Орієнтовне календарно-тематичне планування з укр.літ. для 10 кл. (рівень стандарту), 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно-тематичне планування з української літератури для 10 класу (рівень стандарту) на 2018 − 2019 н. р. КТП уклали згідно з листом МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році». Відповідає такій програмі:

Українська література : програма для ЗНЗ. 10 − 11 класи. Рівень стандарту / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10 − 11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 11.07.2018)

Перегляд файлу

Українська література

10 клас

Рівень стандарту

70 год.

(2 год. на тиждень)

Програма. Українська література : програма для ЗНЗ. 10  11 класи. Рівень стандарту / укл. : Р. В. Мовчан та ін. К., 2017. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv (див. навчальні програми 10  11 кл., чинні з 1 вересня 2018 р.; дата звернення: 11.07.2018)

КТП уклали відповідно до листа МОНУ від 03.07.2018 р. № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році».

Підручник.

 

Усього

годин

КР (тести, відп. на пит.)

Класн. твір (есе, міні-твір)

РМ

ПЧ

ЛРК

Напам.

Зош.

ТО

усн.

письм.

Рік

70

4

2

2

2

2

2

4

9

8

І сем.

32

2

1

1

1

1

1

1

4

4

ІІ сем.

38

2

1

1

1

1

1

3

5

4

 

Календарно-тематичне планування на 2018  2019 н. р.

І  ІІ семестри

з/п

Тема, зміст навчального матеріалу

Дата

Примітки

І семестр

Вступ. Реалістична українська проза

1

Українська література другої половини ХІХ ст. у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність «громад». Періодичні видання. Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм. Тодішні поезія, драматургія. Особливості реалістичної прози.

 

 

2

Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко)).

ТЛ: реалізм (поглиблено).

 

МК: «Вид на гору Спаса у Стеблеві» Ф. Різниченка. «Українська ніч» А. Куїнджі – улюблена картина, «Appasionata» Л. ван Бетховена – улюблена мелодія  письменника. «Кайдашева сім’я» в постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ). Екранізація твору, ілюстрації до нього А. Базилевича. Малярські роботи Г. Курбе, В. Орловського, А. Куїнджі, С. Васильківського та ін.

3

«Кайдашева сім’я» – соціально-побутова повість-хроніка.

ТЛ: соціально-побутова повість.

 

4

Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті.

 

5

Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі в повісті «Кайдашева сім’я». Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: засоби змалювання комічного (поглиблено).

 

6

Панас Мирний (П. Рудченко). Основне про життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.

 

МК: «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького; «Повія» Панаса Мирного; «Воскресіння» Л. Толстого.

7

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»перший український соціально-психологічний роман, свідчення його можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

 

8

Широта представлення народного життя.

 

9

Шлях Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва.

 

10

Жіночі образи, ствердження народних поглядів на духовне здоров’я людини.

 

11

КР1

ТО1

(11 ф)

КР  1. «Вступ. Реалістична українська проза»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

«Театр корифеїв»

12

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв», що став «школою життя» (І. Франко). Перші театральні трупи М. Кропивницького та М. Старицького. Родина Тобілевичів та український театр. Популярність «театру корифеїв» в Україні та за її межами. Перша народна артистка України Марія Заньковецька.

 

 

13

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. Значення творчості І. Карпенка-Карого.

 

 

14

Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія.

ТЛ: комедія.

 

МК: хорова композиція «Вечорниці» П. Ніщинського, опери «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Тарас Бульба» М. Лисенка. «Міщанин-шляхтич» Ж.-Б. Мольєра. Фільм-вистава «Мартин Боруля» (1953; реж. Г. Юра). «Сто тисяч» у постановці Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка (Київ).

15

Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою приналежністю. Психологічна переконливість розкриття образу Мартина Борулі.

 

16

ПЧ1

ПЧ  1. «Хазяїн» І. Карпенка-Карого.

 

 

17

КТ1

ТО2

(6 ф)

Контрольний твір (есе) за доробком І. Карпенка-Карого.

 

 

Титан духу і думки

18

Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Франко-перекладач, публіцист. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка в музиці.

 

МК: музика М. Лисенка, С. Людкевича, Б. Лятошинського, А. Кос-Анатольського та ін. до творів І. Франка. Переклади І. Франком творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Д. Байрона, Й. Гете, Г. Гайне, В. Гюго, А. Міцкевича та ін.

19

Лірика збірки «З вершин і низин». Загальне уявлення про композицію збірки. Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі («Сікстинська мадонна»).

Франкова концепція поступу людства, вираження незламного оптимізму («Гімн» («Замість пролога»)).

ТЛ: гімн, сонет.

 

МК: «Іван Франко» І. Труша; ілюстрації  А. Базилевича; «Сікстинська мадонна» Рафаеля Санті; гімн «Вічний революціонер» М. Лисенка (1899).

20

Поетична збірка «Зів’яле листя», загальне уявлення про її композицію. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність).

 

МК: цикли любовної лірики Овідія, Катулла, Данте, Ф. Петрарки, А. Міцкевича. Ілюстрації до зб. «Зів’яле листя» А. Чебикіна. Пісні на слова І. Франка в сучасному виконанні.

21

Поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня», «Чого являєшся мені...».Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання.

 

Напам’ять 1 поезію (на вибір).

22

Філософська поезія. Змістовий зв’язок «Легенди про вічне життя» з поезією збірки «Зів’яле листя». Драматизм людських стосунків, роздуми про взаємність кохання.

ТЛ: філософська поезія.

 

 

23

Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І.Франка. Пролог до поеми – заповіт українському народові.

ТЛ: терцини.

 

МК: скульптура «Мойсей» Мікеланджело як поштовх до написання поеми. Опери «Мойсей» та «Назон» А. Тенберга, «Мойсей» (за І. Франком) М. Скорика. Повість «Авірон» Г. Хоткевича.

24

РМ1 (усно)

Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті.

РМ  1 (у). Дискусія щодо проблеми безвідповідальності в житті людини (усно).

 

25

РМ2 (письм.)ТО3

(8 ф)

РМ  2 (п). Есе «Специфіка розкриття мотиву шукань землі обіцяної в Біблії та художній літературі» (письмово).

 

26

Проза І. Франка (ідеї, проблеми). Художні шукання прозаїка. Франко й український модернізм.

ТЛ: поняття про модернізм.

 

 

27

Новела «Сойчине крило» – жіноча доля в новітній інтерпретації.

 

 

28

Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

 

 

29

Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості І.Франка, її актуальність.

 

МК: фільм «Великі українці. Іван Франко» (2008; реж. Софія Чемерис; ведучий С. Вакарчук).

30

КР2

КР  2. «І. Франко  титан духу і думки»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

31

ЛРК1

ЛРК  1. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю. Демонстрація електронної продукції (презентацій, буктрейлерів тощо) для популяризації улюблених книжок.

 

 

32

ТО4

(7 ф)

Узагальнення та систематизація вивченого. Обмін думками про знакові для свого часу твори, актуальні й нині.

 

 

ІІ семестр

Модерна українська проза

33

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі.

 

 

34

Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від просвітницьких орієнтацій і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.

 

МК: «Intermezzo» М. Скорика. Малярство художників-імпресіоністів П. Сезанна, К. Моне, К. Піссаро, О. Ренуара, М. Бурачека («Овини»). «Портрет Михайла Коцюбинського» М. Жука.

35

Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

ТЛ: психологічна новела, «поезія в прозі», імпресіонізм.

 

36

Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини.

 

 

37

Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв’язку зі світом природи.

 

МК: фільм «Тіні забутих предків» (1964; реж. С. Параджанов). «Трембітарі» І. Труша. Ілюстрації Г. Якутовича до твору. «Ромео і Джульєтта» В. Шекспіра.

38

РМ3 (усно)

Фольклорне тло твору.

РМ  3 (у). Презентація пошукової роботи: «Гуцули. Побут, звичаї, обряди», «Українська народна демонологія» (усно).

 

39

Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання. Трагічна доля Іван а й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

 

40

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новел «Іmpromtu phantasie», «Valse melancolique».

 

 

41

Автобіографізм «Іmpromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму.

 

МК: «Музика» О. Новаківського; фортепіанні твори Ф. Шопена.

42

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»).

 

43

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.

 

44

ПЧ2

ТО5

(12 ф)

ПЧ  2. Повість «Людина» О. Кобилянської.

 

 

45

Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору.

ТЛ: експресіонізм.

 

МК: віршовий цикл «До Бразилії» І. Франка. «Крик» Е. Мунка. «Портрет Василя Стефаника» М. Жука. «Несіння хреста» В. Кравцевича. Сонати, симфонії Л. ван Бетховена, які любив В. Стефаник. Екранізація твору (реж. Л. Осика).

46

Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.

 

47

Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму прощання з рідним краєм.

 

48

Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність. Винниченко-художник.

 

МК: західноєвропейський модернізм. Малярські роботи В. Винниченка, К. Моне, О. Мурашка, М. Глущенка. Екранізація творів В. Винниченка.

49

Прозові й драматичні твори. Перший український науково-фантастичний роман «Сонячна машина», його популярність у 1920-ті роки. Успіх п’єс В.Винниченка на світовій сцені. Значення літературно-художньої спадщини В.Винниченка.

 

50

Поєднання в новелі «Момент» реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить – частинка вічності тощо).

 

51

Образ панни (Мусі) – утілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.

 

52

КР3

ТО6

(8 ф)

КР  3. «Модерна українська проза»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

«Образне слово поетичного модернізму»

(«Загальнолюдське, національне, особисте»)

53

Альманах «З-над хмар і з долин», угруповання «Молода муза» – зв’язок із зарубіжною літературою, «нова» драма на межі століть.

 

 

54

Леся Українка (Лариса Косач). Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки.

ТЛ: неоромантизм.

 

Напам’ять

«Contra spem spero!».

55

«Contra spem spero як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту.

 

 

56

Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому ти не твердая криця…»). Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети («Мріє, не зрадь»). Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну…».

 

 

57

Драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа. Природа і людина у творі.

ТЛ: драма-феєрія.

 

МК: «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського. Музика П. Чайковського, Ф. Шопена, Т. Шумана, Л. Бетховена – улюблених композиторів Лесі Українки. Живопис І. Айвазовського, О. Мурашка, який любила Леся Українка. Ілюстрації до «Лісової пісні» С. Караффи-Корбут. Фільми «Лісова пісня. Мавка» (1981; реж. Ю. Іллєнко), «Іду до тебе» (1971; реж. М. Мащенко).

58

Символічність образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці.

 

59

Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю і мрією. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша.

 

60

Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.

 

61

КТ2

ТО7

(9 ф)

Контрольний твір (есе) за літературною спадщиною Лесі Українки.

 

 

62

Микола Вороний. Коротко про життя і творчість, багатогранну діяльність митця. М. Вороний – ідеолог модернізації української літератури. Естетична програма митця, націленість на модерністські течії в новій літературі. Його творчість – перша декларація ідей і форм символізму.

ТЛ: символізм.

 

МК: вплив французького й російського символізмів на творчість М. Вороного. «Портрет Миколи Вороного» М. Жука. «Рай», «Соната» М. Чюрльоніса.

63

Єдність краси природи і мистецтва, образотворчі засоби в поезії («Блакитна Панна»). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр символістського твору. Мотив самотності людини. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень («Інфанта»).

 

Напам’ять

«Блакитна Панна».

64

РМ4 (письм.)

РМ  4 (п). Письмова творча робота (за поетикою віршів М. Вороного).

 

 

65

Олександр Олесь (О. Кандиба). Коротко про життя і творчість, світоглядні переконання митця. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості («З журбою радість обнялась...»).

 

Напам’ять

«Чари ночі».

66

«Чари ночі» – перлина інтимної лірики української поезії. Мотив краси кохання й молодості, філософські роздуми про гармонію людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою, емоцій. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле скутий!..»).

 

МК: Шевченківські мотиви в поезії О. Олеся, перегуки з творчістю І. Франка. Пісні на слова О. Олеся в сучасному виконанні (М. Бурлаки, О. Короля, гурту «Кому вниз»). Ілюстрації В. Чебаника до зб. «Чари ночі».

67

Драматичний етюд «По дорозі в казку». Дорога в казку – символ духовних поривань до кращого життя. Маса, гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість. Трагічна суперечність між мрією, духовністю й жорстокістю.

ТЛ: драматичний етюд.

 

 

68

КР4

КР  4. ««Образне слово поетичного модернізму» («Загальнолюдське, національне, особисте»)»: тестування, розгорнені відповіді на питання.

 

 

69

ЛРК2

ЛРК  2. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю. Висловлення суджень про доробок письменників.

 

 

70

ТО8

(9 ф)

Підсумковий урок. Узагальнення та систематизація вивченого. Бесіда про вивчені твори української літератури.

 

 

Учитель − Поліна Володимирівна Мокрушина

Перевірено

___вересня                                                                                                                            ЗДНВР С. А. Колєснікова

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Павліченко Ольга
  Дякую за чудовий матеріал.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Захарчук Оксана
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Москалець Анастасія Дмитрівна
  Дякую! Дуже чітке та яскраве планування!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Сулоєва Наталя Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Хрипко Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Зозуля Катерина
  Чудова допомога вчителям до нового навчального року
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додано
17 липня 2018
Переглядів
29090
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку