Орієнтовне календарно-тематичне планування До підручника А. Заїки, С. Тарнавської «Математика. 3 клас» І семестр (64 години)

Про матеріал
Орієнтовне календарно-тематичне планування До підручника А. Заїки, С. Тарнавської «Математика. 3 клас» І семестр (64 години)
Перегляд файлу

 

Орієнтовне календарно-тематичне планування

До підручника

А. Заїки, С. Тарнавської

«Математика. 3 клас» І семестр (64 години)

 

№ уроку

 

Тема, зміст навчального матеріалу

 

Сторінки підручни-ка

 

Дата

 

 

 

Розділ 1. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

1.

Нумерація чисел у межах 100. Усна і письмова нумерація. Завдання на порівняння чисел. Задачі на знаходження суми, різниці. Многокутники .

 

4–5;

 

 

2.

Порівняння чисел. Назви чисел при додаванні і відніманні. Читання та запис числових виразів на додавання й віднімання. Додавання і віднімання чисел.

 

6–8;

 

 

3.

Додавання чисел. Способи обчислення значення суми чисел. Числовий промінь, відрізок .

 

8–11;

 

 

4.

Віднімання чисел. Способи обчислення значення різниці чисел. Порівняння чисел за допомогою числового променя. Складені задачі на знаходження суми і різниці.

 

11–14;

 

 

 

 

5.

Взаємозв’язок додавання і віднімання. Взаємозв’язок між додаванням і відніманням чисел. Задачі на різницеве порівняння величин / чисел .

 

14–16;

 

 

6.

Переставний закон додавання. Формулювання та узагальнений запис переставного закону додавання; застосування цього закону під час обчислень і перевірки правильності виконання дій. Складена задача на 2 різні дії.

 

16–18;

 

7.

Перевірка додавання і віднімання. Перевірка правильності виконання арифметичних дій додавання і віднімання. За-дачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Знаходження невідомих компонентів додавання й віднімання. Проведення прямих через одну, дві точки .

 

19–21;

 

 

8.

Порозрядне додавання і віднімання. Довжина відрізків. Складена задача на 2 дії обох ступенів .

 

21–24;

 

 

9.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Повторення вивченого матеріалу»

 

 

 

 

 

 

 

10.

Розділ 2. Множення і ділення. Табличні випадки

Множення і ділення .

 

 

11.

Множення і ділення чисел. Назви чисел при множенні і діленні. Їх взаємозв’язок. Задачі, що містять множення і ділення .

 

24–27;

 

 

12.

Одиниці маси, місткості. Одиниці маси: кілограм, центнер; місткості: літр. Задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів.

 

27–29;

 

 

13.

Переставний закон множення. Обчислення значень виразів, що містять множення і ділення. Складена задача на знаходження суми двох добутків.

 

29–32;

 

 

14

Особливі випадки множення і ділення. Задачі, що містять трійку взаємопов’язаних величин (маса одного предмета, кількість предметів, загальна маса; місткість однієї посудини, місткість кількох однакових посудин .

 

32–35;

 

 

15.

Перевірка множення і ділення. Одиниці часу. Перевірка правильності виконання множення і ділення. Взаємозв’язок множення і ділення. Знаходження невідомих компонентів множення і ділення. Таблиці множення і ділення .

 

35–37;

 

 

16.

Перевір себе. Порівняння простих іменованих чисел. Складання і розв’язування складених задач.

 

38–39;

 

 

17.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Множення і ділення. Табличні випадки множення і ділення»

 

 

 

18.

Підсумковий урок за темою. Повторення, закрі-лення математичних знань, навичок та компетентностей. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота. Розвиток наскрізних умінь і навичок критичного мислення учнів.

 

 

 

Розділ 3. Таблиці множення і ділення (продовження).

 

 

19.

Таблиці множення і ділення з числом 6. Порівняння складених іменованих чисел.

 

40–42;

 

 

20.

Кути многокутника. Обчислення значень виразів. За-лежність результату множення від зміни одного з множників. Кути многокутника. Прямий кут, непрямі кути .

 

42–46;

 

 

21.

Арифметичні дії з простими іменованими числами. Арифметичні дії з простими іменованими числами, поданими в одиницях довжини, маси.

 

46–50;

 

 

22.

Множення і ділення з числом 7.Таблиці множення і ділення з числом 7. Короткий запис тексту задачі.

 

50–53;

 

 

23.

Визначення температури. Тренувальні вправи. Порядок дій у виразах; обчислення значень виразів на 2, 3 дії; повторення прийомів обчислення .

 

54–56;

 

 

24.

Множення і ділення з числом 8. Додавання і віднімання простих іменованих чисел, поданих в одиницях довжини, маси, місткості, часу. Складені задачі на зведення до оди-ниці.

 

57–59;

 

 

25.

Множення і ділення з числом 9. Вирази зі змінною. Одиниці маси. Таблиці множення і ділення з числом 9.

 

59–63;

 

 

26.

Перевір себе. Задачі на  знаходження четвертого пропорційного .

 

63–65;

 

 

27.

Квест-урок «Пригоди з табличним множенням і діленням»

 

66–67;

 

 

28.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Таблиці множення і ділення»

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Нумерація чисел у межах 1000

 

 

 

29.

Сотня. Лічба сотнями. Прямокутники. Лічильна одиниця — сотня. Лічба сотнями. Прямокутник, квадрат. Їх істотні озна-ки. Задачі на знаходження невідомого доданка.

 

68–71;

 

 

30.

Додавання і віднімання розрядних чисел. Побудова прямокутника (квадрата). Додавання і віднімання круглих сотень. Побудова прямокутника (квадрата) за допомогою креслярських інструментів. Визначення способів схе-матичного перетворення інформації.

 

71–74;

 

 

31.

Розряд сотень. Утворення трицифрових чисел. Розрядні числа. Утворення трицифрових чисел. Складені задачі. Відображення тексту задачі в схемах .

 

75–78;

 

 

32.

Нумерація чисел. Обчислення значень виразів зі змінною. Утворення трицифрового числа (з наступного і попереднього). Вирази зі змінною .

 

78–81;

 

 

33.

Читання і запис трицифрових чисел. Складена задача на знаходження суми двох добутків.

 

82–83;

 

 

34.

Розрядний склад числа. Розрядний склад трицифрового числа. Складені задачі на знаходження різниці двох добутків (на різницеве порівняння двох добутків).

 

83–85;

 

 

35.

Нумерація чисел. Одиниці вартості.

Читання та запис трицифрового числа в нумераційній таблиці. Розрізнення понять банкнота і монета, гривня і копійка. Співвідношення між гривнею і копійкою.

 

86–88;

 

 

36.

Загальна кількість одиниць, десятків і сотень у трицифровому числі. Дії додавання і віднімання на основі нумерації .

 

88–90;

 

 

37.

Порівняння чисел у межах 1000. Розв’язування пар задач, взаємопов’язаних за змістом.

 

90–92;

 

 

38.

Порівняння трицифрових чисел. Обчислення значень виразів. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

 

93–95;

 

 

39.

Перевір себе. Розрядні числа. Знаходження значень виразів на 4 дії .

 

95–98;

 

 

40.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Нумерація чисел у межах 1000»

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Арифметичні дії з числами в межах 1000

на основі нумерації

 

 

41.

Додавання і віднімання числа 1. 170 + 1, 87 – 1. Коло. Круг.

98–100;

 

 

42.

Додавання і віднімання на основі складу чисел. Додавання і віднімання чисел на основі їх розрядного складу (300 + 40, 300 + 4, 300 + 50 + 4, 345 – 300, 345 – 40, 345 – 5). Числові рівності і нерівності .

 

100–102;

 

 

43.

Рівняння. Розв’язок рівняння. Обчислення значень виразів. Складені задачі, що містять трійку взаємопов’язаних величин.

 

103–105;

 

 

44.

Розв’язування рівнянь. Розв’язування простих рівнянь виду а + х = с; х + b = с. Складена задача на знаходження різниці двох добутків. Обернена задача .

105–107;

 

 

45.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Арифметичні дії з числами в межах 1000 на основі нумерації»

 

 

 

46.

Підсумковий урок за темою. Повторення, закрі-лення математичних знань, навичок та компетентностей. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота. Розвиток наскрізних умінь і на-вичок критичного мислення учнів .

 

 

 

 

Розділ 6. Додавання і віднімання чисел у межах 1000

без переходу через розряди

 

 

47.

Сполучний закон додавання. Додавання і віднімання виду 500 + 200,

30 + 40, 500 – 300,

50 – 30, 380 + 10,

380 + 100.

Обернена задача

107–109;

 

 

48.

Додавання чисел виду 540 + 200, 540 + 20, 360 + 40. Додавання на основі правила додавання числа до суми. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць.

 

109–111;

 

 

49.

Додавання чисел виду

400 + 320, 40 + 320, 40 + 360. Складання і розв’язування задач за їх коротким записом .

 

112–114;

 

 

50.

Віднімання чисел виду 830 – 200, 830 – 20. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків.

 

114–115;

 

 

51.

Додавання чисел виду

520 + 340. Додавання круглих чисел виду 520 + 340. Переставний і сполучний закони додавання.

 

116–117;

 

 

52.

Нерівності зі змінною. Елементи кола (круга):

центр, радіус, діаметр, їх позначення і читання на рисунках .

 

117–119;

 

 

53.

Віднімання чисел виду 470 – 320. Розв’язування складених задач на віднімання суми від числа.

 

119–122;

 

 

54.

Розв’язування нерівностей. Розв’язування нерівностей способом добору розв’язку. Розв’язування складених задач .

 

122–124;

 

 

55

Перевір себе. Додавання і віднімання чисел у межах 1000. Розв’язування задач.

 

124–126;

 

 

56.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Додавання і віднімання чисел у межах 1000 без переходу через розряди»

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 7. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди

 

 

57.

Додавання і віднімання чисел виду 90 + 30, 150 – 70. Обернені задачі.

 

126–128;

 

 

58.

Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел. 340 + 220, 340 + 270, 34 дес.+ 27 дес., 340 – 220,

340 – 270, 34 дес. – 27 дес.

Використання навичок обчислень для розв’язання

проблемної ситуації .

 

129–130;

 

 

59.

Формула периметра прямокутника. Периметр прямокутника. Додавання і віднімання чисел вивчених видів. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків, розв’язування рівнянь.

 

130–132;

 

 

60.

Обчислення виразів виду 230 + 70, 230 + 170, 300 – 70, 300 – 170. Розв’язування задач на збільшення, зменшення числа на кілька одиниць, на різницеве порівняння .

 

132–134;

 

 

61.

Залежність зміни суми від зміни доданка. Дослідження залежності результату додавання від зміни одного з доданків. Задачі з букве-ними даними.

 

134–136;

 

 

62.

Додавання чисел виду 360 +70, 40 + 270. Робота за планом.

136–138;

 

 

63.

Проведення діагностичної роботи. Підсумкове (тематичне) оцінювання з розділу «Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряди»

 

 

 

64.

Підсумковий урок за темою. Повторення, закріплення математичних знань, навичок та компетентностей. Проведення корегування навчальних досягнень учнів. Диференційована робота. Розвиток наскрізних умінь і на-вичок критичного мислення учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Математика, 3 клас, Планування
НУШ
Додано
23 серпня
Переглядів
1865
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку