ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З АЛГЕБРИ 10 клас (рівень стандарт) на 2018 - 2019 навчальний рік

Про матеріал

ОРІЄНТОВНИЙ КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З АЛГЕБРИ 10 клас (рівень стандарт) на 2018 - 2019 навчальний рік

Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2018 р.

За підручником «Математика. 10 клас», автори: М. І. Бурда, Т. В. Колесник,.. Ю. М. Мальований, Н. А. Тарасенкова Киїі Оріон, 2018 р

Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу. Важливим чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, під час розв'язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

Перегляд файлу

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З МАТЕМАТИКИ
для учнів 10 класу

Рівень стандарту

Мета базової загальної середньої освіти: розвиток особистості, яка поєднує в собі творчий потенціал до навчання, ініціативність до саморозвитку та самонавчання в сучасних умовах, здатності ідентифікувати себе як важливу і відповідальну складову українського суспільства, яка готова змінювати і відстоювати національні цінності українського народу. Важливим чинником розвитку такої особистості є формування в учнів умінь застосовувати набуті знання у реальних життєвих ситуаціях, під час розв’язання практичних завдань та здатності визначати і обґрунтовувати власну життєву позицію.

 

АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень)

К-сть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

2

Вступ і повторення

Дійсні числа. Відсоткові розрахунки.

Учень (учениця):

вміє: виконувати дії з дійсними числами, розв'язувати задачі на відсотки

15

Тема 1. ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

 

Числові функції та їх властивості. Способи задання функцій. Парні та непарні функції.

 

Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

Степеневі функції, їхні властивості та графіки.

Учень (учениця):

користується різними способами задання функцій;

знаходить природну область визначення функціональних залежностей;

знаходить значення функцій при заданих значеннях аргументу і значення аргументу, за яких функція набуває даного значення;

встановлює за графіком функції її основні властивості;

досліджує властивості функцій;

обчислює та порівнює значення виразів, які містять степені з раціональними показниками, корені;

розпізнає та зображує графіки степеневих функцій; моделює реальні процеси за допомогою степеневих функцій.

18

Тема 2. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

Синус, косинус, тангенс, кута. Радіанне вимірювання кутів.

Тригонометричні функції числового аргументу. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення.

Періодичність функцій. Властивості та графіки тригонометричних функцій.

Формули додавання для тригонометричних функцій та наслідки з них.

Найпростіші тригонометричні рівняння.

Учень (учениця):

вміє переходити від радіанної міри кута до градусної й навпаки;

 встановлює відповідність між дійсними числами і точками на одиничному колі;

обчислює значення тригонометричних виразів і наближені значення тригонометричних виразів із заданою точністю за допомогою обчислювальних засобів;

розпізнає і будує графіки тригонометричних функцій;

ілюструє властивості тригонометричних функцій за допомогою графіків;

перетворює нескладні тригонометричні вирази;

застосовує тригонометричні функції до опису реальних процесів;

розв’язує найпростіші тригонометричні рівняння.

14

Тема 3. ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

 

Границя функції в точці. Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст.

Правила диференціювання.

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції. Екстремуми функції.

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

Учень (учениця):

розуміє значення поняття похідної для опису реальних процесів, зокрема механічного руху;

знаходить кутовий коефіцієнт і кут нахилу дотичної до графіка функції в даній точці;

знаходить швидкість змінення величини в точці;

диференціює функції, використовуючи таблицю похідних і правила диференціювання;

застосовує похідну для знаходження проміжків монотонності і екстремумів функції;

знаходить найбільше і найменше значення функції; розв’язує нескладні прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень реальних величин.

5

Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв’язування задач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2018 р.

 

 За підручником «Математика. 10 клас», автори: М. І. Бурда, Т. В. Колесник,.. Ю. М. Мальований, Н. А. Тарасенкова  Киїі Оріон, 2018 р

Номер уроку

Зміст навчального матеріалу

Кількість годин

Дата проведення

Факт

проведення

Примітка

 

Вступ і повторення

 

2

 

 

 

1

Дійсні числа.

1

 

 

 

2

Відсоткові розрахунки.

1

 

 

 

Тема 1.

ФУНКЦІЇ, ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ГРАФІКИ

15

 

 

 

3 - 5

Числові функції та їх властивості

3

 

 

§ 1

6

Способи задання функцій.  Парні та непарні функції.

1

 

 

§ 1

7, 8

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

2

 

 

§ 2

9

Практична робота

1

 

 

 

10, 11

Корінь n-го степеня.

2

 

 

§ 3

12, 13

 Арифметичний корінь n-го степеня, його властивості.

2

 

 

§ 3

14

Степінь з раціональним показником

1

 

 

§ 4

15. 16

Степеневі функції, їхні властивості та графіки.

2

 

 

§ 5

17

Тематична робота

1

 

 

 

Тема 2.

ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ

18

 

 

 

18

Тригонометричні функції довільного кута Синус, косинус, тангенс, кута

1

 

 

§ 6

19

Область визначення, множина значень і знаки тригонометричних функцій кута

1

 

 

§ 7

20

Радіанне вимірювання кутів.

1

 

 

§ 8

21

Тригонометричні функції числового аргументу.

1

 

 

§ 9

22

Формули зведення.

 

1

 

 

§ 10

23

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу.

1

 

 

§ 11

24

Формули додавання для косинуса

1

 

 

§ 12

25

Формули додавання для синуса

1

 

 

§ 13

26

Формули додавання для тангенса і котангенса

1

 

 

§ 14

27

Тригонометричні функції подвійного аргкменту

1

 

 

§ 15

28

Самостійна робота

1

 

 

 

29

Властивості тригонометричних функцій. Періодичність функцій.

 

1

 

 

§ 16

 30, 31

Графіки тригонометричних функцій.

 

2

 

 

§ 17, 18

32

Рівняння  sin x = a

1

 

 

§ 19

33

Рівняння cos x = a

1

 

 

§ 20

34

Рівняння tq x = a,  ctq x = a

1

 

 

§ 21

35

Тематична робота

1

 

 

 

Тема 3.

ПОХІДНА ТА її ЗАСТОСУВАННЯ

 

14

 

 

 

36

Задачи, що приводять до поняття похідної Границя функції в точці

1

 

 

§ 22

37, 38

Похідна функції, її геометричний і фізичний зміст.

2

 

 

§ 23

39, 40

Правила диференціювання.

2

 

 

§ 24

41,42

Ознака сталості функції. Достатні умови зростання й спадання функції.

2

 

 

§ 25

43, 44

Екстремуми функції.

2

 

 

§ 26

45, 46

Застосування похідної до дослідження функцій та побудови їхніх графіків.

2

 

 

§ 27

47, 48

Найбільше і найменше значення функції на проміжку

2

 

 

§ 27

49

Тематична робота

1

 

 

 

 

ПОВТОРЕННЯ

5

 

 

 

50

Розв’язування задач

1

 

 

 

51

Підсумкова тематична робота

1

 

 

 

52, 53

Узагальнення  навчального матеріалу

2

 

 

 

54

Підбиття підсумків за рік

1

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Алгебра, 10 клас, Планування
Додано
17 липня 2018
Переглядів
11758
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку