Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Модельна програма для 1 класу НУШ. Тема " Літо"

Про матеріал
Програма та матеріали до модельної програми створені на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. Вони відповідають меті та ідейним засадам цього документу й реалізують очікувані результати, окреслені в ньому. Модельну навчальну програму сконструйовано на основі потижневого планування освітнього процесу з окресленням теми тижня й очікуваних результатів за галузями, які вчитель реалізовуватиме впродовж тижня.
Перегляд файлу

Модельна навчальна програма для 1 класу

 нової української школи

та навчально - методичні матеріали 

          Тема тижня «Літо»

                                         Вступ:

 

            Програма та матеріали до модельної програми створені на основі проекту Державного стандарту початкової загальної освіти.

            Вони відповідають меті та ідейним засадам цього документу й реалізують  очікувані результати, окреслені в ньому. 

            Модельну навчальну програму сконструйовано на основі потижневого планування освітнього процесу з окресленням теми тижня й очікуваних результатів за галузями, які вчитель  реалізовуватиме впродовж тижня.

             Ця навчальна програма розроблена на основі проблемно-пошукового підходу.

             У рамках тижня окреслено ті дослідницькі запитання, які стануть основою інтеграції та стрижнем освітнього процесу. На розсуд вчителя ці дослідницькі запитання можна розглядати впродовж  одного - двох  днів або ж у разі освітніх потреб чи посиленого інтересу дітей – упродовж тижня.

             Модельна навчальна програма містить завдання для педагога, які він ставить перед собою в рамках тижня, а також що мають знати й вміти учні  після розгляду дослідницьких запитань. В окремій таблиці подано очікувані результати тижня .

             Кожен вид навчальної діяльності супроводжується докладним описом та орієнтовними навчально-методичними матеріалами для вчителів, призначеними заощадити час педагогів на пошуки.        

             Електронна версія цих матеріалів допоможе збільшувати пропоновані ілюстрації, дописувати до них власні завдання, розмножувати матеріали для використання в класі. Багато запропонованих видів діяльності може бути розгорнуто до денного проекту.

              Більшість навчально-методичних матеріалів ґрунтується на конструюванні знань, а не на відтворенні, що демонструє партнерський підхід до освітнього процесу, задекларований Концепцією “Нова українська школа”.

                                  

                                Тема тижня «Літо»

Дослідницькі запитання:

 • Як розпізнати літо?
 • Чим діти займаються влітку?
 • Як відпочивати безпечно?
 • Які свята святкують влітку в Україні?
 • Де я хочу відпочити на літніх канікулах?

 

Цілі тижня:.

 • Навчити учнів розрізняти особливі прикмети літа.
 • Ознайомити учнів із сезонними змінами в живій та неживій природі влітку.
 • Навчити учнів спостерігати за змінами у природі.
 • Розвивати вміння  обирати безпечне місце відпочинку під час літніх канікул, відпочивати не нашкоджуючи природі.
 • Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками, іншими дітьми.
 • Ознайомити з літніми традиціями та особливостями святкування свят влітку;
 • Формувати звички здорового способу життя.

 

Очікувані результати тижня:

На кінець тижня учні :

 • розрізняють особливі прикмети літа, розпізнають літні місяці;
 • пояснюють сезонні зміни в живій та неживій природі влітку;
 • дотримуються та пояснюють правила безпечної поведінки під час літніх канікул;
 • розповідають, де можна безпечно відпочити влітку не шкодячи природі, планують свій відпочинок;
 • пояснюють правила надання  першої допомоги при тепловому ударі;
 • розрізняють трав’янисті рослини, кущі, дерева; проводять прості спостереження;
 • розповідають, які є свята влітку, як їх святкують в Україні, у їхній родині;
 • висловлюють свою позицію та уважно слухають один одного в умовах  усного спілкування.

 

 

  Освітня галузь

                            Очікувані результати

Природнича

- вирішує, що він( вона) хотів би дослідити;
- передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує;

- пояснює різницю між спостереженням за природою і «спогляданням» природи ;

- пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи  

  за природними об’єктами / явищами або експериментуючи з

  ними;
- провадить (самостійно або в групі) прості спостереження;

- розпізнає зміни в неживій та живій природі влітку;

- розрізняє особливі прикмети літа;

- описує рослини і тварин улітку;
- не завдає шкоди тваринам і рослинам під час дослідів та 

  експериментів та відпочинку;
- розрізняє дерева, кущі, трав’янисті рослини;

Технологічна

- добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для

  виконання практичної роботи;
- виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з

  допомогою дорослих;

- створює та оздоблює виріб за зразком та власним задумом;
- демонструє іншим результати власної діяльності.

Соціальна і здоровязбережна

- пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь;

- демонструє поведінку, яка запобігає або зменшує ризики для

  життя і здоров’я;

- розрізняє здорові та шкідливі звички, пояснює їх вплив на

  безпеку, здоров’я і добробут людини;

- організовує власну діяльність впродовж дня;

- об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри;

- розпізнає ситуації небезпеки вдома, на вулиці або у школі та

  пояснює,що робити в цих ситуаціях ;

- пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в
  довкіллі;
- пояснює, яку просту першу допомогу можна надати;

- обирає безпечне місце відпочинку під час літніх канікул.

Мовно-літературна

- з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну

  інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується,

  виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до

  інструкції) ;

- використовує ввічливі слова;

- обговорює в групі проблемне запитання за темою тижня;

- читає короткі тексти;
- розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом

  прочитаного;

- пояснює роль ілюстрацій для глибшого розуміння змісту;

- складає розповідь за поданим початком;

- пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних
  звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного;
  позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція
  приголосного перед голосним;)
- записує слова з вивченими буквами, вимова і написання яких

  збігаються;
- записує короткі речення (3–4 слова), пишучи перше слово з

  великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний

  розділовий знак;

- презентує роботу групи;
- висловлює свої думки і почуття з приводу простих
  медіатекстів (мультфільм, світлини).

Математична

- лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу в

  межах 100;

- співвідносить кількість об’єктів навколишнього середовища

  з відповідним натуральним числом;

- порівнює числа в межах 100;

- називає попереднє і наступне числа до будь-якого числа в
  межах 100;
- знаходить значення математичних виразів;
- застосовує різні способи виконання арифметичних дій із  

  числами;

находить число за даним відношенням «більше на ...», 

 «менше на ...»;
- знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх,

  виконуючи необхідні дії;
- оперує числами в межах 100, розв’язуючи різні життєві

  проблеми;

- розпізнає  складові задачі: числові дані, шукане,  розв’язання,

  відповідь;

- застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з

  числами(додавання, віднімання) під час розв’язування

  завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у

  математичних задачах;

- розуміє, що одна і та ж цифра в записі двоцифрового числа
  набуває різних значень залежно від своєї позиції;
- порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини, маси,
  місткості (об’єму), часу;
- виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами.

Інформатична

- розпізнає в тексті хибні чи правдиві висловлювання;

- групує об’єкти, дає назву групі;

- дає прості відповіді на запитання;

- відповідає на запитання за даними таблиці, схеми.

Громадянська та історична

- уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій

  погляд, шануючи гідність інших;
- надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за

  підтримку;
- прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину;

- представляє загальні відомості про Україну;

- розповідає, які є свята влітку, як їх святкують в Україні, у  

  родині;

- розповідає, чим відома наша країна; розпізнає державні

  символи України.

Мистецька

- малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, 

  фарбами тощо);
- використовує всю площину аркуша;

- придумує образи і створює їх різними засобами художньої

  виразності;

- експериментує з кольорами, формами тощо;

- дотримується правил техніки безпеки;

- презентує свою роботу;

- рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з 

  музичним супроводом (співом).

Фізкультурна

- виконує вправи для формування правильної постави;

- дотримується безпечної поведінки під час виконання

  фізичних вправ та ігор;

- використовує жести, рухи під час рухливої гри;
- активно вболіває за результати команди.

 

 

 

 

docx
Додано
26 березня
Переглядів
17
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку