31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Модульна контрольна робота. Тест.

Про матеріал
В модульній контрольній роботі подаються інтегровано запитання/завдання для досягнення молодшими школярами очікуваних результатів ( предметних компетентностей) у процесі вивчення основ наук.
Перегляд файлу

 

 

 

Модульна контрольна робота № 1

 

«Запитання/завдання для досягнення молодшими школярами очікуваних результаті (предметних компетентностей) у процесі вивчення основ наук»

 

 

 

 


Початковий рівень

Предмет

Клас

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Завдання

Українська мова

3

Визначає рід прикметників за родом іменників, з якими вони зв’язані.

Прочитай словосполучення.

Зелене жито

У якому роді вжито прикметник у цьому словосполученні?

А у жіночому

Б у чоловічому

В у середньому.

Українська мова

4

Впізнає на слух та в письмових текстах неозначену форму дієслова.

У якому рядку записано дієслово в неозначеній формі?

А працюєш

Б працювати

В працювали. 

Українська мова

4

Впізнає серед слів числівники.

У якому рядку записано лише числівники?

А другий, школа, п’ятнадцять;

Б сім, сорока, тисяча;

В дванадцятий, сорок п’ять, десять.

Навчання грамоти

1

Визначає у тексті вірша звук, який повторюється найчастіше.

Послухайте вірш і визначте, який приголосний звук у ньому повторюється найчастіше.

У млиночкові малому

Мишеня муку мололо,

Мишка міряла муку

По наперстку в мішку.

Українська мова

4

Визначає початкову форму іменника.

В якому рядку записано іменники в початковій формі?

А піснею, батьком, хатою;

Б пісні, батька, хати;

В пісня, батько, хата.

Читання

3

Називає прізвища, імена українських письменників-класиків.

Встанови відповідність між прізвищем письменника та його іменем.

А Ліна               1 Сосюра

Б Володимир             2 Малишко

В Павло            3 Костенко

Г Андрій         4 Тичина

1

2

3

4

 

 

 

 

Українська мова

2

Виконує під керівництвом учителя аналітико- синтетичні і конструктивні навчальні дії зі словами на звуковому (буквеному) рівні.

– ● =

– ●׳

– ●

== : ●׳

З’єднай слово з його схемою (      )

земля

– ● –

= ●׳

пальто

життя

Українська мова

4

Ділить слова на групи, що відповідають на питання різних частин мови.

Прочитайте уривок вірша В. Кочевського.

Під розлогим дубом Нам на втіху Заховавсь від сонця Клаптик снігу.

Згрупуйте слова вірша за частинами мови і впиши їх у відповідній колонці.

 

іменники

прикметники

дієслова

займенники

службові слова

 

 

 

 

 

Українська мова

4

Встановлює логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань.

Прочитайте речення:

На лісових галявинах червоніє горобина.

Встанови логіко-граматичні зв’язки між членами речення за допомогою питань.

(Що?)                                ;

                 (що робить?)                 ;

                 (на чому?)                 ;

                 (яких?)                 .

 


Середній рівень

Предмет

Клас

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Завдання

Читання

3

Усвідомлює та визначає основну думку твору – з допомогою вчителя.

Обери рядок, у якому визначена головна думка вірша Н. Забіли «У дитячому театрі».

А Бути обережним та спокійним.

Б Боротися за правду, долати зло в житті.

В Бути самовпевненим, безтурботним.

Г Бути дужим, хоробрим, жити з відкритим серцем.

Читання

3

Правильно вибирає з низки прислів’їв таке, що найточніше відображає основну думку твору (на прикладі прислів’їв, які побутують у мовленні).

Обери прислів’я, які відповідають головній думці оповідання В. Сухомлинського «Кінь утік...»

А Біда друзів випробовує.

Б Не вір словам, а вір ділам.

В Приятеля легше знайти, ніж зберегти.

Г Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

Українська мова

 

Встановлює з допомогою і під керівництвом учителя смислові і граматичні зв’язки між словами в простому неускладненому реченні з підметом іменником і присудком – дієсловом за допомогою питань від головного слова до залежного.

Вибери, в якому рядку правильно встановлений зв’язок слів у реченні.

 

 

А Повіяв холодний вітер.

Б Повіяв холодний вітер.

В Повіяв холодний вітер.

Українська мова

 

Розташовує 5-6 слів за алфавітом з орієнтацією на першу літеру.

Розташуй слова в алфавітному порядку.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 1.           берізка, (Б) абрикос,
 2.            школа, (Г) сонце,

(Д) жолудь.

 

 

 

Українська мова

 

Розрізняє іменники – назви істот і неістот.

У якому рядку записано тільки іменники - назви істот?

А дівчинка, море, радість.

Б струмочок, школяр, книжка.

В соловейко, хлопчик, лікар.

Математика

3

Будує коло заданого радіуса за допомогою циркуля.

Побудуй коло радіусом 25 мм.

Математика

2

Знає співвідношення між одиницями довжини

Скільки сантиметрів становить 5 дм 4 см?

А 504

Б 54

В 45.

Математика

1

Називає попереднє і наступне число до будь- якого числа у межах 10, «сусідів» числа в ряду чисел.

Обери рядок, в якому «сусіди» числа 7 записані правильно.

А 6 і 8

Б 5 і 6

В 8 і 9.

Українська мова

2

Впізнає слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?

Оберіть рядок, в якому слова відповідають на питання який?

А доброта, ласка, ніжність

Б добрий, ласкавий, ніжний

В добре, ласкаво, ніжно.

Українська мова

3

Виявляє в тексті слова з прямим і переносним значенням.

Обери рядок, в якому прикметник у словосполученні вжитий у переносному значенні.

А золотий ланцюжок

Б золота каблучка

В золоте серце.

Математика

4

Знає правила про порядок виконання арифметичних дій першого та другого ступенів у виразах без дужок і з дужками.

У якому прикладі правильно позначено порядок дій?

А 4207 1 6 - 3 3091 2 2

Б 23007 2 3 - 1 8799

В 270 :1 3 +2 50 -3 120 :4 20

 


Достатній рівень

Предмет

Клас

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Завдання

Навчання грамоти

1

Відновлює деформований текст, який складається з 2-3 речень.

Відновіть і прочитайте деформований текст.

На ньому було дупло. В лісі росло дерево. Там жила білка.

Читання

2

Уміє знаходити у тексті найважливіші слова, речення, що характеризують певні якості дійових осіб, подій, явищ.

Знайдіть у вірші О. Олеся «Довго хмарами небо покрите було...» ознаки весни і зими. Запишіть.

 

         Весна                                                            Зима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читання

3

Демонструє вміння орієнтуватися у тексті, виразно читати, інтонувати речення.

Знайдіть у тексті Є. Гуцала «Перебите крило» і прочитайте:

 • рядки, з яких можна довідатись про нетерпляче чекання Дениском прильоту лелек.
 • Відшукайте у тексті і прочитайте першу розмову Дениска з Олегом.

Українська мова

2

Змінює за зразком іменники, які відповідають на питання хто? що?, за числами (один - багато).

Змініть за зразком.

один

 

багато

глечик

 

глечики

шафа

стілець

склянка

зошит

 

 

 

 

Українська мова

3

Визначає в реченні головні члени (підмет і присудок) та другорядні (без поділу на їх види).

Визначте в реченні головні і другорядні члени.

Промінчики сонця купаються в краплинах роси.

Українська мова

4

Визначає відмінок прикметника за відмінком іменника.

Прочитайте речення.

До людини сова-сплюшка ставиться з великою довірою. Визначте, у якому відмінку вжито прикметник у реченні.

А у називному

Б в орудному

В у місцевому.

Українська мова

3

Розрізняє під керівництвом учителя спільнокореневі слова і форми того самого слова.

Оберіть рядок, в якому записано тільки спільнокореневі слова.

А Вода, водичка, водяний, підводник.

Б Ліс, лісовий, лісову, лісу, лісу.

Українська мова

4

Правильно пише числівники, передбачені програмою для 1-4 класів.

У якому рядку всі числівники записано правильно?

А шістнадцять, семидесяти, п’ятьсот.

Б п’ятдесяти, шістдесяти, п’ятсот

В шіснадцять, сімдесяти, п’ятдесят.

Математика

4

Розуміє правило округлення чисел.

Одне із даних чисел округлили до сотень і отримали 300. Яке це число?

А 375

Б 297

В 245

Математика

4

Розуміє позиційне значення цифри в записі багатоцифрового числа.

Що позначає цифра 6 у записі числа 4695?

А кількість десятків

Б кількість сотень

В кількість тисяч

Математика

4

Порівнює багатоцифрові числа.

Який знак потрібно поставити у квадратику, щоб рівність (або нерівність) була правильною?

34203240

А >

Б <

В =

 


Високий рівень

Предмет

Клас

Вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

Завдання

Читання

3

Співвідносить вивчені твори 3 відповідними жанрами: казка, вірш, оповідання, байка, п’єса.

Встановіть відповідність між твором і жанром.

А Є. Гуцало «Перебите крило»           1 вірш

Б Л. Костенко «Польові дзвіночки     2 оповідання

В П. Єршов «Горбоконик»                  3 байка

Г Л. Глібов «Лебідь, Щука й Рак»     4 казка 

1

2

3

4

 

 

 

 

Читання

2

Уміє самостійно сформулювати запитання до окремих абзаців і тексту загалом.

Сформулюйте 3-4 запитання до оповідання В. Сухомлинського «Сергійкова квітка», які б починалися словами:

Прочитайте...

Знайдіть слова ...

Які рядки ...

Читання

3

Уміє висловлювати оцінні судження морального і естетичного характеру про події, вчинки персонажів.

Які почуття викликає у тебе поведінка сестрички Віті із оповідання А. Костецького «У гостях»?

Математика

3

Розв’язує рівняння, що містить одну арифметичну дію на основі взаємозв’язку компонентів та результатів арифметичних дій.

Яке число є розв’язком рівняння?

347 + х = 780

А 443

Б 433

В 434

Математика

4

Уміє складати план розв’язування складної задачі.

Прочитай задачу:

Трьома машинами привезли 225 т вугілля. За скільки днів було перевезено все вугілля, якщо кожна машина перевозила по 15 т щодня?

Запиши план розв’язання задачі, не розв’язуючи її.

Математика

2

Вміє перевіряти правильність додавання і віднімання.

Оксанка знайшла суму чисел 209 і 417. У відповіді дівчинка отримала 626. Перевір, чи правильно розв’язала приклад дівчинка, зробивши для цього дію, протилежну додаванню.

    209

    417

    662

Математика

4

Складає задачі за даним рівнянням.

Склади задачу за рівнянням х • 6 = 15534. Запиши тільки її умову.

Українська мова

4

Змінює дієслова за особами і числами в теперішньому часі за зразком.

Змініть і запишіть дієслово у другій і третій особі однини та множини теперішнього часу за зразком.

Читати – читаєш, читає, читаєте, читають.

Працювати –

Математика

1

Складає за прикладом на додавання два приклади на віднімання

Розв’яжіть приклад 2+8 і складіть до нього два приклади на віднімання.

Математика

2

Розв’язує складні задачі на знаходження третього доданка за сумою і двома відомими доданками.

Прочитайте і розв’яжіть задачу.

Глибина криниці 40 м. Щоб дістати воду зчепили два ланцюги завдовжки 18 і 13 м. Скільки метрів ланцюга не вистачило?

Математика

4

Ділить багатоцифрове число на двоцифрове.

Оленка розпочала розв’язувати приклад на ділення, але не змогла його розв’язати. Завершіть обчислення прикладу.

16434  83

  83      1

  81

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Полищук Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 серпня 2019
Переглядів
1616
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку