Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка «Бісероплетіння» «Перлинка» (1 рік навчання)

Про матеріал
Актуальність навчальної програми пов’язана з відсутністю навчальних програм з бісероплетіння для дітей дошкільного віку. Програма з бісероплетіння «Перлинка» спрямована на розвиток у дітей художнього смаку, розвиток їх творчих умінь та здібностей, а також виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, шанобливого ставлення до родини.
Перегляд файлу

1

 

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради

«Київський обласний інститут післядипломної освіти

педагогічних кадрів»

Відділ освіти Богуславської районної держадміністрації

Районний методичний кабінет

Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості

Богуславської районної ради Київської області

 

 

І.М. Комісаренко

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

гуртка «Бісероплетіння»

«Перлинка»

(1 рік навчання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богуслав

2019


Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК

(протокол № 4 від 13.06.2019 року )

 

 

Комісаренко І.М. Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка «Бісероплетіння» / Ірина Михайлівна Комісаренко: РМК, 2019. – 13 с.

 

 

 

 

В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» позашкільна освіта невід’ємною складовою системи освіти України і відіграє значну роль у вихованні та створенні умов для самореалізації дитини, розвитку її талантів, уподобань.

Актуальність навчальної програми пов’язана з відсутністю навчальних програм з бісероплетіння для дітей дошкільного віку. Програма з бісероплетіння «Перлинка» спрямована на розвиток у дітей художнього смаку, розвиток їх творчих умінь та здібностей, а також виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, шанобливого ставлення до родини.

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

В умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» позашкільна освіта невід’ємною складовою системи освіти України і відіграє значну роль у вихованні та створенні умов для самореалізації дитини, розвитку її талантів, уподобань.

Актуальність навчальної програми пов’язана з відсутністю навчальних програм з бісероплетіння для дітей дошкільного віку. Програма з бісероплетіння «Перлинка» спрямована на розвиток у дітей художнього смаку, розвиток їх творчих умінь та здібностей, а також виховання патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, шанобливого ставлення до родини.

Бісероплетіння належить до числа народних мистецтв, яке має багатовікову історію існування, яке на даний час активно відроджується і розвивається. Заняття бісероплетінням є корисним і важливим у всебічному розвитку дітей. Рівень розвитку мовлення перебуває в прямій залежності від ступеня сформованості тонких рухів пальців рук. Дитина, що володіє чітко координованими рухами з високим рівнем розвитку дрібної моторики, володіє гарною пам’яттю, увагою, зв’язним мовленням, що вкрай важливо перед вступом дітей до школи.

Навчальна програма розроблена відповідно до вимог законодавства в галузі позашкільної освіти, орієнтована на реалізацію в гуртках, секціях, творчих об’єднаннях художньо-естетичного напряму закладів дошкільної та позашкільної освіти, спрямована на вихованців 5-6 років. Програма розроблена з урахуванням вікових особливостей, що передбачає завдання, різні по ступені складності виконання; побудована на основі особистісно-орієнтованого, компетентнісного підходу та передбачає один рік навчання за початковим рівнем: 144 години на рік (4 год./тиждень). Заняття проводяться двічі на тиждень по 2 години (академічні). Через кожні 30 хвилин робиться перерва для відпочинку на 10 хвилин.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості засобами бісероплетіння.

Для досягнення мети передбачено реалізацію з формування таких  компетентностей:

пізнавальної – ознайомлення з основними поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння;

практичної – оволодіння уміннями та навичками виготовлення виробів з бісеру у вивчених техніках; розвиток дрібної моторики пальців рук, злагодженості рухів рук, вправності, вміння керувати своїми рухами.

творчої – розвиток творчих здібностей, просторової уяви та фантазії, формування естетичних смаків вихованців, кмітливості, логічного мислення та креативності дітей;

соціальної – виховання дбайливого і шанобливого ставлення до народних традицій, популяризація бісероплетіння; формування у дітей емоційної чуйності, інтересу до декоративно-прикладного мистецтва.

Програма інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, образотворчого мистецтва.

На заняттях гуртка використовуються різні методи навчання: словесні, наочні, практичні. Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне виконання завдання.

Теоретичні відомості – це пояснення нового матеріалу, інформація пізнавального характеру. Основне місце на заняттях приділяється практичним роботам: виготовленню та оформленню різноманітних виробів з бісеру, сувенірів.

Програма є орієнтовною. Відповідно до організаційно-педагогічних умов гуртка, групи творчого об’єднання тощо можуть бути внесені зміни.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема

 

Кількість годин

теоретичних

практичних

 

усього

Вступне заняття «Подорож до країни намистинок».

2

2

Розділ 1. Техніка «Нанизування».

2

2

4

 1.       Виготовлення виробів технікою «Нанизування» – «Равлик», «Черв’ячок».

1

1

2

 1.       Виготовлення намиста технікою «Нанизування».

1

1

2

Розділ 2. Техніка «Петельками».

6

24

30

2.1. Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Осіннє дерево».

2

8

10

2.2. Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Фіалки для мами».

2

8

10

2.3. Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Дерево сливка».

2

8

10

Розділ 3. Техніка «Хрестик».

2

6

8

3.1. Виготовлення виробу технікою «Хрестик» – «Чарівний браслет»

2

6

8

Розділ 4. Техніка «Паралельне плетіння».

12

74

86

4.1. Виготовлення виробів технікою «Паралельне низання» – «Дідова грушка».

2

4

6

4.2. Новорічна композиція «З Новим роком!» технікою «Паралельне низання».

2

12

14

4.3. Виготовлення виробів технікою «Паралельне низання» – брелоки «Крокодильчик», «Янгол».

2

8

10

4.4. Сувенір «Акваріум» технікою «Паралельне низання».

2

12

14

4.5. Композиція «Підсніжники для мами» технікою «Паралельне низання».

2

12

14

4.6. Квіти «Тюльпани» технікою «Паралельне низання».

2

12

14

4.7. Композиція «На галявині» технікою «Паралельне низання».

2

12

14

Розділ 5. Техніка «Соти».

2

10

12

5.1. Виготовлення намиста технікою «Соти».

2

10

12

Підсумкове заняття. Виставка робіт.

2

2

Разом

26

116

144

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття «Подорож до країни намистинок» (2 год.)

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць. Розповідь про походження бісеру.

 

Розділ 1. Техніка «Нанизування» (4 год.)

 

 1.       Виготовлення виробу технікою «Нанизування» – «Равлик», «Черв’ячок» (2 год.)

Теоретична частина:

Ознайомлення з технікою «Нанизування». Показ виробів. Правила техніки безпеки роботи з проволокою.

Практична частина:

Виготовлення виробів технікою «Нанизування»: «Равлик-павлик», «Черв’ячок». Оформлення виробу.

 1.        Виготовлення намиста технікою «Нанизування» (2 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки «Нанизування». Показ виробів. Правила техніки безпеки роботи з проволокою.

Практична частина:

Виготовлення намиста технікою «Нанизування».

 

Розділ 2. Техніка «Петельками» (30 год.)

 1.       Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Осіннє дерево» (10 год.)

Теоретична частина:

Ознайомлення з технікою «Петельками». Показ схем та готових виробів. Підбір бісеру по кольорам. Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки роботи з проволокою.

Практична частина:

Виготовлення гілочок виробу «Осіннє дерево». З’єднання окремих гілочок у пучки. Обмотування стебла. Формування окремих гілок дерева. Оформлення стовбура. Складання готового виробу. Оформлення виробу «Осіннє дерево».

 1.       Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Фіалки для мами» (10 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки «Петельками». Показ схем та готових виробів. Підбір бісеру по кольорам. Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки роботи з проволокою. Бесіда про охорону природи.

Практична частина:

Виготовлення квітів простої форми технікою «Петельками» та листя технікою «Нанизування». Плетіння пелюсток до квітки фіалки. Плетіння пуп’янка до квітки. Складання квітів. Оформлення виробу «Фіалки для мами».

 1.       Виготовлення виробу технікою «Петельками» – «Дерево сливка» (10 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки «Петельками». Показ схем та готових дерев. Підбір бісеру по кольорам. Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки роботи з проволокою.

Практична частина:

Виготовлення гілочок дерева «Сливка». Закріплення сливок на гілочці. З’єднання окремих гілочок у пучки. Обмотування стебла. Оформлення стовбура. Формування окремих гілок дерева. Складання готового виробу. Оформлення виробу «Сливка».

 

Розділ 3. Техніка «Хрестик» (8 год.)

 

 1.       Виготовлення виробу технікою «Хрестик» – «Чарівний браслет» (8 год.)

Теоретична частина:

Ознайомлення із технікою плетіння «Хрестик». Показ готових виробів та схем. Демонстрація ланцюжка, виготовленого технікою «Хрестик». Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Підготовка робочого місця. Плетіння ланцюжка технікою «Хрестик». Закріплення нитки. Оформлення виробу.

Розділ 4. Техніка «Паралельне низання» (86 год.)

 

4.1. Виготовлення виробів технікою «Паралельне низання» – «Дідова грушка» (6 год.)

Теоретична частина:

Ознайомлення із технікою плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Плетіння грушок (яблуньок) технікою «Паралельне плетіння». Замальовки схем для паралельного плетіння. Продовження плетіння виробів. Завершення плетіння виробу. Оформлення композиції  «Дідова грушка» («Дідова яблуня»).

4.2. Новорічна композиція «З Новим роком!» технікою «Паралельне низання» (14 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Виховна година: «Новорічні та Різдвяні звичай».

Практична частина:

Замальовки схем для паралельного плетіння. Плетіння ялинки. Плетіння «Сніговика». Плетіння «Снігуроньки». Плетення «Діда Мороза». Оформлення виробу. Створення новорічної композиції «З Новим роком!».

4.3. Виготовлення виробів технікою «Паралельне низання» - брелоки «Крокодильчик», «Янгол» (10 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Плетіння брелоків технікою «Паралельне плетіння».  Замальовки схем брелоків технікою паралельного плетіння. Ознайомлення із схемами плетіння брелоків. Плетіння брелоків «Крокодильчик», «Янгол» та інші. Продовження плетіння брелоків. Завершення плетіння брелоків. Оформлення виробу.

4.4. Сувенір «Акваріум» технікою «Паралельне низання» (14 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Виготовлення сувеніру «Акваріум». Замальовки схем для паралельного плетіння рибок. Підбір кольорів при створенні схем. Плетіння рибок. Ознайомлення із схемами плетіння риб. Показ готових виробів. Плетіння рибок технікою «Паралельне низання». Плетіння окремих деталей певного виробу. З’єднання окремих деталей в один виріб. Плетіння водоростей техніками «Нанизування» та «Петельками». Оформлення готового виробу «Акваріум».

4.5. Композиція «Підсніжники для мами» технікою «Паралельне низання» (14 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Виховна година: «Бережімо красу природи!» (про збереження та шанобливе ставлення до природи й довкілля).

Практична частина:

Плетіння підсніжників технікою «Паралельне низання». Основи композиції. Замальовки схем пелюсток технікою паралельного плетіння. Плетіння пелюсток. Плетіння листя технікою «Нанизування». Плетіння тичинок. З’єднання окремих деталей в одну квітку. Обмотка стебла. Поєднання квітів у букет. Оформлення композиції «Підсніжники для мами».

4.6. Квіти «Тюльпани» технікою «Паралельне низання» (14 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Плетіння квітів тюльпана технікою «Паралельне низання». Основи композиції. Замальовки схем для плетіння пелюсток технікою паралельного плетіння. Плетіння пелюсток. Плетіння листя. З’єднання окремих деталей в одну квітку. Обмотка стебла. Поєднання квітів у букет.

 

4.7. Композиція «На галявині» технікою «Паралельне низання» (14 год.)

Теоретична частина:

Повторення техніки плетіння «Паралельне низання». Показ готових виробів та схем. Ознайомлення із процесом складання схем виробів.

Ознайомлення з матеріалами та інструментами для роботи. Правила техніки безпеки.

Практична частина:

Виготовлення сувеніру «На галявині». Замальовки схем для плетіння окремих виробів сувеніру. Ознайомлення із схемами плетіння комах (бабка, сонечко, бджілка, метелик). Показ виробів готових виробів. Плетіння окремих деталей певного виробу. З’єднання окремих деталей в один виріб. Оформлення готового виробу «На галявині».

 

 1.               Техніка «Соти» (12 год.)

 

 1.       Виготовлення намиста технікою «Соти» (12 год.)

Теоретична частина:

Ознайомлення із технікою плетіння «Соти». Ознайомлення зі схемами. Показ виробів. Показ схеми ланцюжка. Підготовка матеріалів та інструментів. Правила безпечної праці.

Практична частина:

Плетіння ланцюжка технікою «Соти». Закріплення застібки. Оформлення готового виробу.

 

Підсумкове заняття (2 год.)

Підведення підсумків за рік. Відзначення кращих гуртківців. Виставка робіт.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Вихованці мають знати і розуміти:

 • походження бісеру, його виробництво та застосування;
 • історичні дані про бісерне мистецтво;
 • основні теоретичні поняття й терміни бісероплетіння;
 • правила безпеки роботи з інструментами та матеріалами;
 • початкові прийоми основних технік низання;
 • напрями роботи з бісером, низання, плетіння, аплікація;
 • особливості видів плетіння бісером;
 • основні принципи композиції;
 • способи виконання прикрас із бісеру;
 • способи виконання іграшок із бісеру;
 • визначення об’єму й простору в композиції;
 • способи плетення виробів з окремих деталей;
 • особливості створення святкових композицій;
 • особливості в декоруванні бісером предметів ужитку.

 

Вихованці мають вміти та застосовувати:

 •       читати та розуміти схеми;
 •       плести за схемою і зразком;
 •       створювати власні схеми виробів;
 •       користуватися інструментами та матеріалами;
 •       вибирати матеріал для виробу;
 •       виготовляти бісерні прикраси за схемами;
 •       плести вироби за допомогою дроту, ниток, однією голкою;
 •       плести технікою «Паралельне низання»;
 •       плести технікою «Петельками»;
 •       виготовляти з бісеру квіти;
 •       виготовляти з бісеру дерева;
 •       виготовляти з бісеру ланцюжки технікою «Хрестик» та «Соти»;
 •       плести різноманітні новорічні вироби;
 •       з’єднувати деталі в один виріб;
 •       створювати виразні композиції.

 

У вихованців мають бути сформовані компетенції:

пізнавальної – ознайомитися з основними поняттями та знаннями, які стосуються бісероплетіння;

практичної – оволодіти уміннями та навичками виготовлення виробів з бісеру у вивчених техніках; складання схем, самостійної роботи над ними; розвинути дрібну моторику пальців рук, злагодженості рухів рук, вправності, вміння керувати своїми рухами.

творчої – розвинути творчі здібності, просторову уяву та фантазію, сформувати естетичний смак вихованців, кмітливість, логічне мислення та креативність дітей;

соціальної – виховати дбайливе і шанобливе ставлення до народних традицій, популяризувати бісероплетіння; сформувати у дітей емоційну чуйність, інтерес до декоративно-прикладного мистецтва.

 

 


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Основне обладнання

Кількість

Матеріали

 

Бісер різних кольорів

30 пачок по 400 г

Стеклярус різних кольорів

4 пачки по 400 г

Набір ниток № 80-100

10 штук

Набір капронових ниток

10 штук

Моток жилки

5 штук

Моток проволоки

50 штук

Термоклей

20 штук

Застібки

50 штук

Інструменти

 

Голка для бісеру

30 штук

Голка звичайна

15 штук

Ножиці побутові

15 штук

Контейнери для зберігання деталей виробів

15 штук

Гарячий пістолет

1 штук

Таблиці, плакати

 

Техніки плетіння

1 комплект

Плетіння бісером

1 комплект

Правила техніки безпеки

1 комплект

Картки для індивідуальної роботи

 

Схеми плетіння виробів із бісеру

15 наборів

 


ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів / Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. – Львів : Світ, 1992. – 270 с.
 2. Антропова Н. Бісероплетіння. / Н. Антропова // Початкова освіта. (Шкільний світ). – 2007. – № 18. – С. 1–7.
 3. Борисова С. Художнє бісерування як засіб національного виховання школярів. / С. Борисова, В. Борисов // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. – № 2. – С. 22-24. 
 4.   Закон України «Про позашкільну освіту». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
 5. Ілюк О.П. Виготовлення прикрас з бісеру на уроках обслуговуючої праці // Херсонський державний педагогічний університет : зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Херсон : Айлант, 1998 – Випуск 1. – С. 156-159.
 6. Комісаренко, І. Букет підсніжників : виготовлення композиції з бісеру технікою паралельного низання / І.Комісаренко // Газета Позашкілля. – 2006. – № 2 – С.21-26.
 7. Куц Л. Організація роботи з бісерного рукоділля на уроках трудового навчання / Л. Куц // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 2. – С. 13-19.
 8.   Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти: лист ІІТЗО 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.
 9. Охріна І. Бісероплетіння – вид декоративно-ужиткового мистецтва: цикл уроків / І. Охріна // Трудове навчання. (Шкільний світ) – 2010. – № 10. – С. 15-23.
 10. Положення про позашкільний навчальний заклад: постанова Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433.
 11. Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах: наказ Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635.
 12.               Старовойт Л. Бісерне плетіння як засіб творчого розвитку молодших школярів на уроках трудового навчання / Л. Старовойт // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2007. – № 5/6. – С. 13-16.
 13.               Успенська М. Бісер: крок за кроком. – Харків : Книжковий клуб, 2005.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

 

 1. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : Розпорядження Кабінету міністрів України № 988-р від 14.12.16 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
 2. Формування у вихованців позашкільних навчальних закладів базових компетентностей : монографія / В. В. Вербицький, Л. М. Бондар, А. Е. Бойко, А. В. Корнієнко, Т. М. Крекотіна, О. В. Литовченко, О. П. Липецький, О.І.Любич, В. Л. Маринич, В. В. Мачуський, Н. В. Перепелиця, О. В. Просіна, Г.П. Пустовіт, Н. Ю. Сидоренко, Л. В. Тихенко ; за ред. В. В. Мачуського. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. –330              с. [Електронний ресурс].              –

Режим доступу:https://nenc.gov.ua/education/wp-content/uploads/2015/12/формування-у-вихованців-позашкільних-навчальних-закладів-базових-копетентностей.pdf

 

docx
Додано
23 лютого 2021
Переглядів
775
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку