Опис досвіду роботи школи з національно-патріотичного виховання.

Про матеріал
Оновлено зміст виховної роботи згідно сучасного замовлення щодо виховання патріота, громадянина, національно-свідомої особистості. Акцент робиться на нове сприйняття дитиною світу та новому ставленню до нації, суспільства, громади. Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей і молоді – формування нового українця, що дліє на підставі національних та європейських цінностей
Перегляд файлу

1

 

Опис досвіду роботи школи з національно-патріотичного виховання.

 Тисячі професій народжується і вмирають. Але і досі живуть найдавніші з них – хлібороба, будівельника, лікаря, учителя. Суспільство завжди пред’являло і буде пред’являти до вчителя найвищі вимоги. Для того, щоб вчити інших, потрібно знати більше, ніж інші. І ці знання не повинні обмежуватися предметом і методикою його викладання. Учитель повинен постійно самовдосконалюватися, оновлювати свою роботу, бо саме він стоїть на порозі завтрашнього дня.

 Посол Киргистана Ілукбек Уіналієв під час зустрічі з учнями та педагогічним колективом школи записав у візатаційній книзі: «Велику справу ви робите –  виховуєте майбутнє країни».

 Такій високій оцінці педагогічної діяльності колективу передувала велика кропітка робота.

Життя сільської школи – це особливе життя. Саме вона є соціокультурним центром села, об’єднує навколо себе усі дійові об’єкти села.

Розуміючи вирішальну роль школи на селі педагогічний колектив школи у 2000 році склав проект розвитку «Школа соціальної культури», який був представлений на обласному конкурсі і посів ІІІ місце.

2001 рік – школа перемогла в обласному конкурсі «Школа Херсонщини - 2001 р».

У 2003 році створено програму «Родина», метою якої є надання практичних рекомендацій, порад із проблемних питань виховання, підвищення рівня психолого-педагогічної, правової культури батьків. У цьому ж році на базі нашої школи відбулася обласна нарада голів райдержадміністрацій, начальників управлінь відділів освіти з питання розвитку сільської школи.

За результатами цієї роботи школу було визнано опорною з питання «Співдружність школи, сім'ї, громадськості».

2005 рік – Затверджено положення про призначення стипендії імені Героя Радянського Союзу О.М.Соценка. Надбання і здобутки педагогічного, учнівського колективів, громади села спонукало у 2005 році взяти участь і стати переможцями Всеукраїнського конкурсу «Сто кращих шкіл України».

2006 рік – І місце в обласному конкурсі «Школа – соціокультурний центр села».

2007 рік – на базі школи був проведений Громадський форум, присвячений Дню освіти Цюрупинщини. Проект школи «Створення молодіжного парку в селі» зайняв І місце.

2007-2008 н.р. школа опорна в районі з проблеми: «Ціннісна складова системи громадянського виховання».

2008 рік – проект «Молодіжна рада» переможець у Всеукраїнському конкурсі проектів. Представлення району з питання роботи Молодіжної ради на Всеукраїнському форумі в м. Києві.

2009-2017 – переможці обласних конкурсів ЮІР, ДЮП;

2011-2017-переможці районного огляду – конкурсу «Таврійський барвограй»;

2013-2014-ІІм. В обласному конкурсі соціальних проектів «Простір щасливого дитинства»;

2015-2016 – І м. у районному конкурсі агітбригад «А ми тую славу збережемо»;

2017 рік переможці районного конкурсу «Шкільний парламент - 2017»;

2017- районний семінар ЗДВР та педагогів – організаторів з питання удосконалення форм і методична робота з національно – патріотичного виховання

Започаткування нових форм роботи:

20012 р. – шкільний Х-фактор.

2013 р. – фестиваль патріотичної пісні

 • Шкільний конкурс авторської поезії Ліни Костенко «Я долю вибрала собі сама».

2014 р. – День Козацької слави.

2015 р. – на базі Виноградівської ЗОШ сформовано ресурсний центр з національно-патріотичного виховання. Школа є опорною з даного питання.

Сьогодні Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ступенів створює власну систему виховної роботи, у якій головним є розбудова громадянського суспільства, становлення патріотизму, національної самосвідомості юних громадян. Виняткового значення набуває національно-патріотичне виховання, яке забезпечує різнобічний розвиток, соціальну активність, здатну до самостійного мислення, суспільної діяльності, успадкування духовних надбань українського народу, патріота.

 Це потребувало модернізації процесу управління національно-патріотичним вихованням учнів. Була проведена робота по усуненню протиріч в організації виховної системи сільської школи, яка за умовами традиційної освітньої моделі набула характеру другорядності, поступившись першочерговістю процесу навчання.

 Як результат, є ще випускники з недостатньо сформованими життєвими компетенціями, нерозвинутими соціальними здібностями, через що складно адаптуються до сучасних суспільно-економічних умов, не здатні до самореалізації в соціумі, проявляють схильність до асоціальної поведінки. Тому проблема соціалізації виховного середовища у школі є однією із найважливіших, оскільки пов’язана з успішним життєвим стартом випускників. Тому зорієнтованість виховної системи школи на соціалізацію особистості є дуже важливою для сприяння успішному та мобільному входженню майбутньому випускника в інформаційне та культурне соціальне оточення.

 Трансформаційні процеси, які відбуваються в сучасному українському суспільстві, неминуче впливають і на процес соціалізації учнів. Характерною особливістю нашого часу є підвищення особистої відповідальності молодих людей за свою долю. Сьогодні для них постає необхідність конкурувати на ринку праці, протистояти впливу негативних тенденцій, самостійно обирати власне місце в житті.

 Відповідно Концепції патріотичного виховання соціум висуває нові вимоги до своїх членів, насамперед до молоді. І основною серед них є вимога активної життєвої позиції, активної участі особистості у прийнятті рішень стосовно власного життя. Педколектив пам’ятає слова видатного педагога Я.Корчака, що «…виховання дитини – це не розвага, а завдання, яке вимагає важких переживань, зусиль, безсонних ночей, багато думок».

 Тому і на сьогодні є актуальним педагогічне кредо:

Серце дитини зігріти,

Віру в життя вселити,

Дати можливість розкрите те,

Що природа дала.

 Національно-патріотичне виховання реалізуємо через комплексно-цільову програму «Я - родина - Батьківщина» для учнів 5-11 класів та програму національного виховання «Я є зернинкою великого народу» для учнів 1-4 класів, розроблену у вигляді гри-подорожі і розраховану на 4 роки.

 Оновлено зміст виховної роботи згідно сучасного замовлення щодо виховання патріота, громадянина, національно-свідомої особистості. Акцент робиться на нове сприйняття дитиною світу та новому ставленню до нації, суспільства, громади. Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого та здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей і молоді – формування нового українця, що дліє на підставі національних та європейських цінностей:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (виховання таких якостей, як патріотизм, гордість за Батьківщину, національна свідомість, самосвідомість, правосвідомість, політична культура);
 • Ціннісне ставлення особистості до себе (виявляється в умінні цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних і соціальних сил);
 • Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних, духовних надбань рідного краю (виховання любові до рідного краю, вивчення традицій, звичаїв; здатності їх берегти та примножувати);
 • Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей (виховання моральних цінностей, вихованості, активності особистості, уміння жити і працювати в колективі);
 • Ціннісне ставлення до природи (збереження природи, природоохоронна діяльність);
 • Ціннісне ставлення до праці (виховання професійної самовизначенності, працелюбності);
 • Ціннісне ставлення до мистецтва (естетична обізнаність, розуміння мистецтва як культурної спадщини та надбання українського народу);
 • Ціннісне ставлення особистості до національних символів, готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

У школі складені заходи на виконання Концепції національно-патріотичного виховання, опрацьовані Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 н.р.

 Складові патріотичного виховання здійснюємо на уроках, виховних заходах, факультативних заняттях, позакласній роботі. Через напрямки громадянського, національного,  правового, морально-етичного, духовного на підставі вивчення традицій українського народу, музейної справи, краєзнавчої роботи, соціального проектування, учнівського самоврядування.

 У школі 24 учнівських колективи, які об’єднані в учнівські організації: «Країна Барвінкова» 1-4 класи, «Пульс» 5-11 класи. Із представників від кожного класного колективу на загальношкільній учнівській конференції головою УС школи обрана Постриган Мар'яна та сформовано 8 центрів: старостат, дисципліни та порядку; спорт та здоров'я; дозвілля; прес-центр; волонтер; права дитини; національно-патріотичний.

Лідери учнівського самоврядування залучаються до планування роботи організації і проведення виховних заходів. Заслуговують на увагу такі заходи:

 • Музейний урок «Голодомор у моєму краї»;
 • Дискусія «Патріотизм війни та миру -  різні виміри чи однакові?»;
 • Урок вшанування людей похилого віку до Міжнародного дня;
 • Уроки милосердя;
 • Зустрічі за круглим столом;
 • Уроки пам'яті до Революції Гідності та Свободи;
 • Психологічні практикуми «Знайди себе», «Структура мого власного я», «Що я значу для однокласників, друзів, України?»;
 • Урок Громадянськості «Від проголошення незалежності України до сучасної країни»;
 • Меморі, виховний захід «ООН про права дитини»;
 • Розважально-пізнавальна гра «Курс молодого бійця»;
 • «Андріївські вечорниці»;
 • Тріада Учні-Вчителі-батьки «Віра, Надія, Любов – одвічні людські чесноти»;
 • Уроки трагедії і пам'яті до роковин Бабиного Яру, подій голодомору.
 • Гра-подорож «Наша мова солов'їна».

Популярними формами патріотичного виховання є флешмоби до 25-річчня незалежності України, Міжнародного дня Миру, Дня Землі, Дня Довкілля, «Звучи, рідне слово!»; уроки пам’яті до Дня Партизанської Слави, фестиваль Козацької Слави, патріотичної пісні, аматорської поезії імені Ліни Костенко, вечори старшокласників «Які ми сучасники козаки», «Посвята у старшокласники».

Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність учнів, батьків, педагогів. Ця діяльність виховує доброту, милосердя, формує соціально-значущу активність. У полі зору допомога малозабезпеченим дітям школи, інвалідам Олешківського будинку інвалідів, воїнам АТО (продукти харчування, одяг, кришечки для виготовлення протезів, кошти на бронежилети, каски).

За підсумками волонтерської роботи наша школа в районі є переможцем. Велику допомогу в реалізації плану роботи з національно-патріотичного виховання надають такі виховні центри: шкільний музей Бойової Слави, краєзнавчий музей села, бібліотеки (шкільна і сільські), світлиця «Берегиня», МАНМ (Мала Академія Народних Мистецтв), науково-дослідницький клуб «Пошук».

Добре продумана зайнятість учнів у другій половині дня. Діти реалізують свої здібності через участь у гуртках: ДЮП, ЮІР, «Вязана іграшка», «Художній обробіток деревини», зразковий танцювальний колектив «Вікторія», хор хлопців, спортивні секції, кіокушин-карате.

В проектній діяльності реалізовані такі проекти: «Алея Слави», «Добро починається з тебе», співпраця з Всеукраїнським фондом «Краб» (постійна допомога онкохворим дітям), «Через віки пам'ять проростає» (встановлення пам’ятного знака льотчику Є.С. Ларіонову на місці загибелі), «Молодіжний парк», «Шкільний сад», оновлення шкільного спортивного майданчику, «Шкільне лісництво», «Шкільна оранжерея», «Прийми промінчик мого серця» (допомога дитячому відділенню Центральної районної лікарні), «Шкільна газета».

Учні мають можливість поглибити свої знання під час проведення предметних тижнів та виховних заходів: брейн-рингів, інтелектуальних ігор «Колесо історії», «Посвята у фізики», «Розумники і розумниці», «Щасливий випадок», «Що? Де? Коли?», «Школа має таланти», «Караоке на природі», «Видатні діячі України».

У планах роботи школи створення молодіжної дошки пошани та відкриття Центру громадської активності місцевої спільноти.

Головне в нашій школі – дитина, її життя і розвиток. Дітям комфортно в школі, бо тут їх поважають і цінують такими, якими вони є.

Памятаємо слова В.О. Сухомлинського, який називав дітей прекрасним яблуневим садом і наголошував на тому, що він потребує постійної турботи, закликав усіх працювати у ньому ще задовго до цвітіння.

doc
Додано
14 травня 2019
Переглядів
358
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку