Методична скарбничка "Види диктантів"

Про матеріал

У запропонованій розробці вчителі можуть скористатися різними видами диктантів, щоб допомогти учням вивчити, повторити кожну тему, підвищити рівень знань і перевірити, як засвоєно правописні норми української літературної мови.

Різні види диктантів розміщені в такій послідовності, в якій їх слід писати:

Навчальні, тренувальні і контрольні, хоча можуть бути використані довільно з того розділу чи теми, з яких бракує знань.

Перегляд файлу

 

 

 

Методична скарбничка

Види диктантів

(для вчителів української мови)

 

 

 

 

 

 

Сучасність потребує від кожної людини бездоганної грамотності, тобто володіння граматичними основами писемної форми літературної мови.

У запропонованій розробці вчителі можуть скористатися різними видами диктантів, щоб допомогти учням вивчити, повторити кожну тему, підвищити рівень знань і перевірити, як засвоєно правописні норми української літературної мови.

Різні види диктантів розміщені в такій послідовності, в якій їх слід писати:

Навчальні, тренувальні і контрольні, хоча можуть бути використані довільно з того розділу чи теми, з яких бракує знань.

 

 

Види диктантів


Навчальні

 

- словникові

- вибіркові

- розподільні

- міні-диктанти
Тренувальні

 

 • Пояснювальні диктанти        
 • диктанти із завданнями
 • диктанти з коментуванням       
 • творчі диктанти           
 • усні та вільні диктанти із завданням  
 • самодиктанти
 • попереджувальні диктанти                  

 


Контрольні

 

 • перевірити рівень грамотності

 

 

 

 

 

 

 

 


Словниковий диктант

Пишуть під диктовку весь текст, що складається з окремих слів чи словосполучень – прикладів на кожне правило теми, засвоєної на уроці, аудиторних заняттях ви в індивідуальній роботі або самостійно вивчаючи певну тему. Відразу після написання диктант читається вдруге, коментується усно правильність написання слів з наведенням певних правил на підтвердження сказаного. Роботи окремих учнів (студентів) варто перевірити педагогові на занятті  або відразу після заняття й оцінку (бажано тільки позитивну) виставити в журнал обліку знань. Це буде добрим стимулом для слабших, об'єктивною оцінкою рівня знань з даної теми кожного, хто писав диктант.

Словниковий диктант дає змогу за короткий час закріпити орфографічні правила і водночас через допущені помилки виявити прогалини в знаннях. У розділі "Синтаксис. Пунктуація" словникових диктантів не подано. 

Вибірковий диктант.

Цей вид диктанту педагог читає, а учні(студенти) записують лише окремі слова, словосполучення чи речення на певні правила. Цей диктант перевіряється відразу ж після його виконання і дає можливість тим, хто не зовсім точно його виконав, виправити допущені помилки, намітити теми для самостійного глибшого опрацювання їх.

Необхідна умова успішного виконання диктанту - чітка вимова, правильне наголошення слів та інтонування тексту читаючим. Вибірковий диктант можна проводити після вивчення майже кожної теми.

Розподільчий диктант

Під час читання тексту учні (студенти) відповідно до завдання розподіляють (записують в окремі колонки) спеціально дібрані слова, словосполученнями за частинами мови чи формами змінюваних слів, видами чи типами речень. Після написання розподільчого диктанту перевіряється правильність його виконання. При виставленні найвищої оцінки за виконання складного завдання допускається одна помилка, яка тут же усно виправляється відповідаючими.

Міні-диктант

Насичений орфограмами, пунктограмами, але значно менший за обсягом від інших видів диктантів. Його доцільно використовувати для перевірки вивченого вдома матеріалу з певної теми. Весь текст пишуть під диктовку і перевіряють в аудиторії чи поза заняттями. Оцінка за відомим прийнятим критерієм може бути виставлена самостійно, а після повторної перевірки педагогом - занесена до журналу.

Пояснювальний диктант

Пишуть під час вивчення та закріплення теми. Спочатку записують увесь текст, а потім пояснюють правопис вивчених орфограм чи вживання пунктограм. Перед диктантом його виконавці мають повторити кожне правило. В основному пояснювальні диктанти тематичні (до посібника їх дібрано за певними граматичними темами).

 

 

Самодиктант

Різновид творчого диктанту. Учень (студент) записує з пам'яті текст вивченого раніше вірша, прозового уривка, народної пісні, прислів'їв і приказок тощо, дотримуючись правил синтаксису та орфографії. Після цього правильність написання самодиктанту слід звірити з оригіналом і самостійно оцінити рівень власних знань, хоча оцінку може виставити вчитель чи викладач. Готуючись до уроку, педагог має виявити, які тексти писатимуть учні (студенти), щоб мати при собі ці тексти для перевірки.

Усний диктант

Читають виразно. в середньому темпі, чітко. Виконавці під час першого читання сприймають на слух зміст прочитаного й виділяють та запам'ятовують те, що саме потрібно пояснити з орфограм і пунктограм. Вдруге кожне речення читають логічними частинами з відповідною інтонацією, а визначені слухачі усно пояснюють важливі, на їхню думку, орфограми і пунктограми. Такі види диктантів розвивають слухову пам'ять, логічне мислення, змушують миттєво відповідати на питання: чому? як?

Вільний диктант

Записують не дослівно, а стисло, щоб зміст був близький до прочитаного тексту, бажано з дотриманням синтаксичної будови окремих речень та орфограм у словах. Він є проміжним між диктантом і переказом і дає можливість перевірити не тільки знання граматики, а й стилістики, розвиває пам'ять. Перевіряється поза-уроком , оцінюється двома оцінками: перша - за стилістику, мовну вправність, оригінальність у переданні змісту, друга - за грамотність.

Диктант із завданням

Різновид диктанту, який дає можливість перевірити вміння учнів - старшокласників, студентів творчо працювати з мовним матеріалом: ставити у потрібному відмінку повнозначні частини мови, у певній особі - дієслова. узгоджувати прикметник з іменником тощо. Під час читання педагог називає змінювані повнозначні частини мови в називному відмінку, а їх слід поставити в потрібному за текстом; дієслова називають в інфінітиві (неозначеній формі), а їх слід поставити в тій особі чи часі, яких вимагає підмет і т. п. Перевіряється на занятті або й після уроку (усі диктанти повністю або вибірково з обов'язковим аналізом на наступному занятті).

Диктант із коментуванням

Пишуть під диктовку вчителя (викладача). Один із виділених учнів (студентів), який має вищий від інших рівень знань, тут же стисло пояснює найважливіші орфограми, пунктограми. Для коментування радимо залучати кількох осіб.

Творчий диктант

Вид тренувальних диктантів, що навчають логічно мислити, зіставляти слова - пароніми (близькі за звучанням), творчо працювати. Виконавці його мають доповнити початки речень або ввести записані на слух слова чи словосполучення в придумані речення.

 

 

 

Вільний диктант із завданням

подібний до вільного диктанту, але з виконанням певного завдання. Перед написанням диктанту вчитель (викладач) визначає завдання: якими синтаксичними конструкціями чи видами (типами підрядних) речень має бути викладений зміст прочитаного та як графічно зобразити синтаксичну будову вказаного виду речень, позначивши графічно члени речення.

Попереджувальний диктант

Допоможе виявити прогалини в знаннях напередодні написання контрольного диктанту. Перед його написанням слід ретельно повторити вивчене, а після оголошення результатів - надолужити пропущене, погано засвоєне.

Контрольний диктант

Виконують для перевірки рівня грамотності учня (студента), того, хто самостійно вивчає мову. У збірнику подано тексти контрольних диктантів після кожної теми і за весь курс.

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мороз Алла
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Українська мова 9 клас (Авраменко О.М.)
Додано
20 серпня 2018
Переглядів
3252
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку