Оксиген - хімічний елемент . Кисень – проста речовина. Добування кисню в лабораторії

Про матеріал
Урок про фізичні властивості кисню та методи його отримання в лабораторії з використанням хмарних технологій
Перегляд файлу

Урок 23                                                                                                                                                                            

Клас:  7 клас

Тема:  Оксиген - хімічний елемент . Кисень – проста речовина. Добування кисню в лабораторії

Мета уроку:  Ознайомитись з методами отримання кисню в лабораторії і збирання його методом витіснення повітря;

підтвердити фізичні властивості кисню. Познайомити з поняттям «каталізатор».

Завдання:

Освітні: організувати групову  діяльність учнів з узагальнення знань   про Оксиген як найпоширеніший хімічний елемент на Землі; розширити їх уявлення про властивості кисню, його значення для живих істот. Розглянути способи його лабораторного отримання та збирання, реакцію розкладу на прикладі реакції одержання кисню; формування уявлень про каталізатори. Ознайомити учнів зі способами одержання кисню в промисловості і в природі, сформувати у учнів поняття «каталізатор» і «каталітична реакція», показати роль каталізаторів в сучасному житті, навчити вести діалог, робити висновки.

Виховні: формування комунікативних навичок: вміння працювати в групі, слухати один одного і чути інших; продовжити формування наукового світогляду, виховання оптимізму. Розвивати і виховувати у школярів інтерес до вивчення хімії через лабораторний експеримент.

Розвивальні: розвиток уміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, встановлювати  взаємозв'язок і формувати вміння працювати з ілюстративним матеріалом, додатковими джерелами інформації; розвивати спостережливість; мови учнів. Розвиток наукового світогляду учнів при засвоєнні основних ідей курсу: єдність і пізнаваність світу; єдність живої і неживої природи; залежність властивостей речовини від особливостей їх складу і будови; залежність способів отримання речовини від його навчальна: закріпити поняття про елементи і прості речовини на прикладі кисню.

Методи: Словесні, інтерактивні, частково-пошукові, практичні, методи контролю і корекції.

 

Тип уроку: комбінований урок (пояснювально - ілюстративний і евристичний).  Урок формування нових знань, умінь, навичок; урок вивчення нового матеріалу з елементами дослідницької роботи.

 

Заплановані результати навчання: При вивченні цієї теми учні повинні знати які речовини і хімічні реакції використовуються для одержання кисню; вміти записувати відповідні рівняння реакцій; складати рівняння хімічних реакцій одержання кисню; робити висновки; дотримуватися правил техніки безпеки; отримувати кисень і доводити його наявність; давати визначення «реакція розкладу» і «каталізатор».

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, лабораторний штатив з муфтою і лапкою, вода, сухе пальне, пробірки, газовивідна трубка, великий хімічний стакан, вата,  пероксид водню, марганець (IV) оксид, скіпка, сірники, відеоролик пісні  Стіва Уандера "I just са11ed  tо sау I 1оvе уоu", завдання на інтерактивній дошці про відмінності металів від неметалів, відеоролик про розклад калій перманганату(1 хв.), блог вчителя  http://98zp.blogspot.com/2016/01/oxygen-texts.html (інтерактивні тексти)

Структура уроку

Діяльність  вчителя

Діяльність учнів

Використання

обладнання

I. Організаційний момент 1-2 хв

Привітання

 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань

 5 хв. гра «Мікрофон»

  1. Які речовини називаються простими?

 2.На які дві групи поділяються прості речовини?

3.За якими ознаками можна відрізнити метали від неметалів?

4. Назвіть елемент №8.

5. Що ви можете сказати про елемент Оксиген, виходячи з його положення в періодичній системі?

1. Які складаються з одного хімічного елементу

2. Метали,неметали.

3. Називають ознаки

металів

4. Оксиген

5.Знаходиться в II періоді, VІ групі, валентність II, є

Неметалом.

3авдання на інтерактивній дошці про відмінності металів від неметалів з використанням  програми Smart або

Інтерактивнa вправa Learning Apps «Метали та  неметали»   http://LearningApps.org/115329

 

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

2 хв.

На думку людей релігійних всюдисущим, всемогутнім і в той же час невидимим може бути тільки Бог. Насправді всі ці епітети можна віднести до хімічного елементу - Оксигену.

Оксиген всюдисущий. З нього значною мірою складаються не тільки повітря, вода і земля, але й ми з вами, наша їжа, питво, одяг. В   більшості оточуючих нас речовин є Оксиген .

Могутність Кисню виявляється в тому, що ми ним дихаємо, адже дихання - це синонім життя. "Поки дихаю - сподіваюся ..." Овідій.

І ще кисень можна вважати всемогутнім тому, що могутня стихія вогню, як правило, сильно залежить від нашого кандидата, в всюдисущі і всемогутні. Що стосується третього епітета "невидимий", то тут, ймовірно, немає потреби в доказах. При звичайних умовах елементарний Оксиген не тільки безбарвний і тому невидимий, невідчутний ніякими органами чуття.

Правда. Нестача кисню ми опинилися б моментально ...

Отже, Оксиген - елемент з порядковим номером 8  - самий найпоширеніший на Землі елемент.

 

Розповідь вчителя

ІV. Вивчення нового матеріалу 20 хв.

Вчитель роздає маленькі тексти групам

1. Оксиген - хімічний елемент.

2. Кисень - проста речовина.

3. Історія відкриття кисню.

4. Фізіологічна дія кисню.

5. Озон

6.  Цікаві факти про кисень.

Це трапилося 1 серпня 1774 р.

 а) Яку речовину використовував Прістлі? (НgО)

- Що утворюється при її розкладі?

б)Яку ще найпоширенішу речовину на Землі можна використовувати для одержання кисню? (воду)

Що вийде при її розкладі?

Як ви думаєте, який елемент повинен входити до складу вихідної складної речовини, щоб отримати кисень ?

В) Розклад калій перманганату (марганцівки)

 КМnО4→ К2МnО4  + МnО2+ О2

 Розставте коефіцієнти

Г) Розклад  гідроген пероксиду:

  2H2O2→2H2O+ О2

(демонстрація досліду)

Ця реакція йде або при нагріванні, або в присутності каталізатора.

Каталізатор - це речовина, яка прискорює хімічну реакцію, але при цьому не витрачається.

 Що спільного в цих реакціях?

Це реакції розкладу. Знайдіть їх визначення в підручнику.

 

Клас заслуховує повідомлення та складає план характеристики елемента і записує фізичні властивості кисню

 

Учень:

 Та история простая:

Джозеф Пристли как-то раз,

Окись ртути разлагая,

Обнаружил странный газ…

 НgО → Нg + О2

учні відповідають і пишуть рівняння  реакції

   2НgО → 2Нg + О2

 

 

 

 

б)  2H2O→2H2↑+ О2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З одного реагента утворюється декілька продуктів.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропонуються тексти для самостійної роботи з методики критичного мислення. Тексти учні беруть з блогу вчителя 98zp.blogspot.com

Тексти зачитуються групі учнів 5 осіб з пропозицією вивчити і розповісти однокласникам. (Час вивчення 5-7 хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В)відеоролик про розклад калій перманганату та збирання кисню методом витіснення води(1 хв.)  https://www.youtube.com/watch?v=m_4hLiJso-Y

 

 г)демонстрація вчителем досліду розкладу гідроген пероксиду, збирання кисню методом витіснення повітря та виявлення кисню

V. Закріплення вивченого матеріалу

1.З яких речовин отримують кисень в лабораторії?

2.Як визначають його присутність?

3.Що таке реакції розкладу?

4. Каталізатор – це речовина,яка прискорює хімічну реакцію…

1. Розклад калій перманганату або гідроген пероксиду

2. Обов’язково жевріючою скіпкою.

 

 

 

 

 

 

VI. Підсумок уроку

 

На цьому уроці ми познайомились зі способами добування кисню в  лабораторії, реакціями розкладу , каталізаторами.

 

 

Рефлексія

 

Шкідлива  нестача кисню  (гіпоксія) або його надлишок. Надлишок кисню зробив американського співака Стіва Уандера сліпим , але це не завадило йому стати знаменитим співаком та люблячим татом. Бажаю Вам ніколи не втрачати оптимізму!

 

Звучить пісня  Стіва Уандера  "I just са11ed  tо sау I 1оvе уоu",

https://www.youtube.com/watch?v=XxoBaEQGMPo

 

VII.  Домашнє завдання 2хв.

 

§  17  читати, Виконати вправи

ІІ рівень 1, 2 стор.129

ІІІ рівень 2, 3,4 стор.129

 ІV рівень 5,6,7 стор.129

Знайти інші способи добування кисню в  лабораторії, використовуючи Інтернет.

 

 

Григорович А.В. Химия:

учебник для 7 класса  общеобразоват. учебн. заведений с обучением на русском языке/

А. В. Григорович. – Харьков : Ранок, 2015 – 192с. : ил.

 

 Гіперпосилання на тексти для самостійної роботи з методики критичного мислення:

  1. Оксиген - хімічний елемент https://docs.google.com/document/d/1zA4zbZEgK99LMTPAyjtrzE9DNmeJUN8OPUnHcs2FHHI/edit
  2. Кисень - проста речовина.

    https://docs.google.com/document/d/1Gu1nyNEq64UlQFZWUa4qBfGB29TeCdCE5kuhswGliqo/edit

      3.   Історія відкриття кисню.

    https://docs.google.com/document/d/16LKMEYBbHLj8PGyTJHSJTRZQymyuf-smq9TheugJBUU/edit

  1. Фізіологічна дія кисню.

    https://docs.google.com/document/d/1m12_6JSYd8xXH7TLeKcbfx6yXGIGu4N1N5LuL5j-Wgg/edit

  1. Озон.

    https://docs.google.com/document/d/1uuhPWzyX1oNGVJmsHoZAvvf2SZ1BU5iHesvZa19jKHM/edit

  1. Цікаві факти про кисень.

    https://docs.google.com/document/d/1QBxYD3Fl6oca9wOx19NDMIDHHaEB8qoZjmoNpBEjDr4/edit

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 7 клас, Розробки уроків
Додано
31 травня 2019
Переглядів
1339
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку