25 червня о 17:00Вебінар: Онлайн-тести: цікава форма роботи на інтегрованому уроці

Методична розробка відкритого уроку "Набір тексту десятипальцевим методом"

Про матеріал
Розробка уроку "Набір тексту десятипальцевим методом" включає в себе розгорнутий план уроку, план конспект та іструкційно-технологічна картка. А також контрольні запитання для оцінювання знань учнів. Дана розробка буде цікава та корисна для викладачів та майстрів в/н під час проведення уроків виробничого навчання з професії "Оператор комп'ютерного набору" І категорії, а також суміжних професій.
Перегляд файлу

ПЛАН УРОКУ______

 

1. Професія: Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

2. Тема програми: Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою

3. Тема уроку: Набір тексту десятипальцевим методом в текстовому редакторі. Швидкість набору при верстці тексту. Набір тексту іншими абетками, набір тексту зі спеціальною термінологією

4. Кількість годин: 6 год.

5. Мета уроку:

Навчальна: Дати загальне уявлення про клавіатуру, її призначення, набирання тексту, техніку ударів, навчити учнів правильно сидіти під час набирання тексту та дати загальне поняття про десятипальцевий метод, друку основні принципи десятипальцевого методу друку навчити учнів набирати текст використовуючи десятипальцевий метод друку.

Розвиваюча: Розвиток професійної майстерності по набиранні десятипальцевим методом друку тексту. Логічне мислення, пам’ять.

Виховна: Виховувати цікавість, ддопитливість, бажання навчатися та поважати тих, хто вчить.

6.  Тип уроку: Вивчення нового матеріалу .

Методи: Усний контроль, перевірочна бесіда, інформаційно - повідомляючі, пояснювально - ілюстративні.

Дидактичне забезпечення: картки - завдання, тестові перевірочні завдання.

7. Міжпредметні зв’язки: Інформатика, ОРПК, ТКОІ

Перелік практичних завдань: набирання тексту.

Список літератури: А.Ф.Верлань, Н.В.Апатова, Інформатика- К.: Форум, 2000р. - 223 с.

Матеріально - технічне забезпечення: Програмне та комп’ютерне забезпечення

 

ХІД УРОКУ

 

Організаційна частина ________

1.1. Привітання учнів, перевірка присутніх учнів згідно з журналом в/н.

1.2. Оглянути зовнішній вигляд учнів.

1.3. Перевірка готовності робочого місця.

 

 2. Вступний інструктаж

 

2.1. Повідомлення теми і мети уроку: тема уроку виробничого навчання «Набір тексту десятипальцевим методом в текстовому редакторі. Швидкість набору при версткі тексту. Набір тексту іншими абетками, набір тексту зі спеціальною термінологією». Метою нашого заняття є вивчення клавіатури, прийомів набирання тексту використовуючи сліпий метод друкування..

2.2. Правила охорони праці під час роботи за ПК

 Хочу зауважити, що обов’язковим на уроках виробничого навчання є дотримання правил охорони праці під час роботи за ПК.

 

 3. Перевірка знань учнів по пройденому матеріалу.

 

3.1. Усне опитування.

1.Що таке клавіатура?

2. Для чого необхідно вміти набирати текст?

3.2 Текстове завдання.

4. Викладання нового матеріалу.

4.1. Слово майстра виробничого навчання:

 Робота, пов'язана з комп'ютером, означає, що ми вміємо працювати на клавіатурі або хоча б знаємо розташування літер на ній. Без цих знань і певних навичок робота на ПК є малопродуктивною і виснажливою. Тому перед нами постає завдання навчитися друкувати.  Звичайно, на початковій стадії навчання може здаватись, що друкувати «сліпим» методом складніше, ніж одним чи двома пальцями. Але можете бути впевнені, що наступні ваші зусилля окупляться сторицею. Звичайно, людина пише авторучкою зі швидкістю 20 слів у хвилину, а при друці зі швидкістю 50 і більш. Деякі люди досягають швидкості друкування 500 - 600 знаків у хвилину, що становить більш 90 слів.

 У цілому клавіатура ПК складається з наступних груп клавіш:

 • алфавітно-цифрова,

 • функціональна,

 • спеціальна,

 • "бухгалтерського рахунку"

 

  ПОДІЛ КЛАВІШ КЛАВІАТУРИ ПК НА ЗОНИ

 

 

Посадка. Клавіатуру встановіть так щоб клавіші «II» і «І'»- знаходились посередині тулубу. Текст, із яким ви будете працювати, краще всього розмістити ліворуч від себе. Для фіксації друкування тексту використовують лінійку. Розмістити її краще зверху під рядком, який набираєте. Переміщати лінійку потрібно лише після того, як очі починають втрачати місце, де ви друкуєте.

 Сидіти треба прямо. Ноги тримайте під столом одну біля іншої. Не закидайте ноги одну на іншу. Плечовий пояс не повинний бути напружений, плечі розслаблені й опущені, треба лікті рук розводити в боки, але, з іншого боку, не треба їх притискати до корпусу. Кисті рук, на початковому етапі навчання, не повинні торкатися корпуса клавіатури. Пальці, знаходяться у вихідній позиції, злегка торкаються клавіш.

 Техніка ударів. При роботі на клавіатурі ПК доторкатися до клавіш треба не нігтем, а подушечками пальця. При цьому пальці й кисті рук не повинні бути напружені. Вільні від роботи пальці рук повинні торкатися клавіш основної позиції.

 При друці необхідно прагнути до ритмічності, тобто удари повинні випливати один за одним із приблизно рівними проміжками в часі. У початковий період навчання ці проміжки будуть значними, а в міру росту вашої майстерності вони будуть скорочуватися. В міру придбання навичок відбувається поступовий перехід від листа «літера за літерою» до листа складами, а в наступному - і словами, і навіть цілими фразами. Згадаєте, як ви училися читати.

 Пальці рук розташовуються над клітинами основної позиції третього ряду і їм варто додати закруглену форму. За рахунок цього пальці повинні мати можливість легко діставати до будь-якої клавіші у своїй зоні без переміщення кисті руки.

 Уривчастий і чіткий удар по клавішах без їхнього пошуку пальцем досягається не відразу. Треба працювати, і уміння до них прийде.

 

Сліпий метод набору тексту

 

 Зміст сліпого десятипальцевого методу полягає в наступному - пальці рук знаходяться у «вихідній» («основної позиції») кожен палець має свою «зону відповідальної і для друку символу відповідний палець висувається або підгинається, якщо символ знаходиться в основній позиції, то палець просто підгинається, при цьому кисті руки бажано не переміщати (наноситься удар, після чого палець повергається у вихідну позицію). Удар по клавіші пробілу наносять одним із великих пальців.

 На алфавітній клавіатурі є дві клавіші, на поверхні яких знаходяться маленькі горошинки або інші мітки. Ви повинні відчувати їх наосліп ставити руки в правильну позицію. Це клавіші середнього ряду букв, букви А і О. Вони задають основне положення вказівних пальців на клавіатурі.

 

 4.2. Видача завдань.

 

 Усне опитування:

1.Назвіть, групи клавіш з яких складається клавіатура.

2.Для чого призначена алфавітно – цифрова група клавіш?

3.Для чого призначена спеціальна група клавіатури?

4.Для чого призначена спеціальна група клавіатури?

5.Для чого призначена група «бухгалтерського рахунку», клавіатури?

6.Як потрібно правильно сидіти за комп’ютером при набирані тексту?

7.Охарактерезуйте техніку ударів при роботі на клавіатурі ПК.

 4.3. Видача завдань

 Усне опитування:

1. Що таке сліпий десяти пальцевий метод друку?

2. У чому полягає сліпий десяти пальцевий метод друку?

3. Назвіть основні принципи сліпого десяти пальцевого методу друку.

4. Які клавіші називають клавішами середнього ряду?

 

 5. Поточний інструктаж та цільові обходи

 

1. Перевірка правильності організації робочого місця у відповідності вимогам охорони праці.

2. Перевірка виконання учнями завдання із набирання тексту по попередженню виконання недоліків.

3. Перевірка виконання робіт учнями із складання  документів.

4. Перевірка виконання робіт учнями, оцінити об’єм і якість  виконання роботи

5. Перевірити порядок робочих місць по закінченні роботи.

 6. Підведення підсумків уроку

1. Аналіз виконаних робіт:

 а) розгляд загальних і індивідуальних помилок, які були зроблені при виконанні навчально-виробничих робіт.

 б) приклади успішного виконання роботи.

 2. Повідомлення оцінок за освоєння прийомів і виконання роботи.

3. Перевірка стану робочих місць по закінченню роботи у відповідності вимог охорони праці.

 7. Домашнє завдання

1. Підготувати по два зразки документів.

 

 

 

 

Майстер в/н                                          Н.М Кісенко

 

 

 

 

Інструкційна картка №_____

 

Професія: «Оператор комп’ютерного набору. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»

Тема програми: Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою.

Тема уроку: Набір тексту десятипальцевим методом в текстовому редакторі. Швидкість набору при верстці тексту. Набір тексту іншими абетками, набір тексту зі спеціальною термінологією

 

Практичне завдання:

 

 1. Ввімкніть ПК, дочекайтесь завантаження операційної системи.
 2. Створіть текстовий документ під ім’ям «Оператор комп’ютерного набору». Відкрийте його будь-яким способом.
 3. Наберіть наступний текст:

«ОПЕРАТОР КОМП’ЮТЕРНОГО НАБОРУ»

В майбутньому людство не зможе обходитися без комп’ютерів, і сам оператор комп’ютерного набору, має знати як правильно використовувати цю техніку, як вміло оперувати сучасними програмами. Комп’ютер, безумовно, вважається індустріальним і культурним феноменом кінця 20 ст. Він був широко розповсюджений завдяки доступності, широким можливостям для роботи спеціалістів різноманітного профілю, здатністю доступу до інформаційних джерел всесвітньої мережі Internet, а також можливості забезпечити дозвілля.

Інтернет - чудовий засіб для отримання інформації про останні події в світі. Таким чином, можна з допомогою Інтернет перетворити класну кімнату на агентство новин, а своїх студентів - в першокласних репортерів. Такий вид діяльності підійде і для старших класів, оскільки включає об'ємне читання і мистецтво інтерпретації, збіглу мову.

Оператор комп’ютерного набору - одна з важливих, необхідних професій, тому що комп’ютерній техніці у наш час відводиться провідне місце.

У універсальних службах використовується звичайний принцип пошуку в неструктурованих документах - за ключовими словами.

Оператор комп’ютерного набору повинен вміти:

 • виконувати операції з базами даних, на комп’ютерному устаткуванні відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних;
 • готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв;
 • виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо);
 • керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо:
 • своєчасно застосовувати коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування; доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення;
 • постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.
 • Виконувати роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

 

 1. Відформатувати текст за наступними вказівками:

 

Об’єкт форматування

шрифт

Розмір шрифту

Вирівнювання

інше

Заголовок тексту

Arial

16

По центру

Прописними буквами, Напівжирний

Перший і другий абзаци

Times New Roman

14

По ширині

 Курсив

Третій і четвертий  абзаци

Bookman Old Style

13

По правому краю

Підкреслений

Список

Arial

15

По лівому  краю

Напівжирний

 1. Вимоги щодо параметрів сторінки:
 • Верхнє поле – 1,5 см, нижнє – 1,4 см, ліве – 2 см, праве – 1 см.
 • Маркіровку встановити за допомогою маркірованого списку на панелі інструментів.
 • Міжстрочний інтервал – 1,5.
 • Перевірити орфографію та граматику.
 1. Перший абзац перемістити в кінець тексту.
 2. Створити копію другого абзацу.
 3. Замінити всі букви «ф» в тексті на своє ім’я.
 4. Збережіть роботу на власному носії під назвою «Оператор комп’ютерного набору» та роздрукуйте її.

 

 

 

 

 

 

Вище професійне училище № 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

відкритого уроку

на тему:

 

«Набір тексту десятипальцевим методом в текстовому редакторі. Швидкість набору при верстці тексту. Набір тексту іншими абетками, набір тексту зі спеціальною термінологією»

 

 

 

Майстер виробничого навчання

Кісенко Наталя Миколаївна

 

 

 

с. Олександрівка 2019 р.

 

 

doc
Додано
12 червня
Переглядів
27
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку