Модель соціалізуючого простору "Школа творчого успіху"

Про матеріал

Захист Моделі соціалізуючого простору "Школа творчого успіху". Розкрито основні напрямки розбудови школи творчого успіху

Перегляд файлу

 

 

Модель соціалізуючого простору

МАСЛІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«Школа творчого успіху»

Державою визначене суспільно важливе завдання для освітян – забезпечити розбудову такого освітнього простору, в якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

 

На ефективність формування готовності підлітка взаємодіяти  з соціумом впливають такі чинники:

 • Інтеграція виховного та навчального процесів;
 • Психолого-педагогічна  служба школи;
 • Учнівське самоврядування;
 • Взаємодія сім'ї, школи, місцевої громади;
 • Засоби – рідна мова, культура, позитивний приклад батьків, родинні цінності, традиції, ідеали, спільна праця.

 

Важливим є середовищний підхід  - створення системи потрібних освітніх умов з метою збагачення освітнього простору, який сприятиме засвоєнню особистістю її соціально значущих способів діяльності. У контексті соціалізації одним із таких способів є культура мислення особистості як вищий ступінь пізнання наукової картини світу, який передбачає усвідомлення протиріч, які виникають у суспільних відносинах, їх творчого вирішення на основі усвідомлення відповідності чи невідповідності нового потребам та інтересам людини.

 

Основні напрямки розбудови школи творчого успіху:

 

 • Розгалуженість видів творчої, соціальної діяльності учнів:
 • профільне навчання – два профілі;
 •  факультативні заняття;
 • гурткова робота;
 • олімпіади, МАН, конкурси, змагання, огляди всіх рівнів;
 •  цікава позаурочна зайнятість, тощо.

 

 • Розвиток самоврядування, у тому числі дитячого (рада школи, рада профілактики, учнівська рада).

 

 • Оновлення (збагачення) змісту освіти, упровадження інноваційних технологій навчання, виховання, розвитку особистості, оцінювання навчальних досягнень учнів (широке застосування інформаційно-комунікативних технологій, особистісно-орієнтоване навчання, інтерактивне навчання, проектна діяльність, проблемні технології тощо);

 

 • Формування культури мислення учнів.

Найближчим середовищем соціалізації виступає сім’я, надалі – дошкільний і загальноосвітній навчальні заклади, позашкілля та, нарешті, - соціум. Кожне з представлених середовищ не є відокремленим один від одного, їхні межі більш умовні, тому засобами співпраці, взаємодії, партнерства вони і розбудовують єдиний соціалізуючий простір.

Його змістове наповнення відображає «Я – соціальний образ» дитини та представлене такими сегментами.

Навчально-пізнавальний сегмент.

Умови реалізації:

 • Впровадження сучасних технологій у навчально-виховний процес
 • Забезпечення дієвої організаційної методичної підтримки
 • Стимулювання різноманітних форм самоосвіти вчителів та учнів
 • Залучення учнів до участі в МАН,олімпіадах, інтелектуальних конкурсах

Інформаційно-технологічний сегмент.

Умови реалізації:

 • Варіативна частина навчального плану
 • Допрофільна підготовка
 • Профільне навчання у старшій школі
 • Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі
 • Включення у зміст трудового навчання евристичних проектів, повязаних з використанням компютерів, сприяння технічній творчості учнів.

Культуротворчий сегмент.

Умови реалізації:

 • Залучення учнів до участі у дискусіях, диспутах, конференціях, подорожах до джерел рідної культури, історії держави і права.
 • Організація роботи шкільного музею, виставок дитячої творчості, книжкових виставок, оформлення тематичних стендів.
 • Проведення бібліотечних уроків, співпраця з сільськими та міськими бібліотеками та будинками культури.
 • Участь учнів у шкільних та позашкільних гуртках.

Здоров’я зберігаючий сегмент.

Умови реалізації:

 • Впровадження здоров`язберігаючих технологій у навчально-виховний процес.
 • Екологічна освіта.
 • Забезпечення превентивної взаємодії між сім′єю, державними органами, громадськими організаціями, службами у справах неповнолітніх, закладами освіти.
 • Здійснення соціально-правового захисту неповнолітніх.
 • Профілактика  девіантної поведінки та супровід проблемної дитини

Соціокультурний сегмент.

Умови реалізації:

 • Співпраця з позашкільними навчальними закладами: СЮТ, СЮН, БДТ, «Данапріс»
 • Залучення учнів до участі в різноманітних конкурсах, змаганнях  та акціях різних рівнів.
 • Організація екскурсій, подорожей видатними місцями рідного краю.
 • Проведення годин спілкування.
 • Здійснення соціальних проектів «Я-патріот», «Плануємо наше завтра» тощо

Сегмент соціальної практики та професійного вибору.

Умови реалізації:

 • Забезпечення психолого-педагогічного супроводу особистісного, життєвого та професійного самовизначення.
 • Залучення учнів,  вчителів та батьків до культури рефлексії, оволодіння технологіями самопроектування професійного саморозвитку.
 • Співпраця з навчальним закладами, у тому числі професійно-технічної освіти, які функціонують на території Новокаховської міської ради.
 • Організація зустрічей з представниками Центру зайнятості та представниками різних професій.
 • Проведення екскурсій на виробництво.

Сегмент реалізації соціальних ролей.

Умови реалізації

 • Урізноманітнення арсеналу виховних впливів на особистість школяра шляхом залучення до особистісно-рольової діяльності в навчально-виховному процесі.
 • Діяльність  шкільного волонтерського руху.
 • Співпраця з організацією «Червоний Хрест»
 • Проведення соціальних акцій за участю мешканців мікрорайону.

Сегмент лідерства.

Умови реалізації:

 • Робота шкільної учнівської ради
 • Участь старшокласників у роботі міської учнівської ради
 • Проведення виховних годин

Найвагомішим компонентом моделі соціалізуючого простору є оцінювально-рефлексивний для аналізу та оцінки, тому необхідно розробити програму моніторингу адаптації та соціалізації учнів.

На основі моніторингу розробляються плани роботи школи.

Школа набуватиме статусу соціально-педагогічного центру, відкритість якого виявлятиметься, насамперед, у співпраці з суб’єктами зовнішнього впливу за типом діалогу,  що призведе до створення цілісного життєвого простору дитини.

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
195
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку