9 квітня о 15:00Вебінар: Скринька таємниць творчого вчителя початкової школи на уроках математики та природознавства

Самостійна робота у 10 класі з теми:"Орфографія"

Про матеріал

Дану самостійну роботу на 2 варіанти можна використовувати і як контрольну роботу, гарно підбиває підсумки із теми "Орфографія" та розвиває практичні навички учнів.

Перегляд файлу

Варіант І


1. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А проїз..ний, пристрас..ний, облас..ний
Б совіс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний
В щіс..надцять, очис..ний, доблес..ний
Г учас..ник, зап’яс..ний, швидкіс…ний
Д хвас..ливий, улес..ливий, щас..ливий

2. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А тиж..невий, форпос..ний, вартіс..ний
Б хвас..нути, піс..ний, заздріс..ний
В шус..нути, кіс..лявий, буревіс..ний
Г облес..ний, ус..ний, швидкіс..ний
Д беззахис..ний, компос..ний, доблес..ний

3. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, хрес..ний, напас..ник
Б зловіс..ний, шіс..сот, корис..ний
В кількіс..ний, хворос..няк, бриз..нути
Г страс..ний, боліс..ний, зап’ястний
Д навмис..не, балас..ний, ненавис..ний

4. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А сер..цевий, мес..ник, контекс..ний
Б блис..нути, мас..ний, особистіс..ний
В пес..ливий, захис..ник, піз..ній
Г радіс..ний, аванпос..ний, зліс..ний
Д совіс..ний, безжаліс..ний, фігурив..ці

5. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А перс..ні, випус..ний, тріс…нути
Б аген..ство, капос..ний, якіс..ний
В артис..ці, хрус..нути, зас..ланий
Г невіс..чин, тиж..невик, умис..ний
Д влас..ний, ціліс..ний, шелес..нути

6. Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, шіс..десят, корис..ливий
Б чес..ний, мас..ниця, щиросер..ний
В млос..ний, шубовс..нути,рідкіс..ний
Г виїз..ний, гіган..ський, хрес..ний
Д звіс..но, захис..ний, студен..ство

7. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А балас..ний, виїз..ний, захис..ний
Б перехрес..ний, зап’яс..ний, якіс..ний
В тиж..невий, випус..ний, віс..ник
Г мас..ний, очис..ний, зліс..ний
Д форпос..ний, безшелес..ний, перс..ні

 

 

 

8. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А стис..нутн, учас..ник, медаліс..ці
Б наміс..ник, ціліс..ний, хрус..нути
В влас..ний, гус..нути, хвас..нути
Г двоміс..ний, кіс..лявий, піс..ний
Д компос..ний, прос..лати, доблес..но

9. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А буревіс..ник, со..нце, страс..ний
Б совіс..ний, контекс..ний, корис..ний
В зліс..ний, шіс..сот, ненавис..ний
Г надкіс..ниця, навмис..не, сер..це
Д пристрас..ний, почес..ний, пес..ливий

10. Спрощення в групі приголосних треби позначати на письмі в усіх словах рядка
А прихвос..ні, щотиж..ня, боліс..ний
Б почес..ний, мас.. ниця, окупан..ський
В безкорисливий, хвас..ливий, облес..ливий
Г мес..ник, шіс..надцятий, безчес..ність
Д особистіс..ний, хворос..няк, перелес..ник

11. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А жаліс..ливий, аванпос..ний, одномас..ний
Б волейболіс..ці, надшвидкіс..ний, захис..ний
В благовіс…ний, капос..ний, заздріс..ний
Г корис..но, передвіс..ниця, журналіс..ці
Д реміс..ник, комендан..ці, безвиїз..ний

12. Спрощення в групі приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка
А безпристрас..ний, кар’єрис..ці, тиж..ні
Б радіс..ний, безчес..ний, турис..ці
В артис..чин, напас..ник, хрес..ний
Г хвас..ливий, влас..ний, шіс..надцять
Д заздріс..ний, збриз..нути, безвиїз..но

13. Правильно написано всі слова рядка
А виїзний, форпостний, студенський
Б тижневий, ненависний, хворостняк
В доблесний, піанісці, шістдесят
Г вісник, перехрестний, компостний
Д проїздний, аспірантський, пестливий

14. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Здолати втому допоможе контрастний душ.
Б Заповідники сприяють охороні рідкісної флори.
В Відбулася позачергова сесія областної ради.
Г Через замети ми безвиїзно просиділи в селі.
Д Ви можете під’єднати швидкісний Інтернет.

15. Прикметник із суфіксом —ськ-утвориться від іменника
А Воронеж
Б Гаага
В Нью-Йорк
Г таджик
Д Петербург


Варіант ІІ


1. Прикметник із суфіксом —ськ— утвориться від іменника
А Мекка
Б боягуз
В Кременчук
Г гагауз
Д Лейпциг

2. Прикметник із суфіксом —ськ— утвориться від іменника
А Люксембург
Б козак
В Рига
Г солдат
Д Кавказ

3. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Франція — французький, сирота — сирітський
Б печеніг — печенізький, гігант — гігантський
В Гадяч — гадяцький, Калуш — калушський
Г Збараж — збаражський, Овруч — овруцький
Д мученик — мученикський, Буг — бузький

4. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А парубок — парубоцький, сусід — сусіцький
Б якут — якутський, Волноваха — волновашський
В Безрадичі — безрадицький, Острог — острожський
Г Прип’ять — прип’ятський, Бахмач — бахмачський
Д шляхта — шляхетський, чуваш — чуваський

5. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Карпати — карпатський, чумак — чумацький
Б Бахмут — бахмутський, Кавказ — кавказький
В тюрки — тюрцький, Лохвнця — лохвицький
Г киргиз — киргизький, дивак — дивакський
Д студент — студентський, ткач — ткачський

6. Правильно утворено обидва прикметники в рядку
А Магдебург — магдебурський, солдат — солдатський
Б хижак — хижацький, викладач — викладачський
В Единбург — единбурзький, матрос — матроський
Г половець — половецький, стрілець — стрілецький
Д Сиваш — сивашський, Нью-Йорк — нью-йоркський

7. Букву ц на місці пропуску треба писати в обох словах рядка
А представни..тво, бра..тво
Б пасічни..тво, мецена..тво
В будівни..тво, молоде..тво
Г піра..тво, парубо..тво
Д декаден..тво, звірівни..тво

8. Правильно написано всі слова рядка
А юнацький, волзький, петербурзький
Б товариський, криворізький, пражський
В козацький, солдатський, норвезький
Г грекський, молодецький, герцогський
Д запорізький, студентський, латишський

9. Немає орфографічних помилок у варіанті
А Единбурзький фестиваль, паризькі музеї
Б Магдебурзьке право, французькі парфуми
В волоський горіх, Гринвіцький меридіан
Г язичницькі вірування, Запорожська Січ
Д чешський кришталь, казахські традиції

10. Правильно написано всі слова рядка
А добродійство, боягузтво, отроцтво
Б панство, агенство, підлабузництво
В гетьманство, птахство, громадство
Г рабство, лицарство, гайдаматство
Д юнацтво, жебракство, чаклунство

11. Правильно написано всі слова рядка
А студенство, мистецтво, просвітництво
Б братство, стрілєцство, будівництво
В пасічництво, жіноцтво, свідотство
Г чиновництво, ворожбитство, сиріцтво
Д слідство, кролівництво, кравецтво

12. Правильно написано обидва слова рядка
А Рівненщина, Прилуччина
Б Гуцульщина, козатчина
В кріпачина, Бойківщина
Г Лемківщнна, Донецчина
Д Франківсчина, Золочівщина

13. Орфографічну помилку допущено в рядку
А солдатчина, Сівершина
Б гайдаматчина, Волощина
В рекрутчина, Миргородщина
Г шляхетчина, Уманщина
Д вояччина, Звенигородщина

14. Орфографічну помилку допущено в рядку
А Туреччина, Галичина, Черкащина
Б Вінничина, Німеччина, Житомирщина
В Одещина, Хмельниччина, Харківщина
Г Словаччина, Збаражчина, Дрогобиччина
Д Луганщина, Сумщина, Острожчина

15. Літеру ч на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
А торі..ній, ві..ний, пшени..ний
Б ля..но, залізни..ний, ру..ниця
В міся..ний, дові..ний, соня..ник
Г безпе..ний, яє..ний, моло..ний
Д соня..ний, шту..ний, серде..ний (нещасний)

 

docx
Додано
21 грудня 2018
Переглядів
928
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку