Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з математики у 3 класі за підручником М. В.Богданович, Г. П. Лишенко. за підручником

Про матеріал
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків у 3 класі з математики за підручником М. В.Богданович, Г. П. Лишенко.
Перегляд файлу

Математика

Програма. Оновлені навчальні програми для початкової школи затверджені наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 05.08.2016 № 948

Підручник. Богданович, М. В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч.

закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. – К. : Генеза", 2012. – 136 с. : іл.

 

Зведений перелік тематичних перевірних робіт

 

Вид перевірки

3 клас

І

сем.

ІІ

сем.

контрольна робота

4

3

контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

1

Загальна кількість

4

4

 

Зміст

Кільк.

годин

дата

корекція

примітки

 

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

11

 

 

 

1

Нумерація чисел у межах 100.Випадки додавання і віднімання, пов'язані з нумерацією чисел.

1

 

 

 

2

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

1

 

 

 

3

Табличне додавання і віднімання з переходом через десяток. Складання і розв'язування задач за коротким записом.

1

 

 

 

4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням.

1

 

 

 

5

Ознайомлення з поняттям рівняння. Розв'язок (корінь) рівняння. Розв'язування задачі за планом.

1

 

 

 

6

Додавання і віднімання виду 38 + 2, 80 - 4. Розв’язування рівнянь. Обернені задачі.

1

 

 

 

7

Повторення випадків додавання і віднімання виду 36+7, 73-8. Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

1

 

 

 

8

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Периметр трикутника.

1

 

 

 

9

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язування рівнянь. Складання і розв'язання рівнянь за текстовим формулюванням. Задачі на знаходження третього доданка.

1

 

 

 

10

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.  Розв’язування задач двома способами.

1

 

 

 

11

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв’язування задач. Тема

1

 

 

 

 

Таблиці множення і ділення чисел 2-5

9

 

 

 

12

Дія множення. Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розв’язування складеної задачі на дві дії.

1

 

 

 

13

Табель-календар. Століття. Розв’язування задач.

1

 

 

 

14

Дія ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розв’язування задач, що містять дворазове зменшення на кілька одиниць.

1

 

 

 

15

Таблиця ділення на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розв’язування задач.

1

 

 

 

16

Повторення таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.

1

 

 

 

17

Повторення таблиць множення числа 5 і ділення на 5. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів. Складання і розв'язування задач.

1

 

 

 

18

Повторення таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Розв’язування задачі на дві дії різного ступеня.

1

 

 

 

19

Контрольна робота №1

1

 

 

 

20

Аналіз контрольної роботи. Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником. Тема

1

 

 

 

 

Таблиці множення і ділення 6-9

16

 

 

 

21

Ознайомлення із взаємопов'язаними величинами: ціна, кількість, вартість.

1

 

 

 

22

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

1

 

 

 

23

Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

1

 

 

 

24

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

1

 

 

 

25

Повторення таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці.

1

 

 

 

26

Задачі з буквеними даними (знайомство). Складання виразів та знаходження їх значень.

1

 

 

 

27

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними.

1

 

 

 

28

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення числа 7 і ділення на 7. Розширеня задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

29

Розв’язування виразів і задач.

1

 

 

 

30

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника.

1

 

 

 

31

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей.

1

 

 

 

32

Повторення таблиць множення числа 8 і ділення на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).

1

 

 

 

33

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Порівняння виразів. Види трикутників.

1

 

 

 

34

Повторення таблиць множення числа 9 і ділення на 9. Розв'язування задач. Складання і розв'язування рівнянь.

1

 

 

 

35

Контрольна робота №2

1

 

 

 

36

Аналіз контрольної роботи. Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.  Тема

1

 

 

 

 

Таблиці множення і ділення чисел  (продовження)

11

 

 

 

37

Розв'язування задач на дві і три дії.

1

 

 

 

38

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.

1

 

 

 

39

Складання задач за поданим виразом. Розв'язування задач двома способами.

1

 

 

 

40

Розвязування виразів та задач.

1

 

 

 

41

Переставний закон множення.

1

 

 

 

42

Сполучний закон множення.

1

 

 

 

43

Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1.

1

 

 

 

44

Ділення на 1. Ділення рівних чисел.

1

 

 

 

45

Контрольна робота №3

1

 

 

 

46

Аналіз контрольної роботи. Ділення 0. Неможливість ділення на 0.

1

 

 

 

47

Повторення вивченого матеріалу. Підсумковий урок. Тема

1

 

 

 

 

Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»

15

 

 

 

48

 Лічба в межах 199. Додавання і віднімання 1. Задачі на сумісні дії першого і другого ступеня.

1

 

 

 

49

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного.

1

 

 

 

50

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

1

 

 

 

51

Читання трицифрових чисел записаних у нумераційній таблиці. Додавання розрядних чисел. Творча робота над задачею.

1

 

 

 

52

Запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел.

1

 

 

 

53

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв'язування задач на три дії.

1

 

 

 

54

Визначення числа сотень і десятків у трицифровому числі. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв'язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа у кілька разів.

1

 

 

 

55

Міри довжини. Міліметр. Відношення між одиницями мір довжини. Кресленні і вимірювання відрізків. Аналіз розв'язання задачі на три дії.

1

 

 

 

56

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

1

 

 

 

57

Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

1

 

 

 

58

Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

1

 

 

 

58

Порівняння значень величин. Відношення між одиницями мір довжини. Творча робота над задачею.

1

 

 

 

59

Контрольна робота №4

1

 

 

 

60

Аналіз контрольної роботи. Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Відношення між одиницями мір маси. Задачі з буквеними даними. Тема

1

 

 

 

 

 

Арифметичні дії з числами на основі нумерації. Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел       

13

 

 

 

61

Додавання і віднімання числа 1(170+1, 170-1).

1

 

 

 

62

Додавання і віднімання круглих чисел. Додавання на основі розрядного складу числа(300+40, 300+4). Задачі на дві дії першого ступеня. Творча робота над задачею. 

1

 

 

 

63

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа(300+50+4, 345-5). Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

64

Додавання виду 520+340. Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

65

Усне віднімання виду 670-420. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.

1

 

 

 

66

Додавання і віднімання виду 430+500, 430+50, 760-40, 760-400. Складена задача, що містить суми двох і трьох доданків.

1

 

 

 

67

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

68

Порівняння способів усного віднімання круглих трицифрових чисел. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задачі на три дії.

1

 

 

 

69

Додавання і віднімання виду 230+70, 200-60. Дії з іменованими числами. Розв'язування задач.

1

 

 

 

70

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

71

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

72

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. .Контрольна робота № 5: усні обчислення (математичний диктант)

1

 

 

 

73

Аналіз контрольної роботи. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290. Тема

1

 

 

 

 

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел

16

 

 

 

74

 Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування та порівняння складених задач, у складі є пряме і непряме збільшення (зменшення) на кілька одиниць.

1

 

 

 

75

Письмове додавання трицифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці. Складання та розв'язування рівнянь. Творча робота над задачами.

1

 

 

 

76

Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

77

Письмове віднімання трицифрових чисел. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Види трикутників.

1

 

 

 

78

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десяткам.

1

 

 

 

79

Письмове віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є нуль.

1

 

 

 

80

Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць більша за 10 одиниць або сума десятків більша за 10 десятків.

1

 

 

 

81

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

82

Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

83

Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). Розширена задача на зведення до одиниці.

1

 

 

 

84

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. Розвя'зання рівнянь.

1

 

 

 

85

Розв'язання виразів, що містять сумісні дії (письмове додавання і віднімання). Розв'язання розширеної задачі на зведення до одиниці двома способами.

1

 

 

 

86

Додавання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач.

1

 

 

 

87

Віднімання трицифрових чисел способом округлення. Розв'язання задач, що містять буквені дані.

1

 

 

 

88

Контроль робота №6

1

 

 

 

89

Аналіз контрольної роботи. Творча робота над задачами. Тема

1

 

 

 

 

Арифметичні дії множення та ділення. Закони та властивості.

5

 

 

 

90

Переставний і сполучний закони множення.

1

 

 

 

91

Властивості множення на 1 і 0. Розв’язування розширеної задачі на зведення до одиниці, що містить непряме зменшення на кілька одиниць.

1

 

 

 

92

Ділення числа на те саме число, ділення на 1. Ділення 0 на число. Розв’язання задач на знаходження невідомих доданків за відомими сумами двох і трьох доданків.

1

 

 

 

93

Множення числа на 100. Ділення чисел, що закінчуються нулями на 100.

1

 

 

 

94

Ділення числа на рівне йому число.

1

 

 

 

 

Позатабличне множення та ділення: усні обчислення

13

 

 

 

95

Ділення виду 80:8, 700:7. Розв’язування задачі на три дії.

1

 

 

 

96

Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.

1

 

 

 

97

Ділення числа на добуток. Спосіб послідовного ділення. Розв’язуваня задач.

1

 

 

 

98

Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300 способом послідовного ділення та способом випробовування.

1

 

 

 

99

Множення суми на число.

1

 

 

 

100

Множення числа на суму.

1

 

 

 

101

Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Розв’язування задач. Периметр прямокутника.

1

 

 

 

102

Множення різниці на число. Творча робота над задачею. Порівняння виразів.

1

 

 

 

103

Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Розв’язання задач.

1

 

 

 

104

Множення виду 320∙3. Розв’язування задач. Знаходження довжини сторони трикутника за двома відомими сторонами та периметром.

1

 

 

 

105

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39:3. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

106

Контрольна робота №7

1

 

 

 

107

Аналіз контрольної роботи Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язання задач. Тема

1

 

 

 

 

 

Позатабличне множення і ділення: усні обчислення(продовження

8

 

 

 

108

Аналіз контрольної роботи. Перевірка ділення множенням. Ділення виду 64:16,125:25

1

 

 

 

109

Перевірка дії множення дією ділення.

1

 

 

 

110

Ділення виду 360:3.

1

 

 

 

111

Ділення виду 64:16. Розв'язування задач.

1

 

 

 

112

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

113

Залежність між множником і добутком. Розв'язування задач.

1

 

 

 

114

Залежність між діленим, дільником і часткою. Розв'язування задач.

1

 

 

 

115

Розв’язування рівнянь, у яких один із компонентів поданий виразом зі змінною. Розв'язування задач. Тема

1

 

 

 

 

Частини. Ознайомлення з письмовим множенням і діленням

16

 

 

 

116

Частини. Позначення частин числа цифрами. Розв'язування задач, що включають знаходження частини числа.

1

 

 

 

117

Розв’язування задач на час. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

118

Знаходження числа за його частиною.

1

 

 

 

119

Ділення з остачею (ознайомлення).

1

 

 

 

120

Ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

121

Перевірка ділення з остачею. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

122

Закони ділення без остачі на 2 і на 5. Нерівності. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.

1

 

 

 

123

Повторення табличного множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число.

 1

 

 

 

124

Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число.

 

 

 

 

125

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.

1

 

 

 

126

Ділення. Частини. Чисельник, знаменник.

1

 

 

 

127

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

1

 

 

 

128

Контрольна робота №8

1

 

 

 

129

Аналіз контрольної роботи. Ділення з остачею. Ділення суми на число. Розв’язування задач. Тема

1

 

 

 

 

Повторення

7

 

 

 

130

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення трицифрових чисел на одноцифрове.

1

 

 

 

131

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Письмове ділення на одноцифрове число.

1

 

 

 

132

Розв’язування задач. Дії з іменованими числами.

1

 

 

 

133

Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число.

1

 

 

 

134

Закріплення вивченого матеріалу. Способи раціональних обчислень: множення на 9, 11.

1

 

 

 

135

Нестандартні задачі.

1

 

 

 

136

«Магічні фігури». Математичні ребуси. Підсумковий урок. Тема

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
28 серпня
Переглядів
390
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку