20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Олімпіада з української мови та літератури

Про матеріал

Матеріал для роботи з учнями 5-11 класів (українська мова та література). Для виявлення та поповнення знань з багатьох тем даних предметів. Розширення світогляду школярів.

Перегляд файлу

Конкурс «Грамотій»

5 клас

1. Напишіть твір на тему «Маленькому школярику мандрівочка пахне»(куди я мрію помандрувати)(0,5 – 1 стор.)

12 б.

2. Спишіть текст, надпишіть над кожним словом, до якої частини мови воно належить. Підкресліть головні  та другорядні члени речення.

 

 Море дедалі втрачало спокій. Чайки – передвісники бурі. Вони знімалися з одиноких скель, припадали грудьми до хвилі й плакали над морем. Брили зеленуватої води непомітно підкрадалися до берега, падали на пісок і розбивалися.

7 б.

3.  1. Запишіть у кличному відмінку такі слова:

     Тато, бабуся, друг, подруга, директор, учитель, козак, колега.

 

      2. Запишіть слова з малої чи великої літери та поставте, де треба, лапки:

      (Ц, ц)укерки, (В, в)едмедик, (В в)ерховна (Р, р)ада України, (З, з)авод (В, в)ерховина, (М, м)айдан (Н, н)езалежності.

1. - 2 б.

2. - 2 б.

4. Доберіть до кожного слова антонім і запишіть.

      Благо-

      Велич-

      Світло-

      Холод-

      Продавець-

      Дозвіл-

      Безсмертя-

      Ненависть-

4 б.

5. З поданих слів складіть і запишіть прислів’я. Кількома реченнями пояснить його значення.

      Говори, слухай, думай, а, мало, багато, ще, більше.

4 б.

Усне завдання

      Розкажіть, яким ви хочете бачити рідне місто (село).

10 б.

 

 

 1. клас

1. Виписати ряд, який складається лише зі застарілих слів:

 • очіпок, свита, жупан;
 • курінний, отаман, вождь;
 • воєвода, осавул, боєць.                                             1 б.

2. Виписати правильне твердження:

 • слова трап, підлога, палуба є професійними;
 • відмінок, словотвір, апостроф – це слова-терміни;
 • серед слів рослина, гілка, клітина немає термінів.                      1 б.

3. Виписати правильне твердження:

 • Архаїзми – це застарілі слова, які називають предмет, що вийшли з ужитку.
 • За походженням поділяються на власне українські та запозичені.
 • Жаргонізми належать до групи загальновживаної лексики.          1 б.

4. Виписати діалектні слова:

 • дерево, кептар, вивірка, заєць, плай.                                                       6 б.

5. Наведіть власний приклад трьох діалектних слів і поясніть їх значення.               3 б.

6. Виписати застарілі слова, які є назвами предметів, що вийшли з ужитку(історизми):

 • Мушкет, злото, жупан, перст.                                                                    1 б.

7. Списати, розкриваючи дужки, вставте пропущені букви:

 • (Світло) рожевий, солов…їний, щас…ливий, мен…ший, пр…звище, коли(не)коли, (жовто)горячий, ні(з)ким, пр…гіркий, сер..озний, (ніц)де.

10 б.

Українська література

 1. Хто є автором тексту Державного Гімну України.
 2. Яким талантом наділив Господь дівчину-українку(легенда про дівчину-Україну)?
 3. Які пісні налужать до календарно-обрядових пісень зимового циклу?
 4. Хто такі січові стрільці?
 5. Назвіть відомі вам колядки і щедрівки.
 6. Назвіть пісні літературного походження.
 7. Дайте визначення поняття «календарно-обрядова поезія». Назвіть види календарно-обрядових пісень  .                                                     9 б.
 8. Напишіть твір-роздум на одну із запропонованих тем:
 • Народні пісні – поетична історія України.
 • Опишіть свої враження від «Легенди про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею».                                                                                                                              12 б.

7 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА

I. Запишіть слова, вставивши, де треба, пропущені букви або апостроф.

      Гор…зонт, ш…фр, кас…а, груп…а, пан…а, ван…а, Гол…анд…я, Марок…о, шас…і, б…юро, п…юпітр, ад…ютант, фокстер…єр, віл…а, бар…єр, кар…єра, грип…, м…т…нг, лібрт…о, п…єд…стал.

5 б.

II. Перекладіть речення українською мовою.

      1.  Я люблю волшебные мелодии украинской народной песни, волнующую красоту украинской музыки, прекрасный украинский язык, чудесный народный говор. 2. Язык Украины поэтичен, музыкален и черезвычайно живописен. 3. Патриотизм начинается с отношения к своему языку.

8 б.

III. Спишіть  речення,  розставивши  розділові  знаки. Підкресліть однорідні члени речення.

      1. На нашій землі родяться щедро правда добро мудрість розум честь відвага. 2. Ми маємо право на сум і любов на щастя на сонце на трави. 3. Блакитні і сизі  жовті та червоні птахи веселку сіють навкруги. 4. Нам вустах розквітає слово і любистково і барвінково.

4 б.

IV. Знайдіть у реченнях слова, які вжито неправильно. Запишіть відредаговані речення.

     1. Ветеринар лічить тварин. 2. Це сама дорога мені людина. 3 Положи книгу на стіл. 4. Олена доказала, що може вчитися добре. 5. Мені сьогодні повезло. 6. Мій батько працює кранівщиком.

7. Ольга Іванівна вчить нас українській мові. 8. Кожен різкий рух викликав у пораненого гострий біль.

4 б.

V. Поясніть значення поданих фразеологізмів. З кожним із них складіть речення.

      Хоч з лиця воду пий, біла ворона, гидке каченя.                                                                                                       

Українська     література

 Напишіть  твір  на  одну   із  тем:                                                                                                                                                     1.Українська  пісня  -  невмируще  джерело.                                                                                                                            2.Образ  Максима  Беркута  в  повісті   І. Франка  «Захар  Беркут»

3.Мій улюблений вірш Т.Г. Шевченка

 

Дайте чіткі й лаконічні відповіді на запитання

1.Де і в якому році народився І.Я. Франко?

2.З якого твору ці слова:

«Мені з жінкой не возиться.

А тютюн та люлька

Козаку в дорозі

Знадобиться!»?

3.Під яким псевдонімом друкувався І.Я. Франко в часописі «Друг»,

коли ще вчився в гімназії?

4.У якому селі відбуваються події у творі І.Я. Франка «Захар Беркут»?

5.Через що громада винесла Тугару Вовку вирок зникнути із села

назавжди(І.Я. Франко «Захар Беркут»)?

6.Які слова називаються діалектними? Наведіть приклади.

7.Коли Мирослава вперше зрозуміла, що її батько зрадник?

8.Що таке сюжет?

9. У якому році Т.Г. Шевченко став вільною людиною? Скільки йому

тоді було років?

10.Хто є автором оповідання «За сестрою»?

 

Випишіть усі відомі вам художні засоби.

Мово, ти така чудова,

Українська рідна мово!

Мова мами, мова тата,

І моїх сестер, і брата.

Мово, ти моя скарбниця,

Мудрість предків тут міститься.

Ти даєш мені прозріння

І науку зрозуміння.

Мово, ти така прекрасна,

Ти – як пісня, ти – як казка!

Ти не гірша мов всесвітніх –

Мелодійних і привітних.

Мово рідна, мово власна,

Ти – неначе сонце ясне,

Мово, ти – це мудрість роду,

Ти – душа мого народу.

                                             (В. Ворскло)

8 клас

Українська  мова

 

1.Спишіть  слова,  знявши  риску  чи  вставивши     букву.

До\в\подоби,  на\добра\ніч,   пів\яру,  пліч\о\пліч,  все\таки,  хліб\сіль,   на\швидку\руч,  у\сто\крат,    де\не\де,   не\мовби\то,  дев…яносто\п…ятитисячний,     з \давніх\давен,  св…ще…ник,  проїз…ний,  контрас…ний,  хвас…ливий.        

                                                       4б.                     

2.Поясніть,  чому  закінчення  в  поданих  парами  дієсловах   пишуться   по- різному.     

Застелиш    -  застелеш,    волочиш   -  волочеш,  гуркотиш  -  гуркочеш,  свистиш  -  свищеш,     ростиш  -  ростеш.       

                                                                                                                     5б.                            

3.Складіть  і  запишіть  три  речення,  використавши  подані   однорідні  члени     речення.

Міста  і  села,  поля  і  луги,  моря  і  ріки. Малі  й  дорослі,  старі  та  молоді,  досвідчені  й  недосвідчені, Вірші  й поеми, і  оповідання , й  повісті, й уривки  з  романів.        

 

 4.Запишіть  речення,  підкресліть  члени  речення,  визначте  частини  мови.                                                 Зробіть розбір слова «життєвому».

У  життєвому круговороті повсякчас народжуються неповторні людські світи.   

   4 б.

5.Установіть відповідність між відокремленим членом та речення, у якому його вжито(розділові знаки пропущено).

 

1)Додаток

2)Означення

3)Обставина

4)Прикладка            

 

А)Горда поема степового козацького зодчества вона щоразу хвилює тебе.

Б)А я не знаю нічого ніжного окрім берези.

В)Осяяний сонцем перед ним відкривався зовсім новий світ.

Г)У нашому саду була розкішна флора жоржина й кропива, любисток і рівень.

Д)Майнувши сірим хвостом дорога безшумно сховалася в зелені хлібів.

4 б.

Українська література

1) Напишіть твір на одну із тем:

1. Маруся Чурай. Хто вона: дівчина чи легенда?

2. Князь Ігор – захисник Землі Руської.

3. Мотиви невольницької лірики Т. Г. Шевченка.

2) Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1. Що таке художній образ?

 2. До якого виду пісень належить пісня «Зажурилась Україна»?

 3. Кого називають українською Сапфо?

4. Який художній засіб використано у словах пісні «Максим козак Залізняк»:

 Зібрав війська сорок тисяч?

5. З яких частин складається дума?

6. Назвіть не менше 4-х українських перекладачів «Слова о полку Ігоревім»

7. Про яку таємничу особу в історії української літератури пише І. Шкляревський: «…А якщо би була несправедливість для майбутнього! Розгадати його – відібрати таємницю у всіх, хто буде жити після нас. Невідомість більша від відомості»?

8. Розкрийте значення терміна «медитація», наведіть приклад?

9. До якого різновиду дум належить «Буря на Чорному морі»?

10. Із якими тваринами автор «Слова…» порівнює таких персонажів:

Всеволод, Ярославну, князя Ігоря, Овлура?

10 б.

3. Прочитайте поезію і дайте відповіді на запитання.

   Калина похилилась вниз,

   Мов ягода, росте червоне слово.

   Весні окриленій молись,

   Карбуй на камні пісню калинову!

 

   Та промінь сонця, мов стріла,

   проколе слово і проріже камінь,

   і лиш калина, як цвіла,

   цвіте щороку листям і піснями.

      Богдан-Ігор Антонич

 1. Над чим розмірковує автор вірша?

 2. До якої думки він підводить читача?

 3. Які художні засоби використав поет у вірші (підтвердіть прикладами)?

9 б.

 

Українська мова

9 клас

1. Уявіть себе кореспондентом шкільної газети, делегованим від вашого регіону на Всеукраїнську конференцію з охорони довкілля. Напишіть статтю дискусійного характеру, епіграфом до якої слугуватиме вислів В. Бєлінського: «Природа – вічний зразок мистецтва, а найвизначніший та благородніший предмет у природі – людина». Дайте своїй статті заголовок.

12 б.

2.Добееріть до іншомовних слів українські відповідники.

 Абітурієнт, абсолютний, азарт, бібліофіл, контракт, ідеальний, еталон, субсидія, гелікоптер.

5 б.

3. Утворіть форму кличного відмінка .

 Брат Михайло, Валентина Юріївна, пан Президент, Ігор Артемович, Сергій Михайлович, пан учитель, добродійка Дорошенко, друг Максим, Микола Васильович, Марко Анатолійович, Сава Савич, сестра Леся.

10 б.

4. Спишіть речення, дотримуючись правил пунктуації та розкриваючи дужки. Зробіть повний синтаксичний розбір.

 Росинка заблукає в(у) павутин(ь)ці й(і) сивішатиме небо (що) (не) день а літо з осін(н)ю лишившись (на)одинці довірливу розмову поведе.

9 б.

5. Виконайте тестові завдання:

 1. Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку:

 А)Багатший, більш вірогідний, щонайрозвинутіший, найбільш цивілізований

 Б) Менш відомий, пресильніший, найохайніший, найменш визначний

 В) Дешевший, сліпіший, найнижчий, найбільш самотній

Г) Повніший, більш прозорий, самий тонкий, найменш потужний

Д) Кращий, менш цікавий, якнайшвидший, більш видатніший

1 б.

2.Усі іменники мають у родовому відмінку закінчення – у(-ю) в рядку:

А) Сорт, вальс, дельфін

Б) Склад, коридор, січень

В) Чай, магазин,, успіх

Г) Жаль, ромб, тиждень

Д) Світогляд, чабан, цех

1 б.

3. Прислівники є в кожному реченні, окрім:

А) Нестерпно бути мертвим за життя.

Б) Ніде щиріше не співають, як на війні

В) Тут погідне сонце, а десь за горами вітер.

Г) Ліс ще дрімає в передранішній тиші.

Д) Глянь кругом себе – рай найкращий.

1 б.

6. Установіть відповідність між розділовими знаками та реченнями, у яких вони пропущені.

 1. Кома

2. Тире

3. Крапка з комою

4.Відсутність розділового знака

А) Уже й череда перейшла-  і тільки шляхом ледве  плуганились  дві  корови, одбившись од череди.

Б) Обізвешся- і з слова живого вилетить жайворон.

В) Люблю весну- та хто її не любить на цій чудесній, радісній землі!

Г) А за стіною стогне завірюха- і хилить голову засніжена сосна.

Д) Серед садочка на клумбах цвітуть різні-різні квіти-і братки, і гвоздики, і флокси, і резеда.

4 б.

 

Українська література

1. Напишіть твір на одну з тем:

1) Шевченкові  думки  переживуть   віки.

2) Життєва мудрість персонажів п’єси  І. П. Котляревського «Наталка Полтавка».

3) Поняття людського щастя у  філософських  творах Григорія Сковороди.

12 б.

2. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях.

 1) На скільки частин поділяється літопис Самовидця? Про що розповідається у кожній з них?

2) Що таке панегірик?

3) Назвіть головних героїв твору «Історія  русів»  (не менш чотирьох).

4) У чому полягало новаторство  Г. Сковороди в українській поезії ( за збіркою «Сад божественних пісень»)?

5) Назвіть першого біографа  Г. Сковороди.

6) Зі скількох байок складається збірк а Г. Сковороди  «Байки харківські»?

7) Із чим порівнюється воля в поезії Г. Сковороди  «De libertate»?

8) Від якого містечка походить літературний псевдонім  Івана Вишневського?

9) За що отримав Іван Котляревський військове звання  штабс- капітан?

10) Хто нагадує Енею про його життєву місію такими словами: «Прикиньсь, пробуркайся… проходись… придерж  своїх, щоб не вривались… пливи…» («Енеїді»                     І. Котляревського)?

10 б.

3. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

 Не дай спати ходячому,

              Серцем замирати

             І гнилою колодою

               По світу валятись.

               А дай жити, серцем жити

               І людей любити,

               А коли ні… то проклинать

                І світ запалити!

                                                                                                                           12 б.

Українська мова

10 клас

 

 1. Прочитайте рядки поезії Ліни Костенко та прокоментуйте їх у формі твору-міркування. Як аргументи використайте приклади з художньої літератури та власні роздуми.

І в епіцентрі логіки і стресу,

Де все змішалось- рідне і чуже,

Цінує розум вигуки прогресу,

Душа скарби прадавні стереже.

                                                                                          12б.

 1. До поданих фразеологізмів доберіть фразеологізми-синоніми. З двома з них утворіть   речення (безсполучникове та складносурядне).

             Не рівня; не смішки; не ясла до коней ходять; посиденьки справляти.

                                                                                                                                 6б.

 1. Спишіть слова, вставивши, де потрібно, букви і знявши риску.

   Порт...єра, між..ярус..ний, хрес..ний, капос..ний, л..яний, іл..юзія, ліберт..о, св..ящен..ий, пів/Європи, шампін..йон, пр..зирство, С..ц..лія, Т..берт, жовч..ю, ломи/камінь, пів/місяця, міні/футбол, з/діді/прадіда, людино/день, свят/вечір, плеч..вий, груш..вий, народно/поетичний, нижче/зазначений.

                                                                                                                       6б.

 1. Поясніть значення лінгвістичного  терміна  «калька». Висловіть думку щодо явища калькування в українському мовленні. Відредагуйте словосполучення.

 

В одинадцять годин –

Працювати по совмісництву –

Відкрити зошит –

Відбуватися при любій погоді –

Семидесяті роки –

Не по дням, а по часам –

Без десяти хвилин п’ять –

По питаннях розподілу –

                                                                               5б.

 1. За поданою лінійною схемою побудуйте речення про роль рідної мови в житті людини (нації). Зробіть повний синтаксичний розбір. Побудуйте структурну схему.

(…): (…), (що…), а тому (…).

                                                                                           9б.

 1.  Виконайте тестові завдання.
 • З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Навкруги золотіє хлібна нива. Ми збирали (2)тільки білі гриби. (3)Довкола багаття сидять косарі. (4)Як тільки з’явиться нагода, ми поїдемо до Києва.

А займенник

Б прислівник

В прийменник

Г сполучник

Д частка

                                                                                           2б.

 • Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідну букву.

Вид підрядного речення

1. Означальне

2. З’ясувальне

3. Обставинне умови

4. Обставинне наслідку

Приклад

А. Він працював бадьоро, хоч втома вже брала своє.

Б. Приміщення було переповнене, так що ніде було голці впасти, не те що чоловікові зайти

В. Коли б я турбувався лиш за себе, вже б онімів давно от самоти.

Г. Добре тому, в кого душа не з лопуцька.

Д. Як не порадіти за ту людину, що згублену радість знайшла.

                                                                                                              2б.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Напишіть твір на одну з тем:

1 Хліб і Шевченко – два крила та нашої душі основа (за творами Т.Г Шевченка).

2 Панас Мирний і Тарас Шевченко: осмислення місця та призначення людини в суспільстві

3 «Се любов моя плаче так гірко»(за інтимною лірикою І.Франка)

                                                                                                                                12б.

2. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості і лаконічності у висловлюваннях.

 • Хто організував гурток «Руська трійця»?
 • Що таке евфемізм?
 • Назвіть двох найвідоміших представників сентименталізму в українській літературі, наведіть приклади їхніх творів.
 • Через що роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» названо «будинком з багатьма прибудовами і надбудовами»?
 • Який твір (укажіть назву та жанр) став сюжетною основою для написання роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»?
 • Який стиль стає панівним в українській літературі 70-80 років ХІХ століття? На зміну якому стилю він приходить?
 • Чому українських письменників 70-90 років називали «великими епіками»?
 • Назвіть літературного персонажа за портретом: «Веселі, сині ,як небо, очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи…».
 • Який композитор та історик написав оперу за мотивами поеми Т.Г.Шевченка «Катерина»?
 • Назвіть основні композиційні особливості п’єси  І.Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

                                                                                                                                       10б.

3. На основі особливостей художнього стилю поданого уривка заповніть «паспорт» твору.

«Отак радіють та богові  не надякуються, що хоч трохи втекли од тих важких злиднів, нужди, горя… І в хаті в них стало чепурніше, ясніше; і хліб не такий чорний та сухий; і каша до борщу не вряди-годи; а часом і сир на вареники… І одежа, хоч про свято , була як у людей; та й у будень не висіло  та не бовталося старе гноття… І зокола  хата обмазана, хоч рудою глиною, та все ж рівненько; зверху полатана – не світить гнилою, дірявою оселею; з-за хати хлівець визирав, льох чорніє… Уже завелась свиня з поросятком і овечат десяток. Уже дід паску є своє поросятко й своє ягнятко, і паска – біла… Достатків більше, й достатки кращі».

 1. Назва
 2. Автор
 3. Рік написання
 4. Літературний рід
 5. Жанр
 6. Авторський підзаголовок твору
 7. Тема
 8. Ідея
 9. Сюжет твору
 10. Головний композиційний прийом

                                                                                                                             12б.

 

 1. клас

 

І.     Поміркуйте над словами Мар’яна Якубця про Тараса Шевченка: «Він був найбільшим народним поетом з усіх великих поетів світу». Викладаючи свої роздуми, зверніть увагу на значення понять «геній» і «талант», зазначивши відмінність між ними. Ким, на вашу думку, був Тарас Шевченко – генієм чи талановитою людиною? Свою відповідь обґрунтуйте.

12 б.

ІІ.     До крилатих виразів, поданих латиною, відшукайте українські відповідники. Дослідіть, які із сполучень слів розміщених у правій колонці, не є  словосполученнями.

 1. Contra spem spero
 2. Finita la commedia
 3. Grand mersi
 4. Happy end
 5. Memento mori
 6. Nota bene
 7. Tabula rasa
 8. Veni, vidi, vici

 

А) Велике спасибі

Б) Щасливий кінець

В) Настав кінець

Г)Без надії сподіваюся

Д) Пам’ятай про смерть

Е) Чиста дошка

Є) Зверни увагу

Ж) Прийшов, побачив, переміг

5 б.

ІІІ.      Відредагуйте речення.

 1. У публікації йдеться мова про те, що з часом в Україні буде налагоджено промисловість і ринкові відношення в кінці кінців стануть такими, якими вони повинні бути.
 2. По відношенню до усього сказаного я хочу сказати, що не треба вмішуватись в особові справи кожного з нас.
 3. Поскільки гість не знав української мови, ми почали балакати на російській мові.
 4. Жаль, ви спізнилися на свій потяг: він рушив рівно в одинадцять годин

4 б.

 

4.

1. Назвіть принципи українського правопису. Кожний принцип проілюструйте прикладами

 

6 б.

2. Провідміняйте числівник 30659, зазначивши паралельні форми, де вони є.   

3 б.                     

5. Із пропонованих речень створіть складне речення, доповнивши його, за потреби, власними міркуваннями так, щоб воно відповідало схемі:

    {…}, (хто…), а {…, (коли), …}; {…}, (бо…).

Зробіть повний синтаксичний розбір цього речення. Побудуйте структурну схему.

           Кожна доба заново прочитує Шевченка. Кожен достойний український письменник, працівник культури, громадянин незмінно відчуває потребу осмислити Шевченка для себе, для своєї особистої долі. Кожен відчуває себе українцем, шукаючи натхнення, визнаючи своє місце в житті, свій обов’язок перед рідним народом. Всякий ворог українського народу незмінно стикався з Шевченком. Він намагався скласти на нього свою руку, перефарбувати його, спотворити, зробити «своїм». Ворог хотів розтлити душу народу, оволодіти його серцем. Боротьба за Шевченка триває довго. Вона є гострою. Це боротьба за душу українського народу (за І.Дзюбою).

9 б.                                                                                                                                           

6. Виконайте текстові завдання.

           1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)

            На сонячному пагорбі, (1) неподалік уже (2) давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3) мурована з червоної (4) вогнетривкої цегли.

А       прикметник

Б       дієприкметник

В       прислівник

Г        прийменник

Д       частка

 

2. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідну букву.

                         Розряд займенника                                                       Приклад (виділений займенник)

1. Особовий                                                                             А. Я знаю все, що ти скажеш.

2. Відносний                                                                            Б. Мій син їх зустріне.

3. Неозначений                                                                       В. Що ти мені приніс?

4. Питальний                                                                            Г. У двері хтось постукав.

                                                                                                     Д. Прийшли всі учні.

2 б.

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

    І. Напишіть твір на одну із тем:

    1. Чи вважаю я  Т.Г.Шевченка  знаковою постаттю для України й українців?

      2. Степан Радченко – «завойовник міста чи його жертва»

      3. Боротьба світоглядних принципів у романі  Ю.Яновського «Вершники».

                                                                                                                                  12 б.

      ІІ. Дайте відповіді на запитання та виконайте завдання, дотримуючись чіткості й лаконічності  у висловлюваннях.

      1. Визначте віршовий розмір:

         Любіть Україну у сні й наяву,

        вишневу свою Україну,

        красу її, вічно живу і нову,

        і мову її солов’їну.

                                       В. Сосюра

      2. Дайте визначення ремінісценції.

      3. Назвіть усіх членів «Покутської трійці».

      4. Назвіть кульмінацію новели  В.Стефаника «Камінний хрест».

      5. Якому твору Микола Хвильовий подає присвяту-асоціацію на початку новели «Я (Романтика)»? Укажіть назву й автора.

6.На  думку  М.Рильського,  «шукання  Хвильового  почались  там,  де  урвалися  шукання…».                                  На  місці   крапок   напишіть    ім’я    та   прізвище     письменника.                                                                                       7. Що  означають  слова  маестро і грего  у  новелі  Ю.Яновського  «Подвійне  коло»?                                                 8.  Що   означає   в   українській   літературі   термін      кларнетизм?                                                                                    9.Назвіть  автора   збірки  «Антологія  античної  поезії».                                                                                                          10.  Яка  з   жінок    Степана   Радченка    називала   його   « божественним»?                      

10 б.   

ІІІ.  На  основі  особливостей     художнього   стилю  поданого   уривка  заповніть  «паспорт» твору.

         «Література складається з творчості, життя літературне – з розмов літераторів. І на їхніх устах кожен факт з життя письменника чудесно стає літературним фактом, анекдот про нього – літературним анекдотом, галоші його – літературними галошами, як ніби всі члени їхнього тіла мають чарівну властивість надавати речам своїм дотиком літературної вартості. Легенди про богорівних співців, що ласку деспотів, царівен і скарби, тобто високий гонорар за пісні свої здобували, ніде так міцно не стримлять, як у підсвідомості письменників, ладних без жалю спалити глаголом усі людські серця. І дарма що серця ці від діяння бібліотек стають чимраз вогнетриваліші, письменники потай уперто кохаються в надії на своє обранство, на виключне до себе ставлення, на виключні функції свої, живлячи в перебутках минулого корінь творчого прагнення. І хоч яке нудне та нудотне оте життя, оте розмотування бинди літературних новин – саме від шуршання її створюється питомий дух справжньої, не кустарницької  літератури, дух прихованого змагання, і в тендітному обводі цієї стрічки й лежить те середовище, де літературні вояки збираються й люльку миру курять перед дальшим походом».

1. Назва.

2. Автор.

3. Рід написання.

4. Літературний рід.

5. Жанр.

6. Тема.

7. Ідея.

8. Сюжет.

9. Проблематика.

10. Композиція.

11. Оцінка твору сучасниками автора.

                                                                                                                                                                           12 б.

 

docx
До підручника
Українська мова (академічний рівень) 10 клас (Глазова О.П., Кузнєцов Ю.Б.)
Додано
23 травня
Переглядів
140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку