5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Орієтовне календарно-тематичне планування. Математика 4 клас. 2018-2019 н.р.

Про матеріал

Орієнтовне календарно – тематичне планування для 4 класу 2018-2019 н.р. за підручником Богданович М.В., Лишенко Г.П.,2015р.складено згідно Оновленим Програмам 2016 року.

Перегляд файлу

  МАТЕМАТИКА

За програмою   136 год (4 години на тиждень)

І семестр

Складено за підручником Богданович М.В., Лишенко Г.П.,2015р.

 

Дата

 

Зміст навчального матеріалу

Примітка

 

Повторення матеріалу 3 класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (18 год)

 

 

1

Нумерація трицифрових чисел. Табличне мно­ження. Задачі на зведення до одиниці.

(№1 – 10)

 

 

2

Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка.

(№11 – 21)

 

 

3

Нумерація трицифрових чисел. Складання вира­зів. Обернені задачі.

(№22 – 31)                   

 

 

4

Нумерація трицифрових чисел: читання і порів­няння чисел, попереднє і наступне числа, значен­ня цифри нуль у записі числа. Множення і ділен­ня з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків.   

(№32 – 41)

 

 

5

Письмове множення на одноцифрове число. Ви­рази на сумісні дії. Розв'язування задач.      

(№42 – 51)

 

 

6

Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число.

(№52-61)

 

 

7

Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу.

(№62-70)

 

 

8

Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною.

(№71-81)

 

 

9

Множення й ділення на розрядні одиниці 10, 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа.

(№82-91)

 

 

10

Письмові прийоми множення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків.

(№92 -101)

 

11

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток.

(№102-111)

 

12

Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення.

(№112-119)

 

13

Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв'язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток.

(№120-129)

 

14

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Розв'язування задач. Задачі на різницеве порівняння.

(№130-138)

 

15

Письмове    ділення    на    двоцифрове    число. Розв'язування задач.

(№139-145)

 

 

16

Контрольна робота №1

 

 

 

17

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Тема 1

18

Письмове ділення з остачею. Розв'язування рів­нянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.

 

(№146-154)

 

 

Нумерація багатоцифрових чисел (23 год)

 

 

19

Утворення, читан­ня і запис чотирицифрових чисел в межах 2000. Розв'язування задач на знаходження відстані.  

(№155 – 166)

 

20

Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу.  

(№167 – 175)

 

21

Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут. 

(№176 – 184)

 

22

Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа.  

(№185 – 193)

 

23

Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворен­ня числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч в числі. Задачі на три дії. Радіус.    

(№194 – 205)

 

24

Читання і запис п'ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різ­ницями.   

(№206 – 216)

 

25

Читання і запис трицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві і три дії. 

(№217 – 225)

 

26

Читання і запис п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження неві­домих за двома різницями. 

(№226 – 235)

 

27

Порівняння чисел. Читання і запис п'ятицифро­вих чисел. Письмове ділення з перевіркою мно­женням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків.   

(№236 – 245)

 

 

28

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і за­пис шестицифрових чисел. Повторення письмо­вого ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

(№246 – 256)

 

 

29

Читання і запис шестицифрових чисел у межах

200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу

(№257 – 266)

 

 

30

Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на три дії.   

(№267 – 274)

 

 

31

Нумерація шестицифрових чисел. Поняття кла­су. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділен­ня на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі.   

(№275 – 282)

 

 

32

Читання і запис шестицифрових чисел. Множен­ня і ділення на 10,100, 1000.             

(№283 – 293)

 

 

33

Збільшення (зменшення) числа в 10, 100, 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. За­дачі на пропорційне ділення.

(№294 – 304)

 

 

34

Контрольна робота №2

 

 

 

35

Десяткова система числення. Розв'язування рів­нянь. Задачі на три дії.   

(№ 305 – 314)

 

Тема 2

 

36

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

-

-

Одиниці вимірювання величин

-

 

 

37

Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання  довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. (№315 – 326)

(№315 – 326)

 

 

38

Одиниці вимірювання маси. Заміна одних оди­ниць вимірювання маси іншими. Задачі на зна­ходження четвертого пропорційного.  (№327 – 337)

(№327 – 337)

 

 

39

Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв'язування задач.    

(№338 – 349)

 

 

40

Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач на обчислення тривалості події.  

(№350 – 361)

 

 

41

 

Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними. 

(№362 – 373)

-

-

Додавання і віднімання багатоцифрових чисел

(23 год)

-

 

 

42

Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням.  

(№374 – 381)

 

 

43

Дія віднімання. Правило віднімання суми від чи­сла. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням.  

(№382 – 389)

 

 

44

Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв'язуються відніманням.  

(№390 – 396)

 

 

45

Перевірка додавання відніманням. Складені за­дачі на знаходження невідомого доданка.  

(№397 – 404)

 

 

46

Знаходження різниці у випадку, коли зменшува­не має декілька нулів. Розв'язування задач.   

(№405 – 411)

 

 

47

Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника.  

(№412 – 420)

 

 

48

Знаходження значень виразів на сумісні дії пер­шого ступеня.

(№421 – 430)

 

 

49

Додавання і віднімання іменованих чисел, вира­жених в одиницях вимірювання довжини і маси.   

(№431 – 438)

 

 

50

Контрольна робота №3

 

 

 

 

51

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 3

 

52

Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними.      

(№439 – 447)

 

 

 

53

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.    

(№448 – 454)

 

 

54

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.  

(№455 – 462)

 

 

55

Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв'язування рівнянь.    

(№463 – 472)

 

 

56

Застосування способу округлення при додаван­ні й відніманні. Розв'язування задач вивчених видів.   

(№473 – 481)

 

 

57

Розв'язування задач на знаходження різниці.    

(№482 -489)

 

 

58

Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху.

(№490 – 499)

 

 

59

Задачі на визначення відстані за швидкістю і ча­сом.

(№500 – 509)

 

 

60

Задачі на визначення часу за відстанню і швид­кістю. Дії з іменованими числами.     

(№510 – 519)

 

 

61

Контрольна робота №4

 

 

 

62

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

63

Прості і складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви.         

(№520 – 530)

 

Тема 4

 

64

Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.

 

 

 

ІІ семестр   76 год ( 4 години на тиждень)

 

 

Дата

 

Зміст навчального матеріалу

Примітка

-

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І  ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА  НА  ОДНОЦИФРОВЕ ( 8 годин )

 

 

65

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач.

(№531 – 540)

 

 

66

Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Розв′язування задач.  

(№541 – 549)

 

 

67

Письмове множення чисел, які містять нуль у середині запису.Розв’язування задач на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі. 

( 550 – 557)

 

 

68

Множення чисел, що закінчуються нулями. Розв’язування задач різними способами.    

(№558 – 566)

 

 

69

Письмове множення чисел, які містять нуль. Розв′язування задач на спільну роботу.   

(№567 – 575)

 

70

Контрольна робота №5

 

 

71

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 5

72

Узагальненя  та систематизація знань за темою.

 

 

-

-

 

Площа фігури. Одиниці вимірювання площі ( 7 годин)

-

 

73

Ознайомлення з поняттям «площа фігури». Квадратний сантиметр. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу.  

(№576 – 582)

 

 

74

Обчислення площі прямокутника. Розв′зування задач

(№583 – 592)

 

 

75

Знаходження площі і периметра прямокутника. Обчислення виразів на сумісні дії. Розв′язування задач на спільну роботу. 

(№593 – 601)

 

 

76

Одиниці вимірювання площі. Прості і складені задачі, які включають дії над величинами, вмраженими одиницями площі.

(№ 602 – 608)

 

 

77

Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості і складені задачі на знаходження площі прямокутника.  

(№609 – 616)

 

78

Знаходження однієї із сторін прямокутника за його площею і відомою другою стороною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу. Ділення іменованих чисел.   

(№617 – 624)

 

79

Обчислення площі фігури за допомогою палетки. Задачі, пов′язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії.  

 

  (№625 – 633)

-

-

ДІЛЕННЯ  НА  ОДНОЦИФРОВЕ  ЧИСЛО ( 15 годин )

-

 

 

80

Дія ділення. Ділення на одноцифрове число. Властивості частки.

(№ 634 – 644)

 

 

81

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове (загальний  випадок). Розв′язування задач.   

(№ 645 – 654)

 

82

Ділення багатоцифрових  на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.    

(№655 – 662)

 

83

Ділення багатоцифрових  на одноцифрові.Перевірка ділення множенням. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.  

(№663 – 671)

 

84

Ділення багатоцифрових  чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середені нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.   

(№672 – 680)

 

85

Ділення багатоцифрових  чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить в середені нуль. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.   

(№681 – 687)

 

86

Ділення багатоцифрових  чисел, що закінчуються нулями.

Ускладнені задачі на зведення до одиниці.

Контрольна робота №6  з перевірки сформованості навичок усних  обчислень

(№688 – 696)

 

87

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 6

88

Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці.  

(№697 – 705)

 

89

Ділення іменованих чисел на іменоване. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на вивчений матеріал. 

(№706 – 714)

 

90

Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух.   

(№715 – 722)

 

91

Знаходження значень виразів на всі арифметичні дії. Задачі на зустрічний  рух.   

( №723 – 731)

 

 

92

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Вирази на порядок дій. Задачі на зустічний рух.  

(№732 – 740)

 

 

93

Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення на 10, 100, 1000 з остачею. Задачі на спільну роботу.   

(№741 – 750)

 

94

Узагальнення та систематизація знань за темою.

 

 

-

-

 

Дроби (9 годин)

-

 

 

95

Частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин.    

(№ 751 – 759)

 

 

96

Дроби. Порівняння дробів. Складені задачі, які включають знаходження частини числа.

(№760 – 769)

 

 

97

Запис дробів. Знаходження дробу від числа. Розв′язування задач.

(№770  -  776)

 

 

98

Дроби . Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа.

(№777 – 787)

 

 

99

Знаходження числа за значенням його дробу. Розв′язування задач.

(№788 – 796)

 

100

Складені задачі, що включають знаходження дробу від числа. Повторення правил множення числа на добуток. Подання дробу як частки двох чисел.   

(№797 – 805)

 

101

Контрольна робота №7

 

 

102

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

Тема 7

103

Узагальнення та систематизація знань за темою.

 

 

 

 

 

Множення на розрядні числа ( 15 годин )

 

 

 

104

Множення на розрядні числа. Повторення переставного та сполучного закону множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку двох чисел, один із множників якого є число 10, 100, 1000. Розв′зування задач, що включають знаходження числа за його дробом.

(№806 – 813)

 

 

105

Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, розв′язування яких вимагає знаходження дробу від числа.   

(№814 – 822)

 

 

106

Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Підготовка до розв′язування задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа

( №823 – 830)

 

 

107

 

Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові та двоцифрові числа   

(№831 – 838)

 

108

Знаходження добутку виду 2400 ∙ 30 усним і письмовим способом. Розв′язування задач з буквеними даними. Задачі на пропорційне ділення    

(№839 – 848)

 

   109

Задачі на пропорційне ділення    

(№849 – 857)

 

 

 

110

Правило ділення числа на добуток. Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. Повторення ділення з остачею на одноцифрове число

(№858 – 866)

 

 

111

Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення 

(№867 – 875)

 

 

112

Письмове ділення трицифрових чисел на круглі двоцифрові числа з остачею   

(№876 – 884)

 

 

113

Порівняння задач на пропорційне ділення. Письмове ділення з остачею на круглі числа

(№885 – 892)

 

 

114

Ділення виду 45780 : 60 і 299600 : 700. Задачі на рух

 

(№ 893 – 901)

 

 

115

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі  у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними.

(№902 – 910)

 

  116

Контрольна робота №8

 

 

 

117

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

 

 

 

Тема 8

 

118

Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Розв′язування задач.

 

(№911 – 920)

-

-

 

ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ І  ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА  НА  ДВОЦИФРОВЕ

(22 години)

-

 

 

119

Письмове множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями. (№ 921 – 927)

(№911 – 920)

 

 

120

Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

(№928 – 934)

 

 

121

Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження числа за двома різницями.

( №935 – 941)

 

 

122

Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями. Запис периметра і площі квадрата у загальному вигляді. Розв′язування задач на знаходження числа за його дробом. 

( № 942 – 949)

 

 

123

Знаходження значень виразів на сумісні дії. Розв′язування задач на знаходження числа за двома різницями.

( №950 – 958)

 

 

124

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові з остачею.

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв′язування рівнянь.

( №987 – 995, №996 – 1003)

 

 

125

Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв′язування рівнянь.

( №996 – 1003)

 

 

126

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( загальний випадок). Розв′язування задач.

( № 1004 – 1012)

 

 

127

Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Перевірка ділення множенням.

( № 1013 – 1019)

 

 

128

Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Ділення на двоцифрове число у випадку, коли частка містить нулі. Розв′язування задач на зведення до одиниці.

( № 1020 – 1027, № 1028 – 1035)

 

 

129

Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в кінці частки є нуль. Задачі з буквеними даними.

( № 1036 – 1042)

 

 

130

Ділення з остачею на двоцифрове число у випадку, коли частка закінчується нулями. Задачі на спільну роботу.

( № 1043 – 1050)

 

 

131

Ділення іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв′язування задач.

( № 1051 – 1058)

 

 

132

Дії з іменованими числами. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу.

( № 1059 – 1066)

 

 

133

Підсумкова контрольна робота.  Державна підсумкова атестація.

 

 

 

134

Аналіз контрольної роботи. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці. Складання і розв′язування нерівностей.

(№ 1067 – 1075)

 

 

135

Сумісні дії з багатоцифроими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох добутків. Складання та розв′язування рівнянь. Ділення іменованих чисел.

(№ 1076 – 1084)

 

Тема 9

 

136

Підсумковий урок за рік.

 

 

 

Зведений перелік тематичних перевірних робіт,

які проводять в 1-4 класах з математики

Вид перевірки

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

І

сем.

ІІ

сем.

Тематична контрольна робота

 

4

3

4

3

4

3

Тематична контрольна робота з перевірки сформованості навичок усних обчислень

 

 

1

 

1

 

1

Підсумкова контрольна робота/ Державна підсумкова атестація

1

1

Загальна кількість перевірок за семестр

1

4

4

4

4

4

5

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Сич Олена Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Кисіль Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Математика, 4 клас, Планування
Додано
19 липня 2018
Переглядів
9778
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку