Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Методичні рекомендаціїї щодо підготовки учнів-консультантів з метою мотивації навчання математики в умовах сучасної української школи.

Про матеріал

У своїй роботі я виклала своє бачення роботи з сильними учнями малокомплектної сільської школи в умовах перехідного періоду сучасної української школи. Вважаю, що вчителю необхідно починати вчитися вибудовувати партнерські стосунки з учнями, переходити від школи, в якій напихають знаннями та відтворюють їх, до школи компетентностей. В цьому значну роль надаю створенню умов мотивації навчання дітей математики в урочний та позаурочний час, де розвивається творчий потенціал дитини, індивідуальні здібності, зосереджуються зусилля на вихованні в учнів упевненості, віри в свої можливості, в позитивні перспективи майбутнього. А формуванню таких рис сприяє робота під час підготовки учнів-консультантів з метою мотивації навчання математики. Додаю ссилку на мотиваційний відеоролик для теми "Формули скороченого множення": https://www.youtube.com/watch?v=zNI1qlV0KG8

Перегляд файлу

Підготовка учнів-консультантів  з метою мотивації навчання математики.

     "Запитуєш  – значить думаєш. Саме питання стимулює процес мислення."

        Одне з основних завдань сучасної української школи школи – підготовка учнів до життя в сучасному суспільстві, виховання мислячої людини, яка б уміла застосовувати здобуті знання у житті, аналізувати їх, порівнювати, орієнтуватися в потоці інформації. Для цього в сучасній українській школі необхідно створити умови для виявлення творчих сил дитини, формувати в учнів самостійне мислення, мотивувувати їх до самостійної творчості, готувати до безперервної освіти і самоосвіти, до усвідомлення необхідності поповнювати свої знання і вміння.

Вважаю, що вчителю необхідно починати вчитися вибудовувати партнерські стосунки з учнями, переходити від школи, в якій напихають знаннями та відтворюють їх, до школи компетентностей.

В цьому значну роль надаю створенню умов мотивації навчання дітей математики в урочний та позаурочний час, де розвивається  творчий потенціал дитини, індивідуальні здібності, зосереджуються зусилля на вихованні в учнів упевненості, віри в свої можливості, в позитивні перспективи майбутнього. А формуванню таких рис сприяє робота під час підготовки учнів-консультантів з метою мотивації навчання математики.

    Учень-консультант, який розв’язує навчальну задачу самостійно, виходить з-під настирливого нагляду  та контролю вчителя, що звичайно сковує ініціативу, свободу мислення, уяву, посилює страх перед помилкою. Ця обставина має колосальне значення в процесах становлення особистості, бо тільки в атмосфері свободи можливе творче мислення. Крім того така робота учнів є одним із головних засобів систематичного й швидкого засвоєння матеріалу. Учні, які навчилися самостійно працювати, набувають навичок роботи з книгою, одержують більше задоволення від своєї роботи, оскільки особисто долають перешкоди, шукають кращі способи швидкого виконання роботи, досягають результату без сторонньої допомоги. На мою думку, завдання вчителя не тільки дати необхідну суму знань, а й навчити учня навчатися, тобто здобувати знання самостійно. Проблема, над якою я працюю вже декілька років, це - взаємодія учень-учитель, під час роботи на уроках математики. Збільшення розумового навантаження на уроках математики вимагає пошуку ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували школярів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знань. Д.Пойа вважав «Математика цікава тоді, коли живить винахідливість і здатність міркувати».

На запитання: «Чого ви очікуєте від школи?» роботодавці, бізнесмени, політичні діячі, керівники шкіл та вчителі відповідають: «Треба виховувати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитись, а потім самостійно та творчо працювати і жити». В школі учень повинен навчатися, в першу чергу, самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти значно важче, ніж навчити читати, писати та лічити.

 

    Обрана мною проблема приваблює мене тим, що якщо постійно у навчальному процесі формувати самостійну роботу учня як його особисту навчальну діяльність, то спостерігається підвищення його успішності в навчанні, загальному та математичному розвитку, активізуються особистісні функції в навчальній діяльності. Розумова діяльності під час формування самостійної діяльності в ролі учня-консультанта є досить активною. Але якщо ця активність зберігається переважно завдяки систематичній індивідуальній допомозі вчителя, то досягнення мети діяльності затягується на тривалий час. І лише за умови підвищення в учня розвитку розумових здібностей до певного рівня (достатнього саме для нього) з одночасним завершенням формування навчальної самостійної роботи як його особистої, відбувається суттєва позитивна зміна в його успішності. До того ж допомога учнів-консультантів є суттєвою допомогою в роботі вчителя в урочний та позаурочний час з іншими дітьми.

У Каплунівському НВК, де я працюю вчителем математики та фізики, навчається 47 учнів: у 1 класі – 6 учнів, у 2 класі – 7 учнів, у 3 класі – 8 учнів, у 5 класі – 8 учнів, у 6 класі – 4 учні ( на індивідуальному навчанні), у 7 класі – 4 учні (на індивідуальному навчанні), у 8 класі – 5 учнів, у 9 класі – 5 учнів. Сільська малокомплекта школа суттєво відрізняється від школи у великому місті: трудолюбиві та талановиті  сільські діти, скромні сільські вчителі. Та головне, що сільський учитель знає та відчуває: на його совісті – доля кожної дитини, що від його духовної культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я, щастя кожної людини, яку виховує школа.

     На думку В.Сухомлинського без любові і поваги до учнів розмови про людяність і гуманність є безпідставні. Гуманістичне спрямування української національної школи  вимагає застосовувати самостійну роботу учнів. Тому переді мною постало питання: а що можуть зробити самі учні, щоб раціонально використати свій час, а головне – розвинути логічне і образне мислення, уяву, пам’ять і увагу, сформувати необхідні для життя математичні вміння й навичків. Робота учня-консультанта активізує мислення учнів, позитивно впливає на якість їхніх знань і розвитку, а це означає, що учні свідомо й міцно засвоюють знання з математики, розвивають своє логічне й образне мислення, уяву й пам’ять. Велике значення такої роботи полягає і в тому, що вона прищеплює учням необхідні практичні вміння й навики розумової праці в галузі природничих наук і, без чого наш сучасник не буде повноцінною культурною людиною, вміння співпрацювати в колективі. Самостійна робота сприяє також формуванню творчої активності, бо при її застосуванні учень стає не лише об’єктом, а й суб’єктом, співтворцем навчання й виховання. Зрештою, без широкого впровадження роботи на науковій основі ми не зможемо остаточно ліквідувати перенавантаження учнів, яке підриває здоров’я школярів.

Наприклад, самостійна робота учнів у процесі вивчення певної теми з математики складається з таких поетапних робіт:     
- підготовча;                                                                                                                                                                    - засвоєння нового матеріалу;                                                                                                                                                    - тренувальна;                                                                                                                                                                                  - завершення вивчення теми;                                                                                                                                                   -поглиблення здобутих знань, умінь і навичок.

Розглянемо приклад підготовки учнів-консультантів 7 класу під час узагальнення матеріалу «Формули скороченого множення»: осмислене вивчення формул скороченого множення, їх використання під час розв’язування ряду математичних завдань (зокрема, пов’язаних з виписуванням  відповідей на контрольні запитання на ст.137 «Алгебра (Бевз) 7 клас»), планування чи конспектування розповіді вчителя чи статті підручника, написання реферату.

  Існує три ступеня формування самостійності учня.

            Перший ступінь формування самостійності учня можна назвати самостійно-репродуктивним. На цій стадії учень тільки починає вчитися самостійно працювати. Виявляючи свої розумові сили й здібності, він робить перші кроки в набутті необхідних умінь, в основному сприймає з різних джерел інформацію, відтворює її, осмислює і запам’ятовує. Самостійність учня на даній стадії – це поки що відтворення всього прочитаного, почутого чи побаченого.

Другий ступінь – репродуктивно-критичний. На цій стадії учень здобуває не лише міцні навички вільного володіння набутими знаннями й способи оперування ними, а й здатність дати відтворюваному критичну оцінку, робити відповідні висновки, пов’язувати виучуване з практикою, зі своєю особою. Одержані на першій стадії вміння тут стають навичками, оволодіння якими наче вивільнює духовні сили для вищих, творчих завдань.

Третій ступінь, що завершує формування самостійності учня, - критично-творчий. Якщо на першій стадії головним завданням учня було активно пізнавати та відтворювати, а на другій   вміти повністю самостійно виконувати завдання і оцінювати об’єкт опрацювання, тобто визначати своє ставлення до нього, то тут учень повинен творчо застосовувати здобутті знання, вміння й навички, отже, він повинен створювати щось якісно нове. На цьому найвищому ступені самостійності учень навчається не тільки глибоко розуміти мету завдання і оволодіває методами його розв’язання, а й учиться видозмінювати ці методи відповідно до змісту й характеру завдання.

 

Покажу на прикладі, як мотивую навчанню математики на уроках за допомогою моїх помічників, учнів-консультантів.

                        Формули скороченого множення.

Мета: узагальнити знання учнів з теми «Формули скороченого множення».

Розвивати пізнавальний інтерес учнів, логічне мислення, культуру математичного мовлення та записів.

Виховувати любов до предмета, самостійність, відповідальність за свої дії, взаємовиручку.

Тип уроку : узагальнення і систематизація знань,умінь,навичок.

Обладнання : роздатковий матеріал, картки самоконтролю, ноутбук.

Хід уроку

І. Організаційний момент (1 хв.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Перегляд мотиваційного відеоролика на 3 хвилини на ноутбуці. (3 хв.)

ІІІ. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

1 етап. Повторення формул за слайдами. Учні по черзі (по одному) вголос повторюють формули та їх формулювання (2 хв.)

 

 

                 Квадрат різниці двочлена

 

 

 

Квадрат суми двочлена

Різниця квадратів

Сума кубів

 

Різниця кубів
 

Знайти та виправити помилку (3 хв.).

 • ( O + Δ) (O – Δ) = O²- Δ;
 • (O + Δ)² = O²- 2OΔ +Δ²;
 • (O – Δ)² = O² + 2O Δ + Δ²;
 • O³ – Δ³ = (O + Δ)(O²- OΔ + Δ²);
 • O³ + Δ³ = (O + Δ)( O²+ OΔ +Δ²).

2 етап . «Відновити запис» (4 хв.).

 • ( 2х *3у) = 4х²+ (*) +9у²;
 • (5а – 4в) = (*)² – 40ав +(*)²
 • 27х³- у³ = (3х*у)(9х²*6ху*у²)
 • 81х²*16в²= (9х + *)(* – 4в).

3 етап. «Встановити відповідність». Налаштовую дітей на виявлення самостійності в прийнятті рішень, віри в свої сили, вміння визнавати та виправляти свої помилки. Залучаю учня-консультанта для аналізу допущених типових помилок на 2 та 3 етапі ( 7 хв.).

 • ( 3m- 6n)² – (3m +6n)²= *
 • (m + n³)² = *
 • m(m+ 3) – (m+ 5)²=*
 • m² – 3m – ( m² + 10m +25)=*.

А) – 7m – 25, Б) – 72mn, В) – 13m – 25, Г) m +2mn³+ n, Д) встановити неможливо.

Відповідь: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в.

 

4 етап. Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою. Використовую картки самоконтролю (5-6 хв.).

а) Розв′яжіть рівняння :

(х – 3)²- (х + 1)²= 12. Відповідь: х = – 0,5.

б) Спростіть вираз та знайдіть його значення.

( а – 2в)² – ( 2а – в)², якщо а = 1,5, в = 2,5.

Відповідь: 12

Тут мої помічники учні-консультанти їз задоволенням перевіряють правильність виконання завдання учнів у їх зошитах, також оцінюють ці роботи. Кращі оцінки виставляю у журнал (2 хв.).

 

5 етап. Робота в групах. Сильні учні надають консультативну допомогу учням у групі для розв’язування даних вправ. (7 хв.).

1) Подати у вигляді многочлена :

     а) ((а + в)²)² ;     б)( а – в) .

 2) Спростити :

      а ) (- 11в + 2а )²;  б) ( -8 – 4с³)².

3) Розв′язати рівняння:

     а) 1,2 с³ – 0,3с = 0 ;   б) х³ – 4х = 0.

 6 етап. Логічний. Діти одержують індивідуальні завдання на картках (6-7 хв.).

1) Перетворити  у многочлен стандартного вигляду :

   а)(х² – 1) ( х + х² + 1) + 1,

   б) (а² + в²)( а – а²в² + в) – а – в,

   в) (а + 2) ( а² – 2а + 4) – (а – 2) ( а² + 2а +4) .

2) Замінити  тричлен на квадрат двочлена.

   а) (*) + 4ав + в²;

   б) 25х² – 10х + (*);

   в) 49х² – (*) + 4у² ;

   г) в² + 20в + (*).

3) Довести, що вираз  х² – 4х + 5 набуває лише додатних значень при будь – яких значеннях х.

   Вчитель перевіряє виконання завдання в тих учнів, які виконали найшвидше. За цей час інші учні встигають закінчити розвязання вправ. Їх також перевіряє вчитель. Тут можна скористатися допомогою учня-консультанта, який виконав своє завдання правильно, для перевірки правильності виконання завдання свого однокласника.

6 етап. Бліцтест. Використовую ноутбук для відтворення контрприкладів ( 2 хв.). Діти охоче знаходять мої ))) помилки у таких вправах.

В якому випадку вказано правильне розкладання многочлена 25х² – 25у² на множники: 1) 25(х² – у²); 2) (5х – 5у)(5х + 5у); 3) ( х – у)( х + у); 4) 25( х – у)³?

IV. Підсумок уроку. Чому навчилися на уроці?  Оцінювання відповідей та робіт учнів з коментарем вчителя. Слід подякувати учням-консультантам за їх допомогу. (1 хв.)

V. Домашнє завдання. (1 хв.)

 Готуватися до контрольної роботи: розв’язати вправи для самоперевірки знань та вмінь на ст. 139 «Алгебра (Бевз) 7 клас».

 

     При вивченні математики треба невпинно ускладнювати зміст запитань і завдань для таких  учнів. Методика має орієнтувати нас на завтрашній розвиток дитини. Для активізації думки дітей і підтримання уваги до теми уроку я використовую такі прийоми: підбадьорювання того, хто відповідає, репліками „Добрий початок відповіді” тощо; звернення до класу з пропозицією точніше висловити думку, формулювання; допоміжні запитання, спрямовані на зв’язок навчального матеріалу з сьогоденням; вимога лаконічно викладати думки.

Мимовільну увагу дитина має від народження, а довільну треба виховувати. Знаючи, наприклад, про те, що учні йдуть щодня додому пішки, я дала їм завдання протягом тижня спостерігати, скількох жінок, чоловіків, хлопчиків та дівчаток вони зустріли, скільки машин і якого кольору побачили, які на машинах були номерні знаки і т.д., записувати все це для того, щоб потім скласти задачу. Багато учнівських робіт свідчило, що такі і подібні завдання сприяють розвитку спостережливості, а отже, і уваги.

               Серед  прийомів, які я застосовую для активізації роботи учнів-консультантів на уроці, під час перевірки домашньої роботи є такі:

1. Тому, хто відповідає біля дошки, учні-консультанти  ставлять запитання з місця.

          2. Учні-консультанти коментують відповіді, вносять виправлення, доповнення і консультують того, хто потребує їхньої допомоги.

3. Звернення до учнів на початку уроку: „Хто має бажання пояснити розв’язування домашньої вправи?”

4. Обговорення учнями помилок, допущених ними напередодні контрольної роботи або під час виконання домашніх завдань.

5. Зв’язок матеріалу уроку з життям.

6. Наведення прикладів вдалих відповідей інших учнів класу.

Під час вивчення нової теми, я використовую  прийоми, що сприяють оволодінню увагою учнів: перед вивченням нової теми готую учня-консультанта (самостійне вивчення учнем нового матеріалу, усвідомлене розв’язування вправ, аналіз допущених помилок). На уроці викладаю матеріал за планом, поданим на початку уроку, залучаю до викладення нової теми учня-консультанта, під час розв’язування вправ часто звертаюсь до учнів, здобувачів освітніх послуг, з проханням ставити запитання, таким чином створюю умови для критичного мислення учнів та навчаюся цьому сама.

     Вчити не лише відтворювати завчені знання, але й критично їх осмислювати, ставити запитання, мати власну думку, обгрунтовувати її - в цьому вбачаю ключову роль учнів-консультантів. Тим більше, що саме критичне мислення є серед найнеобхідніших навичок для успіху в майбутньому підростаючого покоління.

 

На етапі закріплення вивченого дають ефективні результати такі прийоми:

1. На поставлене вчителем запитання слід викликати того, хто підняв руку. Учні-консультанти  мають можливість при  цьому показати свої знання, спонукати своїми правильними осмисленими відповідями інших дітей навчанню математики.

          2. Мотивація навчання нового на уроці – успіх у досягненні мети уроку.                                  3. Пропоную учням міркувати вголос, висловлювати свою думку навіть хибну, створюючи при цьому умови дискусії на уроці та дотримання взаємоповаги і взаємовиручки учнів.

 Дискусія – це  інструмент критичного мислення. В ній ми слухаємо різні точки зору. Це інструмент, яким можна навчити дітей досягати згоди, яким чином можна домовитися, залишаючись різними.

  4. Тим учням, які мають труднощі під час розв’язування вправ, надають консультативну допомогу учні-консультанти.

     Для формування самостійності під час виконання робіт однієї уваги замало, необхідно щоб школярі почали активно мислити, тільки тоді вони зможуть самостійно і творчо опрацьовувати, запропоновані їм теми.

В багатьох європейських та американських школах діти навантажені не знаннями, а методами їх здобування. Тобто навичка є метою навчання. Накопичивши знання, багато наших випускників не знають, що з ними робити.

       Моє завдання – дати учням основної школи в руки набір методів, з якими вони можуть працювати з інформацією: як сприймати її, так і створювати, розуміти, як дійшли до цієї думки, що допомогло до неї прийти або що заважало подумати інакше. Критичне мислення – це прийняття будь-яких рішень, розраховане на «сильних учнів», які можуть працювати з високим темпом.

На теренах сучасної освіти  вчитель – організатор освітнього процесу, який здійснюють учні.

Тому однією з форм роботи з учнями-консультантами щодо мотивації навчання математики є використання сучасних ІТ-інструментів в позаурочний та урочний час.

      Пропоную їм використовувати сучасні технології: представити інтелектуальну гру, наприклад, у форматі анімації тощо. Цей проект можна виконати в межах навчальних курсів інформатики і алгебри, створивши інтегрований урок.

 

                                  Етапи створення буктрейлеру

Вибір теми. Мотивацій у виборі теми для створення промо-ролика може бути безліч: улюблена, програмна класика тощо (потрібно узгодити це питання безпосередньо з учнями).

Створення сценарію (продумати сюжет і написати текст). Сюжет – це основа буктрейлеру, те, з чого він буде складатися. Важливо внести інтригу і вибудувати сюжет таким чином, щоб глядачеві неодмінно захотілося  обов'язково дізнатися більше з даного питання. Відеоролик не повинен бути довгим - не більше 3 хвилин. Це оптимальний час, щоб утримати увагу глядача.

Зібрати матеріали (підібрати картинки, відсканувати ілюстрації з підручника, відзняти своє відео або ж знайти відео з тематики в інтернеті).

Записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Для запису і редагування звуку можна використовувати програму Sound Forge.

Вибрати програму для здійснення монтажу. Для початківців можна використовувати програму Windows Movie Maker. Вона має різноплановий функціонал та проста у використанні.

Здійснити відеомонтаж. Вирізати або склеїти кілька фрагментів відео, додати звукові доріжки, змінити розмір відео, накласти ефекти, переходи та експортувати у відповідний формат

 

5 причин, чому я іноді використовую анімаційні короткометражні відеоролики на уроках.

1) Сприяє формуванню комунікативних навичків.

Анімація - це відмінний новаторський підхід до навчання, який стимулює ділитись інформацією тих, кому не до душі писати. І що важливо, анімування може стати елементом гейміфікації, завдяки якому діти поглинатимуть та відтворюватимуть інформацію із більшим захопленням, а процес навчання перетворюється на гру.

Для використання анімації в навчанні не обов’язково володіти складними інструментами, а достатньо знати про ресурси, які я описувала вище. Вони підійдуть і для вчителя, і для учня. Адже ми любимо дивитись на інформацію: так нашому мозку легше візуалізувати дані, розуміти процеси і створювати образи.

2) Руйнує бар'єри.

  Все більше викладачів та учнів практикують створення анімації в навчальному процесі. Більшість ресурсів, на яких вони працюють, дозволяють ділитись своїми творіннями, що приносить додаткову вигоду: руйнуються мовні бар’єри задля спілкування та формуються соціальні контакти. Інтернет-ресурс надає всі необхідні можливості для того, щоб показати створений навчальний ролик іншим.

3) Сприяє самовираженню учня.

  Не всі діти вміють красиво малювати, креслити  чи створювати цікаві тексти. Ресурси для створення анімації допомагають позбутись комплексів і використовувати на максимум усі заготовки. Підбір шаблонів фону та персонажів перетворюються на гру і учень відчуває достатню мотивацію, щоб перетворити все у захопливий сюжет.

4) Сприяє опануванню технічних навичок.

 Окрім ресурсів, які підходять для користувачів різної технічної підготовки, існують такі, де задля створення анімації необхідно використовувати алгебраїчні функції та обрахунки. Опанувавши їх, це дозволяє створювати тривимірні об’єкти та навчає багатьох навичок користування комп’ютером.

5) Сприяє опануванню навичок презентації.

  Інтернет-ресурси мотивують створювати динамічні презентації та ролики, а разом із цим вдосконалювати навички презентації. Тепер все менше шансів учням на задніх рядах засинати, поки їх однокласник з листочка щось розповідає.

Прийшов час захопливих знань. Запрошую всіх до перегляду двох мотиваційних відеороликів, які додаю на диску до даної творчої роботи. Один з них я знайшла на ютубі, а другий – відзняли  разом з учнями Каплунівського НВК. Не судіть нас строго )))

Стрімкий технологічний прогрес є визначальною рисою сьогодення. Молоде покоління працюватиме в умовах такого ринку праці, з яким старші покоління вже абсолютно не знайомі. Підготовка дітей вимагатиме від вчителя математики поєднання навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими, необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у ХХІ столітті.         Тому ось 5 навичок, які знадобляться кожному вчителю в майбутньому.                                                                               1. Глибоке знання предмета.                                                                                                           Найкращі вчителі завжди мали не тільки високу зацікавленість, а й глибоке знання предмета, який вони викладають. Ця риса стає сьогодні дедалі нагальнішою, коли в класах є пошукові системи та комп’ютери. Вчителі при цьому допомагають учням зрозуміти та проаналізувати інформацію, яку вони звідти беруть. Але вчитель – це не просто людина, яка може переказати факти і правила. Це має бути той, хто знає свій предмет достатньо добре, і розуміє, що саме учні можуть його вивчити самостійно, а він має допомогти учневі для глибшого розуміння суті предмета.   Обов’язковим завданням для вчителя майбутнього є навчання учнів саморозвиватися — досліджувати факти і вчитися їх використовувати. Це на все життя сформує в дітей навички правильного засвоєння інформації, яких вони потребуватимуть під час працевлаштування.                                                                                                                    2. Вміння бути посередником.                                                                                                               Роль вчителя як фасилітатора визначена в освітніх системах багатьох розвинених країн. Сприяння навчальному процесу є важливим не лише для того, щоб заохотити молодь до освіти, а й для розвитку навичок, які зроблять учнів успішними працівниками в майбутньому. Національна освітня асоціація США зазначає, що за останні 20 років вимоги до кваліфікації працівників кардинально змінилися.                                                                                                          Окрім класичних і досі важливих трьох «китів» обов’язкової освіти (читання, письмо, арифметика), школи повинні давати дітям ще й чотири «стовпи»: критичне мислення, комунікативні навики, здатність до співпраці та креативність. Необхідність цих навичок, цілком імовірно, зростатиме в міру того, як рутинна праця поступово замінюється автоматизацією завдяки технологіям. Цим навичкам не завжди можна легко навчити. Однак учителі, які використовують такі методики, як, наприклад, групові проекти, можуть зробити значний внесок у вирішення глобальних світових проблем.

 3. Розвинені суспільні навички.                                                                                                           У ХХІ столітті бути успішним – означає вдосконалювати навички роботи з людьми, такі як комунікація і співпраця. Ці  навички комп’ютер повністю відтворити не може, отже, виходить, що вчителі в майбутньому мають бути експертами в сприянні соціальній складовій навчального процесу. Суспільні навички вже стали характеристиками, яких вимагє більшість працедавців. Дослідження, проведене Національною асоціацією коледжів та працедавців США у 2015 році, показало, що замість вимог, пов’язаних з рівнем знань, три найпоширеніші навики, необхідні під час прийняття на роботу, це:                                                                                              - здатність працювати в команді;
- здатність приймати рішення та вирішувати проблеми;
- здатність ефективно спілкуватися з іншими співробітниками та з людьми, що не належать до персоналу організації.                                                                                                            4. Зовнішній фокус.                                                                                                                              Щоб розвинути бажані риси і навички, вчителю необхідно буде зробити акцент на навчанні поза межами класної кімнати. Ключової ідеєю тут є застосування вивченого матеріалу в реальних життєвих ситуаціях, щоб учні могли зрозуміти, що саме відбувається на робочому місці, адже це часто виходить за рамки того, що вони знають про це з навчання.

                У цьому плані мені дуже цікавий досвід  учителя фізики й астрономії Чернівецького ліцею №1  Пауля Пшенічки, переможця національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2017. Він увійшов до щорічного рейтингу «Топ-100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Фокус». Це – вчитель, який  вперше потрапив до списку найвпливовіших людей України, і це привід для гордості, адже - #вчителіважливі#!  Вже 47 років Пауль навчає фізиці та астрономії, і, як він говорить, через його руки пройшли близько 4000 учнів. У 1991 році він створив для обдарованих дітей наукове товариство «Квазар». У 2004 році визнаний найкращим у світі учителем фізики за версією Intel, один із засновників методу проектно-орієнтованого навчання у школах, заслужений учитель України, почесний член Лондонського інституту фізики. Виступав на TEDx, читав лекції у Гарвардському університеті та вишах Австрії. Брав участь у дискусіях в Аргонській національній лабораторії (США). Його ім'ям лабораторія Лінкольна (США) назвала астероїд. Його учні працюють у головних офісах корпорацій Microsoft і Samsung, у наукових центрах США, Німеччини, Швейцарії, Ізраїлю, Голландії, Норвегії та багатьох інших країн, викладають у Гарварді, Принстоні, університетах Берклі та Солт-Лейк-Сіті.                                          

            Навчання поза межами школи може цілком трансформувати те, як мають проходити заняття. У концепції flipped classroom сам процес навчання відбувається поза навчальним закладом, а домашні завдання — навпаки, у класі. Згідно з цією моделлю, інструкції для учнів надаються у відео-матеріалі, який необхідно проглянути перед уроком, що звільняє час для аналізу в класі.                                                                                                                             5. Аналіз даних.                                                                                                                                Технології вже допомагають багатьом бізнес-діячам перевіряти та поліпшувати ефективність своєї діяльності, надаючи кращі та більш розгорнуті дані. Важливість цього процесу в освіті теж зростає.  Глобальні витрати на використання технологій в освіті до 2019 року перевищать $19 млрд. Так само, як і бізнесменам, вчителям необхідно буде проводити аналіз даних, щоб помітити, із чим в учнів виникають труднощі, і допомогти їм втілити свій потенціал. У міру того, як дедалі більша частка навчання (від розв’язування вправ до проходження тестів) переходитиме в цифровий формат, вчителі стикатимуться з колосальною кількістю показників успішності учнів. І ці дані лише зростатимуть. Тож вчителям доведеться пристосуватися до використання інструментів аналізу такої кількості інформації.                                                                                                                                       Пауль Пшенічка вважає, що кожен учень є унікальним: немає однакових дітей. Тож треба шукати підхід до кожного – тільки так їх можна навчити. А це не так легко, особливо якщо у класі три десятки учнів. «Я не люблю, щоб було нудно на уроках. Оскільки на роботі я проводжу значну частину часу, то вирішив зробити це перебування цікавим та веселим і для себе, і для учнів. А головне, навчити їх думати.  Я люблю, коли старшокласники працюють у командах. Так вони вчаться чути одне одного, спілкуватися, думати. Хоча у цьому є й мінус – учні  почуваються захищеними, бо завжди у такій команді є один-два лідери, які беруть на себе більше відповідальності. 

http://che.tvoemisto.tv/media/gallery/full/p/a/paul_3c06b.jpg

Мій метод навчання – двоступеневий, як у ракети. Перший етап –  навчити учнів, як того вимагає державна програма, аби у них були необхідні знання, щоб закінчити школу, скласти іспити і ЗНО. А другий – працювати із мотивованими учнями, які глибше цікавляться фізикою. Цим ми займаємося після уроків на гуртках. Разом працюємо над проектами, їздимо за кордон на міжнародні конференції. Так, торік наша команда з десяти людей привезла з Німеччини дев’ять медалей.

     Урок у нас проходить у формі бесіди. Я обираю декілька цікавих задач, залежно від рівня складності, і даю їх розв’язувати учням. Ми з ними проводимо досліди, використовуємо для цього підручні предмети, наприклад, п’ятитикопійкову монету або компакт-диск. Також на занятті вмикаю учням фільми, де демонструють різноманітні експерименти. На уроках у нас панує дружня атмосфера. Хорошим способом перевірки засвоєних знань є невеличкі самостійні роботи. Я даю учням дві-три задачки. Якщо у когось не вийшло їх розв’язати, дитина йде до дошки і вже разом ми розв’язуємо, обговорюємо те, із чим виникли складнощі»

 

    Мене надихає досвід Пауля Пшенічки. Я вважаю, що вчитель має працювати щодня на максимумі, з любов’ю до дітей. На результат. Найвища нагорода вчителя – це успіхи його учнів.

 

         В позаурочний час я залучаю своїх помічників учнів-консультантів до підготовки та проведення тижня математики. Заздалегідь обговорюю з ними план проведення тижня математики, підтримую їх ініціативу та доповнюю, корегую так, щоб не образити учня. Наприклад, з 7 класу дівчаток Аліну й Таню готую для проведення математичного КВК у 5 та 6 класі. Пропоную їм сформувати команди, допомогти капітанам у підготовці завдань для команди-суперниці.

 

              План проведення тижня математики

№ п/п

Дата

Назва заходу

Клас

1

03.02.18

Математичний КВК

5-6

2

04.02.18

Математична гра «Розумники і розумниці»

5-6

3

05.02.18

Захист рефератів

7

4

06.02.18

Інтелектуальна математична гра «Хто зверху»

8-9

5

07.02.18

Математика у загадках

7-9

 

                             Математичний КВК  

 Мета : Поглибити знання з математики, навчити учнів доводити, пояснювати, відстоювати  свою думку; розвивати логічне мислення, інтерес та любов до математики, виховувати самостійність, рішучість у прийнятті рішень, взаємоповагу та взаємовиручку. Обладнання: картки із завданнями, аркуші паперу, ручки.

                                                         Хід заходу.

.

Аліна. Сьогодні проведемо незвичайний урок-КВК. Що означає це слово? (КВК-  конкурс винахідливих і кмітливих).

Таня. До цього заходу ви готувалися заздалегідь. Отже, у нас  є дві команди, ви вже обрали капітанів команд. Тому я пропоную капітанам представити свої команди.

І команда «Байти»

ІІ команда «Біти».

А зараз давайте разом складемо правила гри. Не викрикувати. Не перебивати іншого. Дотримуватися взаємоповаги. Бути активними. Радіти успіхам своїх товаришів.

ІІ. Проведення конкурсу: На дошці вчитель буде виставляти бали за правильні відповіді.

 

Аліна. Оголошує конкурс «Розминка» (за кожну правильну відповідь 1 бал)

Команда «Байти»

Котенят двох хлопчик взяв,                                                                                                      Молока їм в мисці дав.                                                                                                                           Вісім в кошику сидять,                                                                                                                        Їсти хочуть та нявчать.                                                                                                                      Годувати треба всіх –                                                                                                                          Скільки разом буде їх? (2+8)

Команда «Біти».

У живім куточку в школі                                                                                                                      Є три рибки у воді,                                                                                                                                     Ще сім рибок дасть Миколка.                                                                                                    Скільки буде риб тоді? (3+7)

Таня. Вона допомагала учням 5 класу готувати запитання,  оголошує конкурс                          « Домашнє завдання».

( За кожну правильну відповідь 1 бал)                                                                                       Команда «Байти» задає питання команді «Біти»:                                                                                 -Як називається число, яке отримуємо в результаті ділення?(Частка)                                                   - Що таке прямокутник? (Це чотирикутник, у якого всі кути прямі)                                       - Василько задумав число. Якщо його зменшити у 3 рази, то дістанемо 6. Яке число задумав Василько? (18)                                                                                                                    -Назвіть найменше двоцифрове число. (10)                                                                                  - Скільки ніжок у трьох кішок? (12)                                                                                                Команда «Біти» задає питання команді «Байти»:                                                                                     - Як називаються числа при множенні? (перший множник, другий множник, добуток).              - Як знайти невідомий від’ємник? (від зменшуваного відняти різницю)                                                - Що таке квадрат? (Прямокутник, у якого всі сторони рівні)                                                        - Назвіть найбільше двоцифрове число. (99)                                                                                       - Що таке периметр? (Сума довжин всіх сторін прямокутника)                                                                         

Аліна оголошує конкурс «Цікаві квадрати».( Час 3 хвилини. За правильну відповідь 5 балів)

10

 

 

 

25

5

 

 

40

 

18

 

 

 

12

 

10

 

6

 

 

 

 

Таня оголошує конкурс «Ребуси» ( Час 1 хвилини. За правильну відповідь по 1 балу за ребус.)                                                                                                                                                         100 ляр (столяр)                        7’я (сім’я)                                                                                     40 а (сорока)                               ті100 (тісто)                                                                                            Ві 3 на (вітрина)                         ак 3 са (актриса)

Аліна оголошує конкурс «Розв’яжи задачу». 

У зоопарку 13 видів таких тварин: слонів, мурахоїдів, і лінивців. Слонів – 2 види. Лінивців – 7 видів. Скільки у зоопарку видів мурахоїдів? (4 види).                                       

 – У молодого бегемота язик, легені й серце важать 20 кг. Язик – 5 кг, легені – 8 кг. Скільки кілограмів важить серце? (7кг).

Таня оголошує  конкурс «Завдання на картках». (За правильну відповідь по 1 балу)

-У саду 12 яблунь, груш – на 7 менше. Скільки груш росте у саду? (12-7=5 груш).

-У магазин привезли 11 кг цукру, а муки – на 6 кг менше. Скільки кг муки привезли у магазин? (11-6=5 кг).

 

 Аліна оголошує  конкурс «Загадки». (За правильну відповідь по 1 балу)

-У книжці 6 сторінок простих, а сьома золота. (Дні тижня)                                                                   - 12 братів один за одним ходять, один одного обходять. (Місяці).                                            - На початку року товстий, цілий рік тоншає, а на кінець року схудне. (Календар).                                                                                                                             - У мами два сини, у кожного є сестра. Скільки дітей у мами? (3).

Таня оголошує  конкурс. «Кращий обчислювач» (До дошки виходять по одному учню з команди. Хто першим зробить завдання, той отримає 3 бали)

…+19=30                                               14+…=56

…-17=89                                                …-24= 78

47-…=19                                                26-…=17

 

Аліна оголошує  конкурс «Для капітанів команд».  (За правильну відповідь по 1 балу)

-На груші росло 7 груш, а на вербі – 5. Скільки груш росло на вербі?(На вербі груші не ростуть).                                                                                                                                                   -Що спільного у днях тижня, нотах, кольорах веселки і чудесах світу? (7).                               -Горіло 7 свічок, 2 з них згасли. Скільки залишилося? (Дві, які згасли, а інші згоріли).    -----Через 2 роки Тетяна буде у 4 рази старша за свого трирічного брата. Який вік Тетяни зараз? (20 років).

Таня оголошує  конкурс «Мислення» (За правильну відповідь по 1 балу)                                                -У столі 4 кута. Один спиляли. Скільки залишилось? (5)                                                                    -Двоє коней за 1 годину прибігли 14 км. Скільки км пробіг кожен кінь? (14).                                                  -Що буде з козою, коли їй  мине 5 років? (піде шостий)                                                                      -Один віслюк віз 10 кг цукру, а другий – 10 кг вати. У кого вантаж важчий? (Однаковий)

Аліна оголошує останній конкурс «Впорядкування чисел». Необхідно швидко знайти та впорядкувати натуральні числа. Перемагає та команда, яка швидше впоралась із цим завданням. 

9

16

44

12

40

1

17

21

31

37

27

35

42

46

50

8

22

49

7

26

38

32

2

43

10

19

11

28

39

34

30

33

47

3

20

45

4

13

23

29

14

41

48

36

15

25

6

18

24

5

 

ІІІ. Підсумок гри. Вчитель підраховує бали та передає результати Тані, яка називає вголос ці результати, а потім оголошує команду-переможця. Нагородження.

           Позакласний захід з математики для учнів 5-6 класів.

Математична гра «Розумники і розумниці»

Мета і завдання:

 • розвивати творчі здібності учнів, прагнення до самореалізації та самовдосконалення, уміння лаконічно висловлювати свої думки;
 • розвивати логічне мислення учнів, увагу, пам'ять, швидкість реакції, кмітливість, допитливість, уміння знаходити вихід у склад­них ситуаціях і нестандартно підходити до ви­рішення проблем;
 • виховувати самостійність, активність і культу­ру поведінки;
 • підвищувати інтерес до матема­тики;
 • виховувати почуття колективізму, взаємоповаги і взаємодопомоги, почуття відповідальності, згуртовувати учнівський колектив;
 • формувати навички змістовного проведення вільного часу.

Учні 5 та 6 класу довільно діляться на дві команди по 6 чоловік. Гра проводиться між командами, капітанами та вболівальниками. Капітани із бейджиками на грудях. За пе­ремогу в кожному турі команда отримує відповід­ний титул: найкмітливіші, найерудованіші, найуважніші і т.д. Лічильна комісія, яка складається з кращих учнів 7 -9 класів, підбиває підсумки після кожного туру із занесенням результатів до таблиці оцінювання.

Таблиця оцінювання

 

І команда

ІІ команда

 

титул

бали

титул

бали

І тур

 

 

 

 

ІІ тур

 

 

 

 

 ХІД ГРИ

І тур. Розминка.

Кожній команді по черзі задаються питання, на які вони повинні відповісти. Якщо команда не  знає відповіді, або відповіла неправильно, то право відповіді отримує друга команда.

Питання:

 1. Який ключ не відкриє замок? (Скрипічний, журавлиний)
 2. Яку траву і в темряві впізнаєш? (Кропиву)
 3. Із якого посуду не їдять? (Із пустого)
 4. Скільки яєць можна з’їсти натщесерце? (Одне)
 5. Півень, стоячи на одній нозі важить 5 кг. Скільки він буде важити, стоячи на двох ногах? (5 кг)
 6. На руках 10 пальців. Скільки пальців на 10 руках? (50)
 7. У батьків 6 синів. Кожен має сестру. Скільки всього дітей у сім’ї (7)
 8. Каталися 2 синів на триколісних велосипедах, а батько на двоколісному. Скільки всього було колес? (8)
 9. З-під тину видно 6 пар кінських ніг. Скільки цих тварин у дворі? (3)
 10. Троє коней пробігли шлях 30 км. Скільки пробіг кожний кінь? (30 км)
 11. Яке число наказує робити? (Три)
 12. Скільки одиниць у дюжині? (12) або (одна, якщо дивитися на запис 12)
 13. Коли доба коротша: взимку чи влітку? (Однакова, що влітку, що взимку)
 14. Дід, бабка, онучка, собачка Жучка, кішка, мишка тягли-тягли і витягли ріпку. Скільки очей побачило ріпку? (12)
 15. Іванко додав два числа, а Оленка перемножила ці числа. Отримали один і той же результат. Що це за числа? (2 і 2)
 16. До однозначного числа дописали таку ж цифру. У скільки разів збільшилось число? ( в 11 разів)
 17. Щоб дійти до роботи Івану Петровичу потрібно 1,5 години. З роботи, поспішаючи додому, він повертається по тій самій дорозі за 90 хвилин. Чим ви поясните таку різницю?

(Нема ніякої різниці: 1,5 години = 90 хв)

 1. Скільки років дванадцятирічній дівчинці було 4 роки назад? (8)
 2. Яким по порядку стоїть  “Ь”(м’який знак) в назві першого місяця осені? (8, бо вересень)
 3. Найменше тризначне число? (100)

Додаткові питання:

- Скільки вух у трьох корів? (6)
- Скільки музикантів у квартеті? (4)

- Найбільше двозначне число? (99)
- З’їсти пуд солі означає: з’їсти … Скільки це в кілограмах? (16 кг)

(Правильна відповідь на 1 питання оцінюється в 1 бал, неправильна відповідь – нуль балів)

Члени журі підводять підсумки в балах і команді, яка виграла в цьому турі, оголошується титул «найкмітливіші». На дошці у заздалегідь приготовану таблицю оцінювання заносяться результати І туру.

II тур. «Великий ерудит»

На початку туру командам дають задачі, які слід розв’язати. Поки кілька гравців розв’язують ці задачі, решта кожної команди відповідає на питання.

Задача 1.  З детективної справи: «Того дня о 10-й годині вечора йшов дощ, а через 48 годин була сонячна погода» Чи правдива ця інформація? (Ні, бо через 48 годин знову буде 10-та година вечора).

Задача 2. Тетяна та Марічка – дуже правдиві дівчатка. Вони говорили неправду тільки у день свого народження. 6 квітня їх запитали про дату народження, на що Тетяна відповіла: «Вчора», а Марічка: «Завтра».

7 квітня запитання повторили, але відповідь була такою самою. Коли насправді у них день народження?

За правильно розв’язану 1 задачу – 5 балів, за 2 задачу – 10 балів.

Задається питання, відповідає та команда, в якій гравець першим підняв руку. Якщо ж  після підняття руки гравець не може відразу відповісти, то із загальної кількості набраних цією командою балів знімається 1 бал.

      1. Від сувою тканини довжиною 26 м щодня відрізають по 2 м. Якого дня відріжуть останній шматок? (Дванадцятого)

2. Щука важить 1кг і ще півщуки. Скільки ва­жить уся щука? (2 кг)

3. Як швидше знайти добуток чисел 25, 15, 6, 4?   (  (25 • 4) • (15 • 6) = 9000 )

4. Назвати три числа, добуток і сума яких од­накова. (1, 2, 3)

5. На фізкультурі учні стоять у шерензі довжи­ною 25 м на відстані 1 м один від одного. Скільки учнів у класі? (26)

6. Назвати 5 днів підряд, не називаючи ні чис­ла, ні дня тижня. (Позавчора, вчора, сьогодні, завтра, післязавтра)

7.  Розділіть число 1888 навпіл так, щоб отримали  по 1000. (1888)

8. Зайці пилять дерев’яну колоду. Вони зробили 10 розпилів. Скільки утворилося полін? (11)

 

Членами журі підводяться підсумки  туру і команді, яка виграла присвоюється титул «найерудованіші». Результати заносяться у таблицю оцінювання на дошці.

ІІІ тур. Конкурс Художники”.

Цей конкурс проводиться під час змагання капітанів. Команді необхідно намалювати картину, використовуючи лише математичні фігури, символи, знаки, цифри і т.д.

Максимальна кількість балів за цей конкурс 10 балів. Титул «найталановитіші» отримує команда, яка набрала більшу кількість балів. Результати заносяться у таблицю оцінювання на дошці.

 

ІV тур. Змагання капітанів.

Капітанам кожної команди по черзі задаються питання, на які вони повинні відповісти. Якщо капітан однієї команди не  знає відповіді, або відповів неправильно, то право відповіді на це запитання отримує капітан другої команди.

Питання:

 1. Коли частка дорівнює 1? (коли число ділять саме на себе)
 2. Скільки метрів у сантиметрі? (одна сота метра)
 3. Скільки нулів містить запис 1млрд? (1 000 000 000 – дев’ять нулів)
 4. На яке число не можна ділити? (на нуль)
 5. Як знайти невідомий доданок? (треба від суми відняти відомий доданок)
 6. Фігуру, що складається з двох променів, які мають спільний початок, називають... (кутом)
 7. Частина прямої, що має початок і не має кінця, є... (промінь)
 8. Скільки прямих можна провести через дві точки? (одну)
 9. Хлопчик ліг спати о 8-ій годині вечора і поставив будильник так, щоб він задзвенів о 9-ій годині ранку. Скільки часу проспить хлопчик? (1 годину)
 10.               Уяви, що ти машиніст потяга. Потяг ру­хається зі швидкістю 60 км/год. У дорозі він був 7 год. Скільки років машиністу? (скільки відповідаючому)

 

     За кожну правильну відповідь капітани отримують по 2 бали. Капітан-переможець отримує титул «найрозумніший капітан».

А тепер брейн-ринг для капітанів. Потрібно відповісти на 5 запитань якнайшвидше. Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

Запитання капітану І команди.

1. Скільки в кілометрі метрів? (1 км = 1000 м)                                                                                     2. Як називають числа при відніманні? (зменшуване, від’ємник, різниця)                       3. У яких одиницях вимірюється температу­ра повітря? (в градусах)                                                   4. Як називають результат ділення? (частка)                                                                         5. Скільки в годині секунд? (1 год = 3600 с)

Запитання капітану ІІ команди.

 1. Як називають числа при діленні? (ділене, дільник, частка)
 2.   Скільки в добі годин? (1 доба = 24 год)
 3.   У яких одиницях вимірюють кути? (в градусах)
 4.   Як називають результат віднімання? (різниця)
 5.   Скільки в метрі міліметрів? (1 м = 1000 мм)

За кожну правильну відповідь капітани знову отримують по 2 бали. Капітан-переможець отримує титул «найспритніший капітан».

 

ІV тур. Гра із вболівальниками.

1.Прочитайте ребуси. (Ребуси записано на пла­катах.)                                                                                        «40 а»; (сорока)  2) «100 вп»;  (стовп)  3) «7'я» (сім’я)  4) «      да»;  (колода)                                      2. Що важче: 1 кг пуху чи 1 кг заліза? (однаково)                                                                              3. Як правильно сказати: «7 плюс 5 дорів­нює одинадцяти» чи «Сім плюс п'ять дорівнює одинадцять»? (буде 12, а не 11)                                                                                                             4. Кришка стола має 4 кути. Якщо один з кутів відпиляти, то скільки кутів буде у кришки? (5 кутів)                                                                                                                                      5. Одне яйце вариться 10 хв. Скільки хвилин варитимуться 5 яєць? (10 хв)                                                         6. Що за цифра акробатка? Як на голову встає на  3 меншою стає.(А зовуть її 9-ка)

За кожну правильну відповідь вболівальники отримують  1 бал, який вони можуть «подарувати» тій команді, за яку вболівають. Команда, якій більше передали балів, отримує  титул «найсимпатичніші».

 V тур.  «Риторика».

До ворони на урок прилетіло 7 сорок.
А із них лиш 3 сороки усі вивчили уроки.
Скільки ледарів сорок прилетело на урок ? (4)

     Щоб донести свою думку до слу­хача, потрібно ясно, чітко та виразно вимовля­ти слова. Тому стародавні математики тренува­лися у риториці. Ваше завдання – чітко, ясно і швидко сказати скоромовку 3 рази, за що ви можете отримати до 3 балів. (Від кожної команди вибирають по 2  учасники). Якщо ж учасник збився, то він сідає на місце.      Скоромовка: «Хитру сороку спіймати моро­ка, а на сорок сорок — сорок морок». Команда-переможець отримує титул «найкращі ритористи».

VІ тур.  Командна гра «1, 2, не зіб'юся...».

У конкурсі беруть участь усі члени команди. Всі гравці стоять. Команди грають по черзі і називають по поряд­ку всі натуральні числа від одиниці і далі, але числа, кратні трьом, і числа, які містять цифру «З», заміняють словосполученням «не зіб'юся». Якщо ж хтось із гравців збився, то він вибуває із гри і сідає. При цьому відлік починається заново. Виграє та команда, в якій залишилися учасники.

Оцінювання конкурсу: кількість гравців, які залишилися, множать на 5 балів.

Команда-переможець отримує титул «найуважніші».

                                 Підсумки гри

А зараз слово має журі. (Журі по­відомляє результати.)

Щиро вітаємо переможців. Дякуємо всім, хто брав участь у грі та у підготовці до неї, а також уболівальникам і журі.

« Не навчайте дітей так, як навчали вас, бо вони народилися в інші часи.»

        Народна мудрість.


Зацікавити учнів математикою, показати її могутність і красу, примусити полюбити її - завдання кожного вчителя математики. Велика роль у підвищенні інтересу учнів до математики належить позакласним заходам: конкурсам, інтелектуальним іграм, математичним вікторинам. Кожне нове покоління учнів цікавиться іншими іграми, ішими конкурсами.

Я пропоную сценарій гри для учнів 8-9 класів, аналогічної до телевізійної гри - шоу «Хто зверху?»

 Інтелектуальна математична гра  «Хто зверху?»

Мета: прищеплювати любов до математики, виробляти  вміння використовувати здобуті  теоретичні знання на практиці;

розвивати пізнавальні здібності учнів, інтерес до математики як до науки, творчу активність, вміння швидко та раціонально приймати рішення, логічно мислити, працювати в команді.

Пояснення: У грі  беруть участь дві команди — хлопців та дівчат. Дуель команд дівчат і хлопців  ділиться на п’ять раундів, що складаються з різних конкурсів. Переможець визначається у фінальному, шостому раунді, де бали переможця зростають удвічі. Ведучі є капітанами команд: Настя є капітаном команди дівчат, а Дмитро– капітаном команди хлопців. Кожна команда складається з п’яти  учасників.

Хід гри

Ведучий Дмитро. Доброго дня!  Ми  вітаємо Вас на  інтелектуальній математичній  грі - конкурсі  «Хто зверху?»! 

Ведуча Настя. Хто розумніший -  дівчата чи хлопці? Тисячі років людство шукає відповідь на це філософське питання. Та сьогодні ми переконаємося в тому, що  дівчата не лише найчарівніша половина людства, а й найрозумніша.

Ведучий Дмитро. І  сама наївна ))) Адже відмінницями в школі є завжди дівчата, а керівні посади  та депутатські крісла зазвичай  займають  чоловіки )))!

Ведуча Настя. А я все одно переконана, що найрозумніші – дівчата, і ми сьогодні в цьому переконаємо усіх присутніх. (представляє команду дівчат, вказуючи на їх риси характеру та досягнення )

Ведучий Дмитро. Ми дуже раді, що у дівчат така сильна  команда, але й команда хлопців нічим не гірша.(представляє аналогічно  команду хлопців)

Ведуча Настя. Так, суперники у нас гідні поваги.  Але у нас є ще й верховний суддя цієї неперевершеної гри – пані Справедливість. І вона - жінка!

Суддя. Вітаю ведучих,  команди дівчат, хлопців та глядачів. Давайте домовимось – за мною  об’єктивність, за Вами – цікавий двобій ерудованості, логіки, інтелекту. І нехай переможуть  найсильніші!

Ведуча Настя. Тобто ми – дівчата.

Ведучий Дмитро. Дякуємо пані суддя. Дуель поставить все на свої місця.  На шляху до перемоги у кожної команди є п’ять  конкурсів та фінальне завдання. Кожен конкурс оцінюється у  10 балів. Але команда переможець у кожному конкурсі може поповнити свою скарбничку ще на п’ять  балів, якщо  зможе розв’язати бонусне завдання.

Ведуча Настя. Дякую, я впевнена дівчата наберуть максимум балів і дістануть  можливість  подвоїти попередню кількість балів,  яка розділяється між учасниками-переможцями.  Все зрозуміло. Починаємо.

Ведучий Дмитро. Дівчата, але ж нуль  не подвоюється! У нас залишилася одна незавершена справа  – хто починає перший раунд?

Ведуча Настя. Звичайно ж хлопці, як сильна половина людства!

Ведучий Дмитро. Отже, перший конкурс, перший раунд.

                                                   Раунд  1

                                          «Збери літери»

Ведуча Настя. Ми позмагаємося в конкурсі «Збери слова». 

Неодхідно за три хвилини зібрати найбільше слів, використовуючи літери слова «тригонометрія».

 

Ведучий Дмитро. Час пішов

 

СУДДЯ.  Час вичерпано. Заслухаємо слова. ( три, гори, горе, гімн, метр, гном, ром, рот, трон, ринг, Троя,Тор, термін, мерія, яр, ріг, метро, гот, море, Мирон, мир, ретро, )

 

Бонусне запитання: 

Пішов мірошник на млин. У кожному із 4 кутів він побачив по 3 мішки, на кожному мішку сиділо по 3 кішки, а кожна кішка мала при собі трьох кошенят. Під   мішком сиділо по три мишки.  Cкільки було ніг у млині? (дві, а решта лапи)

Ведучий.  Пані  Справедливість, скільки балів одержали команди?

Суддя.  Рахунок__________ На користь_______.

                                                                    Раунд 2

                                                «Вірю - не вірю».

Ведуча Настя. Другий конкурс «Вірю - не вірю». Кожній команді по черзі ми читатимемо  твердження, а члени команди повинні вирішити - правдиве воно чи ні. За кожне правильно вгадане твердження команда отримає 1 бал.

Ведучий Дмитро.     Твердження для команди дівчат:

 1.    Вірите, що Шарль Перро, автор «Червоної шапочки», написав казку «Любов циркуля та лінійки», (так, є така казка)
 2.    Вірите, що Наполеон Бонапарт писав математичні праці? 

   (так, один геометричний факт носить назву «Задача Наполеона»)

 1.    Вірите, що брати Гримм, автори казки «Бременські музиканти», написали Казку «Цікаві пригоди трикутника»? (ні)

4.Вірите, що іспанського математика Паоло Вальмеса за те, що він розв'язав рівняння четвертого степеня, спалили на вогнищі. (Так. Він був першою людиною, яка змогла розв'язати рівняння четвертого степеня)

5.Чи вірите ви, що теорему Фалеса назвали «міст віслюка»?

   (Не вірю. Так називали теорему Піфагора. А учнів, які вчили її напам’ять

     без розуміння, називали «віслюками»)

6. Чи вірите ви, що кути паралелограма, прилеглі до однієї сторони дорівнюють 40º і 120º? 

       (Не вірю, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180º).

7. Чи вірите ви, що у довільного рівнобедреного трикутника з кутом 60º бічна сторона дорівнює основі ( вірю)

8. Якщо сума кутів дорівнює 180, то вони суміжні?  (Ні, не обов’язково, вони можуть бути сусідніми у чотирикутнику або внутрішніми односторонніми кутами)

9. Лінійне рівняння завжди має лише один корінь? (Ні)

10.Фалес був уболівальником і помер на трибуні Олімпійського стадіону під час бою Піфагора. (Так)

Бісектриса трикутника ділить протилежну сторону навпіл. (Ні)

11.Чи віриш ти, що Піфагор до своєї школи активно залучав жінок тому, що вважав, що вони більш здібні (Ні.)                                                                                                                       12.Чи віриш ти, що Франсуа Вієт розшифрував таємне листування іспанського уряду          командуванню своїх військ? (Так, і за це його мало не відправили на вогнище, бо вважали, що це він зумів тільки за допомогою сатани.)

Ведуча Настя.  Твердження для команди хлопців:

 1. Чи вірите ви, що Рене Декарт першим запропонував метод нумерації крісел в театрі по рядах і місцях? (Так. Аристократи-театрали, навіть, просили короля нагородити вченого, та король відповів: «Так, те, що винайшов Декарт - чудово, так, це заслуговує на орден! Але дать його філософу!? Ні, це вже занадто!»)
 2. Чи вірите ви, що великий російський поет М. Ю. Лермонтов захоплювався математикою і міг до пізньої ночі розв'язувати яку-небудь математичну задачу? (Так,  про це писав його товариш по кавалерійському училищу О.О. Лопухін)
 3. Чи вірите ви, що якщо кожного дня по десять годин переписувати праці Леонардо Ейлера, не вистачить і 76 років? (Так. Зібрання його праць становлять 75 великих томів. Про нього говорили, що він «рахує так, як люди дихають»)
 4. Вірите, що Піфагор приймав участь в кулачному бою на 58 Олімпіаді? (Так. Він був чемпіоном з цього виду спорту )
 5. Вірите, що будь-який прямокутний трикутник називають єгипетським? (Ні. Тільки такий прямокутний трикутник, в якого сторони пропорційні числам 3,4,5)
 6. Чи вірите ви, що Лев Толстой, автор роману «Війна і мир», був автором підручника з арифметики?   (Вірю. Він написав підручники для початкової школи. )
 7. Чи вірите ви, що середня лінія трапеції з основами 10 см і 20 см дорівнює 30 см? ( Не вірю. Вона дорівнює 15 см)
 8. Будь-який прямокутник має рівні діагоналі.  (Так)
 9. Квадрат від’ємного числа є числом від’ємним. (Ні)
 10. Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90.  (Так)
 11. Чи віриш ти, що одна з кривих ліній називається на честь першої у світі

 жінки  професора математики Марії Гаетани Аньєзі?   (Так, 

       така крива є. Вона до сліджена Марією Аньєзі.) 

 1.  Чи віриш ти, що існує 25 способів доведення теореми Піфагора?          

  (Ні, відомо 370 способів.) 

 

  Бонусне запитання: 

Онукові 4 роки, а дідусеві 60 років. Через скільки років дідусь буде в 5 разів старшим за онука?   ( Через 10 років)

Ведучий Дмитро.  Пані  Справедливість, скільки балів одержали команди?

Суддя.  Я дізналася дуже багато цікавих фактів, і рада вашим успіхам.  Рахунок__________ На користь_______.

                                                                    Раунд 3

                                                       «Хто я?»

Ведуча Настя. Зараз ми переходимо до конкурсу  «Хто я?».

Ведучий Дмитро. Один із гравців команди отримає картинку, правда він її бачити не буде (бачитимуть зображення члени команди, воно буде спроектоване на екран позаду учасника ), на якій може бути предмет, або людина, які мають відношення до математики..

Завдання  учасника -  вгадати, що це за предмет чи персонаж, ставлячи до членів команди запитання, на які вони можуть відповідати лише «так» або «ні»

Ведуча Настя. Почнемо з хлопців?

Ведучий Дмитро. Чому б і ні? Кого з моїх «орлів» дівчата хочуть   бачити?

Ведуча Настя  викликає одного із учасників (Команда відгадує картинку із зображенням   транспортира).

Ведуча Настя.  Кого з моїх красунь  ти вибираєш для участі в конкурсі?

Ведучий Дмитро викликає одного із учасників  (Команда відгадує картинку із зображенням  Піфагора)

Ведучий Дмитро. Пані Справедливість, хто Вам у цьому конкурсі сподобався більше? Ну і скільки у нас балів?

Суддя.  Обидві команди просто супер, але пощастило в цьому конкурсі команді - ____.

Бонусне запитання:

Котра зараз година, якщо залишилося в 2 рази більше, ніж пройшло? ( 8 год.)

                                                           Раунд 4

                                                          «Бліц»

Ведучий Дмитро. Наш наступний конкурсу «Бліц». Ми будемо ставити запитання і за 2 хвилини  команда має дати якомога більше правильних відповідей. Відповідь має бути лаконічною «Чоловік» або «Жінка».

 Ведуча Настя. Я думаю, Дмитре, Ви  не проти, якщо ми розпочнемо перші. Отже дорогенькі хлопчики ваша хвилина пішла.

 1. Хто вперше сказав, що планета Земля за формою куля? (чоловік, Піфагор)
 2. Секунди та хвилини придумав       (чоловік)
 3. Кому належать слова: «У математиків існує своя мова - це формули».

                                                                                    (жінці С. Ковалевській)

 1. Вчений математик Феано (Теано), який жив у  6 ст. до нашої ери чоловік чи жінка    ( жінка)
 2. Лікарі заборонили йому працювати, але він продовжував писати, в ре­зультаті чого втратив зір. ( чоловік - Ейлер Л.)
 3. Найбільша сторона прямокутного трикутника? (Жінка - гіпотенуза)
 4. Назва якої держави ховається в математичному виразі а³ ( а в третьому степені)?  (Жінка – Куба)
 5. Обманний фінансовий багатогранник – це …(Жінка – піраміда)
 6. Назвіть «геометричний» вид тополі.  ( чоловік – конус)
 7. Півпряма, яка  має початок, але не має кінця  (чоловік – промінь)
 8. Результат дії додавання   ( жінка - сума)
 9. Як називається сума одночленів?    ( чоловік – многочлен)

Ведучий Дмитро. Дівчата, ви готові?

Ведуча Настя. Завжди готові.

Ведучий Дмитро. Час пішов.

 1. Кого у світі більше, чоловіків чи жінок? (чоловіків)
 2. Кому належать слова «Знання – сила»? (чоловіку, Ф. Бекон)
 3. Кому належать слова « Математики - свого роду французи: коли говориш з ними, вони перекладають твої слова на свою мову, і от зразу виходить щось зовсім інше»       ( чоловік - Й. Гете)
 4. Ця людина вперше почала вивчати математику за... шпалерами. Стіни дитячої кімнати були обклеєні фрагментами лекцій з математики.      

                                               ( жінка - Ковалевська С.В.)

 1. Багатогранник з Єгипту – це …( жінка – піраміда)
 2. Що є  спільного у  словах,  рослинах  і рівняннях? (чоловік- корінь)
 3. Яку математичну фігуру носять на голові чоловіка? (чоловік- циліндр)
 4. Чотирикутник, в якого лише дві сторони паралельні (жінка–трапеція)
 5. Результат дії  множення  (чоловік-добуток)
 6. Відрізок, що сполучає вершину і середину протилежної сторони трикутника? (жінка - медіана)

11.Графіком квадратичної функції є (жінка- парабола)

12. Чотирикутних, діагоналі якого перетинаються під прямим кутом та є бісектрисами його кутів. (чоловік-ромб)

Ведучий  Дмитро.  Пані Справедливість, хто у цьому конкурсі був кращим?

Бонусне запитання: Скільки буде десятків, якщо 3 десятки помножити на 4 десятки? (120 десятків)

Суддя.  Рахунок__________ На користь_______.

                                                        Раунд 5

«Відгадай пісню»

Ведуча Настя. А зараз, дорогі хлопчики, мій улюблений конкурс «Відгадай пісню»

Я думаю, що моїм подругам рівних не буде.

Ведучий Дмитро.   Ми це ще побачимо.

І так, умови конкурсу: один з учасників конкурсу, вдягнувши навушники, прослухає пісню. Після цього він має своїй команді показати те, про що співається так, щоб його друзі відгадали назву пісні, або її заспівали.

Ведуча Настя. Підказка: в пісні йде мова про математику (числа, фігури, математичні терміни).

Ведучий Дмитро. Ну що, «чемпіонки» почнете першими?

Ведуча Настя. Звичайно. ( Ведучий кличе одну з учасниць, яка і буде слухати пісню і показувати її членам команди. Потім це ж саме зробить ведуча.)

Ведучий Дмитро.  Пані Справедливість, Вам слово!

Бонусне запитання: Що спільного між теоремою і театром?

                                (Теорема  - від грецького: спостерігаю, розглядаю)

Суддя.  Рахунок__________ На користь_______.

                                                                 Фінал

Ведуча Настя. Щоб остаточно визначити переможця проведемо гру - показуха

Ведучий Дмитро. Кожна команда одержить по 5 математичних термінів, які потрібно показати.

циліндр                                                              піраміда

трапеція                                                             ромб

вершина                                                             радіус

рівняння                                                            формула

бісектриса                                                          висота

 

Ведуча Настя.  Пані Справедливість, Вам слово!

Суддя.   Перемогу святкують ______________________.

 Їх рахунок подвоюється.

Ведучий Дмитро. Ми побачили, що знання нам потрібні завжди і всюди – чи то ми хлопці, чи дівчата. Знання потрібні кожній людині, незважаючи на її стать, адже гендерна рівність – запорука розвинутого суспільства.

Ведуча Настя. Рівноправна участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності суспільства та держави є важливою умовою й гарантією утвердження демократії в Україні та запорукою її європейської інтеграції.

  Будь-яка нова справа — це 99% спроб і помилок. Часом порушую алфавіт: не тому, що забуваю послідовність літер, а з дуже вагомих причин: сучасний вчитель –  це той, хто вже сьогодні впливає на життя мільйонів дітей, які завтра творитимуть майбутнє України.                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
442
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку