Навчально-виховний проект «Кроки до успіху»

Про матеріал
У кожної людини є власне бачення успішного майбутнього. Для одного – це колосальний успіх у професійній діяльності, для іншого – всесвітня слава, а для когось, можливо, створення сім’ї. Головне прагнути не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс. Головною умовою досягнення успіху – це бути справжнім лідером, не боятися перешкод і пам’ятати, що програвши битву, ми не програємо війну. Кожний рух потребує певних кроків. З першого кроку розпочинається дов-гий шлях до успіху. Куди спрямуємо наш погляд, там і опинимось. Головне не боятися вчитися, ризикувати і бачити результат від кожного свого кроку. Життя складне, постійно випробовує та вчить. Багато молоді невпевнена в собі під час перших самостійних кроків у дорослому житті. І тільки ті, хто готувався з дитинства до самостійного прийняття рішень, відповідальності, наполегливості, терпіння, пошуку компромісів, витримує всі негаразди та випробування, розвивається та йде вперед. Соціалізація дітей та учнівської молоді, розвиток їх організаторських та лідерських навичок, які є основою досягнення успіху – головне завдання учнівського самоврядування.
Перегляд файлу

 

Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості

Богуславської міської ради

Київської області

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-виховний проект

«Кроки до успіху»

 

 

 

 

 

 

Керівник проекту:

І. Комісаренко, методист

Богуславського районного ЦДЮТ,

координатор Асоціації дитячих та

молодіжних організацій  Богуславщини

 

 

 

 

 

 


Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму.

Вінстон Черчилль

Актуальність:

У кожної людини є власне бачення успішного майбутнього. Для одного – це колосальний успіх у професійній діяльності, для іншого – всесвітня слава, а для когось, можливо, створення сім’ї. Головне прагнути не до того, щоб добитися успіху, а до того, щоб твоє життя мало сенс.

Головною умовою досягнення успіху – це бути справжнім лідером, не боятися перешкод і пам’ятати, що програвши битву, ми не програємо війну.

Кожний рух потребує певних кроків.  З першого кроку розпочинається довгий шлях до успіху.  Куди спрямуємо наш погляд, там і опинимось. Головне не боятися вчитися, ризикувати і бачити результат  від кожного свого кроку.

Життя складне, постійно випробовує та вчить. Багато молоді невпевнена в собі під час перших самостійних кроків у дорослому житті. І тільки ті, хто готувався з дитинства до самостійного прийняття рішень, відповідальності, наполегливості, терпіння, пошуку компромісів, витримує всі негаразди та випробування, розвивається та йде вперед.

Соціалізація дітей та учнівської молоді, розвиток їх організаторських та лідерських навичок, які є основою досягнення успіху – головне завдання учнівського самоврядування.

Водночас учнівське самоврядування сприяє вихованню у дітей якостей успішної особистості: впевненості у своїх силах, оптимістичного світосприйняття, бажання жити, творити, перемагати.

Отже, вчіться, поки інші сплять, працюйте, поки інші відпочивають, будьте готові, поки інші розслабляються і мрійте, поки інші плачуться.

Учасники проекту:

Педагогічний колектив Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості.

Практичний психолог Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості.

Вихованці гуртків.

Працівники психологічної служби школи.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів.

Лідери учнівського самоврядування, депутати Асоціації дитячих та молодіжних організацій Богуславщини.

Координатор Асоціації дитячих та молодіжних організацій Богуславщини.

Терміни реалізації проекту:

Березень 2018 – червень 2019 рр.

Мета проекту:

Метою проекту є підготовка успішної особистості, здатної до самореалізації, самостійності, зданої визначитися зі своїми прагненнями, бажаннями, життєвими цілями, обирати шляхи їх досягнення, розширювати знання. Напрацьовувати і розвивати ті навички і вміння, які будуть необхідні для досягнення поставленої мети, розвитку потенційних можливостей з урахуванням пізнавальних інтересів і нахилів.

Завдання проекту:

 •       Формування компетентності учнів, розвиток їх лідерського потенціалу, вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.
 •       Розвиток учнівського самоврядування.
 •       Формування соціально зрілої, творчої, успішної особистості.
 •       Розширення пізнавальних можливостей дітей та учнівської молоді.
 •       Підвищення рівня самостійності та вміння вирішувати проблеми.
 •       Адаптація до соціуму.
 •       Підвищення рівня індивідуальних вмінь та навичок учнів.
 •       Розширення світогляду дітей.
 •       Передача досвіду та умінь старшого покоління лідерів молодшому.
 •       Формування організаторських здібностей шляхом залучення до управління шкільними справами.
 •       Розвиток в майбутніх лідерів потреби в активній життєвій позиції та необхідності реалізовувати свої власні плани.
 •       Створення та розвиток цінностей громадянського суспільства.
 •       Формування високих моральних якостей учнів, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократії.

В основу реалізації проекту покладено такі основні документи:

 •       Закон України «Про освіту»
 •       Закону України «Про позашкільну освіту»
 •       Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»  від 05.02.1993 № 2998-ХІІ
 •       Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжний сфері»
 •       Національна доктрина розвитку освіти України
 •       Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

 

 


Етапи реалізації проекту

І етап

Організаційно-проектувальний (лютий 2018 р. – травень 2018 р.)

 •       Розробка проекту.
 •       Визначення основних стратегій і заходів розвитку.
 •       Визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту.

ІІ етап

Практичний (червень 2018р. – квітень 2019 р.)

Практична реалізація Проекту:

 •       Проведення заходів за участю представників педагогів, лідерів учнівського самоврядування, учнівської молоді.
 •       Висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи в засобах масової інформації та на сайті ЦДЮТ.

ІІІ етап

Діагностичний (травень 2019 р.)

 •       Аналіз результатів виконання Проекту.
 •       Визначення перспектив подальшої роботи.

ІV етап

Підсумковий (червень 2019 р.)

 •       Підведення підсумків роботи з реалізації Проекту
 •       Узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту
 •       Презентація результатів проектної діяльності
 •       Визначення кращих форм роботи та ефективних шляхів реалізації Проекту
 •       Висвітлення досвіду у засобах масової інформації


Шляхи реалізації проекту

№ п/п

Назва заходу

Учасники та

відповідальні

Термін

виконання

Очікуваний результат

 1.                

Виховні години «Як досягти успіху»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району молодшого та середнього шкільного віку, лідери учнівського самоврядування, педагоги-організатори

Протягом року

Ознайомити учнів зі складовими успіху, навчити, що допомагає досягти успіху, а що заважає людині стати успішною; навчити учнів аналізувати, узагальнювати інформацію, використовувати набуті знання у житті; розвивати уяву, творчість, мислення, віру в свої сили; виховувати якості, необхідні для досягнення успіху.

 1.                

Вправи на розвиток толерантності.

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району молодшого та середнього шкільного віку, лідери учнівського самоврядування, практичні психологи

Протягом року

Формування уявлення про толерантність як універсальний принцип життя людини; виховання толерантності як особистісної якості.

 1.                

Участь у обласному інтерактивному проекті «Відкриваємо для молоді успішні підприємства Київщини».

Учні 9-11 класів закладів загальної середньої освіти, лідери органів учнівського самоврядування, депутати обласної ради дітей Київщини, педагоги, координатори органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти Київщини, органи місцевого самоврядування, батьківська громадськість.

Січень-вересень 2018

Розширення актуальних знань серед випускників закладів загальної середньої освіти області щодо можливостей вибору майбутньої професії та створення віртуального середовища для поширення інформації про сучасні успішні підприємства Київщини.

 1.                

Анкетування: «Визначення рівня вихованості», «Визначення рівня товариськості», «Визначення рівня творчих здібностей»

Вихованці ЦДЮТ, учні загальноосвітніх навчальних закладів, практичні психологи

Вересень, листопад

2018

 

Березень

2019

Моніторинг акцентуації характерів учнів ЗНЗ та вихованців ЦДЮТ, формування міжособистісних взаємин в колективі.

 1.                

Інформаційний семінар «Разом до вершини успіху!»

Депутати АДМОБ, координатор АДМОБ

Вересень 2018

Виховання та розвиток лідерських та моральних якостей, громадянської та соціальної відповідальності молоді; формування особистості, яка підготовлена до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях.

 1.                

Круглий стіл для керівників гуртків та педагогів-організаторів «Як досягти успіху в житті».

Педагоги-організатори, керівники гуртків ЦДЮТ, координатор АДМОБ

Вересень 2018

Розвиток мотивації досягнення успіху, формування позитивної самооцінки і впевненості у собі, підвищення прагнення досягти нових вершин

 1.                

Акція «Успішна школа своїми руками».

Учні ЗНЗ, педагоги-організатори,

лідери учнівського самоврядування

Вересень 2018 –

Квітень 2019

Залучення учнів до покращення умов навчання, естетичного вигляду навчального закладу, формування і розвиток гуманістично- спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією 

 1.                

Семінар-практикум «Мрії – запорука успіху»

Учні ЗНЗ, педагоги організатори

Жовтень 2018

Розкрити особистісний потенціал у підлітків з лідерськими якостями і розвивати навички самостійних активних дій та відповідальної й цілеспрямованої поведінки.

 1.                

Тренінг «Кроки до успіху»

Вихованці ЦДЮТ, учні ЗНЗ, практичний психолог

Жовтень 2018

Створення власної формули успіху. Визначення складових успіху; прагнення до саморозвитку, самовдосконалення.

 1.           

Конкурс малюнку «Моя формула успіху»

Вихованці ЦДЮТ, керівники гуртків «Образотворчого мистецтва» ЦДЮТ

Листопад 2018

Розвивати навички самопрезентації.

 1.           

Тренінгові заняття для керівників гуртків, педагогів-організаторів «Дорогою до мого «Я»

Керівники гуртків, педагоги організатори, координатор АДМОБ

Листопад 2018

Розширити можливості особистості у напрямку особистісного зростання та самопізнання;

усвідомлення та розвиток особистісних якостей.

 1.           

Виховна година «Бути лідером»

Учні ЗНЗ, педагоги організатори

Грудень 2018

Формування у дітей активної життєвої позиції; підтримувати учнів, які спрямовані на активну участь в учнівському самоврядуванні; допомагати ініціативним учням розвивати лідерські здібності;

 1.           

Районна акція «Bookcrossing»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району, лідери учнівського самоврядування, педагоги-організатори, координатор АДМОБ

Січень 2019

Безкоштовний обмін книгами, що сприяє освіченості та розвитку особистості, розвивати навички колективної взаємодії. 

 1.           

«Богуслащина має талант»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району, лідери учнівського самоврядування,

педагоги-організатори, координатор АДМОБ

Січень – Березень 2019

Пошук талановитої молоді, створення умов для розвитку учнівської молоді, реалізації їх творчого потенціалу.

 1.           

Круглий стіл «Впевнений старт до успішного майбутнього»

Депутати АДМОБ, координатор АДМОБ

Січень 2019

Підвищення самооцінки дітей, впевненості у майбутньому

 1.           

«Лідер року–2019»

Лідери учнівського самоврядування, педагоги організатори, координатор АДМОБ

Березень 2019

Виявлення, підтримка та заохочення лідерів учнівського самоврядування; створення умов для розвитку інтелектуального, морального, фізичного розвитку учнівської молоді, реалізації їх творчого потенціалу; активізація роботи в учнівських колективах, виявлення й підтримка учнів, які мають нахил до організаторської роботи, проявляють ініціативу, показують свої творчі здібності в проведенні різних виховних заходів, підвищення авторитету лідерів

 1.           

Акція «За чисте довкілля»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району, лідери учнівського самоврядування,

педагоги-організатори, координатор АДМОБ

Квітень

2019

Виховання бережливого ставлення до природи.

 1.           

Районна учнівська конференція «Проект учнівського самоврядування «Мої кроки до успіху»

Лідери учнівського самоврядування району, педагоги-організатори, координатор АДМОБ

Квітень  2019

Розвиток лідерських здібностей у дітей та учнівської молоді. Створення умов для спілкування дітей-лідерів.

 


Очікувані результати:

 1.     Формування основ успішної особистості.
 2.     Виховання особистості із високим рівнем інтелектуально-духовного розвитку,  культури, професіоналізму, з прагненням втілювати в життя гуманістичні ідеали добра, краси, істини, справедливості.
 3.     Ознайомити зі складовими успіху.
 4.     Ознайомити із чинниками, які сприяють  досягненню успіху, та які заважають людині стати успішною.
 5.     Навчити учнів аналізувати, узагальнювати інформацію, використовувати набуті знання у житті.
 6.     Розширити уявлення учнів про умови успіху, про значення знань, освіти, працьовитості в житті людини, у досягненні успіхів.
 7.     Розвивати уяву, творчість, мислення, віру в свої сили; виховувати якості, необхідні для досягнення успіху: працьовитість, допитливість, уважність, організованість.
 8.     Підвищення освітньо-виховних, розвивальних можливостей навчальних закладів району в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості.
 9.     Розкриття творчого, духовного та соціального потенціалу учнів.
 10. Набуття учнями досвіду реалізації різноманітних проектів та комунікативної взаємодії.
 11. Самоствердження та самовдосконалення учнів, підвищення їх власної значущості та самооцінки.
 12. Демократизація шкільного життя, надання можливості учням самостійно організовувати шкільне життя.
 13. Виховувати ставлення до успіху не як до самоцілі, а як способу бути корисним для інших людей.
 14. Формування компетентностей випускників закладів загальної середньої освіти, необхідних для успішної професійної самореалізації та їх уміння генерувати нові ідеї й ініціативи.
 15. Набуття вмінь працювати в команді, виконувати різні ролі та обов’язки, продуктивно взаємодіяти з іншими членами команди.
 16. Підготовка до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого громадянина.

 

 

 

1

 

docx
Додано
23 лютого 2021
Переглядів
592
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку