Підсумкова річна контрольна робота за курс 10 класу з історії України

Про матеріал
Матеріал відповідає вимогам програми "Історія України" 10 кл. Використано 5 типів завдань: 1) тести з одним варіантом відповіді 2) завдання на пошук відповідності 3) завдання з 3 відповідями 4) встановлення хронологічної послідовності 5) запитання (на вибір) з відкритою відповіддю. Передбачена робота з ілюстративним матеріалом, документами, картою. Контрольна розроблена для учнів, що опановують курс самостійно (екстерн, сімейне навчання)
Перегляд файлу

Підсумкова   робота з історії України за курс 10 класу

Усього -36 балів = 12 б. оцінки

 

За темами:

 • Україна в роки Першої світової війни
 • Початок Української революції
 • Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності
 • Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні
 • Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в Україні
 • Західноукраїнські землі в міжвоєнний період
 • Україна в роки Другої світової війни

 

 

І. Завдання з вибором 1 відповіді

1. Напередодні Першої світової війни українські землі були розділені між країнами:

А Австро­Угорщина, Румунія;              

Б Росія, Австро­Угорщина 

В Росія, Польща, Австро­Угорщина;                     

Г Румунія; Росія

2. Які терміни і поняття, які потрібно використовувати під час характеристика Української Центральної Ради:

А самостійники, автономісти, більшовизм, курултай

Б універсали,  Генеральний Секретаріат, вільне козацтво, автономізація

В колективізація,  депортація, індустріалізація, гетьман

Г  Установчі Збори, соборність, отаманщина, червоний терор

3.  Ворожі сили, з якими довелося воювати українському військові восени 1919 р. («трикутник смерті»):

А  білогвардійці, більшовики, поляки.

Б  більшовики, поляки, румуни.

В поляки, румуни, білогвардійці.

Г румуни, більшовики, білогвардійці.

4.  Визначте характерні риси розвитку культури при більшовицькій владі:

А 2,5,7,8;          Б 2,4,5,7;              В  1,2,3,8                      Г 1,2, 3, 4    

1) українізація школи,  2) ліквідація неписьменності населення, 3) обов’язкове вивчення укр.мови, літератури, історії, географії, 4) заснування Національних – бібліотеки та архіву,

5) створення робітфаків для забезпечення рівності селян та робітників під час вступу до ВНЗ ,

6) визнання православ’я державною вірою,  7) ідея масової культури,

5. Оберіть пам’ятку, створену в часи Української революції

 

 

 

 

Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. - тести для підготовки до ЗНО – сайт ЗНО.Освіта.UA

 

 

 

 

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/102/10221/81_1.jpg

 

 

А

Б

В

Г

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/183/18354/8.jpg

6.  Державне утворення, територію якого позначено на картосхемі штрихуванням, від початку мало назву :

А УНР, 

Б Україна, 

В УСРР ,

Г УРСР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/11/1180/33.jpg7. Із якою метою партійно-державне керівництво УСРР наприкінці 1920-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

А Спонукати одноосібників добровільно вступати в колгоспи.

Б Викликати у селян зневажливе ставлення до одноосібників.

В Посилити класову боротьбу на селі проти куркульства.

Г Роз’яснити селянству завдання політики «ліквідації куркульства як класу».

 

8. Яке з поданих понять є зайвим в цьому логічному ланцюжку:  Союз визволення України,  Шахтинська справа, Спілка визволення України, Український національний центр ?

А «Союз визволення України»

Б «Шахтинська справа»

В «Спілка визволення України»

Г «Український національний центр»

 

9. Про якого діяча культури України 1920-х рр. йдеться в листі Й. Сталіна до Л. Кагановича?

«…Вимоги про "негайну дерусифікацію пролетаріату" в Україні, його думка про те, що "від російської літератури, від її стилю українська поезія повинна тікати якнайшвидше", його заява про те, що "ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва"… звучать тепер… більш ніж дивно».

А М. Зерова          Б Л. Курбаса         В   М. Хвильового             Г О. Довженка

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/125/12545/11.jpg10 .На фото зображено

А голів проводу українських націоналістів.

Б партійно-радянських керівників України.

В учасників українського дисидентського руху.

Г командувачів радянських партизанських з’єднань.

 

 

 


 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 ІІ. Завдання на співставлення (по 4 б. )

11. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які слід використовувати, характеризуючи їхНачало формы 

 

 

 

1 Українська революція (1917–1918 рр.)

2 Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)

3 Україна в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)

4 Радянська модернізація України (1929–1938 рр.)

 

А асиміляція, осадники, пацифікація, інтегральний націоналізм, Карпатська Україна

Б форсована індустріалізація, колективізація, «закон про п’ять колосків», голодомор, «розстріляне відродження»

В українізація армії, самостійники, Універсали Української Центральної Ради, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат

Г продподаток, українізація, автокефальна церква, політичні процеси, ВАПЛІТЕ

Д гетьманат, Директорія, Акт злуки, Українська Галицька армія, «воєнний комунізм»

 

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

12. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями та їхніми наслідками

 

 

1 Проголошення ІІІ універсалу УЦР

2 Утворення Союзу РСР.     

3 Варшавська угода

4  Підписання Договору  про злуку

 

А Відмова УНР від західноукраїнських земель, підпорядкування УНР Польщі

Б Проголошення УНР

В Швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції

Г Об’єднання УНР та ЗУНР в єдину державу

Д Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки

 

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

13. Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.

 

 

1Королівство Румунія      

2 Чехо-Словацька Республіка

3Українська СРР               

4 Польська Республіка

 

А судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького , «пацифікація» українського населення

Б проголошення автономії Підкарпатської Русі

В  голодомор – геноцид українського народу, судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»

Г Татарбунарське повстання

Д загибель Є. Коновальця в результаті терористичного акту, організованого радянськими органами держбезпеки

 


ІІІ. Завдання на вибір декількох правильних відповідей  (по 3 бали)

 

14. Які з цитованих документів створено в період нової економічної політики (1921–1928 рр.)?

 

 

 

 

 

1«…Усіх татар виселити з території Криму та поселити їх на постійне проживання в якості спецпоселенців у районах Узбецької РСР…»

2«…вважати необхідним, передусім з політичних міркувань, виділення молдавського населення в спеціальну автономну республіку в складі УСРР…»

3«…Робітничий клас України, у тому числі й російська його частина, аби керувати цим економічним неминучим процесом, повинен зрозуміти свої історичні завдання й оволодіти українською мовою…»

4«…Я отримав диплом викладача грецької мови. Ураховуючи те, що всі грецькі школи припинили своє існування і навчання здійснювалося російською мовою, мені довелося змінити професію. Я пішов на завод…»

5«Навчально-виховний процес у закладах освіти України є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій…»

6«Оскільки Американська адміністрація допомоги (АRА) може вирішити за можливе та бажане надати негайно допомогу, особливо медичну, населенню України, то УСРР …надасть [адміністрації] пільги…»

7«Відповідно до Конституції УРСР державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова… Українська РСР створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в республіці…»

 

15. Укажіть основні підсумки Другої світової війни (1939—1945 рр.) для України

 

 

 

 

 

1 лібералізація та демократизація суспільно-політичного життя в Українській РСР

2 зростання автономістських настроїв у партійно-радянському керівництві Української РСР

3 об’єднання основного масиву українських етнічних земель у межах однієї держави

4 припинення бойових дій загонів УПА та діяльності підпілля ОУН

5 вихід республіки на міжнародну арену, вступ до Організації Об’єднаних Націй

6 чисельні людські втрати та матеріальні збитки народного господарства Української РСР

7 надання Українській РСР статусу союзної республіки у складі Радянського Союзу

 

ІV. Завдання на встановлення хронологічної послідовності (4 б.)

 

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

16.Установіть послідовність виходу друку часописів, фрагменти перших шпальт яких зображено на фото.

 

 

 

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/138/13810/ansa_13810.jpg

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/138/13810/ansb_13810.jpg

А «Пацифікація». Промова С.Галущинського

Б Нове мистецтво. Держтеатр «Березіль»

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/138/13810/ansc_13810.jpg

https://zno.osvita.ua/doc/images/znotest/138/13810/ansd_13810.jpg

В Автономія Карпатської України ухвалена

Г За самостійну Україну. Бойовий орган ОУН. Створилась Українська Головна Визвольна Рада

 

V. Завдання з відкритою відповіддю (4 бала)

17. Виконай 1 завдання на вибір

17.1.  «Центральна Рада, – писав В. Винниченко... – з виконавчого органу поєднаних партійних і громадських груп, яким вона була з початку революції, стала вищим і не тільки виконавчим, але й законодавчим органом всього організованого українського народу». Доберіть факти на підтвердження або спростування цього вислову.

17.2. Визначте історичне значення існування  Української Держави П.Скоропадського та вкажіть здобутки і прорахунки політики П.Скоропадського

17.3. Складіть план до теми «Стан культури в Україні в 30-х рр.».

17.4. Визначте мету та наслідки репресивної політики сталінського керівництва в 30-х рр.

17.5. Охарактеризуйте державне планування радянської економіки 1920-30-х рр. (промисловість, с/г). Чому влада  надавала йому перевагу, а не ринковим відносинам?

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.8
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Щербина Елена
  Щиро дякую, пані Юліє! Ви мені дуже допомогли.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Ірина Пані
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Vipet The
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Boiko Vadim
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
docx
До підручника
Історія України (рівень стандарту, академічний) 10 клас (Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г.)
Додано
11 квітня 2022
Переглядів
14721
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку