1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Педагогічний квест « Територія творчості»

Про матеріал
Актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку; вдосконалення компетентностей вчителя ; колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інноваційних технологій навчання, нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного педагога; сприяння формуванню позитивної самооцінки й усвідомлення особистості кожної людини
Перегляд файлу

 

Назва «квест» походить від англійського слова quest, що означає «пошук», «пошуки пригод». Сьогодні квест у школі – це гра, основним принципом якої є покрокове виконання заздалегідь підготовлених завдань. Квести можуть бути командними або індивідуальними.

 

Квест –гра  « Територія  творчості»

Мета: актуалізація проблеми підвищення ефективності сучасного уроку; вдосконалення компетентностей  вчителя ; колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожного уроку завдяки впровадженню інноваційних технологій навчання, нестандартних прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного педагога; сприяння формуванню позитивної самооцінки й усвідомлення особистості кожної людини

Завдання квесту :

 • підвищення самооцінки педагогів
 • розвиток креативного мислення ;
 • створення умов для неформального спілкування вчителів;
 •  демонстрація можливостей квест-гри  пошуку нестандартного вирішення ситуації ;
 • психологічне  розвантаження  педагогів;

Правила квесту

 1.  Дотримуватись правил поведінки та техніки безпеки життєдіяльності .
 2. Залиште особисті справи на потім.
 3. Телефона тиша .
 4.  Виконувати завдання кожного кроку квесту вчасно.
 5. Повага до інших.
 6.  Якщо ви чогось не зрозуміли - запитуйте!

 

 

Примітка: квест проводять в навчальні кімнаті . Головні дійові особи – педагоги, перед якими стоїть завдання – скласти епіграф до квесту . Якщо деякі завдання виявляться складними або незвичними для учасників, можна давати вчителям незначні підказки.

Необхідні матеріали : картки із завданнями ; карта –пазл ; конверти з частинами епіграфу

               Хід квесту

На початку заходу всі учасники отримують фішки двох кольорів за якими  за якими згодом будуть об’єднуватися   в дві групи.

Перед викладачами   карта –пазл  « Структура уроку». Та команда ,яка швидше і правильно виконає завдання отримує частину епіграфа .

Станція №1  « Організаційний  етап» .

Інколи учнів дуже важко « зібрати» та налаштувати на початку уроку .

Завдання :  скласти пазли ( додаток 1) та визначити , що заважає найчастіше учня почати працювати.

Станція № 2   «Актуалізація опорних знань ( перевірка домашнього завдання)»

Завдання :  розгадати сканворд ( додаток 2) визначити типи уроків.

Станція № 3  « Мотивація навчальної діяльності»  « Формула всього»

Визначальним компонентом організації навчальної діяльності є мотивація. Мотив (франц. motif, лат. motus - рух) - спонукання до діяльності, пов'язане із задоволенням потреб людини. Мотивація - система спонукань які зумовлюють активність організму і визначають її спрямованість

Навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює пізнавальну активність дитини, її готовність до засвоєння знань.

Завдання:потрібно назвати  методи та прийоми мотовації навчальної діяльності учнів га уроці (додаток 3 )

Станція № 4 «Засвоєння нових знань і способів дій» « Знайди пару»

У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості.  Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй можливості виявити їх. Тому актуальним на сьогодні є формування ключових компетентностей учнів. Сьогодення вимигає компетентнісний підхід до навчання, яке освітянською реалією.

Компетентність — це здатність застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою розв'язання певних життєво важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке проявляється в процесі активних самостійних дій людини. Нова українська школа окреслила 10 ключових компетенцій .

Завдання: знайти пару малюнку з визначенням  (додаток 4)

 

Станція № 5 « Закріплення нових знань і способів дій» « Лабіринт»

  Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-предметників, класних керівників, зрештою, усього педагогічного колективу на досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.

Завдання :  Цифрі порядкового номера відповідає певна літера , потрібно скласти назви наскрізних ліній.(додаток 5)

Станція № 6 «Підсумок уроку» Рефлексія

Під рефлексією в педагогіці розуміють здатність дитини до самооцінювання, вміння аналізувати власні дії, вчинки, мотиви. Метою рефлексії є згадати, обміркувати власну діяльність – її зміст, методи, задачі, шляхи їх вирішення, отримані результати, знайти помилки та продумати як їх виправити, визначити план подальших дій для корегування результатів.

Завдання : дати відповіді на запитання кухара( додаток 6)

Станція № 7 «Повідомлення домашнього завдання»

Складання епіграфу та відкриття  корти –пазлу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

C:\Users\юля\Desktop\1.jpg

C:\Users\юля\Desktop\1263974281_6.jpg

 

 

 

 

C:\Users\юля\Desktop\006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

З

 

А

С

В

О

Є

Н

Н

Я

Ф

 

У

З

А

Г

А

Л

Ь

Н

О

 

Т

С

И

С

Я

Н

Н

Е

Р

 

Е

І

Ц

К

Е

Р

О

К

М

 

М

Ї

К

О

М

Б

І

Н

У

 

А

У

Й

И

Н

А

В

О

В

 

Т

М

О

К

С

М

І

Х

А

 

И

І

Р

У

К

О

Ч

И

Н

 

З

Н

А

Н

Ь

Н

А

В

Н

 

А

Ь

Н

З

И

К

Р

І

Я

 

Ц

І

Я

П

Е

Р

Е

В

 • 1) комбіновані (змішані);
 • 2) уроки засвоєння нових знань;
 • 3) уроки засвоєння навичок і умінь;
 • 4) уроки застосування знань, навичок і умінь;
 • 5) уроки узагальнення і систематизації знань;
 • 6) уроки перевірки, оцінки і корекції знань, навичок і умінь

 

 

 

 

Додаток 3

C:\Users\юля\Desktop\загружено.jpgC:\Users\юля\Desktop\загружено (6).jpgC:\Users\юля\Desktop\images.jpgC:\Users\юля\Desktop\images (1).png

Хмара слів

 

C:\Users\юля\Desktop\images.pngC:\Users\юля\Desktop\загружено (1).jpg

Бесіда

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено.pngC:\Users\юля\Desktop\загружено (5).jpgC:\Users\юля\Desktop\images (1).jpg

епіграф

C:\Users\юля\Desktop\загружено (4).jpgC:\Users\юля\Desktop\загружено (2).jpg

Додаток 4

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено.jpgC:\Users\юля\Desktop\загружено (2).jpg

Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (1).jpgC:\Users\юля\Desktop\загружено (3).jpg

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено.jpg

Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (2).jpg

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (1).jpg

Передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (3).jpg

 

 

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (4).jpg

Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

 

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (3).jpg

Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

 

C:\Users\юля\Desktop\загружено (2).jpg

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

 

C:\Users\юля\Desktop\images (2).jpg

Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

 

 

Додаток 5

3

о

29

в

11

б

25

й

32

о

8

ч

13

з

16

к

5

о

23

л

21

т

9

н

28

з

1

Е

22

а

19

а

27

о

 

17

а

33

к

*

24

и

14

п

26

р

7

і

*

2

к

31

т

*

6

г

4

л

18

т

*

15

е

30

и

12

е

*

10

а

*

20

с

 

4

м

25

і

11

к

18

в

23

ь

6

д

15

д

13

в

2

р

8

н

20

д

14

і

9

с

24

н

1

Г

21

а

26

с

28

ь

16

п

22

л

7

я

 

17

о

 

19

і

5

а

10

ь

12

а

27

т

3

о

 

5

о

10

е

7

я

12

п

3

о

15

а

2

д

14

к

6

в

9

б

4

р

8

і

11

з

13

е

1

З

5

р

22

с

8

м

16

і

10

и

19

н

2

і

12

і

18

і

4

п

24

в

15

ь

21

н

36

ь

6

и

27

р

14

т

31

т

26

г

*

3

д

28

а

11

в

13

с

20

а

*

7

є

33

і

17

ф

35

т

29

м

23

о

30

о

*

1

П

34

с

*

25

а

32

н

9

л

 

Додаток 6

Я з’їв би ще цього ….

Найсмачніше для мене було….

Я майже переварив ….

Будь-ласка можна мені добавку ….

Цей ресторан….

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

« Людина , що не знає нічого , може навчитися , справа тільки в тому ,щоб запалити в ній бажання вчитися»

 

Д.Дідро

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Сценарії
Додано
12 березня 2020
Переглядів
205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку