pens. (слайд 36). During  3 minutes you are to find in this line as more English words as you can. Each word gets one point. But you are to write correctly!

Ведуча 2: Ідіть сюди. Сідайте. Візьміть ці аркуші паперу і ручки. За 3 хвилини ви повинні знайти в цьому рядку, як найбільше англійських слів. Кожне правильно написане слово отримує один бал. Готові? Починайте!

(Три гравці намагаються впродовж трьох хвилин написати на отриманих аркушах усі можливі слова, які вони бачать на екрані. На екрані йде ролик з відліком часу. Коли час минає, ведуча зупиняє гравців).

Відеоролік

Ведуча 1: Stop! The time is over. (слайд 37) Give me the sheets of paper and go to your team. The jury will count your points. And while it is busy we will watch an interesting video.

Ведуча 2: Журі буде рахувати ваші бали. І поки вони зайняті, ми подивимося цікаве відео.

(На екрані з’являється відео про вивчення англійської мови. В цей час члени журі виставляють бали за постери, емблеми, рахують бали, підводять підсумки вікторини та заповнюють листи грамот).

Ведуча 1: So, you’ve watched the film and now understand, how different may be the process of learning foreign languages. And now - attention! (слайд 38). The head of the jury is ready to announce the winner of our quiz-show!

Ведуча 2: Отже, ви подивилися фільм і тепер розумієте, наскільки різним може бути процес вивчення іноземної мови. А зараз - увага! Голова журі готова оголосити переможця нашої вікторини!

(Голова журі оголошує кількість балів, що набрала кожна команда, та нагороджує переможців грамотами та призами).

Ведучі 1,2: Дякуємо за увагу! До побачення!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The List for the Jury

1. Posters

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

 

 

 

 

2. Emblems

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

 

 

 

 

3. Battle of Captains

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

 

 

 

 

4. "Guess the right answer"

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

total

British Guides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge Hunters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulls & Bears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Presentations

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

 

 

 

 

6. «Do you Know?...»

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

total

British Guides

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knowledge Hunters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulls & Bears

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. "Word Puzzle"

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

 

 

 

 

8. Total sum and place

 

British Guides

Knowledge Hunters

Bulls & Bears

Points

 

 

 

Place

 

 

 

 

zip
Додано
27 лютого 2019
Переглядів
551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку