Олімпіада з економіки підприємства

Про матеріал
Розкрито методику проведення олімпіади з дисципліни "Економіка підприємства" та подано олімпіадні завдання різного рівня складності
Перегляд файлу

Міністерство освіти та науки України

Хорольський агропромисловий коледж

Полтавської державної аграрної академії

 

 

 

H:\tiger-1300883669.pngЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 

Завдання олімпіади

 

 

м.Хорол

Укладач: Бровко Лариса Василівна, викладач Хорольського агропромислового коледжу ПДАА, викладач-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 Завдання з дисципліни «Економіка підприємства» підготовлені для надання допомоги викладачам у підготовці та проведенні олімпіади, як сучасного заняття, з використанням інноваційних технологій навчання, спрямованих на підвищення якості навчального процесу.

 

 

 

Обговорено і затверджено на засіданні МЦК економічних дисциплін

 

Протокол №____ від «______»_________________201___р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

 

ПЕРЕДМОВА

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

         З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Сьогодні, напевне, не має людини, яка б недооцінювала  роль економічних питань в житті суспільства. Безробіття, інфляція, робочі місця, доходи, процентні ставки … Як розібратися в цьому хаосі, як знайти усьому своє місце, як відокремити головне від другорядного? Щоб відповісти на ці питання, необхідно знати правила та принципи функціонування ринкової економіки.  Найкраще це перевірити за допомогою економічної олімпіади.

Рисунок1.pngСтудентська олімпіада - це система масових очних змагань студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах України у творчому застосуванні одержаних знань та умінь з дисципліни "Економіка підприємства". Метою проведення олімпіади є активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів, стимулювання творчої роботи та досягнення високих результатів у навчанні, розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, інтенсифікація та удосконалення навчального процесу. Головним завданням олімпіади є виявлення обдарованої молоді, затвердження високого пріоритету творчої роботи студентів, як найважливішого фактора формування фахівців нового типу.

Завдання олімпіади складається з 3 рівнів тестових теоретичних питань за програмою навчальної дисципліни та 4-ий рівень - практичної задачі.

Визначення переможця олімпіади здійснюється згідно з критеріями оцінки олімпіадних завдань.

 

 

 

 

 

 

1765х1444.pngКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ОЛІМПІАДИ

 

        Завдання олімпіади мають чотири рівні складності.

        Перший рівень –  тестові завдання № 1-20 – завдання множинного характеру, тобто такі, в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів.

        Другий рівень –  тестові завдання № 1-10 - складають питання, де з чотирьох варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до чотирьох.

         Третій рівень - це завдання № 1-5 на встановлення відповідності. Таке тестове завдання складається із двох стовпчиків. Одна колонка (ліворуч) – це перелік економічних понять, до яких учасник тестування має відшукати відповідь у другій колонці (праворуч), яку називають списком відповідей. Тестований має порівняти матеріал лівої й правої колонок та утворити правильні логічні пари.

         Четвертий рівень - задача. Виконання цього завдання вимагає від студентів більшої ерудиції, широкого мислення, вміння визначити економічні показники. І тому, за розв’язання  задачі студент отримує по 10 балів.

       Максимальна оцінка за кожний тест І рівня – 1 бал, ІІ рівня – 2 бали, ІІІ рівня – 4 бали, ІV  рівня – 10 балів. Загальна сума балів – 90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

 

Вже традиційним стало проведення комісією економічних дисциплін олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». Олімпіада, як ефективний захід заохочення студентів, для поглиблення знань з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» проводиться в рамках декади економічних дисциплін. Вона є першим етапом циклу олімпіад з дисципліни.

Олімпіада – це одна з найважливіших форм позааудиторної роботи, яка сприяє  розвитку пізнавальних інтересів студентів. Чим вищий етап проведення олімпіади – тим менше коло його учасників, більші вимоги до рівня їх підготовки й конкретніша мета – завоювати одне з призових місць, щоб мати змогу взяти участь у обласній олімпіаді з економіки підприємства.

Олімпіада проводиться з метою оптимізації діяльності студентів та закріплення знань після вивчення теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни «Економіка підприємства». Вона розроблена з застосуванням інтерактивних навчальних технологій.

D:\WEB-diz\ГРАФІКА\00 r227\00 r227\41.pngПри підготовці до економічних олімпіад викладач одночасно вирішує дві задачі: як підвищити загальний інтерес студентів до економічних знань та як виявити тих із них, хто пов’язує своє майбутнє з цією професією, допомогти їм реалізувати відповідні здібності та розвинути здатність до самоосвіти. Найбільш вдячною є співпраця викладача й студента, який вирішив присвятити себе економіці. І чим раніше почнеться така співпраця, тим продуктивнішою вона буде.

Мета олімпіади:

- методична: удосконалити методику роботи з обдарованими студентами з впровадженням   сучасних інтерактивних навчальних технологій.

- розвиваюча: розвивати творчі здібності, самостійну пізнавальність студентів;  сприяти формуванню навичок науково-дослідницької діяльності.

- виховна: виховувати у студентів професійного прилучення до світу економічних наук; виховувати професійні навички праці в сучасних умовах ринкової економіки; виховувати прагнення до удосконалення своїх знань та творчого підходу до   будь-якої справи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ І ХІД ОЛІМПІАДИ

 

Організаційний момент:

 • Привітання до студентів, підготовка аудиторії до олімпіади;
 • Ознайомлення студентів з навчальними цілями олімпіади;
 • Відповіді на запитання студентів.

Повідомлення основних завдань та плану олімпіади:

Мета: оптимізація діяльності студентів та закріплення знань після вивчення теоретичного і практичного матеріалу з дисципліни «Економіка підприємства».

 План олімпіади:

1. Ознайомлення студентів з критеріями оцінювання олімпіади 

2. Тестові завдання та визначення понять з теми

         2.1 Тести з одним варіантом вірної відповіді

         2.2 Тести з багатьма варіантами вірних відповідей

         2.3 Знайдіть вірне визначення наданих понять

         3. Практична частина 

         4. Перевірка робіт студентів (проводиться під час роботи студентів) 

    5. Підсумок олімпіади

 

Добрий день! Сьогодні ви, студенти економічних спеціальностей, на олімпіаді будете змагатися за титул самого розумного з дисципліни «Економіка підприємства».  Вже традиційним стало проведення комісією економічних дисциплін олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». Олімпіада, як ефективний захід заохочення студентів до поглиблення знань,  проводиться в рамках декади економічних дисциплін. Вона є першим етапом циклу олімпіад з дисципліни.

Олімпіада – це одна з найважливіших форм позааудиторної роботи, яка сприяє  розвитку пізнавальних інтересів студентів. Одержані знання можна застосовувати в подальшому під час написання курсової роботи, при проходженні практики на підприємстві, а також в майбутній професії. Саме тому,  олімпіада є сучасною і актуальною для молодшого спеціаліста економічного напрямку.

Сьогодні ви покажете не тільки свої теоретичні знання з «Економіки підприємства», які будуть перевіряти  викладачі економічних дисциплін, а і практичні навички щодо аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.

1. Ознайомлення студентів з ходом та критеріями оцінювання олімпіади.                

Отже розпочнемо роботу, активність якої буде оцінюватися за індивідуальним критерієм. Загальний бал буде складатися з суми набраних балів:

- тестові завдання: перший рівень тести множинного характеру, в яких необхідно відмітити одну правильну відповідь із запропонованих чотирьох варіантів. За кожну вірну відповідь студент отримує 1 бал. Максимальна кількість балів – 20 балів. Другий рівень: тестові завдання, де вірними можуть бути відповіді від одного до чотирьох. За кожну правильну відповідь студент отримує 2 бали. Максимальна кількість балів – 20 балів.

- визначення понять: полягає у порівнянні лівої та правої колонки та утворення правильної логічної пари. За кожну вірну відповідь студенту зараховується 4 бал. Максимальна кількість балів – 20 балів;

- практична частина: передбачає розв’язування економічної задачі. За кожну вірну дію студент отримує 10 бали. Максимальна кількість балів – 30 балів.

 Загальна сума балів, яку може набрати студент – 90 балів.

2. Вирішення олімпіад них завдань.

3. Перевірка робіт студентів (проводиться під час роботи студентів).

4. Підсумок олімпіади.

 

 

 

Завдання олімпіади з економіки

І рівень

 

1. Організаційно відокремлена і економічно самостійна ланка виробничої сфери народного господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконані робіт і надані послуг це:

а)  цех;

б) галузь;

в) підприємство;+

г) дільниця.

 

 1. Трудові ресурси — це:

а) частина населення певного регіону, яка має необхідний рівень професійної підготовки та знаходиться у відповідному віці;       +

б) населення, яке безпосередньо зайняте у виробництві;

в)  все населення регіону;

г) населення певного рівня професійної підготовки.

 

 1.          Працівники, що організовують виробництво і здійснюють управління діяльністю підприємства та його структурних підрозділів – це:

     а)  професіонали;

     б)  керівники;       +

     в)  фахівці;

     г)  робітники.

 

 1. Продуктивність праці – це:

а) показник, що характеризує ефективність праці;

б) здатність праці виробляти певну кількість продукції за одиницю  часу; +

в) сукупність властивостей людини як робочої сили;

г) затрати живої праці.

 

 1. Фондоозброєність праці визначається як співвідношення:

а) середньорічної вартості основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності працівників;    +

б) середньоспискової чисельності працівників до середньорічної вартості основних фондів;

в)  середньорічної вартості активної частини основних виробничих фондів до середньоспискової чисельності працівників;

г) середньоспискова чисельність віднесена до середньорічної вартості основних виробничих фондів.

 

6. Трудомісткість продукції виражає:

а) трудовитрати (у днях, годинах) на весь обсяг виробленої продукції;   

б) виражені у грошовій формі витрати підприємства на виробництво      продукції;

в)  витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції;   +

г) поточні витрати віднесені до обсягів виробленої продукції.

 

7. Характерною особливістю основних виробничих фондів є:

а) тривалий час функціонування у виробничому процесі;    +

б) одночасне перенесення своєї вартості на вартість готової продукції;

в)  повна зміна своєї форми і розмірів після участі у виробничому процесі;

г) зміна натурально-уречевленої форми у процесі використання.

 

8. Амортизація – це:

а) поступове перенесення вартості основних засобів на виготовлену продукцію або на витрати підприємства протягом терміну їх використання;+

б) матеріальний знос основних засобів, внаслідок чого вони перестають задовольняти поставлені до них вимоги;

в) втрата вартості основних засобів;

г) процент річних відрахувань від балансової вартості.

 

9. Під фізичним зносом розуміють:

а) непридатність основних засобів  до експлуатації;     +

б) поступову втрату основними засобами первісних експлуатаційних якостей, що призводить до зменшення їх реальної вартості;

в) знецінення діючих засобів під дією НТП;

г) втрату основними фондами споживної вартості при їх бездіяльності.

 

10. Який з показників характеризує ефективність використання основних засобів?

а) фондовіддача;    +

б) середньорічна вартість;

в) коефіцієнт зносу;

г) коефіцієнт відновлення.

 

 

 

 

 

11. Рівень розораності земель визначається як відношення:

а) площі с-г угідь до загальної земельної площі;

б) площі посіву до площі ріллі;

в) площі ріллі до площі с-г угідь;+

г) площі ріллі до загальної земельної площі.

 

12. Під структурою сільськогосподарських угідь розуміють:

а) процентне відношення посівних площ до загальної кількості землі;

б)  процентне відношення ріллі до сільськогосподарських угідь;

в)  процентне відношення окремих видів сільськогосподарських угідь до їх загальної площі;+

г) процентне  співвідношення  площі  зернових  культур  до  сільськогосподарських угідь.

 

13. Споживання всіх видів енергії на одного працівника за певний період це:

а) електроозброєність праці;

б) енергоозброєність праці;+

в) фондоозброєність праці;

г) фондовіддача.

 

14.  Собівартість реалізованої продукції – це:

а) витрати праці на виробництво і реалізацію продукції;   

б) виражені в грошовій формі витрати на основні матеріали;

в)  витрати на реалізацію продукції;

г) витрати підприємства на виробництво продукції, що виражені у грошовій формі.     +

 

15. Виробнича собівартість продукції включає:

а) всі витрати підприємства на виробництво продукції плюс витрати на її реалізацію;

б) прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, розподілені загальновиробничі витрати;    +

в)  прямі та непрямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці;

г) прямі матеріальні витрати та витрати на організацію виробничого процесу.

 

 

 

 

16.  Постійними називаються витрати, які:

а) постійно повторюються при калькулюванні собівартості оди­ниці продукції;

б) пов'язані з постійним асортиментом продукції;

в) постійно зростають із ростом  обсягу виробництва продук­ції;

г) не змінюються залежно від кількості виготовленої про­дукції.    +

 

17. Процентне відношення прибутку до повної собівартості реалізованої    продукції – це:

а) рентабельність;+

б) норма прибутку;

в) дохід;

г)  виручка.

 

18. Рентабельність продукції дорівнює 21 %, це означає, що:

а)  на 1 грн. витрат отримано 0,21 грн. валового прибутку;+

б)  на 1 грн. витрат отримано 1,21 грн. валового прибутку;

в)  на 1 грн. витрат отримано 21  грн. валового прибутку;

г) на 1 грн. витрат отримано 0,21  грн. валового доходу.

 

19. На суму виручки від реалізації продукції впливають такі основні фактори:

а) попит на продукцію і ціна;

б) собівартість і ціна;

в) собівартість і кількість реалізованої продукції;

г) кількість реалізованої продукції і ціна.+

 

20. Прибуток підприємства – це:

а) виручка від реалізації продукції;

б) грошове вираження вартості товару;

в)  різниця загального доходу і ПДВ;

г)  частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробництво і   реалізацію продукції.+

 

 

 

 

 

ІІ рівень

1. Рівень продуктивності праці залежить від:

а) зміни чисельності працівників;                +

б) розширення виробничих потужностей підприємства;

в) збільшення обсягів сировини та матеріалів;     +

г) нововведень, що забезпечують скорочення витрат робочого часу на одиницю створеної продукції.     +

 

2. Зростання продуктивності означає:

а) запровадження нових технологій;    +

б) зменшення собівартості;                     +

в) збільшення обсягу господарської діяльності за умови незмінних витрат ресурсів;     +

г) залучення нових коштів.

 

 1. Які показники характеризують рівень використання трудових ресурсів?

а) кількість відпрацьованих людино-днів одним працездатним за рік;    +

б) кількість відпрацьованих людино-годин одним працездатним за рік;

в)  коефіцієнт використання трудових ресурсів;               +

г) розмах сезонності використання трудових ресурсів.   +

 

 1. З перелічених виберіть ті витрати, які включаються у собівартість продукції:

а) витрати на вивчення ринку;

б) виплати грошових коштів орендодавцю;        +

в) витрати на процес виробництва продукції;   +

г) витрати на збут продукції.                                   +

 

 1. Які елементи відносяться до  виробничих запасів?

а) сировина та матеріали;         +

б) незавершене виробництво;  +

в)  готова продукція;                   +

г) витрати майбутніх періодів.

 

 1. Збільшення ефективності використання оборотних коштів можливо за рахунок таких заходів:

      а) економія матеріальних ресурсів;

б) зменшення виробничих запасів, поліпшенням організації матеріально-технічного постачання;    +

    в) зменшення строків виготовлення продукції;   +

г) удосконалення розрахунків із замовниками.

 

7. До шляхів зниження собівартості продукції відносяться:

а) підвищення матеріальної зацікавленості працівників;+

б) підвищення урожайності с.-г. культур та продуктивності тварин;+

в)підвищення  кваліфікації  працівників  та  зміцнення  трудової дисципліни праці;+

г) підвищення ціни реалізації продукції

 

8. Економічну ефективність інтенсифікації сільського господарства    характеризують такі показники:

а) продуктивність праці, фондовіддача;+

б)  собівартість продукції, рівень рентабельності виробництва;+

в) розмір валового, чистого доходу, прибутку на 1 га земельної площі;+

г) продуктивність праці

 

9. Назвіть, найпоширеніші методи визначення якості продукції.

а) органолептичні;+

б) лабораторний (вимірювальний);+

в) економіко-статистичний;+

г) експериментальний

 

10. Які показники використовуються для оцінки конкурентоспроможності підприємства?

а) ринкові;+

б) інноваційної  діяльності;+

в) виробничої та маркетингової діяльності+

г) фінансової діяльності +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

А

Б

1

Активна частина основних засобів

3

визначається діленням загальної вартості основних фондів підприємства припадає на одного середньооблікового працівника

2

Виробнича структура основних засобів

1

комплекс машин і механізмів, що беруть безпосередню участь у виробничому процесі

3        

Фондоозброєність

4

визначається діленням вартості реалізованої продукції за певний період на середній залишок оборотних коштів за той самий період

4

Коефіцієнт оборотності

2

питома вагу кожної групи основних фондів у зальній вартості Фосн по підприємству, галузі і промисловості в цілому

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

А

Б

1

Коефіцієнт оновлення основних фондів

3

ВП / Фосн

2

Коефіцієнт вибуття основних фондів

4

Фосн / ВП

3        

Фондовіддача

2

Фосн вив. / Фосн п.р.

4

Фондомісткість

1

Фосн в.в. / Фосн к.р.

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

А

Б

1

Трудомісткість праці

4

О / Т

2

Коефіцієнт використання трудових ресурсів

3

min / max

3        

Розмах сезонності

1

Т / О

4

Продуктивність праці

2

Тф / Тм

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

А

Б

1

Об’єкт калькулювання

3

грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції

2

Загальні витрати

1

продукція чи роботи, собівартість яких обчислюється

3        

Собівартість продукції

2

витрати на весь обсяг продукції за певний період

4

Кошторис виробництва

4

витрати підприємства, пов'язані з його основною діяльністю за певний період незалежно від того, відносяться вони на собівартість чи ні

 

 

 1. Вписати номер визначення кожного терміна:

А

Б

1

Постійні витрати

2

ті витрати, які змінюються разом із змінами обсягу виробництва

2

Змінні витрати

3

приховані витрати, що дорівнюють грошовим надходженням, які могли б бути отримані за власні фактори виробництва

3

Економічні витрати

1

оплата елементів факторів виробництва, які використовуються у виробничій діяльності

4

Внутрішні витрати

4

обов´язкові витрати підприємства власникам ресурсів або ті доходи , які підприємство має забезпечити постачальникам ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень

 

Задача 1. Визначити продуктивність праці на підприємстві у плановому періоді.

У звітному році виготовлено продукції на суму 2210 тис. грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5%. Кількість працюючих у звітному році склала 250 осіб, планом передбачено скоротити їх на 50 осіб.

а)  11,6 тис. грн./чол.    +

б)   22,6 тис. грн./чол

в)   16,1 тис. грн./чол

г)    10,9 тис. грн./чол

 

Задача 2. Визначити собівартість 1 ц картоплі.

 Витрати на вирощування картоплі за звітний період 802500 грн. Одержано 4380 ц картоплі. За час зберігання зіпсовано 170ц. Планова собівартість  бадилля оцінена на 3150 грн.

а)   183,22 грн

б)   190,61 грн

в)   189,87 грн     +

г)    182,5 грн

 

Задача 3. Поголів’я корів – 500 гол. Загальна сума витрат  на молочне стадо – 1050тис.грн. Яка собівартість 1 кормо – дня?

а) 2,1 грн.;

б) 5,75 грн.;+

в) 0,48 грн.;

г) 550. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьогодні ви брали участь у олімпіаді з дисципліни «Економіка підприємства», яка проводилась з метою оптимізації діяльності студентів та закріплення знань після вивчення теоретичного та практичного матеріалу.

Найбільш вдячною є співпраця викладача й студента, який вирішив присвятити себе економіці. І чим раніше почнеться така співпраця, тим продуктивнішою вона буде. Завдяки цьому під час олімпіади студенти показали достатній рівень знань. І ми можемо зробити висновок, що в нас навчається талановита, творча, працелюбна і прогресивна молодь, яка здійснює вагомий внесок в історію коледжу. Ми  пишаємось своєю передовою молоддю і бажаємо творчого підйому, успіхів і натхнення, наполегливості і  витримки на такому важкому, але такому важливому і цікавому  шляху – як наука!

Викладачі проводять аналіз робіт студентів, виставляють оцінки, підводять підсумки та нагороджують переможців грамотами і подарунками за участь в олімпіаді.

 

 

Various Icons Collection 222.jpg003.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємств: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002.-478 с.

2. Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: А.С.К., 2004. - 399 с.

3. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. А. В. Шегди - К.: Знання-Прес, 2005 – 301с.

4. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-е вид. доп. і перероблене /В.Г.Андрійчук – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

 1. Економіка аграрного підприємства: Підручник для екон. і технол. спец, аграр. вищ.  навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / С. І.Михайлов, В. В. Ярова, Г. В. Заєць та ін. За ред. С. І. Михайлова. - К.: Укр. центр духов, культури, 2004. - 396 с.

6. Економіка підприємства: Підручник. За ред. акад. С.Ф. Покропивного. 2-е вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 528с.

7. Іванілов О. С. Економіка підприємства. Підручник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 728 с.

2185х1004.png8. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студ. екон. спец. вузів/ Тетяна Примак,; Ред. В.П.Розумний. -2-е вид., стер. . -К.: Вікар, 2002. - 175 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ ДО ТЕСТІВ

 

І рівень (1 бал за правильну відповідь)

 1. в                   6- в                   11 – в                   16 - г
 2. а                   7- а                    12 – в                   17 - а

3- б                    8- а                   13 – б                    18 - а

 1. б                   9- а                    14 – г                    19 - г
 2. а                   10 – а                 15 – б                    20 – г

 

ІІ рівень (2 бали за правильну відповідь)

 1. а,в,г                        6- б,в
 2. а,б,в                        7- а,б,в
 3. а,в,г                         8- а,б,в
 4. б,в,г                         9- а,б,в
 5. а,б,в                         10- а,б,в,г

 

ІІІ рівень (4 бали за правильну відповідь)

Завд.1           Завд.2                  Завд.3         Завд.4          Завд.5

         1 – 3                 1 – 3                    1 – 4             1 – 3           1 - 2

 1. – 1               2 – 4                    2 – 3             2 – 1           2 - 3
 2. – 4               3 – 2                    3 – 1             3 – 2           3 - 1
 3. – 2               4 – 1                    4 – 2             4 – 4           4 – 4

 

IV  рівень (10 балів за правильну відповідь)

1 – а                        2 – в                     3 - б

docx
Додано
28 липня
Переглядів
31
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку