Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу на 2018-2019н.р. Рівень стандарту.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу на 2018-2019н.р. Рівень стандарту. Розроблено за Програмою з української літератури для 10–11 класів, створеної на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), з урахуванням Програми з української літератури для 5–9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (2012 зі змінами 2015–2017 рр.) та відповідно до Концепції «Нової української школи» (2016) та затвердженої наказом МОН України від 23.10.2017 №1407.

Перегляд файлу

Українська література  10 клас                                                  

Усього — 70 год. На тиждень – 2 год.                 

Текстуальне вивчення творів – 57 год.                

Розвиток мовлення – 4 год.

Позакласне читання − 2 год.

Література рідного краю − 2 год.

Резервний час −7год.

 

Обов’язкова кількість видів контролю

 

 

Семестри

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

контрольного класного твору;

1

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2

у

2

у

п

п

Уроки позакласного читання (ПЧ)

 

2

2

Перевірка зошитів

4

5

 

з/п

Тема уроку

К-сть

год.

Дата

Приміт-ки

           Вступ. Реалістична українська проза  5 год.

1

Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози.

1

 

 

2

 

 

 

 

Іван Нечуй-Левицький  «Кайдашева сім’я»  Життя і творчість як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І. Франко). ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм.

1

 

 

 

3

Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка . Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей.

ТЛ: соціально-побутова повість, поглиблення поняття про реалізм.

1

 

 

4

Колоритні людські характери в повісті.

РМ №1  Дискусія на тему: «Причини й наслідки конфлікту між батьками та дітьми в повісті «Кайдашева сім'я».

1

 

 

5

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного.

 

 

1

 

 

           Панас Мирний (П. Рудченко)   «Хіба ревуть воли,

          як ясла повні?» 1 та 4 частини 5год.+1год.

6

Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

1

 

 

7

 

 

роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І.Біликом. ТЛ: соціально-психологічний роман.

1

 

 

8

Робота над змістом

1

 

 

9

Широта представлення народного життя. Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.  

1

 

 

10

РМ №2 Творча робота на дискусійну тему: «Чи варто виправдовувати Чіпку?»

1

 

 

11

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

1

 

 

12

Контрольна робота №1.    Вступ. Реалістична українська проза  (відповіді на запитання)

1

 

 

               «Театр корифеїв» 4год.+1год.

13

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М.Старицького, М.Кропивницького, Панаса Мирного та ін.

Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І.Франко). Перші театральні трупи М.Кропивницького та М.Старицького. Родина Тобілевичів та український театр.

Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

1

 

 

14

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич)

«Мартин Боруля».

Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

1

 

 

 

15

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю

1

 

 

16

Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

Значення творчості І. Карпенка-Карого

1

 

 

17

ПЧ №1   І.Карпенко-Карий «Сава Чалий»

1

 

 

18

Контрольна робота №2.                  «Театр корифеїв» (письмова характеристика персонажа )

1

 

 

 

              Титан духу і думки  Іван Франко     10год.

19

Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної самосві-

домості. Творчість І. Франка в музиці.

1

 

 

20

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

1

 


 

21

Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»).

1

 

 

22

Поетична збірка «Зів’яле листя»: «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся  мені...».  Місце любовної теми у творчості І. Франка.   Життєві імпульси появи творів (автобіогра-

фічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

1

 

Нап.

1 поезію

(на вибір)

23

 

Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією «Зів’ялого листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

1

 

 

24

Поема «Мойсей» – одна з вершин творчості І.Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

1

 

 

25

Пролог до поеми – заповіт українському народові.ТЛ: філософська поезія, терцини, гімн, сонет.

1

 

 

26

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм. Франко й український модернізм.

Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

1

 

 

27

Роль І.Франка у розвитку драматургії і театру («Украдене щастя»).  Значення творчості І. Франка, її актуальність.

ТЛ: поняття про модернізм.

1

 

 

28

Контрольна робота №3. Творчість І.Франка (твір)

1

 

 

29

ЛРК №1 І. Козаченко «А чий ти будеш, сину?» Історія роду в переказах, легендах, оповіданнях

1

 

 

          Модерна українська проза   6год.

30

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О.Кобилянська, М.Коцюбинський, В.Стефаник, В.Винниченко). «Нова школа» у прозі.

1

 

 

31

Михайло Коцюбинський Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури

1

 

 

32

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

1

 

 

33

Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

1

 

 

 

 І семестр

                    Контрольні роботи-3

         ПЧ-1    ЛРК-1      РМ-2

 

 

 

34

Повість «Тіні забутих предків».

Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору

 1

 

 

35

 

Образи й символи твору. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.

ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

1

 

 

         Ольга Кобилянська 4год+1год.

36

Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел  «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique».

1

 

 

37

Проблема емансипації у творчості Ольги Кобилянської «Іmpromtu phantasie»  («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої  й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

1

 

 

38

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»).

1

 

 

39

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство
О. Кобилянської.

1

 

 

       Василь Стефаник   «Камінний хрест»  3год.

40

Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.

1

 

 

41

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею.

ТЛ: експресіонізм.

1

 

 

42

Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом з села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.

1

 

 

43

ПЧ №2  В.Стефаник. «Новина»

 

 

 

             Володимир Винниченко    «Момент» 3год.

44

Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Прозові і драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина». Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.

1

 

 

45

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

1

 

 

46

РМ №3 Усний твір - судження про актуальність для нашого часу порушених письменником проблем

1

 

 

47

Образ Панни – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

ТЛ: неореалізм, психологічна драма.

1

 

 

48

Контрольна робота №4   Модерна українська проза  (рівневі завдання)

1

 

 

    Образне слово поетичного модернізму 8год.+3год.

50

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть.

1

 

 

        Загальнолюдське, національне, особисте

                Леся Українка (Лариса Косач)

51

Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І.Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі

1

 

 

52

«Contra spem spero як світоглядна декларація сильної вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.   Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»).

1

 

Нап.

53

 

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»).  Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…»

1

 

 

54

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа сюжету.  Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси.

1

 

 

55

Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. 

1

 

 

56

Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша

1

 

 

57

РМ №3 Анкета головного героя (письмово)

1

 

 

58

Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією.

1

 

 

59

Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

1

 

 

60

Контрольна робота №5     Образне слово поетичного модернізму (твір)

1

 

 

                Микола Вороний  2год.

61

Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця.

М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму. Єдність краси природи і мистецтва («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору.

1

 

Нап.

62

Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).      ТЛ: символізм.

1

 

 

                Олександр Олесь (О. Кандиба)3год.

63

Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»).  «Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій.

1

 

Нап. «Чари ночі»

64

Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»)

1

 

 

65

Драматичний етюд *«По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю

ТЛ: драматичний етюд.

1

 

 

66

ЛРК №2 Н. Злачевська Слово, що повертає із забуття. Читацька конференція за книгою Г.Гусейнова «Станційні пасторалі»

1

 

 

67

Контрольна робота №6.  Образне слово поетичного модернізму (літературний диктант)

1

 

 

       Узагальнення та систематизація вивченого  2год.+1год.

68

Бесіда про вивчені твори української літератури

1

 

 

69

Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальних нині.

1

 

 

70

Підсумковий урок

ІІ семестр

                    Контрольні роботи-3

                    ПЧ-1     

                   ЛРК-1

                   РМ-2

1

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Глотова Татьяна
  Все за програмою. Але контрольні роботи -2 твори і 1- тестова.У програмі - 2-тести, відповіді на питання і 1- твір.
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
docx
Додано
21 липня 2018
Переглядів
3346
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку