Опис роботи "Формування у молодших школярів навичок швидкочитання як засобу усвідомленого сприйняття художнього твору"

Про матеріал
Вчитель Білгород-Дністровського НВК «ДНЗ – ЗОШ І ступеня» імені С. О. Морозової Яковлева Ірина Вікторівна
Перегляд файлуАктуальність проблеми

Актуальною є проблема читацької компетентності школярів, вирішення її безпосередньо залежить від формування в учнів повноцінної навички читання, формування умінь сприймати, розуміти,аналізувати літературні тексти різних видів .
Опрацювання всього матеріалу повинно спиратися на природне бажання дитини гратися, фантазувати, діяти. Духовне

життя дитини повноцінне тільки тоді, коли вона живе у світі гри, казки, фантазії, творчості.

„ Без них вона – засушена квітка ” , говорив В.О.Сухомлинський.

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» нового Державного стандарту початкової загальної освіти з літературного читання метою вивчення предмету є розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності молодших школярів, яка є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей, ознайомлення учнів із дитячою літературою як мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.Ø   формування в учнів повноцінної навички читання як базової у системі початкового навчання;

Ø   ознайомлення учнів із дитячою літературою

різної тематики і жанрів;

Ø   формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через художні образи літературних творів; Ø формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й інтерпретувати літературні тексти різних видів із використанням початкових літературознавчих понять; Ø розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого);

Ø   розвиток творчої літературної діяльностішколярів;

Ø   формування у школярів прийомів самостійної роботи з дитячими книжками різних типів і видів, довідковим матеріалом, умінь здійснювати пошук, добір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань; Ø виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку.Øсприяють вдосконаленню навички читання;     

Øполегшують засвоєння програмового матеріалу;

Øпожвавлюють навчально–виховний процес;

Øактивізують увагу, образне мислення;

Øпривчають дітей до пошукової розумової діяльності;

Øрозвивають зосередженість,стійкість інтелектуальних процесів;

Øскеровують у бажане русло основні мислительні операції – аналіз, синтез, узагальнення,абстрагування.Ø   не довготривалість, а частота тренувальних вправ;

Ø   напівголосне читання (читання-гудіння);

Ø   поурочні п’ятихвилинки читання;

Ø   читання перед сном;

Ø   режим помірного читання;

Ø   читання у темпі скоромовки;

Ø   проведення самозамірів читання.Øвправи на розвиток вміння передбачати слова в реченні; Øвправи для розширення кута зору;

Øритмічні вправи;

Øвправи для розвитку здатності римувати слова;

Øшвидке орієнтування в тексті.

Ø   важлива не тривалість, а частота тренувальних вправ;

Øсистематичність їх проведення.;

Øрозвиток оперативної пам'яті за допомогою зорових диктантів;

Øзбагаченя активного словника учнів; Øсистематичний контроль з боку вчителя за успіхами дітей у пришвидшенні свого темпу читання;

Øсамозаміри швидкості, ведення таблиці “Як я читаю”;

Øобов’язкові читацькі розминки .Ø   стеж за словами у рядку, не

переставляй їх;

Øнамагайся зрозуміти, про що читаєш; Øбудь уважним до кожного слова, вимовляй орфоепічно правильно

закінчення;

Øпри читанні мовчки не воруши губами.Øпрочитай речення з різною силою голосу;

Øпрочитай речення з різною швидкістю;

Øперестав слова в реченні;

Øзаміни одне слово;

Øпрочитай, змінюючи логічні наголоси;

Øвизнач загальний настрій твору;

Øзроби інтонаційний малюнок речення ;

Øпрочитай речення з різною інтонацією.

Всі зазначені вище чотири якості читання взаємопов’язані і взаємозумовлені. Удосконалення однієї з них веде до поліпшення іншої. Недоліки якоїсь з ознак читання впливають на якісну характеристику іншої риси уміння читати. Так, усвідомлено можна читати лише при правильному читанні, що забезпечується, в свою чергу, розумінням слів, речень. Від правильного читання залежить швидкість його, основою виразного читання стає свідоме сприйняття тексту, що диктує знаходження пауз, логічних наголосів, прискорене чи уповільнене прочитування твору. Разом з цим успіх виразного читання залежить і від правильного та швидкого читання. Незаперечний і зворотний вплив виразного читання на глибоке усвідомлення прочитуваного.
стежка нудьгує задрімав стіжок


Лісова колиска

Стежка,   озеро, стіжок – все у падолисті.

Ліс нудьгує без пташок, і в гніздечку для пташок

задрімав сухий листок,

спить,   мов  у колисці.

В. Скомаровський
pdf
Додав(-ла)
Яковлева Ирина
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку