18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Пантелеймон Куліш – автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада». Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю

Про матеріал
Мета: ознайомити учнів зі змістом роману «Чорна рада»; спираючись на текст твору, розкрити причини протистояння сил державотворення таруїнництва; закріпити вивчене про жанр роману; допомогти учням усвідомити суспільний ідеал, утілений П.Кулішем через проб¬лематику роману, а також зрозуміти символіку твору; виховувати старшокласників у дусі народної моралі, народних ідеалів; плекати патріотичні почут¬тя; сформувати переконаність у важливості для гро¬мадянина України збереження свободи й незалеж¬ності рідного краю, його державності; розвивати творчу, соціальну, комунікативну компетентності.
Перегляд файлу

Зуб Л.К.

Клас __________                                                                           Дата__________

Тема: П. Куліш – автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада». Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю.

Мета:ознайомити учнів зі змістом роману «Чорна рада»; спираючись на текст твору, розкрити причини протистояння сил державотворення таруїнництва; закріпити вивчене про жанр роману;  допомогти учням усвідомити суспільний ідеал, утілений П.Кулішем через проб­лематику роману, а також зрозуміти символіку твору; виховувати старшокласників у дусі народної моралі, народних ідеалів; плекати патріотичні почут­тя; сформувати переконаність у важливості для гро­мадянина України збереження свободи й незалеж­ності рідного краю, його державності; розвивати творчу, соціальну, комунікативну компетентності.

Тип уроку:засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні повинні знати ознаки роману як жанру, його різновиди, зміст роману «Чорна рада», його історичну основу, оцінку роману Т.Шевченком; учні повинні вміти визначати жанр (роман, історичний роман, роман-хроніка), розрізняти історичне й художнє в романі «Чорна рада», визначати основний конфлікт у творі.

Обладнання: портрет П.Куліша, текст рома­ну «Чорна рада», презентація.

Теорія літератури: роман-хроніка, історичний роман.

Стенд для НУШ магнітний Мій Настрій (21798.1) – Пластикові стенди ...Хід уроку

 

І. Організаційний момент (з’ясування емоційної готовності до уроку).

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\ПАЗЛИ\пазл1.png

Склавши пазл, ви дізнаєтеся, який твір будемо вивчати.

Так, сьогодні ми розпочнемо вивчати історичний роман-хроніку «Чорна рада».

В умовах посилення в українського народу національної свідомості, а відтак й інтересу до свого героїко-драматичного минулого П. Куліш проймається думкою про потребу широкого й глибокого художньо-історичного осмислення своєї минувшини в її визначальних процесах, суспільних рухах, як це вже робилося в літературах інших народів. 

На долю українців випали найсуворіші випробування. Це постійні набіги зажерливих татар, вікове залежне становище, тяжка праця,нужденне існування. Чому ж так сталося? У цьому допоможуть розібратися історичні факти  роману «Чорна рада».

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку

ІV. Сприйняття та засвоєння учнями нового матеріалу

Для початку повторимо біографію Пантелеймона Куліша, взявши у нього інтерв’ю.

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\Журналісти\журналісти.png

Після смерті Богдана Хмельницького становище України різко погіршилося – і з вини сусідів, і з вини своїх же вельможних користолюбців. Москва не дотримувалась підписаних у Переяславі угод, Поль­ща і кримський хан тиснули з обох боків. Проте на­род не хотів визнавати чужої влади. Між гетьманом і козацькою старшиною точилися чвари за булаву, за те, до кого з сусідів пристати.

1663 рік вважається початком Великої Руїни, яка знищила державний устрій, розбудований Хмельницьким. Українську державність було остаточно втрачено.

Отже, «Чорна рада» - історичний роман – хроніка.

Словникова робота.

Учні записують поняття у літературознавчий словник.

 Історичний роман -  це  твір, сюжетно побудований на історичному матеріалі, основним предметом зображення є історичні події. У такому романі масштабно замальовується певна доба та її видатні діячі.

Роман – хроніка -  великий за обсягом прозовий твір, в якому послідовно розкриваються значущі суспільні, історичні, родинні події протягом тривалого  часу.

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\словникова робота.png

Походження назви роману.

«Чорна рада» - перший український історичний роман, написаний 1857 року. Існують наступні версії, які пояснюють назву роману П. Куліша.  Ніжинська рада 27- 28 червня 1663 була названа чорною, бо в ній уперше в українській історії брала участь біднота( чернь). Інша версія пов’язана  з багатозначністю слова чорна.  Це слово в українській історії часто вживається у значенні підла, незаконна, злочинна.

Поміркуймо над образами-символами та особливостями назви твору.

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\СИМВОЛИ, НАЗВА\символи, назва шаблон.png

Історична основа й авторська уява.

Усіх персонажів умовно можна поділити на дві групи. Це реальні історичні постаті діячів доби Руїни Яким Сомко, Іван Брюховецький, Василь Золотаренко, Михайло Вуяхевич, князь Данило Великогагін( у романі – Гагін). Інша група створена  уявою автора, здебільшого це романтичні образи, переважно представники простого люду, козацтва( родина Череванів – Михайло, Мелася, Леся; полковник Шрам, Петро, Кирило Тур).

Є  версія, що полковника Шрама Куліш міг змалювати на основі реальної історичної постаті  Шрамка, тому що чорнова назва  твору  російською мовою «Сотник Шрамко и его сыновья». Тому поділ персонажів досить умовний. Дійові особи роману( історичні та вигадані) можна згрупувати відповідно до основного конфлікту:  вони є прибічниками  Якима Сомка чи  Івана Брюховецького.

 

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\Історична основа\історична основа.png

(Здобувачі освіти записують про історичну основу роману)

Романтичність стилю

Розгляньте риси романтизму й доведіть, що «Чорна рада»  відповідає  цьому напряму.

 

Риси романтизму

  •                   Зображення виняткових героїв у незвичайних ситуаціях, їх нетиповість.
  •                   Викриття й осуд вад соціально несправедливого устрою, протест проти гноблення людини людиною, відстоювання права кожного громадянина суспільства на особисту свободу, вільний розвиток – фізичний і духовний.
  •                   Основні герої - гетьман, козак – запорожець, кобзар, народний месник; порушення проблеми обовязку  героя перед народом.
  •                   Інтенсивне використання фольклорних тем, сюжетів, образів, жанрів.
  •                   Емоційна напруженість у зображенні подій, ситуацій, обставин, характерів, інтенсивне використання гіпербол, символів, риторичних фігур, зокрема інверсії.

(Куліш  показує незвичайних , сміливих, гордих людей( Кирило Тур, Пугач). Зображує романтичні почуття закоханих, подолання ними всіх перешкод на шляху до омріяного щастя( Петро, Леся). У творі багата символіка( образи героїв, що сповідують різні ідеали, співи кобзаря). Образ  Сомка  в романі сповнений романтизованого благородства. Його  наділено  характерними рисами українського полководця й державного діяча – тими рисами, якими наділив його народ в думах, піснях, легендах).

Самостійна робота. Закріпимо вивчене.

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\Аналіз твору\аналіз твору.png

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підсумок уроку

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\РЮКЗАК.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання. Повторити сюжет роману «Чорна рада»; відновити діалог між Брюховецьким і Сомком.

*Створити рекламу роману «Чорна рада» для друзів та однолітків.

 

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\СМС\смс1.png

 

G:\ПАПКА\МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ\ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ\СМС РЕКЛАМА.png

docx
Додано
25 серпня 2020
Переглядів
352
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку