Навчально-виховний проект «Лідер з дитинства»

Про матеріал
В сучасному світі глобалізації та інноваційних технологій, всі сфери життя людини потребують вдосконалення. Освіта як важлива ланка розвитку сучасної особистості, обумовлена потребою докорінних змін у системі навчання й виховання. Розвиваючись, процеси демократизації суспільства зумовлюють зміни пріоритетів виховання дітей та учнівської молоді. Сучасне суспільство потребує виховання справжніх лідерів , успішних особистостей, здатних реалізовувати себе в різних сферах життєдіяльності. Толерантність, культура, позитивне ставлення до себе, здатність до самовдосконалення, розуміння інтересів та мотивів інших людей, уміння адекватно будувати свої стосунки з іншими – необхідні риси особистості лідера в сучасному світі. Саме учнівське самоврядування має такий потужний виховний потенціал. Воно сприяє створенню умов і можливостей для самореалізації молоді, формуванню активної громадянської позиції, всебічному розвитку та розкриттю особистого потенціалу кожної дитини.
Перегляд файлу

Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості

Богуславської міської ради

Київської області

 

 

 

 

 

 

Навчально-виховний проект

«Лідер з дитинства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник проекту:

Комісаренко І.М.,

методист Богуславського

районного ЦДЮТ,

координатор Асоціації

дитячих та молодіжних

організацій Богуславщини

 

 

 

 

 


 

Актуальність:

В сучасному світі глобалізації та інноваційних технологій, всі сфери життя людини потребують вдосконалення.

Освіта як важлива ланка розвитку сучасної особистості, обумовлена потребою докорінних змін у системі навчання й виховання. Розвиваючись, процеси демократизації суспільства зумовлюють зміни пріоритетів виховання дітей та учнівської молоді.

Сучасне суспільство потребує виховання справжніх лідерів , успішних особистостей, здатних реалізовувати себе в різних сферах життєдіяльності.

Толерантність, культура, позитивне ставлення до себе, здатність до самовдосконалення, розуміння інтересів та мотивів інших людей, уміння адекватно будувати свої стосунки з іншими – необхідні риси особистості лідера в сучасному світі.

Саме учнівське самоврядування має такий потужний виховний потенціал. Воно сприяє створенню умов і можливостей для самореалізації молоді, формуванню активної громадянської позиції, всебічному розвитку та розкриттю особистого потенціалу кожної дитини.

Виховання всебічно розвиненої людини має починатися з дитинства, адже саме в шкільному віці закладаються основи знань та формується особистість.

Виховання молодих лідерів – це підготовка людини майбутнього, яка відповідає сучасним вимогам.

Головним аспектом є виховання  в молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської позиції, адже патріотизм – це любов і відданість Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам. Саме привити любов до рідної землі є найголовнішим в умовах, що склалися в нашій державі, і це потрібно робити з дитинства.

Тільки та людина, яка по справжньому любить свою Батьківщину, буде робити все, щоб вона була сильною і розвиненою державою.

Даний проект має на меті пошук і підтримку учнівської молоді, чиї особисті переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, яка має організаторські здібності, має бажання використати свою енергію та можливості заради розвитку України.

Учасники проекту:

Педагогічний колектив Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості.

Працівники психологічної служби школи.

Вихованці гуртків.

Лідери учнівського самоврядування, депутати Асоціації дитячих та молодіжних організацій Богуславщини.

Терміни реалізації проекту:

Лютий 2017 – червень 2018 рр.

Мета проекту:

Метою проекту є підготовка майбутніх лідерів шкільного самоврядування, здатних реалізувати себе в управлінській діяльності різноманітних напрямів, формування самостійності, свідомості та самосвідомості, активної життєвої позиції учнів молодших та середніх класів на основі співпраці зі старшокласниками, а також виховання активного громадянина-патріота нашої держави. Посилення моральної складової в загальній системі формування у юного покоління національної гідності, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної культури, розвиток рис українського патріота.

Завдання проекту:

 • Розвиток учнівського самоврядування.
 • Залучення молодого покоління до активної управлінської діяльності.
 • Розвиток індивідуальних здібностей учнів.
 • Забезпечення майбутньої зміни лідерів учнівського самоврядування.
 • Передача досвіду та умінь старшого покоління лідерів молодшому
 • Виховання активної творчої особистості.
 • Формування організаторських здібностей шляхом залучення до управління шкільними справами.
 • Розвиток в майбутніх лідерів потреби в активній життєвій позиції та необхідності реалізовувати свої власні плани.
 • Створення та розвиток цінностей громадянського суспільства.
 • Формування особистості-патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасного суспільства, підготовленого до життя і чітко орієнтованого в сучасних реаліях.
 • Виховання вміння вирішувати проблеми.
 • Формування компетентності учнів, розвиток їх лідерського потенціалу, вміння брати на себе відповідальність за прийняття рішень.
 • Формування високих моральних якостей учнів, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократії.
 • Формування свідомої громадянської і соціальної активності дітей.

В основу реалізації проекту покладено такі основні документи:

 • Указ Президента України від 12.06.2015 р. № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
 • Указ Президента України від 13.10.2015 р. № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»
 • Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 р. № 808 «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжний сфері»
 • Національна доктрина розвитку освіти України
 • Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
 • «Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку духовності»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закону України «Про позашкільну освіту»

 


Етапи реалізації проекту

І етап

 Організаційно-проектувальний (лютий 2017 р. – травень 2017 р.)

 • Розробка проекту.
 • Визначення основних стратегій і заходів розвитку.
 • Визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту.

ІІ етап

Практичний (червень 2017р. – травень 2018 р.)

Практична реалізація Проекту:

 • Проведення заходів за участю представників педагогів, лідерів учнівського самоврядування, учнівської молоді.
 • Висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи в засобах масової інформації та на сайті ЦДЮТ.

ІІІ етап

Діагностичний (травень 2018 р.)

 • Аналіз результатів виконання Проекту.
 • Визначення перспектив подальшої роботи.

ІV етап

Підсумковий (червень 2018 р.)

 • Підведення підсумків роботи з реалізації Проекту
 • Узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту
 • Презентація результатів проектної діяльності
 • Визначення кращих форм роботи та ефективних шляхів реалізації Проекту
 • Висвітлення досвіду у засобах масової інформації


Перелік заходів проекту

№ п/п

Назва заходу

Учасники та відповідальні

Термін виконання

Очікуваний результат

 1.                

Майстер-класи «Із Україною в серці»

Вихованці ЦДЮТ, керівники гуртків художньо-естетичного напряму ЦДЮТ

Протягом року

Виховання прекрасного, любові до рідного краю

 1.                

Заходи спортивного спрямування:

 •     спортивні перерви «Весела перерва»;
 •     «Ранкова зарядка для всіх»;
 •     «Веселі старти»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району молодшого та середнього шкільного віку, лідери учнівського самоврядування

Протягом року

Формування здорового способу життя у дітей молодшого шкільного віку.

 1.                

Тестування по виявленню лідерських якостей.

Вихованці ЦДЮТ, учні ЗНЗ, практичний психолог

Протягом року

Виявлення дітей-лідерів.

 1.                

Тренінги лідерських якостей.

Вихованці ЦДЮТ, учні ЗНЗ, практичний психолог

Протягом року

Формування й розвиток свідомої особистості із активною життєвою позицією.

 1.                

Інформаційний семінар «Бути лідером»

Депутати АДМОБ, координатор АДМОБ

Вересень 2017

Виховання та розвиток лідерських якостей активу учнівського самоврядування; формування особистості, впевненої у власних силах.

 

 1.                

Круглий стіл для керівників гуртків та педагогів-організаторів «Все починається з дитинства».

Педагоги-організатори, керівники гуртків ЦДЮТ, координатор АДМОБ

Вересень 2017

Ознайомити з організацією навчання, саморозвитку, закладання основ ділової кар’єри  та розвитку лідерських якостей у дітей молодшого шкільного віку.

 1.                

Акція «Голуб миру» присвячена Міжнародному Дню Миру.

Учні ЗНЗ, педагоги-організатори,

Вересень 2017

Розширити знання учнів про важливість миру на землі; виховувати гуманізм.

 1.                

Година спілкування «Виховуємо лідерські якості»

Учні ЗНЗ, педагоги організатори

Жовтень 2017

Навчити правильно поводити себе в колективі; виховувати самоповагу і повагу до інших; розвивати словниковий запас учнів; вчити висловлювати свою думку і прислухатися до думки інших. 

 1.                

Круглий стіл «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо»

Депутати АДМОБ, координатор АДМОБ

Жовтень 2017

Розвиток почуття відповідальності, формування активної громадянської позиції.

 1.           

Конкурс малюнку «Україна – єдина країна»

Вихованці ЦДЮТ, керівники гуртків «Образотворчого мистецтва» ЦДЮТ

Листопад 2017

Виховання почуття патріотизму.

 1.           

Семінар-практикум для керівників гуртків, педагогів-організаторів «Основні підходи та принципи  формування громадянина України»

Керівники гуртків, педагоги організатори, координатор АДМОБ

Листопад 2017

Розкриття питання по вихованню громадянина України, патріота, людини, особистості із світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні.

 1.           

Виховна година «Як стати лідером»

Учні ЗНЗ, педагоги організатори

Грудень 2017

Формування у дітей активної життєвої позиції; підтримувати учнів, які спрямовані на активну участь в учнівському самоврядуванні; допомагати ініціативним учням розвивати лідерські здібності; розвивати навички колективної взаємодії. 

 1.           

Вікторина «Стежками рідного краю»

Вихованці ЦДЮТ, культорганізатор ЦДЮТ

Січень 2018

Вивчення історії рідного краю

 1.           

Акція «Діти єднають Україну»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району, лідери учнівського самоврядування, координатор АДМОБ

Січень 2018

Виховання почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності та толерантності.

 1.           

Бесіди для учнів молодшого шкільного віку та конкурс міні-розповідей «Хто такі лідери?»

Учні молодшого шкільного віку ЗНЗ, депутати АДМОБ

Січень 2018

Ознайомлення дітей з лідерським рухом.

 1.           

Круглий стіл «Українська держава і українська молодь: сучасний формат очима дітей лідерів»

Депутати АДМОБ, координатор АДМОБ

Лютий

2018

Підвищення рівня громадянської позиції, національної гордості дітей та учнівської молоді.

 1.           

«Лідер року - 2018»

Лідери учнівського самоврядування, педагоги організатори, координатор АДМОБ

Березень 2018

Виявлення, підтримка та заохочення лідерів учнівського самоврядування; створення умов для розвитку інтелектуального, морального, фізичного розвитку учнівської молоді, реалізації їх творчого потенціалу; активізація роботи в учнівських колективах, виявлення й підтримка учнів, які мають нахил до організаторської роботи, проявляють ініціативу, показують свої творчі здібності в проведенні різних виховних заходів, підвищення авторитету лідерів

 1.           

Флешмоб «Україна єдина»

Учні загальноосвітніх навчальних закладів району, педагоги-організатори

Квітень  2018

Становлення активної громадської позиції, розкриття лідерських якостей

 1.           

Акція «За чисте довкілля»

 

Квітень

2018

Виховання бережливого ставлення до природи.

 1.           

Районна учнівська конференція «Проект учнівського самоврядування «Все починається з дитинства»: необхідність, дієвість, результативність, наслідки»

Лідери учнівського самоврядування району, педагоги-організатори, координатор АДМОБ

Квітень 2018

Розвиток лідерських здібностей у дітей та учнівської молоді. Створення умов для спілкування дітей-лідерів.

 


Очікувані результати:

 1. Підготовка лідерської зміни.
 2. Формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку.
 3. Формування в учнів високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу.
 4. Виховання бажання сприяти історико-культурному розвитку України.
 5. Підвищення освітньо-виховних, розвивальних можливостей навчальних закладів району в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості.
 6. Розкриття творчого, духовного та соціального потенціалу учнів.
 7. Становлення активної життєвої та громадянської позиції учнів.
 8. Набуття учнями досвіду реалізації різноманітних проектів та комунікативної взаємодії.
 9. Самоствердження та самовдосконалення учнів, підвищення їх власної значущості та самооцінки.
 10. Демократизація шкільного життя, надання можливості учням самостійно організовувати шкільне життя.
 11. Підготовка до майбутнього суспільного громадянського життя дієздатного дорослого громадянина.
 12. Передача досвіду від старшого покоління лідерів – молодшому поколінню.

1

 

docx
Додано
23 лютого 2021
Переглядів
952
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку