20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Перевірна контрольна робота з української мови для ПТНЗ

Про матеріал
Серія контрольних робіт з мови: завдання різних видів, різнорівневі, розроблені для швидеого оцінювання, наближені до тестування ЗНО.
Перегляд файлу

Робота

на підсумкову атестацію з української мови

студента ___ курсу групи _______

 

 

_________________________________________________________

(П.І.Б.)

 


Варіант №1

І рівень

Завдання 1-10 передбачають виконання вправ, що засвідчують практичні вміння студентів. Відповіді за кожне правильно виконане завдання оцінюються 5 балами (50 балів).

1. Перепишіть, знімаючи риску, записуючи слова разом, окремо чи через дефіс: матеріально/відповідальний, господарсько/договірний, мікро/міліметр, темно/шкірий,  віце/адміральський.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Перепишіть, розкриваючи дужки, букви, де треба, замініть великими: (К, к) орова (З, з) ірка; (Ф, ф) ранківська (С, с)типендія; (Г, г) гоголівські        (Г, г) ерої;    (Ч,ч)ернівецький  (У,у)ніверситет, (Д,д)ніпровські (К,к)ручі. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні букви: бе (з, с) країй; (з, с) пуститися; на (д, т) колоти; (з,с)хопити;  (з,с)орати.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. У поданих словах вставте, де треба, апостроф: п…ють; ф…юзеляж; цв…ях; від…ємний; св..яткувати.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. У поданих словах вставте, де треба, м’який знак: дівчин..ці; різ..бяр; св...ященик; на черешен..ці; стараєш..ся.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.  У наступних словах вставте, де треба, пропущені літери –е або –и: вел…чезний;  відбр..ніти; вист….ляти; нетр..валий; закост..ніти.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

7. Перепишіть, вставляючи пропущені букви у префіксах: пр...гарний, пр...звисько, пр…дставити, пр...берегти, пр...зирство.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Перепишіть, добираючи з дужок потрібні буквосполучення: студе (нтський, нський);  каза (хський, ський); ірти (ський, шський); доро(жчий, шчий), товари(шський, ський).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Перепишіть прислівники, розкриваючи дужки: рік(у)рік; (по)латині; раз(у)раз;  (що)(най)вище, (як)небудь.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Перепишіть слова, розкриваючи дужки: за(те); так(що); тільки(но); будь(що),  тим (то), отак(от).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІ рівень

Завдання 1-10 мають кілька варіантів відповіді, з яких достовірною є лише одна. Кожне правильно виконане завдання оцінюється 1 балом  (10 балів)

Правильну відповідь відмітьте V або X.

1. М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку:

       А) виставковий павіл...йон, шановне пан...ство;

       Б) громадянс...ка позиція, здаєт...ся в оренду;

       В) п’ят...сот гривень, перевірка знанн...я тексту;

       Г) абсолютна мен...шість, пол...ське посольство;

       Д) підійти близ...ко, гетьман...ський палац.

2. До одного роду належать обидва іменника рядка:

        А) Сімферополь, Сибір;

        Б) рукопис, магістраль;

        В) ательє, маестро;

        Г) лібрето, колібрі;

        Д) тюль, Охтирка.

3. Апостроф треба писати на місці пропусків у всіх словах у рядку:

         А) сім...я, ф...юзеляж, Мурав...йов;

         Б) моркв...яний, п...ять, мавп...ячий;

         В) Лук...ян, в...юн, без...ядерний;

         Г) В...єтнам, бар...єр, м...юзикл;

         Д) м...який, п...ятеро, п...юре.

4. Частка не пишеться разом у варіанті:

         А) не/зовсім зрозумілий;

         Б) зошит не/підписано;

         В) не/розмовляю італійською;

         Г) не/всі зможуть прийти;

         Д) не/забутня подорож.

5. Граматичну помилку допущено у рядку:

         А) порада вчителя;

         Б) посада керівника;

         В) нові паспорта;

         Г) сьоме грудня;

         Д) давній сусіда.

6. Правильне написання префіксів зазначено у рядку:

          А) зцементувати, одтіняти, безконфліктний, примудрий;

          Б) сховати, одчинити, розкутість, приглушений;

          В) ссохнути, присвятий, стоптати, відчистити;

          Г) зціпити, одтанути, безхмарний, вітщебетати;

          Д) схарактеризувати, розширити, причудовий, привабливий.

7. Правильно утворено форму третьої особи множини від інфінітива:

          А) бігти – біжать;

          Б) свистати – свистають;

          В) хотіти – хочуть;

          Г) сідати – сідять;

          Д) губити – гублять.

8. Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку:

          А) виконувати реч...тативом, промовиста ц...тата;

          Б) створити за аналог...єю, словниковий д...ктант;

          В) с...гнальні вогні, соц...ологічне опитування;

          Г) істор...я авіації, порадитися з д...ректором;

          Д) ...нженерний фах, схвалення колект...ву.

9. Усі розділові знаки вжито правильно у реченні:

          А) Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї всю свою душу то щастя само вас знайде;

          Б) Здоровенний дуб розлігся розширився своїм кострубатим гіллям так що аж темно під ним;

         В) Багато струмків народжується тут, високо в горах, де росами опадають тумани, де хмари часто сіють дощі;

         Г) Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю як в небі співають хори, грають цілі оркестри;

         Д) І вже коли ти похитнувсь у слові вважай, що похитнувся у собі.

10. Усі прикметники  правильно утворено в рядку:

А)  життєвий, яблуневий, ясеновий, кварцовий, ключовий;

Б)  почуттєвий, магнієвий, грудневий, помаранчовий, дубовий;

В)  сталевий, ситцевий, мовленнєвий, грушовий, казковий;

Г) сливовий, дощовий, алюмінійовий, овочевий, насіннєвий;

Д) суттєвий, значеннєвий, плащевий, малиновий, культовий.

ІІІ рівень

Завдання передбачають встановлення відповідностей.  До кожного рядка, позначеного великою літерою українського алфавіту, доберіть відповідник,  позначений цифрою: А1, Б2…  Кожне правильно виконане завдання оцінюється у 5б. Загальна кількість – 10б.

1. Установіть відповідність між реченням та його видом:

А) У природі ніч існує для того, щоб у тиші росло усяке зілля й відпочивала людина

(М. Стельмах).

Б) Дмухнув вітерець над ставом – і вітру не стало (Т. Шевченко).

В) У справедливих армій доля завжди прекрасна (О. Гончар).

Г) Погасли вечірні вогні: усі спочивають у сні (Л. Українка).

1. Складносурядне.

2. Складнопідрядне.

3. Безсполучникове.

4. Просте.

2. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями:

А. Губа не з лопуцька             1) про людину, яка не байдужа до чогось, уміє вибрати                                                               

Б. Жне, де не сіяв                    2) хтось комусь заздрить  

В. Жуки в голові                   3) про недоумкувату людину

Г. Жаба душить                    4) про людину, яка звикла користуватись плодами чужої праці

Д. Брати бика за роги           5) позбавляти кого-небудь спокою

Е. Брати в лещата                 6) допомагати позбутися проблем

Ж. Вибивати із сідла            7) діяти рішуче, не гаючись

З. Витягати з багна               8) позбавляти свободи, захоплювати

 ІV рівень

Провідміняйте числівник 146. Правильне відмінювання оцінюється у 10 балів.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V рівень

Прочитайте наведений текст. Викладіть Ваш погляд на цю проблему (обсяг твору-мініатюри 15 речень). Чи можна когось або щось любити до безтями? Відомо, що фанатизм до добра не доводить, він засліплює людину до втрати адекватності. Хоча навряд чи можна любов угамувати, якщо вона справжня? Максимальний бал оцінювання 10 б.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кількість набраних балів _______________

 

docx
Додано
28 квітня
Переглядів
115
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку