20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Методика проведення учнівського дослідження Великої Т.П.

Про матеріал
Найперше, що необхідно визначити юному дослідникові– це тема дослідження, яка формулюється на основі вивчення проблеми (суперечності) у науці чи практиці. Тема є локалізацією тієї сфери наукового пошуку, яка обрана для дослідження певного аспекту проблеми. Далі необхідно зробити обгрунтування актуальності теми, ступеня її дослідження, визначити об’єкт, предмет дослідження , гіпотезу ,що береться за основу , мету та завдання роботи , визначитись із методами дослідження, охарактеризувати його новизну та практичну значущість).
Перегляд файлу

Методика проведення  учнівського історичного дослідження

Найперше, що необхідно визначити юному дослідникові– це тема дослідження, яка  формулюється на основі вивчення проблеми (суперечності) у науці  чи практиці. Тема є локалізацією тієї сфери наукового пошуку, яка обрана для дослідження певного аспекту проблеми.

Далі необхідно зробити обгрунтування актуальності теми, ступеня її дослідження, визначити  об’єкт, предмет дослідження , гіпотезу ,що береться за основу , мету та завдання роботи , визначитись із методами  дослідження, охарактеризувати його новизну та практичну значущість).

Актуальність теми та ступінь її дослідження .

 Актуальність (лат. аctualis – дієвість, важливість, своєчасність): обгрунтовується своєчасність, важливість розробки обраної теми для розвитку відповідної галузі науки та практики, аналізується ступінь її дослідження в теорії та практиці, обгрунтовується необхідність впливу (впровадження результатів науково-дослідницької діяльності) на об’єкт дослідження та пропоновані методи (фактори) впливу як шлях підвищення ефективності (модернізації, раціоналізації, удосконалення тощо) певного процесу, явища, моделі, предмета тощо.

 Актуальність дослідження характеризує співвідношення між тим, що зданої проблеми вже відомо і що досліджується, і свідчить про те, для якої галузі науки чи практики мають цінність наукові результати дослідження. При цьому здійснюється стислий огляд теоретичних праць та аналізується стан реальної практики за проблемою дослідження.

   Наприклад , «Питання розглядалось дослідниками в комплексі вивчення проблем усього регіону в цілому і не стало предметом спеціального монографічного дослідження. …Науковий аналіз особливостей утворення і розвитку…., які сформувалися у період, і їх взаємовідносин, дає можливість поглибити розуміння соціально-економічних та культурних процесів, які відбуваються в сучасної України.

 …Таким чином, враховуючи вищезазначене, актуальність обраної теми полягає у недостатньому її вивченні і

Ступінь дослідження проблеми.

Автори сучасної  літератури…

В радянський період проблеми…

У сучасній історико-методичній літературі проблема ….

Актуальними для нашого дослідження були …

Проблему ….вивчали такі дослідники … проте, аналіз наукових та методичних праць свідчить, що в Україні немає спеціального наукового дослідження, яке б розглядало …….

Таким чином, об’єктивні потреби    

Недостатня розробленість дослідженої проблеми в ……..обумовили вибір та актуальність теми  дослідження ...

Дослідження проводилося протягом…..

Крім того………подякувати…..»

Визначення об’єкта, предмета, гіпотези .

 Об’єкт дослідження – це цілісне утворення елементів об’єктивної реальності (процес, явище), що породжує проблемну ситуацію і обрано для вивчення та подальшого впливу.

Предмет дослідження – частина об’єкту (елемент), якісне перетворення якого впливає на удосконалення (підвищення ефективності, якісне оновлення, тобто зміну) об’єкта дослідження.

Об’єкт та предмет дослідження як категорії наукового дослідження співвідносяться між собою як загальне та часткове.

Наприклад:

«Об’єктом мого дослідження став соціально-економічний та політичний розвиток Межівщини в період з 16 до поч. 20 ст

Предметом дослідження став процес заснування та первинного розвитку сіл та селищ нашого краю в цей же період. »

        Гіпотеза дослідження – це обгрунтоване припущення про можливі способи розв’язання визначеної проблеми, які призведуть до якісної зміни об’єкта дослідження.

 Мета дослідження – спрямовує дослідження на одержання нових знань про предмет, що дадуть можливість підвищити якість об’єкту. Це уявний, заздалегідь запрограмований, результат наукового пошуку – якісна зміна об’єкта.

Завдання дослідження – програма дослідницьких процесів, яка відображає логіку (траекторію) наукового пошуку.

Завдання формулюються у відповідності до змісту (плану) дослідження.

   Теоретичні основи дослідження – теорії (окремі розділи теоріі ), які покладені в основу дослідження є його науково-теоретичною базою.

Наприклад - «Теоретичною основою нашого дослідження є теорія «Освоєння «Дикого поля» запорізьким козацтвом».

doc
Додано
20 січня
Переглядів
171
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку