Методична розробка уроку на тему "Лютнева революція 1917 року в Росії"

Про матеріал

Мета:

Освітня:

Виявити причини і наслідки Лютневої революції в Росії, розкрити її хід; проаналізувати політику Тимчасового уряду.

Розвиваюча:

Формувати уміння аналізувати, узагальнювати історичний матеріал, працювати з історичними документами.

Виховна:

Розвивати інтерес до історичного минулого своєї Вітчизни.

Тип уроку: урок вивчення нових знань

Вид уроку: дослідження з використанням слайдів презентації

Форма проведення: колоквіум у формі теоретичного дослідження

Перегляд файлу

Тема :  Лютнева революція 1917 року в Росії

 

Мета:

Освітня:

Виявити причини і наслідки Лютневої революції  в Росії, розкрити  її  хід;  проаналізувати  політику  Тимчасового   уряду.

Розвиваюча:

Формувати уміння аналізувати, узагальнювати історичний матеріал, працювати з історичними документами.

Виховна:

Розвивати інтерес до історичного минулого  своїє Вітчизни.

 

Тип   уроку: урок  вивчення нових знань

 

Вид уроку: дослідження з використанням слайдів презентації

 

Форма    проведення:   колоквіум     у     формі       теоре­тичного дослідження

 

Устаткування:

презентація,  історичні документи, політична карта світу, підручник для 10 класу «Всесвітня історія» (1914-1939) під редакцією П.Б. Полянського, К., «Генеза»,  2004

 

Структура уроку

 1. Організаційний момент
 2. Актуалізація опорних знань і умінь учнів по темі « Перша світова війна»
 3. Мотивація  навчальної діяльності
 4. Вивчення нового матеріалу

а)   Причини і хід Лютневої революції 1917 р.

б)   Зречення Миколи ІІ  від влади. Падіння монархії

в)   Єство Двовладдя

г)   Політика Тимчасового уряду

д)   Альтернативи розвитку країни. Політичні підсумки революції

5.   Закріплення нових знань і умінь учнів

6.   Підсумки уроку

7.   Домашнє завдання

 

Хід уроку

І Організаційний момент

IІ. Актуалізація знань учнів по темі «Перша світова війна»

 

Виконання завдань із слайдів 1-3  ( Додаток1)

 

   

 

IIІ. Мотивація учбової діяльності

Викладач:

- Ми з вами пригадали важливу подію в історії Росії - Першу світову війну. А як російське суспільство відносилося до участі Росії в даному світовому конфлікті? (Обговорення, відповіді учнів)

- Незадоволеність суспільства політикою царизму вилилося в Лютневу революцію 1917 р. і привело до знищення монархії в Росії. (слайд 4 з темою)

 

 

- Зверніть увагу на основні цілі та завдання  нашого уроку? (слайд 5 )

 

 

IV. Вивчення нової теми

Викладач:

– Будь-яку подію необхідно починати аналізувати з його причин.

а) Завдання: Уважно прослухайте текст історичного  документа про причини Лютневої революції і випишіть в зошит основні з них:

       Участь Росії в Першій світовій війні привела до початку в країні економічної розрухи, убогості і голоду серед населення. У важкому положенні знаходилося селянство, що страждало від малоземелля і убогості. У складних умовах знаходилися і робітники, оскільки повністю було відсутнє робоче законодавство. З цими проблемами Микола II не міг впоратися самостійно. До того ж його відчайдушна спроба зберегти самодержавних буд, відмову від надання населенню політичних прав і свобод привели до наростання протистояння суспільства і держави. У такій ситуації Державна Дума вимагала відставки «царського уряду» і створення уряду, відповідального перед Думою.

( із спогадів В.В. Шульгіна (30, с.130)

Викладач

 • А  тепер    давайте   перевіримо  ваші  записи.   Зверніть

 увагу на екран (слайд 6), порівняєте причини, вказані на слайді з вашими.

 

 

Викладач

-  Ми з вами разом з'ясували причини Лютневої революції.

Викладач

– А тепер нам необхідно дізнатися про основні події революції. Я пропоную вам уважно прочитати п. 1 § 12 і відповісти на питання, які ви бачите на екрані (слайд 7). Спочатку ознайомтеся, будь ласка, з пропонованими питаннями, а потім переступайте до вивчення інформації і роботи над нею.

 

Викладач

- Спасибі за роботу, за грамотні і логічні відповіді. Ви правильно відзначили основні події революції, а тепер погляньте на екран, де приведені основні події Лютневої революції, які ви вже назвали. (слайди 8-9)

 

                   

 

б) Викладач

- Вам вже відомо, що підсумковою подією Лютневої революції стало зречення Миколи II від престолу і як наслідок – скинення монархії. У зв'язку з цим я пропоную вам попрацювати з документом «Маніфест про зречення Государя Імператора Миколи II від престолу Російського і про складання з себе верховної влади» і виконати завдання до нього. Це дозволить нам ще точніше оцінити події 1917 років. (робота з документом)  (Додаток 2).

 

в) Викладач

- Після знищення монархії в Росії встановилася особлива форма правління – Двовладдя. Вам необхідно з'ясувати суть даного явища. На екрані перед вами порожня схема, яку вам належить заповнити, використовуючи матеріал підручника п. 2, 4 § 12. (слайди 10,11)

 

                 

 

 г) Викладач

– Отже, ми разом з вами виявили і пояснили суть Двовладдя, дізнались про лідерів тієї і іншої течії, а тепер нам належить дізнатися про цілі і завдання Тимчасового уряду, порівняти їх з причинами революції, знайти точки зіткнення.

 

(Робота з документом «Декларація Тимчасового уряду про його склад і завдання» ) (Додаток 3).

 

д) Викладач

– Кожна подія в історії має обов'язковий підсумок. Так і в Лютневій революції є свої особливі підсумки. (слайд 12).

 

 

 

 

(аналіз підсумків революції по слайду і схемі).

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Закріплення нових знань і умінь учнів

- Перефразовуючи слова історика Н.Бердяєва  доведіть, в чому виявилася « успіх» Лютневої революції.

- Що могло перешкодити розвитку демократичного етапу революції

- підтвердіть або спростуйте висловлення Н.Бердяєва

 

VII. Підсумки уроку

 

VII. Домашнє завдання

- Для закріплення вивченого матеріалу, вам пропонується опрацювати параграф підручника з теми уроку, виконати вдома таблицю, зробити завдання 1,3 до § 12. Також у вас є можливість виконати індивідуальні завдання на вибір.

(слайд 13)

 

 

Спасибі за відмінну роботу на уроці!

 

ДОДАТОК 2

 

   Об отречении Государя Императора Николая II

от престола Русского и о сложении с себя верховной власти

 

 

          Ставка                                                                        Начальнику штаба

 

     В дни большой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу Родину,  Господу Богови угодно было послать России  новое тяжелое испытание.  Внутренние  народне волнения, что начались , угрожают  тяжело  отразиться  на  последующем  ведении настойчивой войны.  Судьба России, честь героической нашей армии, благо народа,  все будущее дорогой нашей Отчизни  требуют доведения войны  во что бы те не стало до победного конца.  Свирепый враг напрягает последние силы  и уже  близок  час,  когда  доблестная армия   наша  совместно  со  славными  нашими  союзниками  сможет остаточно сломить врага.  В эти решительные дни в жизни России почтили мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и объединение всех сил народных для быстрого достижения победы и  в согласии с Государственной думой признали мы за благо отречься от престола  государства Русского  и  сложить  ис  себя  верховную власть.

     Не  желая расстаться с любимым сыном нашим,  мы передаем наследство наше брату нашему большому князю Михаилу  Александровичу и   благословляем   его  на  вступление  на  престол  государства Русского.   Завещаем    брату    нашему    править    делами государственными    в    полном    и   нерушимом   единении   с представителями  народу  в  законодательных  учреждениях ,  которые  будут  ими установлены,  принесши в том нерушимую  присягу. Во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сыновей Отчизны   к   выполнению   своего   святого   долга  перед  нею, покорностью господу в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Русское на дорогу победы,  благоденствия  и  славы.  Да  поможет Господь Бог России.

 

                                                                          Подписал: Николай II

                                               г. Псков. 2 марта, 15 часов 1917 р.

Питання до документа:

1.Як Микола II пояснив своє рішення про зречення?

2.Чи можна назвати це зречення добровільним? Чому?

Свою думку обґрунтуйте.

 

ДОДАТОК 3

 

Декларация Временного правительства о его составе и задании

 

      ОТ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

 

Граждане!

          Временной комитет членов Государственной думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в данный час такой  меры  успеха над темными силами старого режима,  что он позволяет   ему   приступить   к      более крепкому    устрою исполнительной власти.

         В своей настоящей деятельности кабинет будет руководствоваться следующими основаниями:

     1. Полная и немедленная амнистия по всем делам  политическим и религиозным,  в том числе террористическим покушениям,  военным восстаниям , аграрным преступлениям и так далее

     2. Свобода  слова,  печати,  союзов,  собраний  и  забастовок  с распространением   политических   свобод   на   военнослужащих  в пределах, которые допускаются военно-техническими условиями.

     3. Отмена всех  сословных,  вероисповедальных  и  национальных ограничений.

     4. Немедленная  подготовка  к  созыву   общего, равного,  тайного и прямого голосования в Учредительное  собрание, которое установит форму правления и Конституцию страны.

     5. Замена  полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.

     6. Выборы  в  органы  местного  самоуправления   на основе общего, прямого, равного и тайного голосования.

 

         Председатель Государственной думы   М.В.Родзянко.

         Председатель Совету министров           кн. Г.Е.Львов.

         Министре: П.Н.Милюков                       Н.В.Некрасов   

                          А.Н.Коновалов                   А.А.Мануйлив

                          М.И.Терещенко                   В.Н.Львов

                           А.И.Шингарев                    А.Ф.Керенский.

 

  Питання до документа:

 

1.Які зміни внесла Декларація до політичного устрою Росії?

2.Які завдання стояли перед Засновницькими зборами?

3.Охарактеризуйте принципи вибіркового права, названі в Деклараціъ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. малега людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
12 серпня 2018
Переглядів
410
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку