Наукова робота "Розвиток зв'язного мовлення на уроках української мови та читання"

Про матеріал

Я визначила, що мета розвиваючого навчання - інтенсивний цілеспрямований розвиток усного та писемного мовлення молодших школярів, їхніх пізнавальних можливостей, мотивів навчання, волі, почуттів, самостійності та активності в навчальній діяльності. Тому основне завдання української мови і читання - це розвиток зв'язного мовлення молодших школярів, а також забезпечення високого рівня їх мовної культури. Джерелами розвитку усного і писемного мовлення є робота з синонімами, лексичним значенням слів, багатозначністю.

Перегляд файлу

ЗМІСТ РОБОТИ

І

Вступ

с. 3

II

Основна частина

с. 4

 

1. Т еоретична частина

с. 4

 

2. Практична частина

с. 5

III

Висновки

с.18

IV

Список використаної літератури

с. 19

V

Додатки

с. 20

 


 


І. ВСТУП

Розвиток мовлення - це провідний принцип , що пронизує всі розділи програми з рідної мови. Звідси і випливає необхідність приділяти належну увагу збагаченню й активізації лексичного запасу молодших школярів, особливостям вживання слова в усному і писемному мовленні.

Слово є постійним предметом уваги на уроках розвитку зв’язного мовлення. Учителям відомо, що активний словник дітей молодшого шкільного віку досить бідний, він, як правило, не виходить за рамки розуміння прямого значення слів.

Невміння вживати лексику в переносному значенні, вбачати багато значень в одному слові, добирати синоніми занадто збіднює зв’язне мовлення учнів. Обмеженість активного словникового запасу молодших школярів, затрудненість у знаходженні слова для влучного вираження думки є однією з причин гальмування розвитку як усного, так і писемного зв’язного мовлення.

Програма передбачає формування в молодших школярів уміння складати тексти різних видів: описи, роздуми, міркування. Добір лексики в кожному випадку вирішуватиме успіх творчої праці дітей. В усному мовленні учні молодших класів переважно вживають слова на позначення назв предметів і загальновідомі ознаки до них. Значну трудність у дітей викликає виконання завдання - підібрати дії до предметів. Навчити дітей використовувати слова на позначення дії, як активного процесу - завдання не з легких. Це процес довготривалий. Він же мусить бути і послідовним. Таку роботу потрібно розпочинати відразу з молодшими школярами, з перших днів навчання. Таким завданням можна відводити 3-5 хвилин на кожному уроці ( хвилини розвитку зв’язного мовлення) або присвячувати цілий урок ( за програмою - урок зв’язного мовлення). Така робота може принести плідні результати лише за однієї умови - наявності системи дидактичного матеріалу.

Враховуючи дану умову, розуміючи цінність розвитку зв’язного мовлення молодших школярів поставила перед собою мету - розробити систему завдань для розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.

з


II ОСНОВНА ЧАСТИНА

 

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Я визначила, що мета розвиваючого навчання - інтенсивний цілеспрямований розвиток усного та писемного мовлення молодших школярів, їхніх пізнавальних можливостей, мотивів навчання, волі, почуттів, самостійності та активності в навчальній діяльності.

Тому основне завдання української мови і читання - це розвиток зв’язного мовлення молодших школярів, а також забезпечення високого рівня їх мовної культури. Джерелами розвитку усного і писемного мовлення є робота з синонімами, лексичним значенням слів, багатозначністю. Завдання, яке стоїть перед кожним учителем, це:

а) навчити учнів відбирати ті мовні засоби, які найкраще передають зміст розповіді мовця, розкривають тему і основну думку ;

б) навчити логічно мислити, послідовно вести розповідь без діалектизмів, просторіч, жаргонізмів. Мова школярів буде значно багатішою, якщо вони не будуть постійно повторювати в ній одні й ті ж слова, словоформи, словосполучення.

Ґрунтовне оволодіння мовленням - це ключ до пізнання, освіченості, розумового розвитку, повноцінної участі у суспільному житті.

Програмою вивчення рідної мови в початкових класах передбачено проводити в 2-4 класах один раз на два тижні урок зв’язного мовлення з рідної мови.

Без постійної підготовки дітей до таких уроків не можна досягти їхньої високої навчальної активності. Тому треба незалежно від основної виучуваної теми на кожному уроці виконувати вправи на визначену тему з розвитку зв’язного мовлення, які активізують розумові здібності молодших школярів та дають змогу кожному учневі проявити свої потенційні можливості, вміння зоставляти мовні явища, порівнювати, класифікувати, доводити правильність власного судження, узагальнювати матеріал та розв’язувати проблемні ситуації.

Ці вправи повинні бути цікавими для дітей.

Вправи, які я пропоную на уроках допомагають кожному учню індивідуально удосконалити як усне зв’язне мовлення, так і писемне. Діти на кожному уроці долають відповідні розумові труднощі.

 •      утворювати словосполучення;
 •      добирати та укладати синонімічні ряди;
 •      знаходити слова антоніми;
 •      порівнювати правопис слів в український і російський мовах;
 •      доводити правильність виконаного завдання;
 •      узагальнювати теоретичні знання і практичні вміння;
 •      розв’язувати проблемні завдання на основі вивченого матеріалу;
 •      діяти в ігровій ситуації.

 

РОЗВИТОК УМІННЯ ВИКОНУВА ТИ АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНІ ДІЇ

 1.     Підберіть іменники за таким значенням:

а) - весняна квітка, відповідає на питання що?, означає один предмет.

б) - свійська тварина, відповідає на питання хто?,

означає багато предметів.

в) - природне явище, відноситься до пори року зима, відповідає на

питання що?

 • Складіть речення з словами однієї групи так, щоб вийшло маленьке оповідання.
 •    Поясніть, у якому значенні може виступати слово сон.
 •    Доведіть правильність своєї думки.

Зразок виконання

а) - Підсніжник, пролісок, тюльпан, фіалка, сон.

б) - Корови, кролі, коні, поросята.

в) - Хуга, заметіль, хуртовина, паморозь, завійка, гололід, завірюха.

Весна

Прилетіла зеленокрила весна. Принесла тепло і радість. Забуяла земля квітами, Потягнулися до сонця проліски, тюльпани, фіалки. Сон розкрив свої блакитні очі.

 •    Сон - квітка; сон - фізичний стан людини.
 1. Почитайте і скажіть, до якої пори року відносяться названі народні прикмети. Спишіть ту прикмету, яку ви самі спостерігали, і назвіть слова, що означають назви предметів.
 •    Ворони купаються - до негоди, а каркають на мороз.
 •   Ворони гуртами літають - на снігопад, сідають на землю - до відлиги.
 •    Якщо ворони вмощуються на нижніх гілках, то буде вітер.

Зразок виконання

 •         Зима.
 •         Ворони, негоди, мороз.
 •         Ворони, гуртами, снігопад, землю, відлиги.
 •         Ворони, гілках, вітер.

РОЗВИТОК УМІННЯ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИЙОМАМИ СИНТЕЗУ

а) 3 поданих частин складіть прислів’я.

б) Яким одним словом можна їх об’єднати?

в) Поставте питання до цього слова. Утворіть від нього слова, які би відповідали на запитання що робить?, який ?.

Де господар добре робить, те й пожнеш.

Що посієш, а людину - праця.

Землю красить сонце, там і поле щедро родить.

Зразок виконання

а) - Де господар добре робить, там і поле щедро родить.

 •       Що посієш, те й пожнеш.
 •       Землю красить сонце, а людину праця.

б) Ці прислів’я можна об’єднати темою „Праця”.

в) - що? - праця.

 •    що робить? - працює
 •    який ? - працьовитий.

2. Прочитайте слова і назвіть те, що їх об’єднує. Хто з членів сім’ї найстарший? Продовжіть називати слова, враховуючи вік кожного члена сім Т.

Онук, сім’я, мати, братик, сестричка, бабуся, дідусь, прадід, батько.

 •       Серед поданих слів знайдіть те, в якому звуків більше, ніж букв. Поставте до нього запитання і введіть в речення

Зразок виконання

 •    Сім’я.
 •    Прадід, дідусь, бабуся, батько, мати, братик, сестричка, онук.
 •    Сім’я - 5 звуків , 4 букви ( що?)

Наша сім’я велика і дружна.

УДОСКОНАЛЕННЯ УМІНЬ ДОВОДИТИ

 1. Заблукала буква С серед слів, що починаються з неї. Допоможіть їй знайти своє місце. Доведіть правильність виконаного завдання за допомогою вивченого правила.

У семена сиві свині,

А у мене свині сині.

Поміняймося, семене,

Сиві свині будуть в мене.


 


 

У Семена сиві свині,

А у мене свині сині.

Поміняймося, Семене,

Сиві свині будуть в мене.

Імена, по-батькові та прізвища людей пишуться з великої букви.

2 Прочитайте текст. Відшукайте слова, що означають назви предметів. Доведіть правильність свого вибору.

Життя квітів починається з пролісків. Пролісок - квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще не зійде сніг , а вже пнеться цупкий паросток. І враз чарівних квіточок стає багато-багато.

Зразок виконання

Слова: квітів, пролісків, пролісок, квітка, сніг, паросток - означають назви предметів, можуть відповідати на питання що?:

чого ? - квітів - що ( квітка)

з чого - з пролісків - що ? ( пролісок)

що ? - ( пролісок, квітка, сніг, паросток)

чого ? ( квіточок) - що ( квіточка)

 

 1. Складіть речення з словами на позначення назв предметів. Доведіть, що вони можуть мати різне значення.

Ручка, кран, ключ.

Зразок виконання

Журавлиний ключ у небі шле останній нам привіт.

Моя мама одержала ключ від нової квартири.

Скоро під’їде кран, і будівельники розпочнуть роботу.

У ванну вмонтували новий кран.

Маленька дитяча ручка доторкалася до обличчя.

Ручка була заправлена червоним чорнилом.

4. Прочитайте вірш: Рись і рис - слова знайомі,

Зустрічаються у мові.

Ти їх добре пам’ятай І в вимові відрізняй.

Чи можна до виділених слів поставити одне й те ж питання? Доведіть правильність своєї думки, ввівши слова в речення.


Зразок виконання

Рись - хто?

Рис - що ?

Затамувавши подих, рись чекала здобич.

Рис використовують для приготування різноманітних страв, а саме: супів, плову, каші, млинців.

РОЗВИТОК УМІННЯ ПОРІВНЮВАТИ

1. Порівняйте слова: третє слово першого речення і друге слово другого речення. Скажіть, що у них спільного і що відмінного:

Від морозу ніс почервонів.

Хлопчик ніс воду.

Зразок виконання

Від морозу ніс почервонів

Хлопчик ніс воду.

Спільне :     вимова і написання.

Відмінне: в першому реченні означає предмет, у другому - дію;

 в першому реченні - підмет, в другому - присудок.

 1.    Прочитайте пари іменників. Поставте наголос так, щоб значення їх змінилося. Складіть словосполучення згідно лексичного значення іменників.

Замок - замок

Сім’я - сім’я

Зразок виконання

Замок - замок

Сім’я - сім’я

Залізний замок - казковий замок Дружна сім’я - стигле сім’я

3. Прочитайте. Запишіть відгадки. Що спільного і відмінного в цих словах?

З „ і” - лежу я на дивані,

З „ и” - пливу я в океані.

З „ і” - усі мене торкають,

З „ и” - в хліві мене тримають.

Зразок виконання

Кіт - Кит

Спільне - означають назви живих предметів; хто?

Відмінне - і - и - голосні, які впливають на лексичне значення слова; кіт - тварина, кит - риба.


Бік - Бик

Спільне - означають назви предметів.

Відмінне - і - и - голосні, які впливають на лексичне значення слова;

бік - частина тіла, що?

бик - тварина, хто?

 

 1.       Послухайте казочку:

В лісі трапилася надзвичайна пригода. Заєць повідомив, що в їхньому володінні з’явився невідомий, страшний звір.

Зібралися всі. Прилетів з гір орел, приповзла гадюка, з-під куща виліз їжак, з’явилася лисиця. А заєць, як його не просили, не міг описати невідомого звіра. „Так порівняй його з кимось із нас”, заревів тигр. Але куди там, заєць дуже злякався.

Друзі, допоможіть йому.

Кігті, яку... . Зуби, яку... . Очі зелені і вузькі, як у ... . Вусища стирчать, як голки в ... .

- Ви впізнали, кого злякалися звірі?

Підкресліть іменники, які означають багато предметів, однією, а один предмет - двома рисками.

Зразок виконання

Кігті, як у орла . Зуби, як у тигра . Очі зелені і вузькі, як у гадюки . Вусища стирчать, як голки в їжака.

Кота злякалися звірі.

РОЗВИТОК УМІННЯ УЗАГАЛЬНЮВАТИ

1. Прочитайте. Подані слова випишіть у дві колонки: хто?, що ?.

Учитель, парта, книга, учні, ручка, директор, школярка, дошка.

Якою спільною темою можна їх об’єднати?

Зразок виконання

Хто?

Що?

учитель

парта

учні

книга

директор

ручка

школярка

дошка

 


 

Слова, які відповідають на питання хто? або що?, можна з’єднати темою "Школа”

2 Уважно прочитайте текст. Зробіть висновок, які іменники пишуться з великої букви.

Яке гарне місто Київ! У ньому багато садів і парків. А Дніпро ніби поділяє його на стару і нову частини. По ньому ми пливемо до свого рідного, також красивого села Калинівка.

Зразок виконання

Назви міст, сіл, річок пишуться з великої букви.

З Послухайте слова і запишіть їх під диктовку:

Оля, Лариса Іванівна, Коля, Тарас Григорович Шевченко, Василь Антонович.

Яке правило можна віднести до правопису даних слів?

Зразок виконання

Імена, по-батькові та прізвища людей пишуться з великої букви.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ КЛА СИФІКУВА ТИ

1. Прочитайте. Погрупуйте іменники за порами року. На вибір складіть речення із словами на одну тему.

Льодохід, віхола, мряка, снігопад, гроза, хуртовина, роса, туман, метелиця.

Зразок виконання

Весна

Віхола Льодохід

Снігопад Мряка

Хуртовина Г роза

Метелиця Роса

Туман

Лютує зима. Розгулялася віхола. Не вщухає хуртовина. Метелиця носиться вулицями і          полями. Господарює зима з своїми снігопадами.

2. Прочитайте ребуси. Запишіть слова у дві колонки:

 1.     відповідають на питання хто?
 2.     відповідають на питання що?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок виконання

Коро в А , голка , д рука б, к в і тка, оса, сорок а.

 


Хто?

Корова

Оса

Сорока

- Який іменник змінить своє значення при нарощуванні звуків р, к на початку слова. Поясніть значення утворених слів.

Зразок виконання

Оса - роса - коса

5. Прочитайте вірш. Запишіть іменники за схемою: Один / Багато

Мій рідний край, моя земля –

Велика-превелика.

Є в ній степи, ліси, поля,

Моря , і гори, й ріки.

Н. Забіла

Зразок виконання

Один Багато

Край Степи

Земля Ліси

Поля

Моря

Гори

Ріки

УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІННЯ ВЖИВАТИ В МОВІ АНТОНІМИ І

СИНОНІМИ

1. Прочитайте, закінчуючи кожне речення. Вкажіть слова з протилежним значенням. Що вони означають?

Ледачий і старанний

« Спочатку повчуся, а пізніше погуляю», - говорить ...

« Спочатку погуляю, а пізніше повчуся», - говорить ...

Зразок виконання

Ледачий і старанний

« Спочатку повчуся, а пізніше погуляю», - говорить старанний.

« Спочатку погуляю, а пізніше повчуся», - говорить ледачий.

_ - Слова ледачий і старанний означають назву живих предметів і відповідають на питання хто? Під цими словами ми розуміємо людей.

 1.   До яких слів на позначення назв предметів можна додати дію летить, іде, пливе?

Яке слово на позначення назви живого предмета, спільне для всіх дій?

Зразок виконання

Летить - ( літак, вертоліт, птах, людина).

Їде - ( тролейбус, людина, машина, поїзд ).

Пливе - ( човен, пароплав, людина).

 •      Людина.
 1. Прочитайте текст. Замініть виділені слова іншими так, щоб зміст речень не змінився. Назвіть слова, близькі за значенням, і скажіть, що вони означають.

Одного разу Андрійко пішов до лісу. Там Андрійко побачив гніздо з пташенятами. Андрійко причаївся і спостерігав за пташенятами. Та ось прилетіла пташка-мама і почала годувати пташенят. Андрійко тихенько відійшов від гнізда, щоб не злякати турботливу пташку.

Зразок виконання

Одного разу Андрійко пішов до лісу. Там він побачив гніздо з пташенятами. Дитина причаїлася і стала спостерігати за ними. Та ось прилетіла пташка-мама і почала годувати малят. Хлопчик тихенько відійшов від гнізда, щоб не злякати турботливу маму.

 •      Андрійко, хлопчик, дитина.
 •      Пташенята, малята.
 •       

- Пташка-мама, мама.

( Слова означають назви живих предметів ).

 1. Прочитайте вірш, Про яких птахів йде мова? Якими словами автор їх називає? Назвіть слова, близькі за значенням, поставте до них запитання.

Прилетіли шпаки,

Дорогі співаки,

Поселились в теплі квартири.

Скрізь лунають пісні -

То співці голосні

За шпаківні нам дякують щиро.

(Г. Бойко)

Зразок виконання

 •      Шпаки, співаки, співці (хто?)
 •      Шпаківні, квартири ( що?).
 1. В поданих приказках відшукайте пари слів, протилежні за значенням. Що вони означають?

Краще гірка правда, ніж солодка брехня.

Маленька праця краще за велике безділля.

Зразок виконання

Правда - брехня, кривда Праця - безділля

Ці слова означають назву, бо відповідають на запитання що?

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ В ІГРОВІЙ СИТУАЦІЇ

1. Діти, допоможіть добратися кішці до мишки. Для цього замінюйте в кожному натупному слові на позначення неживого предмета один звук так, щоб утворилось нове слово. Слова вписуйте в горизонтальні рядки клітинок.

М

И

Ш

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

І

Ш

К

А

 


 

Що спільного в усіх іменниках


 


Зразок виконання

М

И

Ш

К

А

Ш=Ш

И

Ш

К

А

Ш

А

Ш

К

А

К

А

Ш

К

А

К

I

Ш

К

А

 


 

Спільні останні три букви в словах; всі вони означають поняття один, можуть витупати в реченні в ролі підмета та другорядних членів.

 1. Прочитайте іменники. Запамятайте,  як вони пишуться. З букв окремо кожного слова складіть і запишіть нові слова. Виграє той, у кого буде слів найбільше.

Ведмідь, барвінок.

Зразок виконання

Ведмідь - від, мідь, мед, дім, дід, дві.

Барвінок - вікно, рів, кіно, бар, віра, нора, Іра, рак, ікра, краб, раб, брак, бар.

Новоутворені слова поділіть на групи:

1- іменники відносяться до слова мій;

 1.    - іменники відносяться до слова моя;
 2.    - іменники відносяться до слова моє.

Зразок виконання

1 2 3


Мед

Мідь

Вікно

Дім

Віра

кіно

Дід

Нора

 

РІВ

Іра

 

Рак

Краб

Раб

Брак

бар

ікра

 

 


 

З Запишіть всі можливі слова на позначення назв предметів, на які схожі букви О, Х, Т, С.

Зразок виконання

Виділіть серед названих слів іменники з наголосом на першому скаладі, потім на другому і на третьому.

 

Зразок виконання

                  Бублик

Яйце                  Карусель

                  М'яч

Обруч

                  Млин

Вертушка

                  Ножиці

Антена

                  Швабра

                  Серп

                  Місяць

Граблі

 
4. Прочитайте іменники в такому порядку

 •    відносяться до слова ця
 •    відносяться до слова цей.

Поясніть значення слів:

ІООвп, Збуна, ІООлиця, 7’я, 40а, Звога.

Зразок виконання

 1. - трибуна, столиця, сім 'я, сорока, тривога;
 2.    - стовп.

Трибуна - підвищення, призначене для виступів, промов.

Сім 'я - група близьких родичів.

Тривога - 1) почуття неспокою, збентеження, викликане побоюванням, передчуттям чогось неприємного;

 1.    умовний сигнал, що сповіщає про небезпеку.

Сорока - назва пішла від характерних звуків, які утворює цей птах.

Споріднене до цього слова слов 'янське “Сврьчати”, тобто ’’видавати звук”, і тому птаха назвали своркою. В нашій мові відбулися зміни, і цей птах одержав назву сорока.

Столиця - головне місто, адміністративно-політичний центр держави, республіки.

5 .Впишіть у квадрати іменники, що складаються з трьох звуків, так, щоб їх можна було прочитати зверху вниз і зліва направо.


- Поясніть значення першого слова у першому квадраті та останнього - у другому квадраті. Введіть їх в речення.

 

Мох            -  спорова дрібна рослина, що росте у вогких місцях, на деревах, камінні.

Бас              -  1) низький чоловічий голос;

2) струнний або духовий музичний інструмент низького звучання (труба, контрабас).

Старе каміння вкрилося мохом.

З відчиненого вікна линув бас.

6 Запишіть трибуквені слова на позначення назв предметів. Поставте до них запитання. Виграє той, хто напише більшу кількість іменників. Знайдіть серед них слова- переверетні.

Зразок виконання

Люк, сік, сон ( трава), біб, сир, бік (що?).

Піп, дід, віл, кіт, бик( хто?).

УДОСКОНАЛЕННЯ УМІННЯ СТВОРЮВАТИ КОМПОЗИЦІЮ

 1. Прочитайте уважно текст. Придумайте заголовок, назвіть іменники.

Біля нашого міста протікає річка Рось. Коло річки кущі. Петрик з Грицем ловили щуки. Дівчатка на лузі рвали щавель.

Запишіть текст за планом. В кожному реченні підкресліть іменники, визначте, до яких слів вони відносяться: мій, моя, моє.

План

 1.   Яка річка протікає біля нашого міста?
 2.    Що росте біля річки?
 3.    Хто ловив щуки?
 4.    А що робили дівчатка?

Зразок виконання

Біля нашого міста протікає річка Рось. Коло річки кущі. Петрик з Грицем ловили щуки. Дівчатка на лузі рвали щавель.

Місто (моє)

Річка (моя) Рось

Кущ (мій)

Петрик, Гриць (мій)

Щука (моя)

Дівчатка - дівчинка ( моя)

Луг (мій)

Щавель( мій).

 1. Напишіть твір за поданим останнім реченням і опорними словами в попередніх реченнях:
 1.    . . . бібліотека.
 2.     . . . книг.
 3.     . . . стелажах.
 4.     Учні з радістю відвідують бібліотеку.

Зразок виконання

У нашій школі невелика бібліотека. В ній дуже багато книг. Вони розміщені на високих стелажах. Учні з радістю відвідують бібліотеку.

 1.    Напишіть чотири речення з поданими словосполученнями таку щоб їх можна було б об єднати заголовком.

Квітуча липа.

Солодкі пахощі Працьовиті бджоли Солодкий нектар

- Яку роль виконують іменники з словосполучень в реченнях?

Зразок виконання

Липень

На узліссі стоїть квітуча липа. В повітрі розносяться солодкі пахощі. Над липою гудуть працьовиті бджоли. Вони збирають солодкий нектар.

В перших трьох - підмети, а в четвертому - другорядний член речення.

РОЗВИТОК УМІННЯ ВИРІШУ В А ТИ ПРОБЛЕМНІ ЗАВДАННЯ

 1. Поясніть значення слів на позначення таких предметів, як: лінійка, щоденнику зошит. Звідки пішла їх назва?

Зразок виконання

Лінійка - планка для крелення прямих ліній.

Щоденник - зошит для щоденних записів.

Зошит - раніше називали зшиток ( зшиток листів).

 

 

 

 

 

- Доповніть групу слів назвами шкільних предметів.

 1. Прочитайте. Поясніть, коли іменник ромашка можна написати в середенні речення з великої букви,а коли - з малої?

Зразок виконання

Якщо це буде кличка тварини, то будимо писати з великої букви, якщо назва квітки - то з малої букви.

 1.   Чи можна скласти з наведених слів речення?

1)Прочитав, книжка, цікавий

 2)Пішли, екскурсія, ліс.

- Чому це неможливо? Якого слова не вистачає? Чому воно необхідне в реченні?

Зразок виконання

Речення скласти не можна, бо відсутній підмет, необхідний в реченні як предмет, що виконує дію.

 1. Що потрібно зробити з іменником приклад, щоб він став частиною гвінтівки?

Як змінити слово на березі, щоб воно стало означати дерево?

Зразок виконання

Приклад – приклад

На березі - на березі.

- Введіть іменники в речення, довівши правильність своєї думки.

Зразок виконання

Сашко ніяк не міг вирахувати приклад.

Приклад упирався мені в плече.

На березі паслися гуси.

На березі з’явилися перші листочки.

Також використовую на уроках диференційовані завдання, мета яких поглибити вміння учнів будувати тексти різних типів, стилів, жанрів. Диференціація завдань передбачає поділ класу на дві групи, які виконують одне й теж навчальне завдання, але з різним ступенем допомоги.

Проводжу нестандартні уроки зв’язного мовлення з уявними подорожами, екскурсіями, іграми, зустрічами, походами, розвагами. Це задовольняє інтелектуальні потреби дітей молодшого шкільного віку. Як свідчить експериментальне дослідження, проведене протягом кількох років, діти активно включаються у пізнавальну діяльність, допомагають один одному, радяться між собою, без особливих зусиль переборюють розумові труднощі.

 

висновки

В процесі цілеспрямованої і методичної роботи над розвитком зв’язного мовлення учні будуть перш за все, збагачувати свій активний словник, вчитимуться використовувати слова, їх форми, словосполучення, речення в зв’язному мовленні; набувати вмінь будувати змістовну усну відповідь і писати твір на теми, про які мають чіткі уявлення. Поступово, виконуючи вправи, учні свідомо збагачуватимуть знання і розвиватимуть уміння виконувати розумові операції, що позитивно впливає на змістовність і логічність усного і писемного зв’язного мовлення молодших школярів. Міцні знання з мови та добре розвинене мовлення сприяють успішному засвоєнню знань з інших предметів.


ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

 1.   Верзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту. Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1986. - 104 с.
 2.    Веселі пригоди. К.: Веселка 1985- 192с.
 3.    Гамалій А.Т. Ігри та цікаві вправи з української мови для 1-3 кл.- К.: Радянська школа, 1980 - 112 с.
 4.    Діло майстра величає (українські народні прислів’я та приказки)

К.: Веселка, 1987.-86 с.

 1.    Канігценко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення впочаткових класах. - К.: Рута 2000.- 128 с.
 2.    Кондратенко Л.О. Весела грамота. Методичні рекомендації для вчителів початкової школи . ( За редакцією Гільбуха Ю.З.). К.: 1994.
 3.    Кондратенко Л.О. НПЦ Психодіагностика та диференційоване навчання. 1993 - 144 с. ( Серія: Учитель і психодіагностика, № 4)
 4.    Левченко Т.І. Васильєва Л.А. Цікаві вправи та завдання на уроках української мови в 1-4 класах.. К.:Спалах ЛТД, 1997- 104 с.
 5.    Лобчук О.Г. Вчись будувати текст. Зошит з розвитку зв язного мовлення в З (4) кл. початкової школи. - К.: Майстр- 8, 1998 -71 с.
 6. Наша мова солов’їна.- К.: Веселка, 1991- 16 с.
 7.   Савченко О.Я. Розвивай свої здібності. К.: Освіта, 1995 - 54 с.
 8. Скрипченко Н.Ф. Зимульдінова А.С. Заняття з розвитку мовлення. Початкова школа -1984 № 11, с 55-58
 9.   Українські народні прислів’я та приказки К.: Знання України, 1992 - 96 с.
 10.    Хорошковська О.Н.Розвиток мовлення молодших школярів: Посібник для вчителів - К.: Радянська школа, 1985. - 96 с.
 11.   Чак Є Мандрівка в країну слова. Науково- художня книжка. К.:

Веселка, 1986. - 167 с.

 1.   Ярешко Л.Є. Весела абетка Чернігів. Десна, 1992. - 77 с

 

docx
Додав(-ла)
Попова Тетяна
Додано
15 грудня 2018
Переглядів
252
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку