12 березня о 18:00Вебінар: Soft Skills – навички професійного успіху

Перспективний план роботи практичного психолога

Про матеріал

Перспективний план роботи практичного психолога на 2018-2019 начальний рік . Розроблено відповідно новим вимогам та рекомендаціям Міністерства освіти і науки України .

Перегляд файлу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ЗОШ

 

____ ______________2018р.

 

 

 

Перспективний план роботи

практичного  психолога

 

  Психологічна служба закладу складається з: практичного психолога та соціального педагога. У своїй роботі керуюся : посадовою інструкцією, етичним кодексом психолога, Законом  України «Про освіту», Положенням про психологічну службу у системі освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2018 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 року за № 885/32337), відповідно до пункту 2.4 наказу Міністерства освіти і науки України від 08  серпня 2017 року № 1127 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо розвитку психологічної служби системи освіти України на період до  2020 року»

           Тема методичного об’єднання працівників психологічної служби

у 2018-2019 н. р.: «Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в закладі освіти та оптимізація змісту і форм психологічної просвіти педагогічних працівників і батьків»

          Тема роботи навчального закладу:

«Якісна освіта – запорука самореалізації особистості».

          Тема роботи практичного психолога : «Проведення просвітницької та профілактичної роботи із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству,  злочинності, алкоголізму, наркоманії».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Аналізуючи  роботу практичного психолога, можна сказати, що протягом  2017-2018  н. р. здійснювалася діяльність за наступними напрямками: діагностична робота, профілактична робота, корекційна робота, просвітницька  робота, консультаційна робота, організаційна робота та зв’язки з громадськістю. Протягом  навчального року надавалися консультації педагогічним працівникам, учням школи та їхнім батькам.

 

п\ п

Напрямки діяльності з учасниками освітнього процесу закладу освіти

     Термін

проведення

Де і з ким проводиться

1.

Діагностика

1.1

Діагностування учнів 5-х класів з метою визначення особливостей адаптації до середньої ланки школи :

-Методика «Незакінчене речення «;

-Методика визначення особистісної адаптованості школяра до зовнішнього та внутрішнього світу (Фурмана)

-Соціометричне дослідження

( Дж.Морено )( на визначення взаємовідносин  між учнями в класі , визначення симпатій- антипатій та статусу кожного в класі)

вересень –жовтень

учні 5-х класів

1.2

Діагностика адаптації учнів 1-х класів до навчання у початковій школі . ( спостереження)

вересень –жовтень

учні 1-х класів

1.3

Вхідне  діагностування дітей з ООП .

( за потреби)

вересень 1-2 тиждень

Учні школи

ООП

1.4

Діагностика визначення рівня шкільної тривожності (Б.М.Філіпс) . ( за запитом )

вересень –жовтень

Учні школи

 

1.5

Анкетування , щодо обізнаності дітей у проблемі « Торгівля людьми ».

листопад

учні 6-9 класів

1.6

Моніторинг з теми: « Здоровий спосіб життя » серед учнів 7-8 класів в рамках реалізації програми « Сімейна розмова».

листопад

учні 7-8 класів

1.7

Моніторинг « Насилля в сучасному суспільстві»

грудень

Учні школи 8-9класів

1.8

Дослідження серед учасників освітнього  процесу (за запитами адміністрації).

Протягом  навч.  року

Учні школи

1-11 класів

1.9

Дослідження індивідуальних особливостей поведінки учнів «групи ризику « (за запитом учасників освітнього процесу).

Протягом  навч.  року

Учні школи 5-11 класів

1.10

Діагностика агресивності дітей молодшого шкільного віку .(за запитом учасників освітнього процесу).

Протягом  навч.  року

Учні школи 1-4 класів

1.11

Діагностика агресивності дітей підліткового віку  (за запитом учасників освітнього просесу).

Протягом  навч.  року

Учні школи 5-11 класів

1.12

Діагностика професійних схильностей та інтересів учнів :

-Методика самооцінки схильності до різних типів професійної діяльності ( за методикою Є.Клімова )

лютий

Учні школи 9 та 11 класів

1.13

Дослідження психологічної готовності учнів початкової ланки до переходу до навчання в середню ланку .

березень – квітень

Учні школи 4-х класів

2.

Профілактика

2.1

Здійснювати контроль за відвідуванням занять учнями школи з метою профілактики пропусків уроків без поважних причин, бродяжництва, ігроманії та комп’ютероманії.

Протягом навч. року

(кожної середи)

Кл.керівники 

1-11 класів   спільно з ЗДНВР, соц. педагогом

2.2

Відвідування  проблемних   дітей  з неблагополучних сімей  вдома.

Протягом навч. року

Класні кер.

1-11 класів,

соц. педагогом

2.3

Участь в організації та проведенні рад профілактики.

Протягом навч. року

Спільно з ЗДНВР, кл.кер. 1-11 класів, соц. педагогом

2.4

Здійснення психологічного  супроводу сімей, що потрапили в складні життєві обставини.

Протягом навч.  року

Спільно з кл. кер. 1-11кл.

2.5

Проведення  занять  з елементами тренінгу щодо формування здорового способу життя та правового виховання учнів, протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї (по запиту) .

Протягом навч.  року

Спільно з Соц. педагогом,

учні 9-11 кл

2.6

Посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми(в рамках декади профілактики негативних проявів) .

Листопад/

квітень

Спільно з Соц.

педагогом

2.7

Проведення профілактичної  роботи із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству,  злочинності, алкоголізму, наркоманії.

24.11.18 –

11.12.18

Спільно з кл. кер. 1-11кл.

Соц.

педагогом

3.

Корекція

3.1

Індивідуальні та групові заняття щодо подолання проявів дезадаптації учнів 1-5 –х класів . ( за потребою)

 

жовтень – листопад

Учні школи 1-х та 5 -х класів

3.2

Проведення заняття з елементами тренінгу на тему : «Наш дружній п’ятий клас».

листопад

Учні 5-х класів

3.3

Заняття з елементами тренінгу на тему :

« Подолай свій гнів ».

грудень

Учні 5-х класів

3.4

Заняття з елементами тренінгу на тему :

« Шлях який обераєш ти».

березень

Учні 9-х та 11-х класів

3.5

Індивідуальна робота з ВПО та дітьми , батьки яких є учасниками АТО.

Протягом навч.  року

Учні

ВПО та АТО

3.6

Проведення групової та індивідуальної корекційної роботи за результатами психодіагностики . ( за запитом)

Протягом навч.  року

учителі, батьки ,учні

3.7

Корекційно-розвивальна робота з дітьми , які потребують корекції фізичного та розумового розвитку .

Протягом навч.  року

діти з ООП

4.

Навчальна діяльність

5.

Консультування

5.1

Індивідуальне консультування батьків , учителів з питань адаптації учнів .

Протягом навч.  року

Кл.керівники 1-5 –х класів \ батьки1-5-х класів

5.2

Індивідуальне консультування : « Мистецтво спілкування батьків і дітей ».

Протягом навч.  року

батьки  і учні школи

5.3

Надання рекомендацій педпрацівникам , батькам у вихованні дітей та підлітків , які схильні до агресивної поведінки .

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки

5.4

Надання рекомендацій педпрацівникам , батькам у вихованні гіперактивних дітей .

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки

5.5

Надання рекомендацій педпрацівникам , батькам у подоланні « важкого» характеру підлітків .

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки

5.6

Надання консультацій для батьків щодо подолання стресу , психологічної травми у дітей.

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки

5.7

Індивідуальні та групові консультації за запитом учнів , батьків , вчителів та адміністрації школи .

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки \учні\ адміністрація школи

5.8

Інша тематика консультацій за результатами психодіагностики .

Протягом навч.  року

вчителі \ батьки \учні\ адміністрація школи

5.9

Профконсультації для випускників .

квітень – травень

учні 9-11 класів

6.

Просвіта

6.1

Проведення заходів просвітницького спрямування в рамках « Години психолога» на теми :  - Рівні можливості для всіх

 • Чи вмію я дружити
 • Мої права
 • Шлях до успіху
 • Що таке насильство . Як себе захистити !
 • Небезпека Інтернет ігор
 • Дружба жити допомагає
 •  Сім’я. Шлях до довіри
 • Протидія торгівлі людьми
 • Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх
 • Протидія домашньому насильству
 • Що таке булінг ?Як не стати його жертвою !
 • Як добре бути школярем

протягом навчального року

учні школи

6.2

Виступи з питань психолого- педагогічної просвіти для учнів на теми :

 • Про здоров’я треба знати і піклуватись
 • Правила спілкування дівчаток та хлопчиків
 • Професія вчитела : за і проти
 • Я – особистість

протягом навчального року

учні школи

6.3

Проведення занять просвітницького спрямування « Правила безпеки та можливості отримання допомоги в Україні ».

Грудень

учні 7-8 класів

6.4

Виступ перед батьками майбутніх першокласників на тему : « Адаптація дитини до навчання у школі ». ( за запитом)

ІІІ субота лютого

Батьки майб. Першо-

класників

6.5

Участь у спільних заходах  з  ЦСССМ:

 • профілактика шкідливих звичок;
 • допомога дітям з інвалідністю;
 • боротьба зі СНІДОМ;
 • до дня захисту дітей;

Жовтень

листопад

грудень

травень

червень

 Класні кер.

1-11 класів, батьки, діти

6.6

Проведення просвітницької  роботи із учасниками освітнього процесу з питань запобігання та протидії насильству,  злочинності, алкоголізму, наркоманії.

24.11.18 –

11.12.18

Спільно з кл. кер. 1-11кл. \ соціальним педагогом

6.7

Участь в організації та проведенні

«Тижня Толерантності»

13.11.18  -17.11.18

Спільно з Соц. педагогом

6.8

Участь в  організації  та проведенні  Всеукраїнської акції  «16 днів проти насилля!»

24.11.18 –

11.12.18

Спільно з Соц. педагог.

6.9

Проведення  заходів з психологічної просвіти в рамках «Тижня психології»

23.04.19 -27.04.19

Соц. педагогом 

6.10

Виступи на педагогічних  радах  .(за запитом)

 

Серпень,

січень

Педагогічні працівники

7.

Організаційно – методична  робота

 

 

7.1

Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів (по запиту)

Протягом навч. року

Практичний психолог

7.2

Участь у навчально-методичних семінарах та Інтернет – конференціях  працівників психологічної служби міста.

 За планом відділу освіти

Практичний психолог

7.3

Оформлення та поновлення даних для стендів соціально-психологічної служби

Двічі на рік

Спільно з соц. педагог.

7.4

Складання плану роботи практичного психолога   на  2019-2020 н. р.

Червень-серпень

Практичний психолог

7.5

Організація надання психологічної  допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО.

Протягом навч. року

Практичний психолог

7.6

Контроль за поведінкою учнів на перервах в шкільній їдальні (чергування)

понеділок- п’ятниця

Практичний психолог

7.7

Оформлення наочностей та роздаткового матеріалу для проведення заходів профілактичного та просвітницького характеру

Протягом навч. року

Спільно з соціальним педагогом

7.8

Підготовка та презентація авторських проектів, розробок, творчих робіт.

Протягом навч. року

Практичний психолог

8.

Зв’язки з громадськістю

8.1

Відвідування вдома, обстеження житлово-побутових умов проживання дітей пільгового контингенту.

Тричі на рік

Класні кер.

1-11 класів,

соц.педагог

8.2

Співпраця з громадськими організаціями та державними установами : УДПУ ім.П.Тичини , КДМ , УГПК ім.Т.Г.Шевченка , CCД.

Протягом навч. року

громадські організації та державні установи

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скаловська Юліана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Додано
26 жовтня 2018
Переглядів
8447
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку