ТЕСТ " ГРАФІКА . ОРФОГРАФІЯ."

Про матеріал

Тести призначені для перевірки знань учнів 10 класу з теми " Графіка.Орфографія."

Тести складені у форматі ЗНО і містять важливі питання графіки та орфографічної грамотності.


Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА.          «ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ»  .                                              10 КЛАС             В – 2

  1. Визначити рядок, у якому в усіх словах наголошений другий склад.    А Свинар, клепати, мозоля.

Б Клішня, надкус, пагін.     В Клубище, наскрізь, недруг.        Г Збірний, перелік, навчання.

  1. Визначити, у якому рядку всі слова розташовано за алфавітом.

 А Канат, Канада, канон, маргарин.                Б Марганець, монтажний, міцність, мотель.

В Обряд, окорок, округлість, омеблювати.          Г Підсліджувати, поголубити, погарчати, погода.

  1. Визначити, у якому рядку допущено помилки при переносі слів.

 А Без-виїзний, кіль-це, пташ-ка, по-двір'я.      Б П'ят-сот, дод-ому, ро-зповідає, І. Я.-Франко.

В роз-повідь, десяти-метровий, дзві-нок, різь-бяр.   Г Оповідан-ня, об'-єднати, іс-пит, десятикілометровий.

  1. Визначити, якого походження поняття графіка, орфоепія, орфографія.

 А Латинського.       Б Німецького.       В Грецького.      Г Французького.

  1. Визначити рядок, слова якого мають наголос на третьому складі.

А Сум'яття, теноровий, розподіл.  Б Чашечка, рушник, походження.  В Підсліпий, тарабанити, указати.

 Г Типовий, частковий, цирковий

6)Позначити рядок, у якому в усіх словах спрощення на письмі не відбувається.

А Бряз..нути, корис..ливий, чес..но.         Б Хворос..няк, допус..ний, піс..ний.

В Дириген..ський, хвас..нути, зап'яс..ний.     Г Аванпос..ний, блис..нути, виїз..ний.

7) У яких рядках усі слова пишуться без апострофа?       А. св..ято, тьм..яний, моркв..яний, р..ясний.

Б. об..єм, В.ячеслав, сузір..я, матір..ю.             В. зв..язок, пів..яблука, м..який, з..йомка.

 Г. без..ядерний, в..їзд, Мурав..йов, люб..язно.         Ґ. мавп..ячий, Св..ятослав, п..юре, б..юро

8)  Літера і не вживається на місці пропуску в усіх словах рядка

 А С..рія, реч..татив, ц..тата, д..зель   Б акс..ома, Бр..танія, д..ктант, Ч..лі   В рад..ус, дез..нформація, Адр..атика,       Г м..трополит, сем..нар, п..лот, артер..я                Д С..дней, д..зель, абор..ген, тр..умф

9) Графіка — це              А розділ мовознавства, який вивчає правила літературної вимови

Б навчальний предмет, який вивчає правила написання слів

 В розділ мовознавства, який вивчає закономірності чергування звуків у слові

 Г розділ мовознавства, який вивчає умовні знаки для передавання звукової мови на письмі

Д розділ мовознавства, який вивчає звуки мови

10) У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А. Колектив, апарат, сума, група, панна.     Б. Манна, нетто, мірра, бароко, контрревоюція.

В.Марокканський, ідилічний, комісія, шасі, шофер.   Г. Мадонна, тона, вілла, ірреальний, інтермецо.

Д. Руссо, Ніцца, Шиллер, Голландія, Міссурі.

11) У якому рядку всі слова пишуться з ь?

А. Нанівец..., котит...ся, дніпрове..кий, болгар...ський, уманс.кий.

Б. Вихован...ці, стіл...ці, бан...щик, зачіс..ці, рибал...ці.  В.Брун...ці, шпил...ці, нян...ці, лял...ці, хустин...ці.

Г. Рибон...ці, хат...ці, сон...ця, бул...йон, міл...йон.  Д. Різ...бяр, нен...чин, виховател...чин, порт...єра, їдал...ня.

12) Вкажіть, у якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и.

А. Р...туал, д...спетчер, інц...дент, ц...фра, в...кінг.    Б. Диверсант, д...ктор, б...льярд, Р...М, д...ригент.

В. Р...нг, конт...нент, експеримент, К...тай, б...ографія.   Г. Кред...т, гард...на, ц...ферблат, дж...гіт, метод...ка.

Д. З...гзаг, Лейпц...г, Л...сабон, Л...ван, ш...рма.

13) Виберіть рядок, у якому всі слова пишуться  з буквосполученням йо.

А. Ра...н, кра...вий, га...вий, павіл...н, кол...ровий.  Б. Ма...рить, медал...н, ма...р, Мурав...в, Пушкар...в.

В.Сер...зно, буль...н, міль...н, Вороб...в, зна...мий.    Г. Ді...вий, ма...нез, ма...ріння, Солов...в, л...х.

Д. Во...вничий, га...чок, л...тчик, д...готь, бо...вий.

14) З'ясуйте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

А. П'ять, пам'ять, в'язи, верб'я, черв'як.              Б. Зв'язок, розм'якшити, бур'ян, міжгір'я, пір'я.

В.Матір'ю, з'явитися, з'їхати, без'язикий, тьм'яний.      Г. В'ячеслав, торф'яний, краков'як, інтер'єр, бар'єр.

Д. Кров'ю, солов'їний, кам'яний, пам'ятка, реп'ях.

15) У якому рядку всі прислівники написано правильно? .

А. Навиліт, віч-на-віч, спершу, по-шосте, без кінця краю.

Б. Часто-густо, на самперед, хтозна-де, з боку на бік, наприклад.

В.  На ура, наяву, наславу, насміх, наприкінці.     Г. Де-таки, до побачення, вголос, дощенту, щоранку.

Д.  Напоготові, раз-по-раз, по-діловому, на мить, нарозхват.

16) У якому рядку допущено орфографічну помилку в написанні слова?

А суцвіття, благословенний, нововведення, буквений     Б білопінний, вінничанин, статей, життєпис

В нетлінний, вічливий, бовваніти, військкор

17) Орфографічну помилку допущено в слові рядка    А графлю, на пасіці, Онищук, волоський

Б яблучний, брожу, Донеччина, вужче                    В бряжчати, дамаський, товариство, Полтавщина


 

 

 

 

.

docx
До підручника
Українська мова (профільний рівень) 10 клас (Плющ М.Я. та ін.)
Додано
24 грудня 2018
Переглядів
1084
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку