Методичні рекомендації щодо проведення відкритого заняття з Історії України Тема: «Українська революція 1917-1921 рр.- шлях до незалежності. Історичний досвід»

Про матеріал

Представлена методична розробка містить методичні рекомендації щодо проведення відкритого заняття для перевірки засвоєних знань студентами з Історії України, а також дидактичні матеріали та мультимедійну презентацію. Дана методична розробка пройшла апробацію та може бути рекомендована для використання в педагогічній роботі викладачами суспільних дисциплін.

Зміст архіву
Перегляд файлу

Національний університет біоресурсів і природокористування України

ВП НУБіП “”Немішаївський агротехнічний коледж”

 

 

 

 

 

Циклова комісія суспільних дисциплін

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення

 відкритого заняття з Історії України

Тема: «Українська революція 1917-1921 рр.-

 шлях до незалежності.

Історичний досвід»

 

 

 

 

    Розробила:

викладач

суспільних дисциплін

 Хоменко О.М.

 

 

 

Розглянуто і схвалено

 цикловою комісією суспільних дисципліни

Протокол №___ від “___”_______2018 р.

Голова циклової комісії

_______________С.П. Скуратівська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немішаєве 2018

 

 

 

 

 

 Методичні рекомендації щодо проведення  відкритого заняття з Історії України Тема: «Українська революція 1917-1921 рр.- шлях до незалежності.

Історичний досвід» /  О.М. Хоменко ВП НУБіП “Немішаївський агротехнічний коледж”, Немішаєве 2018 — 18 с.

 

 

 

 

Автор:

О.М. Хоменко  викладач суспільних дисциплін другої категорії

 

 

 

 

 

 

 У  методичній  розробці  подано  методичні рекомендації щодо проведення відкритого заняття для перевірки засвоєних знань студентами з Історії України .

 Призначено для студентів коледжу  І-ІІ курсів денної форм навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензія на методичну розробку

 

Методичні рекомендації щодо проведення

 відкритого заняття з Історії України

Тема: «Українська революція 1917-1921 рр.-

 шлях до незалежності.

Історичний досвід»

 

 

 Представлена методична розробка містить  методичні рекомендації щодо проведення відкритого заняття для перевірки засвоєних знань студентами з Історії України, а також дидактичні матеріали та мультимедійну презентацію.

 Розроблене викладачем напрацювання дає можливість узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений студентами з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати у студентів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити відповідні висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями, висловлювати власну думку та точку зору на історичні події, формувати навички групової роботи;  виховувати повагу до надбань попередніх поколінь.

 Призначено для студентів коледжу  І-ІІ курсів денної форм навчання.

 Дана методична розробка пройшла апробацію та може бути рекомендована для використання в педагогічній роботі викладачами суспільних дисциплін.

 

 

 

  Рецензент     викладач суспільних дисциплін

        вищої категорії

        Костюченко К.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо проведення

 відкритого заняття з Історії України

Тема: «Українська революція 1917-1921 рр.- шлях до незалежності.

Історичний досвід»

 

Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати у студентів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями, висловлювати власну думку та точку зору на історичні події, формувати навички групової роботи;  виховувати повагу до надбань попередніх поколінь.

Тип заняття:  узагальнення та систематизації знань, умінь, навичок.

Форма заняття: урок –турнір.

Засоби навчання:

а) мультимедійне обладнання;презентація тематична;

б) наочні: картки з завданнями, лист контролю відповідей;

в) підручники

г) епіграф до заняття

 

Література:

1. Власов В. Методика формування хронологічних та картографічних  умінь   на уроках історії України/ Бібліотека журналу /Історія і суспільствознавство в школах України,-2013-№ 1.

2. БахановК. Механізми запровадження компетентнісного підходу в навчанні історії в школі // Історія і суспільствознавство в школах України:теорія та методика навчання.-2013.-№1-2.С.3-7.

3.Історія України. 10 клас. Готові дидактичні набори / Упор. Н. М. Морозова. — Х. : Вид.група «Основа», 2010. — 159 [1] c. — (Бка журн. «Історія та пра-вознавство».Вип. 8 (80)).

4.Турченко Ф.Г. Історія України 10 клас.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: профільний рівень/Ф.Г.Турченко. – К.: Генеза, 2010. -304с

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (Привітання, перевірка присутніх, організація робочого місця; оголошення групової роботи у вигляді гри, налаштування аудиторії на співпрацю).

 

 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ

 

 Слово викладача: “У березні 2017 року виповнилось 100 років від початку Української революції 1917–1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття. Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації.

 

 Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною для українського визвольного руху. Розбудовою Української Народної Республіки, Української Держави, Західно-Української Народної Республіки українці довели здатність і спроможність національного державотворення.               Сьогоднішня Україна є спадкоємицею державницьких традицій, закладених революцією 1917–1921 років.

 

 З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності Президентом України 22 січня 2016 року підписано Указ № 17 “Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років”, яким 2017-й проголошено Роком Української революції.

 

 Планом заходів із відзначення цього ювілею та вшанування пам'яті учасників революції на період до 2021 року, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року № 777-р, передбачено організацію тематичних, навчально-виховних заходів, спрямованих на донесення інформації про ті події, виховання патріотизму, підвищення інтересу до історії України, зокрема в учнівської та студентської молоді.”

 

Вступна бесіда. 

 

1) Що таке революція?

 

2) Коли розпочалася Українська революція початку ХХ ст.?

 

2) Чому події  1917-1921 рр. на українських землях називаються національно-демократичною революцією?

 

3) Які представницькі органи були провідниками революції? Назвати їх очільніків.

 

4)  Що таке Генеральний Секретаріат?

 

5)  Скільки Універсалів прийняла Центральна Рада і коли?

6)   Який Універсал проголосив незалежність України?

7) Чи була досягнута мета революції?

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

Слово викладача. “Історичний період Української революції як один з найбільш яскравих, складних і трагічних сторінок  історії України. Українська національно – демократична революція 1917 – 1921 рр. стала прикладом і дала досвід наступним поколінням українців. Без цієї боротьби було б неможливим проголошення державної незалежності в 1991 р. Тому сьогодні ми ще раз звернемось до цієї героїчної сторінки історії.”

 

IV. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ПЛАНУ РОБОТИ

 

1. Повідомлення студентів стосовно політичної діяльності трьох основних провідників революції, а саме Центральної Ради, Гетьманату Скоропадського та Директорії УНР.

 

2. Гра «Історичний калейдоскоп»

 

3. Вирішення проблемного завдання. «Дерево рішень»

 

V. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 1. Студенти, які отримали випереджувальне завдання озвучують повідомлення стосовно політики Центральної Ради, Гетьманату П.Скоропадського, Директорії УНР (паралельно висвічується відповідна ілюстрація на слайдах.)

 Викладач звертає увагу студентів на слайд № 4, наголошуючи наступне : “Поруч із пам'ятником ми бачимо Київський міський будинок вчителя. Саме з цим будинком безпосередньо пов'язані найвизначніші події Української революції 1917-1920 рр., які ми з вами вивчали на заняттях  з історії України.

 Робота Центральної Ради, Генерального Секретаріату та їх керівництво, діяльність І,ІІ і ІІІ Всеукраїнських військових з'їздів, прийняття всіх 4-х Універсалів і найважливіших законодавчих актів молодої Української держави - все це відбувалося тут, в стінах цієї будівлі”.

 

2.Дидактична гра « Історичний калейдоскоп».

 

 Викладач готує декілька комплектів карток, кожен з яких містить по 9 репродукцій фотографій історичних осіб, дат та понять, паралельно завдання висвічується на екрані (слайд №9). Представники команди по черзі відповідають на запитання і дають коротку біографічну характеристику кожному представнику.

А) Вгадай історичну постать.

 Правильна відповідь зараховується як 1 бал.
ВІДПОВІДІ

1.Євген Петрушевич. (український громадсько-політичний діяч президент і уповноважений Диктатор  Західноукраїнської народної республіки)

2. Християн Раковський (голова Раднаркому і народний комісар зовнішніх справ УСРР)

3.Нестор Махно. (командувач Революційної повстанської армії України, керівник селянсько- повстанського руху)

4. Симон  Петлюра (член Генерального Секретаріату Центральної Ради — Генеральний секретар військових справ, Головний отаман військ Української народної республіки, а з 09.05.19-10.11.1920 — голова Директорії УНР)

5. Ю. Коцюбинський (український радянський діяч. Боровся за встановлення влади більшовиків в Україні)

6. П. Скоропадський (гетьман з 29.04 — по 14.12.1918)

7. М.Грушевський.(голова Центральної Ради, перший Президент України)

8. В.Винниченко. (Голова Генерального Секретаріату Центральної Ради, а з 14.12.1918-13.02.1919 — 1-й голова Директорії УНР)

9. М. Щорс. (радянський військовий діяч періоду російсько- української війни 1917-1922)

 

    Б) Правильна відповідь зараховується як 2 бали.

 Студентам пропонується із запропонованих дат і подій встановити відповідність. 1-й студент називає дату і поняття, яке з нею пов'язане, передаючи естафету наступному студенту, який повинен розкрити суть поняття. Якщо має сумнів, або не дає відповіді — передає естафету наступному студенту і т.д.

Назвіть подію                                           В) Поясніть поняття

7 листопада (25 жовтня) 1917 р.

    Універсал

17 (4) грудня 1917 р.

    Червоний терор

8 лютого 1918 р.

     продрозверстка

29 квітня 1918 р.

     Отаманщина 

7 листопада 1920 р.

     Автономія

21 квітня 1920 р.

     Воєнний комунізм

14 листопада 1918 р.

    «Київська катастрофа»

18  березня 1921 р.

     «Чортківська офензива»

13 листопада 1918 р.

      сепаратний мир

Відповіді

Дати

7 листопада (25 жовтня) 1917 р.- ІІІ універсал УЦР.

17 (4) грудня 1917 р.- ультиматум Раднаркому УЦР.

8 лютого 1918 р.-  підписання Брест-Литовського миру.

29 квітня 1918 р.- останній день ЦР, прийняття Конституції УНР.

7 листопада 1920 р.- штурм Червоною армією Перекопського перешийку.

21 квітня 1920 р.- підписання Варшавського договору.

14 листопада 1918 р.- утворення Директорії УНР.

18  березня 1921 р.- підписання Ризького миру.

13 листопада 1918 р.- утворення ЗУНР.

Поняття

1.Універсал – форма  звернення до народу; декларативний документ вищого органу влади.

2.Червоний терор – арешти або знищення противників більшовиків із метою залякування й фізичного знищення.

3.Продовольча розкладка(продрозверстка ) – безоплатне вилучення в селян продовольчих надлишків.

4.Отаманщина – засилля різноманітних збройних формувань, як правило з селян, в умовах відсутності реальної державної влади.

5.Автономія –самоврядування певної частини держави, що здійснюється в межах, передбачених загальнодержавними законами.

6.«Воєнний комунізм»  – соціально-економічний курс більшовиків у 1918-1921 рр., спрямований на мобілізацію ресурсів для перемоги громадянської війні, перша спроба негайного впровадження елементів комуністичного суспільства в реальне життя.

7.«Київська катастрофа» - втрата Києва військами УНР і УГА 30 серпня 1919 року.

8.«Чортківська офензива» -історична назва наступальної військової операції Української Галицької Армії (УГА), здійсненої в період з 7 по 28 червня 1919 року.

9. Сепаратний мир – таємний мир

 

В) Вибрати одну правильну відповідь (1 бал).

 Викладач задає запитання. Паралельно на слайдах висвітлюються варанти відповідей. Задача студентів: усно обрати одну правильну відповідь.

1. Укажіть назву населеного пункту, поблизу якого сталася подія, описана в даному документі: «Вона (молодь) йшла в бій з піснею

 «Ще не вмерла»… І не вина цієї молоді, що світ так злегковажив великим шляхетним поривом Української держави. …Вина була хіба в тому, що та молодь, як і цілий народ, що її видав, не були підготовлені до взятого на себе завдання».

А) Броди;

Б) Базар;

В) Крути;

Г) Київ.

 

 

 

 

2. Укажіть назву держави, на чолі якої стояв політичний діяч, зображений на ілюстрації.

А) Українська Республіка;

Б) Українська держава;

В) Держава Україна;

Г) Радянська Україна.

3. У якому уряді посаду міністра закордонних справ обіймав відомий український історик Д. Дорошенко?

А) Рада Міністрів П. Скоропадського;

Б) Директорія;

В) Тимчасовий Державний Секретаріат ЗУНР ;

Г) Рада Народних Комісарів.

4. Хто провадив наступну внутрішню і зовнішню політику?

Звільнення всіх призначених раніше чиновників;

встановлення національного варіанта радянської влади в Україні;

передача законодавчої влади Трудовому Конгресу;

вилучення землі у поміщиків;

оголошення війни радянській Росії.

А) Петро Скоропадський.

Б) Директорія.

В) Більшовики.

Г) Польська адміністрація.

5. Який політичний термін відповідає політиці більшовиків в Україні, що мала нижченаведені напрямки?

Націоналізація всіх підприємств;

заборона свободи торгівлі, згортання грошового обігу.

встановлення державного контролю над виробництвом;

запровадження продрозкладки;

запровадження загальної трудової повинності.

А) Експропріація.

Б) Індустріалізація.

В) Колективізація.

Г) «Воєнний комунізм».

Відповіді: 1 В; 2 Б; 3 А; 4 Б; 5 Г. 

 

Г) «Знайди відповідність». 

Правильна відповідь оцінюється в 3 бали .

Групам студентів  пропонуються завдання, де потрібно установити відповідність.

А) Установіть відповідність між датами та подіями, описаними в документах.

 

1 Лютий 1918 р.

А )«Віра в силу німців була великою, до більшовиків все ще ставилися як до чогось несправжнього, і обивательська маса раділа тому, що, по-перше, настане порядок, а, по-друге, створяться відносини старі, такі, до яких здавна звикли відносини хоч і військової окупації, але не комуністичної диктатури»

2 Березень 1918р.

Б)«З огляду на сучасний брак харчових продуктів в Австро-Угорщині та Німеччині мир з Україною мусить бути підписаний якнайшвидше…»

3 Вересень 1918 р.

В)«Вітаючи з великою радістю цей історичний крок західних братів наших, Директорія Української Народної Республіки ухвалила тую злуку прийняти і здійснити на умовах, які зазначені в постанові Західноукраїнської Народної Республіки…»

4 Січень 1919 р.

Г)«Генерал Денікін та його правительство в основу своєї політики ставили відновлення "єдиної неділимої Росії”. «…України не було і не буде» — таке гасло було у денікінського уряду»

5 Серпень 1919 р.

 

 

Відповідь: 1 Б; 2 А; 4 В; 5 Г.

 

2. Установіть відповідність між політичними силами і напрямками їх діяльності в аграрному питанні.

1 Центральна Рада

А)«Декрет про землю» передбачав конфіскацію усіх поміщицьких,

удільних, монастирських і церковних землеволодінь

2 Денікінська адміністрація

 

Б)Вилучення землі у поміщиків та

гарантування їм компенсаційних витрат

3 Гетьманат П. Скоропадського

 

В)Збільшення кількості землевласників за рахунок наділення селян державними, удільними, а також викупленими у приватних власників землями

4 Директорія

Г)Відновлення поміщицької власності на землю

5 Рада Народних Комісарів

 

Відповідь: 2 Г; 3 В; 4 Б; 5 А.

 

3. Установити відповідність між документом та його положенням:

 

1 І Універсал

А)«Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від Російської Республіки й зберігаючи єдність її,

ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб уся Російська Республіка стала федерацією рівних і вільних народів»

2 ІІ Універсал

Б)«Ми, Центральна Українська Рада, стоячи, як все, за тим, щоб не відривати України від Росії та щоб разом з усіма її народами змагати до піднесення й розвитку цілої Росії та до єдності її демократичних сил…»

3 ІІІ Універсал

В)«Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого незалежною, вільною суверенною Державою Українського Народу…»

4 ІV Універсал

Г)«Всі чутки та розмови про сепаратизм, про відокремлення України від Росії — це лише

контрреволюційна пропаганда або просто несвідомість»

 

Д)«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від усієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй

землі має право сам порядкувати своїм життям»

Відповідь: 1 Д; 2 Б; 3 А; 4 В.

 

 

 

Д).Правильна відповідь : 2 бали за кожне завдання

“Робота з картою”

  Кожна група отримує картки з картами и з на визначення просторової компетенції. Час виконання завдання -2 хв.

 1.Якою цифрою на карті позначено район дій  повстанських загонів Н. Махна проти  гетьманської адміністрації, німецьких і  австрійських окупаційних військ?

А) 1      Б) 2

В) 3      Г) 4


 2.Перебіг яких подій відображено на карті?

А)  Витіснення у 1919 р. арміями Н. Махна та  М. Григор’єва військ Антанти з Півдня  України та Криму

Б)  Контрнаступу Червоної Армії та розгрому  військ генерала А. Денікіна на Сході та  Півдні України в 1919 р.

В)  Контрнаступу Червоної Армії


 

 

3.На карті заштриховано територію

А) передану УНР за умовами Брест-Литовського договору 1918 р. 

 

Б) окуповану військами Антанти наприкінці  січня 1919 р.

 

В) Радянської Соціалістичної Республіки Тавриди в червні 1920 р. 

 

Г) контрольовану Російською армією барона  Врангеля в грудні 1920 р.

 

 


 

 

 

 

 

4.На карті суцільною жирною лінією позначено територію

А)  Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

Б).  Української Народної Республіки згідно з Третім Універсалом Української 
Центральної Ради.

В).  Роширення влади Генерального Секретаріату згідно з «Тимчасовою інструкцією...» Тимчасового уряду Росії.

Г). Української Соціалістичної Радянської Республіки.

 

Відповіді: Г, Б, Б, А

 

3.   Метод «Дерево рішень»

 Викладач пропонує студентам сформулювати, які уроки ми, покоління XXI ст., можемо винести з історії Української революції.

 

Можливі варіанти відповідей:

– необхідність опору на власний народ, а не на іноземну допомогу;

– оперативне розв’язання невідкладних соціально-економічних завдань, турбота про забезпечення добробуту народу, що забезпечує підтримку революції ;

 створення власної регулярної армії для захисту національної держави і розбудову владних структур не лише в центрі, а й на місцях;

 – чіткість програмних завдань розбудови національної держави;

– наступальність агітаційно-пропагандистської роботи в масах;

забезпечення єдності в керівництві і в суспільстві загалом;

 турбота про забезпечення зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІ. ПІДСУМКИ ЗАНЯТТЯ

          Слово викладача.

 “Названа тема, безумовно, посідає одне з провідних місць в курсі дисципліни «Історія України». В умовах багатовікового процесу національно-визвольної боротьби український народ неодноразово здійснював спроби відновити свою власну державу: Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького, повстання І. Мазепи, революція 1917-1921 рр., спроба відновити суверенітет України у 1941 році, тривала збройна боротьба ОУН-УПА за свободу краю і, нарешті, проголошення незалежності України у 1991 р.

Отже, сьогоднішня розбудова української самостійної держави була б просто неможливою без цінного історичного досвіду і вагомих конкретних завоювань буремних часів Української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Вона стала важливим кроком для остаточного здійснення віковічних прагнень українського народу, продовжила важливу закономірну тенденцію його розвитку, спрямовану на збереження своєї культури і національної самосвідомості, надихала на нові і нові стремління в боротьбі за відновлення і розвиток власної державності.

  Історія – це не лише наука про минуле, вона завжди повернута в майбутнє і її подїї залежать від кожного з нас. Занурившись в атмосферу політичної боротьби під час Української революції, ми ясніше бачимо перспективу та завдання, які стоять перед нами сьогодні. Зміцнювати українську державність, жити й  працювати в ім'я майбутнього Батьківщини, бути справжнім  патріотом – наше завдання сьогодні й повсякчас.  Варто пам'ятати, що патріотизм — це не кількість українських символів на нас, наших речах, будинках, авто і не хорове виконання гімну України, патріотизм — це в пергу чергу толерантне відношення один до одного, а буде так - значить буде національна єдність. І хотілося б, щоб по сплину декількох, може й, десятків років, ваше покоління аналізуючи події, не робили висновки, що наша історія знову має перспективи, щоб повторитися, а констатували той факт, що повторення подій, враховуючи досвід поколінь, вже мало місце в історії нашої держави, а ви і ваші діти будете жити у дійсно  вільній і незалежній  державі, яка нині розпочала кардинальні зміни  історичного курсу.

 

  На завершальному етапі заняття викладач відзначає активних студентів і виставляє оцінки, враховуючи кількість отриманих балів (15-20 балів — 10-12 б., 10-15 - 8,9 б. )

УІІ. Домашнє завдання.

1.   Параграфи 41,42,43 підр. Історія України  за ред. Турченка В.Ф.К.-2001;

2. Випереджувальне завдання : скласти порівняльну таблицю “Політика “воєнного комунізму”- “нова економічна політика”.

 

 

 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 6

 

Дисципліна  Історія України  Група  В-11   Дата  05.10.2017 р.

 

Тема заняття : Українська революція 1917-1921 рр.- шлях до незалежності.

Історичний досвід»

 

Мета заняття:узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити основні події Української революції; розвивати у студентів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки та узагальнення, вміти виділяти головне і другорядне, працювати з історичними термінами та поняттями, висловлювати власну думку та точку зору на історичні події, формувати навички групової роботи;  виховувати повагу до надбань попередніх поколінь.

 

Тип заняття:  узагальнення і  систематизації знань.

 

Форма заняття: “урок-турнір”

 

Обладнання: підручник з історії України, роздатковий матеріал (картки із завданнями), тематична презентація, мультимедійне забезпечення.

 

 ЗМІСТ І ХІД ЗАНЯТТЯ

№ елементу

 

Елемент заняття, питання, форми, методи навчання і засоби забезпечення заняття

Доповнення, зміни, зауваження

1

                             2

3

І

Організація групи до роботи

 

2

Актуалізація навчальної діяльності

 

2.1

Оголошення теми та мети заняття

(слайд 1)

 

Епіграф заняття

(слайд 2)

2.2

Вступна бесіда

1) Що таке революція?

2)Коли розпочалася Українська революція початку ХХ ст.?

2) Чому події  1917-1921 рр. на українських землях називаються національно-демократичною революцією?

3) Які представницькі органи були провідниками революції? Назвати їх очільніків.

4)  Що таке Генеральний Секретаріат?

5)  Скільки Універсалів прийняла Центральна Рада і коли?

6)  Який Універсал проголосив незалежність України?

7) Чи була досягнута мета революції?

 

3

Мотивація навчальної діяльності

 

 

1. Провідники Української революції 1917-1921 рр.

(слайд 3-8)

 

Слово викладача

 

 

4.

Оголошення плану роботи

 

 

1)Повідомлення

Випереджувальне навчання

 

 

2) Дидактична гра “Історичний калейдоскоп”

 (слайд 9-27 )

 

3) Вирішення проблемного завдання “Дерево рішень”

 (слайд 28)

 

Студентам пропонується сформулювати, які уроки ми, покоління XXI ст., можемо винести з історії Української революції.

 

5.

Підсумки заняття

 

5.1.

Слово викладача

 

5.2.

Підведення підсумків заняття, виставлення оцінок.

 

6.

Домашнє завдання.

 Параграфи підручника Історія України

 за ред. Турченка В.Ф. 41,42,43

Випереджувальне завдання : скласти порівняльну таблицю “Політика “воєнного комунізму”- “нова економічна політика”

 

 

 

 

Підписи викладачів            _______

                                                               О.М. Хоменко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zip
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
5 лютого 2018
Переглядів
3060
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку