20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Методична розробка практичного заняття з німецької мови "Чи приносить Вам вивчення іноземної мови задоволення?"

Про матеріал
Вивчення теми «Чи приносить Вам вивчення іноземної мови задоволення?» дозволить викладачу досягти наступні практичні цілі заняття: активізувати новий граматичний матеріал з теми в усному та письмовому мовленні студентів; формувати навички монологічного та діалогічного мовлення студентів на рівні мікровисловлювання; вдосконалювати навички самостійної роботи студентів; практикувати студентів у вживанні структури haben/sein + zu + Infinitiv в різних контекстах. Розвиваючі цілі заняття: розвивати фонетично – та лексично – мовленнєву компетенцію та мовну здогадку студентів; розвивати мовну здогадку та пізнавальні можливості студентів; розвивати загально – культурний розвиток студентів та вміння спілкуватися німецькою мовою. Дозволить реалізувати освітню ціль (збагачувати знання студентів з теми) та виховні цілі : виховувати любов, гідність, повагу в студентів до вивчення даного предмета; формувати ввічливість, самостійність, працелюбство, уважність в студентів на практичному занятті з німецької мови.
Перегляд файлу

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НОВГОРОД – СІВЕРСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

Методична розробка практичного заняття з німецької мови

для студентів I курсу

 

«Macht Fremdsprachenlernen euch Spaß?»

 

 

anglijs-ka-mova1

                                                                                         Підготувала викладач

іноземних мов

                                                                                                             Довгорук Л.П

 

 

Розглянуто на засіданні циклової

                                                                  комісії загальноосвітніх

                                                                  дисциплін

                                                      Протокол № 4 від 12.12.2018

                                                 Голова ЦК /Т.І.Дорожко /

 

2018

 

 

Тема: Чи приносить Вам вивчення іноземної мови задоволення?

Граматичний матеріал: Структура haben/sein + zu + Infinitiv.

Цілі заняття:

Практичні:

 1. Активізувати  новий граматичний матеріал з теми в усному та письмовому мовленні.
 2. Формувати навички монологічного мовлення студентів на рівні мікровисловлювання.
 3. Вдосконалювати навички самостійної роботи студентів.
 4. Вдосконалювати навички  студентів при роботі з певними лексичними одиницями.
 5. Практикувати студентів у вживанні структури  haben/sein + zu + Infinitiv в різних контекстах.
 6. Практикувати студентів в діалогічному мовленні.

Розвиваючі:

 1. Розвивати фонетично – та лексично – мовленнєву компетенцію студентів.
 2. Розвивати мовну здогадку та вміння студентів самостійно працювати.
 3. Розвивати пізнавальні можливості студентів.
 4. Розвивати загально – культурний розвиток студентів та вміння спілкуватися німецькою мовою.

Освітня:

1. Збагачувати знання студентів з теми.

Виховні:

 1. Виховувати повагу до вивчення даного предмета.
 2. Формувати ввічливість, самостійність, працелюбство, уважність у студентів на практичному занятті з німецької мови.
 3. Виховувати повагу, гідність та любов до викладача, один до одного.

 

 

 

Очікувані результати:

Завдяки даному заняттю студенти здобудуть наступні практичні навички та вміння:

 1. Вміння вживати  структура haben/sein + zu + Infinitiv в усному та письмовому мовленні.
 2. Навички розповіді про вивчення іноземної мови та певного лексичного матеріалу.

Тип заняття – комбіноване практичне заняття з німецької мови.

 

СХЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТТЯ

І. Початок заняття. Привітання зі студентами. Організаційний момент.

ІІ. Бесіда викладача з черговим студентом.

ІІІ. Проведення фонетично – мовленнєвої розминки.

ІV. Перевірка домашнього завдання: зауваження, рекомендацій та коментарії

      оцінок.

V. Основний етап заняття:

 1.                 Повідомлення теми  та мети  заняття.
 2.                 Робота в парах. Обговорення питань з теми.
 3.                 Пояснення викладачем граматичного матеріалу.
 4.                 Опрацювання граматичного матеріалу. Переклад речень.
 5.                 Закріплення нового граматичного матеріалу. Виконання вправи.
 6.                 Повторення лексичних виразів до теми. Передтекстовий етап.
 7.                 Опрацювання виразів. Робота з текстом.
 8.                 Післятекстовий етап. Робота з виразами до тексту.
 9.                 Етап  діалогічного мовлення.
 10.            Етап монологічного мовлення.

VI. Підведення підсумків заняття.

VII. Пояснення домашнього завдання.

VIII. Прощання.

 

ОБЛАДНАННЯ:

Мультимедійна система, контролююча програма, текст для читання

«Nina und ihren Freunden macht Deutschlernen Spaß?», роздатковий матеріал,

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Початок заняття. Привітання зі студентами. Організаційний момент.

L. – Guten Morgen, meinе liebe Freundе! Ich freue mich  Sie wiederzusehen. Bitte, setzen Sie sich!

* Студенти вітаються з викладачем.

L. – Bereiten Sie sich für den Unterricht vor. Wir beginnen unsere praktische Aktivität.

 

II. Бесіда викладача з черговим студентом.

L. – Wer hat heute  Gruppendienst?

* Черговий студент доповідає викладачу про присутність в групі та необхідну інформацію (якщо є потреба)

L. – Gut, danke.

 

ІІІ. Проведення фонетично – мовленнєвої розминки.

Мета: ввести студентів в середовище спілкування німецькою мовою.

Методичний прийом: обговорення виразів, пов’язаних з темою заняття.

L. – Es gibt einige Sprichwörter, die sehr end mit unserem Thema verbunden sind. Sehen Sie an die Tafel! Wie verstehen Sie diese Wörter von Goethe?  Erklären Sie, bitte, auf Deutsch oder auf Ukrainisch.

* На дошці написана приказки:

1. Der Mensch ist so viele Male Mensch, wie viele Fremdsprachen er kennt.

2. Wer eine Fremdsprache nicht kennt, weiß nichts von seiner eigenen.

L. – Bitte,  notieren Sie diese Volksmünder in ihre Hefte und wir werden ihre Bedeutungen besprechen.

* Студенти разом з викладачем обговорюють значення виразів та записують їх в словники.

 

IV. Перевірка домашнього завдання: зауваження, рекомендації та коментарії оцінок викладача.

L. – Schon ist die  Zeit ihre Hausaufgaben nachzuprüfen.

* Викладач опитує студентів, робить необхідні зауваження та коментує отримані студентами оцінки.

 

V. Основний етап.

5.1. Повідомлення теми та мети заняття:

L. –Unser Thema von heute heißt „Macht Fremdsprachenlernen euch Spaß?“.

Unsere Aufgaben sind darüber zu sprechen; einige Wortverbindungen wiederzuholen; die Texte zu lesen; mit den Fragen zu arbeiten;

kurze monologische Rede zum Thema zu bilden; an der Grammatik (Die Verbindung haben/sein + zu + Infinitiv) zu arbeiten; die Übungen zur Grammatik zu machen.

 

5.2.Робота в парах. Обговорення питань з теми.

 L. – Jetzt arbeitet Ihr zu zweit und fragt  euch gegenseitig.

1. Schreibst du immer neue Wörter in deinem Vokabelheft auf?

2. Musst du oft Wörter im Wörterbuch nachschlagen?

3. Passt du immer in der Stunde gut auf?

4. Welche Themen besprecht ihr in Deutsch?

5. Lest ihr oft Texte vor?

6. Hörst du deine Lehrerin immer aufmerksam zu?

7. Arbeitest du oft in der Mediothek?

8. Hörst du dir gerne neue CDs an?

9. Über welche Probleme diskutiert ihr in der Schule?

10. Möchtest du deine Deutschkenntnisse verbessern?

11. Macht Fremdsprachenlernen dir Spaß?

* Студенти працюють в групах та висловлюються.

L. – Schön. Sie haben gut gearbeitet.

 

5.3.Пояснення викладачем граматичного матеріалу.

L. – Arbeiten wir an der Grammatik.

* Викладач пояснює граматичний матеріал використовуючи мультимедійну систему.

 • Die Verbindung haben/sein + zu + Infinitiv drückt eine Notwendigkeit aus und entspricht den modalen Konstruktion müssen/sollen + Infinitiv.
 • Ich habe diese Aufgabe zu erfüllen. = Ich muss/soll diese Aufgabe erfüllen.
 • Die Verbindung haben/sein + zu + Infinitiv drückt  nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Möglichkeit aus.
 • Diese Aufgabe  ist zu erfüllen. = Man muss/soll diese Aufgabe erfüllen.
 • Diese CD ist in der Schulmediothek auszuleihen. = Diese CD kann man in der Schulmediothek ausleihen.

 

5.4. Опрацювання граматичного матеріалу. Переклад речень.

 L. –  Lesen und übersetzen wir die Sätze mit haben/sein + zu+Infinitiv.

1. Du hast zeitig zum Unterricht zu kommen.

2. Nach dem Essen sind die Zähne zu putzen.

3. Die Schüler haben diese Probleme in der Stunde zu diskutieren.

4. Das Buch war nirgendwo zu finden.

5. Was hast du zu berichten?

6. Ich habe einen Aufsatz zu schreiben.

7. Dieser Aufsatz ist in einer Woche zu schreiben.

8. Seine Aussprache ist schwer zu verstehen.

 

5.5. Закріплення нового граматичного матеріалу. Виконання вправи.

L.: Ersetzen Sie modalen Konstruktionen mit Infinitiv durch die Verbindung haben/sein + zu+Infinitiv wie im Beispiel.

Beispiel: Diesen Text muss man zur nächsten Stunde übersetzen. Dieser Text ist zur nächsten Stunde zu übersetzen.

 • Friese Zeitungen und Zeitschriften kann man an jedem Zeitungskiosk kaufen.
 • Man kann den Text leicht verstehen.
 • Man muss das Schlafzimmer aufräumen.
 • Dir kann niemand helfen.
 • Seine Aussprache  kann man nicht verstehen.
 • Man muss das Formular ausfüllen.

 

5.6. Повторення лексичних виразів до теми. Передтекстовий етап.

L.: Wiederholen wie einige Wortverbindungen zum Thema.

 • Sätze analysieren
 • Über verschiedene Probleme diskutieren
 • Alle neuen Wörter richtig aussprechen
 • Unberannte Wörter im Text unterstreichen
 • Sich mit anderen Deutsch unterhalten
 • Verschiedene Übungen machen
 • In der Stunde gut aufpassen
 • Bilder beschreiben
 • Texte nacherzählen
 • Interessante Themen besprechen.

* Викладач зачитує вирази, звертає увагу на фонетично-виразну вимову,  проводить фронтальне та індивідуальне відпрацювання студентами виразів,

студенти перекладають вирази та записують в словники.

 

5.7.Опрацювання виразів. Робота з текстом.

Мета: вдосконалювати навички фонетично – виразного читання тексту та вміння зразкового перекладу.

Методичний прийом: групова робота

L. – Jetzt müssen Sie den  Text lesen. Benutzen Sie  dabei unseren Wortschatz.

Nina und ihrem Freunden macht Deutschlernen Spaß. Sie möchten gut in Deutsch sein. Was machen sie dafür? Lesen wir ihre Aussagen. Beachten Sie die Verbindung haben/sein + zu+Infinitiv.

Nina: Ich möchte gute Deutschkenntnisse haben. Dafür habe ich mir Deutschstunden im Radio und im Fernsehe anzuhören, in der Stunde gut aufzupassen und mir neue Wörter und Wendungen zu merken.

Ihor: Ich möchte viel Neues über das Leben der deutschen Jugendlichen erfahren. Dafür habe ich deutsche Bücher, Zeitungen und Originaltexte mit Bildern zu finden.

Olja: Unser Lehrbuch hat viele Bilder und nicht zu lange Texte. Es ist leicht mit diesem Lehrbuch zu  arbeiten.

Iryna: Um den Inhalt der Texte besser zu verstehen, habe ich beim Lesen unbekannte Wörter zu unterstreichen, Sie im Wörterbuch nachzuschlagen und in meinem Vokabelheft mit Beispielen aufzuschreiben.

Oleg:  Mir gefällt, dass wir uns während der Stunde auf Deutsch unterhalten. Dafür haben wir in Kleingruppen zu arbeiten, verschiedene Themen zu besprechen und über viele Probleme zu diskutieren. Ich mache gern Dialoge mit meinen Mitschülern. Das finde ich toll!

Nastja: Die Deutsche Grammatik ist ziemlich schwer. Um meine Deutschkenntnisse zu verbessern, habe ich Regeln zu lernen, Übungen zu machen, Sätze zu analysieren. Unsere Deutschlehrerin lobt mich immer dafür.  

Jura: Ich muss meine Aussprache verbessern. Dafür habe ich mir Texte vom Recorder anzühoren, Wörter und ganze Sätze laut  auszusprechen.  

* Студенти працюють над отриманими завданням.

L. – Wunderbar! Vielen Dank!

 

 5.8.Післятекстовий етап. Робота з виразами до тексту.

Мета: вдосконалювати навички самостійної роботи студентів.

Методичний прийом: групова робота

L. – Arbeiten wir weiter an dem gelesenen Text. Lesen wir die Sätze und sagen:  Stimmt das oder stimmt das nicht?

Nina hört sich ungern Deutschstunden im Radio und im Fernsehen an.

 • Nein, das stimmt nicht. Sie hört sich diese Stunden gern an.

Ihor liest verschiedene interessante Texte in den deutschen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften.

 • Olja findet Lehrbücher mit vielen Bildern und nicht zu langen Texten sehr gut.
 • Iryna schreibt unbekannte Wörter in ihrem Vokabelheft nicht gern auf.
 • Oleh diskutiert im Unterricht nicht gern über verschiedene Themen.
 • Nastja will keine Sätze analysieren, weil die deutsche Grammatik leicht ist.
 • Jura macht gern Dialoge mit seinen Mitschülern.

 

 * Студенти працюють над отриманими завданнями і після доповідають.

L. – Wunderbar! Vielen Dank!

 

5.9.Етап  діалогічного мовлення.

L. – Diskutieren wir über das Thema: Macht mir Deutschlernen Spaß? Was ist dafür zu machen?

* Студенти  виконують завдання та доповідають.

 L. – Abgemacht!

 

5.10 Етап монологічного мовлення.

L.- Macht sich Fremdsprachenlernen Spaß?  Erzählen darüber den Mitschülern nach den folgenden Punkten:

1. Wie lernst du Deutsch?

2.Wie verbesserst du deine Kenntnisse in Deutsch?

3. Was motiviert und was demotiviert dich beim Deutschunterricht?

 

 * Студенти виконують завдання.

VI. Підведення підсумків заняття.

L. – Sie haben heute gut gearbeitet. Vielen Dank! Ziehen wir die Bilanz.

* Студенти підводять підсумок заняття.

 VII. Пояснення домашнього завдання.

* Викладач пояснює студентам домашнє завдання.

L.: Übung 7, Seite 209 – 210. Lesen und übersetzen.

Übung 8, Seite 210. Schriftlich zu machen.

 

VIII. Прощання.

L. – Auf  Wiedersehen! Beste Grüße an alle!

* Студенти прощаються з викладачем.

 

Список використаної літератури:

 1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Німецька мова.10-11 класів. Рівень стандарту,2017р.
 2. Постнікова О.М. Граматика німецької мови в таблицях. - 2-ге вид., перероб. - К.: А.С.К., 2006.-112с.
 3. Басай Н.П. Німецька мова: підруч.для 10кл.загальноосвіт.навч.закл.

    (9-й рік навчання,академ.рівень). Надія Басай.- К.: Освіта,2010.- 304с.

 

1

 

doc
Додано
10 лютого 2019
Переглядів
1439
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку