МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ «ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ»

Про матеріал
Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Кваліфікація: категорія «А1». Базовий навчальний блок: БК.8 «Організація і технологія механізованих робіт». Предмет: Організація і технологія механізованих робіт. Тема програми: Машини для сівби та садіння сільськогосподарських культур. Тема уроку: Зернові сівалки.
Перегляд файлу

Методична розробка уроку

з теми «ЗЕРНОВІ СІВАЛКИ»

 

Таранцова Ольга Петрівна, викладач

спеціаліст вищої категорії,

Маринівського професійного аграрного ліцею

 

До методичної розробки уроку з предмета «Організація і технологія  механізованих робіт» професії Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва з теми «Зернові сівалки» додається матеріал, призначений для методичного супроводу проведення уроку та в якості комплексно-методичного забезпечення уроку, а саме:

 • електронний дидактичний демонстраційний матеріал у вигляді презентації МS PowerPoint з теми «Зернові сівалки»;
 • опорний конспект з теми «Загальні відомості про зернову сівалку СЗ – 3,6» (додаток 6);
 •  опорний конспект з теми «Робочі органи сівалок» (додаток 7);
 • опорний конспект з теми «Технологічні налагодження зернових сівалок» (додаток 8);
 • завдання  до вправ (додатки 1; 2; 3; 4; 5; 9; 10; 11; 12);

 

ПЛАН УРОКУ

Професія: 8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.

Кваліфікація: категорія «А1».

Базовий навчальний блок: БК.8 «Організація і технологія  механізованих робіт».

Предмет: Організація і технологія  механізованих робіт.

Тема програми: Машини для сівби та садіння сільськогосподарських культур.

Тема уроку: Зернові сівалки.

Мета уроку:

Навчальна:

 • вивчити призначення, будову, принцип дії зернової сівалки;
 • поглибити знання учнів з предмета.

Розвивальна:

 • розвивати пам’ять, увагу, пізнавальну активність, творче та критичне мислення;
 • формувати комунікативні навички, здатність до самостійної  аналітичної  роботи.

 

Виховна:

 • виховувати в учнів, відповідальне ставлення до виконання завдань, уважність, дисциплінованість, почуття відповідальності за якість та результати колективної праці;
 • вміння спілкуватись в  колективі, слухати один одного, висловлювати свою думку.

Методична:

 • використання комплексно-методичного забезпечення уроку для формування професійних компетенцій учнів;
 • ефективність та доцільність використання  інтерактивних вправ для активізації пізнавальної діяльності учнів.

Тип уроку:

 • урок засвоєння нових знань;

Вид уроку:

Бесіда з елементами інтерактивних вправ з показом презентацій.

Форми і методи проведення уроку:

 • словесний: розповідь з елементами бесіди; фронтальна, індивідуальна,

робота в парах, робота в малих групах

 • наочний: демонстрація складових одиниць сівалки на макетах та натуральних зразках.

Засоби навчання:

 • технічні:  ноутбук, телевізор;
 • демонстраційне обладнання: макет зернової сівалки в розрізі, натуральні зразки складових одиниць сівалки: сошник, насінепровід, туко- і насіневисіваючий апарати;
 • дидактичний матеріал: плакати, опорні конспекти, підручники, презентація на тему: «Зернові сівалки»;  завдання  до вправ: «Шарада», «Незакінчене речення», «Асоціативне гроно», «Встанови відповідність», «Складіть схему», «Вчись працювати сам!»,  творче завдання професійної спрямованості «Виробнича ситуація»,  «Фішбоун», гра «Діагностичне лото», «Пазли».

Література: Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки: підручник у трьох книгах для учнів ПТУ. Кн. 3. Машини сільськогосподарські / А.Ф. Головчук, В.Ф. Орлов, О.П. Строков; За ред. А.Ф. Головчука. - К. : Грамота, 2003. - 336 с.

Міжпредметні зв’язки:

 • агрономія (агротехнологія);
 • професійно-практична підготовка.

ХІД УРОКУ

І. Організаційна частина

1. Привітання, перевірка наявності учнів та їх готовності до уроку;

1. Мобілізація уваги учнів; психологічна підготовка до навчальної діяльності.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка опорних знань, умінь і навичок учнів, необхідних для проведення наступних структурних елементів урок.

Для перевірки домашнього завдання розподіляю групу на чотири ланки. Кожна ланка отримує  індивідуальні завдання для перевірки рівня знань з попередньої теми  уроку.

Акцентую увагу учнів на необхідності бути  старанними, уважними, активними  для успішного виконання завдань.

Щоб не просто слухали, а чули.

Щоб не просто дивилися, а бачили.

Щоб не просто відповідали, а міркували.

Дружно і плідно працювали.

Завдання І ланки - вправа «Доміно». Встановіть відповідність марки сівалки до її призначення.

 Методична доцільність: розвиває спостережливість та вміння висловлювати свої думки. (додаток 1)

Завдання ІІ ланки- вправа «Угорський кросворд». Розв'яжіть угорський кросворд, в якому зашифрована крилата фраза.

Методична доцільність: розвиває спостережливість, формує увагу, виховує колективізм і вміння логічно мислити.  (додаток 2)

Завдання ІІІ групи - вправа «Пазли».  Складіть «пазли», щоб з'ясувати призначення сівалок за способом посіву.

Методична доцільність: розвиває спостережливість, формує увагу, виховує колективізм.  (додаток 3)

Завдання ІV групи - вправа «Незакінчені речення». Доповніть речення в пропущених місцях числовими значеннями.

Методична доцільність: розвиває спостережливість, формує увагу, виховує вміння працювати в групах.  (додаток 4)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Мотивую учнів на важливість вивчення та засвоєння нової теми, налаштовую  на сприйняття нового матеріалу.

Називаю тему уроку (тема уроку записана на дошці і показана на слайді 1)

Учні записують тему уроку в зошит.

Вивчення нового матеріалу дозволить:

 •  знати призначення, принцип дії зернової сівалки;
 • вміти розрізняти будову робочих органів сівалки, проводити налагодження зернових сівалок.

ІV. Формування нових знань.

Викладення нового матеріалу.

Повідомляю учням, що для досягнення поставленої мети уроку, будемо працювати  за таким планом:

План.

 

 1.                Призначення сівалки СЗ-3,6А.
 2.                Будова зернової сівалки.
 3.                Робочі органи зернових сівалок.
 4.                Технологічний процес роботи зернової сівалки.
 5.                Технологічні налагодження зернових сівалок.

Пропоную учням записати план уроку в зошит.  (план уроку записаний на дошці і показаний на слайді 2)

Робота над новою темою

 1.                     Призначення сівалки СЗ-3,6А.

Щоб визначити  призначення машини, яку ми будемо вивчати на сьогоднішньому уроці,  необхідно розгадати шараду ( фр. Сharade - гра, суть якої в тому, щоб відгадати слово за інсценованими підказками) «Шарада»  (додаток 5 ) слайд 5

Методична доцільність: розвиває логічне мислення, формує увагу.

Перед початком пояснення роздаю учням опорний конспект з теми і пропоную записати технічні характеристики сівалки СЗ-3,6А в зошити.  (Опорний конспект 1, додаток 6, слайд 6)

 1.          Будова  зернової сівалки.

Пояснюю питання за допомогою плаката «Зернова сівалка СЗ-3,6», макета  сівалки в розрізі, відео фрагменту  https://drive.google.com/file/d/1U4Z-xHpxk-lFaL4K6lFe8AT6GAJVqnEW/view?usp=sharing

 

 1.                     Робочі органи зернових сівалок.

Пояснюю за допомогою натуральних зразків сошників, насіннєпроводів, висіваючих апаратів, відео фрагменту https://drive.google.com/file/d/1Ihz0OecrZZTkhFgsvpGCAstxJmwfPKDG/view?usp=sharing

Опорний конспект демонструю на слайді. (Опорний конспект 2, додаток 7,   слайд 7)

 1. Технологічний процес роботи зернової сівалки.

Опановуємо за допомогою відео фрагменту https://drive.google.com/file/d/1bpDVXBXbv8q_Wp5uzERmpTr_IV965gzh/view?usp=sharing

 1.                     Технологічні налагодження зернових сівалок.

Регулювання норми висіву насіння та регулювання туковисівного апарату пояснюю на макеті зернової сівалки.

Регулювання сівалки на рівномірність висіву та на розмір насіння (положення клапана висіваючого апарату) пояснюю на натуральному зразку висіваючого апарату.

Регулювання сошників розглядаємо за допомогою опорного конспекту та відео фрагменту https://drive.google.com/file/d/1BObGvtbGBOqV_m9iUxM02WATJ3TJYQyN/view?usp=sharing

Розрахунок вильоту маркерів опрацьовуємо за допомогою опорного конспекту та працюючи з підручником.

Опорний конспект демонструю на слайді. (Опорний конспект 3, додаток 8,   слайд 7)

Самостійна робота

Доопрацювати опорні конспекти, зробити записи в зошит.

Первинна перевірка знань

Перевірити опрацювання опорних конспектів.

V.   Узагальнення, систематизація  та закріплення вивченого матеріалу.

Після повідомлення нового матеріалу пропоную учням виконати завдання на застосування нових знань. Учні отримують диференційовані завдання  різної складності.

Завдання – «Вчись працювати сам!» Необхідно прочитавши речення, дати найкоротшу відповідь на  поставлене запитання  

Методична доцільність: розвиток навичок самостійної роботи, вміння стисло відтворювати потрібну інформацію, аналізувати. (додаток 9)

Завдання -  гра «Діагностичне лото» Прочитавши твердження, учні повинні дати відповідь «Так» чи «Ні»

Методична доцільність: розвиток комунікативних навичок учнів, тренування уяви та логічного мислення.  (додаток  10)

Завдання «Розгадайте криптограму»  Розгадавши криптограму, згадаєте рядок української  народної пісні.  

Методична доцільність: розвиток комунікативних навичок учнів, вміння демонструвати логічно обґрунтовані судження. (додаток 11)

Завдання - схема – «Фішбоун».  Проведіть систематизацію матеріалу та зробіть висновок, щодо підготовки зернової сівалки до роботи.

Методична доцільність: розвиває навички роботи з інформацією, критичне мислення учнів і вміння ставити і вирішувати проблеми. (додаток 12)

VІ. Підведення підсумків уроку

Аналізую  проведений урок. Оголошую оцінки за роботу учнів на уроці.  Коментую виставлення оцінок. Пропоную учням обговорити урок.

 

 

VІІ. Повідомлення домашнього завдання

Учні отримують диференційовані завдання, які мають різну складність в залежності від рівня знань учнів.

 Середній рівень.

§3.4; 3.5;  стор. 163-175;

Дайте відповідь на запитання:

 1.      Назвіть основні робочі органи зернової сівалки.
 2.      Типи висівних апаратів, насіннєпроводів і сошників.
 3.      Що таке маркери і як розраховують їх виліт?

Достатній рівень

 • Скласти інформаційне гроно на тему: "Будова зернової сівалки" (додаток 13)
 • Створити презентацію на тему : "Сівалки для сівби зернових і зернобобових культур"

Високий рівень

 • Завдання на випередження: підготувати міні - проєкт на тему:

 «Пневматичні сівалки  для висіву кукурудзи та соняшнику».

 • Складіть дидактичний сенкан на тему «Зернова сівалка». (додаток 14)

Дидактичний сенкан -  це  п’ятирядковий нерифмований вірш, що складається за заданим алгоритмом із 11 слів.

І Рядок – 1 іменник ( що це);

ІІ Рядок – 2 прикметника (яке воно);

ІІІ Рядок – 3 дієслова (що воно робить);

ІV Рядок – фраза – висновок з 4 слів.

Рядок – іменник – синонім до теми або ж слово – асоціація до теми (додаток 15)

В звязку з введеням карантинних обмежень, пов’язаних з необхідністю запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, виникла необхідність розробити електронний варіант опрацювання даної теми, який знаходиться за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1EPgwY2M47qhEzEVJtwwaR9L56diHtTjuHZm3OtW86_k/edit?usp=sharing

 

Використані та рекомендовані джерела

 1. Головчук А.Ф., Марченко В.І., Орлов В.Ф. «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Машини сільськогосподарські . «Підручник» - К . «Грамота», 2005, с. 20-45.
 2. Заїка О.С., Спольник Г.П. «Сільськогосподарські машини» 11-12
 3. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: Методичний посібник. / Авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: Грамота, 2007.
 4. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології.                –К.: Грамота, 2000.
 5. Нісімчук А. С., Падалка О. С., Шпак О. Т. Сучасні педагогічні технології. К,2000.
 6. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний посібник / За заг. ред. С. П. Бондар. - Рівне, Редакційно-видавничий центр "Тетіс" Міжнародного університету "РЕГГ', 2003. - 200с.
 7. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання.  – К.: А.С.К., 2004.
 8. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2004.
 9. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. - К.: А.С.К., 2003. - 192 с.
 10. http://192.162.132.48:5000/MyWeb/manual/agroingenerija/silskogospodarski_mashynu/Index.htm
 11. http://agromania.com.ua
 12. http://metodcenter.at.ua
 13. http://www.studfiles.ru
 14. http://xreferat.com
 15. https://naurok.ua
 16. https://osvita.ua

1

 

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Методична розробка уроку з предмета:«Організація і технологія механізованих робіт»Базовий навчальний блок БК.8 Зернові сівалки. Таранцова Ольга Петрівнавикладач Маринівського професійного аграрного ліцею спеціаліст вищої категорії

Номер слайду 2

Мета уроку: План уроку: Призначення сівалки СЗ-3,6 А. Будова зернової сівалки Робочі органи зернової сівалки. Технологічний процес роботи зернової сівалки. Технологічні налагодження зернових сівалок.

Номер слайду 3

Вправа «Незакінчене речення»»Завдання – Доповніть речення Вправа: «Доміно»Завдання – встановіть відповідність марки сівалки до її призначення

Номер слайду 4

Вправа «Пазли»Завдання – складіть «пазли», щоб з'ясувати призначення сівалок за способом посіву. Завдання - розв'яжіть кросворд, в якому зашифрований крилатий вислів. Угорський кросворд

Номер слайду 5

Гра «Шарада»

Номер слайду 6

Опорний конспект №1

Номер слайду 7

Опорний конспект №2, №3

Номер слайду 8

Вправа «Вчись працювати сам»Завдання. Необхідно прочитавши речення, дати найкоротшу відповідь на поставлене запитання Вправа: «Діагностичне лото»Завдання. Прочитавши твердження, учні повинні дати відповідь «Так» чи «Ні»

Номер слайду 9

Схема «Фішбоун»Завдання - проведіть систематизацію матеріалу та зробіть висновок, щодо професійної підготовки зернової сівалки до роботи. ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «ВИРОБНИЧА СИТУАЦІЯ»ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 1. За діаграмою, з урахуванням заданої норми висіву насіння пшениці 170 кг/га:довжина робочої частини котушки – 32 мм.;передаточне відношення від коліс на вал насіннєвисівних апаратів - 0,428.2. Перестановкою шестерень Д (25), Е(17), Є(30),Ж(17) в передавальному механізмі можна забезпечити передаточні відносини - 0,428

Номер слайду 10

Домашнє завдання

Номер слайду 11

В зв’язку з введеням карантинних обмежень, пов’язаних з необхідністю запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, виникла необхідність розробити електронний варіант опрацювання даної теми, який знаходиться за посиланнями: Самоконтроль № 12/38 Відео 1 Відео 2 Тести №12/38 Відео 3 Відео 4 Дистанційне навчання. Презентація №12/38

Перегляд файлу

Додаток 1

ВПРАВА «ДОМІНО»

ЗАВДАННЯ: Встановіть відповідність марки сівалки до її призначення

 

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

а)

б)

в)

г)

д)

5

2

4

3

1

 

 

 

 

Додаток 2

УГОРСЬКИЙ КРОСВОРД

ЗАВДАННЯ: Розв'яжіть угорський кросворд, в якому зашифрована крилата фраза.

Кросворд складається з клітин, у яких вже присутні букви відповідей. Кожна відповідь являє собою ланцюжок клітин. Слова-відповіді не перетинаються і не мають спільних клітин з іншими словами. При цьому клітини сусідніх відповідей повинні стикатися.

Ми вивчаємо посівні та садильні машини. В кросворді зашифровані сільськогосподарські культури, які висіваються такими машинами.

П

Х

Я

Ч

М

І

Н

Ь

Л

І

Ш

Б

О

Ж

О

У

Р

І

П

А

Е

Н

В

И

Т

С

О

С

О

К

Ь

И

Е

О

К

У

Р

М

О

Н

Г

Ц

С

У

У

К

П

Г

С

Я

О

Я

О

Л

Р

У

Д

З

А

Ш

Р

Б

У

Р

Я

К

О

К

В

Н

О

Х

А

О

Г

І

Р

О

К

И

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:      Крилата фраза:  «Хліб всьому голова»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ВПРАВА «ПАЗЛИ»

ЗАВДАННЯ: Складіть «пазли» так, щоб з'ясувати призначення сівалок за способом посіву.

 

 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1

2

3

4

5

В

Г

Б

А

Д

 

 

 

 

 

Додаток 4

ВПРАВА «НЕЗАКІНЧЕНІ РЕЧЕННЯ»

ЗАВДАННЯ: Доповніть речення

 1. Сівалка має забезпечувати висівання насіння із заданою шириною міжряддя, прямолінійність рядків із збереженням заданих міжрядь (допустимі відхилення від ширини основних міжрядь +__ см, стикових -± __см).
 2. Відхилення від заданої глибини загортання може бути не більш як ±__см.
 3. Сівалка має забезпечувати висівання насіння із заданою нормою. Відхилення фактичного висівання від заданої норми допускається не більш як ± __%
 4. Пошкодження насіння висівним апаратом не повинне перевищувати ___%.
 5. Туковисівні апарати сівалки висівають ____-_____ кг/га гранульо­ваних добрив.
 6. Нерівномірність висівання між окремими тукови­сівними апаратами не повинна перевищувати ± __%.

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 1. Відхилення фактичного висівання від заданої норми допускається не більш як ± 3%
 2. Відхилення від заданої глибини загортання може бути не більш як ±1 см.
 3. Сівалка має забезпечувати висівання насіння із заданою шириною міжряддя, прямолінійність рядків із збереженням заданих міжрядь (допустимі відхилення від ширини основних міжрядь +1 см, стикових -± 5 см).
 4. Пошкодження насіння висівним апаратом не повинне перевищувати 0,3%.
 5. Туковисівні апарати сівалки висівають 25-200 кг/га гранульо­ваних добрив.
 6. Нерівномірність висівання між окремими тукови­сівними апаратами не повинна перевищувати ± 10%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ГРА «ШАРАДА»

ЗАВДАННЯ:  Необхідно розгадати шараду ( фр. Сharade - гра, суть якої в тому, щоб відгадати слово за інсценованими підказками)

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ №1

Загальні відомості про зернову сівалку СЗ – 3,6

Призначення

Технічна характеристика сівалки              СЗ-3,6А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Причіпна, гідрофікована

Ширина захвату                3,6 м

Кількість рядків                24 шт.

Ширина міжрядь              15 см.

Норми висіву: кг/га

 • для насіння           15-400
 • для добрив             25-200

Глибина загортання насіння і добрив

                                            40-80 мм

Робоча швидкість до        12 км/год. (4,2м/с).

Продуктивність до           4,3 га/год

Ємність бункера: дм3

 • для насіння            453
 • для добрив            210

Агрегатується з тракторами класу тяги

                                       0,9—1,4

Схема процесу роботи та загальна будова зернової сівалки

1 — насіннєвисівний апарат;

2 — відділення ящика для насіння;

3-     відділення ящика для добрив;

4 — туко-висівний апарат

5 — лоток;

6 — насіннєпрово­ди;

7-     підніжна дошка;

8 і 14 — підставки;

 9 і 11 — задній і передній дискові сошники;

10 — загортач;

12 — опорно-привідне колесо;

 13 — рама;

15 — сниця;

16 — гідро­циліндр;

17— механізм піднімання сошників

 

 

 

 

 

Додаток 7

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ №2

РОБОЧІ ОРГАНИ СІВАЛОК

Висівні апарати

Насіннєпроводи

Насіннєвисівний апарат

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image013.jpg

а — гумові рівні;

б — гумовий гофрований;

в — спірально-стрічковий;

г — лійкоподібний

 

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image008.jpg

а-деталі;

б-загальний вигляд; 1-болт;

2-клапан;

3-пружина;

4-вставка клапана; 5-гвинт;

6-вал котушки; 

7-штифт циліндричний;

8-котушка;

9-вал клапана;

10-насіннєва коробка;

11-муфта;

12-шайба;

13-розетка

Сошники

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image014.jpg

Туковисівний апарат

C:\Users\Olga\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image7.jpeg

1 — клапан;

 2 — вал клапанів;

З — котушка зі штифтами;

 4 — заслінка;

5 — вал висівних апаратів;

6 — корпус

 

а — анкерний; б — кілеподібний; в — трубчастий; г — лаповий; д — дводисковий од­норядковий; е— дводисковий дворядковий; е — однодисковий;

1 — розтруб;     2 — наральник;

З — стрілчаста лапа;  4 — корпус;

 5 — повідець;  6— диск; 7 і 9 — чистики;

 8 — розподільник потоку насіння

Механізм заглиблення і піднімання сошників

а — схема механізму;

б  загальний вигляд кріплення гідроциліндра; 

1— кронштейн; 

2 — регулювальний гвинт;

3 — гідроциліндр ЦС-75; 

4 і 9  важелі;

5 — гвинтова стяжка;

6 — важелі підняття сошників;

7— пружина;

8 — натискна штанга

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image017.jpg

Маркери та слідопокажчики

а — маркер;

б — гідравлічний механізм для підняття і опускання; 

1  сферичний диск; 

2 — вісь; 3 — трос;

4 — труба;

5 — розсувна штанга; 

6 — кронштейн;

 7 — ролик; 8  важіль;

 9 — гідроциліндр

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image018.jpg

 

Додаток 8

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ №3

Технологічні налагодження зернових сівалок

Регулювання зерновисіваючих апаратів сівалки

Норма висіву насіння регулюється:

 • зміною швидкості обертання котушки -

заміною зірочок в редукторі механізму

приводу

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image016.jpghttp://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image026.jpg

 •       зміною положення котушки в корпусі - чим більше котушка входить в корпус, тим більша норма висіву і навпаки.

3.Положення клапана:

а) клапан вгорі (зазор між клапаном і

котушкою 2-3мм);

б)клапан відкритий (зазор 10-12мм) для

великого насіння;

в)клапан повністю відкритий - для

спорожнення бункера при переході на

інший сорт або вид насіння.

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image008.jpg

Регулювання туковисівного апарату

1. Норма висіву туків:

регулюється зміною швидкості обертання

котушки;

заміною зірочок в редукторі механізму

приводу (чим більша швидкість тим більша норма внесення і навпаки).

http://192.162.132.48:555/elektr%20pidr/mehanizacia/silskogospodarski%20mashynu/teoria/3/3.2.files/image016.jpg

2. Норма висіву туків регулюється зміною

положення шибера (засувки).

3.Положення клапана (регулюється так, як і висів зерна).

C:\Users\Olga\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image7.jpeg

Регулювання сошникової групи

1. Глибина загортання насіння-регулюють,

гвинтом перед циліндром у межах 4-8см.

- якщо гвинт закрутити глибина збільшиться

і навпаки

http://ok-t.ru/studopedia/baza13/816265692938.files/image042.jpgC:\Users\Olga\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image10.jpeg

2.Глибина ходу окремого сошника –

регулюється стисненням пружини на

штанзі - чим тугіше пружина, тим глибше

йде сошник.

C:\Users\Olga\AppData\Local\Temp\FineReader11\media\image10.jpeg

3.Ширина міжрядь регулюється

перестановкою повідків на рамі.

4.Дорожній просвіт регулюється зміною

довжини тяги в механізмі підйому

сошників.

Розрахунок вильоту маркера

Мпр.(лів.) =

Де

В – ширина захвата сівалки, см;

m-ширина міжряддя, см;

k –відстань між серединами передніх коліс трактора, см.

Додаток 9

ВПРАВА «ВЧИСЬ ПРАЦЮВАТИ САМ»

ЗАВДАННЯ: Необхідно прочитавши речення, дати найкоротшу відповідь на  поставлене запитання 

 

Кріпиться до дна насіннєвого ящика під вихід­ними отворами для насіння

 

Змонтований на нижній частині коробки на валу, положення якого можна регулювати залежно від роз­міру насіння

 

Який тип висівного апарату застосовується в сівалці СЗ-3,6А

 

Використовують для підведення насіння від висівних апаратів до сошників

 

Призначений для утворення у ґрунті борозни і укладення на її дно насіння та добрива, присипання їх вологим шаром ґрунтом

 

Призначений для переведення сошників з робочого положення в транспортне.

 

Призначені для загортання борозенок, утворених після проходження сошників

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Насіннєва коробка

Кріпиться до дна насіннєвого ящика під вихід­ними отворами для насіння

Клапан

Змонтований на нижній частині коробки на валу, положення якого можна регулювати залежно від роз­міру насіння

Котушковий

Який тип висівного апарату застосовується в сівалці СЗ-3,6А

Насіннєпроводи

Використовують для підведення насіння від висівних апаратів до сошників

Сошник

Призначений для утворення у ґрунті борозни і укладення на її дно насіння та добрива, присипання їх вологим шаром ґрунтом

Механізм підняття

Призначений для переведення сошників з робочого положення в транспортне.

Загортачі

Призначені для загортання борозенок, утворених після проходження сошників

 

 

 

 

 

Додаток 10

ВПРАВА «ДІАГНОСТИЧНЕ ЛОТО»

ЗАВДАННЯ: Прочитавши твердження, учні повинні дати відповідь «Так» чи «Ні»

Сівалки зернові бувають, як механічні так і пневматичні

 

Котушка зернової сівалки приводиться в дію від карданного валу трактора

Насіннєва коробка кріпиться до дна насіннєвого ящика під вихідними отворами для насіння

 

 

Кількість висіву насіння котушковими апаратами регулюють зміною довжини робочого валу 

 

 

Для висівання дрібного насіння трав застосовують котушкові апарати з котушками меншого діаметра та з закріпленим дном (клапаном)

Лійкоподібні насіннєпроводи легкі, гумові і досить гнучкі, але не стійкі проти дії низьких температур, а також сонячного проміння

 

Трубчасті сошники застосовують при сівбі зернових культур по попередньо обробленій стерні на ґрунтах, що піддаються вітровій ерозії.

 

Сучасні причіпні сівалки обладнують ручними механізмами підняття сошників

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

ТАК

 

НІ

ТАК

 

 

НІ

 

 

ТАК

НІ

 

ТАК

 

НІ

 

 

 

Додаток 11

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «ВИРОБНИЧА СИТУАЦІЯ»

ЗАВДАННЯ:

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1.За діаграмою, з урахуванням заданої норми висіву насіння пшениці 170 кг/га:

 • довжина робочої частини котушки – 32 мм.;
 • передаточне відношення від коліс на вал насіннєвисівних апаратів - 0,428.

2.Перестановкою шестерень Д (25), Е(17), Є(30),Ж(17) в передавальному механізмі можна забезпечити передаточні відносини - 0,428

 

 

 

 

 

Додаток 12

ВПРАВА - СХЕМА «ФІШБОУН»

ЗАВДАННЯ: Проведіть систематизацію матеріалу та зробіть висновок, щодо підготовки зернової сівалки до роботи.

 

Вимоги

 

 

 

 

 

 

 

 

Способи подолання

 

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

 

Глибина загортання насіння

Глибина ходу окремого сошника

Норма висіву туків

 

Ширина міжрядь

Норма висіву насіння

Дорожній просвіт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гвинтом перед циліндром у межах

4-8см.

 

стисненням пружини на

штанзі

.

зміною швидкості обертання

котушки, зірочок в редукторі механізму

приводу та

положення шибера (засувки)

перестановкою повідків на рамі

зміною частоти обертання, довжини робочої частини котушок та

положення клапана

зміною

довжини тяги в механізмі підйому

сошників

 

 

 

Додаток 13

ВПРАВА - ІНФОРМАЦІЙНЕ ГРОНО "БУДОВА ЗЕРНОВОЇ СІВАЛКИ"

ЗАВДАННЯ: Скласти інформаційне гроно на тему: "Будова зернової сівалки" до словосполучення «Зернова сівалка»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 14

ДИДАКТИЧНИЙ СЕНКАН

ЗАВДАННЯ: Складіть дидактичний сенкан на тему «Зернова сівалка».

Дидактичний сенкан -  це  п’ятирядковий нерифмований вірш, що складається за заданим алгоритмом із 11 слів.

 1.                    Рядок – 1 іменник ( що це);
 2.                    Рядок – 2 прикметника (яке воно);
 3.                    Рядок – 3 дієслова (що воно робить);
 4.                    Рядок – фраза – висновок з 4 слів;

Рядок – іменник – синонім до теми або ж слово – асоціація до теми)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 15

Урок 38. Зернові  сівалки.

Мета уроку:

 •                   вивчити призначення, будову, принцип дії зернової сівалки;
 •                   поглибити знання учнів з предмета.

 

https://lh4.googleusercontent.com/JisiWnzCPu0t7fbPANQNlJjAVXBXImzr0mjA-a5IiPITcgLq8wW_MWSp6GwAm_mt5u470z8qgryPJ4dTDIP4xVhOcXkjL9GRq4kuYxk5dUpa8-xIYVHuAnQJIvAMpGJl-e5uMEHzhttps://lh5.googleusercontent.com/svZogAsBfy0GxNWNoTcvIGcTTSh8vRn_XH72F5EOwl837mO7dGOJmxAv9YjTzpR7VmkpAiosihmAxRDxGw1GONuEj-bMlrWuqbh4VdUpj5lj3mM491GZ6jKx9uSqh2DOHq0N1MkW  

 

 

 

План уроку №38  Для дистанційного навчання                Відео 1 №38

https://lh4.googleusercontent.com/JisiWnzCPu0t7fbPANQNlJjAVXBXImzr0mjA-a5IiPITcgLq8wW_MWSp6GwAm_mt5u470z8qgryPJ4dTDIP4xVhOcXkjL9GRq4kuYxk5dUpa8-xIYVHuAnQJIvAMpGJl-e5uMEHzhttps://lh3.googleusercontent.com/O4z_kUCNer8FXdiZ0HoOLryqRwVAPvu-6ZjwrumYSbtaBsCjauKhT25U53hHo5VWup-9ziVC7y9vRaLPSKKS_ZthjfPVms2n59AvP6c-ELgEG29rGxZrg0RtF3yuxYjbWMvKnbjxhttps://lh6.googleusercontent.com/Rocq0eh-RytGJgLEFb_spt8THn5COTU3TCSnLh5BrbfYxmOJhz0lE_0Luuf3NF6qjdbw0TPO2kUWkcswve6M2Dxnrw2J6Xd5xgMucH1pnM3d3vajdV5fw0l2ykoIDMb8fm6qSqsa

 

 

 

Самоконтроль № 38                 Тести №38                     Відео 2 №38

https://lh3.googleusercontent.com/8m-KEXmzVXHjljUyJSYVVAzg-aeFexDSSp9dhDUgAIn2qDMiOHoZTYAzQlSEtlPuGgvv6qq6y0pdc-Nmp6huBjD9gkT1hQZNMbMpmHinOfi-cbj8PMh3L3zOC167k6aZYWwg9b4Thttps://lh4.googleusercontent.com/JisiWnzCPu0t7fbPANQNlJjAVXBXImzr0mjA-a5IiPITcgLq8wW_MWSp6GwAm_mt5u470z8qgryPJ4dTDIP4xVhOcXkjL9GRq4kuYxk5dUpa8-xIYVHuAnQJIvAMpGJl-e5uMEHzhttps://lh4.googleusercontent.com/JisiWnzCPu0t7fbPANQNlJjAVXBXImzr0mjA-a5IiPITcgLq8wW_MWSp6GwAm_mt5u470z8qgryPJ4dTDIP4xVhOcXkjL9GRq4kuYxk5dUpa8-xIYVHuAnQJIvAMpGJl-e5uMEHz

 

 

 

      Відео 3 №38                                 Відео 4 №38                         Презентація  №38

 

Домашнє завдання:

Прочитати та проаналізувати матеріал з підручника: Головчук «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки. Машини сільськогосподарські»,  ІІІ том, стор -162-167.

zip
Додано
3 березня 2021
Переглядів
1850
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку