9 квітня о 15:00Вебінар: Скринька таємниць творчого вчителя початкової школи на уроках математики та природознавства

Підсумкова контрольна робота за рік у 10 класі

Про матеріал

Даний зріз знань розроблено на 10 варіантів, в кожному міститься 24 питання із усіх тем за 9-10 клас. Можна використовувати як підсумкову контрольну роботу, або як шкільні зрізи.

Перегляд файлу

Українська мова

Варіант 5

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Літеру е (є) мають у закінченні орудного відмінка всі іменники рядка


А кухар, тротуар, вихор, ячмінь

Б стиль, майстер, прізвище, чиж

В перпендикуляр, рій, плече, слюсар

Г калач, кущ, кобзар, слухач


2. Слово серце вжито в прямому значенні в рядку


А щире серце;

Б хворе серце;

В батьківське серце;

Г серце України.


3. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

А В..ячеслав, кар..єра, пів..ящика, медв..яний

Б верб..я, міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний

В зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

Г двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати

4. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

А пр..світлий, пр..хильний, пр..мружений, пр..солодкий

Б пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..землення

В пр..мужній, пр..пишний, пр..злий, пр..милий

Г пр..молодий, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

5. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

Б сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

В гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичний

Г суспільно/політичний, високо/авторитетний, зовнішньо/торговий,

військово/морський

6. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

Б Побачивши великий натовп людей, перехожі дивувалися.

В Величезна сила криється в людському розумі.

Г Пісня народжує радість.

7. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка


А боєць, вищість, зраджений, відсіювання

Б євробачення, воїнський, італієць, розжувати

В подвоєння, лояльний, надзвуковий, вимріяний

Г гущавінь, озброєння, лоджія, осяяння

Д виявлення, відзвітувати, мелодія, їдальня


8. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка


А зсипати, дужка, розпач, жінці

Б освітній, зарядка, молотьба, розжувати

В якби, зшити, навесні, ягідки

Г зжовкнути, ніжність, квітчання, усмішці

Д легкий, екзамен, ліжко, безсердечний


9. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А брин..чати, дозвол..те, боягуз..кий, оган..бити

Б кіл..цевий, красун..чик, монгол..ський, візуал..ний

В різ..бяр, обвін..чати, виріз..бити, зат..марити

Г павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці, Ізмаїл..ський

Д устан..те, кур..йоз, на вишен..ці, неволен..ка

10. Із поданих у дужках синонімів кожен із варіантів можливий у реченні

А Він поминув ліс і пішов (стежкою, трактом) через жита.

Б На узліссі розкинув своє гілля (віковий, древній) дуб.

В Щось сьогодні такий (довгий, тривалий) день!

Г (Славетна, легендарна) співачка Соломія Крушельницька мала унікальний голос.

Д І в кого цей хлопець удався такий (вайлуватий, незграбний)?

 

11. До спільного роду належать усі іменники рядка


А незграба, добряга, гайдамака, базіка

Б молодчина, капризуха, нероба, бездара

В сіромаха, базіка, непосида, неотеса

Г сердега, нерівня, стиляга, босячня

Д роботяга, задирака, жирафа, сирота


12. Норму відмінювання числівників порушено в рядку

А трьохсот, трьомстам, на трьохстах

Б п’ятисот, п’ятистам, п’ятистами

В семисот, сімомастами, на семистах

Г дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами

Д двохсот, двомастами, на двохстах

13. Формами дієслова є всі слова рядка

А крикніть, кричиш, крикливий, покрикувати

Б переходячи, переходив би, перехідний, переходьте

В перемігши, перемогти, переможний, переможено

Г учити, навчивши, учeний, учіться

Д запечений, запік би, запікаючи, запікся

14. Виділене слово є прийменником у реченні

А Аж ось нарешті і коханий край, знайоме поле, озеро і гай.

Б Перші орачі порушать ниву, поки напівсонну, тополю збудить трактор край села.

В Україна – Вкраїна – країна – так віддавна край рідний звуть.

Г Ох, тривого, дика тривого, не шаленій і серця не край...

Д Сини землі тепер повстали за неозорий край свій, за степи.

15. Правильно побудовано всі словосполучення в рядку

А по власному бажанню, залежно від обставин, гаяти час

Б іншим разом, по службових справах, дякувати матері

В здобути освіту, дякувати Оксану, лекції з математики

Г готель для туристів, на минулому тижні, відчиняти двері

Д автобус на замовлення, повідомити телефоном, упродовж місяця

16. Поширеним є речення


А Кілька покупців почали сперечатися.

Б Мільярди людей прагнуть жити в злагоді.

В Хлопчаки били байдики.

Г Вистава була надзвичайна.

Д Трава не скошена.


17. Граматичну помилку допущено в реченні

А Прочитавши статтю, Христина глибоко задумалася.

Б Ми знайшли зошит Петренка, що лежав під столом.

В Зустрінемося завтра о пів на десяту.

Г Рішення прийнято відповідно до наказу директора.

Д Цей шампунь мені не дуже подобається.

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість

правосуддя стійкість вірність.

Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

19. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Балка вкрита садками вилась попід горою.

Б Птахолови минали березовий гай пронизаний пасмами світла.

В Усіяна колосками земля пахне літом.

Г Невідомий нікому я сідаю на лавку слухаю і дивлюся.

Д Блискучий та легкий сніг здається падає прямо на серце.

20. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями


Фразеологізм

1 бочка Діогена

2 авгієві стайні

3 халіф на годину

4 езопівська мова

 

 

 

 

Значення

А замаскований спосіб висловлювання думок з натяками

Б відмова від зручностей і вигод

В щось дуже занедбане, безлад

Г людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь

Д людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час


 

21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Я все глибше поринав у світ поезії Павла Тичини, вражаючись (1)його

(2)надзвичайно чутливим вслуховуванням у мелодику строф, ритму, звуків і

(3)намагаючись відчути дивовижну музикальність світосприйняття поета в його спогадах, оповіданнях, (4)почутих під час спільних поїздок по Україні.


А іменник

Б прикметник

В займенник

 

 

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д дієприкметник (як форма дієслова)

Е прислівник


 


22. Установіть відповідність


 


Просте речення                                            Приклад

1 з відокремленим додатком         А Якісь красуні, всупереч вікам, до нього

                                                                 йшли по місячній доріжці.

2 з відокремленою обставиною     Б Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.

3 зі вставним словом                      В Ніщо не навіки, окрім марного.

4 зі звертанням                                Г Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на      

                                                                   горі.

                                                          Д Отут, бувало, із-за тину вилась квасоля 

                                                                по тичині.

 

23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

Приклад

А Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Б Друга шукай, а знайдеш – тримай.

В Над широким Дніпром у промінні блакить.

Г Нас зустрічають хлібом-сіллю.

 

 

 

Д Один з останніх рейсів був винятковим.

Е Багатій, розбруньковуйся, мово!


24. Установіть відповідність між мовознавчими термінами та їхніми значеннями.


А. Синоніми.               1. Стійкі сполучення слів, які за значенням

                                                                      дорівнюють одному слову.

Б. Антоніми.     

                                      2. Слова, які однаково звучать і пишуться, але

                                            мають різне лексичне значення.

В. Омоніми.                 3. Слова різні за звучанням і написанням,    

                                         але однакові або близькі за лексичним         

                                         значенням.

Г. Фразеологізми.        4. Слова з протилежним лексичним значенням.

                                       5. Слова, що вживаються в певній місцевості.


 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Українська мова

Варіант 6

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка


А рибка, низько, дивишся, розчин

Б тяжко, перемогти, гриб, знаходиться

В нелегко, по вінця, смієшся, футбол

Г безпека, на книжці, промінчик, у грубці


2. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А волос..ний, особистіс..ний, зліс..ний, зап'яс..ний

Б цінніс..ний, виїз..ний, швидкіс..ний, перехрес..ний

В тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

Г очис..ний, пристрас..ний, улес..ливий, кореспонден..ський

3. Апостроф ставиться в усіх словах рядка


А м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити

Б кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний

В солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра

Г пір..я, пів..ями, прив..ялений, п..єдестал


4. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні

А Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Б Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

В Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

Г Найдужче у житті цінував я хліб.

5. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А Вір до кінця у власні сподівання.

Б Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.

В Його постійною мрією було швидше вийти в люди.

Г Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим.

6. До спільного роду належать усі іменники рядка

А професор, математик, педагог, адвокат

Б архітектор, касир, бібліотекар, листоноша

В сирота, зануда, чистьоха, приблуда

Г ябеда, каліка, ледащо, сподвижник

7. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А заєць, життєвий, хворостняк

Б з'являється, воджу, ящірка

В ялтинський, ніччю, щільно

Г люблю, дзвякає, тьмяніє

Д щабель, діяння, контрастний

8. Префікс при- треба писати в усіх словах рядка

А пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток

Б пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний

В пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти

Г пр..мирний, пр..міський, пр..чинити

Д пр..сохнути, пр..високий, пр..ахкувати

9. Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

А лимонно/жовтий, історико/культурний, теоретико/пізнавальний

Б оздоровчо/спортивний, вогняно/червоний, військово/полонений

В сліпучо/білий, середньо/віччя, північно/східний

Г міжнародно/правовий, організаційно/технічний, лимонно/кислий

Д дослідно/виробничий, пів/аркуш, лірико/драматичний

10. Із поданих у дужках синонімів кожен із варіантів можливий у реченні

А (Ретельні, проникливі) дослідження археологів підтверджують слова Геродота.

Б Червоні жоржини (сильніше, потужніше) мерехтять росами.

В Старі дуби (оточували, облягали) галявину.

Г Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.

Д Ми стояли, зачаровані (дивною, прекрасною) музикою весняних лугів.

11. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку


А друг, колега, брат, земля

Б воля, швець, Богдан, Ілля

В боєць, кравець, хлопець, молодець

Г майор, полковник, капітан, лейтенант

Д син, кум, Михайло, Павло


12. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку


А двадцять три тижня

Б півтораста року

В п’ять цілих і шість восьмих тонн

Г півтора місяця

Д сім з половиною кілограм


13. Дієсловами недоконаного виду є всі слова рядка

А зберігати, ходити, гарантувати, зашивати

Б писати, виконувати, скочити, знати

В поважати, залежати, зашити, думати

Г атакувати, перенести, сидіти, просити

Д вважати, вразити, спостерігати, захоплюватися

14. Виділене слово є сполучником і його слід писати РАЗОМ у реченні

А Вибач мені за/те, що була неввічлива.

Б Ранні птахи сповістили про/те, що займається новий день.

В То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.

Г Як /би не переймався, балачками визнання не здобудеш.

Д Як/би знали, не те б заспівали.

15. Граматично правильно утворено словосполучення


А програміст по професії

Б відправити по пошті

В виплатити по сто гривень

Г дбайливий по відношенню до майна

Д подорожувати по європейським країнам


16. Поширеним є речення


А Вона сиділа склавши руки.

Б Ми з тобою будемо радіти.

В Я буду крізь сльози сміятись.

Г Сотні птахів почали співати.

Д Батько з сином закінчили сіяти.


17. Потребує редагування речення

А Сніжинки з інеєм ще більше закрутилися, стовпом здіймаючись угору.

Б Сидячи на березі річки, милуюся її повільною течією.

В Хтось кидає жарт, розсмішивши всіх навколо.

Г Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями з іншими.

Д За таких обставин не будемо сидіти склавши руки.

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено)

А Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

Б Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

В І право людське і воля й закон усе потоптано.

Г Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

Д Земля безсмертя кожному дала поету космонавту гречкосію.

19. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Лежить дорога золотом прошита.

Б І видзвонює мотив моє слово сріблом скуте.

В По вінця сповнені краси шумлять смерекові ліси.

Г До колосків налитих туго моя прихилена душа.

Д Біліють смолоскипи грайливо пофарбованих ялин.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


Фразеологізм 1 сховатися у шкаралущу

2 попасти в тенета

3 зі шкури пнутися

4 зривати личину

5 берегти нерви

 

 

Антонім А брати за барки

Б відкрити душу

В пальцем не ворухнути

Г виходити з рівноваги

Д вискочити на сухе

Е надягати машкару

Є зв’язати руки


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Людство давно та всерйоз замислюється над тим, як обмежити (1)свій,

(2)найчастіше небажаний, вплив на живу природу, як регулювати клімат, (3)стримуючи цим темпи глобального (4)потепління.


 


А іменник

Б займенник

В дієприкметник (як форма дієслова)

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д прислівник

Е частка


22. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення


 Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

 

 

 

Приклад

А Там, замість житечка, в теплеє літечко терен зацвів.

Б По всім світі пронесу нашу гордість і красу – рідну мову.

В У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити,

натхнення.

Г Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий.

Д З доріг життя сховавши втому, я в отчий край вернусь назад.

 


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 узагальнено-особове

5 називне

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Світлішає в житті і на душі.

Б Ніжні сутінки. Вечір.

В Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за

втому!

Г І сад, і гай, і пісня солов'я – дорогоцінна спадщина

моя.

Д На пагорбі зеленім біла хата.

Е Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

 

Є Десять раз подумай, а раз скажи.


 

24. Установіть відповідність між фразеологізмом та його значенням.


1. Жалкувати.

2. Перешкоджати.

3. Зазнати невдачі.

4. Не помічати.

5. Утекти.

 

А. Спіймати облизня.                      

Б. Кусати лікті.

В. П'ятами накивати.

Г. Дивитися крізь пальці.

 Українська мова

Варіант 7

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка

А (з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти, (з, с)чепити

Б (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)сушити

В (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

Г (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

2. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний

Б зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник

В заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

Г безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

3. Фразеологічний зворот ужито в реченні


А Митцю не треба нагород, його судьба нагородила.

Б Сказано по струні ходити – і ходи.

В Мені потрібне слово, а не слава.

Г Дніпро манив нас маревом води.


4. До жіночого роду належать усі іменники рядка


А ООН, Чилі, леді, Міссісіпі

Б Сочі, таксі, метро, кіно

В піаніно, Делі, аташе, ГЕС

Г бязь, СДПУ, Токіо, мадам


5. Правильними є всі відмінкові форми числівників у рядку

А сто вісімдесят сьомого, двомастами п'ятидесяти двома

Б шістдесяти семи, чотирма, шестиста, дванадцятий

В трьомастами дев'яноста шістьма, сімох, одна третя

Г сімдесятьма двома, дві тисячі другий, дев'яноста шостого

6. Неозначена форма дієслова є в реченні


А Удвох, кажуть, і плакати легше.

Б Повітря тут незаймане і чисте.

В Ні долі, ні волі у мене нема.

Г Агава, або столітник, – тропічна рослина.


7. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка


А заїжджати, щирість, їстоньки

Б дзвонити, п'ятниць, український

В йодистий, з'єднування, сьогодення

Г підйомний, щебечуть, джміль

Д висаджують, зозулястий, перемивають


8. Уподібнення приголосних відбувається при вимові кожного слова рядка

А безшумний, доріжка, (на) стежинці, просьба

Б дьогтю, кузня, пругкий, казка

В піднігтьовий, зцідити, боротьба, співачці

Г сережка, двигтить, стіжки, зчистити

Д пісня, вокзал, рюкзак, ложка

9. Апостроф ставиться в усіх словах рядка

А пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний

Б львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж

В подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий

Г торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто

Д Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк

10. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку

А вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний

Б дрібно/листий, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний

В важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений

Г електро/магнітний, кам'яно/вугільний, валютно/фінансовий

Д євро/інтеграційний, старо/український, південно/кримський

11. Слово сміється вжите в переносному значенні в рядку


А синок сміється

Б сонце сміється

В сміється від задоволення

Г учень сміється

Д сміється з моєї невдачі


12. Із поданих у дужках слів кожен із варіантів можливий у реченні

А Рекламу розмістили в найбільш (людних, людяних) місцях міста.

Б Зрілість людська виростає з боротьби. Часто з боротьби зі своїми сумнівами (ваганнями, коливаннями).

В Тато мій – рішуча людина, хоч і мрійник. Ці якості в людині не поєднуються, але тато, мабуть, (виняток, виключення).

Г На фото: П. Тичина – у центрі, М. Вінграновський (зліва, ліворуч), В.Шевчук (справа, праворуч).

Д У народній медицині мед має (лікувальні, лікарські) властивості.

13. Закінчення -е в кличному відмінку мають усі іменники рядка


А юнак, Київ, боєць, поезія

Б пам’ять, світ, слухач, Анастасія

В чумак, красуня, кравець, ніч

Г Галя, вітер, брат, радість

Д жнець, душа, лицар, Ростислав


14. Виділене слово є сполучником і його слід писати РАЗОМ у реченні

А О, що/б я не робив, любов моя вмиратиме зі мною.

Б Слова солодкі говорилися про/те, щоб волю дать нещасному народу.

В Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти.

Г Що/б ми щасливими були, ти розпали багаття, розпали.

Д Ледве стримую докори свого серця за/те, що завинила без вини.

15. Граматичну норму на позначення часу порушено в словосполученні


А рівно о першій

Б десять хвилин по шостій

В пів на десяту

Г сім годин двадцять хвилин

Д за двадцять п’ята


16. Поширеним є речення


А Хай кожен із вас поміркує.

Б Друзі будуть відпочивати.

В Тут темно.

Г Він виявився не в тім'я битий.

Д Брат із сестрою співали.


17. Потребує редагування речення

А Інформацію про надходження нових товарів можна отримати у продавця-

консультанта.

Б Розпочинається сезонний розпродаж зимових пальто.

В Пропозиції покупців буде обов'язково передано виробникам.

Г У неділю магазин працює з десятої години.

Д На нашому масиві відкрито новий супермаркет.

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено)

А І стежка у росах і тиха діброва то все моя рідна співуча земля.

Б Усе постава непорушна тоненькі ніжки розвилки рогів на його голівці усе було сама довершеність і краса.

В Все забуваєм скруту і нужду і те здається що й забути годі.

Г Мерещились мені здаля ліси поля квітучі площі уся утрачена земля що за життя мені дорожча.

Д Усе ніби поменшало і звузилось і дорога і стежка в березі і круча над Россю.

19. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Сади омиті музикою згадок ковтають пил міжселищних доріг.

Б А думки мої натхненні та квітчасті опадають вересневим жовтим листям.

В На обрії біліють маревом повиті села.

Г Вечір гаптований золотом приходить на зміну дню.

Д Понад сади обтяжені плодами з прощальним криком журавлі летять.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


 Фразеологізм

1 як на долоні

2 як камінь під гору котити

3 як бджіл у вулику

4 як дві краплі води

 

Антоніми

А як свиня на коня

Б як у тумані

В як на пожежу

Г як у кота сліз

Д як Сірку муху з’їсти


 


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені цифрами слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Вдалині, (2)згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3)рахманний і (4)освітлений при зорях.

 


А іменник

Б прикметник

В займенник

Г дієприкметник (як форма дієслова)       

Д дієприслівник (як форма дієслова)

Е прислівник


22. Установіть відповідність


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка (різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

Приклад

А Сад, нахиливши срібні віти, пісні пташині пригадав.

Б Окрім скрипки, не мав він відради, не було в нього втіхи.

В Здавна, кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити.

Г Весь простір степу повнився нею, піснею-жагою, піснею-

протестом.

Д Безмежний степ, укритий снігом, спав.

 


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

 

 

Приклад

А Сонним холодом од трав віє.

Б Хліб-сіль їж, а правду ріж.

В Квітчастий луг і дощик золотий.

Г За правду, браття, єднаймося щиро.

Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні

 


24. Установіть відповідність між початком прислів'я та його закінченням.

А. Гостре слово...                                    1. .... гнів гасить.

Б. Мовчанка...                                        2. ...коле сердечко.

В. Треба знати, що...                                3.  ...де казати.

Г. Золото і...                                               4.  ...вогні блищить.

                                                                       5. ...буває гірко.


Українська мова

Варіант 8

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Наголос на другому складі мають усі слова рядка

А дочка, подруга, вимова, сантиметр, ідемо

Б спина, виразно, завдання, попереду

В предмет, рукопис, ненавидіти, в'язкий

Г кропива, приязнь, горошина, каталог

2. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А священ..ий, довгождан..ий, блажен..ий, спросон..я

Б подорож..ю, Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..я

В л..яний, зран..я, він..ицький, об..ризкати

Г безліч..ю, юн..ат, розкіш..ю, жовч..ю

3. Разом треба писати всі слова рядка

А народно/поетичний, лісо/степовий, пів/огірка, літературно/художній

Б первісно/общинний, пів/вікна, темно/синій, східно/слов'янський

В військово/інженерний, хитро/мудрий, високо/кваліфікований, свіжо/зрубаний

Г далеко/східний, червоно/гарячий, вельми/шановний, крає/знавчий

4. Дієсловами дійсного способу є всі слова рядка

А буду читати, написав, наробитися, говоритимемо

Б скликали, мовчатимуть, будеш панувати, пишеться

В веселяться, пишаємося, квітчаймо, поназносили

Г наздоганятиму, мовчав би, порадили, прикрашатимемо

5. Немає частки в рядку


А навряд чи це можливо

Б нехай кожен наведе приклад

В тільки не змушувати

Г синіти, наче море


6. Потребує редагування речення

А Готуючись до екзаменів, студенти відвідують наукові бібліотеки.

Б Трохи підрісши, хлопець почав розпитувати про важку долю батька.

В Милуючись лісовими краєвидами з вікна вагона, у мене виникали спогади

дитинства.

Г Читаю п'єсу, звертаючи увагу на ремарки.

7. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А сіється, всюди, приладдя

Б раджу, загін, зоря

В щирість, шістсот, пейзаж

Г їдуть, пряжа, осяяння

Д єдність, шістдесят, вищість

8. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

А студен..ство, виїз..ний, тиж..невий

Б зліс..ний, щас..ливий, хвас..ливий

В доблес..ний, провіс..ник , ціліс..ний

Г гіган..ський, радіс..ний, облас..ний

Д учас..ник, корис..ний, невіс..чин

9. Літеру с треба писати в усіх словах рядка

А бе..коштовний, ..казати, ..керований

Б ..формувати, пере..кочити, ..фотографувати

В ..плетений, ..питати, ..шити

Г ..тягнути, ро..тлумачити, не..терпний

Д ..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

10. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні


А До булави треба й голови.

Б Як голова сивіє, то чоловік мудріє.

В У голову, як у торбу, що знайдеш, те й сховаєш.

Г Скільки голів, стільки й умів.

Д Хліб – усьому голова.


11. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні

А Архітектор наголосив (підкреслив), що проект слід виконати вчасно.

Б За мить вантажна машина зникла (щезла) з очей.

В Технічний персонал змарнував (згаяв) багато часу на підготовчі роботи.

Г У нашій родині панують теплі, дружні стосунки (взаємини).

Д Щоб здобути (отримати) вищу освіту, потрібно наполегливо працювати.

12. Значення «надумане мірило упередженої людини, яка підганяє під нього факти дійсності» має фразеологізм


А піррова перемога

Б прокрустове ложе

В геростратова слава

Г дамоклів меч

Д Еолова арфа


13. До жіночого роду належать усі іменники рядка


А вуаль, Чилі, акварель, Міссісіпі

Б зала, синиця, воєвода, комісія

В загс, ГЕС, жовч, пастораль

Г бязь, СДПУ, Токіо, юнь

Д сутінь, путь, степ, галузь


14. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку


А брат, Євген, товариш, професор

Б суддя, голуб, Олекса, доля

В зоря, Оля, Богдан, директор

Г актор, Павло, друг, Петро

Д сторож, Роман, офіцер, Наталя


15. Норму відмінювання числівників порушено в рядку

А трьохсот, трьомстам, на трьохстах

Б п’ятисот, п’ятистам, п’ятистами

В семисот, сімомастами, на семистах

Г дев’ятисот, дев’ятистам, дев’ятьмастами

Д двохсот, двомастами, на двохстах

16. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні


А пам'ятник Т. Шевченка

Б прийти о п'ятій годині

В у зв'язку з виданою постановою

Г зраджувати ідеали

Д дякувати батькові


17. Поширеним є речення


А Вечір був тихий.

Б Обличчя стало мов камінь.

В І зозуля кувати перестала.

Г Тато просить зачекати.

Д Хлопчик намагався заснути.


18. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено)

А Січ дала видатних полководців славних державних діячів Наливайка Сагайдачного Хмельницького Сірка.

Б Шевченкові були підвладні всі жанри літератури поезія проза драматургія.

В Несуть пани осаули козацькую збрую литий панцир порубаний шаблю золотую.

Г Козацтво було озброєне вогнепальною зброєю мушкетами пістолями рушницями.

Д Іван Богун Данило Нечай Максим Кривоніс ці підручні гетьмана були відомі всім.

19. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Місячним сяйвом залиті мріють сади.

Б На сто думок замислена Полтава вербові гриви хилить до води.

В Степ оповитий тишею дихав пахощами росяних трав.

Г Я небесами пійманий тремчу.

Д Налита сонцем і вітрами хлюпоче веслами весна.

20. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями


Фразеологізм

1 бочка Діогена

2 авгієві стайні

3 халіф на годину

4 езопівська мова

 

Значення

А замаскований спосіб висловлювання думок з натяками

Б відмова від зручностей і вигод

В щось дуже занедбане, безлад

Г людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь

Д людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

На сонячному пагорбі, (1)неподалік уже (2)давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3)мурована з червоної (4)вогнетривкої цегли.

 


А прикметник

Б дієприкметник (форма дієслова)

В прислівник

Г прийменник

Д частка

 


22. Установіть відповідність


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

Приклад

А Я так люблю тебе, мій краю, красу твоїх степів і гір.

Б Данилко радо, з підскоком, біг до сусідів.

В На світі все знайдеш, крім рідної матері.

Г Він, п’ятирічний хлопчик, міг би гратися годинами.

Д Ночували гайдамаки в зеленій діброві, на припоні пасли

коні, сідлані, готові.


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Б Друга шукай, а знайдеш – тримай.

В Над широким Дніпром у промінні блакить.

Г Нас зустрічають хлібом-сіллю.

Д Один з останніх рейсів був винятковим.

Е Багатій, розбруньковуйся, мово!


 

 

24. Установіть відповідність між фразеологізмами та їхніми значеннями.

 

А. На вус намотати.                             1.  Зазнати невдачі.

Б. Спіймати  облизня.                          2. Пишатися.

В. Кусати лікті.                                     3. Жалкувати.

Г. Коптити небо.                                   4. Запам'ятати.

                                                                5. Жити бездіяльно.

 

 

 Українська мова

Варіант 9

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. До емоційно забарвленої лексики належать усі слова рядка

А дівчисько, второпати, прикріпити, базікати;

Б беркицьнутись, козаченько, повчання, мамусю

В зіронька, злодюга, вікопомний, роззява;

Г рученьки, проміння, вітрище, самісінький.

2. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А зран..я, безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий

Б довгождан..ий, блажен..ий, згуртован..ий, височен..ий

В страшен..ий, картин..ий, міськ..ом, від..зеркалити

Г стат..ей, жит..єдайний, облич.., роздоріж..я

3. Разом треба писати всі займенники рядка


А аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь

Б де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому

В де/якого, аби/кому, кому/сь, аби/чим

Г що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь


4. Неправильно визначено значення фразеологічного звороту

А надути губи – образитись, виявити невдоволення

Б спустити на землю – змусити когось не втрачати почуття реальності

В рильце в пушку – про когось привітного й лагідного

Г черв'ячок точить – непокоять тяжкі, гнітючі роздуми

5. Частку вжито в рядку


А хоч би бровою моргнув

Б або пан або пропав

В задержати слово на язиці

Г хто в луг, а хто в плуг


6. Неправильно побудовано всі словосполучення рядка

А зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих

Б давній друг, вчасна допомога, гострий біль

В вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь

Г червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль

7. Узагальнювальне слово після однорідних членів є в реченні (розділові знаки пропущено)

А Все знайоме і рідне до болю в душі і криниця в саду і червона калина.

Б І пісні і приказки й прислів'я все те вражало надзвичайним багатством поезії жарту гумору практичного розуму.

В Усе прекрасне народжується зі звичайної буденності життя людська врода

неперебутнє слово невмируща мелодія геніальна картина.

Г У його слові було все злагода спокій усталеність надія.

8. Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка

А відзвук, їжак, ячмінь, здоров'я

Б джміль, щирість, п'ять, вугілля

В земля, райдуга, європеєць, порядок

Г щавель, ательє, лічба, боєць

Д сон, якийсь, подорожжю, заєць

9. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А випещ..ний, долон..чка, удалеч..ні, овоч..сховище

Б книж..чка, корен..плоди, город..на, б..нтежити

В ож..ледь, сив..на, замер..хтіти, л..вада

Г випл..каний, гус..ниця, защ..друвати, л..ментувати

Д сут..ніти, зат..сатися, горщ..ковий, кл..котіти

10. Усі слова написані правильно в рядку

А викладацький, молотьба, вохкість

Б карпатський, дорожчати, робітництво

В криворізький, об’їжджати, французський

Г інтелігентський, сонячний, надхнення

Д тюркський, свідотство, соняшник

11. Від поданих іменників утворіть прикметники за допомогою суфікса -ськ-. Чергування приголосних не відбувається в обох словах рядка


А Париж, калмик

Б Гаага, Виборг

В Буг, Чорнухи

Г Перемишль, казах

Д Іртиш, чех


12. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні

А Діти безтурботно (безпечно) гралися на проїжджій частині вулиці.

Б Усяке друковане слово мало своє місце на поличках цієї бібліотеки (книгозбірні).

В Максимові Рильському була властива (притаманна) любов до людини і природи.

Г Колись тут було русло (річище) Ташані, потім воно пересохло, поросло травою.

Д Я люблю тільки (лише) таку гру, де я певна, що виграю.

13. Форми однини та множини мають усі іменники рядка


А дзеркало, колосся, дерево, космос

Б круча, мати, острів, програма

В слово, річка, листя, селище

Г ім'я, село, коріння, озеро

Д будинок, музика, далина, дорога


14. Закінчення -ю у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку


А Галя, школяр, Сергій, матуся

Б коваль, мудрець, учень, доня

В хлопець, Олексій, місяць, біль

Г Валерій, обрій, тополя, дідусь

Д Катруся, вівчар, доля, герой


15. Правильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку

А п’ятьмастами шістдесятьма сьома

Б п’ятистами шестистдесятьма сімома

В п’ятистами шестдесятьма семи

Г п’ятистами шістдесяти сімома

Д п’ятистами шестидесяти сьома

16. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку


А давайте напишемо;

Б ходімте;

В заспіваймо;

Г прочитаємо;

Д будемо вчити.


17. Підкреслене слово є підметом у реченні

А Здавалося, вогник просто забули погасити.

Б Зрадити в житті державу – злочин…

В Не стане вона заживати ласки ціною самоприниження.

Г Повітря – мов прив’ялий трунок.

Д Той монастир недавно збудували.

18. Потребує редагування речення

А Дозвольте оголосити порядок денний.

Б Пропозицію прошу внести до протоколу.

В Хочу подякувати учасників круглого столу.

Г Нараду було проведено відповідно до визначеного регламенту.

Д Ми зацікавилися Вашою пропозицією і хочемо отримати детальнішу інформацію.

19. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущені)

А Не піймавши не кажи що злодій.

Б Рушниця в його руках стріляла не хиблячи.

В Посеред плеса вода мов сказившись починала хлюпати й кружляти.

Г Хлопці прокинувшись нагодували й напоїли коней.

Д Не зрозумівши студентка запитала ще раз.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


Фразеологізм                                                

1 сховатися у шкаралущу

2 попасти в тенета

3 зі шкури пнутися

4 зривати личину

5 берегти нерви

 

 

Антонім

А брати за барки

Б відкрити душу

В пальцем не ворухнути

Г виходити з рівноваги

Д вискочити на сухе

Е надягати машкару

Є зв’язати руки


21. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

А Молодість здатна творити несподіване й неймовірне.

Б Як розбещує людину сама можливість принижувати інших!

В Не дивиться їм грізно в очі «завтра».

Г А він стоїть наперекір усім напастям.

Д Народ шукає в геніях себе.

 

22. Установіть відповідність


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

 

 

 

Приклад

А Натомившись од щоденних справ, я душею й тілом спочивав на

галяві.

Б Суд? Окрім суду природи, я всі зневажаю суди.

В Обсипані пилом роси, підсніжники щемно запахли.

Г Ще вітрами шумів ясно день, та лелеки доріг не втрачали.

Д Знайшла в пилу золочену підкову – невизнаний старокозацький

герб.


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 узагальнено-особове

5 називне

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Світлішає в житті і на душі.

Б Ніжні сутінки. Вечір.

В Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за

втому!

Г І сад, і гай, і пісня солов'я – дорогоцінна спадщина

моя.

Д На пагорбі зеленім біла хата.

Е Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

 

Є Десять раз подумай, а раз скажи.


 

24. Установіть відповідність між словами та кількістю букв і звуків у них.

А. Вечорниці.                                   1. Дев'ять букв,  десять звуків.

Б. Єднайтеся.                                    2. Дев'ять букв,  дев'ять звуків.

В. Джміль.                                        3. Шість букв,  чотири звуки.

Г. Братерський.                                4. Одинадцять букв,  десять звуків.

                                                           5. Одинадцять букв,  одинадцять звуків.

Українська мова

Варіант 10

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба

Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин

2. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка


А Рус..о, мул..а, пен..і, барок..о

Б Кас..андра, мадон..а, антен..а, ван..а

В Марок..о, ман..а, Калькут..а, гол..андський

Г Брюс..ель, Одіс..ей, конр..еволюція, трас..а


3. Прикметники з суфіксом -зьк- утворюються від усіх іменників рядка


А Золотоноша, молодець, студент, Буг

Б Волга, товариш, турист, черкес

В Криворіжжя, Забужжя, Ладога, Таганрог

Г француз, ремісник, турок, брат


4. Не збігається за значенням з іншими фразеологізм


А обламати роги

Б підвести під монастир

В збити пиху

Г вкрутити хвоста


5. Правильними є всі відмінкові форми числівників у рядку

А сто вісімдесят сьомого, двомастами п'ятидесяти двома

Б шістдесяти семи, чотирма, шестиста, дванадцятий

В трьомастами дев'яноста шістьма, сімох, одна третя

Г сімдесятьма двома, дві тисячі другий, дев'яноста шостого

6. Частку вжито в реченні


А Книга мала, та серцю люба.

Б До булави треба голови.

В Працює, як мокре горить.

Г Правди не сховаєш.


7. Приголосні тільки дзвінкі в кожному слові рядка

А джерельний, ґазда, в'юнець, гриб

Б жанр, забіг, лід, джміль

В коледж, регіон, неділя, мова

Г добро, лимон, рейс, недорогий

Д медаль, мармур, рельєф, немовля

8. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А ст..хати, ст..повий, квіт..нь

Б зал..вати, майст..р, леб..диний

В пригв..нтити, чер..да, шел..стіти

Г ос..литися, к..шеня, л..дацюга

Д д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати

9. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так

Б з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи

В мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині

Г десь/то, як/раз, як/небудь, будь/коли

Д по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному

10. Виділені слова є омонімами у рядку

А Слово, чому ти не твердая криця! Слово – срібло, мовчання – золото.

Б Вона зрозуміла душевний стан гостя. У хлопця плечі широкі, стан високий.

В Рідна земля і в жмені мила. Земля – хлібодарка і медоносиця.

Г У хвалька язик діє, а рука не вміє. Держи язик за зубами.

Д Ми молоді, ми юні, і нам належить світ. Брехнею світ обійдеш, а назад не вернеш.

11. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні

А За високими осокорами почало світліти (світлішати) небо.

Б М'який (незлостивий) докір корисніший за нещиру подяку.

В Ми не хотіли брати участь у цих темних (підозрілих) справах.

Г Молоко дуже корисне (корисливе) для молодого організму.

Д Подекуди (місцями) пройшов сліпий дощик.

12. Закінчення -а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку


А Крим, Львів, Миргород

Б десяток, нарцис, маневр

В Харків, вольт, язик

Г фонтан, кір, займенник

Д квартал, табун, хліб


13. Іменник, виділений у реченні «Холодним словом серця не запалиш», ужитий у


А родовому відмінку

Б давальному відмінку

В знахідному відмінку

Г орудному відмінку

Д місцевому відмінку


14. Правильно утворено форму наказового способу дієслів у рядку


А давайте підемо

Б виконаймо

В спечімте

Г намалюємо

Д будемо надсилати


15. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні


А працювати щосереди

Б вищий мене

В зошит з математики

Г вірний собака

Д розповідати про іспит


16. Речення зі складеним дієслівним присудком

А Книга – це змога погомоніти з людиною через тисячоліття.

Б Село в снігах і стежка ані руш.

В Там будуть горіти до ранку в туманних дзеркалах троянди.

Г Мені осіння ніч короткою здається.

Д Зоря на небі рожева вже почала займатись.

17. Граматичну помилку допущено в реченні

А Сковорода ішов поруч, спідлоба стежачи за співрозмовником.

Б Летять в село лелеки напівсонні, ліниво й важко махаючи крильми.

В Теплий вітер цілує каштани, колихаючи віти смутні.

Г Треба зранку до праці ставати, зневажаючи втому і лінь.

Д Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування.

18. Вставне слово (словосполучення) дає емоційну оцінку повідомлюваному в реченні

А Мабуть, людині не можна відриватися від рідного берега.

Б Сумління людське, виявляється, схоже на вулик, його теж можна розтривожити.

В Досі дні стояли теплі, сонячні, а сьогодні, мов на гріх, задощило.

Г Доброго, кажуть, дожидати треба, а лихе – само прийде.

Д А хлібам колосистим, здається, немає кінця.

19. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні

А Старі верби стоять похнюпившись.

Б Вишні зацвівши в росах заплачуть.

В Соснове гілля наїжачившись дивиться вгору.

Г Так вони сидячи діждалися неньки.

Д Я радіючи дивлюсь на сади в цвіту.


20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


 


 


Фразеологізм

1 як на долоні

2 як камінь під гору котити

 

3 як бджіл у вулику

4 як дві краплі води


 


Антоніми А як свиня на коня

Б як у тумані

В як на пожежу

Г як у кота сліз

Д як Сірку муху з’їсти


 

21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Я все глибше поринав у світ поезії Павла Тичини, вражаючись (1)його

(2)надзвичайно чутливим вслуховуванням у мелодику строф, ритму, звуків і

(3)намагаючись відчути дивовижну музикальність світосприйняття поета в його спогадах, оповіданнях, (4)почутих під час спільних поїздок по Україні.


А іменник

Б прикметник

В займенник

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д дієприкметник (як форма дієслова)

Е прислівник


 

22. Установіть відповідність


 


Просте речення                                            Приклад

1 з відокремленим додатком         А Якісь красуні, всупереч вікам, до нього

                                                                 йшли по місячній доріжці.

2 з відокремленою обставиною     Б Припливайте до колиски, лебеді, як мрії.

3 зі вставним словом                      В Ніщо не навіки, окрім марного.

4 зі звертанням                                Г Скрізь червоно: на небі, і на узгір’ях, і на      

                                                                   горі.

                                                          Д Отут, бувало, із-за тину вилась квасоля 

                                                                по тичині.

 

23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

 

 

 

Приклад

А Сонним холодом од трав віє.

Б Хліб-сіль їж, а правду ріж.

В Квітчастий луг і дощик золотий.

Г За правду, браття, єднаймося щиро.

Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні

 


24. Установіть відповідність між словами та наявними в них орфограмами.

А. В..сняний, вел..ч.             1. Літери е, и, що позначають ненаголошені  

                                                   голосні,   які   перевіряються наголосом.

Б.  Кр..клнвнй, гр..міти.       2.  Літери е, и, що позначають ненаголошені

                                                   голосні,  які не перевіряються наголосом.

В.  Л..ман, л..вада.                3. Літера и в сполуках -ри-, -ли-.

Г.  Ож..л..дь, ст..р..гти.         4. Літера е в сполуках -ере-, -еле-.

                                                5.  Літера о, що позначає ненаголошений

                                                    голосний.

Українська мова

Варіант 1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Омоніми використано в реченні

А Ти будь не скупердяй, не скнара і знай батьківські заповіти.

Б Якщо у тілі душа крилата – що їй хороми, що їй палати.

В Веснонько любая, часу не гай, якнайскоріше прилинь у наш гай.

Г Народові потрібні не виграні битви, не втішання славою і волею, а майбуття.

2. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А відміна рейс.., не вистачає кілограм.., виписав із підручник..

Б з останнього вагон.., вулиці Париж.., зібрали з гектар..

В літр бензин.., приміщення театр.., не було прапор..

Г прибув з Єгипт.., не поставив апостроф.., основи світогляд.

3. Не відмінюються всі слова рядка


А бюро, журі, вікно

Б кенгуру, турне, ательє

В тире, вапно, жалюзі

Г графіті, інтерв’ю, колесо


4. Потребує редагування речення

А Важливим напрямком взаємодії суспільства та ЗМІ є висвітлення діяльності

органів державної влади.

Б Майбутнє українського слова значною мірою залежить від освітян.

В Випускники мають більш відповідальніше ставитися до навчання.

Г Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.

5. Односкладним неозначено-особовим є речення


А Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову.

Б Маму треба любити й розуміти.

В Зачерствілі очищуймо душі!

Г Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.


6. Поширене означення НЕ відокремлюється комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А На землю зорану плугами спада рожево-білий цвіт.

Б Озвучене піснями бринить моє перо.

В Гудуть з вітрами до світання дощем оплакані сади.

Г Шумлять смерекові ліси по вінця сповнені краси.

7. Приголосні тільки глухі в кожному слові рядка

А фікус, папуга, цукати, тьохкати

Б капуста, пакетик, сахатися, ціпочок

В ситечко, тапочки, пайок, часопис

Г тактика, пощастити, сестриця, цяточка

Д сипучість, частка, пакуночок, точиться

8. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А б..нтежити, вер..тено, Водохр..ще, горл..чка, мар..во

Б благоч..стивий, ластов..ня, запром..нитися, блюд..чко, дал..на

В долон..чка, сут..ніти, зат..сатися, дуж..чка, закор..нілий

Г л..ментувати, лот..рея, горщ..ковий, кр..нделик, мен..джер

Д удалеч..ні, знівеч..ний, м..ткий, вип..щений

9. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А рибал..ство, погод..ся, прип'ят..ський, голівон..ці

Б зателен..кати, красун..чик, купал..ський, виріз..бити

В вигул..кнути, конс..єржка, зат..марити, нац..кувати

Г кан..йон, ковз..кий, мал..ва, локал..ний

Д консул..ський, обвін..чати, відгад..ко, крад..кома

10. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А крос..ворд, буд..изм, іл..юзія, оперет..а

Б піц..ерія, гум..анізм, ім..унітет, груп..овий

В кристал..ічний, однотон..ий, мас..ивний, кол..екція

Г діаграм..а, кас..ета, ім..обілізація, процес..ор

Д конгрес..мен, оперет..а, ел..егія, бон..а (гувернантка)

11. Виділене слово слід писати з малої літери в рядку

А Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть!

Б Щороку в березні в усіх навчальних закладах України відбуваються

(Ш, ш)евченківські читання.

В Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають щедру інформацію про те, як він жив.

Г Озветься знов діброва темнолиста, коли до тебе, хлопче, край села, немов дарунок теплого дитинства, (Ш, ш)евченкова калина зацвіла.

Д Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати, колгоспна кріпачка, забута не раз.

12. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

Б на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

В віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

Г ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

Д більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь

13. НЕ МОЖНА замінити поданим у дужках варіантом виділене слово в реченні

А У сім'ї панували теплі, дружні взаємини (стосунки).

Б Активно розвивається співробітництво між двома країнами в науковій і

культурній галузях(царинах).

В У 1939 році виникла реальна воєнна (військова) загроза мирному життю країн Європи.

Г Гамір атенці зняли (зчинили), наче готували бурю.

Д Усім працівникам належить (треба) пройти інструктаж з техніки безпеки.

14. Значення фразеологічного звороту снувати химери


А пліткувати про щось

Б інтригувати когось

В виготовляти домотканий килим

Г домагатися чого-небудь від когось

Д фантазувати про щось


15. Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка

А триста, п'ятсот, шістсот, вісімсот

Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять

В п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят

Г чотириста, дев'яносто, вісімдесят, сімсот

Д п'ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят

16. Неправильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку


А зробимо

Б зробімо

В зроби

Г зробіть

Д нехай зроблять


17. Виділене слово є сполучником і його слід писати РАЗОМ у реченні

А О, що/б я не робив, любов моя вмиратиме зі мною.

Б Слова солодкі говорилися про/те, щоб волю дать нещасному народу.

В Як/би я тепер хотіла у мале човенце сісти.

Г Що/б ми щасливими були, ти розпали багаття, розпали.

Д Ледве стримую докори свого серця за/те, що завинила без вини.

18. Потребує редагування словосполучення


А дотримати слова

Б навчати математики

В оволодіти знання

Г опанувати мову

Д знехтувати наказом


19. Речення зі складеним дієслівним присудком

А Я хочу вам про рідний край сказать.

Б Я берусь за важку роботу – виглядати синів.

В Мені дальня зоря буде слати листи вересневими журавлями.

Г Вже клен, що казку розказав бузкам, ліг тінню спати на телігу.

Д У Марії хата була збудована по-новому.

20. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями


Фразеологізм

1 бочка Діогена

2 авгієві стайні

3 халіф на годину

4 езопівська мова

 

 

 

 

Значення

А замаскований спосіб висловлювання думок з натяками

Б відмова від зручностей і вигод

В щось дуже занедбане, безлад

Г людина, яка благотворно впливає на когось, приносить користь

Д людина, яка захопила владу або наділена нею на короткий час


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Людство давно та всерйоз замислюється над тим, як обмежити (1)свій,

(2)найчастіше небажаний, вплив на живу природу, як регулювати клімат, (3)стримуючи цим темпи глобального (4)потепління.


 

А іменник

Б займенник

В дієприкметник (як форма дієслова)

 

Г дієприслівник (як форма дієслова)

Д прислівник

Е частка


22. Установіть відповідність між реченнями й назвами відокремлених членів, якими ускладнено ці речення

 


 Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

 

 

 

Приклад

А Там, замість житечка, в теплеє літечко терен зацвів.

Б По всім світі пронесу нашу гордість і красу – рідну мову.

В У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити,

натхнення.

Г Небо розгорнуло намет свій – синій, широкий, глибокий.

Д З доріг життя сховавши втому, я в отчий край вернусь назад.

 


 23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

Приклад

А Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Б Друга шукай, а знайдеш – тримай.

В Над широким Дніпром у промінні блакить.

 

 

 

 

Г Нас зустрічають хлібом-сіллю.

Д Один з останніх рейсів був винятковим.

Е Багатій, розбруньковуйся, мово!


 

24. Установіть відповідність між реченнями та ускладнювальними елементами (розділові знаки пропущено).

 

А. Хуга хуртовина заметіль                 1. Речення із вставним словом.

слова-синоніми.                                     2. Речення з однорідними означеннями.

Б. Новий  рік без  сумніву найкраще свято.        3. Речення із звертанням.

В. Я люблю тебе зимова казко.            4. Речення з однорідними обставинами.

Г. Тепло й затишно на душі в різдвяний вечір.

 

                                                                  5. Речення з однорідними  підметами.

 


Українська мова

Варіант 2

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А мар..во, кринич..нька, мереж..во, сит..чко

Б намист..чко, пр..зидент, вогн..чок, пр..м'єра

В горл..чко, хвил..чка, пр..стол, любит..ль

Г горл..чка, служит..ль, стеж..чка, д..віз

2. М'який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка

А кіл..кість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

Б власниц..кий, нен..чин, боїш..ся, сяд..мо

В павіл..йон, дон..чин, с..огодні, прос..ба

Г їдал..ня, батал..йон, Акс..онов, матін..чин

3. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и

А Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон

Б вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей

В д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний

Г пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика

4. Фразеологізм – синонім до слова хитрувати


А заплющувати очі

Б замилювати очі

В замазувати очі

Г заливати очі


5. Односкладним безособовим є речення


А Світлішає в житті і на душі.

Б Люблять у нас дотепне слово.

В Сади свій сад, плекай свої надії.

Г Від добра добра не шукають.


6. Речення з відокремленим означенням

А Вона вже не чула нічого, крім голосу власного серця.

Б Дніпро тече повільно, величаво, розливаючись безліччю рукавів.

В На світі жив хлопчина кучерявий – допитливий, непогамовний, жвавий.

Г Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідній борозні.

7. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А кожух [коужу´х]; левада [лева´да]

Б приносить [приено´сиет′]; походжає [походжа´йе]

В голубка [гоулу´бка]; свято [с′в’а´то]

Г промінчик [пром’´ін′чиек]; земля [зеимл′а´]

Д кишеня [киеше´н′а]; зозуля [зозу´л′а]

8. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

Б ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент

9. Разом треба писати всі прислівники рядка

А без/вісти, в/серйоз, до/речі, на/вскіс

Б у/розтіч, від/давна, без/перестанку, у/брід

В за/багато, до/вкруги, до/вподоби, на/впростець

Г по/двоє, по/декуди, на/весні, у/досвіта

Д с/піднизу, на/прокат, на/жаль, в/суціль

10. Омоніми використано в реченні

А Щире слово й добре діло душу й серце обігріло.

Б Господь посилає нам мудрості й сили і хранить Україну нині, прісно й вовік.

В Людина там не буде вільна, де є великі і малі.

Г День у день робота, день у день праця.

Д Міг би його поганити – не хочу вуст поганити.

11. Виділене слово вжито у невластивому йому значенні в реченні

А Україна проголосила незалежність у серпні 1991 року.

Б Цю інформацію розголошувати заборонено.

В Доповідач виголосив палку промову.

Г Найактивнішим учасникам концерту оголошено подяку.

Д Голова зборів проголосив порядок денний.

12. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А секція баскетбол.., художнього гуртк.., задум.. твору

Б високого звук.., стовпчик барометр.., запашного бузк..

В номери концерт.., білого мармур.., держави Ліван..

Г наслідки землетрус.., сучасного метрополітен.., хвилі Дінц..

Д атмосферного тиск.., сектор.. цирку, літературного музе..

13. Правильно утворено всі імена по батькові в рядку

А Юрійович, Петрівна, Валерієвич

Б В’ячеславівна, Євгенович, Кузьмич

В Святославович, Матвійович, Ігоревна

Г Іванівна, Іллінічна, Геннадійович

Д Арсенівна, Яківович, Романівна

14. Правильно поєднано іменники з числівниками в рядку


А двадцять три тижня

Б півтораста року

В п’ять цілих і шість восьмих тонн

Г півтора місяця

Д сім з половиною кілограм


15. Дієслово умовного способу вжито в значенні наказового в реченні

А Полетіла б я до тебе, та крилець не маю.

Б Ніжну-ніжну, як подих билини, я хотів би вам пісню сплести.

В Вже б покласти кінець всім незгодам, і щоб кожен народ поважать.

Г Я б хотів всі зірки, що над нами, перелити у зірку ясну.

Д Я б хотіла вродитись між гір, я б хотіла гуцулкою стати.

16. Не є сполучником виділена сполука слів, тому її слід писати ОКРЕМО в реченні

А Ніч мине, як вже не раз минала, то/ж недарма темрява тремтить.

Б І досить руку простягнути, що/б за край світу засягнути.

В Я хочу вірші написать про/те, як вітер гілочку колише.

Г Здається, ніби мирна днина, про/те чорнобильська біда не поминула без сліда і гіркота пече полинна.

Д Мій біль бринить, за/те коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю!

17. Потребує редагування словосполучення


А переказати кошти

Б милуватися краєвидом

В знатися на живописі

Г поступати в університет

Д алфавітний покажчик


18. Обставина причини є в реченні

А Брат навчився керувати автомобілем.

Б Читаючи підручник, робіть нотатки.

В Шляхи засипаючи, завиває лютнева хуртовина.

Г Поранений солдат побілів від болю.

Д Мандрівники були вже дуже далеко від домівки.

19. Граматичну помилку допущено в реченні

А Коли світило яскраве сонце, я вийшов з дому.

Б Яскраве сонце засліпило мене, коли я виходив з дому.

В Виходячи з дому, я мружився від яскравого сонця.

Г Коли я виходив з дому, мене засліпило яскраве сонце.

Д Виходячи з дому, мене засліпило яскраве сонце.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


Фразеологізм                                                

1 сховатися у шкаралущу

2 попасти в тенета

3 зі шкури пнутися

4 зривати личину

5 берегти нерви

 

 

Антонім

А брати за барки

Б відкрити душу

В пальцем не ворухнути

Г виходити з рівноваги

Д вискочити на сухе

Е надягати машкару

Є зв’язати руки


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені цифрами слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)Вдалині, (2)згубившись у полях, петляючи і тонучи в тополях, на Білу Церкву пролягає шлях, (3)рахманний і (4)освітлений при зорях.

 


А іменник

Б прикметник

В займенник

Г дієприкметник (як форма дієслова)

Д дієприслівник (як форма дієслова)

Е прислівник


22. Установіть відповідність


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка (різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

Приклад

А Сад, нахиливши срібні віти, пісні пташині пригадав.

Б Окрім скрипки, не мав він відради, не було в нього втіхи.

В Здавна, кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити.

Г Весь простір степу повнився нею, піснею-жагою, піснею-

протестом.

Д Безмежний степ, укритий снігом, спав.


 

23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 безособове

4 узагальнено-особове

5 називне

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Світлішає в житті і на душі.

Б Ніжні сутінки. Вечір.

В Вечірнє сонце, дякую за день! Вечірнє сонце, дякую за

втому!

Г І сад, і гай, і пісня солов'я – дорогоцінна спадщина

моя.

Д На пагорбі зеленім біла хата.

Е Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

Є Десять раз подумай, а раз скажи.


24. Установіть відповідність між виділеними словами в реченнях та їх синтаксичними функціями.

 

А. Віхола  землю  взяла  у свої  обійми.                                      1. Додаток.

Б. І тільки старенький дуб не   зрадів віхолі.                              2. Обставина.

В. На снігу видно заячі сліди.                                                       3. Присудок.

Г. Холод душі - це вічний сніг у серці.                                        4. Означення

                                                                                                 5. Підмет.  


Українська мова

Варіант 3

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка


А тон..ший, ніч.., перелаз..мо, рибал..ці

Б землян..ці, яблун..ці, ремін..чик, емул..сія

В буквар.., брин..чати, т..мяність, чотир..ма

Г Уман..щина, майбут..нє, мен..ший, бжіл..ці


2. Синоніми використано в реченні

А зустрічати гостя – проводжати гостя

Б жвавий хлопчина – прудкий хлопчина

В привозити подарунки – привезені подарунки

Г будівельний кран – водопровідний кран

3. До другої дієвідміни належать усі дієслова рядка


А стояти, колоти, полоти, веліти

Б носити, кроїти, стелити, казати

В свистіти, їздити, хотіти, боротися

Г бігти, спати, бачити, кричати


4. Частку вжито в рядку


А хоч би бровою моргнув

Б або пан або пропав

В задержати слово на язиці

Г хто в луг, а хто в плуг


5. Неправильно побудовано всі словосполучення рядка

А зелене Тбілісі, злий собака, нуль цілих і три десятих

Б давній друг, вчасна допомога, гострий біль

В вчена ступінь, синє Дніпро, важкий путь

Г червона гуаш, барабанний дріб, прозорий тюль

6. Потребує редагування речення

А Важливим напрямком взаємодії суспільства та ЗМІ є висвітлення діяльності органів державної влади.

Б Майбутнє українського слова значною мірою залежить від освітян.

В Випускники мають більш відповідальніше ставитися до навчання.

Г Студенти висловлюються за необхідність демократизації суспільства.

7. Підкреслена буква позначає той самий звук в усіх словах рядка


А фужер, левкой, марафон, симфонія

Б пишеться, тюлень, стіл, тьмяний

В хибний, хвалько, схопити, мох

Г просьба, сім’я, прихильність, сяйво

Д колесо, мокрий, вокзал, скупість


8. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А б..регти, восьм..ро, шел..ст, п..ріжок

Б з..леніти, виш..нька, к..шеньковий, ч..рнетка

В мавп..ня, книж..чка, вел..тень, тр..вожний

Г шерш..нь, визволит..ль, м..гдаль, в..селощі

Д ріднес..нький, жод..н, кис..нь, с..зонний

9. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А нет..о, інтел..ект, шасі

Б нер..аціональний, ір..аціональний, тер..иторіальний

В ем..iграція, ім..іграція, ап..еляція

Г барок..о, ком..ісія, тер..ор

Д ван..а, кор..ектура, грам..

10. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп'ютер

Б південно/бережний, південно/східний, північно/західний

В військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний

Г ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий

Д вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка

11. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

А вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз, коли/не/коли

Б хтозна/коли, пліч/о/пліч, по/літньому, навік/віки

В по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо, з давніх/давен

Г по/сусідськи, по/одинці, де/не/де, сяк/так

Д зроду /віку, як/не/як, кінець/кінцем, довго/довго

12. Виділене слово вжито у невластивому для нього значенні в реченні

А Тактичні заняття допомагають військовим удосконалити професійну підготовку.

Б Керівництво армії розробляє нові тактичні прийоми оборони.

В Наш командир – дуже тактична людина.

Г Генерал пояснив свої тактичні міркування.

Д Успіх бою забезпечили правильні тактичні розрахунки.

13. Фразеологізм – синонім до слова засоромитися


А пустити червоного півня

Б як рак свисне

В пекти раків

Г показати, де раки зимують

Д ухопити шилом патоки


14. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

А конкурс.. виконавців, 29 листопад.., диригента хор..

Б конгрес.. українців, щирого ліризм.., доставленого вантаж..

В наголос.. слова, студія звукозапис.., визначні місця Львов..

Г атмосферного тиск.., старезного дуб.., морозного ранк..

Д виконаного проект.., сучасного дизайн.., родового відмінк...

15. За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка


А метр, травень, дощ, нуль

Б пурпур, емаль, груша, край

В парча, кварц, гроза, шовк

Г ліс, кільце, кришталь, глянець

Д калина, казка, поле, марш


16. Правильно записано форму орудного відмінка числівника в рядку


А п’ятьмастами шістдесятьма сьома

Б п’ятистами шестистдесятьма сімома

В п’ятистами шестдесятьма семи

Г п’ятистами шістдесяти сімома

Д п’ятистами шестидесяти сьома


17. Обставина причини є в реченні

А Душі найкращі поривання несем, як сповідь, матерям.

Б Люблю дивитися на воду.

В Я відчуваю рівний пульс народу.

Г То вічність узяла мене у свідки – усе запам'ятати на віку.

Д Овідій прокинувся від крику.

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущені)

А Із сивої давнини існували на землі чотири доброчесності а саме мудрість

правосуддя стійкість вірність.

Б Є місцевості веселі радісні є похмурі тривожні й недобрі місця.

В Летиш і милуєшся всім і сріблястою нехворощю і ворохами золотими на токах.

Г Скрізь на вершечку стрілецької гори на пагорбах і видолинках панувала тиша.

Д Земля і місяць вишні і тополі і тиша в тиші і тумани в полі усе в чеканні.

19. Непоширену обставину НЕ треба відокремлювати комами в реченні (розділові знаки пропущено)

А Біля багаття обнявшись сиділи друзі.

Б Та йдучи міркую сам-таки з собою.

В Брати пригинаючись входять до хати.

Г Іван не вгаваючи розповідав про побачене.

Д Гай лежав розпластавшись.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


 


Фразеологізм

1 як на долоні

2 як камінь під гору котити

3 як бджіл у вулику

4 як дві краплі води


 

 

 

 


Антоніми А як свиня на коня

Б як у тумані

В як на пожежу

Г як у кота сліз

Д як Сірку муху з’їсти

 


21. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

На сонячному пагорбі, (1)неподалік уже (2)давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3)мурована з червоної (4)вогнетривкої цегли.


А прикметник

Б дієприкметник (форма дієслова)

В прислівник

Г прийменник

Д частка

22. Установіть відповідність.

 

 

 

 


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

Приклад

А Я так люблю тебе, мій краю, красу твоїх степів і гір.

Б Данилко радо, з підскоком, біг до сусідів.

В На світі все знайдеш, крім рідної матері.

Г Він, п’ятирічний хлопчик, міг би гратися годинами.

Д Ночували гайдамаки в зеленій діброві, на припоні пасли

коні, сідлані, готові.


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Сонним холодом од трав віє.

Б Хліб-сіль їж, а правду ріж.

В Квітчастий луг і дощик золотий.

Г За правду, браття, єднаймося щиро.

Д Задзвонили в усі дзвони по всій Україні

 

 

 24. Установіть відповідність між словами та правилами переносу їх із рядка в рядок.

А. Підживити, підземелля.          1. Не можна розривати буквосполуки  дж, дз.

Б. Олія, юність.                             2. Можна розривати буквосполуки дж, дз..

В. Раджу,  подзвякувати.             3. Не можна перенести з рядка в рядок.

Г. Відкласти, перейти.             4. Не можна відривати першу букву від кореня.

                                                   5. Не можна розривати буквосполуки йо, ьо.

 

 

 

 

 

 


 

 


Українська мова

Варіант 4

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

1. Правильно записано всі прислівники рядка

А по сусідськи, удвох, з гори, на диво

Б віднині, нашвидку, без кінця, до вподоби

В десь-інде, підчас, допобачення, сповна

Г з роду-віку, на щастя, на виворіт, здалека

2. Синонімічний ряд утворюють слова

А ідеальний, уявний, ілюзорний, примарний;

Б спільність, згода, спільнота, договір;

В наступати, просуватися, наставати, запановувати;

Г досить, доволі, вистачить, годі.

3. Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку


А клен, гай, ключ, мороз

Б кришталь, прогрес, Буг, електрон

В сон, цукор, вогонь, Байкал

Г грім, Конотоп, прогрес, барвінок


4. Частку вжито в реченні


А Книга мала, та серцю люба.

Б До булави треба голови.

В Працює, як мокре горить.

Г Правди не сховаєш.


5. Обставина способу дії є в реченні

А Заходить до хати зоря-зоряниця, і гомін стихає кругом.

Б Ходить вітер яром та горою, плачуть трави, тужать під косою.

В Прісною прохолодою повіяло з лісу.

Г За півкілометра річка розпливалася великим плесом трохи меншого, широкого й чистого ставу.

6. Звук [с] вимовляємо в усіх словах рядка


А сирий, гасити, сімейний

Б радість, сонцепоклонник, писати

В посада, зцементований, смачно

Г мороз, садок, господиня

Д просьба, виспатись, босий


7. Літеру и треба писати в усіх словах рядка

А бад..лина, благоч..стивий, кр..хкий, ж..виця

Б вар..во, меж..річчя, вич..пурений, кр..шталь

В п’ят..річка, заруч..ни, нев..димка, обітн..ця

Г зач..нати, виконав..ця, знів..чити, вел..чина

Д нож..чок, печ..во, викор..нити, оз..ратися

8. М'який знак НЕ пишеться в усіх словах рядка

А міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший

Б Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина

В безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю

Г ін..ший, жен..шень, спіл..чанський

Д кин..мо, ріж..мо, насип..мо

9. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка

А пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий

Б пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний

В пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий

Г пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний

Д пр..зирливий, пр..глушений, пр..пишний, пр..вірний 

10. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А договірно/правовий, культурно/освітній, гостро/критичний, морально/етичний

Б медико/генетичний, ново/грецький, мінерально/сировинний, південно/східний

В житлово/будівельний, військово/повітряний, суспільно/корисний, лірико/драматичний

Г молочно/білий, науково/практичний, загально/освітній, організаційно/методичний

Д мідно/червоний, навчально/виробничий, героїко/романтичний, електронно/

оптичний

11. Виділене слово вжито в невластивому йому значенні в реченні

А Два примірники словника присутні в кабінеті.

Б Вантажне відділення розташоване на першому поверсі.

В Ялту вважають одним із найпопулярніших курортів.

Г Директор банку перебуває за кордоном.

Д У санаторії є кілька басейнів.

12. Синонімічними є фразеологічні звороти

А на живу нитку – білими нитками шитий

Б і води не замутить – хоч у вухо бгай

В попасти на слизьке – накрити мокрим рядном

Г бентежити кров – не чути землі під собою

Д закрутити веремію – укрутити хвоста

13. За допомогою суфікса -ев- (-єв-) утворюються прикметники від усіх іменників рядка


А взірець, куля, корабель, матч

Б калач, липень, вуглець, плащ

В корінець, криця, значення, замша

Г мить, баржа, карамель, кварц

Д вишня, сіль, журавель, куниця


14. Тільки друга частина відмінюється в усіх числівниках рядка


А триста, п'ятсот, шістсот, вісімсот

Б двісті, шістдесят, сімсот, тридцять

В п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят

Г чотириста, дев'яносто, вісімдесят, сімсот

Д п'ятсот, шістдесят, вісімсот, вісімдесят


15. До другої дієвідміни належать усі дієслова рядка


А малювати, носити, боятися, знати

Б кричати, бачити, просити, клеїти

В полоти, боротися, гоїти, їздити

Г ходити, об'єднатися, радіти, веселитися

Д любити, хотіти, радити, ставити


16. Граматичний зв'язок порушено в словосполученні


А працювати щосереди

Б вищий мене

В зошит з математики

Г вірний собака

Д розповідати про іспит


17. Граматичну помилку допущено в реченні

А Вивчаючи історію, серце сповнюється болем за долю нашої Батьківщини.

Б Співаючи веснянки, дівчата беруться за руки й утворюють коло.

В Брат подарував мені підручник з історії, написаний О. Субтельним.

Г Не ошукайся ж, вірячи добру, і не згубись у мук своїх огромі.

Д Хмаринки, сонцем пересновані, пливуть і тануть, наче дим.

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них – тире в реченні (розділові знаки пропущено)

А Луки гори пишні сади все зелене й принишкле.

Б Підручні гетьмана Перебийніс Богун Нечай теж були добре відомі всім.

В І право людське і воля й закон усе потоптано.

Г Козаки були озброєні шаблями списами а також вогнепальною зброєю мушкетами пістолями.

Д Земля безсмертя кожному дала поету космонавту гречкосію.

19. Одиничний дієприслівник потрібно відокремити комою в реченні (розділові знаки пропущено)

А Гуркіт канонади ревів не перестаючи.

Б Бійці сиділи деякий час задумавшись.

В Пряме дерево і вмирає стоячи.

Г Людина! Це ж яке слово! Його треба говорити стоячи.

Д Похитуючись Соломія підійшла до столу.

20. Установіть відповідність між фразеологічними антонімами


Фразеологізм 1 сховатися у шкаралущу

2 попасти в тенета

3 зі шкури пнутися

4 зривати личину

5 берегти нерви

 

 

Антонім А брати за барки

Б відкрити душу

В пальцем не ворухнути

Г виходити з рівноваги

Д вискочити на сухе

Е надягати машкару

Є зв’язати руки


21. З’ясуйте, яким членом речення є виділені слова.

1 підмет

2 присудок

3 означення

4 обставина

А Молодість здатна творити несподіване й неймовірне.

Б Як розбещує людину сама можливість принижувати інших!

В Не дивиться їм грізно в очі «завтра».

Г А він стоїть наперекір усім напастям.

Д Народ шукає в геніях себе.

22. Установіть відповідність

 


Відокремлений член

речення

1 означення

2 прикладка

(різновид

означення)

3 обставина

4 додаток

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Натомившись од щоденних справ, я душею й тілом спочивав на

галяві.

Б Суд? Окрім суду природи, я всі зневажаю суди.

В Обсипані пилом роси, підсніжники щемно запахли.

Г Ще вітрами шумів ясно день, та лелеки доріг не втрачали.

Д Знайшла в пилу золочену підкову – невизнаний старокозацький

герб.


23. Установіть відповідність


Вид односкладного речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

 

 

 

 

 

 

 

Приклад

А Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Б Друга шукай, а знайдеш – тримай.

В Над широким Дніпром у промінні блакить.

Г Нас зустрічають хлібом-сіллю.

Д Один з останніх рейсів був винятковим.

Е Багатій, розбруньковуйся, мово!


 

 

24. Установіть відповідність між назвами розділів науки про мову та предметом вивчення їх.

А. Фонетика.              1. Знаки письма.

Б. Орфоепія.              2. Звуки мови та мовлення.

В. Графіка.                        3. Правила вимови.

Г. Орфографія.                 4. Правила написання слів.

                                           5. Походження слів.

 

 


 

docx
Додано
21 грудня 2018
Переглядів
1541
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку