Опорний конспект "Словосполучення"

Про матеріал
Даний матеріал демонструє в зручній (опорний конспект) формі основні класифікації словосполучення. Може бути корисним як учням 8 класу при вивченні даної теми, так і учням 11 класу (підготовка для ЗНО)
Перегляд файлу

Словосполучення  (мін. непредикативна одиниця синтаксису, утворена за нормами і правилами національної мови з двох або більше лексико-повнозначних слів на основі синтаксичного зв’язку (підрядного).

Ознаки, які покладено в основу класифікації

Типи с\с, вияв ознаки

Приклад

1. Синтаксичні відношення у с\с

1. Узгодження ( тип синт. зв’язку, при якому залежне слово набуває форм, властивих стрижневому ) :

а) повне (рід, число, відмінок)

б) часткове (якась із форм не співпадає)

2.Керування

а) посереднє(прийменникове)

     

сильне ( залежний компонент обов’язковий і стоїть тільки в тому відмінку, що і стрижневе)

б) безпосереднє (безприйменникове)

     

слабке (відмінок може бути різним)

3.Прилягання (тип синт. зв’язку, при якому залежний компонент – незмінюване слово: дієслівні форми, прислівник)

4.Тяжіння (в шк. програмі не розгляд.)

 

1.

а) Ранкова зоря.

б) Місто Суми.

    Дівчинашофер.

2.

а) Написати + Зн.в.

    Лежить на + Д.в.

 

 

б) Лежати на + Д.в.

    Лежати під ,за +О.в.

    Лежати у +Д.в.

 3.Говорити охоче .

    Іти наспівуючи.

2.Смислові відношення (семантичні)

1. Означальні (атрибутивні)

           

  залежне слово – означення

2. Додаткові (об’єктні)

            

  залежне слово називає об’єкт дії

3.Обставинні (адвербіальні, релятивні)

           

   залежне слово – обставина

4.Синкретичні

            

  залежне слово може мати подвійну функцію

1. Синій птах.

 

 

2. Писати пером.

 

 

3. Співати голосно.

 

 

4. Поїхали до бабусі .

    Поїхали до бабусі.

3. За морфологічним вираженням стрижневого слова

1.Дієслівні (дієслово + його форми)

2. Іменні (іменники, прикметники, числівники, займенники)

3.Прислівникові

1. Керувати гуртком.

2. Готовий  до бою.

 

3. Дуже голосно.

4. За будовою

1. Прості ( 2 компоненти: головний і залежний)

2.Складені ( 3 і більше компонентів)

    може бути розкладений на прості с\с

1. Дівчина з кирпатим носом.

2. Героїчний подвиг народу.

    Героїчний подвиг народу.

Граматичне значення

1.Підмет і його ознака (особа)     

 Червона троянда.

 Поїзд Київ-Харків ”.

2. Дія і предмет, на який переходить дія

Посадити дерево.

Написати листа.

3. Дія та її ознака

Говорити чітко.

4. Назва предмета і особи, якій належить цей           предмет

Зошит учня.

Портрет матері.

5. Дія та її знаряддя

Малювати фарбами.

Писати пером.

Не є с\с

1.Предикативне словосполучення ( підмет + присудок):  Сонце сховалося.

2.Лексичні, фразеологічні сполуки:

    а) кількісно-іменні:  Два учня. Сотня дітей. Табун коней.

    б) збірні поняття: Зграя горобців. Гурт хлопців. Табун коней. Отара овець. Метр тканини.

    в) сполуки типу:  Дехто з учнів. Хтось ізКожний ізХто-небудь із

    г) соціативні підмети:  Серпень з вереснемБатько з сином розмовляють. Пор.: Батько з сином розмовляє.

    д) прізвище, ім’я по батькові:  Іван Якович Франко.

    е) сполуки із словами:  з очима, з лицем, з плечима, вдачі, розміру, кожний, останній, минулий, кінець, середина, початок, край,  центр, шматок, решта, ряд, вид, весь, сам (= навіть, теж, один). Пор.: Сам батько займався дітьми. Батько хату побудував сам (= самостійно). Дівчина з чорними очима (= чорноока). Чай вищого ґатунку. Хлопець з широкими плечима. Минулий рік. Кожний учень.

3.Метафоричні сполуки:  Золота душа.  Пор.: Золотий годинник.

4.Перифрази (описові звороти) :  Корабель  пустині. Дочка Прометею. Люди в білих халатах.

5.Канцеляризми ( ”розщеплені” присудки) :  Надати допомогу. Взяти участь.

6.Аналітичні форми часу, ступені порівняння, способу :  Буду…\ хай..\ нехай…

7.Поєднання однокореневих слів:  Бити не б’є, а жити не дає.  Красуня з красунь. Хата не хата.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

  1. Позначте рядок, у якому записані лише с/с

А   зупинилися поруч, бачив її, виросла швидко, повернено власнику

Б   кам’яна стіна, ледве помітний, ракети і м’ячик, готовий до змагання

В   зимовий сад, зошит у клітинку, унаслідок повені, сніданок натще

Г   аркуші зошита, хлопчик подякував, час втрачено, написала знов

Д   підписати заяву, запросити гостя, стежити очима, накивати п’ятами

  1. Словосполучення, залежні слова яких стоять після головних, подано в рядку

А   дитячий сон, згадав дитинство, захист дитинства, незабутнє дитинство

Б   крокви з дуба, зроблений з дуба, під столітнім дубом, дуб край села

В   створений проект, створений митцем, створіння природи, новий витвір

Г   малювання з натури, виставка малюнків, зробити малюнки, малюнки сина

Д   ніжні квіти, сумні очі, очі дівчини, пам'ять серця

docx
Додано
9 січня 2020
Переглядів
554
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку