ПАСПОРТ комплексно-методичного забезпечення з предмету «Технології комп’ютерної обробки інформації»

Про матеріал
Зразок Паспорта КМЗ предмета "Технології компютерної обробки інформації" представлений з досвіду роботи, має розділи, відповідно до методичних рекомендацій для складання Паспортів КМЗ предметів професійно - теоретичної підготовки. Може бути використаний викладачами, як зразок.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

комплексно-методичного забезпечення

з предмету

«Технології комп’ютерної обробки інформації»

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

Навчально-методична документація

Назва

документу

Затверджено

коли і ким

Дата

надходження

Примітка

1. Навчальний план

20.. р., на основі Типової базисної структури, погоджено  з замовником кадрів, затверджений управлінням освіти і науки облдержадміністрації

 

 

2. Навчальна програма

20..р., на основі державного стандарту ДСПТО 4112.К72040-2006, розглянуто методкомісією, погоджено  з замовником кадрів, затверджений директором ПТНЗ

 

 

3. Комплект поурочно-тематичних планів

Викладач

 

 

4. Перелік навчально-виробничих робіт з професій

20.. р, затверджено заступником директора з навчально виробничої роботи, розглянуто на методкомісії

з професій
конторський  службовець (бухгалтерія);
оператор комп’ютерного набору, секретар керівника

 

 

 

5. Перелік оснащення навчального кабінету (лабораторії, майстерні)

+

 

 

6. Нормативи оснащення навчального кабінету (лабораторії, майстерні)

+

 

 

7. Комплект екзаменаційних білетів

+

 

 

8. Комплект завдань для контрольних робіт

+

 

 

 

 

 

 


Розділ 2

Навчальна література з професії (предмету)

 

Вид навчальної

літератури

 

Найменування, автор, ким видано, рік видання, гриф

Відмітка про наявність, кількість

Планування строку придбання, розробки, виготовлення

Відпові-

дальний

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1. Підручник

І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов Інформатика 10 – 11, частина 1

30

 

 

 

І.Т. Зарецька, А.М. Гуржій, О.Ю. Соколов Інформатика 10 – 11, частина 2

30

 

 

 

Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів ПТНЗ

70

 

 

 

Інтегроване середовище  CLARIS WORKS  І. Жук

3

 

 

 

Основи інформатики та обчислювальної техніки 10-11 кл. В. А. Каймін

8

 

 

 

Інформатика 7-11кл. О. Ю. Гаєвський

1

 

 

 

Баженов В.А. і ін., Інформаційні технології в будівництві

14

 

 

 

2. Навчальний посібник

Інформатика /шкільний словник-довідник

1

 

 

 

Глинський Я.М., Практикум з інформатики

6

 

 

 

Основи інформатики. Посібник для студентів І. Ф. Следзінський

1

 

 

 

 

 

 


Розділ 3

Література для викладача

„Розділ 3. Методичні посібники для  викладача, майстра виробничого навчання”

Вид навчальної

літератури

 

Найменування, автор, ким видано, рік видання, гриф

 

Відмітка про наявність, кількість

 

Планування строку придбання, розробки, виготовлення

Відповідальний

Відмітка про придбання, розробку, виготовлення

1. Окрема методика

Руководство пользователя Microsoft WORD

1

 

 

 

 

Основы  информатики и вычеслительной техники ч. I А. П. Ершова

1

 

 

 

 

Основы информатики и вычеслительной техники М. И. Жолдак

1

 

 

 

2. Збірник дидактичних матеріалів

 

 

 

 

 

 

Економічні задачі в Excel, збірник

1

 

 

 

 

Малярчук С.М., Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах, довідково-навчальний посібник

1

 

 

 

 

Глушков С.В., Сурядний А.С. „Персональний компютер для секретарів та менеджерів”, учбовий курс

1

 

 

 

 

Кошелєв М.В., Підсумкові тести з інформатики, посібник

1

 

 

 

3. Інформаційні матеріали

Габрусєв В., вивчаємо компютерні мережі, посібник

1

 

 

 

 

Франкен Г., Молявко С. М., MS DOS 6.22  для пользователя, посібник.

1

 

 

 

 

Леонтьев В.П., Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2000

1

 

 

 

 

Леонтьев В.П., Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002

1

 

 

 

 

Савельев А.Я., Основы информатики, практическое пособие

1

 

 

 

 

Руденко В.Д. и др. Практичний курс інформатики

1

 

 

 

 

Верлань А.Ф., Апатова Н.В., Информатика 10-11

1

 

 

 

 

Гаєвський О.Ю., Інформатика 7-11

1

 

 

 

 

 


Розділ 4

Дидактичні засоби навчання для вивчення тем і

розділів програми виробничого навчання

 

 

 

 

№ п/п

Теми (підтеми) навчальної програми. Кількість годин

 

Вид і найменування основних засобів навчання

 

Відмітка про наявність (кількість)

 

Запланований термін розробки, виготовлення, придбання

 

Відповідальний

 

Відмітка

про розробку, виготов

лення, придбання

Обробка текстової інформації

1

Ознайомлення з текстовим редактором. Інтерфейс програми.

- підручник

- текствий редактор WORD

- роздатковий матеріал

- стенд “Інтерфейс WORD”

+

+

+

-

 

 

 

+

 

 

2

Правила набору тексту .

- текствий редактор WORD

- підручники

- інструкційно  технологічні картки

+

+

+

 

 

 

3

Завантаження текстового редактора. Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

- підручники

- текствий редактор WORD

- роздатковий матеріал

- таблиці

+

+

+

+

 

 

 

4

Введення, редагування та форматування текстової інформації

- підручник

- текствий редактор WORD

- інструкційні картки

+

+

+

 

 

 

5

Перевірка орфографії та граматики.

- інструкційні картки

- текствий редактор WORD

- підручники

+

+

+

 

 

 

6

Засоби оформлення документів.

- текствий редактор WORD

- підручники

+

+

 

 

 

7

Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками. Поля злиття.

- підручники

- текствий редактор WORD

- інструкційні картки

+

+

+

 

 

 

8

Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки.

- підручники

- текствий редактор WORD

- інструкційні картки

+

+

+

 

 

 

9

Друкування документів.

- підручники

- текствий редактор WORD

-роздатковий матеріал

+

+

+

 

 

 

10

ЛПЗ. Ознайомлення з вікном текстового редактора.

- текствий редактор WORD

- інструкційні картки

- завдання для самостійної роботи

+

+

+

 

 

 

 

11

ЛПЗ. Настройка інтерфейсу програми.

- текствий редактор WORD

- підручники

- завдання для самостійної роботи

+

+

+

 

 

 

 

12

ЛПЗ. Введення та редагування тексту.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

+

 

 

 

 

13

ЛПЗ. Форматування документу.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

+

 

 

 

 

14

ЛПЗ. Засоби оформлення документів.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

+

 

 

 

 

15

ЛПЗ. Побудова та заповнення таблиць.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

+

 

 

 

 

16

ЛПЗ. Поля злиття.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

-

 

+

 

 

17

ЛПЗ. Робота з графічними об’єктами.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

- стенд “WORD. Графічні об’єкти

+

+

-

 

 

+

 

 

18

ЛПЗ. Попередній перегляд і друк документів.

- текствий редактор WORD

- завдання для самостійної роботи

+

+

 

 

 

 

Обробка табличної інформації

19

Технології для обробки інформації за допомогою електронних таблиць

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні  картки

- плакат “ Інтерфейс Excel”

+

+

+

-

 

 

 

+

 

 

20

Завантаження програми. Створення, завантаження та збереження файлів-книг. Вікно програми. Меню та панелі інструментів.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні  картки

 

+

+

+

 

 

 

21

Переміщення по таблиці та виділення фрагментів електронної таблиці. Форматування комірок та діапазонів комірок.

 

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- плакат “Робота з комірками в Excel”

+

+

+

-

 

 

 

+

 

 

22

Використання формул при обчисленнях у таблицях. Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

+

+

+

 

 

 

 

23

Виконання обчислень з даними з різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

+

+

-

 

+

 

 

24

Створення списку. Робота зі списками. Сортування, фільтрація, розширений фільтр. Автофільтр.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

+

+

+

 

 

 

25

Створення баз засобом введення даних у таблицю та з використанням форм.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

+

+

+

 

 

 

 

26

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування та форматування елементів діаграми.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

27

Попередній перегляд і друк робочого аркушу.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- завдання для самостійної роботи

+

+

+

 

 

 

 

28

ЛПЗ. Ознайомлення з вікном програми.

 - електронна таблиця MS Excel

- завдання для самостійної роботи

+

-

 

+

 

 

29

ЛПЗ. Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, вилучення, перейменування аркушів книги.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

 

+

+

 

 

 

 

30

ЛПЗ. Введення даних за типами.

- підручники

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

+

+

+

 

 

 

31

ЛПЗ. Форматування комірок та діапазонів комірок.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

-підручники

+

+

+

 

 

 

32

ЛПЗ. Створення формул. Введення формул.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручники

+

+

+

 

 

 

33

ЛПЗ. Робота з Майстром функцій.

- електронна таблиця MS Excel

- підручники

- інструкційні картки

+

+

+

 

 

 

34

ЛПЗ. Робота зі списками.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручники

+

+

+

 

 

 

35

ЛПЗ. Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільтр.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручники

+

+

+

 

 

 

36

ЛПЗ. Зведені таблиці.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручники

+

-

+

+

 

 

37

ЛПЗ. Створення бази даних в ЕТ.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручники

+

-

+

 

+

 

 

 

38

ЛПЗ. Побудова діаграм в ЕТ.

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

-підручники

+

-

+

+

 

 

39

ЛПЗ. Редагування та форматування елементів діаграми

- електронна таблиця MS Excel

- інструкційні картки

- підручник

+

-

+

+

 

 

Робота з базами даних

40

Концепція бази даних. Визначення бази даних як автоматизованої системи. Основи побудови систем управління базами даних.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

- стенд “Інтерфейс Access”

+

+

+

-

 

 

 

+

 

 

41

Архітектура систем управління базами даних.

- система керування базами даних Access

 • Підручники
 • Плакат ”Організація баз даних”

 

+
+

-

 

 

+

 

 

42

Організація систем управління базами даних.

- система керування базами даних Access

- роздатковий матеріал

- підручники

+

-

+

+

 

 

43

Логічне проектування баз даних. Структуризація та організація даних. Ієрархічна, мережева та послідовна організація даних. Організація баз даних у СУБД.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

 

+

+

-

 

+

 

 

44

Запуск програми СУБД. Створення файла бази даних. Створення таблиць. Введення та редагування даних.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

+

 

+

-

 

 

 

+

 

 

45

Типи даних. Властивості полів. Додання і вилучення полів. Визначення назв полів.

- система керування базами даних Access

- підручники

-роздатковий матеріал

+

+

-

 

+

 

 

46

Встановлення зв'язку між таблицями.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інформаційні картки

 

 

+

+

-

 

+

 

 

47

Створення простого запиту. Створення запиту по вибору в режимі конструктора: додання полів до запиту. Встановлення критеріїв відбору записів, сортування даних, вилучення полів з запиту. Перегляд і збереження запиту.

- система керування базами даних Access

- підручники

 

- інструкційні картки

+

 

+

 

-

 

 

 

 

 

+

 

 

48

Використання форм для введення інформації.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

+

+

-

 

+

 

 

49

Створення звітів.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

+

+

-

 

 

+

 

 

50

ЛПЗ. Проектування БД. Дослідження предметної області

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

-

-

+

+

 

 

51

ЛПЗ. Проектування БД. Створення схеми даних.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

- творче завдання

 

+

+

-

-

 

 

+

+

 

 

52

ЛПЗ. Робота в СУБД. Створення таблиць.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

- творче завдання

+

+

-

-

 

 

+

+

 

 

53

ЛПЗ. Робота в СУБД. Створення форм.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

 

-

-

 

 

+

+

 

 

54

ЛПЗ. Робота в СУБД. Створення запитів.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

-

-

 

+

+

 

 

55

ЛПЗ. Робота в СУБД. Створення звітів.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

-

-

+

+

 

 

56

ЛПЗ. Робота в СУБД. Робота з макросами.

- система керування базами даних Access

- підручники

- інструкційні картки

- творче завдання

+

 

+

-

-

 

 

 

+

+

 

 

57

ЛПЗ. Робота в СУБД. Створення управляючих запитів.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

-

-

 

+

+

 

 

58

ЛПЗ. Робота в СУБД. Використання вкладених запитів.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

 

-

-

 

 

+

+

 

 

59

ЛПЗ. Робота в СУБД. Організація рівнів доступу до бази даних у локальних обчислювальних мережах.

- система керування базами даних Access

- інструкційні картки

- творче завдання

+

 

-

-

 

 

+

+

 

 

Обробка графічної інформації

60

Обробка графічної інформації. Формати графічних файлів.

 

 

 

 

- підручники

- роздатковий матеріал

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

-

-

-

 

 

 

+

+

+

 

 

 

 

 

61

Програми для обробки графічної інформації.

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники 

-

-

 

+

+

 

 

 

62

Програма для створення електронних презентацій. Інтерфейс програми.

- Power Point

- підручник

- стенд  “Інтерфейс програми Power Point”

+

-

-

 

 

+

+

 

 

63

Запуск та створення презентації. Поняття про слайд та його структуру. Робота зі слайдами. Редагування та демонстрація презентації.

- підручники

- Power Point

- підручник

- інструкційні картки

-

+

-

-

 

+

 

+

+

 

 

 

6

Редактор для обробки фотозображень. Інтерфейс користувача. Палітри.

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники

- творча самостійна робота

 

-

 

-

-

 

 

+

+

 

+

 

 

 

 

4

Редагування та коректування фотозображень.

- підручники

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- самостійне творче завдання

-

-

 

-

 

+

+

 

+

 

 

65

Програми для роботи з растровою та векторною графікою.

- Adobe photo Shop

- підручники

- стенд “Робота з растровою та векторною графікою”

 

-

-

-

 

+

+

+

 

 

 

66

Початкові відомості про системи відеомонтажу. Основні правила створення та обробки відеозображення.

 - Movie Maker

- Virtual Dub

- підручники

- інструкційні картки

-

-

-

-

+

+

+

+

 

 

67

ЛПЗ. Знайомство з інтерфейсом програми для створення презентацій.

- Power Point

-  підручники

-  інструкційні картки

+

-

-

 

+

+

 

 

 

68

ЛПЗ. Створення слайдів презентації

- Power Point

- підручники

- презинтація

- інструкційні картки

+

-

+

-

+

 

+

 

 

69

ЛПЗ. Робота зі слайдами презентації

- інструкційні картки

- презинтація

- творче самостійне завдання

-

+

+

+

 

 

 

 

70

ЛПЗ. Редагування та демонстрація презентації

- Power Point

- підручники

- інструкційні картки

- презентація

+

-

-

-

-

-

-

 

 

71

ЛПЗ. Знайомство з інтерфейсом програми редактора для обробки фотозображень.

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники

- інструкційні картки

 

-

-

-

 

+

+

+

 

 

72

ЛПЗ. Робота з інструментами

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники

- інструкційні картки

-

 

-

-

 

 

+

 

+

+

 

 

 

 

73

ЛПЗ. Корегування зображень

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники

- інструкційні картки

 

-

 

-

-

 

 

+

 

+

+

 

 

 

74

ЛПЗ. Робота з кольором

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- підручники

- самостійне творче завдання

-

 

-

-

 

+

 

+

+

 

 

 

75

ЛПЗ. Фотомонтаж

- фоторедактор (PHOTO FILTER)

- самостійне творче завдання

-

 

-

 

+

 

+

 

 

 

76

ЛПЗ. Відеомонтаж

- Movie Maker

- Virtual Dub

- підручники

- інструкційні картки

- творча самостійна робота

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

 

 

 

 

ПАМ’ЯТКА

Засоби навчання, їхні дидактичні функції та навчальні ситуації застосування

п.п.

Засоби навчання

Основні дидактичні функції (можливості)

Типові навчальні ситуації застосування

1.

Натуральні наочні посібники

1) дозволяють отримати точну уяву про зовнішній вигляд, будову, взаємодію частин, властивості, вимоги до якості;

2)дозволяють вивчити способи застосування, регулювання, налагодження об’єктів, що вивчаються

Демонстрація та самостійне вивчення:

1) будови;

2) призначення;

3) властивостей;

4)способів застосування, регулювання, налагодження тощо.

2.

Зображувальні наочні посібники:

 • плакати;
 • таблиці;
 • схеми;
 • фотографії;
 •  тощо

1) передають інформацію про процеси та об’єкти в різних формах:

- образній;

- графічній;

- схематичній;

- цифровій;

2) дозволяють показати:

-  зовнішній вигляд;

- внутрішню будову;

- принцип роботи;

- якісні та кількісні показники об’єктів,    процесів, явищ

Демонстрація та самостійне вивчення:

1) принципу дії;

2) будови;

3) призначення;

4) кількісних та якісних показників

3.

Об’ємні засоби навчання:

 • моделі;
 • макети;
 • муляжі

1)дозволяють вивчати принципи дії, взаємодії частин, кінематику механізмів у дії;

2) дозволяють отримати чітку уяву про зовнішній вигляд, будову, форму, розміри,

1) демонстрація та самостійне вивчення принципів дії, взаємодії складових частин, кінематичних ланцюгів механізмів;

2) демонстрація та самостійне використання загальних відомостей про об’єкти, що вивчаються

4.

Екранні засоби навчання:

1) екранне кіно

Засоби наочності, які виступають у ролі самостійного джерела інформації:

 1. розкривають процеси та явища в динаміці їхнього розвитку;
 2.  дозволяють вивчати нові види техніки та технології, передові методи праці

1)вивчення об’єктів, явищ, процесів, які недоступні безпосередньому сприйманню;

2) вивчення внутрішньої будови машин, механізмів, агрегатів, пристроїв і процесів, що відбуваються в них;

3) вивчення циклічних процесів, дій, рухів, відеозапис та аналіз власних дій.;

4) демонстрація робочих операцій, навчально-виробничих ситуацій, технічних процесів  

 

2) діафільми

Дозволяють відтворювати системи взаємопов’язаних зображень, які побудовані у відповідності з логікою навчального матеріалу теми; є засобом наочності та самостійним джерелом інформації

Вивчення взаємопов’язаних об’єктів, процесів, явищ та їхніх складових частин

 

3) діапозитиви

1) передають образну, графічну, схематичну, символічну та текстову інформацію;

2) дозволяють показати зовнішній вигляд, внутрішню будову, принцип роботи об’єктів, процесів, явищ, що вивчаються

1) застосовують для створення проблемних ситуацій, керівництва самостійного роботою, повторення матеріалу;

2) проведення інструктажів тощо 

5.

Транспаранти

Дозволяють за допомогою кодоскопу передавати візуальну інформацію у вигляді малюнка, креслення, схеми, графіка чи тексту, а також демонструвати плоскі прозорі моделі механізмів

Демонстрація об’єктів та їхнії частин, процесів, явищ у змодульованій формі.

6.

Фазограми (накладання транспарантів)

Дозволяють відтворювати за допомогою кодоскопу складні зображення „по фазах” шляхом накладання транспарантів

При необхідності послідовної демонстрації зображень і від частин до цілого

7.

Дидактичні матеріали для роботи учнів:

-картки-завдання;

-узагальнюючі таблиці та інші матеріали на друкованій основі

1) дозволяють швидко запропонувати учням різноманітні навчальні завдання, форми для заповнення при самостійному вивченні, закріпленні та використанні навчального матеріалу;

2) дозволяють індивдуаілізувати навчальний процес

1) самостійне вивчення, закріплення, повторення, систематизація навчального матеріалу;

2) контроль знань та вмінь учнів;

3) програмоване вивчення навчального матеріалу

8.

Звукозапис

Дозволяють відтворювати через магнітофонні пристрої різноманітні звукові характеристики працюючих машин, механізмів, апаратів

1)демонстрація та відпрацювання прийомів слухової діагностики та регулювання машин і механізмів;

2) проведення спеціальних занять і вправ з розвитку професійного слуху учнів

9.

Тренажери

1)моделюють будову та функції технічних об’єктів;

2) сприяють орієнтуванню учнів при переході від вивчення теорії до практики;

3) створюють можливість наблизити учнів до реальної виробничої обстановки;

4) дозволяють учням відпрацювати необхідні режими роботи, імітувати складні умови праці та аварійні ситуації;

5) допомагають формувати прийоми самоконтролю

Відпрацювання трудових вмінь та навичок обслуговування складного виробничого обладнання в навчальних умовах

10.

Тестувальні пристрої

1) використовують для полегшення формування одного з рухових навиків з використання нескладних приладів і пристосувань на початкових етапах вправ;

2) ефективним засобом розвитку самоконтролю

Відпрацювання початкових умінь у навчальних умовах на початкових етапах вивчення прийомів операцій

 

 

 

 Викладач _________________

doc
Пов’язані теми
Економіка, Планування
Додано
1 серпня 2019
Переглядів
2043
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку