Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр з предмета "Основи здоров'я" 9 клас

Про матеріал
Комплекс завдань: тести, відповідність/послідовність, визначення понять, відповідь на питання. 2 варіанти.
Перегляд файлу

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

 з предмета «Основи здоров’я» 9 клас

Перший  варіант

І рівень – початковий

Виберіть одну правильну відповідь.

1. До чинників ризику репродуктивного здоров’я не належать:

а) сприятливий для здоров’я спосіб життя; б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики); в) негативні чинники екологічного середовища; г) негативні спадкові чинники.

2. Самовизначення – це:

а) розуміння самого себе, своїх можливостей і прагнень; б) нерозуміння свого місця в людському суспільстві й свого призначення в житті; в) засіб оволодіння досвідом інших людей; г) засіб оволодіння власним досвідом.

3. До позитивних чинників способу життя не належить:

а) доброзичливе ставлення до людей; б) уміння спілкуватися й конструктивно розв’язувати конфлікти; в) фізична активність, раціональне харчування, відповідальні стосунки між статями;

г) зловживання алкоголем, відсутність моральності.

4. Пам’ять, що полягає в збереженні й відтворенні всіх видів образів (зорових, слухових, рухових, дотикових, нюхових, смакових), називають:

а) руховою пам’яттю; б) емоційною пам’яттю; в) образною пам’яттю;

г) словесно-логічною пам’яттю.

5. Екологічна безпека означає:

а) забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб;

б) доступність видовищ; в) захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення; г) можливість жити в тому суспільстві, яке визнає основні права людини.

6. Інтелектуальне самопочуття – це:

а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах; б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей; в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми; г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.

ІІ рівень – середній

А. Дайте визначення таким поняттям:

 • самореалізація – це …
 • емпатія – це …
 • цінності – це …
 • емоційна пам’ять – це …

Б. Знайдіть одну або декілька правильних відповідей.

1. Вкажіть чинники ризику репродуктивного здоров’я підлітків:

а) хронічний стрес, низька фізична активність, безладні статеві зв’язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці та відпочинку;

б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики);

в) забруднення навколишнього середовища, високий рівень радіації;

г) низький рівень життя.

2. Вкажіть причини швидкого поширення ВІЛ на території України:

а) використання ін’єкційних наркотиків; б) безладні статеві зв’язки в молодіжному середовищі; в) порушення моральних правил поведінки;

г) наявність моральності, високий рівень культури.

3. Що є особистим захистом від ВІЛ:

а) наявність моральності й відсутність ранніх статевих зв’язків;

б) відмова від наркотиків; в) використання презерватива; г) знання про шляхи передачі вірусу.

4. Вкажіть, що означає слово „стигма” у перекладі з грецької мови:

а) „тавро”, „ярлик”; б) „форма”, „обсяг”; в) „крапка”, „місце”;

г) „правило”, „закон”.

ІІІ рівень – достатній

А. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Термін

Визначення

1. Економічна безпека

А. Доступність основних продуктів харчування.

2. Продовольча безпека

Б.  Забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб.

3. Екологічна безпека

В. Можливість жити в безпечному для здоров’я довкіллі. Доступність ефективного медичного обслуговування.

4. Безпека для здоров’я

Г.  Захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря й води, можливість проживання в екологічно чистому середовищі й придбання екологічно безпечної їжі.

 

Б. Допишіть речення.

 1. Як називається комплекс спеціальних вправ, заснованих на самонавіюванні й використовуваних людиною для управління власним психічним станом та поведінкою – …
 2. Яка увага виникає ненавмисно, без будь-яких зусиль із боку людини – …
 3. Як називається такий стан людини, при якому вона не може зосередити увагу на певному предметі, на мові іншої людини, на своїх думках або діях – …

В. Закінчіть речення.

 1. Паління порушує роботу ендокринних залоз, що особливо небезпечно у підлітковому віці, оскільки від нормального функціонування ендокринної системи залежить _________________________________.
 2. Тестування на ВІЛ, згідно із законодавством України, ______________ й ___________________________________________________________

Декларація – це ___

 

ІV рівень – високий

 1. Чому говорять, що наркотики можуть стати стратегічною зброєю для знищення цілої країни?
 2. Як ви розумієте ці слова: „Мислити глобально, діяти локально”.
 3. Як, на вашу думку, протистояти стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих?

 

Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр

 з предмета «Основи здоров’я» 9 клас

Другий  варіант

І рівень – початковий

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Успішне виконання репродуктивної функції:

а) не пов’язане зі збереженням репродуктивного здоров’я в підлітковому віці; б) пов’язане зі збереженням репродуктивного здоров’я в підлітковому віці; в) не є важливим біологічним завданням людини; г) можливе в будь-якому віці.

2. Увага – це:

а) вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередження на ньому; б) психічний процес, спрямований на відтворення предметів навколишнього світу разом з усіма їхніми якостями; в) неправильне, викривлене сприйняття; г) пам’ять почуттів.

3. До негативних чинників способу життя не належать:

а) паління, зловживання алкоголем; б) погане або неправильне харчування, недостатня фізична активність; в) відсутність моральності, уживання наркотиків; г) активна життєва позиція, особистісне та професійне зростання.

4. Самовиховання – це:

а) свідома діяльність, спрямована на реалізацію себе як особистості, вироблення людиною в собі позитивних особистісних якостей; б) засіб керування іншими людьми; в) засіб оволодіння досвідом інших людей; г) засіб оволодіння власним досвідом.

5. Політична безпека означає:

а) забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб;

б) доступність видовищ; в) захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення; г) можливість жити в тому суспільстві, яке визнає основні права людини.

6. Духовне самопочуття – це:

а) здатність людини пізнавати й використовувати нову інформацію, задля того щоб підвищити якість життя й здатність діяти оптимально в нових обставинах; б) здатність людини діяти ефективно, згідно із вимогами свого життя, це гарна фізична підготовка й наявність корисних рухових якостей; в) здатність успішно взаємодіяти й встановлювати важливі стосунки з іншими людьми; г) здатність визначати свою систему цінностей і діяти згідно із нею.

ІІ рівень – середній

А. Дайте визначення таким поняттям:

 • самооцінка – це …
 • асоціація – це …
 • аутотренінг – це …
 • мораль – це …

Б. Знайдіть одну або декілька правильних відповідей.

1. Вкажіть чинники ризику репродуктивного здоров’я підлітків:

а) хронічний стрес, низька фізична активність, безладні статеві зв’язки, нераціональне харчування, відсутність режиму праці та відпочинку;

б) уживання шкідливих речовин (тютюн, алкоголь, наркотики);

в) забруднення навколишнього середовища, високий рівень радіації;

г) низький рівень життя.

2. Вкажіть причини швидкого поширення ВІЛ на території України:

а) використання ін’єкційних наркотиків; б) безладні статеві зв’язки в молодіжному середовищі; в) порушення моральних правил поведінки;

г) наявність моральності, високий рівень культури.

3. Що є особистим захистом від ВІЛ:

а) наявність моральності й відсутність ранніх статевих зв’язків;

б) відмова від наркотиків; в) використання презерватива; г) знання про шляхи передачі вірусу.

4. Вкажіть, які висловлювання про глобалізацію є правильними:

а) ризики, породжувані глобалізацією, є мінімальними; б) глобалізація – це ріст глобальних ринків і взаємозалежності між людьми;

в) глобалізація розширює можливості для підвищення якості життя й розвитку людини; г) глобалізація створює нові загрози безпеки людини й підсилює ті, що вже існують.

ІІІ рівень – достатній

А. Знайдіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

Термін

Визначення

1. Репродуктивне здоров’я

А. Здатність живих організмів передавати свої ознаки й властивості наступному поколінню.

2. Сім’я

Б.  Властивість організмів існувати в різних формах та варіаціях.

3. Репродукція людини

В.  Біологічна функція, необхідна для збереження людини як біологічного виду.

4. Мінливість

Г.  Соціальний інститут, що характеризується певними соціальними нормами, зразками поведінки, правами й обов’язками, які регулюють стосунки між подружжям, батьками та дітьми.

5. Спадковість

Д. Стан повного фізичного й соціального благополуччя, а не тільки відсутність захворювань репродуктивної системи й порушень її функцій.

Б. Допишіть речення.

 1. Як називається здатність людини зберігати внутрішній спокій, діяти розумно й виважено в складних життєвих ситуаціях – …
 2. Яка увага виникає навмисно, внаслідок свідомо поставленої мети і вимагає певних вольових зусиль – …
 3. Які умови важливі для успішного запам’ятовування та згадування – …

В. Закінчіть речення.

 1. Паління підвищує ризик появи хворого потомства в 1,5 рази, зловживання алкоголем – 1,3 рази, а спільний вплив цих чинників підвищує ризик у ________________________ .
 2. Основними регуляторами поведінки людей є совість, _____________ , ______________ , _________________ .
 3. Інвестиції – це ________________________________________________

ІV рівень – високий

Дайте обґрунтовану відповідь.

1. Чому здоров’я є необхідною й основною характеристикою життя людини?

2. Що ви порадите людині, яка вирішила вести здоровий спосіб життя?

3. За якими критеріями можна судити про життєві цінності людини?

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 6
Оцінки та відгуки
 1. Башевська Алєся
  Дякую, але можна відповіді ?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Башевська Алєся
  Дякую, але можна відповіді ?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Башевська Алєся
  Дякую, але можна відповіді ?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Tetyana
  Дякую. гарна робота.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Siy
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Брощан Ольга
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 3 відгука
docx
Додав(-ла)
Машталер Олег
Додано
18 травня 2020
Переглядів
16080
Оцінка розробки
5.0 (6 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку