Педагогічна рада "Про діяльність педагогічного колективу та систему роботи з обдарованими учнями"

Про матеріал

Доповідь для заступника директора з навчально-виховної роботи для виступа на педагогічній раді з теми

Про діяльність педагогічного колективу та систему роботи з обдарованими учнями. Про ефективність використання годин варіативної складової.

Перегляд файлу

 

Про діяльність педагогічного колективу та систему роботи з обдарованими  учнями. Про ефективність використання годин варіативної складової.

 

Життя досягає своїх вершин у ті хвилини, коли всі його сили спрямовуються на здійснення поставленої перед ним мети (Дж. Лондон).

 

  Талановиті й обдаровані люди завжди впливали й впливають на розвиток та характер суспільства. Тому талант і обдарованість вважають багатством кожної держави. Ще Конфуцій пропонував відбирати й інтенсивно розвивати обдарованих дітей. Якісний стрибок у розвитку нових технологій спричинив за собою різке зростання потреби в людях, що володіють нестандартним мисленням. Перетворення, які відбулися у вітчизняній системі освіти за останнє десятиліття змінили ставлення до учнів з неординарнами здібностями. З’явилися освітні установи, навчальні й соціальні програми, громадські організації, головною метою яких є виховання унікальної цілісної творчої особистості

У нашій школі вироблено систему пошуку, виявлення та роботи з обдарованими дітьми. Обдарована дитина - це дитина, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності. Педагогічний колектив школи досяг вагомих результатів у роботі з обдарованими дітьми. (див. Додаток 1).

Вчені припускають, що кількість обдарованих дітей становить не менше 15-25% від загальної популяції. Що ж відбувається з обдарованими дітьми в сучасній школі? Адже, якщо вважати, що принаймні від 15 до 25% учнів у нашій школі є обдарованими, то де ж вони? Вимірювання рівня розвитку дитини за допомогою існуючих тестів не дає гарантії, що ми не прогледіли обдарованої дитини. Крім того, часто за основну ознаку обдарованості приймається високий рівень інтелектуального розвитку. Якщо учень невстигаючий, то про яку його обдарованість може йти мова? Виявляється, видатні досягнення можливі і при середньому рівні розвитку інтелекту. (Енштейн) За даними американського психолога Е. Торренса, близько 30% дітей, відрахованих зі школи за неуспішність, були обдарованими дітьми. Тому не можна забувати, що дітей з прихованою обдарованістю значно більше, ніж з явною обдарованістю.

       Школа, орієнтована на розкриття індивідуальних можливостей кожної дитини, не може не рахуватися з тим фактом, що близько 30% учнів за час їх одинадцятирічного навчання знижують свої вихідні показники творчого розвитку. І якщо ми не будемо піклуватися про задоволення інтелектуальних та творчих запитів цих 30% учнів, то нам залишиться тільки дивуватися тій легкості, з якою губляться найцінніші якості дитини - «відкритий розум і гнучкий інтерес дитинства».

Обдаровані діти дійсно вимагають особливого підходу, тому що чим більша їхня відмінність від інших дітей, тим багатшими є перспективи їх професійного та особистісного розвитку. Але в той же час, чим вищий рівень досягнень, тим ширший і глибший у багатьох з цих дітей діапазон власних переживань, тим більший тягар власних проблем лягає на їхні плечі і тим важче їм прожити без психологічних втрат своє дитинство. Обдарованість - це не лише дар, а й випробування для учня.  Обдарований учень - це теж дар і випробування для вчителя. У обдарованих дітей є свої психологічні особливості та труднощі розвитку, які найчастіше переживаються ними сильніше, ніж звичайними дітьми, що дозволяє говорити про них як про дітей групи ризику. 

Основною формою роботи вчителя з дитиною, в тому числі обдарованою був і залишається урок. Мабуть, кожен з вас задумувався над питанням «Які форми і методи треба використовувати в роботі з обдарованими дітьми, щоб ця робота давала позитивний результат? Де взяти рецепт для розвитку обдарованості дитини?». Універсальних рецептів на всі випадки навчання і виховання  немає. А за словами Пойя, хороших методів існує стільки, скільки існує хороших вчителів

 Таких методів існує безліч: це всі ті методи, які позитивно впливають на розвиток допитливості, критичного і незалежного мислення, винахідливості дитини. Але найбільш поширеним методом розвитку творчих здібностей у дітей є метод використання творчих завдань.  У навчанні обдарованого учня може реалізовуватися стратегія прискорення (мається на увазі в першу чергу зміна швидкості навчання), в роботі з такими учнями рекомендуємо вчителям використовувати швидке просування до вищих пізнавальних рівнів у сфері обраного предмету. Стратегія прискорення не універсальна. Вона потребує поєднанні зі стратегією збагачення, поглиблення). Обдарований учень повинен отримувати додатковий матеріал до традиційних курсів, великі можливості розвитку мислення, креативності, умінь працювати самостійно . Методи і форми роботи з обдарованими учнями органічно поєднуються з методами і формами роботи з усіма учнями в класі і в той же час відрізняються певною своєрідністю.
Використовуються тематичні та проблемні міні-проекти, «мозкові штурми», рольові ігри, тренінги, розвиток дослідницьких умінь та мистецької активності у формі науково-практичної роботи чи творчих заліків т. п.
  Творчі методи під час навчання обдарованих дітей націлені на:

 • визнання раніше невизнаних або невикористаних можливостей;
 • повагу до бажання дітей працювати самостійно;
 • надання дитині свободи вибору;
 • індивідуалізацію навчальної програми залежно від здібностей дитини;
 • уникання будь-якого тиску на дитину;
 • підкреслення позитивного значення індивідуальних відмінностей;
 • схвалення результатів діяльності дитини;
 • надання авторитетної допомоги дітям, які висловлюють відмінні думки;
 • розвиток уміння переконувати й пропагувати;
 • розвиток здатності до самоаналізу і самокритики;
 • розширення кола інтересів і вмінь;
 • постійне прагнення до самовдосконалення.

Більшість педагогів школи уміють зацікавити своїх учнів своїм предметом,  сприяють реалізації природного потенціалу, формуванню творчого розвитку особистості.

Виявлення і розвиток обдарованих дітей розпочинається у початковій школі. Педагоги початкової школи володіють різними методами розвитку обдарованих дітей, в тому числі і на уроках. Найбільшу увагу таким дітям приділяє вчитель початкової школи Захарків-Комаренко С.М., діти якої постійно приймають участь у різних конкурсах та займають призові місця.

У школі ІІІ ступеня функціонує профільна освіта. Обираючи певний профіль навчання, старшокласники далі розвивають свої здібності, виховують себе як особистість і в майбутньому можуть обирати улюблену професію. Профільне навчання сприяє ефективності впровадження диференційованого навчання, урахуванню індивідуальних особливостей розвитку учнів, реалізації освітніх потреб, нахилів, інтересів, створенню освітньої траєкторії для кожної дитини.

Освітні потреби учнів нашої школи зараз задовольняє хіміко-біологічний профіль. Профільним предметом є хімія та біологія, яку викладає вчитель біології Мосьпан Л.В. та  вчитель хімії Матвеєва тТ.В. Вчителі  на уроці і в позаурочний час  організовують дітей на пошуково – дослідницьку роботу, спрямовують навчальну діяльність учнів на індивідуальну самостійну творчу роботу, максимально використовує в навчальному процесі можливості інформаційних технологій, що активізує роботу обдарованих школярів. 

В школі практикується проведення  місячників предметів споріднених дисциплін, під час яких проводяться різні інтелектуальні ігри.  Найбільшою змістовністю, глибиною матеріалу, якістю проведення заходів відмічається робота гуманітарного циклу вчителів під керівництвом Гречаник В.В. та вчителів початкових класів – керівник Оголюк І.Є.

Обдаровані учні школи мають можливість поглиблювати свої знання при вивченні факультативних курсів та курсів за вибором з 1 по 11 класи різного спрямування. У 2014-2015 навчальному році  у 1 класі  вивчається  курс «Каліграфія», у  2 класі вивчається курс за вибором «Риторика», у 2-4 класах продовжено вивчення курсу за вибором «Зарубіжна література», у 4 класі продовжено вивчення курсу «Права дитини», у 5 клас вивчається факультативно російська мова, у 6 класі продовжено вивчення факультативу «Математичні смарагди» та розпочато вивчення факультативу «Цікава хімія»;  у 9  класі продовжено вивчення факультативу «Практикум з правопису української мови», у 7 класі вивчається факультатив «Хімія і довкілля», у 8 класі - факультатив «Хімія в побуті», у 8,9 класах – курс за вибором «Географія рідного краю», у 9 класі факультатив  «У світі окисно-відновних реакцій», у 11 класі – курс за вибором «Сучасна українська літературна мова: синтаксис» та  факультатив «Узагальнення шкільного курсу біології».

Працюють гуртки різного спрямування: туриско-спортивного, технічного, природничого.

До Малої академії наук учнів залучає вчитель хімії Матвеєва Т.В. ЇЇ діти неодноразово ставали призерами конкурсу-захисту учнів-членів МАН.

  Формою виявлення здібностей і реалізація талантів учнів школи є їхня участь у предметних олімпіадах.  У цьому році з 07.10 по 22.10.2014 року були проведені учнівські олімпіади з математики для 6-11 класів; з  української мови і літератури,  фізики, хімії для 7-11 -х класів; з біології,  географії,  англійської мови,  історії для 8 - 11-х класів; з інформатики, астрономії, екології для 10, 11 класів. Всього прийняло участь у шкільних олімпіадах  115 учнів. У міських олімпіадах прийняло участь 5 учнів. Призових місць немає.

Не стоять осторонь роботи з обдарованими дітьми і класні керівники. Щорічно учнів школи беруть участь у конкурсі знавців української ім.. П.Яцика. У ІІ (міському)  етапі конкурсу  3 учні школи зайняли призові місця: 3 місце Стурко Алла, 4 клас,   вчитель Комаренко О.О.; 1 місце Мосьпан Дана, 6 клас, вчитель Кравченко О.Г.; 2 місце Веремеєва Ольга, 10 клас, вчитель Крайнюкова Л.В. Наказом  відділу освіти  від 01.12.2014 року № 437 «Про підсумки проведення І та II етапів XV Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика» відмічено якісну роботу школи по підготовці учасників конкурсу.

У конкурсі-виставці «Не рубай ялинку - краще гілочку прикрась» (куратор Комаренко О.О.): на шкільний етап конкурсу було представлено 26 учнівських робіт (найактивнішими учасниками були учні початкових класів), на міський конкурс було направлено 3 роботи. За участь у міському етапі конкурсу учнівський колектив нагороджений дипломом III ступеня за перемогу в номінації «Екоялинка». У конкурсі «Галерея кімнатних рослин» (куратор Оголюк І.Є за підсумками міського етапу учнівський колектив школи отримав II місце, учень 1 класу Завгородній Георгій - І місце (кл.кер. Захарків-Комаренко С.М.), учень 3 класу Оголюк Дмитро - II місце (кл.кер. Оголюк І.Є.), колектив учнів 9 класу - II місце (кл.кер. Мосьпан Л.В.), учні 1 класу Соколенко Максим та Арестов Андрій -ПІ місце (кл.кер. Захарків-Комаренко С.М.).

За результатами акції «Серпокрилець чорний - птах року 2014» (куратор Мосьпан Л.В.): учнівський колектив посів І місце, учні 1 класу Фесенко Роман - І місце, Соколенко Максим - II місце, III місце, Завгородній Георгій - ПІ місце, Арестов Андрій - ПІ місце (кл.кер. Захарків-Комаренко С.М.).

      Сучасний учень нашої школи, а тим більше обдарований – розвинена, нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Саме він спонукає вчителя до творчої педагогічної діяльності. Бо виховати творчого учня може лише творчий вчитель, який сам є особистістю.  

 Сьогодні було багато сказано про позитивну сторону роботи колективу школи. Але чи все так добре у нас у роботі з обдарованими дітьми? На жаль ні. Немає послідовності і постійності в підготовці до олімпіад. Наслідок - уже декілька років немає призерів міських олімпіад. Нерідко вчителі не залучають учнів до запропонованих конкурсів чи турнірів, бо вважають це для себе додатковим навантаженням.   Недостатньо уваги  приділяється індивідуальному та диференційованому навчанню на уроках. Позакласна робота з предмета не відмічається постійністю. Над цими важливими питаннями треба працювати всьому педагогічному колективу. Останню крапку в розмові про обдаровану дитину ми сьогодні не ставимо. Ми продовжимо свій пошук і я вірю, що досягнемо нових відкриттів та здобутків.

doc
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
6 грудня 2018
Переглядів
201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку