16 червня о 18:00Вебінар: Збереження здоров’я дітей з особливими освітніми потребами

Особливості вивчення синтаксису з учнями , що мають вади зору.

Про матеріал
Особливості вивчення синтаксису з дітьми , які мають вади зору. В роботі представлений роздатковий матеріал для дітей з різними порушеннями зорового аналізатора.
Перегляд файлу

  Під час вивчення розділу  « Синтаксис» на уроках української мови слід враховувати особливості сприймання  дітей з вадами зору, саме фрагментарність уявлення , уповільненість сприймання  , зниження  тонкості зорових диференціювань , труднощі зображення у фокусі та ін..

 Під час вивчення розділу особливо важкими є теми  :

  1. Пряма мова
  2.  Складне речення
  3. Головні та другорядні члени речення .
  4.  Види речень.

 

 Під час вивчення теми  « Пряма мова» я  розробила низку методів та прийомів для  підвищення ефективності сприймання матеріалу учнями з вадами зору .

По - перше , виготовила індивідуальні картки з опорними схемами та алгоритмами  , які дають змогу розвантажити  зоровий аналізатор  Наприклад,  різні види карток , в залежності від патології :

 

Пряма мова стоїть усередині слів автора            А : «  П », - а .

       А : «  П  ! » - а .

     А : «  П  ? » - а.

 Я сказала : « Я згодна ,тату » ,  - і поцілувала йому руку.

 

 

Пряма мова стоїть усередині слів автора            А : «  П », - а .

       А : «  П  ! » - а .

     А : «  П  ? » - а.

 Я сказала : « Я згодна ,тату » ,  - і поцілувала йому руку.

 

 В залежності від індивідуальних особливостей фон картки змінюється.

 

 

 

 

 

 

Пряма мова стоїть усередині слів автора       

                     А : «  П », - а .

      

А : «  П  ! » - а .

    

А : «  П  ? » - а.

 

 Я сказала : « Я згодна ,тату » ,  - і поцілувала йому руку

.

 

Пряма мова стоїть усередині слів автора       

                     А : «  П », - а .

      

А : «  П  ! » - а .

    

А : «  П  ? » - а.

 

 Я сказала : « Я згодна ,тату » ,  - і поцілувала йому руку

 

 

  Доречно   на етапі засвоєння здобутих умінь і навичок дати завдання  самостійно  розставити розділові знаки одразу на картку( можлива підказка для групи дітей у вигляді  квадратів  відповідного кольору на тому місці ,  де повинен бути розділовий знак )

 

 

 

 

 

Пряма мова стоїть усередині слів автора       

                     А        П            а .

      

 

 Я сказала      Я згодна ,тату      і поцілувала йому руку

 

 

 При певних зорових паталогіях  використовую міжрядковий та міжбуквений інтервал :

 

 

 

П р я м а    м о в а  ц е  ч у ж е    м о в л е н н я  ,  п е –    

 

 р е д а н е      т о ч н о   ( н е   з м і н н о  )   з      д о т р и м а -

 

 н  н  я м     і н т о н а ц і ї        в і д      і м е н і    т о г о ,

 

   х т о       ц е      с к аз а в     а б о     н а п и с а в .

 

 

 

 

 Кожна  картка супроводжується словесним поясненням  .

 

 Під час вивчення теми « Складне речення» виникають труднощі з побудовами схем речень , охопленням об’ємних речень ,  які  представлені  в програмі підготовки до ЗНО.  Для цього важливо , щоб дитина з проблемами зору змогла безпомилково визначити сполучник ,  який є головним орієнтиром у виборі виду речення ( складнопідрядне чи складносурядне ).  Для вирішення  цієї проблеми   було виготовлено роздаткові опорні схеми з  цього питання  , по – перше це класифікація сполучників  :

 

 

 

 

 

 

 

 

Сполучники складносурядного речення

 Єднальні  : і , й  , та , ні …ні , ані …ані , не тільки … , а й …  , і…і

Протиставні  : а , але , зате , проте , однак , та ( = але )

 Розділові :або ,  чи , то …то , або …або , чи…чи , не то…не то

 Малює літо вранішнє вікно , і відбивають пустку скляні двері .

 Я звала радість на пораду , але прийшла чомусь журба .

 То інеєм трави вкриваються  , то сонце їх палить

невпинно.

 

 

 

 

 

Сполучники складносурядного речення

 Є д н а л ь н і  : і , й  , та , ні …ні , ані …ані , не 

 

П р о т и с т а в н і  : а , але , зате , проте , однак .

 

 Р о з д і л о в і :або ,  чи , то …то , або …або , чи…чи , не то…не то

 

 

Сполучники складносурядного речення

 Єднальні  : і , й  , та , ні …ні , ані …ані , не тільки … , а й …  , і…і

Протиставні  : а , але , зате , проте , однак , та ( = але )

 Розділові :або ,  чи , то …то , або …або , чи…чи , не то…не то

 Малює літо вранішнє вікно , і відбивають пустку скляні двері .

 Я звала радість на пораду , але прийшла чомусь журба .

 То інеєм трави вкриваються  , то сонце їх палить

невпинно.

 

 

 По - друге ,  картки – конструктори , в які потрібно в пропущену  клітинку вставити за поданим  правилом  відповідний сполучник  Це зменшить час на переписування вправи і дасть можливість поглибити знання з потрібної теми

 

 

 

 

 

Сполучники складносурядного речення

 Єднальні  : і , й  , та , ні …ні , ані …ані , не тільки … , а й …  , і…і

Протиставні  : а , але , зате , проте , однак , та ( = але )

 Розділові :або ,  чи , то …то , або …або , чи…чи , не то…не то

 Малює літо вранішнє вікно ,        відбивають пустку скляні двері .

 Я звала радість на пораду ,        прийшла чомусь журба

 

 

 По- третє ,  схеми , які розміщені в підручниках  важкі для сприймання  учнями з вадами зору , тому розроблені  адаптовані матеріали підручника у вигляді схем .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Схематичне зображення складнопідрядного речення з підрядним порівняльними

                

                          як?

 

                                                           як

 

                                                          ніби

                                                         

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          як?

 

                                                           як

 

                                                          ніби

 

 

 

 

 

 

 

 Під час вивчення теми головні та другорядні члени речення   виникають  такі проблеми  : діти не бачать  як потрібно підкреслювати члени речення , для цього я виготовила картки з рельєфним підкресленням . Вони дають змогу відчути підкреслення , уявити його і вдало застосовувати на практиці .

 

     Підмет  

 

хто ? що ? 

 

 

 Проблемним є питання  з теми « Види речень». Для дітей з вадами зору доречно використовувати алгоритми  або схеми розбору речень , які  пришвидшать темп роботи

 

Алгоритм визначення типу простого речення

 

                             У реченні два головні члени

                    

   Ні : односкладне                     Так : двоскладне     

 

                   Головний член у формі підмета                                                          

 

        Ні                                         Так : односкладне

                                                                називне

означено - особове

неозначено - особове

узагальнено  - особове

безособове

 

 Представлені індивідуальні схеми для кожного учня  в залежності від діагнозу ( відповідний шрифт , кольорова гама , дотримання міжрядкового інтервалу )

 Синтаксичний розбір речення з однорідними членами

  1. Загальна характеристика простого речення .
  2. Вказати , що речення укладнене однорідними членами речення .
  3.  Визначити , якими  членами речення є однорідні члени
  4.  Побудувати схему групування однорідних членів речення

 

 

 

Синтаксичний розбір речення з однорідними членами

 

1Загальна характеристика простого речення .

 

2.Вказати , що речення укладнене однорідними

 

членами речення .

 

3. Визначити , якими  членами речення є

 

однорідні члени

 

4.Побудувати схему групування однорідних

 

членів речення

 

 Дієвим методом роботи є використання карток , які не потребують переписування(це розвантажує зоровий аналізатор ), а вписування лише правильної відповіді. Наприклад :

 

 

Знайдіть  речення із звертаннями, позначте в таблиці .

 

1.На могилі кобзар сидить та на кобзі грає.(Т.Шевченко).

 

2.Якби ти глянув на Вкраїну милу, якій ти все своє життя відав, Кобзарю наш, з високої могили... (В.Сосюра).

 

3.Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали.(Т.Шевченко).

 

4.Чи пустите, добрі люди, переночувати?(П.Глазовий).

 

      1

      2

       3

    4

 

 

 

 

 

 

 

 

  Під час вивчення розділу « Синтаксис» потрібно  приділяти увагу розвитку мовлення дітей з вадами  зору .  Для цього  доречно використовувати

фрагменти картин або ілюстрації до програмових творів , попередньо  адаптувавши . Наприклад , такий вигляд має ілюстрація до твору « Енеїда»:

 

 

 

 

 А цей малюнок адаптований : вирізаний лише потрібний елемент , підвищена контрастність ,  виділено контур

 

Використовуючи систему спеціальних педагогічних заходів, форм і методів навчання та виховання, спрямованих на розвиток процесів компенсації, усунення недоліків пізнавальної діяльності, фізичних можливостей дітей з вадами зору ми дамо якісну підготовку до саморозвитку та самореалізації учням.

doc
Додано
9 листопада 2019
Переглядів
112
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку