Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з інформатики для 10-11 класу на тему "Внутрішні команди консольного режиму Windows для роботи з файлами та каталогами"

Про матеріал
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи (або 2-х практичних уроків) на тему "Внутрішні команди консольного режиму Windows для роботи з файлами та каталогами" - демонстраційне завдання з теми для репродуктивного виконання, завдання для самостійного виконання для перевірки рівня засвоєння матеріалу теми.
Перегляд файлу

1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

Тема: Внутрішні команди консольного режиму Windows для роботи з файлами та каталогами

Мета: набути практичні навички з використання основних команд консольного режиму операційної системи Windows для роботи з файлами та каталогами.

Обладнання: комп’ютери типа Pentium з ОС Windows.

 

Теоретичні основи:

Консольний режим ОС Windows базується на основних принципах роботи з файлами та каталогами в ОС MS-DOS. В структуру стандартного програмного забезпечення ОС Windows входить програма-емулятор ОС MS-DOS, яка ініціюється ланцюжком команд ПускВсі програмиСтандартніКомандний рядок, після чого відкривається вікно з рядком для вводу команд та запрошенням ОС, в якому вказується поточний диск та поточний каталог. Команда вводиться з клавіатури по-символьно, стан регістру можна не враховувати.

Команди для роботи з файлами:

В команді можуть використовуватися символи "*" і "?", за допомогою яких задається ім'я шаблону групи, якщо операція виконується над групою файлів.

 1. Копіювання файлів

Для копіювання файлів використовується команда copy, що є інструментом створення копій файлів на дисках або жорсткому диску.

Формат команди:

copy  <шлях\ім'я_файлу(що копіюється>  <шлях\каталог(куди копіюється файл>

 1. Переміщення файлів

Для переміщення файлів використовується команда move.

Формат команди:

move <шлях\ім'я_файлу> <шлях\каталог>

 1. Створення файлів

За допомогою команди copy можна створювати нові файли. Для цього як джерело вказується клавіатура (con), а як інший параметр команди (куди) — ім'я створюваного файлу:

Формат команди:

copy  con  <ім'я_файлу>

Після натиснення клавіші [Enter] для вводу команди, курсор переходе в наступний рядок екрану (без запрошення ОС) – це показує, що система знаходиться в режимі вводу тексту вмісту створюваного файлу. По закінченні вводу тексту необхідно натиснути послідовно [Ctrl+Z] [Enter]. Система виведе повідомлення – скопійовано 1 файл, що свідчить про створення файлу.

 1. Для знищення файлів використовують команду del.

Формат цієї команди:

Del  [шлях\]<ім'я_файлу>  [/Р]

При наявності в команді ключа /Р операційна система робить запит, на підтвердження знищення файлу після введення команди. В імені файлу дозволяється використання символів "?" і "*".

 1. Перейменування файлів

Часто виникає потреба змінювати імена файлів. Для цього існує команда rename (скорочено ren).

Команда має формат:

ren  [шлях\]<ім'я_файлу>   <нове_ім'я_файлу>

 1. Перегляд і печатка умісту файлів

Для перегляду умісту файлу на екрані монітора можна використовувати команду type.

Формат команди:

type [шлях\]<ім'я_файлу>

Однак файл, який потрібно переглянути, повинний підходити для цього. Він повинний містити символи, що відображаються на екрані монітора. Краще, коли це текстовий файл, інакше на екрані з'явиться безглуздий набір символів. Як правило, файли з розширенням ТХТ, DOC, ВАТ при виводі на екран мають зрозумілий вигляд.

 1. Друк вмісту файлів

Вміст будь-якого файлу можна вивести на пристрій друку (принтер). Якщо файл був спеціально підготовлений для печатки або це текстовий файл, то найпростіший спосіб виводу його на печатку — використовувати команду copy.

Формат команди виводу файлу на друк:

copy  [шлях\]<ім'я_файлу>  prn

Команди для роботи з каталогами:

 1. Перегляд каталогів

Для перегляду вмісту каталогів (підкаталогів) використовують команду dir.

Формат команди:

dir [шлях\][<ім'я_каталогу або файлу>] [/Р] [/W]

 1. Створення каталогу

Нові каталоги (підкаталоги) створюються за допомогою команди mkdir, скорочено — md.

Загальна структура команди:

md [шлях] <ім'я_каталогу>

 1. Знищення каталогів

Для знищення каталогів (підкаталогів) використовують команду remove dir, або скорочено
— rd. Формат команди:

rd [шлях] <ім'я_каталогу>

Увага! Не можна знищувати кореневий і поточний каталоги, каталог же, що видаляється, повинний бути порожнім.

 1. Зміна поточного каталогу

Відомо, що після завантаження операційної системи на екрані монітора відображається запрошення DOS, у якому повідомляється ім'я поточного дисководу і поточного каталогу.

Часто виникає необхідність перемінити поточний каталог. Ця операція здійснюється командою chdir, скорочено — cd.

Формат команди:

cd [шлях]

Припустимо, що система набудована на кореневий каталог диска С. Тоді запрошення операційної системи має вигляд С:\>.

C:\>cd DOC\ARH — Якщо потрібно перейти до роботи з файлами підкаталогу ARH каталогу DOC диска С. Після виконання команди операційна система виводить запрошення C:\DOC\ARH> У цьому випадку підкаталог ARH став поточної.

Перехід до каталогу DOC (у такому випадку він стає поточним) стає можливим, якщо використовувати команду cd .. (тобто cd і після неї дві крапки).

Корнєвій каталог стає поточним після використання команди -   cd \

 1. Перейменування каталогу

Змінити каталогу ім'я можна за допомогою команди переміщення файлів — move.

Формат команди:

move <старе_ім'я_каталогу> <нове_ім'я каталогу>

 

Порядок виконання роботи:

 

Завдання № 1: Ознайомитися з структурою файлової системи дисків, роботою внутрішніх команд консольного режиму ОС Windows, для цього виконайте наступні дії за допомогою команд командного рядка, які вказані через дефіс від дії:

 1.       Переглянути дерево каталогів дисків C: і D  –  dir C:\ ; dir D:\
 2.       Створити в кореневому каталозі диска D: підкаталог WORK –  md D:\WORK
 3.       Створити в каталозі WORK диска D: підкаталог TEMT –   md D:\WORK\TEMT
 4.       Переглянути каталог LNC диска D –  dir D:\LNC
 5.       Створити каталог LNC на диску D: (якщо він відсутній) – md D:\LNC
 6.       Створити текстові файли (якщо відсутній каталог LNC на диску D:) :
 • copy con D:\LNC\nc1 (натиснути [Enter], ввести з клавіатури текст, натиснути [Ctrl-Z] та [Enter] – повторити для інших)
 • copy con D:\LNC\nc2
 • copy con D:\LNC\nc3
 • copy con D:\LNC\nc4
 • copy con D:\LNC\nc5.doc
 • copy con D:\LNC\nc6.doc
 • copy con D:\LNC\nc7.doc
  1.       Скопіювати усі файли каталогу LNC у каталог WORK – 

            copy  D:\LNC\*.*  D:\WORK

 1.            Перемістити файли з розширенням .doc  з каталогу WORK у каталог TEMT –

             move  D:\WORK\*.doc  D:\WORK\TEMT

 1.       Перейти на диск D: – D:
 2.   Ввійти в каталог WORK –  cd  D:\WORK
 3.   Переглянути каталог WORK –  dir
 4.   Переглянути уміст файлу nc1 –  type  nc1
 5.   Знищити файл nc2 –  del nc2
 6.   Перейменувати файл nc1 у nc1.txt – ren  nc1  nc1.txt
 7.   Перейменувати групу файлів nc? nc?.txt –  ren  nc?  nc?.txt
 8.   Переглянути каталог WORK на результат перейменування –  dir
 9.   Перейти в надкаталог поточного каталогу – cd  ..
 10.       Перейменуйте каталог WORK –  move  WORK  KATALOG
 11.   Знищити усі файли каталогу KATALOG  – 
 • del  D:\KATALOG\*.*
 • del  D:\ KATALOG\ TEMT\*.*
 • rd   D:\ KATALOG\ TEMT\
  1.        Знищити каталог KATALOG  – rd  D:\ KATALOG
  2.        Переглянути кореневий каталог диску D: на результат видалення –  dir D:

 

Позначка про виконання завдання: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання № 2: Виконати самостійно наступні дії за допомогою команд консольного режиму. Самостійно побудувати і записати формат команд, що задають ці дії:

 1. Скопіювати усі файли з каталогу LNC диска D: у кореневий каталог диска D:
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 2. Створити на диску D: підкаталог TEMP
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Перейменувати файли nc? у nc?.doc
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 4. Перемістити усі файли з розширенням .doc у підкаталог TEMP
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 5. Створити каталог TEXT у каталозі TEMP диска  D:
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 6. Скопіювати файли nc1.doc і nc3.doc у каталог TEXT
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 7. Створити каталог DOK у каталозі TEXT
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 8. Створити текстовий файл
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 9. Перенести файли nc2.doc і nc4.doc з кореневого каталогу в каталог DOK
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 10.   Перейменувати файли nc2.doc і nc4.doc у файли tab2.txt і tab4.txt відповідно
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 11.   З поточного каталогу переглянути зміст кореневого каталогу, каталогу TEXT та поточного каталогу
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 12.   Знищити усі файли з розширенням .txt  і .doc
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 13.   Знищити каталоги TEXT і DOK
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позначка про виконання завдання: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

 1. Що таке специфікація файлу?
 2. Правила іменування файлів.
 3. На які групи підрозділяються всі команди ОС MS-DOS.
 4. Як працюють команди  ОС MS-DOS?
 5. Що таке шлях до файлу?
 6. Призначення символу <..> і <\> у записі шляху.
 7. Як задати шаблон групи файлів в команді?
 8. Які команди консольного режиму можуть робити з групою файлів?
 9. Призначення команди dir.
 10. Призначення параметрів [/P] і [/W] у записі команди dir .
 11. Призначення команд md, rd.
 12. Призначення команд cd.
 13. Призначення команд copy, move.
 14. Призначення команд type, ren, del
 15. Призначення команди copy con.

 

 

Відповідь на тест-опитування:          Перездача           Перездача 


Варіант №_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


Варіант №_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


Варіант №_____

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


 

 

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Лабораторну роботу виконав студент____________________________________________________

                                                                                                                        Підпис.                                                  Прізвище, ініціали

 

Лабораторну роботу перевірив і прийняв викладач ________________________________________

                                                                                                                                             Підпис.                                   Прізвище, ініціали

 

________________________                                           _______________________________

                               Дата                                                                                                                                             Оцінка

 

 

 

Заходи безпеки:

ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ РОБОТИ НА ПК (стор. 9)

Форма звіту:

 1. Роздрукувати звіт з лабораторної роботи за методичними вказівками:
 • тема;
 • мета;
 • теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • контрольні питання;
 • лист висновку по роботі.
 1. заповнити всі необхідні місця в звіті виконання завдань лабораторної роботи;
 2. відповісти на тестові завдання, які надасть викладач;
 3. написати висновок по роботі;
 4. здати звіт викладачу.

 

 

docx
Додано
20 листопада
Переглядів
33
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку