Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Правознавство» на тему: «Основи спадкового права»

Про матеріал
Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Правознавство» на тему: «Основи спадкового права»
Перегляд файлу

                                                                                            Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ  ТЕХНОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

методична розробка відкритого заняття

з дисципліни «Правознавство»

на тему:

«Основи спадкового права»

 

 

original-1353398650.jpg

 

2019

 

Дата

 

Група

 

 

 

ТЕМА: «Основи спадкового права»

Слайд 1

Вид заняття: лекція з використанням мультимедійних технологій.

Мета:

Навчальнадати уявлення про поняття «спадкування», навчити студентів характеризувати поняття «спадкодавець», «спадкоємець», «заповіт», окреслити підстави набуття спадщини за законом та заповітом; 

Розвиваючарозвивати вміння розв’язувати правові ситуації щодо поділу спадщини, використовувати свої права як спадкодавця і спадкоємця, удосконалювати уміння систематизувати надану інформацію та виділяти головні правові терміни;

Виховна   формувати почуття впевненості в захищеності своїх прав, сприяти формуванню правомірного світогляду студентів, виховувати почуття національної гідності та патріотизму.

Міжпредметні зв’язки:

Забезпечують:

 • Культурологія: «Антична культура»;
 • Історія України: «Україна періоду незалежності».

 

Предметні компетенції:

 • Політична компетентність – визначення впливу правового зв’язку між громадянином та державою;
 • Інформаційна компетентність – аналіз змісту отриманої правової інформації по темі;
 • Просторова компетентність – локалізація дії закону в часі та просторі.
 • Логічна компетентність – знаходження, переробка, використання інформації для вирішення ситуаційних вправ;
 • Виховна компетентність порівняльний аналіз понять, юридичних термінів, встановлення та аналіз причинно-наслідкових зв’язків, визначення головного та другорядного.

 

Студенти повинні:

знати: правовий зв'язок між поняттями «спадкодавець», «спадкоємець», «заповіт», «нотаріус», принципи набуття спадщини, значення та обсяг документів, що посвідчують власність.

вміти: визначати дію закону в часі та просторі, встановлювати норми права та моралі у спадкуванні, оцінювати захист держави свого населення.

Забезпечення заняття:

 

 1. Наочні посібники:
 • Карта: «Україна часів незалежності»;
 • Нормативні документи: «Конституція України», Цивільний кодекс України, Закон України «Про нотаріат»;
 • Політичні портрети: Президенти України, омбудсмен Валерія Лутковська.

 

 1. Роздатковий матеріал:

Опорний конспект «Основи цивільного права»; зразки заяв про прийняття спадщини.

 

ТЗН: мультимедійна презентація «Основи цивільного права».

 

 1. Місце проведення: кабінет «Основи правознавства».

 

 1. Література:
 • Основна:
 1. Варфоломеєва Т.В., Пастухов В.П.,  Правознавство : Навчальний посібник. – К., 2004.
 2. Ківалов С.В., Музиченко П.П., Крестовська Н.М., Крижановський А.Ф. Основи правознавства України. – Х., 2002.
 3. Мельничук О.А., Мельничук О.Ф. Правознавство. – Вінниця 2007;
 4. Правозавство: за ред.\ Копейчикова В.В., Колодія А. М.  К. -2006;
 5. Правозавство: за ред.\ Тімченка С.М., Коломойця Т.О. Запоріжжя - 2007;
 6. Правознавство: за ред. П.Д. Пилипенка. – Львів, 2003.
 7. Правознавство: за ред. М.В. Кравчука. –  Тернопіль, 2003.
 • Додаткова:
 1. Цивільний кодекс;
 2. Закон України  «Про нотаріат»;
 3. Конституція України.

 

Зміст і структура заняття

І. (0,5 хв.) організаційна частина:

 • перевірка наявності студентів;
 • створення оптимального психологічного клімату.

Метод: психологічної настанови:

Слайд 2-3

 Викладач: Погляньте на цей прогноз погоди.

 

Якщо у Вас на душі опади, згадайте, що після зливи часто

буває райдуга.

 

 

 

На душі у вас зимно та сніжно. Не забувайте, що сніжинки та

крижинки все одно розтануть.

 

 

 

Ви роздратовані, готові метати блискавки, заспокойтеся, адже

від ваших блискавок можуть постраждати інші. Все буде добре.

 

 

 

Сьогодні у Вас на душі сонячно, отже, зумієте своїм теплом

зігріти своїх друзів.                       

Тож і я бажаю вам бути веселими, усміхненими та радісними протягом заняття. Усміхніться один одному,  мені  і з посмішкою розпочнемо.

 

ІІ. (15 хв.) Підготовка студентів до заняття:

 

1. Повідомлення теми і мети заняття

 

ТЕМА:  «Основи спадкового права»

Слайд 4

     Метою нашого заняття на тему: «Основи спадкового права», є визначення термінів: «спадкодавець», «спадкоємець», «заповіт»; розуміння основних вимог до оформлення заповіту та його дійсності; порядок отримання спадщини та порядок спадкування за законом; розвинути вміння аналізувати правові ситуації, що регулюються нормами спадкового права, виховати почуття національної гідності та патріотизму.

План

 1. Основи спадкового права: поняття, предмет регулювання.
 2. Заповіт як один з видів цивільного правочину.
 3. Спадкування за законом.

Слайд 5

 

 

 

 

 

2. Мотивація  навчальної діяльності.

                                                                 Методи: розповідь з елементами евристичної бесіди, проблемне питання

 

 Викладач: Спадкування існує майже стільки, скільки існує цивілізація, оскільки переважній більшості людей властиве бажання хоч трошки поліпшити життя нащадків після смерті. Кожна людина впродовж свого життя накопичує певну кіль­кість майна і бажає, щоб усе це залишилося тому, хто для неї най­ближчий. Саме у давнину виникло спадкове право, з основними положеннями якого ми й будемо знайомитись на цьому занятті. Для цього послухайте уривок казки Шарля Перро «Кіт у чоботях».

Слайд 6-7

 

Проблемне питання: «Чи правильно поділено спадщину?».

Відповідь на нашу проблему заняття отримаємо в кінці заняття.

 

3. Актуалізація опорних знань.

                                                            Методи:інтерактивна вправа: «коло думок», опора на життєвий досвід, асоціативний кущ

 

    Викладач: Вивчаючи попередні теми з правознавства, ви познайомились з поняттями «правопорушення», «дієздатність», «правоздатність» видами адміністративних покарань, типами політичних режимів, визначили джерела права та його ознаки. Щоб розпочати вивчення нового матеріалу пригадаємо попередній матеріал.

 

Пригадайте:

 1. Вставте пропущені слова.
 • Опікун призначається при виді дієздатності… (повна недієздатність);
 • Суспільні інтереси на державно-управлінські перетворює … (адміністративне);
 • Атрибутом держави є… (примус);
 • До настання вісімнадцятирічного віку особа вважається (неповнолітньою);
 • Відомості про розслідування справи про адміністративне правопорушення заносяться до …(протоколу);
 • Кабінет міністрів це орган … влади (виконавчої).

 

Слайд 8-13

 

 1. Про кого йде мова:
 • Правитель Київської Русі, за якого були створені писані закони (Ярослав Мудрий);
 • Український правитель, який правив Україною ІІ виборчих терміни (Президент Леонід Кучма);
 • Гетьман України у вигнанні – автор одної з найвизначніших пам’яток правової культури України (Пилип Орлик).

Слайд 14-16

 

 1. Визначте серед запропонованих правомірні і неправомір­ні дії:
 • Студент вчасно прийшов до коледжу;
 • Студент спізнився на заняття;
 • Підприємство випустило якісну продукцію;
 • Продукція, яка надійшла до магазина, виявилась неякісною;
 • Підлітки перейшли дорогу на зелене світло світлофора;
 • Підлітки перейшли дорогу у невстановленому місці.

 

ІІІ. (55 хв.) Вивчення нового матеріалу.

 1. Основи спадкового права: поняття, предмет регулювання.

Методи: пояснення, бесіда,

«мікрофон», робота з

таблицею, робота

з наочними посібниками

 

 

Слайд 18

 

Викладач: Впродовж розповіді викладача, студенти складають таблицю: «Шляхи отримання спадщини». Спадкове право — сукупність цивільно-пра­вових норм, що встановлюють порядок переходу прав та обов'язків померлої особи за правом спадку­вання.

Власник, після смерті якого залишилось майно, називається спадкодавцем. Особи, до яких це майно переходить після смерті його власника, називаються спадкоємцями.

Майно, що залишилось після смерті його власни­ка, називається спадковим майном, або спадщиною. Слід зауважити, що спадщина складається з прав та обов'язків спадкодавця, тобто до складу спадщини входять і його борги (невиконані зобов'язання, неоплачені кредити тощо), якщо вони в нього були на день смерті. Спадкоємець має право приймати таку спадщину чи відмовитися від неї.

Слайд 19-21

Спадщина відкривається тільки після смерті гро­мадян (фізичних осіб) або оголошення їх померлими. Після ліквідації юридичних осіб спадкування не буває. Тому спадкодавцями можуть бути тільки громадяни, а спадкоємцями мо­жуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Спадку­вання між живими не буває.

Часом відкриття спадщини визнається день смер­ті особи, або день, з якого вона оголошується померлою.

Місцем відкриття спадщини визнається останнє місце проживання спадкодавця, а якщо во­но невідоме, — місцезнаходження нерухомого майна чи основ­ної його частини.

Нормами цивільного права встановлюються дві підстави спадкування: за законом і за заповітом. Можливе одночасне спадкування і за заповітом, і за законом (наприклад, частина майна спадкодавцем за­повідана, а інша частина успадковується за законом).

Слайд 22-24

Спадкоємство за законом має місце в таких ви­падках, коли: заповіту немає; заповіт визнано недійсним; спадкоємці, призначені в заповіті, померли до від­криття спадщини або відмовилися прийняти її.

Спадкодавцями як за законом, так і за запові­том можуть бути тільки громадяни, а не юридичні особи.

Спадкоємцями можуть бути громадяни, юридичні особи та держава. До громадян як спадкоємців належать особи, які бу­ли живими на момент смерті спадкодавця, а також діти померлого, зачаті за життя і народжені після його смерті. Громадяни та держава можуть бути спадкоємцями як за заповітом, так і за законом. Юридичні особи можуть бути спадкоємцями лише за заповітом. Спадкоємцями можуть бути також іно­земні громадяни та особи без громадянства.

Слайд 25-29

Якщо немає спадкоємців ні за законом, ні за за­повітом, або жоден із спадкоємців не прийняв спад­щини, або всі спадкоємці позбавлені заповідачем спадщини, майно померлого за правом спадкоємства переходить до держави.

 

 • Орієнтовна таблиця:

Шляхи отримання заповіту

За заповітом

Будь-які фізичні та юридичні особи, визначені заповітом померлого

 

 

За законом

Фізичні особи, визначені однією з п’яти черг спадкування

 

Пригадайте:

 1. Які особи усуваються від спадщини?
 2. Які права та обов’язки входять до складу спадщини?

  Слайд 30-31

 

Орієнтовні відповіді студентів:

1. Цивільне законодавство встановлює суворі обме­ження щодо спадкоємців. Зокрема, усуваються від спадщини особи:

 •  які навмисно позбавили життя спадкодавця чи ко­го-небудь із спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя (дане положення не застосовується до особи, яка вчинила такий замах, якщо спадкодавець, знаючи про це, все ж призначив її своїм спадкоємцем за заповітом);
 • які умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування у них самих чи в інших осіб або сприяли збільшенню їхньої частки у спадщині;
 • батьки після дітей, відносно яких вони позбав­лені батьківських прав і не були поновлені в цих правах;
 • батьки й повнолітні діти, котрі злісно ухиляли­ся від виконання покладених на них відповідно до закону обов'язків з утримання спадкодавця, якщо ці обставини пiдтверджено в судовому по­рядку;
 • одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним або визнаний таким за рішенням суду.

 

    2. Усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинялися внаслідок його смерті. Права та обов’язки, що нерозривно зв’язані з особою спадкодавця:

 • особисті немайнові права;
 • право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян;
 • право на допомогу у випадку каліцтва чи із втратою здоров’я;
 • право на аліменти, пенсію або інші виплати встановлені законом.

 

 1. Заповіт як один з видів цивільного правочину.

                                       Методи: демонстрація, робота з опорним конспектом, аналітична бесіда, складання тез,

вирішення ситуаційних вправ,

                                         опора на життєвий досвід

 

 

Слайд 32

Під час  демонстрації слайдів та пояснення викладача, студенти складають тези: «Загальні вимоги до оформлення заповіту».

 

 • Орієнтовні тези студентів.
  • Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця, дати та часу його складання;
  • з дотриманням форми визначеної законом;
  • зміст заповіту повинен відповідати вимогам чинного законодавства;
  • власноручний підпис заповідача і нотаріальне посвідчення;
  • розпорядження спадкодавця не повинні викликати непорозумінь та спорів після відкриття спадщини;
  • заповіт не може бути підписаний особою, на користь якої укладається, а також укладатися в її присутності;
  • посвідчення заповітів через представників не дозволяється, так само, як і укладання заповіту від декількох осіб;
  • якщо спадкодавець через фізичні вади не може власноруч підписати заповіт, то за нього за дорученням і за його присутності та присутності державного (приватного) нотаріуса або іншої посадової особи, яка здійснює нотаріальні дії.

 

   Викладач: Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті.

Право на заповіт має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Право на заповіт здійснюється особисто і вчинення його через представника не допускається.

Заповідач може призначити своїми спадкоємцями одну aбo кількох фізичних осіб, незалежно від наявності у нього з цими особами сімейних, родинних відносин, а також інших учасників цивільних відносин; без зазначення причин може позбавити права на спадкування будь-яку особу з числа спадкоємців за законом. У такому разі ця особа не може одержати право на спадкування.

Слайд 33-34

Однак заповідач не може позбавити права на спадкування осіб, які мають право на обов'язкову частку у спадщині.

Так, право на обов'язкову частку у спадщині мають:

 1. неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;
 2. непрацездатна вдова (вдівець);
 3. непрацездатні батьки.

Зазначені особи успадковують 1/2 частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка). Проте розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.

Закон дозволяє подружжю скласти спільний заповіт щодо майна, яке належить їм по праву спільної сумісної власності.

Заповіт складається у письмовій формі, із зазначенням місця та часу його складення. Заповіт має бути особисто підписаний заповідачем. Якщо ж фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину у її присутності підписує інша особа. Підпис іншої особи на тексті правочину засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний особою, яка його вчиняє. Нотаріус посвідчує заповіт, написаний заповідачем власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Слайд 35-36

У цивільному праві передбачено посвідчення секретного заповіту. Секретним є заповіт, який посвідчується нотаріусом після ознайомлення з його змістом.

Якщо у населеному пункті немає нотаріуса заповіт, крім секретного, може бути посвідчений уповноваженою на це посадовою, службовою особою відповідного органу місцевого самоврядування.

Нотаріус, інша посадова, службова особа, яка посвідчує заповіт, свідки, а також фізична особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту.

Слайд 37-42

 

Пригадайте:

 1. Хто має право посвідчувати заповіт крім нотаріуса?
 2. Розв’яжіть ситуаційні вправи (додаток № 1)

Слайд 43-46

Орієнтовні відповіді студентів:

    1. Посвідчення заповіту посадовою, службовою особою.

Заповіт особи, яка перебуває в лікарні на лікуванні, госпіталі, іншому стаціонарному закладі охорони здоров’я, а також проживає в будинку для осіб похилого віку та інвалідів, може бути посвідчений головним лікарем, його заступником з медичної частини або черговим лікарем цієї лікарні, начальником госпіталю, директором чи головним лікарем будинку для людей похилого віку та інвалідів.

Заповіт особи, яка перебуває під час плавання на морському чи річковому судні, що ходить під прапором України може бути посвідченим капітаном цього судна.

Заповіт особи, що перебуває в пошуковій чи дослідницькій експедиції може бути посвідчений начальником цієї експедиції.

 

 1. Спадкування за законом.

Методи: демонстрація,

синтез думок, робота з   підручником,

проблемне питання, дискусія,

вирішення ситуаційних вправ

Слайд 47

 

Викладач: У випадку настання спадкування за законом, спадкоємці за законом одержуюсь право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, крім випадків, передбачених законом.

До першої черги спадкоємців належать:

 1. Діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкоємця та народжені після його смерті, усиновлені діти.
 2. Подружжя (чоловік або дружина).
 3. Батьки спадкодавця.

До другої черги :

 1. Рідні брати та сестри спадкодавця.
 2. Його баба та дід, як збоку батька, так і збоку матері.

До третьої черги :

 1. Рідні дядько та тітка спадкодавця.

До четвертої черги:

 1. Особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як 5 років до часу відкриття спадщини.

Утриманцем вважається неповнолітня або непрацездатна особа, яка не була членом сім'ї спадкодавця, але не менш як п'ять років одержувала від нього матеріальну допомогу, що була для неї єдиним або основним джерелом засобів до існування.

До п’ятої черги:

 1. Інші родичі спадкодавця до шостого ступеня споріднення включно, причому родичі ближчого ступеня споріднення усувають від права спадкування родичів подальшого ступеня.
 2. Утриманці спадкодавця, які не були членами його сім’ї.

За відсутності спадкоємців 1-5 черги майно спадкодавця переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

Слайд 48-53

 

 

Пригадайте:

 1. Назвіть випадки спадкування за законом.
 2. Розв’яжіть ситуаційні вправи (додаток № 2)

Слайд 59-64

Орієнтовні відповіді студентів:

В такому випадку спадкування відбувається за законом:

 1. Якщо заповіт не був укладений;
 2. Якщо по суду він був визначений недійсним;
 3. Якщо спадкоємці, зазначені в заповіті померли іще до відкриття спадщини або відмовились прийняти її.
 4. Якщо до заповіту не увійшла якась частка спадщини.

ІV.  (15 хв.) Узагальнення і систематизація знань.

                                                Методи:самостійна робота,  

                                                                  велике коло, аналіз проблеми,

вирішення проблемного питання,

                                                                  робота з термінами, «мозковий штурм»

 

 1. Розв’язування проблемного завдання теми: ««Чи правильно поділено спадщину?».

Слайд 65

Орієнтовні відповіді студентів:

     Право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у Цивільному кодексі. Спадкоємці за законом одержують право на спадкування почергово. Кожна наступна черга спадкоємців за законом одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття. У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки.

В даній казці батько помер, не залишивши заповіту, тому в силу вступає спадкування за законом. Згідно Цивільного кодексу України статті 1261. «Перша черга спадкоємців за законом» усе майно мало б бути поділено порівно між синами.

 

 1. Завдання: «Віриш – не віриш».

Додаток № 3 Віриш – не віриш.

Слайд 66-68

V. (3 хв.) Підведення підсумків заняття.                                                         

Заключне слово викладача.

      Інститут спадкування виник декілька тисячоліть тому з появою приватної власності. Згадування про спадкування можна знайти в самих перших писемних джерелах: глиняних табличках Шумеру, єгипетських папірусах. Прогресивний розвиток та високий рівень він отримав у римському приватному праві. Життя як сукупність фізіологічних процесів у певний період часу припиняється, але матеріальні цінності, речі, рухоме та нерухоме майно залишаються.

   Незалежно від соціального розвитку суспільства,економічної та політичної ситуації спадкові відносини існували, існують та, безумовно, будуть існувати, оскільки в будь якій державі неминучі дві речі: смерть и податки. Це є причиною вічної актуальності спадкового права. Окрім того, спадкове право, як частина цивільного, має не тільки правовий бік, але й моральний. Хоча складання заповіту не є  традиційним для громадян України, його існування дозволяє попередити багато родинних проблем та негараздів.

     Повідомлення оцінок студентам за усне опитування, відмітити кращі відповіді, вказати кращі відповіді.

Слайд 69

VІ. (1 хв.) Домашнє завдання: вивчити конспект, написати повідомлення на тему: «Приклади розподілу майна у відомих літературних творах, кінострічках, мультфільмах».

Слайд 70

 

Викладач:                                                 Подуфалов П.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

Ситуаційні вправи

 1. Після смерті громадянина Антипова, який мав 47 – річну дружину, що працювала на фабриці, дочку 20 років, яка закінчила навчання та теж працювала разом з матір’ю на фабриці, та сина 10 років, учня 5-го класу, було з’ясовано, що все своє майно Антипов заповідав своєму братові Авдєєву. Чи може бути цей заповіт оскаржений, якщо так, то хто і яку частку спадщини отримає?

 

 1.  Науковій співробітник  Антонов загинув в геологічній  експедиції, але він залишив заповіт, завірений начальником експедиції,  в якому спадкоємцями   визнавались батько і мати Антонова. Батько  і  мати перебували в розірваному шлюбі. Антонов заповів  матері   квартиру і  майно,  а батькові автомобіль.    Мати Антонова звернулась до суду про  визнання    заповіту недійсним  тому, що він не  був  офор­млений  нотаріусом, а ще просила врахувати, що батько був позбавлений  батьківських прав. Яке рішення винесе суд в даному випадку?

 

 1. Померлий громадянин Гусак залишив заповіт, у якому все своє рухоме і нерухоме майно заповів лише одному із своїх синів, хоч крім нього у спадкодавця було ще п’ятеро синів і дочка та непрацездатна дружина, яка звернулась до нотаріальної контори із заявою про бажання отримати свою частку у спадщині незалежно від змісту заповіту. Чи правомірні вимоги дружини померлого?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

Ситуаційні вправи

 1.  Святослав проживав із Тамарою 21 рік без реєстрації шлюбу. Останні 12 років Тамара була паралізована і тому Святослав доглядав її і утримував. У грудні 2008 року Тамара померла, заповіту не залишила. Єдиний спадкоємець за законом, її сестра Богдана, поставила вимогу перед Святославом звільнити жиле приміщення, оскільки незабаром вона отримає свідоцтво про право власності на це приміщення як єдиний спадкоємець померлої. Дайте пораду Святославу, як йому стати спадкоємцем.

 

 1.  Іванова проживала з 1985 року з  Ароновим однією сім’єю, не будучи в шлюбі, у них народилося двоє дітей. У 1995 році Аронов помер, не  залишивши заповіту. Інших родичів у А. не було. Хто і яку частку спадщини отримає?
 2.   Після смерті в автокатастрофі подружжя Остапових на їхнє майно претендують: син (21 року); донька (17 років); рідний брат померлого; мати померлої; громадянин Т. 79 років, який 8 років знаходився  на утриманні померлого. Хто з перелічених осіб має право на спадщину?
 3.   Громадянка Липова померла, не залишивши заповіт на своє майно. Із спадкоємців за законом залишились лише брат і сестра. Сестра звернулась у нотаріальну контору із заявою, в якій заперечувала необхідність поділу спадщини покійної між спадкоємцями і вимагала собі більшої частки, мотивуючи це тим, що її сім’я складається з шести чоловік, тоді коли сім’я брата – лише з трьох. Як слід вирішувати дану справу згідно закону?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

Віриш – не віриш

 1. Чи віриш, що спадкове право належить до інституту адміністративного права? (цивільного);
 2. Чи віриш, що спадкування є за законом, за заповітом, і в судовому порядку? (в судовому порядку немає);
 3. Чи віриш, що в заповіті все майно можна залишити церкві? (так);
 4. Чи віриш, що заповідач не може змінювати заповіт? (ні, може);
 5. Чи віриш, заповідач може позбавити права на спадщину спадкоємців за законом? (так);
 6. Чи віриш, що є шість черг спадкоємців? (ні, п’ять);
 7. Чи віриш, що борги спадкодавця успадковуються повністю? (ні, в тій частці, що дорівнює сумі майна);
 8. Чи віриш, що лише нотаріус може ознайомитися з секретним заповітом? (ні, ніхто не може);

9. Чи віриш, чи віриш, що право на обов’язкову частку в спадщині мають непрацездатні батьки, як неповнолітні діти,  так і повнолітні (повнолітні лише непрацездатні).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

 

Державна нотаріальна контора __________.

Заявник: громадянство, П.І.Б., рік народження,
адреса, поштовий індекс, інші засоби зв'язку_.
 

ЗАЯВА
про прийняття спадщини за заповітом


Сьомого числа, січня місяця, дві тисячі дев’ятнадцятого року, помер мій батько (П.І.Б.),який постійно проживав за адресою: ____________.

На випадок своєї смерті мій батько склав заповіт на моє ім’я, посвідчений 28 вересня 2016 року та зареєстрований за № _____, державним нотаріусом Могилів-Подільської державної нотаріальної контори (П. ініціали) (або приватним нотаріусом (П. ініціали)).
Після смерті заповідача відкрилася спадщина, двокімнатна квартира за адресою: ____________.
Відповідно до ч. 1 ст. 1223 ЦК України я, (П.І.Б.), маю право на спадкування за заповітом та бажаю прийняти зазначене спадкове майно.
Інших, окрім мене, спадкоємців у заповіті не призначено. 
Спадкоємців, передбачених ст. 1241 ЦК України не має (або є моя неповнолітня сестра (дочка спадкодавця, П.І.Б.), яка мешкає за адресою: ____________).
Всі необхідні документи для отримання свідоцтва про право на спадщину за заповітом будуть додатково надані.
ДОДАТКИ: 
- копія документу, що посвідчує особу;
- копія свідоцтва про народження заявника;
- оригінал (копія) заповіту;
- (бажано) копія свідоцтва про смерть.

(Дата). (Підпис).
Засвідчений нотаріусом підпис заявника (якщо заява про прийняття спадщини за заповітом разом із доданими до неї копіями документів будуть відправлені цінним або рекомендованим листом з повідомленням про вручення).

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 

З А П О В I Т

 

Мiсто Могилів-Подільський, десяте січня двi тисячi дев’ятнадцятого року

 

Я, ПІБ___________, ідентифікаційний №__________, дата народження – _________року, мiсце народження –__________, що проживаю: м. Могилів-Подільський вул.___________, на  випадок моєї смерті роблю таке розпорядження: все належне мені майно, з чого б воно не складалось, та де б воно не знаходилось і взагалі, все те, на що я за законом матиму право і що буде належати мені на момент смерті, я заповідаю: ПІБ_______, __________року народження.

 Змiст ст.ст.1216-1267, 1307 Цивiльного Кодексу  України менi нотарiусом роз’яснено.

Заповiт складено i пiдписано в двох примiрниках, один iз яких зберiгається у  приватного нотарiуса ПІБ_______, Могилів-Подільського міського нотаріального округу, а другий видається заповiдачу.

Цей заповіт на прохання заповідача записаний нотаріусом зі слів заповідача за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

(Місце для

(Місце для власноручного напису заповідача: Мною, ПІБ____ текст заповіту прочитано вголос і власноручно підписано.)

 

 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА

 

 

docx
Додано
16 вересня 2019
Переглядів
1074
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку