1 квітня о 15:00Вебінар: Викладання іноземної мови в умовах дистанційного та онлайн-навчання

Методичний посібник "Математика в кросвордах"

Про матеріал

Запропоновані кросворди розраховані на учнів різних рівнів знань. Їх можна використовувати під час актуалізації опорних знань учнів ( інтерактивна технологія «Мікрофон» , метод «Незакінчені речення», математичні диктанти); узагальнення та систематизації знань учнів (колективна, індивідуальна, диференційована робота учнів); підсумок уроку.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Підготувала:

                                Вчитель математики

                                Миронівської ЗШ  І – ІІ ст.

                                   Горбаченко Т. О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Математична задача іноді така ж цікава,

                                      як кросворд, і напружена розумова робота

                                         може бути настільки ж бажаною вправою, як стрімкий теніс

Д. Пойа

 

   Математика як навчальний предмет має необхідні передумови для розвитку пізнавальних процесів школярів.

 

   На уроках математики в результаті взаємодії зусиль учителя і учнів розвивається елементарне математичне мислення учнів, створюються умови для корекції пам’яті, уваги, мови. Пояснюючи навчальний матеріал на уроках математики, вчитель широко використовує математичні терміни, специфічні словосполучення, котрі на інших уроках і в повсякденному житті дуже рідко зустрічаються. Учні відчувають значні труднощі в розумінні, запам’ятовуванні, вимові та застосуванні незвичних для них слів. Учителю необхідно працювати над тим, щоб за кожним словом і терміном стояв конкретний образ, щоб учні включали нові слова, геометричні та математичні терміни у свій активний словник.

 

   До багатьох факторів, що впливають на процес запам’ятовування учнями навчального матеріалу, відноситься і спосіб його сприйняття. Багатьма вченими виявлено, що учні краще запам’ятовують той матеріал, подання якого відбувається за допомогою використання різних допоміжних засобів і методів (картинок, схем, ребусів, кросвордів і т. д.)

 

   Одним із методів, що сприяють активізації запам’ятовування математичних термінів, є застосування кросвордів на уроках математики.

   Особливе значення для продуктивності запам’ятовування має те, в якій формі воно відбувається.  Довільне запам’ятовування відбувається незаплановано, без спеціальної мети запам’ятати. Людина краще запам’ятовує те, що відповідає її інтересам, мотивам, запитам. Застосування кросвордів підвищує інтерес до навчальної діяльності, сам процес розгадування кросвордів стає цікавим для учнів. Запам’ятовування математичних термінів відбувається немов би саме по собі, довільно, в результаті вольової і розумової діяльності школярів під час розв’язування кросвордів.

   Кросворди навчають без дидактичності, вони, при всій традиційності свого змісту, оригінальні і направлені на досягнення важливої мети – пробудження в учнів самостійного і нестандартного мислення та любові до математики.

   При створенні кросвордів по математиці не обов’язково дотримуватися симетрії в розміщенні клітиночок для вписування слів. Важливо використати ідею цієї гри для включення учнів в активну розумову діяльність. Запропоновані учням кросворди складені за окремими темами програми, але вони можуть мати і завдання із різних тем. Нескладні за формою і змістом – включають від 5 до 10 слів. Розв’язування кросвордів доступне учням, але завдання в міру складні, змушують їх думати над відповідями.

 

   Дані кросворди використовую при повторенні та закріпленні матеріалу, у фронтальній та індивідуальній роботі з учнями на різних етапах уроку. До одного і того ж кросворду картки із завданнями можу складати по різному. Завдання може бути дано в зоровій формі з посиланням на наочність і використовуватися при первинному закріпленні матеріалу, а при подальшому закріпленні завдання можуть бути дані в словесній формі. Запитання, з якими працюють учні при розв’язуванні кросвордів, навчають їх вмінню самим формулювати  запитання і визначення. Картки, що мають тільки запитання, при повторенні учбового матеріалу пропоную більш сильним учням, а слабші учні в цей же час розв’язують ті ж самі кросворди в зоровій формі з опорою на наочність.

 

   Слідкую за тим, як виконується завдання, і якщо знаходжу в учня помилку, то даю йому картку з готовими відповідями, щоб він міг бачити і правильну відповідь, і правильне написання слів. При фронтальній роботі з класом сітка кросворда креслиться на дошці і учні по черзі виходять до дошки та вписують потрібні терміни в клітинки кросворду.

 

   Окрім традиційних на своїх уроках використовую ще й угорські кросворди. Складаючи їх можна не лише перевірити знання учнями теоретичного матеріалу, а й активізувати пізнавальні здібності учнів, розвивати їх увагу, пам'ять, мислення.

 

    Всі ми знаємо, що увага – це зосередженість і направленість психічної діяльності на певний об’єкт. Саме угорські кросворди дають змогу розвивати такі властивості уваги  як:

 • об’єм (кількість об’єктів, які можуть бути сприйняті і збережені людиною у відносно короткий проміжок часу);
 •  розподіл ( здатність одночасно утримувати у свідомості об’єкти різної діяльності);
 •  переключення ( можливість швидкого переходу уваги з одного об’єкту на інший);

   Але не можна забувати і про процеси памяті, які розвиваються   при роботі над кросвордами:

 • запамятовування;
 •  збереження;
 • відтворення ( впізнання, спогад, власне пригадування).

   Не можна також не відмітити , що включення в навчальний процес кросвордів може бути стимулом, адже вони добре активізують пізнавальну діяльність учнів.

   Запропоновані кросворди розраховані на учнів різних рівнів знань. Їх можна використовувати під час актуалізації опорних знань учнів    ( інтерактивна технологія  «Мікрофон» , метод «Незакінчені речення», математичні диктанти); узагальнення та систематизації знань учнів (колективна, індивідуальна, диференційована робота учнів); підсумок уроку.

     Крім того, розгадування кросвордів – цікава форма проведення вільного часу. За їх допомогою ви зможете розкрити в собі невідомі раніше таланти і підвищити впевненість у своїх можливостях. Я думаю, що ні для кого не секрет, що така впевненість і лежить в основі життєвого успіху.

   Поради щодо використання угорських  кросвордів:

 • Відшукати в кросворді математичний термін

 (закреслити його)

 • Можливі завдання учням:

       - дати  означення даного терміну

       - вказати де він використовується в практичній діяльності

       - пригадати, де з ним зустрічалися ( крім уроків математики)

       - запитати  в товариша ( оцінити його).

 

   Пропоную розглянути, як використовуються кросворди (традиційні та угорські) для активізації запам’ятовування математичних термінів при вивченні окремих тем на уроках.

Математика, 5 клас

 

 

1

 

Р

 

 

 

 

 

 

2

І

 

 

 

 

3

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

4

 

Н

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Я

 

 

 

6

 

 

Н

 

 

 

7

 

Н

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Я

 

 

 

 

1. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну рівність (корінь);

2. Кількість нулів у числі 10 000 000 (сім);

3. Дія першого ступеня (додавання);

4. Тисяча кілограмів (тонна);

5. Дія другого ступеня (ділення);

6. Число, яке не впливає на результат під час множення (один);

7. Шкільне приладдя, за допомогою якого будують відрізки, прямі та промені (лінійка);

8. Найбільше одноцифрове число (дев’ять).

 Ключове слово – рівняння.

 

Математика, 5 клас

 

 

 

1С

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Е

 

 

 

 

 

4П

 

 

 

 

 

 

 

5

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

Ь

 

 

 

 

1. Найменше трицифрове число (сто);

2. Замкнена ламана з трьох ланок (трикутник);

3. Сума довжин усіх сторін многокутника (периметр);

4. Добуток ширини на довжину (площа);

5. Дія першого ступеня (віднімання);

6. Дія другого ступеня (множення);

7. Компонент дії ділення (дільник).

 

Ключове слово – степінь.

 

 

Математика, 5 клас

 

 

 1Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

И

 

 

 

3С

 

 

 

 

 

4

Е

 

 

 

 

 

 

 

5Л

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Ь

 

7

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

И

 

 

 

9К

 

 

 

1. Корінь рівняння 3х = 12. (чотири)

2. а² = 9;  а = ? (три)

3. Периметр прямокутника дорівнює 20 см, одна його сторона – 3 см. Знайдіть другу сторону. (сім)

4. Знайти сторону квадрата, площа якого дорівнює 100 см². (десять)

5. Одиниця вимірювання об’єму. (літр)

6. Число, яке не є натуральним. (нуль)

7. 4² = ? (шістнадцять)

8. Число, яке не впливає на результат під час множення. (один)

9. Прямокутний паралелепіпед, у якого всі вимірі рівні. (куб)

 

Ключове слово – чисельник.

Математика, 5 клас

 

 

1

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

А

 

 

 

 

4

 

 

 

 

М

 

 

 

5

Е

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Н

 

 

 

 

 

7Н

 

 

 

 

 

 

8

 

И

 

 

 

 

9К

 

 

 

 

 

 

 

1. Кут, градусна міра якого дорівнює 180º. (розгорнутий)

2. Половина від 26. ( тринадцять)

3. Одиниця вимірювання кутів. (градус)

4. Корінь рівняння 3хх + 5 = 21. (вісім)

5. Периметр прямокутника дорівнює 28 см. Одна його сторона дорівнює 5 см. Знайдіть другу сторону прямокутника. (дев’ять)

6. Тисяча кілограмів. (тонна)

7. 15х = 0, х = ? (нуль)

8. 1²ºº³ = ? (один)

9. Прямокутник, у якого всі сторони рівні. (квадрат)

 

Ключове слово – знаменник.

Математика, 5 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з букв, що залишилися складіть слово, яке дасть назву числам, які використовуються під час лічби предметів

 

З

М

Е

Н

Ш

У

В

А

Н

Е

Д

Н

У

М

Е

Р

А

Ц

І

А

О

Ц

И

Ф

Р

А

С

У

М

Я

Д

Н

А

+

В

=

В

+

А

О

А

У

А

Л

М

М

L

А

Т

Д

Н

Р

Н

Ь

І

Н

У

Л

Ь

И

К

В

І

Д'

Є

М

Н

И

К

Н

И

П

О

Р

І

В

Н

Я

Т

И

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч

И

С

Л

А

 

 

 

 

Математика, 5 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з букв, що залишилися складіть слова, які дають узагальнення цим математичним термінам

 

П

 

О

М

Н

О

Ж

И

Т

И

Д

И

Л

М

И

Ч

З

 

П

Е

Р

Е

С

Т

А

В

Н

И

Й

А

Ї

И

А

 

С

П

О

Л

У

Ч

Н

И

Й

І

Ч

С

К

С

К

 

Р

О

З

П

О

Д

І

Л

Ь

Н

И

Й

У

Л

О

 

К

В

А

Д

Р

А

Т

Ч

И

С

Л

А

Б

А

Н

 

М

Н

О

Ж

Н

И

К

Д

О

Б

У

Т

О

К

 

 

 

 

 

 

З

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5 клас                                           Угорський кросворд

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з букв, що залишилися складіть слово, яке дає узагальнення цим математичним термінам ( літери можуть повторюватись)

Т

 

Р

І

В

Н

О

Б

Е

Д

Р

Е

Н

І

И

Р

 

П

Р

Я

М

О

К

У

Т

Н

І

Е

Н

Т

И

 

Р

І

З

Н

О

С

Т

О

Р

О

Н

Н

І

К

 

Т

У

П

О

К

У

Т

Н

І

О

У

К

Н

У

 

Р

І

В

Н

О

С

Т

О

Р

О

Н

Н

І

Т

 

Г

О

С

Т

Р

О

К

У

Т

Н

І

И

М

Н

 

Ч

О

Т

И

Р

И

К

У

Т

Н

И

К

И

И

 

П

Р

Я

М

О

К

У

Т

Н

И

К

Г

К

К

 

М

Н

О

Г

О

К

У

Т

Н

И

К

Ц

О

И

 

П

Е

Р

И

М

Е

Т

Р

Р

І

В

Н

І

З

 

А

М

К

Н

Е

Н

А

Л

А

М

А

Н

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з букв, що залишилися складіть назву теми, яку ми вивчаємо

 

З

 

В

И

Ч

А

Й

Н

І

Д

Р

О

Б

И

Д

Н

 

Е

П

Р

А

В

И

Л

Ь

Н

И

Й

З

О

В

 

М

І

Ш

А

Н

И

Й

Д

Р

І

Б

Н

Д

Ц

 

І

Л

А

Ч

А

С

Т

И

Н

А

Ч

Д

А

Й

 

И

П

Р

А

В

И

Л

Ь

Н

И

Й

Д

В

Р

 

В

І

Д

Н

І

М

А

Н

Н

Я

О

З

А

З

 

Н

А

М

Е

Н

Н

И

К

И

А

Н

И

Н

І

 

И

І

П

О

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

Н

Ч

 

И

С

Е

Л

Ь

Н

И

К

М

Б

Ї

И

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 5 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з букв, що залишилися складіть назву теми, яку ми вивчаємо

 

Д

 

Р

О

Б

О

В

А

Ч

А

С

Т

И

Н

А

Д

П

 

О

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

Д

Т

В

Д

І

К

 

І

Д

Д

О

Д

А

В

А

Н

Н

Я

И

Ї

Л

Р

 

І

Н

 

В

І

Д

Н

І

М

А

Н

Н

Я

Е

Е

 

Н

Д

М

Н

О

Ж

Е

Н

Н

Я

Б

И

М

Н

О

 

К

Р

У

Г

Л

Е

Н

Н

Я

Я

О

А

И

Н

С

 

О

Ц

І

Л

А

Ч

А

С

Т

И

Н

А

А

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

 

 

 

1

 

 

П

 

 

 

 

 

2

 

 

О

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Д

 

 

 

 

 

 

4

І

 

 

 

 

 

 

 

 

5Л

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Ь

7

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

8

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10Т

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Ь

1. Як називають числа 1, 3, 5, 7, 9… (непарні);

2. Число, яке має тільки два дільники (просте);

3. Число, яке має більше ніж два дільники (складене);

4. Дія другого ступеня (ділення);

5. Одиниця вимірювання об’єму (літр);

6. Число, на яке не можна ділити (нуль);

7. Добуток кількох однакових множників (степінь);

8. Рівність, що містить невідоме (рівняння);

9. Дільник, який є у декількох різних чисел (спільний);

10. Друге, за порядком розташування, просте число (три);

11. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну рівність (корінь).                   Ключове слово – подільність.

Математика, 6 клас

 

 

1П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Р

 

 

 

3

 

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

4П

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

О

 

 

 

 

 

 

6

Р

 

 

7

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

 

8

І

 

 

 

 

 

 

9

Я

 

 

 

 1. 7,5 · 2 + 35 = ? (п’ятдесят);
 2.  ( )2 · 250 = ? (сорок);
 3. Частка двох чисел (відношення);
 4. 2 – це найменше … число (просте);
 5. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх її членів – це … властивість пропорції (основна);
 6. Корінь рівняння ( х + 4 ) · 5 = 25 (три);
 7. 50% від 40 (двадцять);
 8. 64 · = ? (вісім);
 9. Обчислити: 2 · 1 + 2 · = ? (п’ять).

 

Ключове слово – пропорція.

 

 

Математика, 6 клас

 

1

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

 

2

 

А

 

 

 

 

 

3Д

 

 

 

 

 

 

 

 

4

І

 

 

 

5

 

У

 

 

 

 

6С

 

 

 

 

 

 

 

1. Вони бувають лінійні, стовпчасті та секторні (діаграми);

2.  + ,  - ,  < ,  > (знаки);

3. Відрізок, що сполучає дві точки на колі і проходить через його центр (діаметр);

4. наближене число, що дорівнює відношенню довжини кола до його діаметра (Пі);

5. Частина площини, що обмежена колом (круг);
6. Частина круга, обмежена двома радіусами та дугою (сектор).

 

   Ключове слово – радіус.

 

 

 

 

Математика, 6 клас

 

 

 

1П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Я

 

 

 

 

4

 

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

5

 

А

 

 

 

 1. Дві прямі, які ніколи не перетинаються (паралельні);
 2. Дві прямі, що перетинаються під прямим кутом (перпендикулярні);
 3. Кут, градусна міра якого дорівнює 90º (прямий);
 4. Найменша міра довжини (міліметр);
 5. Як називають поділки, нанесені на лінійку, транспортир, термометр? (шкала).

Ключове слово – пряма.

 

 

 

 

Математика, 6 клас

 

1

 

 

 

 

 

 Л

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 О

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 Б

 

 

 

 

 

4

 

 А

 

 

 

 

 

 

 

5Ч

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 Е

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 В

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 С

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 Ь

 

 

10

 

 

 К

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 И

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 Й

 

1. Числа, що використовують при лічбі предметів (натуральні);

2. Чотирикутник з прямими кутами (прямокутник);

3. Цифри 1, 2, 3, … (арабські);

4. Наочне представлення різних числових даних (діаграма);

5. Результат дії ділення (частка);

6. Число, яке вказує на скільки рівних частин поділено ціле (знаменник);

7. Дія, результатом якої є сума (додавання);

8. Закон додавання (переставний);

9. Найменше двоцифрове число (десять);

10. Замкнена ламана з трьох ланок (трикутник);

11. Число, яке вказує, скільки частин від цілого взято (чисельник);

12. Кут, що менший прямого (гострий).

 

Ключове слово – Лобачевський.

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер,  що залишилися складіть назву дії , яка допомагає дізнатися в скільки разів одне число більше від другого

 

 

П

Ч

И

С

Л

А

Б

Л

И

З

Н

Я

Т

А

Р

Д

Н

И

Д

І

Л

Ь

Н

И

К

І

Я

О

О

Л

С

К

Л

А

Д

Е

Н

Е

Е

Ч

С

Д

С

Н

Е

Л

О

П

О

Д

І

Л

И

Т

И

И

Т

Д

І

Л

Е

Н

Е

Ч

А

С

Т

К

А

Н

І

П

О

С

Л

І

Д

О

В

Н

І

С

Т

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер,  що залишилися складіть слово, яке вказує на те , що число можна поділити на інше
( літери можна використовувати не один раз)

 

 

О

П

О

К

А

З

Н

И

К

Н

С

К

С

К

В

А

Д

Р

А

Т

К

У

Б

Н

Н

Д

І

Л

Ь

Н

И

К

О

Н

Д

С

О

Н

Е

П

А

Р

Н

Е

Ь

С

Т

Д

В

П

А

Р

Н

Е

К

Р

А

Т

Н

Е

А

С

Т

Е

П

І

Н

Ь

Л

І

І

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть назву чисел, які раніше називали “ламаними числами”

 

Ч

Н

Е

С

К

О

Р

О

Т

Н

И

Й

З

И

В

Л

А

С

Т

И

В

І

С

Т

Ь

Н

С

С

К

О

Р

О

Т

И

Т

И

Р

В

А

Е

Д

О

Д

А

В

А

Н

Н

Я

С

Л

М

Л

Ц

І

Л

А

Ч

А

С

Т

И

Н

А

Е

Ь

З

В

Е

Д

Е

Н

Н

Я

А

О

И

Н

Н

Д

В

І

Д

Н

І

М

А

Н

Н

Я

Н

И

С

К

О

Р

О

Т

Н

И

Й

І

Ч

И

К

П

Р

А

В

И

Л

Ь

Н

И

Й

Б

К

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть назву відношення кількості сприятливих результатів до кількості всіх можливих результатів

 

 

П

Й

М

О

В

І

Р

Н

І

С

Т

Ь

О

Д

О

С

Т

О

В

І

Р

Н

А

Й

Д

О

Р

В

И

П

А

Д

К

О

В

А

І

Н

І

І

Т

О

І

Д

Ї

П

Ь

С

Я

Н

Е

М

О

Ж

Л

И

В

А

М

В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

И

П

А

Д

К

О

В

О

Ї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть назву теми, в якій зустрічаються ці терміни
( літери можуть повторюватися)

 

 

К

Д

О

В

Ж

И

Н

А

К

О

Л

А

Р

К

О

О

Д

І

А

М

Е

Т

Р

К

Т

К

Г

Р

Л

П

Л

О

Щ

А

Ц

Е

Н

Т

Р

Л

У

У

О

К

У

Л

Я

Р

А

Д

І

У

С

П

І

Г

С

Е

Г

М

Е

Н

Т

А

С

Е

К

Т

О

Р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть слово без якого не може існувати ні відношення ні пропорція
( літери можуть повторюватися)

 

 

С

В

І

Д

Н

О

Ш

Е

Н

Н

Я

Е

П

Р

О

П

О

Р

Ц

І

Я

К

Р

Р

І

В

Н

І

С

Т

Ь

А

Р

Е

Ч

Д

І

А

Г

Р

А

М

А

А

Д

К

Л

І

Н

І

Й

Н

А

С

Й

Н

Т

С

Е

К

Т

О

Р

Н

А

Н

І

С

Т

О

П

Ч

А

С

Т

А

І

В

Л

А

С

Т

И

В

І

С

Т

Ь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресливши по горизонталі та вертикалі математичні терміни, ви дізнаєтесь, яке число можна записати у вигляді а/m, де а – ціле число, а m- натуральне

 

 

Д

К

О

О

Р

Д

И

Н

А

Т

Н

А

П

О

Р

Д

О

Д

А

В

А

Н

Н

Я

Д

Р

Д

М

Н

О

Ж

Е

Н

Н

Я

О

А

І

Я

А

І

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

І

Л

М

Т

В

І

Д

Н

І

М

А

Н

Н

Я

Е

А

Н

П

О

Р

І

В

Н

Я

Н

Н

Я

Н

Н

І

В

І

Д'

Є

М

Н

І

Ц

Л

Н

Л

Ь

Р

А

Ц

І

О

Н

А

Л

Ь

Н

І

А

Я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, 6 клас

Угорський кросворд

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть слова, які дадуть узагальнення всім термінам, що тут зустрічалися
( літери можуть повторюватися)

 

В

К

О

О

Р

Д

И

Н

А

Т

Н

А

Т

П

Г

П

І

П

Р

Я

М

А

О

М

Е

У

Н

О

Л

Р

Р

Д

П

А

Р

А

Л

Е

Л

Ь

Н

І

И

Ч

О

А

О

Р

П

Р

Я

М

О

К

У

Т

Н

И

К

К

Щ

Ф

М

І

К

В

А

Д

Р

А

Т

Р

О

М

Б

А

И

І

І

З

П

Л

О

Щ

И

Н

А

Ч

І

Г

Р

Н

К

Н

О

Г

І

Ф

І

Г

У

Р

И

Е

Т

Р

Ф

А

И

Ь

К

П

Е

Р

П

Е

Н

Д

И

К

У

Л

Я

Р

Н

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгебра, 7 клас

 

1

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

2

 

 

І

 

 

 

3

 

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

Н

 

 

 

5

 

 

 

 

Я

 

 

 

 

 

 

6

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Я

 

 

 

 

 1. Друга степінь числа (квадрат);
 2. Значення змінної, яке перетворює рівняння в правильну рівність (корінь);
 3. Дія першого ступеня (додавання);
 4. Невідоме число в рівнянні (змінна);
 5. Як ще називають корінь рівняння? (розв’язок);
 6.  Рівняння, виду ах = в (лінійне);
 7. Два рівняння, що мають однакові розв’язки (рівносильні);
 8. Корінь рівняння 3х = 27  (дев'ять).

 

  Ключове слово – рівняння.

Алгебра, 7 клас

 

1

 

 

 

М

 

 

 

 

 

 

 

 

2Н

 

 

 

 

 

 

3О

 

 

 

 

 

 

4Г

 

 

 

 

 

 

 

 

5

О

 

 

 

 

 

 

6 Ч

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

Л

 

 

 

 

 

 

8

Е

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 1. Як називають число під рискою дробу? (знаменник);
 2. Замість «?» вказати необхідний показник х6 : (х · х5) = х? (нуль);
 3. (х3 · х7) : х9 = х?  (один);
 4. Кут, градусна міра якого менша ніж 900 (гострий);
 5. (а10)2 · (а5)4 = а? (сорок);
 6. х10 : (х10 : х4) = х? (чотири);
 7. Компонент дії ділення (ділене);
 8. (а6 : а3)3 = а? (дев’ять);
 9. (х11)2  : (х3)3 = х? (тринадцять).

     Ключове слово – многочлен. 

Алгебра, 7 клас

 

 

1Ф

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

У

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

4

К

 

 

 

5

 

 

 

 

 

Ц

 

 

 

 

 

6

 

 

 

І

 

 

 

 

7

 

Я

 

 

 

 

 

 1. Буквена рівність або вираз (формула);
 2. Незалежна змінна функції  (аргумент);
 3. Спосіб задання функції у вигляді таблиці (табличний);
 4. Якою літерою позначають вісь абсцис? (ікс);
 5. Рівність двох відношень (пропорція);
 6. Множина всіх точок координатної площини (графік);
 7. Графік лінійної функції (пряма).

 

    Ключове слово – функція.

 

 

Геометрія, 7 клас

 

1Т

 

 

 

 

 

 

2

Р

 

 

 

 

 

3

И

 

 

 

 

 

4

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

5

У

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

Т

 

 

7

 

 

 

 

Н

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

 

9

 

 

 

 

К

 

 

 

 

 1. Найпростіша геометрична фігура (точка);
 2. Одиниця вимірювання кутів (градус);
 3. Перпендикуляр, опущений з вершини трикутника на пряму, на якій лежить його протилежна сторона (висота);
 4. Відрізок, що ділить кут трикутника на дві рівні частини (бісектриса);
 5. Кут, градусна міра якого більша ніж 90º і менша ніж 180º (тупий);
 6. Сума довжин усіх сторін трикутника (периметр);
 7. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони (медіана);
 8. Трикутник, у якого дві сторони рівні (рівнобедрений);
 9. Трикутник, кут якого дорівнює 90º (прямокутний).

     Ключове слово – трикутник.

Геометрія, 7 клас

 

 

 

1П

 

 

 

 

 

 

 

2

О

 

 

 

3

 

 

 

Б

 

 

 

4

 

У

 

 

5

 

 

 

Д

 

 

 

 

6

О

 

 

 

 

 

7

 

 

 

В

 

 

 

 

 

 

8

А

 

 

 

 

 

 1. Вона ідеально рівна і нескінченна в обидва боки (пряма);
 2. Фігура, що складається з усіх точок площини, рівновіддалених від даної точки (коло);
 3. Паралелограм з рівними сторонами (ромб);
 4. Частина площини, обмежена колом (круг);
 5. Відрізок, що сполучає дві довільні точки на колі (хорда);
 6. Пряма, що має з колом одну спільну точку (дотична);
 7. Шкільне приладдя для виконання малюнків на уроках (олівець);
 8. Відрізок, що сполучає центр кола з точкою на колі (радіус).

 

Ключове слово – побудова.  

Геометрія, 7 клас

 

1

 

 

Т

 

 

 

 

 

2

 

 

Р

 

 

 

 

3

И

 

 

 

 

 

4К

 

 

 

5

 

 

 

У

 

 

 

6Т

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

8

 

 

 

И

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

К

 

 

 

 

 

 

 

 1. Кут, менший 90º (гострий);
 2. Яке твердження доводиться? (теорема);
 3. Перпендикуляр, опущений з вершини кута на протилежну сторону (висота);
 4. Два промені, що виходять з однієї точки (кут);
 5. В яких одиницях вимірюють кути (градус);
 6. Кут, більший за 90º і менший за 180º (тупий);
 7. Кут, що дорівнює 90º (прямий);
 8. Кути, у яких сторони є доповняльними променями (вертикальні);
 9. Промінь, що ділить кут навпіл (бісектриса).

 

Ключове слово – трикутник.

Геометрія, 7 клас

Угорський кросворд 

 

Закресліть по горизонталі та вертикалі математичні терміни, а з літер, що залишилися складіть назву науки, яка вивчає геометричні фігури на площині
( літери можуть повторюватися)

 

 

Т

П

Е

Р

П

Е

Н

Д

И

К

У

Л

Я

Р

Н

І

Л

І

П

О

В

І

Д

Р

І

З

О

К

П

Р

О

М

І

Н

Ь

Я

Е

Р

Ч

В

Е

Р

Ш

И

Н

А

К

У

Т

А

П

Н

М

Т

Р

А

Я

К

С

Т

О

Р

О

Н

И

П

А

Р

А

Л

Е

Л

Ь

Н

І

М

А

Р

О

З

Г

О

Р

Н

У

Т

И

Й

П

Р

Я

М

И

Й

А

В

И

М

І

Р

Ю

В

А

Н

Н

Я

К

У

Т

Т

У

П

И

Й