Організація навчання математики в початковій школі. Планування навчального процесу з математики.

Про матеріал
Організація навчання математики в початковій школі. Планування навчального процесу з математики.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Організація навчання математики в початковій школі. Планування навчального процесу з математики. Виконали: студентки групи ПО-17-1/11 Андрієвська Ю. Передерій Д. Самодіна А. Перевірила: Федорова Ю. О. Дніпровський педагогічний коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Номер слайду 2

План: Організація навчання математики в початковій школі. Урок математики в початкових класах, вимоги до нього. Підготовка вчителя до уроку математики в початковій школі. Система уроків математики в 1-4 класах. Позакласна та позаурочна робота з математики в початкових класах. Позакласна та позаурочна робота з математики в початковій школі. Підготовка вчителя до уроку. Планування. Примірний план-конспект уроку математики у початкових класах     Пам’ятка для самоаналізу вчителем уроку.style.color

Номер слайду 3

чітка його цілеспрямованість; теоретична і практична повноцінність змісту; правильне застосування і поєднання різних форм організації пізнавальної діяльності учнів;виразне формування основих висновків;Вимоги до уроку математики:

Номер слайду 4

Підготовка вчителя до уроку включає:1. Формулювання мети і завдань уроку.2.визначення обсягу і змісту навчального матеріалу.3. Вибір форм організації навчання.4. Вибір методів і прийомів навчання.5. Наочно-технічне оснащення уроку.6. Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання.7. Складання плану-конспекту уроку.8. Перевірка готовності вчителя до уроку.9. Перевірка готовності учнів до уроку.

Номер слайду 5

Існують різні класифікації типів уроків:

Номер слайду 6

Форми роботи з математики:1. математичний ранок або вечір цікавої математики, 2. екскурсія;3.прогулянка з включення елементів рухливих ігор;4. олімпіада, 5. випуск математичної газети;6. конкурс з математичної кмітливості; 7. математичний гурток, куточок математики;8. виготовлення наочних посібників;

Номер слайду 7

Схема тематичного планування:1. Назва теми:1) мета (загальна дидактична) уроку або системи уроків;2) тип уроку (уроків);3) спільні методи навчання (репродуктивні або продуктивні);4) обладнання і основні джерела інформації;5) види контрольних робіт на основі системи уроків.2. Актуалізація:1) опорні знання (поняття і факти) і способи дії;2) типи самостійних робіт.3. Формування нових понять і способів дії:1) нові поняття і способи дії;2) головні і другорядні проблеми та типи самостійних робіт.4. Застосування (формування умінь та навичок):1) типи самостійних робіт;2) між-предметні зв'язки.5. Домашнє завдання:1) повторення (обсяг навчального матеріалу);2) типи самостійних робіт.

Номер слайду 8

Примірний план-конспект уроку математики у початкових класах: Тема уроку Цілі уроку. Обладнання до уроку. Хід уроку, що передбачає етапи: Організаційний момент, Перевірку домашнього завдання,Каліграфічну хвилинку,Математичний диктант,Усне опитування,Актуалізація опорних знань,Повідомлення теми уроку,Вивчення нового матеріалу,Закріплення нового,Повторення раніше вивченого матеріалу, Підведення підсумків уроку,Оцінювання знань,  Домашнє завдання . 

Номер слайду 9

Пам'ятка для самоаналізу вчителем уроку: Чи правильно визначена тема уроку. Доцільність розподілу навчального часу на певні етапи уроку. Відповідність змісту уроку програмі. Наукова спрямованість уроку. Наочність (таблиці, гербарії, моделі, колекції, живі об'єкти, ТЗН)Практичні роботи з натуральними об'єктами.7. Опора на раніше вивчене. Зв'язок теорії з практикою. Ознайомлення учнів з екологічними проблемами. Наступність у вивченні матеріалу. Ступінь самостійної навчальної діяльності учнів. Диференціація навчання; Контроль та оцінювання; Домашні завдання (обсяг, посильність, інструктаж). Реалізація завдань уроку.

pptx
Додано
26 вересня
Переглядів
90
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку