Методична розробка "Словник хореографічних термінів"

Про матеріал
Хореографічна термінологія - система спеціальних найменувань, призначених для позначення вправ або понять, які коротко пояснити або описати складно. Аналізуючи будь-яку систему танцю (класичний, народний, історико-побутовий, бальний танець), можна чітко виділити певний набір рухів, які властиві тільки цій системі танцю. Словник хореографічних термінів розроблений для більш чіткої систематизації назв, оскільки знання спеціальних термінів прискорює процес навчання. Пропонований у словнику матеріал поділено на три розділи: перший – основні поняття та визначення класичного танцю, другий – терміни сучасного танцю, третій – назви народних та побутових танців.
Перегляд файлу

 

ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ

М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

 

«Словник хореографічних термінів»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Городецька О. Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020

 

 

Вступ

 

Хореографічна термінологія - система спеціальних найменувань, призначених для позначення вправ або понять, які коротко пояснити або описати складно.

Аналізуючи будь-яку систему танцю (класичний, народний, історико-побутовий, бальний танець), можна чітко виділити певний набір рухів, які властиві тільки цій системі танцю.

 Словник хореографічних термінів розроблений для більш чіткої систематизації назв, оскільки знання спеціальних термінів прискорює процес навчання.

Пропонований у словнику матеріал поділено на три розділи: перший – основні поняття та визначення класичного танцю, другий – терміни сучасного танцю, третій – назви народних та побутових танців.

Згідно з традицією, яка формувалася протягом XVIII–XIX століть, у класичному танці прийнято використовувати французьку термінологію. У XVII столітті (1701 г.) француз Рауль Фейе створив систему запису елементів класичного танцю. Ці терміни визнані фахівцями в області світової хореографії і в даний час. Більшість термінів класичного танцю означають конкретну дію на час виконання рухів (відвести, зігнути, відкрити, закрити, ковзнути тощо), деякі вказують на характер виконання рухів (batement fondu – м’який, танучий, плавний рух), інші – на танець, завдяки якому вони виникли (bourrée – танець XVIII ст.). Існують такі терміни, в назву яких закладено візуальний образ: pas de ciseaux – ножиці, pas de chat – стрибок кішки.

Терміни сучасної хореографії використовуються переважно в контемпорарі та джаз- модерні. Терміни переважно англійською мовою, так як джаз зародився в США. Танець модерн - одне з направлень закордонної хореографії, котре зародилось в кін. XIX — поч. XX ст. в США та Німеччині. Термін "Танець модерн" з'явився в США для позначення сценічної хореографії, відвернувшись від традиційних балетних форм. Увійшовши у вжиток, витіснив інші терміни (вільний танець, дунканізм, танець босоніжок, ритмопластичний танець, виразний, експресіоністський, цілковитий, новий художній), котрі відбулись в процесі розвитку цього напрямку. Загальним для представників танцю модерн, незалежно від того, до якої течії вони належали і в який період проголошували свої естетичні програми, був намір створити нову хореографію, котра відповідала, на їх думку, духовним потребам ХХ століття.

Назви народних танців не відокремлені від загальнолітературної лексики, що пов’язано з популярністю танців, їх загальнонародним характером.  Народний танець  фольклорний танець, який побутуює у своєму природному середовищі і має певні традиційні для даної місцевості рухи, ритми, костюми тощо. Фольклорний танець — це стихійний вияв почуттів, настрою, емоцій і виконується в першу чергу для себе, а потім — для глядача (товариства, гурту, громади). Це творення народу, яке включає в собі його емоційні та художні образи. Він може розповісти різноманітні історії того чи іншого народу, де народився і процвітав на протязі багатьох років. Народний танець ніяк не можна сплутати з якимось іншим. Кожний народ має свій неповторний та унікальний колорит, який притаманний лише цій території.

Класифікація і періодизація побутових танців дуже складні. Справа в тому, що багато з них, будучи приналежністю якої-небудь однієї народності або країни, поширювалися по всій Європі і швидко ставали модними.

Давній бальний танець не мав чітко визначеної форми. На балах переважно виконувалися бас-данси, тобто низькі танці без стрибків, складниками яких були поклони, реверанси, салюти, процесії зі свічками і факелами, які супроводжувалися співом виконавців або грою на лютні, 5 флейті, тамбурині, арфі й трубі. Завдяки мистецтву жонглерів і трубадурів, на бали проникали народні танці, які відповідно було прилаштовано до вишуканості і етикету придворних.

Популярними в Італії та Франції в XIV – XVI столітті були бранлі, фарандола, вольта. У XVII столітті бальний танець розповсюдився по всій Європі. У кожній із країн він набував своєрідної національної стилістики, збагачувався та видозмінювався. Найпопулярнішими були буре, гавот, алеманда, чакона, жига, сарабанда. Особливе місце займав менует. У 1661 році у Парижі була заснована Королівська академія танцю, яка регламентувала стиль і манеру виконання бальних танців (урочистість, заборона на імпровізацію, дотримання чітко визначеного ладу відповідно до рангу виконавців та ін.). Бальним танцям навчали вчителі в школах чи приватно. У XVIII столітті з’явилися нові, розкутіші танці: рігодон, контрданс, екосез, лендлер. Окрім придворних балів, популярними стали публічні платні бали.

Популярними у другій половині XX століття були масові соціальні танці: ліпсі, твіст, летка-енка, шейк та інші, характерними ознаками яких були імпровізація та довільне варіювання танцювальних “па”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни класичного танцю.

 

 

 1. Adajio — 1) музичний термін, що визначає повільний темп виконання; 2) основна частина складних класичних танцювальних форм (pas de deux, grand pas, pas d'action та ін.), що виконується в повільному темпі; 3) частина уроку класичного танцю, що гармонійно пов'язує в одне ціле різні форми рухів та має за мету виховання танцювального кроку, стійкості, сили, координації та танцювальності.
 2. A la seconde — поза класичного танцю, в якій нога відведена вбік: пальцями на підлозі, у повітрі на 45 градусів, чи 90 градусів та вище.
 3. Allegro — 1) музичний термін, що визначає швидкий, жвавий темп виконання; 2) частина уроку класичного танцю, що складається з комбінацій стрибків та виявляється кульмінацією уроку.
 4. Allonge — 1) подовжене, витягнуте, не напружене положення рук, де всі їх частини від плеча до кінцівок пальців утворюють одну лінію. 2) прийом класичного танцю, заснований на випрямленні закруглених позицій рук, при якому лікті розпрямляються, кисті повертаються назовні.
 5. Aplomb — стійкість, вміння рухатись впевнено, не втрачаючи рівноваги, що виявляється головною вимогою виконання рухів класичного танцю.
 6. Arabesque — одна з основних поз класичного танцю, що виконується на одній нозі, а інша витягнута вперед чи назад і руки в положенні allongee. Прийняті 4 види arabesque в залежності від розташування рук і ніг. Опорна нога може знаходитись на всій стопі, на півпальцях чи пальцях або на demi-plie чи у стрибку.
 7. Arrondіe  — визначення округлого положення рук (від плеча до кінцівок пальців) на відміну від положення allonge. По принципу arrondi визначені основні позиції рук: підготовче положення, І, ІІ та ІІІ позиції.
 8. Attitude — одна з основних поз класичного танцю, що виконується на одній нозі, а інша піднята назад або вперед у зігнутому в колінному суглобі положенні. Головні види: attitude effacee, attitude croisee. Опорна нога може знаходитись на всій стопі, на півпальцях чи пальцях або на demi-plie чи у стрибку.
 9. Balance — прийом ускладнення руху: grand battement jete balance — виконання кидка ноги вперед та назад через passe par terre, battement developpe balance — швидке, коротке коливання (вниз-угору) витягнутої ноги на висоті або її відведення на 1/8 кола та повертання в попереднє положення.
 10. Balansoir — прийом ускладнення руху: battement tendu jete balansoir — виконання руху з напрямку вперед в напрямок назад і навпаки через І позицію без зупинки.
 11. Балерина – танцівниця балетної трупи. Термін, уживаний в II пол. XIX ст., так називали італійських віртуозних танцівниць-гастролерок. У Росії це звання присуджували провідним танцюристкам імператорської балетної трупи, після чого їм підвищували посадовий оклад та надавали привілеї – виконання провідних ролей. Балерин, які виконували головні ролі у балетних виставах, називали прима-балеринами. З XX ст. термін застосовується до всіх артисток класичного балету.
 12. Балет — вид музично-театрального мистецтва, зміст якого виражається у хореографічних образах, вища форма хореографії, оскільки танцювальне мистецтво в ньому піднімається до рівня музично-сценічної вистави. Балет – це видовищний синтетичний, просторово-часовий вид художньої творчості, складниками якого є: драматургія, музика, хореографія та образотворче мистецтво. Всі його частини поєднані між собою не механічно, а підпорядковані хореографії, яка є центром синтезу.
 13. Балетмейстер – автор, режисер-постановник балетів, концертних номерів, а також танцювальних сцен в опері, опереті, драматичних виставах, мюзиклах тощо. Зазвичай, балетмейстер повинен мати досвід танцівника-виконавця. Завданням балетмейстера є створення хореографічної постановки, тому його називають ще й хореографом. Існує також професія балетмейстер-репетитор, завданням якого є розучування і репетиція з танцівниками хореографії, яку створив балетмейстер-постановник.
 14. Ballonn— складова частина елевації, а саме, здатність танцівника затримувати певну позу у повітрі як найдовше під час стрибку.
 15. Ballotteприйом ускладнення руху: battement developpe ballotte — виконання battement developpe (вперед чи назад) з закінчення у demi-plie та відхиленням корпусу від працюючої ноги.
 16. Battements — група основних тренувальних рухів класичного танцю, що пов'язана з відведення та підведення працюючої ноги. Розрізняють три підгрупи — battement tendu (рухи починаються та закінчуються проходячи по підлозі), battement sur le cou-de-pied (в рухах використані положення на гомілці) та battement developpe (рухи, що розгортаються). Виконання battements сприяє відпрацюванню певних вмінь та навичок.
 17. Battement developpe — рух групи battements, в якому працююча нога з V позиції, ковзаючи пальцями по опорній нозі, підіймається у виворотному положенні до коліна, відкривається вперед, вбік чи назад на висоту 90 градусів? і вище, а потім, після фіксації максимальної висоти повертається у вихідне положення. Сприяє розвитку танцювального кроку. Існують developpe passe, developpe ballotte, developpe tombe petit developpe.
 18. Battement fondu — рух групи battements, в якому опорна нога здійснює demi-plie в той час як працююча підводиться на sur le cou-de-pied, а потім обидві ноги одночасно витягуються. Відпрацьовує м'якість та еластичність рушення, розвиває силу м'язів.
 19. Battement frappeрух групи battements, в якому працююча нога з витягнутого положення згинається у коліні та з ударом по опорній підводиться на sur le cou-de-pied, а потім різко розпрямляється в необхідному напрямку. Відпрацьовує точність, чіткість та швидкість рушення.
 20. Battement retire — рух стопи працюючої ноги попереду чи позаду опорної ноги: petit retire —з V позиції до середини гомілки і знов в V позицію, grand retire — з V позиції до коліна і знов в V позицію; 2) положення носка працюючої ноги попереду чи позаду коліна опорної.
 21. Battement soutenu — рух групи battements, в якому працююча нога з V позиції ковзаючим рухом підіймається по опорній попереду чи позаду до sur le cou de pied чи retire і відкривається відповідно носком в підлогу, на 45 градусів або 90 градусів, а опорна в той же час здійснює demi plie, і потім робоча повертається у V позицію. Відпрацьовує м'якість, еластичність рухів.
 22. Battement tendu — рух групи battements, в якому відведення ноги здійснюється без відриву носка від підлоги в напрямках вперед, вбік чи назад. Формує правильне положення стопи. Найпростіший — battement tendu simple.
 23. Battement tendu jete — рух групи battements, в якому відведення ноги здійснюється кидком на висоту 25 градусів в напрямках вперед, вбік чи назад. Відпрацьовує навичку швидко натягувати стопу. 
 24. Batterie - нога в положенні sur le coude pied проробляє ряд дрібних ударних рухів.
 25. Battus — 1) принцип ускладнення стрибка заноскою, тобто одним або кількома ударами ніг: pas echappe battu, pas assemble battu, pas jete battu; 2) battements battus — череда швидких коротких ударів кінцівками пальців працюючої ноги по п'ятці опорної попереду або п'яткою працюючої ноги по гомілці опорної позаду.
 26. Brise — стрибок з заноскою, під час якого нога з V позиції позаду (попереду) виноситься вперед (назад), що надає напрямок руху стрибка, потім ударяється у повітрі об опорну ногу та повертається в вихідне положення.
 27. Варіація — 1) відозміни музичної теми, або її елементів при збереженні тематичної основи; 2) невеличкий танець для одного або декількох виконавців, що пов'язаний з демонстрацією ехніки; 3) невід'ємна складова канонічних форм класичного балету: pas de deux, pas de trios, pas de quatre, pas de six, grand pas. Варіація (франц. variation, від лат. variation – зміна) – короткий танець для одного чи кількох виконавців. Варіації поділяються на жіночі та чоловічі, партерні та стрибкові. Перші побудовані на дрібних технічно складних рухах, другі – на великих стрибках.
 28. Виворотність — головна вимога до виконання рухів класичного танцю, що потребує розгортання ніг назовні від стегна до кінцівок пальців. Виворітність ніг – здатність розвертати верхню частину ніг у тазостегнових суглобах так, щоб коліна, гомілки і стопи вільно розкривалися назовні. Виворітність залежить від вільної рухливості у тазостегновому суглобі, еластичності м’язів стегна і зв’язок тазостегнового суглоба. Активна виворітність перевіряється у положенні обличчям до станка, під час виконання глибокого присідання за першою позицією ніг. Пасивна виворітність – це здатність досягнути ідеального розвертання у тазостегнових суглобах під впливом зовнішніх сил, тобто за допомогою педагога, який перевіряє і виявляє ступінь запасу виворітності для можливого її розвитку у процесі навчання. Виворітність – це одна з головних і необхідних умов класичного танцю. Витривалість – здатність тривалий час витримувати оптимальні навантаження під час виконання танцю і запобігати втомі. Будь-які рухи у класичному танці виконуються за допомогою сили у м’язах, а головне – силове навантаження лягає на м’язи ніг. Під час занять силове навантаження має розподілятися так, щоб в об’ємі м’язи розвивалися, не збільшуючи форми ніг відповідно до верхньої частини тіла. У класичному танці м’язи всієї статури мають бути максимально сильними з мінімальним об’ємом.
 29. Cabriole — стрибок на одній нозі, в якому опорна нога робить удар або декілька по працюючій нозі, що знахоиться у повітрі попереду чи позаду. Існують cabriole fermee, cabriole fouettee.
 30. Changement de pieds — стрибок групи з двох ніг на дві, здійснюється з V позиції в V зі зміною ніг у повітрі. Може виконуватись з невеликим відривом від підлоги — petit changement de pied або на великому стрибку — grand changement de pied, а також у повороті — changement de pied en tournant на 1/4, 1/2 та ціле коло (tour en l'air).
 31. Coda — 1) заключна частина розгорнутих традиційних форм класичного танцю віртуозного характеру, що виконується після варіацій; 2) фінал акту за участю всіх персонажів, кордебалету, який виявляє собою загальний танець.
 32. Croisee — положення тіла в позі класичного танцю, в якому лінії перехрещуються.
 33. Degagee — відведення працюючої ноги вперед, вбік або назад у потрібне положення або на висоту за принципом battement tendu з метою звільнення її від ваги тіла для виконання наступного руху або переходу.
 34. Demi — термін, що вказує на виконання половини руху: demi-plie — напівприсідання, demi-pointe —напівпальці, demi-rond — половина круга.
 35. Demi-plie releve — термін, що поєднує два рухи в єдине ціле: полуприсідання та наступний підйом напівпальці. Може виконуватись на двох ногах та на одній нозі.
 36. Dessus-dessous — 1) рух з групи зв'язуючи та допоміжних рухів, що виявляється різновидом pas de bourree; 2) різновид стрибка з заноскою з закінченням на одну ногу.
 37. Дивертисмент (розвага) — вставний танець або група танців, що не несе змістовного навантаження, використовується для яскравості.
 38. Developpee - різновид па; рух, в якому працює нога ковзає з 5-ї позиції носком по опорній нозі до коліна і витягується вперед, в сторону або назад, а потім повертається в 5-у позицію. Розрізняють проходить (developpe passe), що коливається (developpe ballotte) і падаюче (developpe tombe) девлюппе.
 39. Double — прийом ускладнення руху за допомогою подвійного його виконання. Battement double frappe — працююча нога двічі ударяє опорну в положенні sur le cou-de-pied; battement double fondu — опорна двічі опускається у demi-plie; double battement tendu — після відкриття ноги, п'ятка двічі опускається на підлогу перед закриттям у позицію.
 40. Ecartee — поза класичного танцю, в якій тіло розгорнуте по діагоналі, нога відведена вбік, а корпус відхиено від ноги. Розрізняють малу та велику пози ecarte вперед та ecarte назад.
 41. Effacee — положення тіла в позі класичного танцю, в якому лінії мають відкритий, розгорнутий характер.
 42. En avant - термін, який вказує на те, що одна нога знаходиться попереду інший або на те, що танцівник просувається вперед.
 43. En arrière - термін, який вказує на те, що одна нога знаходиться позаду іншого або на те, що танцівник просувається назад.
 44. En dedans — 1) напрям руху до себе, усередину; 2) обертання, що спрямоване в напрямку опорної ноги; 3) не виворітне, закрите положення ніг, коли стопи та коліна паралельні.
 45. En dehors — 1) напрям руху від себе, назовні; 2) обертання, що спрямоване в напрямку від опорної ноги; 3) виворотне положення ніг, що є головним в класичному танці.
 46. En face — термін, що вказує на фронтальне положення тіла по відношенню до глядача.
 47. En l'air — термін, що вказує на виконання рухів не на підлозі а у повітрі: rond de jambe en l'air, tour en l'air.
 48. En tournant — термін, що вказує на виконання рухів з одночасним обертанням навколо осі тіла на 1/8, 1/4, ½ та ціле коло: battement tendu en tournant, pas de bourree en tournant, pas jete en tournant, pas assemble en tournant.
 49. Entrechat — стрибок з заноскою, рух при якому сильно витягнуті ноги швидко декілька разів перехрещуються у повітрі. Кількість коротких ліній, що відтворюють ноги визначають назву стрибку: entrechat trois, entrechat quatre, entrechat cinq, entrechat six. Стрибок, що має в назві парне число: quatre, six, huit, закінчується у V позиції та непарне число — trois, cinq, sept — закінчується на одну ногу, а інша підводиться на sur le cou-de-pied.
 50. Entrée — 1) танцювальний вихід на сцену одного або кількох виконавців; 2) перша частина розгорнутих традиційних форм класичного танцю (pas de deux, pas de trois, grand pas, pas d'action та ін.), що виконує роль експозиції.
 51. Élévation — здатність танцівника активно відштовхуватися від підлоги для високого стрибка та еластично приходити у demi-plie на приземленні після стрибку.
 52. Epaulement — певне положення тіла, при якому вся фігура ледь розгорнута таким чином, що одне плече по дане вперед і голова повернута до нього. Розрізняють epaulement croise та paulement efface.
 53. Exercice — комплекс тренувальних вправ, що складають першу (exercice біля палки) та другу (exercice на середині зали) частини уроку класичного танцю та мають за мету виховання професійних якостей танцівника.
 54. Flic-flac — рух, який відпрацьовує чіткість роботи стопи в ненапруженому стані та розвиває спритність й зворотливість. Працююча нога, попередньо відкрита вбік (вперед чи назад), згинається у коліні та легким дотиком подушечки стопи проходить по підлозі позаду (попереду) опорної та відкривається на половину в бік другої позиції, а потім знов торкається підлоги подушечкою стопи попереду (позаду) опорної і відкривається вбік (вперед чи назад) повністю. Існує flic flac en face на всій стопі та з підйомом на півпальці, flic-flac en tournant — в повороті.
 55. Fouette — група складних танцювальних рухів, що нагадують рушення хлиста, який крутиться, а потім швидко розпрямляється у повітрі. Існує дві форми fouette: tours fouette —віртуозне обертання на пальцях, під час якого працююча нога, після відведення вбік на висоті 45 градусів, згинається у коліні, підводиться до опорної ноги попереду, потім переводиться позаду та різко розкривається убік з одночаним demi-plie на опорній нозі; поворот fouette — напівзворот, я якому працююча нога зберігає вихідне положення носком у підлогу, на висоті 45 градусів  чи 90 градусів, а тіло обертається навколо неї на опорній нозі.
 56. Gargouillade — невеликий стрибок групи з двох ніг на дві, під час якого кожна з ніг по черзі виконує rond de jambe en l'air на 45o. Розвиває швидкість та спритність рушення.
 57. Grand — 1) великий рух, максимально виражена сутність руху: grand plie — глибоке присідання, grand battement jete — кидок ноги з великою амплітудою; 2) grand pas — багатоскладова танцювальна форма.
 58. Grand battement jete — рух групи battements, в якому відведення ноги здійснюється великим кидком вперед, вбік чи назад. Розвиває танцювальний крок.
 59. Grand fouetté en tournant en dedans - встати в позу croiseé вперед (ліва нога попереду), опуститися на demi-plié на ліву ногу, вскочити на неї на полупальци і викинути праву ногу на II позицію (alaseconde) на 90 ° (120 °) - grand battement jeté. Повертаючись, кинути розмахом по підлозі праву ногу через passé par terre (проходять рухом). Опорна нога повертається на полупальцах (довернуть до en dedans), утримуючи праву ногу на тій же висоті. Закінчити рух на 3 арабеск на plié або в арабеск.
 60. Grand fouetté en tournant sauté - виконується за принципом grand fouetté en tournant en dedans, тільки ліва нога відривається від підлоги стрибком, поворот проводиться також в повітрі, на стрибку лівої ноги.
 61. Grand pas — складна танцю Вально-музична форма, що містить обов'язкові частини: антре, адажіо, варіації та коду.
 62. Гнучкість – властивість рухового апарату, яка визначає амплітуду рухів танцівника. Гнучкість – це не тільки перегин корпусу назад, вперед чи убік, вона визначається ступенем рухливості у суглобах, яка залежить від природних даних людини, які розвиваються, удосконалюються та закріплюються на основі технічних і пластичних норм класичного танцю. Проте надмірна гнучкість заважає чіткій фіксації рухів у танці. Термін “гнучкість” у хореографії означає не лише фізичну, а й музично-пластичну властивість танцюриста.
 63. Градуси – термін, який у класичному танці умовно означає кут, утворений піднятою у будь-якому напрямку ногою, щодо вертикальної осі тіла. Найпоширеніші положення – нога відведена до рівня стегна й утворює прямий кут або піднята на 90°; не менш поширений кут – 45°; у деяких рухах 7 – 22,5°, 25°, 30°. Термін запозичений з “Азбуки рухів тіла людини” В. І. Степанова, введений у теорію і практику класичного танцю А. Я. Вагановою. Класичний танець – канонізована система виразових засобів хореографічного мистецтва, яка ґрунтується на принципах поетичноузагальненого трактування сценічного образу, розкриття емоцій, думок і почуттів засобами пластики.
 64. Заноски — 1) принцип ускладнення стрибків, що привносить в танець віртуозність та блиск; 2) група стрибків, під час яких сильно витягнуті ноги швидко декілька разів перехрещуються у повітрі. Розрізняють три види — entrechat, battu та brise.
 65. Координація — здатність танцівника узгоджувати роботу рук, ніг, голови та корпусу під час виконання рухів від простих до складних.
 66. Корпус – середня частина тулуба, за винятком рук, ніг, голови та шиї. Лінії – правильні та плавні окреслення, яких набуває тіло танцівника під час руху. В екзерсисі, як правило, потрібно тримати чіткі лінії в плечах, стегнах та стопах. Легкість, м’якість та еластичність – вміння приховувати від інших труднощі і витрати сил та енергії під час виконання танцю. Легкість у виконанні будь-чого в танцівника з’являється тоді, коли він є достатньо гнучким, володіє відмінною стійкістю, точністю і бездоганною музикальністю.
 67. Lent — термін, зумовлюючий повільне виконання руху: releve lent — повільний підйом, tour lent — повільний поворот.
 68. Manège - те саме, що і «коло»: повторювані кілька разів поспіль стрибки або обертання з просуванням, виконані по колу сцени. Зазвичай виконується як елемент коди.
 69. М’якість – це ланка ланцюга, яка пов’язує та збагачує пластику танцю. М’якість під час виконання рухів аж ніяк не означає розслабленість у танці. У свою чергу, еластичність рухів – це, водночас, м’якість, точність і пружність виконання.
 70. Музикальність для танцівника – вміння чути музику, перейматися її змістом, любити, відчувати та захоплюватися нею. Музикальність – це поєднання трьох взаємопов’язаних складників: здатності правильно узгоджувати рухи з музичним ритмом; вміння сприймати тему-мелодію, художньо втілюючи її в танець; уміння вслухатися в інтонації музичної теми, втілюючи її звучання в пластику танцю.
 71. Опорна нога — нога, що служить тілу опорою, в той час як інша нога
 72. звільнена від ваги для виконання будь-яких рухів. Опорною ногою є та нога, на яку переміщена вся вага тіла танцівника.
 73. Півпальці – положення однієї або двох ступней на підлозі, при якому п’ятки підняті й вага тіла переміщається на передню частину ступні. Розрізняють низькі, середні і високі півпальці.
 74. Par terre — принцип виконання руху без відриву від підлоги: rond de jambe par terre — круг ногою по підлозі, passe par terre — проводити по підлозі.
 75. Партерна гімнастика — комплекс тренувальних вправ, що виконується з метою розвитку фізичних можливостей та для підготовки до опанування рухів класичного танцю.
 76. Pas — термін, що визначає різновид танцювальних кроків: pas de bourree, pas balance або різновид стрибків: pas de chat, pas de poisson та ін.
 77. Pas assemblé — стрибок групи з двох ніг на дві, коли одна відводиться вперед, вбік або назад під кутом 45 градусів (petit pas assemble) чи 90 градусів (grand pas assemble) та підводиться у повітрі у V позицію. Виконується на місці та з просування у напрямку кидка ноги в положеннях en face, croise, efface, ecarte. Існує подвійне — double pas assemble, з заноскою —pas assemble battu, в повороті — pas assemble en tournant.
 78. Pas balance — танцювальний рух, в якому переступання з ноги на ногу чергуються в demi-plie і на півпальцях та супроводжуються невеличкими нахилами корпусу з боку в бік, що створює уяву помірного погойдування.
 79. Pas ballonne — стрибок на одній нозі з просуванням за працюючою ногою, яка витягується під час зльоту та згинається під час приземлення в положення sur le cou-de-pied.
 80. Pas ballotte   — стрибок з однієї ноги на іншу з просуванням вперед чи назад, під час якого ноги затримуються у V позиції, а потім одна підіймається через sur le сou-de-pied та витягується відповідно просуванню, інша опускається у demi-plie; після чого рух виконується у протилежному напрямку.
 81. Pas chasse — ковзаючий крок або стрибок з просуванням, при виконанні якого одна нога наздоганяє іншу, утворюючи вихідну позицію у кульмінації руху. Може бути самостійним рухом, а може допоміжним у виконанні великих стрибків.
 82. Pas coupe — допоміжний рух перед стрибком чи іншим pas, що виявляє собою швидку зміну однієї ноги на іншу, та стає поштовхом для виконання наступного руху.
 83. Pas couru — допоміжний рух — танцювальний біг, що служить для зв'язку окремих частин танцю, може бути підготовчим pas для стрибку.
 84. Pas d'action — дійовий танець, в якому через рухи розкривається драматична подія або почуття героїв. Складається з entree всіх учасників, adagio солістів у супроводі корифеїв та кордебалету, варіацій та загальної коди.
 85. Pas de basque — 1) сценічний рух з танцю басків; 2) комбінований стрибок з ноги на ногу з невеличким відривом від підлоги, під час якого працююча нога виконує demi-rond носком по підлозі, потім на неї за принципом pas glissade переноситься вага тіла, інша нога через І позицію проводиться вперед і знову з перенесенням ваги та ковзанням вперед здійснюється невеличкий стрибок. Існує grand pas de basque — стрибок з великим кидком ноги по траєкторії demi-rond.
 86. Pas de bourree — рух зі старовинного танцю Бурре, в якому здійснюються маленькі кроки з ноги на ногу чеканного характеру без переміни та з переміною ніг: pas de bourree simple зі зміною ніг — перехресні переступи з боку вбік; pas de bourree без зміни ніг; pas de bourree ballotte — переступання вперед-назад з нахилом корпусу від звільненої ноги; pas de bourree dessus-dessous — переступання з боку в бік з відкриттям ніг в сторону; pas de bourree suivi —безперервні переступи з просуванням зі збереженням вихідного положення у V позиції на півпальцях.
 87. Pas de chat — стрибок групи з двох ніг на дві, під час якого зігнуті ноги по черзі підіймаються і опускаються з V позиції в V. Існують petit pas de chat — маленькі та grand pas de chat —великі.
 88. Pas de ciseaux — стрибок групи з однієї ноги на іншу, під час якого обидві ноги по черзі високо закидаються уперед, на мить поєднуючись у повітрі, а потім одна з них через І позицію різко відводиться назад в arabesque.
 89. Pas de deux — канонічна форма класичного балету, в якій обов'язково присутні частини у наступному порядку: антре — вихід виконавців, адажіо, чоловіча варіація, жіноча варіація, кода.
 90. Pas de poisson — стрибок групи з однієї ноги на іншу, під час якого ноги по черзі викидаються назад в положенні attitude на 45 градусів, а корпус відхиляється назад.
 91. Pas de quatre — канонічна форма класичного балету, в якій обов'язково присутні частини як вpas de deux, з варіаціями для кожного з чотирьох виконавця.
 92. Pas de poisson - стрибок з однієї ноги на іншу, ноги відкидаються високо назад.
 93. Pas de six — канонічна форма класичного балету, в якій обов'язково присутні частини як в pas de deux, з варіаціями для кожного виконавця.
 94. Pas de trios — канонічна форма класичного балету, в якій обов'язково присутні частини як в pas de deux, з варіаціями для кожного з трьох виконавця.
 95. Pas dégagé — зв'язуючи рух, при якому центр ваги переноситься з однієї ноги на іншу через demi-plie по ІІ чи ІV позиціях або за допомогою кроку в заданому напрямі.
 96. Pas echappe — стрибок групи з двох ніг на дві, що складається з двох стрибків: на першому ноги розкриваються з V позиції у II або IV, а потім на другому знов збираються. Виконується на маленькій висоті — petit pas echappe та на великій — grand pas echappe; з заноскою — pas echappe battu та у повороті — pas echappe en tournant.
 97. Pas emboite — стрибки з однієї ноги на іншу, під час яких ноги по черзі викидаються у повітря в зігнутому у колінному суглобі положенні на висоті 45 градусів (petit pas emboite) чи 90 градусів (grand pas emboite) або фіксуються на sur le cou-de-pied на опорній нозі (pas emboite sur le cou-de-pied). Виконується на місці, з просуванням та у повороті на 1/2 кола — pas emboite en tournant.
 98. Pas faille — стрибок з двох ніг на одну, в якому відразу ж після приземлення, вільна нога плавно переводиться через I і IV позиції, та на неї переноситься центр ваги. Під час стрибка корпус з epaulement croise повертається в положення efface та переводиться в epaulement croise з іншої ноги. Pas failli може бути окремим рухом та підходом до виконання великих стрибків: grand pas assemble, grand pas jete.
 99. Pas glissade — стрибок з просуванням групи з двох ніг на дві, під час якого ноги з V позиції ковзаючи розкриваються та проходять ІІ або ІV позицію у повітрі, знов збираються у V позиції на підлозі. Pas glissade може бути окремим рухом та підходом до виконання великих стрибків: grand pas assemble, grand pas jete.
 100.                 Pas jete — стрибок групи з однієї ноги на іншу, під час якого одна нога відводиться бистрим кидком на висоту 45 градусів чи 90 градусів, а потім на неї переноситься вага тіла і працююча стає опорною, а опорна — працюючою, приймаючи певні положення чи пози. Існує grand pas jete, pas jete entrelace, grand pas jete en tournant, pas jete ferme, pas jete renverse.
 101.                 Pas jete entrelacee або «перикідне» — різновид pas jete з поворотом, під час якого ноги по черзі закидаються у повітря, ніби переплітаючись, при чому одна кидається вперед, у повітрі здійснюється поворот корпусу на півкола, а інша кидається назад.
 102.                 Pas marche — танцювальний крок, в якому на відміну від природного кроку, нога ставиться на підлогу з витягнутого носка, а не з п'ятки.
 103.                 Pas soubresaut — стрибок групи з двох ніг на дві, ноги в якому працюють як в temps saute з просуванням у V позиції, а корпус сильно прогинається назад.
 104.                 Pas tombe — рух групи зв'язуючи та допоміжних, під час якого вага переноситься з ноги на ногу з закінченням у demi-plie. Виконується на місці та з просуванням; нога перед падінням може знаходитись носком в підлогу, на висоті 45 градусів чи 90 градусів або на sur le cou-de-pied а після падіння інша нога теж може бути носком в підлогу, на висоті 45 градусів чи 90 градусів або на sur le cou-de-pied.
 105.                 Passe — 1) шлях працюючої ноги при переході з положення в положення: passe par terre — про ходити по підлозі, passe sur le cou-de-pied — проходити по гомілці, passe у коліна — проходити у коліна; 2) положення носка працюючої ноги з внутрішньої сторони коліна опорної ноги.
 106.                 Petit — термін, що визначає маленьку амплітуду руху: petit battement sur le cou-de-pied, petit pas jete, petit developpe.
 107.                 Pirouette — обертальний рух на підлозі, для виконання якого необхідно надати тілу поштовх, щоб воно почало обертатися навколо власної осі на півпальцях однієї ноги, а інша при цьому може приймати різні положення.
 108.                 Plie — головна вимога до виконання рухів класичного танцю, що сприяє вихованню еластичності м'язів та сили ніг, розвитку виворотності у гомілковому, колінному та кульшовому суглобах та виявляється початком і кінцем будь-кого стрибка. Існує demi-plie — полу присідання, без відриву п'яток від підлоги; grand plie — повне присідання, з відривом п'яток від підлоги (крім ІІ позиції).
 109.                 Pur-le-pied – скорочення витягнутої стопи. За іншими джерелами цей рух називають також double battement tendu, який є різновидом battement tendu simple. Виконується з опусканням п’ятки в II позицію (іноді в IV позицію), опускання п’ятки може виконуватися один раз, двічі, тричі і більше.
 110.                 Підйом – зовнішньо виражене поздовжнє зведення стопи і можливість добре витягнути стопу разом із пальцями. Щоб перевірити підйом, педагог намагається сам вивести стопу в одну лінію разом з гомілкою і визначає ступінь рухливості пальців стопи і гомілковостопного суглоба.
 111.                 Поза в класичному танці – визначене положення корпусу, ніг, рук і голови. Основні пози: croisée, efface, écartée і чотири arabesques. Пози розподіляються на малі, середні та великі, залежно від того, нога знаходиться на підлозі чи у повітрі, а також – arrondіe та allongé. Можливі варіанти поз, які утворюються внаслідок напівзгинання ноги позаду чи попереду – attitude.
 112.                 Позиції в класичному танці – основні положення ніг і рук, які обумовлюють єдине для всіх танцівників правильне виконання кожного pas, сприяють гармонійному розміщенню статури у просторі, визначають грацію та виразові якості танцю. Систематизовано позиції в танцювальній практиці наприкінці XVII ст. У класичному танці існує п’ять виворітних позицій ніг, підготовче положення та три позиції рук. Закономірна послідовність вивчення позицій ніг – I, II, III, V; IV позиція вивчається наприкінці. Закономірна послідовність вивчення позицій рук – підготовче положення, I, III, II позиції.
 113.                 Port de bras — певні сполучення рухів рук, які рухаються в межах основних позицій класичного танцю, голови та корпусу, що сприяють розвитку пластичності, гнучкості рук та корпусу, набуттю виконавцем виразності та танцювальності.
 114.                 Працююча нога — нога, що вивільнена від ваги тіла для виконання будь-який рухів.
 115.                 Preparation — підготовка до руху.
 116.                 Releve — 1) підйом на пальці або півпальці; 2) підйом витягнутої ноги.
 117.                 Releve lent - повільний підйом ноги на 90 градусів.
 118.                 Renverse — зв'язуючи рух, який пов'язаний з сильним, різким перегином корпусу у великій позі, що продовжується у pas de bourree en tournant, яке закінчується з вирівнюванням корпусу. Існує renverse en dehors, renverse en dedans; на полупальцях, пальцях, у demi-plie, зі стрибком.
 119.                 Révérence – у жінок – уклін із присіданням (переходом з однієї ноги на другу з demi-plié в IV позицію), в чоловіків – простий уклін. Елемент придворного етикету і дворянського побуту в європейських країнах XVI–XIX ст., реверанс був важливим складником усіх танців XVI–XVIII ст. Реверансом, як правило, розпочинається і закінчується заняття з класичного танцю, він виконується наприкінці виступу на сцені.
 120.                 Revoltade — складний стрибок з перенесенням ноги через ногу та поворотом на 1/2 та 1,5 кола. Підходом до стрибка можуть бути рухи sissonne tombee, pas failli, pas chasse, за якими слідує коротке pas coupe.
 121.                 Rond de jambe — група основних тренувальних рухів класичного танцю, що пов'язана з описом кола однієї ноги навкруги іншої, яка тримає вагу тіла. Виконання сприяє розвитку рухливості ноги rond de jambe par terre та grand rond de jambe jete — у кульшовому суглобі; rond de jambe en l'air — у колінному суглобі. Може виконуватись зі стрибком — rond de jambe en l'air saute.
 122.                 Royal — entrechat, різновид стрибка з заноскою, що виконується з V позиції у V та містить лише один удар та наступну зміну ніг у повітрі перед приземленням.
 123.                 Saut de basque — складний стрибок групи з однієї ноги на іншу з просуванням вбік та поворотом на ½ та 1,5 кола у повітрі, під час якого одна нога закидається на 90o, а інша підводиться носком до коліна. Підходом до стрибка можуть бути крок та pas chasse.
 124.                 Simple — термін, що визначає найпростіший варіант виконання руху: pas de bourree simple, sissonne simple, battement tendu simple.
 125.                  Sissonneгрупа стрибків з двох ніг на одну: на місці —sissonne simple, sissonne ouverte; з просуванням — sissonne tombee, sissonne fondue; з поворотом sissonne fouette.
 126.                 Sissonne simple - V позиція, demi-plie, робиться стрибок, під час якого ноги з'єднані разом, коліна і пальці витягнуті. Після стрибка опуститися на одну ногу в plié, інша sur le cou-de-pied, і закінчити, зробивши assemble.
 127.                 Sissonne ouverte - pas є розвитком sissonne simple, тобто після стрибка з положення sur le cou-de-pied нога відкривається на 45° - в сторону, вперед або назад, (залишаючись в plié).
 128.                 Sissonne tombee - V позиція, demi-plie, стрибок з двох ніг, які проходять рухом права sur le cou-de-pied (або у коліна, в залежності grand або pettit pas). Падіння на plié на ліву ногу, з одночасним вийманням правої ноги на croise або efface, потім, як би із запізненням, на plié (після великого стрибка можна завершити pas de bourre).
 129.                 Sissonne soubresaut - виповнюється, як sissonne overte, але, на початку стрибка з V позиції, обидві ступні разом, як це робиться в soubresaut, причому корпус також спочатку нахиляється вперед і під час польоту сильно вигинається назад.
 130.                 Sissonne renversement - спочатку виповнюється sissonne overte на attitude, а потім закінчується renverse en dehors (або en dedance).
 131.                 Sissonne ferme - невеликий стрибок. V позиція, demi-plie, стрибок виконується у напрямку (вперед, назад або в бік), робоча нога відкривається на II позицію - 45°. Коли опорна нога приземляється, робоча закривається в V позицію (практично одночасно).
 132.                 Sissonne fondu - робиться з V позиція, demi-plie, стрибок виконується у напрямку (вперед, назад або в бік), робоча нога відкривається на 90° і м'яко, трохи стримуючись, закривається в V позицію в характері fondu.
 133.                 Soutenu - витягнута працює нога повільно відкривається, в той час як опорна нога згинається. При витягуванні опорної ноги працює нога знову закривається в вихідну позицію. Обидві ноги витягнуті і притиснуті один до одного. Виповнюється в усіх напрямках. Станок (палка) — прилад, що служить опорою танцівнику під час виконання комбінацій екзерсису з метою вивчення нових чи опанування складних рухів або з метою розігріву.
 134.                 Suivi різновид pas de bourree, що сприяє плавному пересуванню за допомогою дрібних переступів з ноги на ногу у Vпозиції.
 135.                 Sur le cou de pied — положення витягнутой стопи однієї ноги на гомілці іншої: sur le cou-de-pied умовне і sur le cou-de-pied основне попереду та позаду.
 136.                 Танцювальний крок — головна вимога до виконання рухів класичного танцю, що в процесі відбору виразних засобів набула естетичної функції та виявляється можливістю демонстрації краси ліній тіла танцівника. Танцювальний крок – здатність піднімати ногу у будь-якому напрямку під кутом 90° і вище. Перевірка кроку дає можливість виявити ступінь рухливості в обох тазостегнових суглобах. Величина кроку залежить від рухливості у хребті, еластичності задньої групи м’язів стегна (крок вперед), еластичності підвдихового стегнового м’яза (крок назад), величини виворітності стегон у суглобах та скорочення м’язів (крок убік).
 137.                 Temps leve — стрибок на двох ногах, що зберігають певне положення від його початку до кінця або стрибок на одній нозі, в той час як інша знаходиться в положенні sur le cou-de-pied, на висоті 45 градусів чи 90 градусів та не змінює його.
 138.                 Temps lie — певна комбінація рухів, яка складається з переходів з ноги на ногу та відпрацьовує злитність рушення, координацію і танцювальність. Існують форми temps lie par terre, temps lie par terre з port de bras, temps lie з туром, temps lie на 90 градусів.
 139.                 Temps releve — підготовчій рух для виконання rond de jambe або піруетів.
 140.                 Temps saute — 1) стрибок групи з двох ніг на дві зі збереженням у повітрі та при приземленні вихідного положення; 2) термін, що вказує на виконання руху зі стрибком: temps lie saute, grand fouette saute.
 141.                 Tire-bouchon - 1) в цьому русі піднята нога знаходиться в напівзігнутому положенні вперед; 2) обертання, під час якого працює нога піднімається до положення passe на 90 °. Обертання завершується в положенні passé на витягнутій опорної нозі або на demi-plié, потім нога відкривається прийомом par developpe вперед, назад або в бік на 90°. Точка, або “тримати точку” – напрям погляду в одну точку під час будь-яких обертальних рухів, аби запобігти запаморочення голови.
 142.                 Tour — обертання тіла навколо вертикальної осі на 360 градусів і більше на підлозі чи у повітрі. Виконується en dehors та en dedans, може починатися II, IV, V позицій, а закінчуватись в різноманітних позах. Розрізняють маленькі — працююча нога в положенні sur le cou-de-pied та великі — на passe або у великих позах attitude, arabesque, a la seconde.
 143.                 Tour chainee — зворот з просуванням вперед, що складається з двох однакових півзворотів: на одній нозі en dedans та іншій en dehors, які зв'язані між собою.
 144.                 Tour en l’air — виявляє собою grand changement de pied en tournant на 360 градусів і більше.
 145.                 Tour lent — елемент, що представляє собою повільний поворот на одній нозі, яка може бути пряма, на півпальцях або в demi-plie, у великих позах arabesque, attitude, a la seconde, croisee, effacee, ecartee.
 146.                 Хореографія – первинне значення – запис танцю, створення танцю чи танцювальне мистецтво загалом у всіх його різновидах, засноване на засадах музично-організованих, умовних, образно-виразових рухах тіла людини. Школа (класичного) танцю – термін, який використовують для визначення академічного стилю класичного танцю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терміни сучасної хореографії.

 

 

 1. Actuation - рух пов'язаний з розворотом навантажених стоп в аут-позицію.
 2. Adduction - рух протилежний Actuation.
 3. Air turn - поворот в повітрі. Це стрибки в повороті, стрибок на одній нозі, стрибок з однієї ноги на іншу, відштовхування двома ногами і прихід на дві ноги. Ноги в повороті зігнуті і положення колапс зберігається. У сценічній хореографії можливе використання класичних піруетів.
 4. Auto - позиція назовні. Застосовуються до позиції рук і ніг; відкриті, виворітні.
 5. Arch - арка, прогин торсу назад.
 6. Body roll - група нахилів торсу, пов'язана з почерговим переміщенням центру корпусу в бічній або фронтальній площині (синонім "хвиля").
 7. Boll change - зміна ніг.
 8. Bounce - трамплінні погойдування вгору-вниз, в основному відбуваються або за рахунок згинання та розгинання колін, або пульсуючими нахилами торса.
 9. Bump - поштовх тазу вперед.
 10. Brush - ковзання або мазок всією стопою по підлозі перед відкриттям ноги в повітря або при закритті в позицію. Винесення ноги на носок на 45% або 90%, аналогічно батманів. Можна застосовувати в різних комбінаціях.
 11. Cross - розділ уроку, побудований на переміщення в просторі і використанні базових кроків і стрибків джаз танцю.
 12. Circle - кругові рухи руками, головою.
 13. Change - зміна ніг, рук.
 14. Collapse - позиція корпусу (руйнування, знемога). Позиція означає, що верхня частина корпусу до талії разом з головою більш-менш нахилені вперед, коліна також зігнуті, таз може вільно виступати назад.
 15. Combination - фігура, зроблена за допомогою декількох рухів навколо одного центру.
 16. Contraction - стиснення, зменшення обсягу корпусу і округлення хребта, починається в центрі тазу, поступово захоплюючи весь хребет, виповнюється на видиху.
 17. Coordination - одночасно ізолюються і активізуються кілька центрів. Це є вершиною африканської естетики танцю, тому що за допомогою її з окремих ізольованих рухів виникає новий образ руху.
 18. Corkscrew turn - "штопорні" повороти, при яких виконавець підвищує або знижує рівень обертання.
 19. Curve - вигин верхньої частини хребта (до "сонячного сплетіння") вперед або в сторону.
 20. Deep body bend- нахил торсом вперед нижче 90 °, зберігаючи пряму лінію торсу і рук.
 21. Deep contraction - сильне стиснення в центр тіла, в якому беруть участь всі зчленування, тобто в цей рух включаються руки, ноги і голова.
 22. Drop - падіння розслабленого торсу вперед або в сторону.
 23. Flat back - нахил торса вперед, в сторону (на 90 °), тому з прямою спиною, без вигину торсу.
 24. Flat step - крок, при якому вся стопа одночасно ставиться на підлогу. Плоский крок, крок повною стопою з зігнутими колінами. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 25. Flex - скорочена стопа, кисть або коліна.
 26. Flik - мазок стопою по підлозі до опорної ноги.
 27. Frog position - позиція сидячи, при якій зігнуті в колінах ноги торкаються один одного стопами, коліна повинні бути максимально розкриті в сторони,
 28. Head tiff, Head trust, Head accent - поштовхи, кидки і акценти головою. Всі рухи голови можуть здійсняться повільно і безперервно, а також швидко і толчкообразно. Зв’язка нахилів, підйомів, поворотів, наприклад, голова опускається вниз, повертається вправо, нахиляється назад, повертається вліво і повертається в положення прямо.
 29. High release - високе розширення, рух, що складається з підйому грудної клітини з невеликим перегином.
 30. Hinge - положення танцюриста, при якому прямий, без вигинів торс відхиляється назад на максимальну відстань, коліна зігнуті, стопи на пiвпальцях.
 31. Hip lift - підйом стегна вгору.
 32. Hip (Hop) - крок-підскок, "робоча" нога зазвичай в положенні "у коліна". Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 33. Impulse - ізольований центр залучає до руху інший центр. Спочатку рухається один центр і тільки потім приводитися в рух інший центр. Варіант координації.
 34. In - позиція всередину. Застосовуються до позиції рук і ніг; закрите положення.
 35. Isolation – ізоляція. Кожна частина корпусу утворює своє власне ізольоване поле напруги і центр руху.
 36. Jack knife - положення корпусу, при якому торс нахиляється вперед, спина пряма, опора на руки, коліна витягнуті, ноги в другій паралельній позиції, п'яти не відриваються від підлоги.
 37. Jazz Dance second зовні - плечі рук відводяться в сторони під кутом 45 градусів відносно корпусу. Передпліччя розкриваються в сторони паралельно підлозі, пальці розчепірені.
 38. Jazz Dance second всередину - плечі рук відведені в сторони, передпліччя від ліктя повертаються всередину до грудей. Долоні перед грудьми.
 39. Jazz Dance Fifth. У джаз-танці також задіяні кисті рук. Зазвичай кисть спрямована вперед, але може бути опущена вниз і відведена назад.
 40. Jazz oak - загальна назва всіх джазових кроків. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 41. Jelly roll - рух, що складається з дрібного скорочення м'язів з одночасним невеликим поворотом вправо-вліво.
 42. Jerk-position - позиція рук, при якій лікті згинаються і трохи відводяться назад, за грудну клітку, передпліччя розташовуються паралельно підлозі.
 43. Jump - стрибок на двох ногах, з двох ніг на дві ноги по різним позиціям. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 44. Ketch step - різновид кроку, (три кроки на місці) при якому вага тіла переміщається з однієї ноги на іншу, на без руху вперед. Проста (основна) форма: ліва стопа вперед, права - позаду, навантажена, ліва стопа з навантаженням на місці. Кроки виконуються на зігнутих колінах.
 45. Kick - кидок ноги вперед або в сторону на 45 ° або 90 ° через прийомом developpe,
 46. Lay out - положення, при якому нога, відкрита на 90 ° в сторону або назад, і торс складають одну пряму лінію.
 47. Leap - стрибок з однієї ноги на іншу з просуванням вперед або в сторону.
 48. Limbo - нахил торсу назад з будь-якого рівня так низько, що виконавець майже торкається плечима опори.
 49. Lip - стрибок з однієї ноги на іншу. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 50. Lokomotor - круговий рух зігнутих в ліктях рук уздовж торса.
 51. Low back - округлення хребта в попереково-грудному відділі.
 52. Multiplication - це явище паралельної техніки ізоляції. Як за допомогою ізоляції корпус розпадається на свої центри, так і при мультиплікації  розпадається на кілька рухів. Мультиплікований крок називається дубль. Якщо вводяться два рухи, то це триплет. Можливо і подальше збільшення.
 53. Opposition і parallelisms - pізні центри можуть рухатися в одному напрямку, тобто паралельно, як і нарізно - опозиційно.
 54. Pivot turn - поворот на місці. В джаз піруетах обидві ноги зігнуті в колінах, права нога - опорна, ліва - робоча - перед правим коліном. Верхня частина корпусу в колапсі, голова опущена до грудей. Руки у 2-й поз., або перед грудьми. Тур проводиться вправо або вліво як в класиці.
 55. Point - витягнуте положення стопи.
 56. Pooch - поштовх будь-якою частиною тіла.
 57. Prance - рух для розвитку рухливості стопи, що складається зi швидкої зміни положення "на полулальцах" і point.
 58. Press position - позиція рук, при якій зігнуті в ліктях руки долонями торкаються стегон спереду або збоку.
 59. Relax - необхідна для ізоляції співвідношення напруги і розслаблення в окремих центрах.
 60. Release - розширення обсягу тіла, яке відбувається на вдиху.
 61. Roll down - спіральний нахил вниз-вперед, починаючи від голови.
 62. Roll up - зворотній рух, пов'язаний з поступовим розкручуванням і випрямленням торсу в вихідну позицію.
 63. Rubberlegs - це рух відомий як рух «чарльстон». При цьому обидва стегна, обидва коліна і обидві стопи поперемінно повертаються всередину і назовні.
 64. Snake - хвиля через сторони.
 65. Shake тряска.
 66. Shimmi - спіральне, закручувати рух вправо і вліво.
 67. Side stretch - бічне розтягнення торса, нахил торса вправо або вліво.
 68. Slide - затягнутий крок. Рівне ковзання на робочій нозі або обох ногах одночасно. Рух починається від стегон назовні із зігнутими колінами, і поза «колапс» зберігається.
 69. Skipping turn - поворот зі стрибком. Тур складається з кроків і стрибка. Крок - правою ногою вправо, на ній підскок. Ліва стопа ставиться хрестом перед правою і з поворотом йде підскок на лівій нозі, крок правою ногою і підскок або стрибок.
 70. Square - чотири кроки по квадрату: вперед-в сторону-назад-в сторону.
 71. Step ball change - сполучний крок, що складається з кроку в бік або вперед і двох переступань на полупальцах, рух аналогічно па де бурe класичного танцю.
 72. Stretch - розтяжка. Група вправ пов'язана з розтягуванням м'язів тіла. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 73. Swing - розгойдування будь-якою частиною тіла (рукою, ногою, головою, торсом) в особливому джазовому ритмі.
 74. Table top - зазвичай позначає нахили торсу вперед. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 75. Teach - приставлення ноги без ваги тіла. Застосовується в тренажі і в комбінаціях.
 76. Thrust - різкий ривок грудною кліткою вперед, в сторону або назад.
 77. Tilt - кут, поза, при якій торс відхиляється в сторону або вперед від вертикального положення, "робоча" нога може бути відкрита в протилежному напрямку на 90 ° і вище.
 78. Touch - приставний крок або крок на напівпальці без перенесення ваги корпусу.
 79. Turn-поворот, буває спіральний і sport turn - на місці без просування (фотографічно без preparation).
 80. Twist - скручування 2-х точок .
 81. Walking turn - поворот з кроком. Обидві стопи в нейтральній позиції ніг 1-й крок - права нога робить крок вправо, 2-й крок правої стопи з поворотом, ліва стопа перехрещується з правою з перенесенням тяжкості на ліву і одночасно робиться поворот на лівій стопі.
 82. Warm up - танцювальний розігрів.
 83. Womb - збирання тіла в позу «зародка».
 84. Zundari - рух голови, що полягає в зміщенні шийних хребців вправо-вліво і вперед-назад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назви народних та побутових танців.

 

 

 

 1. Айра - башкирський танець.
 2. Аллеманда - старовинний французький танець німецького походження.
 3. Англез - загальна назва народних англійських танців, які поширюються на інші європейські країни в 17 і 19 ст.
 4. Антре - вступна частина розгорнутого па-де-де (па-де-труа), вихід одного або декількох виконавців.
 5. Аркан - гуцульский народний чоловічий танець.
 6. Бальбоа - танець у стилі свінг, виник і набув популярності в 1910-20-х роках; виконується переважно у закритій позиції.
 7. Бариня– російський танець.
 8. Баядера - індійський танцюрист, який бере участь у релігійних церемоніях або святкових розвагах.
 9. Бергамаска - старовинний італійський танець (від назви м.Бергамо).
 10. Блюз - пісня або танець американських негрів, що виконується в повільному, блюзовому, темпі (побудований в метричній основі 4/4).
 11. Болеро - старовинний іспанський народний танець у супроводі співу і кастаньєт.
 12. Босанова - парний бальний танець, схожий на самбу.
 13. Бостон - повільний вальс.
 14. Бранль - старофранцузький народний танець.
 15. Бурре - французький танець.
 16. Вальс - парний танець, плавне кружляння, яке поєднується з поступальним рухом. Виконується переважно у закритій позиції. Найпоширеніша фігура — повний поворот у два такти з трьома кроками у кожному. Музика до цього танцю у розмірі 3/4. Швидкі форми вальсу мають назву Віденський вальс.
 17. Венгерка – бальний танець, заснован на народному угорському танці чардаш.
 18. Гавот - старовинний французький танець, спочатку народний, танцювальний, подвійний розмір.
 19. Габанера - граціозний іспанський народний танець-пісня, що виник на Кубі і пізніше поширився в Іспанії. Від назви м. Гавани.
 20. Гайланд - традиційний шотландський танець.
 21. Галінг - норвезький народний чоловічий танець.
 22. Галоп - Стрімкий бальний танець 19 ст.
 23. Ґальярда - старовинний швидкий танець романського походження.
 24. Гопак – український народний танець.
 25. Горнпайп - ірландський та шотландський танець; нагадує джигу. Відомий з XV ст. Спочатку був сольним чоловічим танцем, згодом став парним; відомі також парні кругові версії.
 26. Гросфатер - старовинний німецький танець, що супроводився співом.
 27. Гуцулка - український танець.
 28. Давлурі - грузинський народний танець музичного розміру 2/4. В основі танцю лежить рух пар по колу. Першу частину танцю, повільну, виконують хороводом; другу, більш жваву, кожна пара танцює самостійно.
 29. Джайв - американський танець афроамериканського походження. Виник у США в ХІХ ст. Є різновидом свінгу з швидкими і вільними рухами. Музичний розмір 4/4, темп — 44 такти на хвилину.
 30. Джатра - музичний танцювальний виступ в Індії.
 31. Джига - старовинний (XVI ст.) англійський парний танець кельтського походження, пізніше — салонний.
 32. Дивертисмент - вставні, переважно вокально-хореографічні номери в драматичних, оперних і балетних виставах XVII-XIX ст.
 33. Екосез - старовинний шотландський народний танець у розмірі 3/4 під супровід волинки.
 34. Ехор - бурятський народний хороводний танець.
 35. Жига - старовинний англійський парний танець кельтського походження, пізніше — салонний.
 36. Жок - масовий молдавський народний танець.
 37. Іннабі - азербайджанський народний імпровізаційний танець (переважно жіночий).
 38. Ісламей (Ісламій) - народний танець кабардинцев і адигейців.
 39. Кадриль – народний і бальний парний танець.
 40. Каліпсо - парний танець, поширений на о. Трінідад (Центральна Америка).
 41. Калтак - таджицький танець.
 42. Камаринська - російська народна пісня і танець (здебільшого чоловічий), перепляс, в основному комічного характеру.
 43. Канкан - французький бальний танець, пізніше ввійшов в оперету.
 44. Карманьола - французький танець.
 45. Картулі - грузинський народний парний танець.
 46. Кафа - старовинний кабардинський народний танець. Різновиди  поширені в Адигеї та Осетії.
 47. Качуча - іспанський (андалузький) народний сольний танець на 3/4 або 3/8 такти.
 48. Клумпакоїс - старовинний литовський народний парний танець.
 49. Коло - масовий танець, близький до хороводу; поширений серед сербів, хорватів, чорногорців.
 50. Коломийка - українська народна пісня-танець.
 51. Контрданс - народний англійський танець. Як бальний танець набув поширення в інших європейських країнах.
 52. Котильйон - бальний танець французького походження, що складається з кількох самостійних танців та ігор.
 53. Кочарі - вірменський танець. Кочарі прийшло з фрази "гоч арі", яка перекладається як "хоробра людина". Танець був спочатку бойовим танцем, що вірмени танцювали до битв.
 54. Краков'як - польський народний танець веселого, темпераментного характеру. Від назви м. Кракова.
 55. Крижачок - народна пісня і танець в Білорусії та Польщі.
 56. Куранта - французький салонний танець 16- 17 ст.
 57. Куявяк - польський народний танець.
 58. Лансьє - бальний танець, різновид кадрилі. Поширений у ряді країн Європи як народний.
 59. Лезгинка – народний танець гірських народів Кавказу. Вона має багато різновидів.
 60. Лендлер - селянський парний, коловий танець у Південній Німеччині та Австрії, один з попередників вальсу.
 61. Лімбо - груповий танець, поширений серед населення о. Тобаго (Центральна Америка).
 62. Лявоніха – білоруський танець.
 63. Мазурка - польський народний танок у розмірі 3/4 або 3/8. У XIX столітті набув поширення як бальний танець у країнах Європи.
 64. Мамбо - кубинський танець, на музику придуману в 1940-х роках композитором Пересом Прадо як адаптацію злиття афроамериканських і джазових ритмів. Спочатку виконувався із заповільненням в кінці темпу 4/4; у сучасних бальних танцях дотримуються основного кроку на 2-й удар.
 65. Матлот -танець матросів.
 66. Метелиця - російський та українский танець.
 67. Менует - старовинний французький танець з повільними і плавними рухами.
 68. Мілонга - латиноамериканський танець в розмірі 2/4 або 4/4.
 69. Міньйон - російський бальний танець, близький до вальсу.
 70. Мірзай - народний танець іранського походження (соло, частіше жіночий). Він також поширений на Кавказі.
 71. Молдаванеска – молдавський народний танець.
 72. Мореска - музично-танцювальна сцена (вид балету), символічно відтворюється боротьба християн і маврів (9-15 ст).
 73. Мюзет - старовинний французький танець.
 74. Оберек - польський народний парний танець.
 75. Ожаліс - литовський танець.
 76. Оляндра- молдавський танець.
 77. Осуохай - якутський танець.
 78. Павана -  бальний танець, поширений в Європі в 16 ст.
 79. Палоташ - угорський бальний танець.
 80. Пасакалія - старовинний іспанський танець.
 81. Перепляс - російський масовий танець.
 82. Перхулі - грузинський чоловічий танець.
 83. Пляска– масовий танець.
 84. Полкка– фінський танець.
 85. Полонез - бальний танець-процесія.
 86. Полька - народний і бальний танець чеського походження.
 87. Поспьє -старовиний французький танець.
 88. Помпадур - французький танець 19 ст.
 89. Регтайм - американський бальний танець під музику  у розмірі 2/4 або 4/4, в якій бас звучить на непарних, а акорди — на парних долях такту.
 90. Рейдовак - німецький танець.
 91. Ригодон - старовинний французький парний танець.
 92. Рок-н-рол - парний танець американського походження і характеризується розміром 4/4 та чітким ритмом у 160-240 ударів/хв.
 93. Романеска - італійський народний танець 16 ст., різновид гальярди.
 94. Румба - бальний танець мексіканського походження.
 95. Руцавієтис - латиський народний парний танець. Від назви населеного пункту Руцави в Латвії.
 96. Рученіца - болгарський танець.
 97. Сальса - сучасний парний кубинський танець. Виник в 1970-х роках. У практично всіх видах С. основні рухи складаються з двох швидких і одного повільного кроків на чотири удари ритму; кожний четвертий використовується для переносу ваги, паузи чи викиду ноги.
 98. Сальтарелло - старовиний італійський танець. Виповнюється в хороводній побудові. Характерні стрибкові рухи в наростаючому темпі. Також придворний бальний танець XVI-XVII століть. Виповнюється двома танцюючими. Характерні подвійні кроки і поклони.
 99. Самба - бразильський за походженням швидкий парний танець вільної композиції.
 100.                 Сарабанда - старовинний іспанський народний танок. Музичний твір у ритмі цього танку — 3/4 або 3/2.
 101.                 Сегидилья - іспанський народний танець.
 102.                 Сімд - осетинський танець.
 103.                 Сициліана - старовинний італійський танець.
 104.                 Сіртакі - грецький танець.
 105.                 Сирба - румунський, молдавський народний танець-хор.
 106.                 Скочна - чеський танець.
 107.                 Соусєдська - чеський танець.
 108.                 Страспей - традиційний шотландський народний танець і музичний жанр у розмірі 4/4. Назва походить від місця його появи — долини ріки Спей (Strath Spey).
 109.                 Страшак - чеський танець.
 110.                 Судмалінас - латиський народний танець.
 111.                 Суктініс - литовський танець.
 112.                 Тамбурін - провансальський танець супроводжується грою на тамбуріні.
 113.                 Тарантелла - італійський народний танець у швидкому темпі.
 114.                 Танго - повільний танець чотиричасткового такту з рядом складних па, що довільно чергуються між собою.
 115.                 Твіст - парний танець американського походження.
 116.                 Тирана - іспанський (андалузький) танець.
 117.                 Тордьйон - старовинний французький бальний танець.
 118.                 Трєпак - старовиний російський танець в швидкому темпі.
 119.                 Ту-степ - салонний танець північноамериканського походження; в основі лежить чергування двох швидких і двох повільних кроків пртнерів.
 120.                 Уан-степ - салонний танець північноамериканського походження.
 121.                 Фанданго - іспанський та португальський народний танець; традиційно супроводжується гітарою і кастаньєтами або рукоплескания. Відомий з 18 століття.
 122.                 Фарандола - французький (провансальський) народний танець.
 123.                 Фокстрот - парний танець американського походження.
 124.                 Фуріант - чеський народний парний танець.
 125.                 Хабанера - кубинський народний танець і пісня.
 126.                 Хопель-попель - фінський швидкий парний танець.
 127.                 Хора (Сирба) - румунський народний танець-хор.
 128.                 Хоровод - найдавніший вид народного танцювального мистецтва.
 129.                 Хота - іспанський народний парний танець, виконується у дуже швидкому темпі в музичному розмірі 3/4 або 3/8.
 130.                 Ча-ча-ча - парний бальний танець кубинського походження, який входить у програму латиноамериканських танців. Музичний розмір 4/4, темп — 30 тактів у хвилину.
 131.                 Чакона - старовинний іспанський танець, який супроводиться співом і грою на кастаньєтах.
 132.                 Чардаш - угорський народний танець у швидкому темпі, що починається повільним вступом; мелодія цього танцю.
 133.                 Чарльстон - американський танець; чарлстон. Від назви м. Чарлстона (США), де він виник. Базовий крок складається з восьми рахунків і танцюється удвох з партнером або поодинці.
 134.                 Шейк - парний танець англійського походження.
 135.                 Шимі - салонний бальний танець, поширений у 20-х рр. 20 ст. Різновид фокстрота.
 136.                 Екосез - шотландський народний танець, різновид контрдансу.
 137.                 Естампіда - старовинний французький танець.
 138.                 Юрочка - білоруський танець.
 139.                 Яблочко - матроський танець.
 140.                 Янка - білоруський танець.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використана література

 

 1. Базарова Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – С.Пб. : Издательство «Лань», «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», Серия «Мир культуры, истории и философии», 2009.– 204 с.
 2. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца / Н. П. Базарова, В. П. Мей. – С.Пб. : Издательство «Лань»; Серия «Учебники для вузов. Специальная литература», Издание 6-е, 2010. – 272 с.
 3. Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Григоровича. – М. : Советская энциклопедия, 1981. – 559 с.
 1. Ваганова А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. – СПб. : Издательство «Лань», 2002. – 192 с.
 2. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенао. – К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.
 1. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец / М. Васильева-Рождественская. – М. : Искусство, 1987. – 382 с.
 1. Волынский А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца / А. Л. Волынский. – С.Пб. : Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 352 с.
 1. Зайцев Є. В. Основи народно-сценічного танцю : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-IV рівнів акредитації / Є. В. Зайцев, Ю. В. Колесниченко. – Вінниця : Нова книга, 2007. - 416 с. : фото, рис.
 2. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных хореографических училищ: Практ. пособие по методике преподавания классич. танца в мл. классах (первый год обучения) / Л. Зихлинская, Мей В. – К. : Логос, 2003. – 360 с. : илл.
 3. Конценції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України та НАПН України від 25.02.2004 року №151/11).
 4. Костровицкая, B. C. 100 уроков классического танца : учебник для высших учебных заведений / В. С. Костровицкая. - СПб. : «Лань», 2009 – 320 с.
 5. Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. – СПб. : «Лань», 2007. – 334 с.
 6. Методика викладання класичного танцю в школі : Методичні рекомендації / Укл. Л. Ю. Цвєткова. - К. : ІЗМН, 1998. – 76 с.
 7. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга / В. Ф. Володько : Навчально-методичний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
 8. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина перша / В. Ф. Володько : Навчально-методичний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2002. – 80 с.
 9. Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. / В. Ю. Никитин. – М. : ВЦХТ, 1998. – 150 с.
 10. Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах: методический материал / А. П. Тараканова; Міністерство освіти України, Ін-т змісту і метод. навч. – Київ : ІЗМН, 1996. – 284 с
 11. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / 3‑е изд. / Николай Иванович Тарасов. – С.Пб.: Издательство «Лань», 2005. – 496 с.: ил.
 12. Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручн. / Л. Ю. Цветкова. – 2-е вид. – К. : Альтерпрес, 2007. – 324 с. : іл.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

Творче завдання для дітей.

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

12

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

19

 

 

 

25

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

По вертикалі:

2. Стрейч

3. Шиммі

6. Жете

7. Лімбо

10. Арка

13. Бурре

14. Бостон

15. Балльоте

16. Сіссон

17. Падебаск

18. Ассамбле

21. Поза

23. Дегаже

26. Баллон

28. Андеор

29. Ранверсе

30. Оляндра

33. Шейк

34. Пліє

35. Пірует

37. Томбе

38. Тарантелла

1. Сюрлекудипьє

2. Сутеню

4. Круазе

5. Сюіві

8. Препарасьон

9. Кросс

11. Ожаліс

12. Мамбо

14. Баунс

15. Брізе

19. Роллап

20. Помпадур

22. Фраппе

23. Дубль

24. Тур

25. Балянсе

26. Балет

27. Балетмейстер

31. Лендлер

32. Ешаппе

33. Шоссе

36. Ретіре

 

По горизонталі:

 

2. Розтяжка.

3. Спіральне, закручувати рух вправо і вліво.

6. Стрибок групи з однієї ноги на іншу, під час якого одна нога відводиться бистрим кидком на висоту 45 градусів чи 90 градусів, а потім на неї переноситься вага тіла і працююча стає опорною, а опорна — працюючою, приймаючи певні положення чи пози.

7. Груповий танець, поширений серед населення о. Тобаго (Центральна Америка).

10. Прогин торса назад.

13. Французький танець.

14. Повільний вальс.

15. Прийом ускладнення руху.

16. Група стрибків з двох ніг на одну.

17. Сценічний рух з танцю басків.

18. Стрибок групи з двох ніг на дві, коли одна відводиться вперед, вбік або назад під кутом 45 градусів чи 90 градусів та підводиться у повітрі у V позицію.

21. Визначене положення корпусу, ніг, рук і голови.

23. Відведення працюючої ноги вперед, вбік або назад у потрібне положення або на висоту за принципом battement tendu з метою звільнення її від ваги тіла для виконання наступного руху або переходу.

26. Здатність танцівника затримувати певну позу у повітрі як найдовше під час стрибку.

28. Напрям руху від себе, назовні.

29. Рух, який пов'язаний з сильним, різким перегином корпусу у великій позі, що продовжується у pas de bourree en tournant, яке закінчується з вирівнюванням корпусу.

30. Молдавський танець.

33. Тряска.

34. Присідання.

35. Обертальний рух на підлозі.

37. Рух групи зв'язуючи та допоміжних, під час якого вага переноситься з ноги на ногу з закінченням у demi-plie.

38. Італійський народний танець у швидкому темпі.

 

По вертикалі:

 

1. Положення витягнутой стопи однієї ноги на гомілці іншої.

2. Витягнута працює нога повільно відкривається, в той час як опорна нога згинається.

4. Положення тіла в позі класичного танцю, в якому лінії перехрещуються.

5. Різновид pas de bourree, що сприяє плавному пересуванню за допомогою дрібних переступів з ноги на ногу у Vпозиції.

8. Підготовка до руху.

9. Розділ уроку, побудований на переміщення в просторі і використанні базових кроків і стрибків джаз танцю.

11. Литовський танець.

12. Кубинський танець.

14. Трамплінні погойдування вгору-вниз.

15. Стрибок з заноскою, під час якого нога з V позиції позаду (попереду) виноситься вперед (назад), що надає напрямок руху стрибка, потім ударяється у повітрі об опорну ногу та повертається в вихідне положення.

19. Зворотній рух, пов'язаний з поступовим розкручуванням і випрямленням торсу в вихідну позицію.

20. Французький танець 19 ст.

22. Рух групи battements, в якому працююча нога з витягнутого положення згинається у коліні та з ударом по опорній підводиться на sur le cou-de-pied, а потім різко розпрямляється в необхідному напрямку.

23. Прийом ускладнення руху за допомогою подвійного його виконання.

24. Обертання тіла навколо вертикальної осі на 360 градусів і більше на підлозі чи у повітрі.

25. Швидке, коротке коливання (вниз-угору) витягнутої ноги на висоті або її відведення на 1/8 кола та повертання в попереднє положення.

26. Вид музично-театрального мистецтва, зміст якого виражається у хореографічних образах.

27. Автор, режисер-постановник балетів, концертних номерів, а також танцювальних сцен в опері, опереті, драматичних виставах, мюзиклах тощо.

31. Селянський парний, коловий танець у Південній Німеччині та Австрії, один з попередників вальсу.

32. Стрибок групи з двох ніг на дві, що складається з двох стрибків.

33. Ковзаючий крок або стрибок з просуванням, при виконанні якого одна нога наздоганяє іншу, утворюючи вихідну позицію у кульмінації руху.

36. Рух стопи працюючої ноги попереду чи позаду опорної ноги.

 

 

Додаток 2.

Творче завдання для дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

9

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

По вертикалі:

2. Крижачок

5. Лезгинка

6. Антре

7. Локомотор

8. Пурлепьє

12. Діп

14. Флетбек

15. Пордебра

19. Боді

21. Гопак

 

 

                                                                                                                      

 

 

1. Чендж

3. Хінч

4. Гавот

6. Аркан

9. Коллапс

10. Падетруа

11. Мультиплікація

13. Томбе

16. Бенд

17. Релеве

18. Тейблтоп

20. Ізоляція

 

 

По горизонталі:

 

2. Народна пісня і танець в Білорусії та Польщі.

5. Народний танець гірських народів Кавказу.

6. Вихід одного або декількох виконавців.

7. Круговий рух зігнутих в ліктях рук уздовж торса.

8. Скорочення витягнутої стопи.

12. Сильне, глибоке.

14. Нахил торса вперед, в сторону (на 90 °), тому з прямою спиною, без вигину торсу.

15. Певні сполучення рухів рук, які рухаються в межах основних позицій класичного танцю, голови та корпусу.

19. Тіло.

21. український народний танець.

 

По вертикалі:

 

3. Зміна ніг, рук.

4. положення танцюриста, при якому прямий, без вигинів торс відхиляється назад на максимальну відстань, коліна зігнуті, стопи на пiвпальцях.

9. Старовинний французький танець.

10. Гуцульский народний чоловічий танець.

11. Позиція корпусу (руйнування, знемога).

13. Танець в трьох.

16. Явище паралельної техніки ізоляції.

17. Рух групи зв'язуючи та допоміжних, під час якого вага переноситься з ноги на ногу з закінченням у demi-plie.

18. Зазвичай позначає нахили торсу вперед.

20. Кожна частина корпусу утворює своє власне ізольоване поле напруги і центр руху.

 

 

 

Додаток 3.

Творче завдання для дітей.

 

 

 

 

 

 

 

2

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

7

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонтали:

По вертикали:

3. Фуете

4. Адажіо

6. Арка

8. Бодіролл

10. Браш

1. Арабеск

2. Аллегро

5. Балерина

7. Кабріоль

9. Хореографія

 

 

По горизонталі:

 

3. Група складних танцювальних рухів, що нагадують рушення хлиста, який крутиться, а потім швидко розпрямляється у повітрі.

4. Музичний термін, що визначає повільний темп виконання.

6. Прогин торсу назад.

8. Група нахилів торсу, пов'язана з почерговим переміщенням центру корпусу в бічній або фронтальній площині (синонім "хвиля").

10. Ковзання або мазок всією стопою по підлозі перед відкриттям ноги в повітря або при закритті в позицію.

 

По вертикалі:

 

1. Одна з основних поз класичного танцю, що виконується на одній нозі, а інша витягнута вперед чи назад і руки в положенні allongee.

2. Частина уроку класичного танцю, що складається з комбінацій стрибків.

5. Танцівниця балетної трупи.

7. Стрибок на одній нозі, в якому опорна нога робить удар або декілька по працюючій нозі, що знахоиться у повітрі попереду чи позаду.

9. Створення танцю чи танцювальне мистецтво загалом у всіх його різновидах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ludmila Rud
  Гарна робота
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
26 квітня 2020
Переглядів
23516
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку